2011 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

2011 rok

Aktualności archiwum
2011

28.05.2011 KONFERENCJA Z OKAZJI XXX-LECIA ZŻWP ZORGANIZOWANA PRZEZ ZARZĄD ŚWIĘTOKRZYSKI ZŻWP I DOWÓDZTWO
CENTRUM SZKOLENIA NA POTRZEBY SIŁ POKOJOWYCH - KIELCE BUKÓWKA.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 mszą świętą odprawioną w kaplicy polowej Centrum.
Poczet sztandarowy ze sztandarem Zarządu Wojewódzkiego...
...we mszy św. uczestniczyli zaproszeni goście i członkowie Związku......w czasie mszy śpiewał chór "Żołnierskie echa".Po mszy uczestnicy Konferencji przemaszerowali przed tablice pamiątkowe Czwartaków i Misji Pokojowych ONZ, gdzie złożyli kwiaty.
Konferencja rozpoczęła się w auli Centrum. Przewodniczący, kol. kpt w st. spocz mgr Stanisław Babiarz powitał wszystkich
uczestników i przedstawił plan Konferencji. Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, kol. kpt Władysław Adach
powitał zaproszonych gości władz lokalnych oraz gości z Zarządu Głównego ZŻWP i wygłosił referat podsumowujący
XXX-letnią działalność Związku w województwie świętokrzyskim. Potem zabrali głos posłowie na Sejm RP:
A. Bętkowski - PiS, S. Kopyciński -LiD, H. Milcarz - LiD.M. Gos - Przewodniczący Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski. Wszystkie wystąpienia cechowała
rzeczowość i ciepła ocena dotychczasowych dokonań Związku. Były też życzenia owocnej
pracy na dalsze lata.
W przerwie obrad można było obejrzeć wystawę medalierską przygotowaną przez państwo Grażynę i Mieczysława
Maciejewskich pt. "Historia oręża Polskiego - medale".
Po przerwie rozpoczęła się konferencja popularno-naukowa. Referat nt. "Historia wojskowości na terenie
województwa świętokrzyskiego" wygłosił mjr dr Tadeusz Banaszek. Referat nt. "Powinności i zadania
środowisk żołnierskich w procesie wychowania młodego pokolenia" wygłosił ppłk mgr Robert
Misztal. W części artystycznej słuchaliśmy pieśni naszego chóru "Żołnierskie echa" a swoje wiersze
recytował kol. ppłk Norbert Samulak.
Przewodniczący obrad Kol. Stanisław Babiarz odczytał wyciągi z rozkazów MON, uchwały dot. wyróżnień
nadanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, ZG ZŻWP i ZW ZŻWP.
W imieniu MON medale wręczał płk dr Janusz Falecki - Komendant "Centrum szkolenia na potrzeby sił
pokojowych ONZ" w Kielcach. Dyplomy wyróżnionym osobiście wręczała Wojewoda Świętokrzyski
Pani Bożentyna Pałka-Koruba, a odznaczenia związkowe wręczli odpowiednio:
w imieniu ZG  - płk w st. spocz. Aleksander Kubacki;
w imieniu ZW - kpt w st. spocz. Władysław Adach.
Minister Obrony Narodowej wyróżnił dwie osoby. Odznaczenia  resortowe otrzymali: "Złoty Medal za
Zasługi dla Obronności Kraju" – pan  Stefan Gralecki, "Brązowy
Medal za Zasługi dla Obronności Kraju" – pani  Sofia Stech.
Z rąk Wojewody Świętokrzyskiego 13 związkowców za pracę społeczną na rzecz województwa otrzymało
dyplomy uznania. Są to: Marek Kwiatkowski, Czesław Gajda,
Józef Dzielski, Teresa Gajda, Marta Chołacińska, Mieczysław Maciejewski, Jan Ciesielski, Lesław Budziński,
Jerzy  Wójtowicz, Andrzej Krajewski, Norbert  Samulak, Tadeusz Siewierski, Bogusław Sobczak.
Zarząd Główny ZŻWP wyróżnił łącznie 69 osób a Zarząd Wojewódzki medalem - 49 osób oraz 12 osób
otrzymało dyplomy od ZW ZŻWP w Kielcach.
W  imieniu ZG ZŻWP płk Aleksander Kubacki wręczył kolejno następujące
odznaczenia:
"Odznaka za Zasługi dla ZŻWP w formie krzyża" -11 osób;
"Odznaka honorowa za zasługi  dla ZŻWP" – 12 osób;
"Medal XXX-lecia ZŻWP" – 38 osób;
"Medal XXX-lecia ZŻWP ZW" – 48 osób;
Ponadto 12 osób uhonorowano dyplomem ZW ZŻWP.
Obradom towarzyszyła ekipa TVP Kielce, którą kierowała i prowadziła rozmowy z uczestnikami  konferencji
dziennikarka Żaklin Skowrońska. Gościem honorowym konferencji był Kol. Piotr Kornacki z koła nr 8 ZŻWP
w Ostrowcu Świętokrzyskim, który emeryturę w "lwiej" części wysłużył we francuskiej Legii Cudzoziemskiej
jako Corporal Chef biorąc udział w wielu niebezpiecznych misjach tej formacji.
Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń służb mundurowych z
całego województwa.
Obrady podsumował Kol. Władysław Adach, który na koniec wystąpienia zaprosił wszystkich do stołówki
Centrum na pyszną grochówkę.
 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego