2012 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

2012 rok

Aktualności archiwum
2012

10-12.11.2012 KONCERTY CHÓRU "ŻOŁNIERSKIE ECHA" Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległego bytu
państwowego. Święto to, ustanowione w ostatnich latach II RP i  przywrócone w roku 1989 roku, przywołuje pamięć o  przełomowych
wydarzeniach z 11 listopada 1918 roku. W tym dniu przekazano Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad polskim wojskiem,
rozbrojono niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie, a ponadto Niemcy rozpoczęły wycofywanie swoich wojsk z  Królestwa
Polskiego. 94-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości chór „Żołnierskie Echa”, któremu patronuje
Świętokrzyski Zarząd Związku Żołnierzy WP, uczcił koncertami w kieleckich kościołach, placówkach edukacyjnych
oraz w jednym z domów opieki społecznej.
Melomani pieśni patriotycznych i wojskowych wypełnili w dniach 10, 11, i 12 listopada: na zaproszenie proboszcza
O. Adama Sroki - kaplicę Kościoła Kapucynów pw.  Świętego  Franciszka z Asyżu, proboszcza ks. płk. Adama Prusa
- nawy kościoła garnizonowego pw. NMP Królowej Polski, proboszcza ks. prał. Wiesława Jasiczka -  
podwoje Kościoła pw. Św. Jadwigi Królowej. Proboszcz ks. prał. Wiesław Jasiczek w pięknych słowach
podziękował chórowi za wzruszający koncert  i wspaniale uświetnienie Dnia Niepodległości. Wspólne
zdjęcie po koncercie w kościele garnizonowym.
W pierwszym rzędzie, od lewej: Katarzyna Karniej, Alicja Rybczyńska, Władysław Adach (prezes Świętokrzyskiego
Zarządu Związku Żołnierzy WP), Teresa Gajda (solistka w partiach pieśni), wiceminister obrony narodowej  Beata
Oczkowicz, Marta Chałacińska (solistka w partiach pieśni), Joanna Sieniawska (chórzystka i konferansjer), Jolanta
Wdowczyk, Anna Woźniak, Mieczysław Maciejewski (solista  w partiach pieśni), Bogusław Sobczyk kierownik
artystyczny i akompaniator chóru).
W drugim rzędzie, od lewej: Aleksander Dyka, Czesław Gajda, Daniel Dąbski, Michał Jędras,
ks. płk Adam Prus, Stanisław Siudak, Klemens Gerlach,  Jan Cedro, Adam
Kaźmierczak, Zygmunt Chałaciński.
W bogatym repertuarze pieśni patriotycznych i żołnierskich wyśpiewanych
przez chór, znalazły się m.in.:
„Bogarodzico – Dziewico – Dziewico! Usłysz nas Matko Boża – usłysz nas!”
Pieśń-hymn „Bogarodzico” – skomponowana w II poł. XIX w.  przez  Jana
Żukowskiego do słów młodzieńczego wiersza Juliusza Słowackiego,
napisanego w 1830 roku po wybuchu Powstania Listopadowego. Tekst
nawiązuje do pieśni „Bogurodzica”– najstarszej – powstałej na
przełomie XIII i XIV w. - utrwalonej polskiej pieśni religijno-patriotycznej.
Piechota - jedna z najbardziej znanych polskich piosenek żołnierskich -
z muzyką na melodię rosyjskiej pieśni wojskowej - pochodząca  z okresu
I wojny światowej..  Ponieważ autorstwo nie jest dokładnie ustalone; przyjmuje się, że Leon Łuskino był autorem
muzyki, a Bolesław Lubicz-Zahorski, autorem słów.„W krwawym polu srebrne ptaszę, poszli w boje chłopcy nasze”
„Sygnał”   - pieśń „Powstania Styczniowego”, autorstwa Wincentego Pola, XIX-wiecznego poety, Kawalera Orderu
Virtuti Militari. Muzykę skomponował powstaniec styczniowy, Alfred Bojarski. „Bywaj dziewczę zdrowe,
Ojczyzna mnie woła...”„Bywaj dziewczę zdrowe” - Pieśń powstała w okresie Powstania Listopadowego.
Do dziś nie ustalono, kto jest jej twórcą.
Niewykluczone, że autorem tekstu jest Rajnold Suchodolski, twórca wielu innych utworów patriotycznych, powstaniec
listopadowy, który poległ pod Warszawą w 1831 r.
„Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza”.
„Pierwsza kadrowa” -  piosenka ta powstała w czasie marszu I Kompani Kadrowej, w dniach 6-12 sierpnia 1914 r.
Tekst – autorstwa Tadeusza Oster-Ostrowskiego i Wacława Łęckiego-Graba - został ułożony do znanej i śpiewanej
w „Strzelcu” melodii andrusowskiej „Siwa gąska, siwa, po Dunaju pływa”. „Odtąd, nie ma ani Strzelców, ani
Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi.” Fragment przemowy
w interpretacji Władysława Adacha.
Przemówienie do złączonych w I kompanię kadrową oddziałów Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich,
wygłoszone zostało3 sierpnia 1914 r. przez JózefaPiłsudskiego. „Legiony to, żebracza nuta, legiony to ofiarny stos”.
„My, Pierwsza Brygada”  - pieśń I Brygady Legionów Polskich dowodzonej  przez  Józefa Piłsudskiego. Melodia pochodzi
z „Marsza Kieleckiego nr 10”, utworu zapisanego w śpiewniku orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej pod numerem 10.
Prawdopodobnym jej autorem był Andrzej Brzuchal-Sikorski, kapelmistrz kieleckiej orkiestry, a potem orkiestry
I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Słowa „Pierwszej Brygady” powstawały żywiołowo, układane
na kwaterach i w okopach. Po 1925 r. zostało ustalone, że pierwsza podstawowa wersja tekstu powstała latem
1917 r. w pociągu wiozącym internowanych legionistów do Szczypiorna pod Kaliszem i w samym obozie.
Ostatecznie, w końcu lat trzydziestych, w Wojskowym Instytucie Historycznym, orzeczono, że autorem
trzech pierwszych zwrotek jest literat, płk Andrzej Hałaciński, a sześciu zwrotek -
oficer legionów Tadeusz Biernacki.  14 sierpnia 2007 r. Minister Obrony Narodowej swym postanowieniem uznał
marsz  "My Pierwsza Brygada" zaoficjalną pieśń Wojska Polskiego.
„Wojenka, cudna pani, tak życie nam umila, że krew swą mamy dla niej, a piosnkę dla cywila”.
„Świat cały śpi spokojnie„ - piosenka wojskowa,  powstała w czasie I wojny światowej. Bardzo popularna wśród  
żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 r., w oddziałach partyzanckich podczas hitlerowskiej okupacji oraz w
jednostkach Wojska Polskiego utworzonego w ZSRR. Autor słów i autor muzyki – nieznany.

_____________________________________________________________________________________

26.09.2012 ZEBRANIE KOŁA NR 10. ODZNAKI DLA ZASŁUŻONYCH DLA ZŻWP.

26 września 2012 r. podczas zebrania Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach, odbyła się miła uroczystość wręczenia odznak nadanych przez Zarząd Główny ZŻ WP.

Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” otrzymał kol. ppłk Klemens GERLACH, a Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” kol. Czesław GAJDA.

Aktu wręczenia odznak dokonali: prezes Świętokrzyskiego Zarządu ZŻ WP kol. mjr  Władysław Adach oraz wiceprezes Zarządu kol. płk Bogusław Gliwa.


______________________________________________________________

18.09.2012 ZEBRANIE KOŁA NR 2

Zebranie odbyło się w Sali Tradycji 20 BŁ w byłych koszarach 2 pal Leg. i byłej JW 3417 na kieleckim Stadionie. Poświęcone było: 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej i historycznym konsekwencjom paktu Ribbentrop-Mołotow, udziałowi żołnierzy 2 pal Leg. w wojnie obronnej przeciwko armii niemieckiej i radzieckiej i 36 rocznicy powstania 20 Brygady Łączności w Kielcach.
Prezes Koła kol. Stanisław Babiarz powitał gości: Władysława Adacha - prezesa ŚZW ZŻWP w Kielcach, Stefana Kuzińskiego - honorowego prezesa ŚZW ZŻWP w Kielcach, Panie Barbarę Babiarz i Monikę Walczak - sympatyków Związku oraz wszystkich zebranych kolegów Koła Nr 2. Po omówieniu problemów historycznych, którym było poświęcone zebranie kolega Bogusław Gliwa odczytał uchwały
Zarządu Głównego ZŻ WP dotyczących wyróżnień członków i sympatyków naszego Związku.
Złotym Medalem "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" odznaczeni zostali:
st. sierż. sztab. Zenobiusz Cieślak, płk Stefan Kuziński, ppłk Jan Kwiatkowski, ppłk Edward Wacnik.
Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" odznaczeni zostali:
kpt Stanisław Babiarz, st. chor. sztab. Marian Kowalik, ppłk Mieczysław Maciejewski, ppłk Stefan Machul. Brązowym Medalem "Za zasłubi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" odznaczeni zostali: st. chor. Wiesław Puszyński, ppłk Bogusław Gliwa, kpt mar. woj. Sławomir Marszałek, st.sierż. Ryszard Walczak. Aktu wręczenia odznaczeń dokonali koledzy prezesi Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach: urzędujący - mjr Władysław Adach, honorowy - płk Stefan Kuziński. Degustacja ciast domowego wypieku przygotowanych przez panią Barbarę Babiarz. Ciasta smakowały
wybornie. W części końcowej uczestnicy spotkania udali się pod tablicę upamiętniającą wszystkich żołnierzy służących
w koszarach na kieleckim Stadionie. Delagacja składa kwiaty pod tablicą upamiętniającą. Stoją (od prawej):
kol. S. Babiarz, kol. W. Adach, kol. S. Kuziński, kol. E. Wacnik. Wszystkim podobała się estetyka wykonania
tablic pamiatkowych na budynku byłego sztabu. Słowa podziękowania należą się obecnym gospodarzom
obiektu - polocjantom Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. DZIĘKUJEMY !!!

_______________________________________________________________________________

03-06.09.2012 XX MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO W KIELCACH.

Już po raz dwudziesty Targi Kielce gościły na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) producentów nowoczesnych technologii i produktów militarnych i potencjalnych klientów. Pierwszy, otwarty w 1993 roku, MSPO zgromadził 85 wystawców z 5 krajów (tylko 8 z zagranicy). Na tegorocznym MSPO, przemysł obronny prezentowało niemal 400 wystawców z 29 krajów z całego świata. Kieleckich targów nie ominęły także największe firmy zbrojeniowe: BAE Systems, Boeing, MBDA, Raytheon, Thales czy Saab. Około 13 tysięcy gości odwiedziło w dniach 3-6 września br. tę, najważniejszą obecnie imprezę wystawienniczą tego typu w Europie Centralnej i trzecią (po Paryżu i Londynie) na naszym kontynencie.
Śmigłowiec transportowy, SAR oraz CSAR - EC725 CARACAL XX MSPO  odbywał się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który otwierając Salon powiedział:  „W realizacji priorytetów rozwoju naszej armii,...należy w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości tkwiące w polskim przemyśle. Sprzęt i systemy prezentowane na MSPO w Kielcach stanowią dowód, że znaczna część rodzimych firm i
przedsiębiorstw jest w stanie podjąć takie wyzwanie...”. Wystawę zwiedzili m.in. minister obrony narodowej Włoch
Giampaolo Di Paola, attache wojskowi reprezentujący kilkadziesiąt państw świata oraz przedstawiciele najwyższych polskich władz państwowych i wojskowych:
minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej,
szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch oraz  podsekretarz stanu ds. uzbrojenia i modernizacji w Ministerstwie Obrony
Narodowej generał Waldemar Skrzypczak.

_________________________________________________________________________________

25-26.08.2012 VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ W MRĄGOWIE.

Chór Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach „Żołnierskie Echa” wziął udział w  VI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (25 i 26 sierpnia br.). Impreza, która przeprowadzana jest się na przemian w Polsce i w rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim, w tym roku odbyła się w mazurskim Mrągowie.  Podczas Festiwalu na scenach miejscowego Centrum Kultury i Turystyki  wystąpiło 38 wykonawców w trzech kategoriach: zespoły, chóry i soliści.
Organizatorami konkursu pieśni byli: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZG w Warszawie i ZW w Olsztynie), Regionalna Organizacja Społeczna „Kaliningrad-Świnoujście-Olsztyn” w Kaliningradzie, samorząd miasta Mrągowo, przy wsparciu m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej i samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Grand Prix VI Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
w Mrągowie zdobył rosyjski chór młodzieżowy  „Potieszki” z Poleska. W grupie zespołów pierwsze
miejsce przyznano Zespołowi Pieśni Rosyjskiej „Rodnik”  z Czerniachowska. W tej konkurencji
kielecki zespół „Kwiaty Poligonu”,w składzie Marta Chałacińska, Teresa Gajda, Alicja Rybczyńska, Joanna Sieniawska,
zdobył Puchar Burmistrza Świnoujścia za najlepsze wykonanie pieśni żołnierskiej. Panie wykonały polską pieśń
"To nie bzy" i rosyjską "Smuglianka-Mołdawanka.
W konkurencji chórów zwyciężył kaliningradzki Chór im. Gołubiewa. Chór „Żołnierskie Echa” za zajęcie czwartego
miejsca został nagrodzony medalem przyznanym przez władze Kaliningradu oraz dyplomem za przygotowanie pieśni
i ich wykonanie na wysokim poziomie artystycznym.
Pieśni "Do bytomskich strzelców" oraz rosyjską "Wariag" śpiewali: Władysław Adach, Jan Cedro, Marta Chałacińska,
Zygmunt Chałaciński, Daniel Dąbski, Czesław Gajda, Teresa Gajda, Michał Jędras, Katarzyna Karniej, Adam
Kaźmierczak, Mieczysław Maciejewski, Alicja Rybczyńska, Joanna Sieniawska, Stanisław Siudak, Anna Woźniak.
Najlepszą solistką okazała się Olga Szabakajewa z Sowiecka  w obwodzie kaliningradzkim. W tej kategorii chór
Żołnierskie Echa” reprezentowała  Marta Chałacińska, która zaśpiewała "Balladę żołnierską" (Gdzie są chłopcy
z tamtych lat....) oraz pieśń rosyjską "W ziemliankie".
Przygotowaniami do występów kieleckiego chóru, zespołu i solistki kierował Bogusław Sobczyk - kierownik
artystyczny chóru „Żołnierskie Echa”, a zarazem akordeonista i akompaniator.
Specjalne wyróżnienie przyznano najmłodszemu uczestnikowi festiwalu, 9-letniemu Szymonowi Lendze z
Nowego Miasta Lubawskiego. Natomiast nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni polskiej zdobyła Natalia
Pawlikowa z Kaliningradu, a za najlepsze wykonanie pieśni rosyjskiej – Julia Cieplak z Nowego Miasta.
Prezes Świętokrzyskiego Zarządu ZŻ WP kol. mjr w st. spocz. Władysław Adach, organizator wyjazdu
chóru „Żołnierskie Echa”, podczas uroczystości wręczania nagród odebrał statuetkę, przyznaną Zarządowi za
pomoc i wsparcie w organizowaniu VI Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.

______________________________________________________________________________________

21.08.2012 Z WIZYTĄ U JUBILATÓW.

Noszą to samo nazwisko, posiadają takie same stopnie wojskowe, obaj są kawalerami Krzyża Orderu   Odrodzenia  Polski, 28 lat służyli w tym samym czasie w  Wojsku   Polskim – bracia   Zdzisław   i   Piotr  
Kowalczykowie, podpułkownicy w stanie spoczynku. W słoneczne wtorkowe popołudnie,  21 sierpnia br.  odwiedzamy przytulne mieszkanie Państwa Haliny i Zdzisława Kowalczyków, witających nas wraz z Piotrem
i córką gospodarzy Bożeną. Goście: mjr w st. spocz. Władysław Adach, prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP, ppłk w st . spocz. Czesław Gajda, sekretarz Zarządu, prezes Koła
Nr 10, ppłk w st. spocz. Wiesław Kamiński, prezes Koła Nr 3 oraz niżej podpisany, uhonorują jubilatów - Zdzisława z okazji 85 rocznicy urodzin i Piotra, który w tym roku skończył 80 lat.
  
Obaj urodzili się w podkieleckich Dyminach (obecnie część Kielc) w licznej rodzinie utrzymującej się z niewielkiego gospodarstwa rolnego: Zdzisław w sierpniu 1927 roku, a Piotr w styczniu 1932 roku. Ojciec Jan
Kowalczyk, legionista, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej, zmarł w 1935 r. osierocając córkę i trzech synów. W latach okupacji hitlerowskiej Zdzisław i jego starszy brat Władysław wywiezieni zostali na przymusowe
roboty do III Rzeszy. Po wojnie matka i siostra z mężem pozostali na rodzinnym gospodarstwie, a bracia postanowili szukać swojego miejsca  w powojennej Polsce; zdobyć zawód  na miarę osobistych ambicji, zapewniający przede wszystkim  utrzymanie siebie i zakładanych rodzin. Legionowa przeszłość ojca oraz szeroko otwarte bramy szkół wojskowych sprawiły, że Zdzisław i Piotr kolejno zakładali mundury żołnierza Wojska Polskiego.
Zdzisław w 1949 r. kończy szkołę oficerską i w stopniu podporucznika trafia na stanowisko młodzieżowca do sztabu 11 Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty w Żarach (przeniesionego później do Żagania). Jego 30-letnia służba oficerska przebiega w  rytmie częstych służbowych przenosin z jednego, na drugi  kraniec kraju.  Kolejne  stanowiska obejmuje m.in. w 144 Pułku Artylerii Przeciwpancernej w Jarocinie, w 61 Lotniczym Pułku Szkolno-Bojowym w Białej Podlaskiej, by ostatecznie powędrować wraz z wymienioną jednostką do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Służbę żołnierza zawodowego  zakończył w dęblińskiej szkole w stopniu podpułkownika, na stanowisku wykładowcy przedmiotów społeczno-politycznych.  Już jako emeryt wojskowy wraca z rodziną do Kielc; do miasta, z którego rozpoczął swoją żołnierską peregrynację po jedenastu (sic!) jednostkach lub instytucjach  wojskowych. Dwie córki Państwa Kowalczyków w Dęblinie zatrzymało serce; wyszły za mąż za lotników, absolwentów „Szkoły Orląt”. Rodzinną tradycję podtrzymuje wnuczka Haliny i Zdzisława, która w tym roku ukończyła dęblińską Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych.
Piotr, nim poszedł w ślady brata, ruszył w poszukiwaniu zawodu na, jak je wówczas nazywano, Ziemie Odzyskane. W Zielonej Górze wyuczył się się na metalowca w Szkole Przysposobienia Przemysłowego.
Na własną prośbę, na obowiązkowy staż po ukończeniu nauki trafił do rodzinnych Kielc. Tutaj, spotkania z bratem Zdzisławem oraz prowadzona w zakładach pracy przez podchorążych szkół oficerskich, agitacja pod hasłem: „nie matura, lecz chęć szczera, zrobi z ciebie oficera” zaowocowały decyzją  o wstąpieniu w 1950 r. do Oficerskiej Szkoły Politycznej w Łodzi. Po zdobyciu szlifów oficerskich trafia w 1952 r. do 40 Pułku Artylerii Lekkiej w podkarpackim Jarosławiu. Po  dwóch latach  zostaje przeniesiony służbowo, jak to wówczas i jeszcze przez wiele lat mówiono, „na białe niedźwiedzie”, czyli do północno-wschodniej Polski, a konkretnie do 121 Pułku Artylerii Lekkiej w Suwałkach. Stąd, po kolejnych dwóch latach - po pokonaniu wielu służbowych przeszkód – trafia do 4 Pułku Piechoty w Kielcach.  W koszarach na kieleckiej Bukówce służy 26 lat: na stanowisku zastępcy dowódcy batalionu, na etacie w sekcji politycznej lub pełniąc z wyboru - przez kilka kadencji -  funkcję sekretarza Komitetu Pułkowego PZPR. W 1984 roku - po rocznym epizodzie pracy w jednostce budującej sędziszowski odcinek szerokotorowej linii hutniczo-siarkowej,  po 33 latach służby - zdejmuje, w stopniu podpułkownika, mundur żołnierza zawodowego. Także Władysław,nieżyjący już najstarszy z braci, po ukończeniu szkoły oficerów rezerwy zakładał od czasu, do czasu mundur podporucznika rezerwy.
Bracia Zdzisław i  Piotr przez 28 lat równocześnie służyli w Wojsku Polskim i chociaż obaj byli w korpusie oficerów politycznych, tylko raz - na okres uzupełniania wykształcenia - służą w jednej jednostce: w łódzkim Wojskowym Ośrodku Szkolenia Ogólnokształcącego Nr 1 przy Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. Emerytowani oficerowie Zdzisław i Piotr stają się bardzo aktywnymi członkami Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych; m.in. z wyboru pełnią przez szereg lat funkcje w Zarządzie Wojewódzkim Związku, publikują na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty. Piotr, laureat  „Złotej Sowy”, jest nadal stałym korespondentem Głosu Weterana i Rezerwisty.

_______________________________________________________________________________________

02.06.2012 31 ROCZNICA POWSTANIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO.

Uroczystości odbyły się  w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych na Bukówce. Rozpoczęły sie mszą świętą odprawioną przez ks. kapelana płk Adama Prusaka.
Po mszy, uczestnicy uroczystości przeszli pod tablice pamiątkowe "Czwartaków" i "Misji Pokojowych ONZ", przed którymi delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Dalsze uroczystości odbywały sie w sali konferencyjnej Centrum. Chór "Żołnierskie Echa" odśpiewał hymn państwowy i hymn Związku, po czym prezes Zarządu Wojewódzkiego powitał zebranych i zaproszonych gości.
Wśród zaproszonych gości na uroczystości byli: Mirosław Pawlak - poseł PSL, Beata Oczkowicz - wiceminister Obrony Narodowej, płk Krzysztof Bartosz - reprezentant wojewody,
kierownik wojewódzkiego zarządzania kryzysowego, płk Aleksander Kubacki, płk Juliusz Wojner - ZG ZŻWP, ppłk Wiesław Loch - szef sztabu wojewódzkiego.
Referat okolicznościowy podsumowujący działalność Świętokrzyskiego Związku wygłosił kol. ppłk w st. spocz. Czesław Gajda.
Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Pani Beata Oczkowicz, a płk Loch odczytał rozkaz mianowania sierż. Jasińskiego na stopień młodszego chorążego.
Mjr Banaszek przedstawił historię WP w województwie kieleckim w latach 1945 - 1995. Pan poseł PSL Mirosław Pawlak, w swoim wystapieniu omówił zasługi 20 Brygady Łączności w powstaniu szkoły
podstawowej w powiecie jędrzejowskim i podziękował chórowi "Żołnierskie Echa" za dotychczasową działalność. Chór "Żołnierskie Echa odśpiewał kilka pieśni patriotycznych...
...po czy ogłoszono przerwę, w trakcie której m.in. robiono zdjęcia pamiątkowe.
Po przerwie płk rez. Robert Misztal wygłosił prelekcję nt. współpracy wojska z młodzieżą szkolną, a płk Krzysztof Bartosz zapoznał zebranych jak funkcjonuje Centrum Zarządzania Kryzysowego w
województwie świętokrzyskim.
Były też wyróżnienia, których dokonał przedstawiciel Zarządu Głównego ZŻWP, płk Aleksander Kubacki.
Złotą Odznakę "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" otrzymali:
płk w st. spocz. CZESŁAW BUJALSKI,
ppłk w st. spocz. STEFAN DOROSIŃSKI,
ppor w st. spocz. STANISŁAW KRALKO,
płk w st. spocz. MAREK KWIATKOWSKI,
płk w st. spocz. STANISŁAW LECH,
płk w st. spocz. JÓZEF WIEWIÓRSKI,
płk w st. spocz. ZDISŁAW ZIĄBER.

Srebrną Odznakę "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" otrzymali:

kol. WALDEMAR BĘBEN,
kpr w st. spocz. IGNACY SERAFIN,
kpt w st. spocz. TADEUSZ SIEWIERSKI,
st. chor. sztab. w st. spocz. STANISŁAW SUCHORA,
Brązową Odznakę "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" otrzymali:
st. chor. sztab. w st. spocz. WIESŁAW KASZA,
Pan MARIAN KOPAŁA,
st. chor. sztab. w st. spocz. WIESŁAW KOSTYRA,>
ppłk w st. spocz. MIECZYSŁAW ŁUCARZ,
ppłk rez. ROBERT MISZTAL,
ppłk w st. spocz. TADEUSZ PODKOWA,
Pan MIECZYSŁAW SAS,
st. chor. sztab. w st. spocz. JERZY WÓJTOWICZ,
ppłk w st. spocz. HIERONIM SKOTAREK.
Na zakończenie chór śpiewał pieśni patriotyczne, po czym przeniesiono się do Kasyna Garnizonowego na pyszną grochówkę.

_______________________________________________________________________________________________

05.05.2012 ZAWODY STRZELECKIE.

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń zawodami strzeleckimi i ogniskiem uczczono 67 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Na strzelnicy KWP na Stadionie spotkali się członkowie kół 2, 4, 10 oraz
rodziny i sympatycy. Byli też zaproszeni koledzy z koła nr 8 z Ostrowca Świętokrzyskiego. Do strzelania z 9 mm pistoletu P-83, zgłosiło się 36 osób w tym 7 drużyn (trzyosobowych). Każdy z zawodników
oddał 3 strzały próbne i 5 konkursowych. Równocześnie odbywały się zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej w kategorii juniorów i seniorów.
Po 3 godzinach strzelanie dobiegło końca. Sekretarz zawodów kol. M. Kowalik odczytał protokół zawodów indywidualnych i drużynowych. Indywidualnie największą ilość punktów w strzelaniu z P-83, zdobyli:
I miejsce Babiarz Marcin 45 pkt syn kol. Babiarza,
II Gajda Czesław 44 pkt koło nr10, III Mroczek Michał 38 pkt sympatyk. Potem było jak zawsze wesoło, a nastroje były coraz lepsze, bo ognisko i pieczona kiełbaska była zapijana domowej roboty nalewkami. Żal było się żegnać....

_____________________________________________________________________________________________

13.02.2012 OBCHODY 70 ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ.

Armia Krajowa była konspiracyjną organizacją wojskową, działającą podczas II wojny światowej. Powstała w wyniku przekształcenia powołanej w 1939 roku Służby Zwycięstwa Polsce w Zwiazek Walki
Zbrojnej, który przemianowano w Armię Krajową rozkazem gen. Władysława Sikorskiego z dnia 14 lutego 1942 r.
W Kielcach obchody 70 rocznicy powstania AK odbyły się 13 lutego 2012r. Rozpoczęły się o 1230 mszą świętą odprawioną w bazylice katedralnej z udziałem władz wojewódzkich, miejskich, środowisk
kombatanckich i pocztów sztandarowych. Poczet sztandarowy Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP reprezentowany był przez członków koła nr 2, kolegów Mariana Kowalika i Ryszarda Walczaka.
Dalsze uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Armii Krajowej. Dr Tomasz Domański przedstawił rys historyczny powstania Armii Krajowej, potem z krótkim przemówieniem wystąpiła wojewoda
świętokrzyska, Pani Bożentyna Pałka-Koruba. Potem odbył się apel poległych i salwa honorowa, wykonana przez żołnierzy jednostki wojskowej z Bukówki. Końcowym punktem uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów przed
pomnikiem Armii Krajowej. W imieniu ŚZŻWP kwiaty złożył prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Władysław Adach.

________________________________________________________________________________________________
Wróć do spisu treści