Koło nr 11 - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Koło nr 11

Nasze Koła

 
KOŁO NR 11
 
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
 
w KAZIMIERZY WIELKIEJ
 
 

Adres: Partyzantów 4, 28-500 Kazimierza Wielka
 
Tel. 725 470 101
 
Biuro czynne: w każdą środę 12÷00 - 13÷30
 
 
 


ZARZĄD KOŁA:
 
 
Prezes Zarządu:
 
 
ppłk TADEUSZ PODKOWA
 
 
 
Sekretarz:
 
 
kmdr por. WIESŁAW ERTMAN
 
                                 
 
                                         
 
 
Skarbnik:
 
 
st. szer. CZESŁAW KARBOWNICZEK
 
 
 
 
Członek Zarządu:
 
 
st. szer. JACEK ŚCIUPIDER
HISTORIA KOŁA

W dniu 26 lutego 2013 roku byli żołnierze Wojska Polskiego mieli swój dzień. O godz. 16.00 w sali konferencyjnej
Starostwa Kazimierskiego odbyło się zebranie założycielskie Koła nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Obecnych było 10-ciu członków - założycieli. Na zebraniu obecni byli zaproszeni goście:
starosta kazimierski, Pan Jan Nowak, wice starosta, Pan Michał Bucki, przewodniczący Rady Powiatu,
Pan Marek Augustyn, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Pan mjr Władysław
Adach, przedstawiciel WKU Busko Zdrój, Pan kpt. Andrzej Tomczyk, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, Pan Bolesław Pozłótko. W swoim wystąpieniu starosta zapewnił o poparciu dla
powstającego Koła, dla cennej inicjatywy jego założycieli.
Jednostką patronacką Koła jest Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju.

Wybrano władze statutowe Koła:
prezesem - kol. ppłk Tadeusza Podkowę,
sekretarzem - kol. kmdr por. Wiesława Ertmana,
skarbnikiem - kol. chor. rez. Sylwestra Szmita.

Już w sierpniu 2013 roku w czasie uroczystości Święta Wojska Polskiego w obecności zaproszonych gości uroczyście
podpisano porozumienia o współpracy zzespołem Szkół Zawodowych w Odonowie reprezentowanym przez dyrektor
Zespołu Szkół, Panią Jolantę Mizio, Kołem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, którego prezesem jest Pan
Jerzy Bojanowicz, Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Państwowej Straży Pożarnej, na czele z prezesem Panem
Marianem Stoczkiewiczem. Nawiązano też ścisłą współpracę z kołami kombatanckimi w Kazimierzy Wielkiej:
Kołem AK na czele z prezesem Panem Józefem Belskim, Kołem Batalionów chłopskim - którego prezesem jest Pan
Mieczysław Antos i Związkiem Kombatantów RP - na czele z prezesem Panem por. Boleslawem Pozłótko.
W ramach współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Odonowie, w którym prowadzone są klasy mundurowe,
przekazano do noszenia przez młodzież sztandary kombatanckie: Bataliony Chłopskie i Związku Kombatantów RP.
Sztandary zostały uroczyście wręczone pocztom sztandarowym w czasie ślubowania klas mundurowych
w 2013 i 2014 roku przez prezesa Koła ppłk Tadeusza Podkowę zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
Członkowie Koła w galowych mundurach wojskowych biorą udział corocznie w uroczystościach państwowych
i regionalnych. M.in. z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja, Święta Niepodległości - 11 listopada, Dniu Katyńskim,
rocznicy pacyfikacji Skalbmierza - 5 sierpnia, Republiki Kazimiersko-Proszowickiej. Szczególnie uroczyście Koło
obchodzi corocznie Swięto Wojska Polskiego oraz w grudniu - Opłatek Bożonarodzeniowy. Wtedy zapraszamy
gości: władze samorządowe, bratnie służby mundurowe, kombatantów i sponsorów. Uczestniczymy też corocznie
w ślubowaniu klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego z Odonowa oraz w Targach Uzbrojenia w Kielcach.
Zapraszamy na Targi przedstawicieli klas mundurowych z Odonowa oraz sympatyków Koła.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest Stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej zarejestrowanym przez
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
Siedziba Zarządu Głównego Związku jest Warszawa.

Główne założenia statutowe:

• działalność patriotyczno-obronna,
• propagowanie i utrzymywanie honoru i godności żołnierzy Wojska Polskiego,
• utrzymywanie kontaktu z Siłami Zbrojnymi RP,
• apolityczność Związku,
• opieka socjalno-zdrowotna członków,
• szeroka współpraca z organizacjami społecznymi i paramilitarnymi, służbami mundurowymi,
• integracja członków,
Zarząd spotyka się w siedzibie raz w miesiącu w pierwszą środę miesiąca.AKTUALNOŚCI:
2024 rok
_______________________________________________________________2023 rokTekst i zdjęcia: kol. T. Podkowa
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________
Tekst i zdjęcia: kol. T. Podkowa
 
 
 
 
 

Targi Przemysłu Obronnego w Kielcach


 
 
 
 
     6 września 2023 r. Koło nr 11 im. Marszałka Piłsudskiego z Kazimierzy Wielkiej uczestniczyło w Targach Przemysłu Obronnego w Kielcach. Na podstawie obserwacji, już chyba czternastu dotychczasowych targów, można powiedzieć, że są one w tym roku imponujące. Sama ilość wystawców, ok.650 z 37 krajów świadczy o niebywałym rozmachu. Prezentowano sprzęt i uzbrojenie od broni krótkiej (pistoletów, karabinków  automatycznych, broni maszynowej, elektronicznie sterowanych modułów plot) do czołgów, wozów opancerzonych, śmigłowców bojowych. Pokazano również wiele bezzałogowców, które tak sprawdzają się w Ukrainie. Było wiele urządzeń rozpoznania elektronicznego, sprzętu saperskiego, logistyki. Szczególną uwagę przykuwały czołgi amerykańskie Abrams, koreańskie i niemieckie Leopardy oraz haubicoarmaty polskie Krab i południowokoreańskie.
 
     Dużą uwagą się cieszyły śmigłowce bojowe: Leonardo włoskie i amerykańskie Apache, Black Howghi. Na uwagę zasługuje też produkcja polskiej PGZ, szczególnie broń strzelecka, moduły elektroniczne do kierowania ogniem, zmodernizowane wersje specjalistycznych transporterów opancerzonych, bezzałogowców, sprzęt rozpoznawczy, radary i logistyka. Szkoda, że na razie nie produkujemy, oprócz Krabów, sprzętu ciężkiego. Może chociaż offset w przyszłości.

 
Tekst: Tadeusz Podkowa
Zdjęcia: Jacek Ściupider

_________________________________________________________________________
2022 rok 
Tekst: ppłk dr Tadeusz Podkowa
 
Zdjęcia: Zdzisław Pilarski
 
           
 
 
 


____________________________ 
Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski
 
 
 
 
 
Spotkanie noworoczne Koła nr 11 
 
 
     14 stycznia br. o godz. 16.00 członkowie Koła nr 11 Związku Żołnierzy WP w Kazimierzy Wielkiej spotkali się w restauracji "Bajka" na corocznym spotkaniu, połączonym z tradycyjnym opłatkiem. Dopisali zaproszeni Goście: Starosta Kazimierski Jan Nowak, Burmistrz Adam Bodzioch, Komendant Powiatowy PSP Marcin Oziębło, Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych Marek Różycki. Obecny był niezawodny jak zwykle kapelan służb mundurowych Powiatu Kazimierskiego ks. kan. Marian Fatyga. W swych wystąpieniach zarówno Prezes Koła ppłk dr Tadeusz Podkowa, jak i zaproszeni Goście życzyli uczestnikom spotkania przede wszystkim dużo zdrowia i nawiązywali do nie ustępującej pandemii korona wirusa oraz do bieżącej, trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej kraju. Był tradycyjny, choć ograniczony  obostrzeniami opłatek, a także wspólne śpiewanie kolęd. Potem było „coś dla ciała”, czyli smaczny obiad, przystawki, ciasta i duży wybór napojów._____________________________________________________________________________________

2021 rok
Aktualności.

2021 rok


_______________________________________________________________________________


Tekst: ppłk Tadeusz Podkowa
Zdjęcia: Zdzisław Pilarski


40-LECIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Obchody rocznicy w Kole Nr 11 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Kazimierzy Wielkiej


      25 czerwca br. w restauracji „Bajka” w Kazimierzy Wielkiej odbyła się skromna, ale doniosła uroczystość z okazji 40-lecia ZŻWP. W uroczystości wzięli udział członkowie Koła oraz gość honorowy Pan Zbigniew Frączek - Prezes i właściciel Rolmetu, a zarazem członek wspierający naszego Koła. Gościem uroczystości był także Pan Zdzisław Pilarski, regionalny dziennikarz od lat współpracujący z Kołem ZŻWP nr 11.
       Przy dźwiękach „Pierwszej Brygady” - pieśni reprezentacyjnej WP, poczet sztandarowy w składzie: mjr Andrzej Bawoł, st. chor. szt. Andrzej Graf i st. szer. Czesław Karbowniczek wprowadził sztandar Koła do sali, w której przebywali uczestnicy uroczystości. Nadmienić należy, że sztandar  – zaprojektowany na wzór sztandarów jednostek wojskowych – nadany został Kołu przez Zarząd Główny ZŻWP 15 sierpnia 2020 roku w Święto Wojska Polskiego w 100-rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Głównym autorem zwycięstwa nad sowiecką Armią Czerwoną, był ówczesny Naczelny Wódz WP Józef Piłsudski, którego imię nosi Koło w Kazimierzy Wielkiej.
       Pięknie prezentujący się biało-czerwony sztandar wręczył wtedy Prezesowi Koła ppłk. dr. Tadeuszowi Podkowie, Prezes Honorowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, gen. dyw. dr Kazimierz Puchała w asyście Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego płk. dypl. Henryka Budzyńskiego. Piękną homilię na mszy św. w kazimierskim kościele wygłosił wówczas kapelan Koła ks. kan. Marian Fatyga.
       Prezes Koła przywitał uczestników spotkania i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci trzech Kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę: weteranów wojennych por. Mieczysława Antosa, prezesa Koła BCh, por. Bolesława Pozłótkę, prezesa Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz członka Koła, Kol. Stefana Marca, wielkiego społecznika i Dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. Gospodarz uroczystości ppłk Tadeusz Podkowa w asyście kmdr. por. Wiesława Ertmana wręczył następnie Złote Medale 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Otrzymali je członkowie założyciele Koła: kmdr por. Wiesław Ertman, Kol. Krystyna Ertman, Anna Podkowa oraz Kol. Edmund Klimczyk. Z okazji 40-lecia Związku podziękowania od Zarządu Głównego ZŻWP w formie dyplomów otrzymało trzynaście osób.
       Po tych wyróżnieniach Prezes Koła, korzystając z opracowania płk Henryka Budzyńskiego, Sekretarza Generalnego ZG, zapoznał zebranych z przełomowymi wydarzeniami i dokonaniami Związku w jego czterdziestoletniej historii. Podkreślił w szczególności, że projekt powołania związku zrzeszającego byłych żołnierzy zawodowych nabrał konkretnego kształtu  26 kwietnia 1981 r. podczas spotkania przewodniczących wojewódzkich komitetów założycielskich. Natomiast w dniach 13-14 czerwca 1981 r. odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Od tego czasu datowane jest założenie Związku. Projekt - odzwierciedlający ówczesną rzeczywistość społeczno-polityczną w kraju - zyskał pełne poparcie  Ministerstwa Obrony Narodowej.  W 1990 r. członkowie Związku poparli  zmiany polityczno-ustrojowe, akceptowali pozytywną rolę NSZZ Solidarność w budowaniu przyszłości państwa.  Związek jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej i posiada osobowość prawną. W 2010 r. przyjął nazwę Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Nasz Związek, posługując się dewizą „Zawsze wierni Ojczyźnie”,  aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym - będąc zawsze po stronie demokracji, broniąc honoru i godności żołnierza polskiego oraz krzewiąc w społeczeństwie wartości patriotyczno-obronne.
       Na szczeblu Koła przejawia się to we współpracy z Wielopoziomową Drużyną Harcerską ZHP „Żywioły” w Kazimierzy Wielkiej, z młodzieżą klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie, we współdziałaniu z organizacjami kombatanckimi, stowarzyszeniami emerytów Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz władzami samorządowymi - Burmistrzem, Radą Miejską oraz Starostą i Radą Powiatu Kazimierskiego.
       Związek Koła ZŻWP nr 11 z Ziemią Kazimierską uwieczniono po wsze czasy na sztandarze Koła - w napisach oraz herbach Kazimierzy Wielkiej i powiatu kazimierskiego. Nazwiska członków Komitetu Fundacji sztandaru, sponsorów, w tym członków Koła, uwieczniono też na drzewcu sztandaru.
       Na koniec wystąpienia Prezes Koła przypomniał, że Koło ZŻWP nr 11 w Kazimierzy Wielkiej, założone 23 lutego 2013 r., zdążyło już się pozytywnie zapisać w pamięci mieszkańców powiatu kazimierskiego, uczestnicząc we wszystkich uroczystościach patriotycznych, państwowych i regionalnych oraz wielu inicjatywach społecznych.
       Na zakończenie uroczystości uczestnicy spożyli smaczny obiad, wspominając swoje lata spędzone w służbie dla kraju i społeczeństwa.
2019 rok
_______________________________________________________________________________________________________________________


 
Autor tekstu: Tadeusz Podkowa, prezes Koła nr 11
 
 
 

Obchody Święta Wojska Polskiego w Kole Nr 11 ZŻWP


 
 
           23 sierpnia br. Koło nr 11 Związku Żołnierzy WP w Kazimierzy Wielkiej obchodziło uroczyście Święto Wojska Polskiego. O godz. 13.00 członkowie Koła w mundurach galowych złożyli biało-czerwoną wiązankę kwiatów pod popiersiem trzykrotnego premiera chłopskiego, Wincentego WITOSA. Kwiaty składali: ppłk Tadeusz PODKOWA, kmdr por. Wiesław ERTMAN, st. chor. szt. Andrzej GRAF, st. szer. Czesław KARBOWNICZEK oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka - Henryk CHAŁUDA. Zasługi premiera Witosa znakomicie przedstawił Kol. Andrzej BIENIAS - członek Zarządu Koła nr 11. Po raz pierwszy w naszej uroczystości udział wzięli harcerze z drużyny harcerskiej działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury. Pełnili oni wartę honorową przy pomniku.
 
Potem uroczystość przeniesiono do restauracji "Bajka" w Kazimierzy Wielkiej.
 
           Od godz. 14.00 do 15.30 odbyło się zebranie ogólne Koła. Omówiono na nim bieżącą działalność Koła. O godz. 16.00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości i członków Koła. Prezes Koła nr 11 ppłk Tadeusz PODKOWA przywitał dostojnych gości, sympatyków Koła i wojska. Uroczystość zaszczycili m.in.: Jerzy BOJANOWICZ - przewodniczacy Rady Powiatu, kapelan Koła ks.  Marian FATYGA, Stefan MARZEC – prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, insp. Piotr WRZEŚNIEWSKI - komendant Powiatowy Policji, kpt. Marcin ŻAREK - zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Marian STOCZKIEWICZ - prezes Stowarzyszenia Emerytów Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew FRĄCZEK - właściciel i prezes firmy ROLMET, chor. Sylwester SZMIT - dowódca Jednostki Strzeleckiej 2130 im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego, podharcmistrz Ireneusz GÓRSKI oraz Zdzisław PILARSKI - regionalny fotoreporter.
 
           Ppłk PODKOWA w swoim wystąpieniu odniósł się do artykułu na temat Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920 r. Już 99. rocznicę, od 1923 r., obchodzimy jako Święto Wojska Polskiego (oczywiście z przerwą powojenną do 1990 r, kiedy to w PRL-u obchodzono ją 12 października, jako rocznicę przegranej bitwy pod Lenino). Przed dorocznym Świętem WP, ukazał się artykuł w jednym z portali społecznościowych na temat zwycięstwa polskiego w Bitwie Warszawskiej. Otóż napisano w nim, że faktycznym dowódcą w tej bitwie był gen. ROZWADOWSKI, a Józef PIŁSUDSKI praktycznie nie dowodził, lecz pojechał w tym czasie do swojej "kochanki" (Aleksandry SZCZERBICKIEJ - notabene późniejszej żony Marszałka) oraz, że się załamał i jeździł tylko po tyłach frontu. Informacja ta jest z gruntu fałszywa, niezgodna z historyczną rzeczywistością. Wpisuje się ona w narrację historyków z Kremla oraz naszej skrajnej prawicy, która wściekle atakowała PIŁSUDSKIEGO. Dokumenty wojskowe Sztabu Głównego oraz relacje i oświadczenia współczesnych tych czasów mówia co innego.
 
           Gen. ROZWADOWSKIEGO ściągnął przed bitwą z Paryża, Naczelny Wódz Józef PIŁSUDSKI (generał pełnił tam obowiązki Szefa misji wojskowej). PIŁSUDSKI powierzył mu obowiązki swego szefa sztabu. Gen. ROZWADOWSKI przedstawił kilka wariantów przeciwuderzenia na tyły Armii Czerwonej. PIŁSUDSKI je odrzucił jako zbyt płytkie. Przedstawił własny wariant głębokiego uderzenia znad rzeki Wieprz na tyły Frontu Zachodniego, dowodzonego przez Michaiła TUCHACZEWSKIEGO. Było to uderzenie na lewe skrzydło wojsk bolszewików. ROZWADOWSKI uważał ten manewr za zbyt ryzykowny, Gen. WEYGAND z Misji Francuskiej też. Potem PIŁSUDSKI przekonał Generała i ROZWADOWSKI entuzjastycznie już wykonywał jego rozkazy. Szef sztabu zgodnie ze swoją rolą na podstawie planu PIŁSUDSKIEGO przygotował rozkazy dla wojsk i je rozesłał. Dopilnował ich wykonania wg korekt Naczelnego Wodza. Zrobił to w sposób znakomity. PIŁSUDSKI pojechał do wojsk, które miały wziąć udział w przeciwuderzeniu. Jego pojawienie się na froncie zelektryzowało żołnierzy. Wstąpił w nich duch zaczepny. PIŁSUDSKI cieszył się olbrzymim autorytetem. Jako Naczelny Wódz przejął osobiście dowodzenie Korpusem Uderzeniowym, będąc cały czas na czele wojsk idących do natarcia. Osobiście dowodzić będzie też późniejszą Bitwą nad Niemnem. W trudnych sytuacjach brał odpowiedzialność na siebie.  Bitwa Warszawska i Niemeńska zakończyły się całkowitym pogromem wojsk Armii Czerwonej. Zwycięstwo polskie było pełne. Czołówki rozpoznawcze Wojska Polskiego dochodziły do Wiaźmy - 150 km na płn. od Moskwy. W Moskwie panował chaos. LENIN nakazał natychmiast podpisać zawieszenie broni z Polską.      Przedstawiciel Angielskiej Misji Wojskowej lord d'ABERNON, oddając hołd PIŁSUDSKIEMU pisał: "Zwyciestwo zostało osiągnięte przede wszystkim dzięki strategicznemu geniuszowi jednego człowieka i dzięki przeprowadzeniu akcji tak niebezpiecznej, że wymagała ona nie tylko talentu ale i bohaterstwa." (artykuł w "Gazecie Polskiej" z sierpnia 1920 r.). Bitwa Warszawska została przez niego uznana jako osiemnasta decydująca w dziejach świata. Podobnie o zwycięstwie i roli PIŁSUDSKIEGO wyrażał się gen. WEYGAND. Gen.ROZWADOWSKI w liście do PIŁSUDSKIEGO z 15 sierpnia 1920 r. potwierdza świetność jego planu. W zakończeniu pisze: "Załączam list WEYGANDA. Proszę p. Komendanta chcieć przyjąć wyrazy głębokiej czci i prawdziwego przywiązania od oddanego najposłuszniej gen. ROZWADOWSKIEGO". Czy tak się zachowuje nieposłuszny generał? To, że bolszewicy znaleźli się pod Warszawą w sierpniu 1920 r. było częściową zasługą dowodzącego polskim Frontem gen. SZEPTYCKIEGO i innych generałów o endeckich zapatrywaniach. Nie wykonywano ściśle rozkazów PIŁSUDSKIEGO, który nakazywał wielokrotnie kontratakowanie nacierających bolszewików. W kraju trwała zaciekła nagonka Endecji pod wodzą DMOWSKIEGO przeciw PIŁSUDSKIEMU. Narastał ferment wewnątrz kraju. Kres temu położył dopiero premier powołanego rządu Obrony Narodowej, chłopski przywódca Wincenty WITOS. Współdziałając z Ministrem ds. Wojskowych gen. SOSNKOWSKIM, zaprowadził porządek na zapleczu frontu. Działała aktywnie propaganda bolszewicka. Kraj zarzucono 5 mln. ulotek i gazetek przeciw Polsce i jej rządowi. W obozach odosobnienia m.in. w Jabłonnie pod Warszawą znalazło się kilka tysięcy agitatorów komunistycznych oraz Żydów, którzy zostali usunięci z armii, jako sprzyjający Armii Czerwonej. Po zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej, Endecja bohaterem tej bitwy na siłę czyniły gen. WEYGANDA, Józefa HALLERA i wszystkich innych generałów, byle nie PIŁSUDSKIEGO. I to pomimo tego, że gen. WEYGAND otwarcie oświadczył, że "Zwycięstwo jest zasługą Naczelnego Wodza i świetnej polskiej armii”.
 
           Na koniec chciałbym powiedzieć że zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej odniesiono tylko polskimi siłami. Zachód - Ententa, zwłaszcza Wielka Brytania - nie pomagał ale wręcz czasami sprzyjał bolszewikom. Sąsiedzi też nie byli  przyjaciółmi. Niemcy otwarcie pomagali Armii Czerwonej. Kilkuset ich oficerów walczyło po ich stronie jako '"obserwatorzy". Wielu zginęło na froncie. Internowana przez Niemców 4-ta bolszewicka przewieziona pociągami walczyła z nami nad Niemnem. Czesi nie przepuszczali uzbrojenia i sprzętu przez swoje terytorium. Zagarnęli siłą Śląsk Cieszyński i maszerowali na Kraków. Trzeba było tam trzymać dwie polskie dywizje potrzebne na wschodzie. Bolszewicy toczyli wojnę z nami po rozgromieniu kontrrewolucji carskich oficerów. Zwycięstwo w takiej chwili dziejowej było zasługą natężenia wszystkich sił narodu a głównie przywódców-Naczelnika Państwa i zarazem Naczelnego Wodza Józefa PIŁSUDSKIEGO oraz chłopskiego premiera Wincentego WITOSA.
 
           Po wystąpieniu ppłk. Tadeusza PODKOWY nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia z drużyną harcerską, utworzoną przy Kazimierskim Ośrodku Kultury. Stronę harcerską reprezentował podharcmistrz Ireneusz GÓRSKI, natomiast  Koło nr 11 ZŻWP ppłk Tadeusz PODKOWA. Następnie sekretarz Koła kmdr por. Wiesław ERTMAN odczytał okolicznościową uchwałę ZG ZŻWP o nadaniu wyróżnień związkowych.
 
„Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, wyróżnieni zostali::
 
- ks. kapelan Marian FATYGA,
 
- st. kpr. Zbigniew FRĄCZEK,
 
- st. szer. Edmund KLIMCZYK.
 
           Po dekoracji, uczestnicy uroczystości stanęli do wspólnego zdjęcia. Na zakończenie części oficjalnej ks. kapelan Koła nr 11 odmówił okolicznościową modlitwę za żołnierzy polskich poległych w wojnie z Rosją bolszewicką w latach 1919-1920. Z kolei zabrali głos zaproszeni goście: Jerzy BOJANOWICZ, insp. Piotr WRZEŚNIEWSKI, Marian STOCZKIEWICZ. Złożyli oni życzenia byłym żołnierzom WP. Po części oficjalnej uroczystości uczestnicy zjedli pyszny obiad i przez długi czas dzielili się wspomnieniamiz lat służby oraz pracy cywilnej.
 
 
2018 rok


Tekst i zdjęcia: Ppłk. Tadeusz Podkowa
POLSKIE TO BYŁO ZWYCIĘSTWO.

W dniu 17 sierpnia b.r. członkowie Koła nr 11 Związku Żołnierzy WP uroczyście obchodzili Święto WP i 100-rocznicę Niepodległości. Wcześniej o godz.13.30 delegacja Koła złożyła biało-czerwoną wiązankę kwiatów pod popiersiem jednego ze współtwórców niepodległości Polski -Wincentego Witosa. W ceremonii tej uczestniczył też p. Jan Nowak-starosta kazimierski. Starosta i członek Koła p. Andrzej Bienias przypomnieli zebranym zasługi trzykrotnego premiera Wincentego Witosa dla Polski.
      O godz.14.00 w restauracji kazimierskiej "Bajka" odbyło się walne zebranie Koła nr 11 ZŻWP. Dwugodzinne spotkanie dotyczyło m.in. kiepskiej kondycji WP w świetle żenującej defilady WP w dniu 15 sierpnia w Warszawie. Po zebraniu już z udziałem zaproszonych gości w tej samej restauracji odbyła się uroczysta część obchodów Święta WP.
      Wśród zaproszonych gości byli obecni : p. Adam Bodzioch-burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, p. Marek Krupa-sekretarz starostwa, kapelan koła ks. Marian Fatyga, P.Stefan Marzec - dyr. Kazimierskiego Ośrodka Sportu, kpt. Marcin Oziębło-komendant Państwowej Straży Pożarnej, asp.szt Andrzej Beruś, p. Marian Stoczkiewicz -prezes Stowarzyszenia Emerytów PSP, p. Marek Różycki-prezes Stowarzyszenia Emerytów Policji oraz nasz regionalny redaktor p. Zdzisław Pilarski.
      Gospodarzem spotkania był ppłk Tadeusz Podkowa-prezes Koła nr 11 ZŻWP w Kazimierzy Wielkiej. Po przywitaniu uczestników uroczystości wygłosił on okolicznościowe przemówienie. Nawiązał w nim do 100 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 98 - rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na pamiątkę zwycięstwa w tej bitwie obchodzimy Święto WP. Nawiązał w swej wypowiedzi do dwóch głównych współtwórców odzyskanej Niepodległości i zwycięstwa nad Armią Czerwoną :Naczelnego Wodza WP i zarazem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego oraz premiera rządu polskiego w 1920 r. Wincentego Witosa. Ponad wszelką wątpliwość autorem genialnego planu przeciwuderzenia znad Wieprza na tyły czterech armii Frontu Tuchaczewskiego był Józef Piłsudski. Mało tego-dowodził on osobiście i brał odpowiedzialność za powodzenie tego niezwykle ryzykownego manewru. Dowodzony przez Józefa Piłsudskiego 55-tysięczny doborowy Korpus WP w ciągu kilku dni rozbił prawie doszczętnie Front Tuchaczewskiego. Bolszewicy mieli jednak potężne rezerwy z Armii Czerwonej w głębi kraju. Stąd też zdołali odtworzyć swoją armię. Nad  Niemnem Józef Piłsudski z dotychczasowym korpusem uderzeniowym WP powtórzył z jeszcze lepszym skutkiem manewr na tyły Zachodniego Frontu Tuchaczewskiego. Jednocześnie zamknął drogi odwrotu Armii Czerwonej. Klęska bolszewików w bitwach :Warszawskiej i Niemeńskiej była totalna i nieodwracalna. Wojna z Rosją była wygrana. Ulicami Warszawy w "ostatniej defiladzie" triumfalnie prowadzono 66 tysięcy jeńców sowieckich. Należy podkreślić wielką zasługę dla Polski premiera Witosa. Ten wybitny przywódca chłopski, zaciekły antykomunista kierował wtedy zapleczem polskiego państwa. Nie dopuścił do anarchii wewnątrz kraju i mobilizował masy chłopskie do walki. Przyczynił się wydatnie do zwycięstwa. Zwycięstwo było odniesione siłami Polski, prawie bez pomocy Zachodu w obliczu wrogich nam sąsiadów. Niemcy pomagali bolszewikom. Internowali rozbitą 4 armię sowiecką i...przewieźli ją nad Niemen., nie puszczali transportów z uzbrojeniem i amunicją. To samo robili Czesi. Ponadto nie przepuścili przez swoje terytorium 30- tysięcznego Korpusu Jazdy Honwedów, spieszącego na pomoc Polsce.
      Rosja sowiecka walczyła z nami całą swoją siłą. W 1920r pobiła już wojska zachodnich interwentów i swojej kontrrewolucji. Miała po carskie fabryki uzbrojenia pracujące całą mocą. My mieliśmy jedną uruchomioną fabrykę granatów.Na zachodzie Europy historycy z wyjątkiem Normana Davisa wciąż uporczywie przedstawiają wersję wojny 1919-1920 radzieckich "badaczy". Skrajnie kłamliwą i błędną.
            Po wystąpieniu prezesa Koła wyróżniono członków Koła i gości za aktywną pracę dla organizacji. Złotym Krzyżem "Za zasługi dla Związku" odznaczeni zostali: p. Jan Nowak i Józef Belski. Srebrne Krzyże otrzymali p.p. Adam Bodzioch, Krystyna Ertman, Anna Podkowa, płk Adam Zioło, kmdr por Wiesław Ertman, St. Szer. Czesław Karbowniczek, St. szer. Jacek Ściupider. Brązowe Krzyże dostali: st. chor. szt. Andrzej Graf, st. szer. Andrzej Bienias. Honorową odznakę "Za zasługi dla Związku" otrzymał st. szer. Edmund Klimczyk. Odznaczenia wyróżnionym wręczył ppłk Tadeusz Podkowa w asyście
kmdr. por. Wiesława Ertmana i st. szer. Jacka Ściupider. W imieniu wyróżnionych podziękował burmistrz Adam Bodzioch.
      Po okolicznościowym wspólnym zdjęciu ks. kapelan Koła Marian Fatyga wygłosił modlitwę za zebranych, cytując patriotyczne wiersze. Kol. Andrzej Bienias odczytał piękny wiersz Zdzisława Kulisia z okazji rocznicy Niepodległości. Kapelan zaprosił wszystkich zebranych na mszę za Ojczyznę i Koło .Odbędzie się ona w kolegiacie w Skalbmierzu 25 sierpnia o god.18.00.Po modlitwie zebrani uczestniczyli w żołnierskiej biesiadzie, dzieląc się swymi wspomnieniami._______________________________________________________

2016

OPŁATEK W KOLE NR 11 ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP W KAZIMIERZY WIELKIEJ.

W dniu 2 grudnia 2016r. członkowie Koła nr 11 ZŻWP spotkali się w restauracji "Bajka" w Kazimierzy Wielkiej. O godz. 1530 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła. Minęły prawie 4 lata od założenia Koła tj. od 26.02.2013r. Sprawozdanie z tego okresu złożył prezes ppłk Tadeusz Podkowa.
Podkreślił w swoim wystąpieniu szczególnie doskonałą współpracę z kombatantami Ruchu Oporu II Wojny Światowej,
z AK, BCh i Związkiem Kombatantów RP. Podpisano z nimi uroczyście porozumienia. Porozumienia o współpracy Koło
podpisało rownież z ZSZ Odonów - LO klasy mundurowe oraz ze stowarzyszeniami emerytów i rencistów Policji
i Państwowej Straży Pożarnej .Podpisali je prezesi Kół w Kazimierzy Wielkiej: AK - Józef Belski, BCh - por. Mieczysław
Antos, ZKRP - por. Bolesław Pozłotko. W imieniu szkoły w Odonowie parafowała porozumienie dyrektor Pani Jolanta
Mizio, za Policję - prezes Jerzy Bojanowicz, za Państwową Straż Pożarną - prezes Marian Stoczkiewicz. Koło WP było
reprezentowane przez ppłk Tadeusza Podkowę. Ważnym wydarzeniem było uroczyste przekazanie sztandarów
kombatanckich BCh i ZKRP pocztom sztandarowym z klas mundurowych LO w Odonowie. Odtąd poczty sztandarowe
z tych klas ochotniczo uczestniczą w świętach państwowych i lokalnych. Ta swoista sztafeta pokoleń jest najlepszą
chyba lekcją patriotyzmu. Sztandary kombatanckie są prezentowane rownież w czasie corocznych ślubowań klas
mundurowych LO z Odonowa. Członkowie Zarządu i Koła ZŻWP z Kazimierzy Wielkiej uczestniczyli w każdej z
uroczystości państwowych, wojskowych, lokalnych w mundurach galowych WP. Corocznie byli żołnierze WP
uroczyście obchodzą swoje święto 15 sierpnia oraz "Opłatek" w grudniu.
Zapraszamy wtedy wielu gości m.in. starostę, burmistrza, dyrektor Szkoły w Odonowie, komendantów Policji
i Państwowej Straży Pożarnej, prezesów: stowarzyszeń emerytów w/w służb mundurowych i kombatantów
oraz sponsorów. Od 4 lat członkowie koła wyjeżdżają na Targi Obronne w Kielcach, dzięki pomocy starostwa
na czele z p. Janem Nowakiem. W sierpniu br. Zarząd Koła zorganizował wycieczkę historyczno-wojskową
"Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego". Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Legionów w Czarkowach, pomnikiem
Piłsudskiego w Opatowcu nad Wisłą. Wspaniale o walkach Legionów opowiadał główny narrator tej wycieczki
kol. Andrzej Bienias. Były to tylko niektóre aspekty działalności Koła nr 11 ZŻWP. Na koniec prezes koła podał
Zarząd do dymisji po zakończeniu kadencji.
Wybrano nowy Zarząd w składzie:
• kol. ppłk Tadeusz Podkowa - Prezes Zarządu;
• kol. kmdr Wiesław Ertman - sekretarz Zarządu;
• kol. Czesław Karbowniczek - skarbnik Zarządu;
• kol. Jacek Ściupider - członek Zarządu;
• kol. st. chor. szt Andrzej Graf - członek Zarządu .


Wybrano też Komisję Rewizyjną:
• kol. płk Adam Zioło - przewodniczący Komisji;
• kol. Krystyna Ertman - sekretarz Komisji;
• kol. Jan Bączek - członek Komisji.


W skład zespołu socjalno-bytowego weszły: kol. Anna Podkowa, kol. Andrzej Bienias.

Po zebraniu członkowie Koła o godz. 1800 rozpoczęli skromną uroczystość opłatkową. Uczestniczyli w niej zaproszeni
goście: ks. dziekan Marian Fatyga - kapelan Koła nr 11 ZŻWP, prezes Stowarzyszenia Emerytów Policji - Jerzy
Bojanowicz i Państwowej Straży Pożarnej - Zbigniew Cabala. Po powitaniu zebranych przez prezesa Koła ks. kapelan
Marian Fatyga wygłosił okolicznościową modlitwę i rozdał opłatki. Członkowie Koła i zaproszeni goście złożyli sobie
wzajemnie życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne łamiąc się opłatkiem. Po obiedzie uczestnicy spotkania dzielili
się wrażeniami z dotychczasowej działalności oraz wielu lat służby w wielu jednostkach wojskowych WP.
Wszyscy podkreślali wierność i służbę Ojczyźnie bez względu na jej charakter ustrojowy.
Poniżej zdjęcia z tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach i ostatniego "Opłatka".
Święto Wojska Polskiego w kazimierskim Kole Związku Żołnierzy WP.

15 sierpnia b.r. w restauracji "Bajka" Koło nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Kazimierzy Wielkiej  obchodziło
jak co roku swoje Święto. O godz. 14.00 członkowie Koła spotkali się na walnym zebraniu swojej organizacji. Prezes
Koła ppłk Tadeusz  Podkowa za Zarząd złożył sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Podkreślił udział byłych
żołnierzy w uroczystościach rocznicowych i świętach państwowych oraz współpracę z młodzieżą klas
mundurowych LO z Odonowa.
Między innymi: nadania imienia oddziałowi "Strzelca" w Czarnocinie, złożeniu okolicznościowych wiązanek biało
czerwonych kwiatów na grobie por. Postawki z okazji Dnia Katyńskiego, w Święto Konstytucji 3 maja, oddaniu
hołdu żołnierzom batalionu Obrony Narodowej "Zawiercie" 55 DPRez. z Armii "Kraków", poległym pod Kazimierzą
Wielką we wrześniu 1939r. wspólnie z delegacją odtworzonego w postaci grupy rekonstrukcyjnej szwadronu
kawalerii z Zawiercia.
Koło wspólnie z kombatantami AK zorganizowało również wycieczkę historyczno-wojskową "Legionowym szlakiem"
tam, gdzie nad Nidą i Wisłą we wrześniu 1914r. walczyli żołnierze 1 pp Leg. dowodzonego przez Józefa Piłsudskiego.
Zaplanowano też termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła, gdyż upływa statutowy termin kadencji władz
Koła. Ustalono go na 25 listopada b.r. O godz.16.00 po skończonym zebraniu odbyła się część uroczysta spotkania.
Przybyli na nią zaproszeni goście:
Księża dziekani: Janusz Mularz z Kazimierzy Wielkiej, Marian Fatyga ze Skalbmierza, podinsp. Jacek Piwowarski
- z-ca komendanta Policji z Kazimierzy Wielkiej, bryg. poż. Janusz Buła - z-ca komendanta Państwowej Straży
Pożarnej, p. Stefan Marzec - prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, prezesi kół kombatanckich:
AK - z-ca prezesa Andrzej Bienias, BCh - por. Mieczysław Antos, Związku Kombatantów RP - por. Bolesław
Pozłótko, prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji p. Jerzy Bojanowicz oraz p. Zdzisław Pilarski
- regionalny dziennikarz i fotograf.
Prezes żołnierskiego Koła ppłk Tadeusz Podkowa w okolicznościowym wystąpieniu uzasadnił tło historyczne
obchodzonego 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego. Ustanowiono je w II Rzeczypospolitej po zwycięskiej  Bitwie
Warszawskiej, która rozpoczęła się 15 sierpnia 1920r. Głównym autorem i wykonawcą zwycięstwa był ówczesny
Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Józef Piłsudski oraz dowodzony przez niego 55-tys. korpus uderzeniowy WP.
Do zwycięstwa przyczyniła się również cała armia polska i naród zagrzewany do walki i poświęcenia przez
ówczesnego premiera chłopskiego Wincentego Witosa. Mistrzowskie przeciwuderzenie wojsk polskich na
skrzydła i tyły Frontu Zachodniego dowodzonego przez Tuchaczewskiego doprowadziło do bezprzykładnej klęski
bolszewickiej Armii Czerwonej. Ocalono niepodległość Polski i całej Europy. Prezes Podkowa określił to
zwycięstwo jako największe w 1000-letniej tradycji oręża polskiego. Po raz chyba pierwszy w historii było ono
zwycięstwem militarnym i politycznym. W Traktacie Ryskim w 1921r. Polska odzyskała część swoich kresów
wschodnich. Bez nich w owym czasie byłaby tylko nic nie znaczącym kadłubowym państewkiem II kategorii.
Zwycięstwo to odniesiono tylko i wyłącznie rękoma polskich żołnierzy wyposażonych  we francuską i niemiecką
broń z demobilu I wojny. Państwa Ententy a więc sojusznika Polski nie tylko nie pomogły lecz wręcz utrudniały
dostawy zaopatrzenia do polskiej armii. Szczególnie Czesi wyróżnili się tu niechlubnie. Nie przepuścili bowiem
przez swoje terytorium idącego nam z pomocą 30-tys. korpusu kawalerii Honwedów z Węgier. Nie straszna
byłaby nam wtedy armia konna Budionnego. Rosja sowiecka w tym czasie pobiła już wojska kontrrewolucyjnych
carskich generałów i admirałów: Wrangla, Denikina, Kołczaka, Judenicza i innych. Wspierające je wojska Ententy:
amerykańskie, francuskie, angielskie i inne też były rozgromione przez Armię Czerwoną. Rosja skierowała więc
wszystkie siły państwa przeciw Polsce. Józef Piłsudski w skrajnie niekorzystnych warunkach stworzył w niespełna
półtora roku milionową armię polską. Zrobiono potem wiele, aby umniejszyć rolę Piłsudskiego w zwycięstwie.
Prof. Stroński, dziennikarz polityczny związany z Narodową Demokracją, wymyślił pojęcie "Cudu nad Wisłą".
Bardzo ten termin denerwował Piłsudskiego i żołnierzy polskich, którym w ten sposób wydzierano zwycięstwo.
Gen. francuski Weygand - szef francuskiej misji wojskowej, któremu endecy przypisywali zwycięstwo powiedział
publicznie: "zwycięstwo jest dziełem generałów polskich i dokonane zostało polskimi rękoma...". Nie wiedzieć
czemu, również teraz jest to jakby "niechciane zwycięstwo"o którym się mówi mało i często zapomina.
Po tym wystąpieniu starego żołnierza podpisano uroczyście, uzgodnione wcześniej porozumienia Koła ZŻWP
w Kazimierzy Wielkiej z kołami kombatanckimi.
Porozumienie o współpracy z ramienia AK podpisał wiceprezes p. Andrzej Bienias - jednocześnie członek
Koła ZZWP. Prezes por. Mieczyslaw Antos podpisał porozumienie za Koło BCh. Natomiast prezes por. Bolesław
Pozłotko podpisuje porozumienie w imieniu Związku Kombatantów RP. Porozumienia z kombatantami w imieniu
Koła nr 11 ZŻWP parafował ppłk Podkowa. Po podpisaniu porozumień nastąpiła uroczysta dekoracja
odznaczeniami ZŻWP zasłużonych członków Koła nr 11 oraz członków wspierających. Aktu dekoracji
dokonał prezes Koła ppłk Tadeusz Podkowa. Złotym Krzyżem  za zasługi ZŻWP odznaczony został kombatant
BCH por. Mieczyslaw Antos. Brązowymi Krzyżami odznaczeni zostali :płk Adam Zioło, kmdr por. Wiesław
Ertman, st. szer. Czesław Karbowniczek, st. szer. Jacek Ściupider. Honorowe odznaki otrzymały
panie: Krystyna Ertman i Anna Podkowa. Po akcie dekoracji uczestnicy uroczystości stanęli do wspólnego
zdjęcia. Część oficjalną Na tym zakończono część oficjalną. Członkowie Koła i zaproszeni goście zostali
poinformowani o tym, że kapelanem Koła żołnierzy  w Kazimierzy Wielkiej został ks. dziekan Marian
Fatyga ze Skalbmierza. Pierwszym wystąpieniem nowego kapelana Koła nr 11 ZŻWP było zainicjowanie
przez niego wspólnej modlitwy. Po uroczystym obiedzie zaproszeni goście i członkowie Koła długo
wspominali przy żołnierskim poczęstunku lata służby wojskowej i nie tylko. Wszystko w myśl dewizy
ZŻWP "Zawsze wierni Ojczyżnie". Z żołnierskim pozdrowieniem
                                                                                               
                                                                                              ppłk.Tadeusz Podkowa


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Legionowym szlakiem.

Koło nr 11 Związku Żołnierzy WP wspólnie z Kołem AK z Kazimierzy Wielkiej zorganizowały wycieczkę historyczno-wojskową  szlakiem walk
Legionów Jozefa Piłsudskiego, żołnierzy Wojny Obronnej 1939r. oraz walk partyzanckich AK i BCh. Na wycieczkę wyjechaliśmy 30 lipca b.r.
Naszym przewodnikiem i głównym lektorem był kol. Andrzej Bienias z Koła AK i jednocześnie ZŻWP. Wystartowaliśmy o godz. 9.00. busem
spod starostwa. Rozpoczęliśmy wycieczkę od odwiedzenia cmentarza w Sokolinie.
Tutaj złożyliśmy hołd legendarnemu dowódcy BCh - komendantowi Obwodu Pińczowskiego, Janowi Pszczole ps. "Wojnar". Pośmiertnie
został on awansowany do stopnia podpułkownika Wojska Polskiego. Był on współtwórcą "Republiki Kazimiersko-Proszowickiej".
Dowodził słynną odsieczą oddziałów partyzanckich AK, BCh i AL dla pacyfikowanego przez Niemców Skalbmierza
5 sierpnia 1944r. Zginął zamordowany w listopadzie 1944r. przez Gestapo w Busku-Zdroju. W Ksanach odwiedziliśmy
wspaniały architektonicznie pomnik ku czci legionisty, żołnierza września 1939r. i partyzanta Ruchu Oporu.
Nad Wisłą (w miejscu gdzie znajduje się ujście Dunajca do Wisły), pod Opatowcem stoi wspaniały i bardzo
realistyczny pomnik Komendanta Legionów Józefa Piłsudskiego.
To tutaj dowodzony przez niego 1pp Legionów bronił brzegu Wisły we wrześniu 1914r. przed wtargnięciem Rosjan do
Galicji. Wiązankę kwiatów polnych przyszłemu Wskrzesicielowi Polski złożyli: Tadeusz Podkowa - prezes Koła ZŻWP
oraz Andrzej Bienias w imieniu Koła AK.
W Czarkowach stanęliśmy oczarowani przed wspaniałym monumentalnym pomnikiem „Ku Chwale Pierwszych Bojów
Józefa Piłsudskiego o Niepodległość Polski”. Tu również złożyliśmy hołd leżącym tu poległym Legionistom
i Komendantowi Piłsudskiemu. Wspólna delegacja ZŻWP i AK z udziałem ww. i Władysława Ryby złożyła pod
pomnikiem wiązankę biało-czerwonych kwiatów.
Dokładnie, prawie w tym miejscu, 23 września 1914r. walczył i ginął pluton
dowodzony przez Czesława Młota-Fijałkowskiego, późniejszego gen. WP,
dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew" we wrześniu 1939r.
Mówił o tym kol. Andrzej Bienias i kol. Tadeusz Podkowa. Pomnik
w Czarkowych zbudowany został w 1928r. i uroczyście wtedy odsłonięty
na 10-tą rocznicę odzyskania niepodległości. W 1938r. odbyła się tu
uroczysta celebra 20-rocznicy niepodległości z udziałem wielotysięcznych
rzesz uczestników na czele  z marsz. Śmigłym-Rydzem. W 1914r. był on
dowódcą 1bp w 1pp Leg. W 1945r.  Rosjanie „wyzwalając” pomnik
zniszczyli go doszczętnie używając ładunku wybuchowego. W 1992r.
staraniemKomitetu z Kazimierzy Wielkiej został on odbudowany i odsłonięty. W składzie Zarządu komitetu był
wtedy Kol. Andrzej Bienias i Władysław Ryba. Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzając cmentarz-mogiłę zbiorową w Uciskowie.
Pod wielkim kopcem spoczywa około 1500 żołnierzy rosyjskich i 500 żołnierzy armii Austro-Węgier z 1915r. Ciekawie opowiadał o tych walkach z Wielkiej Wojny Andrzej Bienias. Ciekawym jest to, że grobami tymi, również k. Gorlic w tzw. „Rotundzie” w Beskidzie Niskim opiekuje się dzisiaj austriacki „Czarny Krzyż” - organizacja mająca w pieczy ochronę i utrzymanie żołnierskich mogił.
                      
O godz. 15-tej przed Kazimierskim ośrodkiem Sportowym przy wspólnym grillu kończyliśmy naszą ciekawą wycieczkę.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.05.2016 - Wizyta w kartelu zbrojeniowym "Mesko" w Skarżysku-Kamiennej.

6 maja 2016r. delegacja Koła nr 11 ZŻWP w składzie: ppłk Tadeusz Podkowa, płk Adam Zioło, kmdr por. Wiesław
Ertman wyjechała do zakładów  zbrojeniowych "Mesko"w  Skarżysku-Kamiennej. Prezes tych Zakładów p. Waldemar
Skowron od 3 lat jest członkiem wspierającym naszego Koła oraz jego sponsorem.
W uznaniu zasług dla Związku i Koła jego prezes ppłk Tadeusz Podkowa w asyście płk Zioło i kmdr por. Ertmana
udekorował p. Waldemara Skowrona krzyżem srebrnym "Za zasługi dla ZŻWP". Po dekoracji prezes "Mesko"
zaprosił delegację Koła do zwiedzenia sali tradycji fabryki "Mesko". Widzieliśmy przekrój produkcji amunicji
strzeleckiej, artyleryjskiej i nowoczesnych rakiet od początku utworzenia zakładów w 1924r. Widzieliśmy ciekawe
zdjęcia osobistości politycznych Polski wizytujących zakłady, m.in. prezydentow: Mościckiego, Lecha Wałęsę,
Lecha Kaczyńskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego, marsz. Śmigłego-Rydza,
gen. Wojciecha Jaruzelskiego.
Załączone zdjęcia przedstawiają dekorację prezesa zakładów "Mesko" oraz eksponaty w sali tradycji.3.05.2016 - Święto Konstytucji 3 Maja.


3 maja 2016 r.delegacja Koła złożyła kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w parku, w Kazimierzy Wielkiej.
W uroczystości wzięło udział wiele delegacji i instytucji samorządowych, szkół, zakładów pracy oraz stowarzyszeń społecznych. Uroczystości zakończono koncertem w Kazimierskim Ośrodku Kultury.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.04.2016 - Zakończenie roku szkolnego w LO w Odonowie.

29 kwietnia 2016r o godz. 9.00 delegacja Koła nr 11 ZŻWP w skŁadzie: ppłk Tadeusz Podkowa, kmdr por. Wiesław Ertman i st.szer. CzesŁaw
Karbowniczek wzięła udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego W LO w Odonowie. Ze szkołą tą Koło współpracuje od 3 lat,
szczególnie z klasami mundurowymi. W trakcie uroczystości prezes Koła udekorował dyrektor szkoły Panią Jolantę Mizio brązowym
krzyżem "Za zasługi dla ZŻWP".____________________________________________________________________________________________________________________________________

13.04.2016 - Dzień katyński.

13 kwietnia 2016r. delegacja Koła nr 11 ZŻWP w Kazimierzy Wielkiej wraz z prezesem Koła Batalionów Chłopskich Panem Mieczysławem Antosem złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową por. Stanisława Postawki, który zginął w Katyniu w 1940 r. Kwiaty złożył prezes Koła nr 11, ppłk Tadeusz Podkowa w asyście st.szer. Czesława Karbowniczka. Potem delegacja Koła wzięła udział w pięknym koncercie wykonanym przez młodzież Gimnazjum z Kazimierzy Wielkiej w miejscowym Domu Kultury._______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015

11.12.2015

11.12.2015 - Członkowie Koła brali udział w uroczystości opłatkowej, która odbyła się w restauracji "Bajka"
w Kazimierzy Wielkiej.Poprzedzona została walnym zebraniem członków Koła. Zaproszono też gości: Starostę
Jana Nowaka, komendanta Policji - insp. Jakuba Kosina, komendanta Straży Pożarnej - mjr poż. Kazimierza
Zabłotnego, kombatantów prezesów:  AK - Józefa Belskiego, BCH - Mieczysława Antosa, Związku
Kombatantów RP - Boleslawa Pozłótkę, stowarzyszeń emeryckich Policji: Jerzego Bojanowicza, Straży
Pożarnej Mariana Stoczkiewicza. Błogoslawieństwa udzielił ks. dziekan Janusz Mularz.
Był też współpracujący i sponsor dyrektor KOS - Pan Stefan Marzec. Zdjęcia do kroniki Koła wykonywał
Pan Zdzisław Pilarski. Po walnym zebraniu członkowie Koła i goście wzięli udział w uroczystościach opłatkowych.

17.12.2015- Prezes Koła uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej.
Natomiast sekretarz Koła uczestniczył w "opłatku" w Komendzie Powiatowej Policji.

8.01.2016- ppłk Podkowa uczestniczył w "opłatku" organizowanym przez Koło AK, na którym, wręczył
brązowy Krzyż "Za zasługi dla Związku Żołnierzy WojskaPolskiego" prezesowi Koła, kpr Józefowi Belskiemu,
który jest jednocześnie członkiem naszego Koła.

29.01.2016 - odbyło się w siedzibie Zarządu walne zebranie członków Koła. Na zebraniu omówiono kierunki
działalności Koła w 2016 roku. Zatwierdzono plandziałania Zarządu i Koła. 17 stycznia biżącego roku, prezes
Koła uczestniczył w nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach.

24.01.2016 - prezes Koła jako przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego,  brał udział w posiedzeniu Zarządu
Głównego Związku Żołnierzy WP w Warszawie. Zabrał głos, przedstawiając stanowisko Zarządu Wojewódzkiego,
wobec zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji związanej z zupełnie niezrozumiałym stanowiskiem MON,
dotyczącym zerwania wieloletniej współpracy ze Związkiem. Stanowisko: Związek będzie jeszcze intensywniej
działał niż dotychczas. 25 stycznia prezes Koła na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, zdał relację
ze spotkania w Zarządzie Głównym.

Wróć do spisu treści