Dokumenty, Komunikaty i druki do pobrania. - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty, Komunikaty i druki do pobrania.

Uchwały i dokumenty ZG ZŻWP.
Uchwały, dokumenty i informacje ZW ZŻWP.


 
Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 
 
       Uprzejmie informuję, że dysponuję (dzięki zaradności kol. Sławka Marszałka) 30 zaproszeniami na tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który odbędzie się w dniach 7-10.09 br. W porozumieniu z kol. Marszałkiem ustalony został podział zaproszeń po 5 szt. na Koło. Osoby zainteresowane uzyskaniem zaproszenia proszone są o kontakt mailowy na mój adres tj. mailto:janud1@wp.pl
 
Zaproszenia są w formie klucza elektronicznego, który należy zarejestrować natronie :
 
 
 
Każdy zwiedzający musi posiadać indywidualne konto klienta. Z jednego konta można zarejestrować jedno zaproszenie.
 
Kod dostępu jest unikatowy może być zarejestrowany tylko raz! W terminie do 05.09
 
Dodatkowe informacje na stronie http://www.zzwp-kielce.pl/dokumenty.html
Możemy dokonywać przelewów corocznych składek na dane:
Zarząd Wojewódzki ZŻWP
ul. Starowapiennikowa 42a/58
25-112 Kielce
nr konta: 70 2490 0005 0000 4500 8396 1639
tytułem: IMIĘ I NAZWISKO; Koło nr ….; Opłata składki za ...rok

Szanowni Koledzy

W ślad za publikacją na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty o możliwości ubiegania się przez emerytów wojskowych o drugą „cywilną” emeryturę (GWiR - czerwiec 2020 r.) w załączeniu przesyłam do wykorzystania dokumenty wygranej przez Kolegę  Bonifacego Kowalczyka  sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie ich wśród podległych kół. Jednocześnie informuję, że zwróciłem się do Zespołu Prawnego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP o przedstawienie tej sprawy językiem bardziej „strawnym” dla przeciętnego czytelnika .

Z poważaniem
Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński

 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego