Dokumenty, Komunikaty i druki do pobrania. - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Dokumenty, Komunikaty i druki do pobrania.

Uchwały i dokumenty ZG ZŻWP.Szanowni Koledzy!

W  załączeniu przesyłam Żołnierski Apel. Uprzejmie proszę o jego rozpowszechnienie do podległych kół oraz  publikację na stronach internetowych i portalach społecznościowych, a także przesłanie do zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.

Z poważaniem
Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński
Uchwały, dokumenty i informacje ZW ZŻWP.


"Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki ZŻWP informuje o zmianie z dniem 01.05.2022 r. banku i rachunku bankowego,
na którym przechowuje swoje środki finansowe.
Jest to Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Kielcach.
Nr rachunku: 51 1930 1800 2630 0628 3063 0001"

Szanowni Koledzy

W ślad za publikacją na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty o możliwości ubiegania się przez emerytów wojskowych o drugą „cywilną” emeryturę (GWiR - czerwiec 2020 r.) w załączeniu przesyłam do wykorzystania dokumenty wygranej przez Kolegę  Bonifacego Kowalczyka  sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie ich wśród podległych kół. Jednocześnie informuję, że zwróciłem się do Zespołu Prawnego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP o przedstawienie tej sprawy językiem bardziej „strawnym” dla przeciętnego czytelnika .

Z poważaniem
Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński

 
Możemy dokonywać przelewów corocznych składek na dane:
 
 
 
 
Zarząd Wojewódzki ZŻWP
 
ul. Starowapiennikowa 42a/58
 
25-112 Kielce
 
 
nr konta: 51 1930 1800 2630 0628 3063 0001
 
 
tytułem: IMIĘ I NAZWISKO; Koło nr ….; Opłata składki za ...rok
   
Wróć do spisu treści