Dokumenty, Komunikaty i druki do pobrania. - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty, Komunikaty i druki do pobrania.

Uchwały i dokumenty ZG ZŻWP.
______________________________________________________________________________


Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego


Szanowni Koledzy

       Mając na uwadze pojedyncze przypadki  łakomienia się niektórych członków Związku na możliwość mianowania na wyższe stopnie strzeleckie, nawet na generalskie, (wyglądające tak samo jak wojskowe), w załączeniu przesyłam do wykorzystania kopię artykułu Wiktora Ferfeckiego  "Generałowie z Rosją". Pozwolę sobie przypomnieć, że artykuł red. Ferfeckiego w lutym 2016 r. był swego rodzaju "przygotowaniem artyleryjskim" poprzedzającym rozwiązanie porozumienia przez MON.
      Niektórzy panowie, członkowie jednego ze stowarzyszeń żołnierskich, a zarazem Polskich Drużyn Strzeleckich, mieli do nas pretensje, że nie zaprosiliśmy przedstawicieli ambasady Rosji na uroczystość składania wieńców na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w dniu 17 stycznia 2022 r. i odmówili pisemnie złożenia podpisu pod Apelem Mundurowych z dnia 28 lutego 2022 r.
Z poważaniem
Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński
Uchwały, dokumenty i informacje ZW ZŻWP.


"Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki ZŻWP informuje o zmianie z dniem 01.05.2022 r. banku i rachunku bankowego,
na którym przechowuje swoje środki finansowe.
Jest to Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Kielcach.
Nr rachunku: 51 1930 1800 2630 0628 3063 0001"

Szanowni Koledzy

W ślad za publikacją na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty o możliwości ubiegania się przez emerytów wojskowych o drugą „cywilną” emeryturę (GWiR - czerwiec 2020 r.) w załączeniu przesyłam do wykorzystania dokumenty wygranej przez Kolegę  Bonifacego Kowalczyka  sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie ich wśród podległych kół. Jednocześnie informuję, że zwróciłem się do Zespołu Prawnego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP o przedstawienie tej sprawy językiem bardziej „strawnym” dla przeciętnego czytelnika .

Z poważaniem
Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński

 
Możemy dokonywać przelewów corocznych składek na dane:
 
 
 
 
Zarząd Wojewódzki ZŻWP
 
ul. Starowapiennikowa 42a/58
 
25-112 Kielce
 
 
nr konta: 51 1930 1800 2630 0628 3063 0001
 
 
tytułem: IMIĘ I NAZWISKO; Koło nr ….; Opłata składki za ...rok
   
 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego