Koło nr 5 - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Koło nr 5

Nasze Koła
 
 
KOŁO NR 5
 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
w BUSKU-ZDROJU
 
KADENCJA 2021-2025Zarząd:

1.ppłk Stanisław Kozioł – prezes Koła Nr 5
2. inż. Sabina Andruszko – wiceprezes ds socjalno-zdrowotnych
3. st. chor. sztab. Wiesław Kostyra - wiceprezes
4. por. Jerzy Palusiński – sekretarz
5. sierż. Konrad Półtorak – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

1. st. chor. sztab. Wiesław Kasza - przewodniczący
2. ppłk dr Stanisław Kmiołek – zastępca przew.
3. szer. Stanisław Siemek – Sekretarz
 KADENCJA 2017-2021
 
SKŁAD ZARZĄDU:
 
 
·        PREZES ZARZĄDU - KOL. PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ,
 
·        WICEPREZES - KOL. SABINA ANDRUSZKO,
 
·        SEKRETARZ - KOL. ZOFIA OLSZOWA,
 
·        SKARBNIK - KOL. KONRAD PÓŁTORAK,
 
·        CZŁONEK ZARZĄDU - KOL. WIESŁAW KOSTYRA.
 
 


 
KOMISJA REWIZYJNA:
 
 
·        PRZEWODNICZĄCY - KOL. WIESŁAW KASZA,
 
·        WICEPRZEWODNICZACY - KOL. STANISŁAW KMIOTEK,
 
·        SEKRETARZ - KOL. STANISŁAW SIEMEK.
 
 


 
 
 
KADENCJA 2013-2017
 


 
 
SKŁAD ZARZĄDU:
 
 
·        PREZES ZARZĄDU - PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ,
 
·        WICEPREZES ZARZĄDU D/S SOCJALNO-ZDROWOTNYCH - INŻ. SABINA ANDRUSZKO,
 
·        WICEPREZES D/S ORGANIZACYJNYCH - PPOR. MARIUSZ ŻABIŃSKI,
 
·        SKARBNIK - SIERŻ. KONRAD PÓŁTORAK,
 
·        CZŁONEK ZARZĄDU - PPOR. ZBIGNIEW WIECZOREK,
 
·        SEKRETARZ - ST. CHOR.SZTAB. ANDRZEJ OBŁĄK.
 
 


 
 
KOMISJA REWIZYJNA:
 
·        PRZEWODNICZĄCY - ST. CHOR. SZTAB. WIESŁAW KASZA,
 
·        ZASTĘPCA - PŁK DR N. MED. STANISŁAW KMIOŁEK,
 
·        SEKRETARZ - ST. CHOR. SZTAB. WIESŁAW KOSTYRA.
 


 
 
KOMISJA SOCJALNO-ZDROWOTNA:
 
 
·        PRZEWODNICZĄCY - ST. CHOR. SZTAB. HENRYK PIETRUSZKA,
 
·        CZŁONEK KOMISJI - HELENA ŻABIŃSKA
 
 AKTUALNOŚCI:
2024 rok
____________________________________________________________________________
2023 rok


Tekst: Sabina Andruszko
 
Zdjęcia: Krzysztof Leszczyński


 
 
 
 

2022 rok


______________________________________________________________________

Tekst i zdjęcia: Jarosław Banasik 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Tekst i zdjęcia: Sabina Andruszko
 
 
 
 ________________________________________________________________________________________________________


 
Zdjęcia i tekst: Janusz Smolanko
 
 
 
 
 


________________________________________________________________________________________Tekst i zdjecia: Jarosław Banasik___________________________________________________________________________
 
Tekst: Jarosław Banasik
 
Zdjęcia: Emil Margiel
 
 
 
 
 
________________________________


___________________________________________________________


2021 rok

______________________________________________________________________________________
Tekst: Sabina Andruszko
Zdjęcia: Emil Margiel


 
Integracja nowoprzyjętych członków
 
Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Busku-Zdroju
 
  
       18 listopada 2021 .r w Klubie Seniora przy ul. Różanej w Busku-Zdroju odbyło się posiedzenie nowo wybranych władz koła nr 5 z przyjętymi do koła członkami w 2021r. W dniu 28 sierpnia 2021 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze wybrało nowe władze. Większość z nich będą pełnić te funkcje już 3 kadencję.
 
 
Zarząd:
 
1.ppłk Stanisław Kozioł – prezes Koła Nr 5
 
2. inż. Sabina Andruszko – wiceprezes ds socjalno-zdrowotnych
 
3. st. chor. sztab. Wiesław Kostyra  - wiceprezes
 
4. por. Jerzy Palusiński – sekretarz
 
5. sierż. Konrad Półtorak – skarbnik
 
w/w osoby są delegatami na XI Wojewódzki Zjazd Delegatów Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
 
Komisja Rewizyjna
 
1. st. chor. sztab. Wiesław Kasza - przewodniczący
 
2. ppłk dr Stanisław Kmiołek – zastępca przew.
 
3. szer. Stanisław Siemek – Sekretarz
 
Pracownicy Klubu Seniora Pan Emil Margiel i Pani Agnieszka Smorga
 
 
Nowo przyjęci członkowie:
 
1. mjr. Stanisław Niepsuj
 
2. por. Jerzy Palusiński
 
3. ppor. Jarosław Banasik
 
4. szer. Lucjan Swatek
 
5. pan Krzysztof Leszczyński
 
6. ppłk Alina Miłkowska
 
7. ppłk Zbigniew Godyń
 
8. kpt. Jan Zawora
 
9. Pani Elżbieta Zawora
 
     
       Spotkanie otwarła Wiceprezes Koła Nr 5 kol. Sabina Andruszko, która serdecznie powitała zebranych a następnie poinformowała że dzisiejsze spotkanie ma przede wszystkim na celu wręczenie nowoprzyjętym  kolegom i koleżankom legitymacjom oraz zintegrowanie się wszystkich przyjętych w 2021r. Członków.
 
         Odczytała nazwiska przyjętych Koła Nr 5 koleżanek i kolegów następnie poprosiła prezesa  ppłk Stanisława Kozioła o wręczenie legitymacji członkom : Alinie Miłkowskiej, Krzysztofowi Leszczyńskiemu, oraz małżonkom Janowi i Elżbiecie Zawora.
 
      Następnie kol. Jarosław Banasik i Jerzy Palusiński wykonali solo piękne piosenki z dedykacją dla nowoprzyjętych a akompaniował im na harmonijce kol Stanisław Siemek. Prezes Koła przekazał serdeczne słowa uznania i gratulacje dla nowoprzyjętych, którzy mogli podzielić się swoimi wrażeniami a także fragmentami swoich życiorysów. Wszyscy obecni przyjęli ich serdecznie z nadzieją dobrej współpracy. Na zakończenie spotkania obecni członkowie złożyli trochę spóźnione życzenia imieninowe prezesowi koła  ppłk Stanisławowi Kozioł a kwiaty wręczyła kol Sabina Andruszko. Wszyscy z entuzjazmem zaśpiewali prezesowi 100 lat. A delegacji na XI Zjazd Wojewódzki życzyli owocnych obrad.
 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________

Tekst i zdjęcia: Sabina AndruszkoJUBILEUSZOWE  SPOTKANIE 12  PAR MAŁŻEŃSKICH  
Z  KOŁA NR 5 ZŻWP W BUSKU - ZDROJU.        8 października 2021 r. w pięknej scenerii Rezydencji państwa  Doroty i Dariusza Walkiewiczów  k/ Buska–Zdroju zebrało się 12 par dostojnych jubilatów świętujących swoje wieloletnie pożycie małżeńskie.
Panowie są członkami koła nr 5 ZŻWP w Busku – Zdroju.
Organizatorami tej przepięknej uroczystości byli członkowie  Zarządu Koła oraz Kapituła " Pierścienia Złotego Orła".
        
Dostojni Jubilaci :
1.  Siemek Elżbieta i Stanisław  /członek KR koła/    -   53 lata   pożycia małżeńskiego.
2.    Olszowy Zofia i Władysław   -   51 lat pożycia małżeńskiego.
3.    Kostyra  Aleksandra i Wiesław  /Vice Prezes Zarządu koła, Honorowy Prezes koła nr 5  Vice przewodniczący Woj. Kom. Rew./  -  51 lat           pożycia małżeńskiego.                                                         
4.     Półtorak Bożena i Konrad  / skarbnik koła  / - 50 lat pożycia małżeńskiego.
5.     Kozieja Alina i Władysław   -   47 lat pożycia małżeńskiego.
6.   Kozioł  Grażyna i Stanisław  / prezes Koła, członek  Świętokrzyskiego ZW ZŻWP  /   -  45 lat pożycia małżeńskiego.
7.      Kędzierska Jadwiga  i Stanisław - 41 lat  pożycia małżeńskiego.
8.      Dziekan  Maria i Krzysztof - 39 lat  pożycia małżeńskiego.
9.      Walkiewicz Dorota i Dariusz  /właściciele Rezydencji/ 38 lat pożycia małżeńskiego.
10.    Leszczyńska Teresa i Krzysztof - 36 lat pożycia małżeńskiego.
11.    Palusińska Barbara i Jerzy  / sekretarz koła/ - 31 lat pożycia małżeńskiego.
12.   Kasza  Celina i Wiesław / przewodniczący KR Koła/ -  30 lat pożycia małżeńskiego.
        Kilka par zrezygnowało z udziału ze względu na stan zdrowia, wcześniejsze zobowiązania lub strachem przed pandemią.
        Wszystkich gości serdecznie powitała inicjatorka tej uroczystości pani Sabina Andruszko Vice Prezes Koła nr 5,Vice Prezes  Św. Zarządu Wojewódzkiego d/s socjalno-zdrowotnych oraz członek Komisji Socjalno – Zdrowotnej przy ZG ZŻWP, prosząc jednocześnie o  przejście do pięknej altany celem zrobienia wspólnego zdjęcia.
         Na wstępie podziękowała właścicielom  Rezydencji   Dorocie i Dariuszowi  Walkiewiczom za zaproszenie do tego lokalu i poczęstunek dla wszystkich jubilatów.
Państwo Walkiewiczowie są  również jubilatami  dzisiejszej uroczystości.
          Pani prezes poprosiła właścicieli o asystę przy powitaniu gości.
Witając  dostojnych gości  rozpoczęła od słów : cyt.
          "   Staropolskim zwyczajem chciałabym  szanownych Państwa powitać chlebem i solą tak jak robią to rodzice w dniu ślubu nowożeńców. Różnica polega  na tym, że chleb , którym witają rodzice nowożeńców  jest ich chlebem natomiast dzisiejszy CHLEB  jest owocem  Waszej   wspólnej, ciężkiej, wieloletniej pracy.
           CHLEBEM , którym przez lata dzielicie się ze swymi dziećmi, rodzicami, rodzeństwem, dalszą i bliższą rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi i znajomymi.
            Z tego miejsca chcę złożyć życzenia w imieniu organizatorów to jest Zarządu koła nr 5 w Busku – Zdroju, Kapituły  "Pierścienia Złotego Orła" oraz  własnym jak i członków Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu  Głównego ZŻWP których jestem przedstawicielem.
            ŻYCZĘ przede wszystkim  jeszcze   długich, wspólnych lat w zdrowiu, szczęściu, miłości, radości oraz wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu.
Życzę , aby  nigdy nie zabrakło TEGO  CHLEBA.
             ŻYCZĘ aby ostatni kęs tego   CHLEBA był podany przez  kochającą pełną miłości rękę.
              ŻYCZĘ  abyście nigdy nie byli  SAMOTNI,    abyście doczekali  100 lat w otoczeniu najbliższych: dzieci, wnuków ,prawnuków i przyjaciół. A w dniu dzisiejszym,  życzę  miłej zabawy i  SMACZNEGO.! ".
              Po rozdaniu chleba poprosiła prezesa koła nr 5 ppłk Stanisława Kozioła aby wspólnie dalej  poprowadzić   uroczystość.
Prezes Kozioł złożył jubilatom serdeczne życzenia dołączając się do wcześniejszych życzeń  przekazanych przez panią prezes.
              Następnie pani prezes wręczyła kolejno wszystkim parom przygotowany na tę okoliczność "  PATENT   JUBILATÓW"   .
Zawiera on w treści  ilość  wspólnie przeżytych lat oraz motto  na dalsze lata z :
       "    Idźcie przez  życie z uśmiechem na twarzach
           otoczeni ludźmi, którzy  Was  kochają
            silni poczuciem  bezpieczeństwa  i szczęścia
-     N I E R O Z Ł Ą C Z N I

Prezes wręczył  każdej pani piękną  czerwoną różę. Prowadząca poprosiła o odśpiewanie piosenki "sto lat" oraz wypicie lampki  szampana przygotowanego przez organizatorów.
      Kwiatek od jubilatów wręczył prowadzącej  tę uroczystość pani  Sabinie Andruszko prezes Kozioł.Wręczył również bukiet kwiatów pani Dorocie Walkiewicz właścicielce Rezydencji od organizatorów w podziękowaniu za przygotowanie poczęstunku w tak pięknej oprawie.
       Na tym skończyła się część oficjalna i wszyscy przy akompaniamencie pięknej melodii przeszli do sali bankietowej aby skosztować wspaniałych  potraw. Wielką , przyjemną niespodzianką dla jubilatów był koncert w wykonaniu znanego buskiego muzyka, członka Orkiestry Zdrojowej  pana dr Pawła Korepty wraz z córką, która przepięknie grała znane melodie z operetek na skrzypcach  między innym  " usta milczą' z operetki  "Wesoła Wdówka". Koncert ten został przyjęty gromkimi brawami przez uczestników.
         Ogromną niespodziankę  zgotował jubilatom  pan Jerzy Palusiński sekretarz koła, który zaśpiewał  przepięknym głosem, w języku włoskim  piosenkę " Mamma" oraz  "Wiosna w Neapolu". Dla wszystkich członków koła było to ogromne zaskoczenie. Obecni nagrodzili go burzą oklasków.
          W dalszej części spotkania  jubilaci w wspaniałej atmosferze  oddawali się konsumpcji  potraw przygotowanych i podanych z wielkim smakiem. Nie brakło również  pieśni wojskowych i biesiadnych wykonanych przez wszystkich  uczestników.
           Przygrywał na harmonijce ustnej  pan Siemek Stanisław członek Komisji rewizyjnej Koła.
Trzeba nadmienić , że część obecnych na uroczystości  osób należy do Klubu Seniora w Busku – Zdroju  jak również do zespołu wokalno – muzycznego "SENIOR-AN" działającego przy tym klubie pod kierownictwem  pana Andrzeja Walejnisa.
        Jubilaci byli bardzo zadowoleni z tej uroczystości co wyrażali w słowach podziękowania na ręce pani prezes dla wszystkich organizatorów.
Pani Sabina Andruszko podziękowała za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo.
Jeszcze raz życzyła dużo zdrowia w oczekiwaniu na kolejne spotkanie.
Jeszcze kilka godzin rozbrzmiewały piosenki, roznosił się radosny śpiew i śmiech.
        Nadmienię,  że  28 sierpnia 2021 r.  Odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze w Kole nr 5
Na kolejną kadencję zostali wybrani ponownie :
1. Stanisław KOZIOŁ        -    prezes - / 3 kadencję /
2. Sabina  ANDRUSZKO  -     Vice prezes - / 3 kadencję /
3. Wiesław  KOSTYRA     -      Vice Prezes-   / 3kadencję/
4. Jerzy  PALUSINSKI      -      sekretarz / przyjęty do koła w 2021 r,/
5. Konrad  POLTORAK    -      skarbnik -  /2 kadencję/
  
Komisja REWIZYJNA
1. Wiesław  KASZA          -     przewodniczący  /4 kadencję/
2.   Stanisław  KMIOŁEK   -   Z-ca      / 2 kadencję/
3,   Stanisław SIEMEK        -   Członek / 2 kadencję/
     Członkowie Zarządu Koła nr 5 w l ilości 5 osób zostali wybrani delegatami na XI     Świętokrzyski Zjazd Wojewódzki, który odbędzie się w dniu 27 listopada 2021 r.
     Korzystając z okazji pragnę w imieniu władz koła serdecznie podziękować wszystkim członkom  za bardzo dobrą współpracę w minionej kadencji oraz za zaufanie.
_____________________________

__________________________________________
___________________________________________________________________________Tekst i zdjęcia Mirosław WdowczykUROCZYSTE OBCHODY
40-LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
w BUSKU-ZDROJU


      Uroczystości z okazji jubileuszu ZŻWP odbyły się 19 czerwca 2021 roku, a zorganizowało je Koło nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju, które także w tym miesiącu świętuje swoje 40-lecie działalności. Zebranych powitał Paweł Karolczak – nauczyciel, pracownik Klubu Seniora w Busku-Zdroju – który prowadząc uroczystość zapewnił jej bardzo sprawny przebieg. Na scenie umieszczony został sztandar Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
     Otwarcia jubileuszowej imprezy, której pierwsza część odbyła się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, dokonał Prezes Koła nr 5 ppłk Stanisława Kozioł.  Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych kolegów oraz odśpiewaniu Hymnu Polski, ppłk S. Kozioł powitał przybyłych gości:
Pana gen. dyw. dr. Franciszka Puchałę – Honorowego Prezesa Związku Żołnierzy WP;
Pana płk. Henryka Budzyńskiego – Sekretarza Generalnego Związku Żołnierzy WP;
Pana Jerzego Kolarza  – Starostę Buskiego;
Pana Andrzeja Gądka – Przewodniczący Rady Powiatu buskiego;
Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój;
Pana Roberta Burchana – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju;
Pana płk. dr. n. med. Bernarda Soleckiego - Dyrektora 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju;
Pana Jarosława Zatorskiego – Dyrektora Hospicjum w Busku-Zdroju;
Pana płk. Edwarda Wacnika – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach;
Pana ppłk. Andrzeja Krajewskiego – Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZŻWP w Kielcach;
Pana ppłk. Mirosława Wdowczyka – pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP do spraw komunikacji z mediami;
Pana ppłk. Tomasza Kokocińskiego – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku-Zdroju;
Pana mjr. Andrzeja Tomczyka – Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku-Zdroju;
Pana podinsp. Marcina Chatysa – Komendanta Powiatowego Policji w  Busku-Zdroju;
Pana bryg. Artura Brachowicza- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju;
Pana Piotra Downarowicza – członka Związku Emerytów Straży Pożarnej w Busku-Zdroju;
Pana Tadeusza Woźniaka – Prezesa Związku Emerytów Policji w Busku-Zdroju;
Pana chor. Janusza Boguckiego – Prezesa Koła nr 15 w Sandomierzu;
Pana Henryka Radosza – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju;
Pana Tomasza Galanta – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju;
Pana Romana Sobczaka – Komendanta Straży Miejskiej w Busku-Zdroju;
Pana Mieczysława Sasa – przedsiębiorcę, Kawalera Pierścienia "Złotego Orła";
Pana Jerzego Libudę – właściciela "Słonecznego Ekspresu";
Pana Marka Ciszewskiego z TV "Ponidzie";
Panią Ewę Dobrowolską – Prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych;
Panią Annę Kanię – Dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Busku-Zdroju;
Panią Agnieszkę Smorgę – Pracownika Klubu-Seniora w Busku-Zdroju;
Panią Marię Wiśniewską – Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury;
Panią Małgorzata Donoch – Kierownik Działu w  Buskim Samorządowym Centrum Kultury;
Pana mjr. Stanisława Niepsuja;
Pana Zdzisława Janika – Prezesa Stowarzyszenia "Klub Seniora";
Panią Jadwigę Karczewską – Prezes Powiatowego Stowarzyszenia Diabetyków w Busku-Zdroju;
Panią Alfredę Gąskę – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność";
Panią Tatianę Gzyl – z NSZZ "Solidarność";
Panią Bożenę Król – Prezes Stowarzyszenia "Amazonki";
Pana Piotra Kaletę;
Pana Andrzeja Walejnisa – Kierownika zespołu wokalno-muzycznego "Senior-AN" oraz członków zespołu;
Panią Marię Słowik – właścicielkę kwiaciarni "Storczyk";
Pana ppłk. Zbigniewa Krzewińskiego;
Pana mjr. Waldemara Srokę;
Panów: Kazimierza Krzemińskiego, Marka Krzemińskiego i Andrzeja Chrząszcza    z Hurtowni KiM.

          Po powitaniu gości, prowadzący uroczystość zaprosił  płk. Henryka Budzyńskiego, Sekretarza Generalnego Związku Żołnierzy WP do przedstawienia wystąpienia okolicznościowego. Przemawiający w szczególności nawiązał do znaczenia poczucia wspólnoty członków Związku oraz wiary w lepszą przyszłość naszej organizacji. Ze sceny padały także zdania o powinnościach Ojczyzny wobec weteranów wieloletniej służby w Wojsku Polskim. W wystąpieniu Sekretarza Generalnego, nie zabrakło także życzeń i wyrazów podziękowań kierowanych do wszystkich, a zwłaszcza do członków lokalnych kół ZŻWP. Życząc wszystkim dobrego zdrowia, powodzenia w realizacji związkowych zadań oraz powodzenia w życiu osobistym, pułkownik Budzyński przypomniał dewizę naszej organizacji: „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.
     W dalszej część uroczystości generał Franciszek Puchała oraz płk Henryk Budzyński dokonali aktu wręczenia podpułkownikowi Stanisławowi Koziołowi statuetki oraz nadania miana „Człowieka Roku Związku 2019”. Tytuł ten przyznaje Komisja Konkursowa na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w uznaniu szczególnych zasług wyróżnionego w realizacji celów ZŻWP. Nagrodzony otrzymał bukiet kwiatów od pań z Koła nr 5, a róże od dwóch własnych wnuków.
       Po wygłoszeniu przez ppłk. Kozioła podziękowań kierowanych do Zarządu Głównego oraz do koleżanek i kolegów z Koła, na scenę została zaproszona Pani Sabina Andruszko, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego oraz Wiceprezes Zarządu Koła nr 5. Koleżanka Sabina Andruszko - od wielu lat niezwykle aktywna na wielu polach działalności społecznej – została wyróżniona uchwałą Zarządu Głównego „Wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.  Certyfikat potwierdzający wpis do Honorowej Księgi wręczyli generał Franciszek Puchała oraz pułkownik Henryk Budzyński, a z bukietem kwiatów  dla Pani Sabiny, na scenie zameldowali się Prezes ZW płk Edward Wacnik oraz Prezes Koła nr 5 ppłk Stanisław Kozioł. Nie zabrakło także życzeń i kwiatów od delegacji sponsorów - Mieczysława Sasa, Krzysztofa Dziekana  i Dariusza Walkiewicza. Składając gratulacje Koleżance Sabinie Andruszko, generał Franciszek Puchała  swoją wypowiedź poświęcił także kilku rocznicowym refleksjom. Dotyczyły one w szczególności  konieczności zachowania wspólnotowej jedności w obecnej sytuacji Związku, obowiązku  dawania świadectwa prawdy o naszej żołnierskiej przeszłości i oddaniu w służbie Ojczyźnie oraz o - jak żołnierzom przystało - zachowaniu godności i honoru,. Generał Franciszek Puchała podziękował  wszystkim za poświęcenie w działalności dla dobra kraju oraz na rzecz społeczności byłych żołnierzy Wojska Polskiego i ich Rodzin. Tę część uroczystości zakończyły podziękowania Koleżanki Sabiny Andruszko adresowane do władz Związku oraz koleżanek i kolegów z Koła nr 5.
        W kolejnym akcie nagradzania najlepszych członków Związku dokonano wręczenia Pierścieni Złotego Orła nadawanych przez Kapitułę Pierścienia Złotego Orła, powołaną przez Koło nr 5. O genezie powstania Kapituły Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 5 i jej działalności poinformowała zebranych jej Przewodnicząca Koleżanka Sabina Andruszko. O wręczenie tych wyjątkowych – mocno osadzonych w tradycji żołnierskich wspólnot – wyróżnień poproszeni zostali dotychczasowi kawalerowie odznaczenia: Dariusz Walkiewicz, Krzysztof Dziekan, Wiesław Kasza oraz  Mieczysław Sas.  Otrzymali je Panowie:
Bernard Solecki
Zdzisław Legwant
Jerzy Szafranko
Stanisław Kmiołek
Roman Duda
Waldemar Sikora
Hieronim Skotarek
Konrad Półtorak
Stanisław Siemek
Władysław Olszowy
Piotr Kaleta
Emil Margiel
Edward Wacnik

     W imieniu wszystkich wyróżnionych kawalerów Złotego Orła za uznanie podziękował pułkownik Edward Wacnik – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  z Kielc.
     Z okazji jubileuszu  Zarząd Główny ZŻWP przesłał wszystkim członkom Związku PODZIĘKOWANIA podpisane przez Prezesa ZŻWP pułkownika Marka Bielca oraz Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego ZŻWP pułkownika Henryka Budzyńskiego. Ponadto, dla uczczenia święta Związku, ZG ZŻWP ustanowił okolicznościowe odznaczenie: Złoty Medal „XL-lecia  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. O wręczenie Podziękowań i Złotych Medali „XL-lecia ZŻWP” poproszeni zostali generał Franciszek Puchała i pułkownik Henryk Budzyński. Podziękowania przyjęli i zostali odznaczeni Złotym Medalem:
Jerzy Szafranko
Zdzisław Legwant
Bernard Solecki
Roman Duda
Edward Kozłowski
Stanisław Kmiołek
Stanisław Bujny
Stanisław Kozioł
Hieronim Skotarek
Wiesław Michalski
Marcin Podesek
Tarnowski Ryszard
Władysław Olszowy
Zbigniew Wieczorek
Piotr Nowaczkiewicz
Wiesław Kostyra
Henryk Pietruszka
Wiesław Kasza
Marek Płocha
Andrzej Obłak
Tadeusz Banaszewski
Konrad Półtorak
Gabriel Zeliaś
Kryspian Dratwa
Waldemar Sikora
Krzysztof Tometczak
Stanisław Kędzierski
Stanisław Siemek
Dariusz Walkiewicz
Emil Margiel
Sabina Andruszko
Teresa Leszczyńska
Wanda Wawrzyk
Wojciechowska Maria
Krzysztof Dziekan
Władysław Kozieja
Piotr Fraczkiewicz
MieczysławSas
Ewa Dobrowolska
Michał Grabowski – odebrał wnuk - Michał Skoczylas
Śp. Feliks Karolczak – odebrali: wnuk Mikołaj Karolczak i wnuczka Wiktoria Karolczak
Śp. Mieczysław Łucarz – odebrała małżonka Danuta Łucarz
Śp. Zdzisław Ziąber – odebrała małżonka Magdalena Ziąber
Śp. Zygmunt Gluzicki – odebrała małżonka Władysława Gluzicka
Śp. Romuald Urbaniec – odebrała  małżonka  Sabina Urbaniec
Do wystąpienia pod scenę zostali zaproszeni odznaczeni srebrnym i brązowym Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”, a o  udekorowanie nagrodzonych poproszony został -wyróżniony tytułem „Człowiek Związku 40 lecia” - pułkownik Edward Wacnik Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach.
Srebrnym Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” odznaczeni zostali :
ppłk Stanisław Kozioł
st. chor. sztab. Wiesław Kasza
Brązowym  Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” wyróżnieni zostali:
Jerzy Kolarz - Starosta Buski
Waldemar Sikora -  Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
płk dr n. med. Bernard Solecki - Dyrektor 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
Anna Kania – Dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Busku-Zdroju
Sabina Andruszko, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach oraz Wiceprezes Zarządu Koła nr 5 w Busku-Zdroju.
Mieczysław Sas
Dariusz Walkiewicz
Krzysztof Dziekan
Emil Margiel
Agnieszka Smorga
Teresa Leszczyńska
Adam Gadawski
Stanisław Niepsój
Stanisław Siemek
Stanisław Kmiołek
Zdzisław Legwant
Władysław Kozieja
Piotr Frączkiewicz
Wiesław Kostyra
Konrad Półtorak
Paweł Karolczak
Jerzy Libuda

         Jubileuszowe spotkanie stało się również okazją do wręczenia legitymacji nowo przyjętym członkom  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zarazem stali się członkami Koła nr 5. Legitymacje nowym członkom Związku - Koledze Jerzemu Palusińskiemu oraz Koledze Stanisławowi Niepsujowi wręczył gen. dyw. dr Franciszek Puchała.
      Po wręczeniu wszystkich wyróżnień, do mikrofonu podszedł generał dywizji Franciszek Puchała i odczytał niżej zamieszczony, a adresowany do niego, list od ks. Stanisława Rospondka – kapelana Wojska Polskiego, generała dywizji.


Bardzo miłym akcentem jubileuszowej uroczystości były chwile, gdy w jej trakcie Pan  st. chor. sztab. Wiesław Kasza - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła nr 5 - w imieniu organizatorów uroczystości wręczył piękne róże wszystkim obecnym paniom. Artystycznego blichtru rocznicowej uroczystości nadawał zespół wokalno-muzyczny „Senior-An” pod kierownictwem Andrzeja Walejnisa. W trakcie spotkania zebrani mieli przyjemność posłuchać następujących utworów w wykonaniu Zespołu: Biały Krzyż, Zosieńska, wiązanki pieśni patriotycznych oraz – już na stojąco – „Pieśni Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” uznanej za hymn naszej organizacji.
    Po zakończeniu  uroczystości w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, delegacje reprezentujące Zarząd Główny ZŻWP, powiatowe i miejskie władze samorządowe z  Buska-Zdroju, miejscowe instytucje samorządowe i organizacje społeczne, Zarząd Wojewódzki ZŻWP oraz Koło nr 5 z Buska Zdroju, udały się do podbuskiej Broniny, by złożyć wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Września 1939 roku, odsłoniętym we wrześniu 2019 roku w 80 rocznicę bitwy pod Broniną.
     Jubileuszowe uroczystości zwięczyło spotkanie przy niezwykle smacznym poczęstunku, które w miłej i bardzo śpiewnej atmosferze odbyło się w świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich w Broninie.
    Płk Edward Wacnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, serdecznie dziękuje za zaproszenie na tę jubileuszową uroczystość, a ponadto w imieniu własnym i Zarządu Wojewódzkiego gratuluje świetnie zorganizowanych, przebiegających w podniosłym nastroju obchodów 40-lecia naszego Związku.

______________________________________________


 
Tekst : Sabina Andruszko
 
 
                          Obchody Święta Wojska Polskiego w Busku-Zdroju

 
 
        15 sierpnia 2019 r. w piękne słoneczne popołudnie na Alei Mickiewicza,  przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki  w Busku-Zdroju, zebrał się tłum   mieszkańców, kuracjuszy oraz osób zaproszonych  na uroczystość   organizowaną  przez  Koło nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w Busku-Zdroju. Współorganizatorami byli: Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Związek Harcerstwa Polskiego w Busku-Zdróju, Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów  Politycznych, Tygodnik Ponidzia, Ponidzie TV oraz Słoneczny Ekspress Libuda.
 
Otwarcia uroczystości dokonał Kol.  ppłk Stanisław Kozioł, Prezes Koła nr 5, członek Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.  Powitał  zaproszonych gości reprezentujących: Sejmik Wojewódzki w Kielcach, władze Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, miejscowe instytucje kulturalne, oświatowe, medyczne, wojskowe, policyjne, straży pożarnej oraz straży miejskiej, organizacje kombatanckie, harcerskie, emerytów wojskowych i policyjnych, a także lokalnych przedsiębiorców i dziennikarzy.
 
       Po przywitaniu gości ppłk S. Kozioł przekazał prowadzenie  uroczystości Kol. Sabinie Andruszko – Wiceprezes Koła nr 5 , Wiceprezes  Świętokrzyskiego  Zarządu Wojewódzkiego oraz członkini Komisji Zdrowotnej Zarządu Głównego ZŻWP w Warszawie. Sabina Andruszko podziękowała za  zaszczyt prowadzenia tak ważnej dla członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uroczystości,  jakim jest ich Święto przypadające na dzień 15 sierpnia. Przyłączyła się do powitań wszystkich zebranych, a w szczególności: mieszkańców, kuracjuszy, członków zespołu wokalnego  z Klubu Seniora oraz  zespołu wokalnego „Konsonans” oraz zaproszonych  gości i najwspanialszej grupy, jaką są  harcerze   z komendantką hufca, panią harcmistrz  Teresą Leszczyńską wraz z jej zastępcą  panem  harcmistrzem Adamem Gadawskim. Powitania te złożyła w imieniu swoim, Zarządu Głównego ZŻWP oraz prezesa Zarządu Wojewódzkiego płk. Edwarda Wacnika. Kol. Sabina Andruszko, po przedstawieniu dalszego ciągu  uroczystości: poprosiła o zaprezentowanie przygotowanego repertuaru przez Andrzeja Walejnisa, Stanisława  Siemka oraz  zespół „KONSONANS”. Wszystkie wystąpienia zostały  serdecznie przyjęte i potwierdzone gromkimi oklaskami przez  zgromadzoną  publiczność.
 
       Przed odegraniem Hymnu Państwowego  prowadząca poprosiła  obydwa zespoły, harcerzy oraz zgromadzoną  publiczność do wspólnego odśpiewania  Hymnu  Państwowego. Sabina Andruszko serdecznie podziękowała  wszystkim za  odśpiewanie  z wielkim przejęciem i z sercem naszego Hymnu Narodowego, echa którego jeszcze przez długi czas rozbrzmiewały wśród drzew na Alei Mickiewicza. Następnie udzieliła głosu Prezesowi Koła nr 5 ZŻWP ppłk. Stanisławowi Koziołowi w celu wygłoszenia  okolicznościowego przemówienia na temat  historii Wojska Polskiego. W  swoim wystąpieniu Kol. Prezes  podkreślił między innymi rangę i znaczenie żołnierza polskiego, jego oddanie i ofiarność na wszystkich frontach walk, gdzie przyszło mu walczyć. 15 sierpnia do dzień – stwierdził - w którym świętujemy rocznicę Bitwy Warszawskiej, zakończonej wielkim zwycięstwem nad armią sowiecką.   Z wielkim naciskiem  podkreślał fakt, że każdy  żołnierz, bez względu na to kiedy i gdzie służył, walczył - wykonywał swój obowiązek wobec Ojczyzny. Pułkownik S. Kozioł  z całą mocą zaznaczył: DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO jest świętem wszystkich żołnierzy. Tak należy traktować ten dzień. Bez żadnych podziałów.  ŻOŁNIERZ służy OJCZYŻNIE, takiej jaka Ona jest! Na koniec przekazał wszystkim żołnierzom i ich rodzinom serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. Członkom Koła  życzył dalszego zaangażowania i satysfakcji z tej społecznej pracy. Wystąpienie prezesa zostało przyjęte gromkimi  brawami.
 
           Sabina Andruszko podziękowała Prezesowi za wystąpienie i poprosiła  o odczytanie  postanowienia Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie odznaczeń nadanych członkom i przyjaciołom naszego koła przez Kapitułę Krzyża ZŻWP i Odznaki Honorowej.
 
 
Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,  zostali odznaczeni:
 
 
- Pan  Mieczysław Sas;
 
- ppłk Stanisław Bujny;
 
- st.chor.szt.  Wiesław Kostyra;
 
- st.chor.szt. Wiesław Kasza.
 
    
 
    Wcześniej 25 czerwca 2019 r na Posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zostali  wyróżnieni kol.Sabina Andruszko i ppłk  Stanisław Kozioł.
 
 
Krzyżem Złotym ZŻWP zostali odznaczeni:
 
 
- płk dr n.med.  Bernard Solecki;  
 
- płk dr n.farm. Roman Duda;
 
- płk dr n.med.    Zdzisław Legwant;  
 
- ppłk    Stanisław Kmiołek;
 
- Pan   Waldemar Sikora;
 
- mł.chor. Władysław Olszowy;
 
- st. sierż.   Tadeusz Banaszewski.
 
 
Krzyżem Srebrnym ZŻWP  został odznaczony:
 
 
- sierż.  Kryspian Dratwa.  
 
 
Krzyżem Brązowym ZŻWP  zostali odznaczoni:
 
 
-  kpt. Marcin   Podesek;  
 
-  st.szer.  Stanisław Siemek.  
 
 
             Aktu dekoracji dokonali: Wiceprezes  Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Kol. Sabina Andruszko w asyście: Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Pana Waldemara Sikory, st.chor. szt. Wiesława Kostyry oraz najmłodszego członka Koła,  Kol. Krzysztofa Dziekana.
 
         W imieniu odznaczonych podziękowali Mieczysław Sas oraz Burmistrz MiG  Waldemar Sikora. Opócz podziękowań  za odznaczenia  dziękowali Zarządowi Koła ZŻWP  w Busku-Zdroju za inicjatywę organizacji takiej uroczystości. „Dzięki temu mamy możliwość  - zostało powiedziane -  podziękować wszystkim żołnierzom   walczącym na wszystkich frontach w przeszłości i obecnie”. Ponadto, przekazali serdeczne życzenia  żołnierzom i  członków ich rodzin. Nie zapominajmy o nich - na koniec swojego wystąpienia powiedział  Sas  Mieczysław.
 
Kol. Sabina Andruszko  podziękowała  za wystąpienia i jeszcze raz pogratulowała odznaczonym. Następnie, poprosiła delegacje o składanie wiązanek przed pomnikiem Tadeusza   Kościuszki.
 
           Jako pierwsi wiązankę złożyli członkowie Koła nr 5 w Busku-Zdroju: Kol. ppłk Stanisław Kozioł, st.chor. szt. Wiesław Kasza oraz mjr Stanisław Niepsuj. Urząd  Marszałkowski reprezentował  Mieczysław Sas wraz z Burmistrzem MiG Waldemarem Sikorą. Buskie Starostwo Powiatowe  reprezentował Sławomir Dalach, a Radę MiG reprezentował  jej Przewodniczący   Robert Burchan. Ostatnia delegacja składała się z przedstawicieli ZHP w osobach: Komendanta  ZHP w Busku-Zdroju hm. Teresy Leszczyńskiej, jej zastępcy hm. Adama Gadawskiego oraz najmłodszego zucha, który z wielkim przejęciem niósł wiązankę  kwiatów. Delegacja ta została przyjęta  gromkimi brawami.
 
Na zakończenie uroczystości kol Sabina Andruszko poinformowała, że jak co roku delegacja  z Koła ZŻWP, zapaliła  w przeddzień  znicze na grobach koleżanek i kolegów,  pochowanych na   buskim cmentarzu oraz poprosiła o minutę ciszy w celu ich uczczenia. Prowadząca serdecznie podziękowała wszystkim zebranym  za obecność i  okazaną serdeczność. Podziękowała także   nieobecnym,  którzy przyczynili się do zorganizowania   imprezy. Szczególne podziękowania skierowała do harcerzy i ich opiekunów, którzy  jak zwykle  okazali się niezawodni. Na tym zakończyła się część oficjalna  obchodów Dnia Wojska Polskiego   15 sierpnia 2019 r. w Busku- Zdroju.
 
           Dalsza część uroczystości została  przeniesiona do siedziby Koła nr 5  ZŻWP,  do Broniny.
 
Członkowie Związku, zespołu wokalnego pod kierownictwem Andrzeja Walejnisa oraz zaproszeni goście mogli skorzystać z pojazdów elektrycznych pana Libudy. Na wspomnieniach kolegów - w miłej atmosferze, przy kawie, ciastku oraz grillu i  przy śpiewie zespołu  - mijały szybko chwile. Na szczególną uwagę   zasługuje moment,  gdy Kol. Sabina Andruszko, ponawiając życzenia i gratulacje dla kolegów, zadedykowała  wszystkim byłym żołnierzom zawodowym  Hymn Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Pieśń tę odtworzył  - ze  szczególną  uwagą i zaangażowaniem - zespół  pod   kierownictwem  Pana Andrzeja. Pieśń została przyjęta z wielkim wzruszeniem, a zespół  dużymi brawami.  Prezes  koła  ppłk Stanisław Kozioł serdecznie  podziękował  panu Andrzejowi  za udział  zespołu w tej uroczystości, uświetnienie jej tak pięknymi pieśniami o tematyce żołnierskiej.
 

Organizatorzy  wszystkim  serdecznie dziękują za obecność.
 
 
 
 
 
_____________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 80 ROCZNICY BITWY POD BRONINĄ


          7 września 2019 r. w Broninie (gmina Busko-Zdrój) odsłoniety został pomnik upamiętniajacy żołnierzy polskich poległych pod tą wsią oraz mieszkańców zamordowanych przez Niemców. Pomysłodawcą budowy monumentu i głównym realizatorem przedsięwzięcia był emerytowany podpułkownik Wojska Polskiego Stanisław Kozioł – sołtys Broniny, a zarazem Prezes Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku Zdroju. Organizatorami uroczystości byli ppłk S. Kozioł i Rada Sołecka przy wsparciu lokalnych władz miejsko-gminnych i powiatowych, Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
            We wrześniu 1939 roku wieś Bronina była świadkiem krwawej bitwy, jaką z Niemcami stoczyła wchodząca w skład Armii „Kraków” 22. Dywizja Piechoty Górskiej. Trzy  pułki strzelców podhalańskich oraz pułk artylerii lekkiej zaatakowały  Oddział Wydzielony niemieckiego VII Korpusu, który po nieudanej próbie przejęcia mostu na Wiśle w Szczucinie, wracał w kierunku Pińczowa.  Zaskoczyli wroga w nocy z 8 na 9 września na szosie przed Broniną i pierwszą fazę bitwy rozstrzygnęli na swoją korzyść, niszcząc kilkanaście samochodów oraz biorąc do niewoli około 30 jeńców. W nocnym ataku oraz walkach toczonych od rana 9 września nie zdołali jednak rozbić głównych sił niemieckiego oddziału, który wezwał na odsiecz dywizję piechoty z silną artylerią spod Pińczowa. Zaatakowani  Polacy stawiali zacięty opór, ale zostali pokonani i z dużymi stratami wycofali się w rejon Stopnicy. Pod Broniną poległo około 200 polskich żołnierzy, kilkuset zostało rannych, a ponad tysiąc zostało wziętych do niewoli. Niemcy stracili podobną liczbę zabitych i rannych. Obok stoczonej w tym samym czasie bitwy pod Iłżą, było to największe starcie zbrojne we wrześniu 1939 roku na terenie ówczesnego województwa kieleckiego.
           Siedmiometrowy monument, zwieńczony srebrnym orłem o rozpiętości skrzydeł wynoszącej 2,5 metra,  upamiętniający  bohaterskich żołnierzy, stanął w Broninie na terenie rekreacyjnym obok stawu. Na ścianach pomnika znajdują się znaki pułków, a w jego dolnej  części umieszczone zostały tablice poświęcone żołnierzom, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku, opisowi  bitwy pod Broniną oraz mieszkańcom, którzy 10 września 1939 roku, zostali zamordowani przez Niemców. Uroczystość odsłonięcia pomnika poprzedziła polowa msza święta w intencji poległych i pomordowanych, której przewodniczył ks. generał Stanisław Rospondek - kapelan kombatantów diecezji częstochowskiej. Koncelebrantami byli: dziekan ks. prałat Marek Podyma oraz ks. Marian Janik, proboszcz miejscowej parafii. Ksiądz generał w wygłoszonym kazaniu, w którym oddał hołd poległym żołnierzom i zamordowanym mieszkańcom, nawiązał do wiersza Konstantego I. Gałczyńskiego „Pieśń o fladze”, dodając od siebie czwarty wers do cytowanego fragmentu wiersza:
„Jedna była – gdzie? Pod Tobrukiem.
Druga była – gdzie? Pod Narwikiem.
Trzecia była pod Monte Cassino.”
A  czwarta była pod Broniną.
           W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział m.in.: Przewodniczacy Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój Robert Burchan, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach płk Edward Wacnik, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju ppłk Tomasz Kokociński, Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju Jakub Kosiń, Dyrektor 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju płk dr n. med. Bernard Solecki oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy  Broniny. W gronie zaproszonych i obecnych na uroczystości, znaleźli się także przedsiębiorcy, którzy materialnie i organizacyjnie wspierali przedsięwzięcie budowy historycznego monumentu: Krzysztof Dziekan, Dariusz Walkiewicz i Mieczysław Sas.
         O wojskowy  charakter uroczystości zadbało Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, wystawiając kompanię honorową, poczet flagowy oraz wartę przy pomniku. Kompania honorowa uczestniczyła w Apelu Pamięci oraz oddała salwę honorową na cześć poległych.  Dowódcą wojskowych  elementów uroczystości był mjr Arkadiusz Radziński, Komendant Garnizonu Kielce. Muzyczną oprawę mszy świętej i ceremonii odsłonięcia zapewniła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiślicy.
            Burmistrz Waldemar Sikora w swoim wystąpieniu powiedział „Pomnik, przy którym się spotykamy w 80. rocznicę bitwy pod Broniną, jest dowodem naszego szacunku i wdzięczności dla tych, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, dla tych, których sercem rządził honor, patriotyzm i umiłowanie wolności”. W końcowej części swojego przemówienia Burmistrz Buska-Zdroju podkreślił wkład ppłk. S. Kozioła w dzieło budowy odsłanianego pomnika „Szczególne słowa uznania kieruję do pana sołtysa, pułkownika Stanisława Kozioła, który był inicjatorem przedsięwziecia. To on miał pomysł i wizję architektoniczną tego monumentu. To on organizował poszczególne jego elementy: tablice, znaki pułkowe i wizerunek orła”.
         Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia odsłonięcia pomnika, której wspólnie dokonali: przedstawiciele rodzin poległych i pomordowanych Włodzimierz Wójcik i Piotr Korcz, Przewodniczacy Rady Miasta i Gminy  Robert Burchan, Burmistrz Miasta i Gminy  Waldemar Sikora oraz Sołtys Broniny, Prezes Koła nr 5 Związku Żolnierzy Wojska Polskiego ppłk Stanisław Kozioł. Poświęcenia pomnika dokonał ks. generał Stanisław Rospondek, a w akcie tym towarzyszyli mu  ks. prałat Marek Podyma oraz ks. Marian Janik.
           Po odsłonięciu i poświęceniu pomnika głos zabrał główny organizator uroczystości ppłk S. Kozioł. Swój opis ośmioletniej ciężkiej pracy – jak stwierdził – uwieńczonej zbudowaniem i odsłonięciem pomnika, zakończył słowami podziękowania kierowanymi do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy realizacji tak szczytnego celu. Aktywnie włączyli się m.in. Koło numer 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, seniorzy, harcerze, Buskie Stowarzyszenie Pro Memoria czy Automobil Klub - wymienia sołtys. Szczególnie zaangażowanych Kapituła „Pierścienia Złotego Orła” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżniła „Pierścieniem Złotego Orła”. Jego Kawalerami  zostali: Sabina Andruszko, Dariusz Walkiewicz, Kryspian Dratwa, Krzysztof Leszczyński, Krzysztof Dziekan.
        W dalszej części uroczystości nastąpiło odczytanie Apelu Pamięci oraz oddanie salwy honorowej przez kompanię honorową, po czym delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem poświęconym Bohaterom Poległym za Wolność Polski. W imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wieniec złożyli: płk Edward Wacnik – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, mjr Stanisław Niepsuj oraz st. chor. szt. Wiesław Kasza. Wieczorem pod pomnikiem zapalono 200 kaganków, symbolicznie oddających cześć poległym żołnierzom 22. Dywizji Piechoty Górskiej.
Uroczystości zakończył piknik rodzinny, a następnego dnia w niedzielę, odbył się – zorganizowany przez sołtysa i Radę Sołecką -  zlot pojazdów zabytkowych____________________________________________________________________________________________________________

 
Tekst: Sabina Andruszko
 
Zdjęcia Tadeusz Ura  
 
 


Msza Święta odprawiona w intencji  żołnierzy walczących pod Monte Cassino
 
- w 75 rocznicę bitwy.


 
 
           Busko-Zdrój, niedziela  28 kwietnia 2019 r. , kościół parafialny  pw. Świętego Brata Alberta w parku zdrojowym, wypełniony został do ostatniego miejsca. Mimo  ulewnego deszczu w kościele zebrały się tłumy  uczestników mszy świętej, odprawianej w intencji  żołnierzy walczących pod Monte Cassino w 75 rocznicę bitwy.
 
         Organizatorem  uroczystości była harcmistrz Teresa Leszczyńska-Komendant Hufca ZHP,    członkini Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w  Kole nr 5 w Busku-Zdroju. Na jej zaproszenie przybyli przedstawiciele władz  państwowych, samorządowych,  służb mundurowych,  instytucji działających na terenie miasta,   organizacji pozarządowych, a przede wszystkim harcerze. Oprócz harcerzy z  Buska-Zdroju wzięli udział także harcerze z Siesławic, Zbludowic i Nowego Korczyna. Uczestniczyły również poczty sztandarowe: między innymi sztandar buskich Żuławów Śmierci oraz kombatantów Armii Krajowej.  Dużą grupę stanowili kuracjusze i mieszkańcy miasta.
 
          W delegacji  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczestniczyli: ppłk Stanisław Kozioł – Prezes Koła nr 5, płk Zdzisław Legwant – członek ZŻWP, st. chor. szt. Wiesław Kasza  - Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Koła wraz z małżonką, mjr Stanisław Niepsój, st. chor. szt. Wiesław Kostyra – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Kielcach, Sabina Andruszko - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, członek Komisji Zdrowia Zarządu Głównego ZŻWP oraz Wanda Wawrzyk. Mszę  koncelebrowali: dziekan, proboszcz parafii – ks. prałat Marek Podyma oraz ks. Kazimierz Furmańczyk.
 
          Decydujący etap bitwy pod  Monte Cassino  rozegrał się  18 maja 1944 r, w którym to dniu żołnierze II Korpusu Polskiego, pod dowództwem gen. Władysława Andersa zatknęli biało- czerwoną flagę na murach klasztoru benedyktynów. W czasie walk o Monte Cassino poległo 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych a 345 uznano za zaginionych. Była to najkrwawsza walka zachodnich aliantów z niemieckim Wermachtem.
 
         Na zakończenie mszy św. ks. proboszcz udzielił zebranym  błogosławieństwa, a szczególnie harcerzom, którzy w maju wraz z komendantem  Teresą Leszczyńską wyjeżdżali na wycieczkę pod  Monte Cassino. Celem Związku Harcerzy Wojska Polskiego jest między innymi budowanie  obywatelskiej świadomości oraz kształtowanie postaw patriotycznych – mówi koleżanka harcmistrz Teresa Leszczyńska.
 
Zarząd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 5 w Busku-Zdroju  ściśle współpracuje z Komendą  Hufca. Komendant  harcmistrz Teresa Leszczyńska  jest  od roku członkiem Koła nr 5. Ostatnio harcerze uczestniczyli aktywnie w pogrzebie kol. ppłk Mieczysława  Łucarza,  za co serdecznie Zarząd  Koła  i rodzina im dziękowała. Harcerze są przyszłością naszego społeczeństwa.
 
Mamy nadzieję na dalszą owocną  współpracę .
 ____________________________________________________________________________________________________________________

 
Tekst: Paweł Karolczak, Sabina Andruszko
 
 
 
 


II Memoriał Bokserski im. Józefa Grudnia

 
 
 
               W  niedzielę, 16 czerwca 2019 r. na hali Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju, odbył się II Memoriał Bokserski im. Józefa Grudnia zorganizowany przez Bokserski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „RING” - Busko-Zdrój  W trakcie Memoriału, oficjalnie nadano nazwę hali sportowej, która przyjęła nazwę Hali im.  Józefa Grudnia, a syn Mistrza Olimpijskiego, Robert Grudzień odsłonił pamiątkową tablicę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Grzegorz Nowaczek-Prezes Polskiego Związku Bokserskiego wraz z Wiceprezesem Łukaszem Dybcem oraz Janem Gieradą - Prezesem Świętokrzyskiego Związku Bokserskiego.
            Zaproszeni byli również członkowie ZŻWP  z Koła Nr 5 w Busku Zdroju: Stanisław Kozioł – Prezes Koła, Władysław Olszowy – członek Koła i Prezes Honorowy BMUKS „RING” oraz dr Marcin Podesek-członek Klubu, który zabezpieczał stronę medyczną zawodów. Po oficjalnej ceremonii otwarcia rozegrano szesnaście walk bokserskich, a między walkami licytowano gadżety i zbierano pieniądze na operację serca dla Sebastiana Terpińskiego.  Obecni też byli żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy przekazali pieniądze zebrane na swojej kompanii.
 


_______________________________________________________ 
Tekst: Sabina Andruszko
 
Zdjęcia: Emil Margiel
 
 
Pogrzeb Podpułkownika Mieczysława Łucarza


 
 
 
       25 kwietnia 2019 r. na cmentarzu parafialnym w Busku-Zdroju,  przy pięknej, słonecznej pogodzie, pożegnaliśmy ppłk Mieczysława Łucarza. Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania do refleksji i wspomnień. Podpułkownik Mieczysław Łucarz urodził się 8 października 1932 r. w Budziskach w województwie świętokrzyskim. Zmarł - po krótkotrwałej chorobie – 22 kwietnia 2019 r. Kolega Mieczysław – członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego od 1994 roku - po ukończeniu szkoły podstawowej a następnie Liceum Ogólnokształcącego w 1951 roku wstąpił do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1 we Wrocławiu. W sierpniu 1954 r. został w mianowany do stopnia podporucznika i skierowany do 55 Pułku Zmechanizowanego Braniewie. Zawodową służbę wojskową  pełnił do czerwca 1991 r., zajmując podczas 38-letniej służby szereg odpowiedzialnych stanowisk w pionie logistycznym oraz awansując do stopnia podpułkownika WP. Najdłużej (16 lat),  pracował  na stanowisku kwatermistrza, w  21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym. We wrześniu 1994 r. wstąpił do Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju. Od  początku włączył się aktywnie do pracy społecznej.  Był członkiem Zarządu Koła, a przez kilkanaście lat pełnił - wywiązując się  z niej doskonale - funkcję skarbnika. Za dokonania w służbie, był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi: m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi dla Obronności Kraju oraz Odznaką Honorową ZŻWP i krzyżami za zasługi dla ZŻWP. Kolegę  ppłk. Mieczysława Łucarza licznie żegnali  koleżanki i koledzy z Koła nr 5 w  Busku-Zdroju. W gronie odprowadzających Pułkownika w ostatnią drogę, był także  Kol. ppłk Tadeusz Podkowa – były Prezes buskiego Koła, któremu towarzyszyła żona   Anna. Zmarłego Mieczysława Łucarza żegnał sztandar Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Chorążym pocztu sztandarowego był Kol.  mł. chor. Stanisław Prażuch asystowali mu harcerze z  Hufca w Busku-Zdroju wraz z Zastępcą  Komendanta Hufca Adamem Gadawskim. W pogrzebie wzięło udział 11 harcerzy, którzy nieśli poduszki z  odznaczeniami.   Przy trumnie stanęli  płk Zdzisław Legwant, ppłk Stanisław Kozioł, mjr Stanisław Niepsuj oraz st. chor. sztab. Wiesław Kasza. Wieniec z białych i czerwonych goździków od koleżanek i kolegów niósł st. chor. sztab .Henryk Pietruszka w asyście koleżanek Marii Wojciechowskiej, Wandy  Wawrzyk i Sabiny Andruszko - niosących dodatkowo  po jednej czerwonej róży.
        W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła żona Danuta,  z którą zmarły przeżył  68 lat, syn  Leszek z żoną i dziećmi oraz ukochana wnuczka Kasia. Liczny udział  w pogrzebie wzięli:  rodzina, sąsiedzi, znajomi oraz pracownicy 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju. Mszę świętą celebrował  ks. Marian Janik - proboszcz parafii pw.  Bożego Ciała w Busku-Zdroju. Słowa pożegnania wygłosili kolejno: Krzysztof Jachym - Zastępca Dyrektora 21 WSZU-R w Busku-Zdroju,  ppłk Stanisław Kozioł – Prezes Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju oraz  Sabina Andruszko – Wiceprezes do Spraw Socjalno-Zdrowotnych Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego w  Kielcach, członek Komisji Zdrowotnej Zarządu Głównego ZŻWP.
    Wszyscy podkreślali wyjątkowe zalety Zmarłego, a w szczególności: życzliwość, koleżeńskość, znajomość problematyki i fachowość - szczególnie w pracy w Sanatorium Wojskowym, gdzie odpowiadał za zaopatrzenie we wszelkiego rodzaju materiały niezbędne przy rozbudowie kolejnych dwóch budynków tego kompleksu uzdrowiskowego. Zawsze można  było liczyć na Jego pomoc, jako starszego kolegi i pracownika  - mówił z ogromnym przejęciem Dyrektor Krzysztof Jachym. Kolega Prezes ppłk Stanisław Kozioł podkreślał jego zaangażowanie w pracy dla członków Koła oraz Jego solidność jako kilkunastoletniego skarbnika Koła. Załamującym się głosem  Prezes wspominał Jego systematyczność, obowiązkowość, punktualność, elegancję, poczucie patriotyzmu, które jako swoisty testament przekazał młodszym kolegom. „Ten testament będziemy skrupulatnie realizować” - mówił Prezes. ,,Byłeś zawsze obecny przy asyście  z wiązankami kwiatów  na wszystkich uroczystościach państwowych i związkowych. Nigdy nie zabrakło Ciebie przy trumnach naszych odchodzących na wieczną wartę kolegów. Uczyłeś nas musztry niezbędnej w takich okolicznościach. Dziękujemy Ci za to! Będzie nam Ciebie brakowało! -  na zakończenie swojego wystąpienia powiedział   ppłk Stanisław Kozioł. Jako ostatnia z występujących, głos zabrała Koleżanka Sabina Andruszko, która  żegnała  zmarłego w imieniu własnym, w imieniu koleżanek i kolegów z Koła nr 5 oraz w imieniu Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wyraziła, przy tym osobistą wdzięczność Zmarłemu za poparcie – dwanaście lat temu -  jej kandydatury na członka Koła nr 5 w Busku-Zdroju. ,,Praca z Tobą, była  dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Należałeś do grona tych żołnierzy, którzy posiadali wielka charyzmę. Przy swojej ogromnej wiedzy, niezachwianej postawy prawdziwego, twardego żołnierza, byłeś człowiekiem skromnym, pełnym życzliwości i szczerym” – mówiła  Koleżanka Wiceprezes. Dodając ponadto „Byłeś niezmiernie  lubiany i szanowany w środowisku żołnierskim. Zawsze udzielałeś pomocy i życiowych rad. Kierowałeś się uniwersalnymi zasadami poszanowania ludzi i ich pracy oraz zasadzie służenia ogólnemu dobru. Z należnym szacunkiem respektowałeś służbowe starszeństwo, dając  tym przykład młodszym kolegom. Byłeś wymagający, nie tylko od innych, ale i od siebie. Byłeś sprawiedliwy i otwarty w swoich ocenach. Byłeś przykładem żołnierskiej postawy   i  lojalności. Wyróżniałeś się zawsze pozytywnym myśleniem, niesamowitym poczuciem humoru, zarażając nim otoczenie. Przykładnie dżentelmeński i  szarmancki. W duchu dbałości o rodzinne dobro, dążyłeś do utrzymania wzajemnych serdecznych więzi oraz partnerskich relacji. Ze swą żoną Danutą przeżyłeś   68 lat, a to wielka sztuka w rodzinach wojskowych. Wam się to udało . Byłeś – Zmarły Przyjacielu -  kochającym i troskliwym dziadkiem oraz pradziadkiem”.
 
        Na zakończenie swej wypowiedzi Kol. Wiceprezes wspomniała  o reakcji  Zmarłego Kolegi oraz innych kolegów na  projekt ustawy złożony do Sejmu,  a  dotyczący zmian ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin. Mimo  twardego charakteru Zmarłego i psychicznej odporności, byłam – stwierdziła -  świadkiem rozczarowania, rozgoryczenia i ogromnego zaskoczenia, kiedy to czytaliśmy o przyjętych  tam założeniach, zgodnie z którymi  żołnierze pełniący  służbę w instytucjach i formacjach Wojska Polskiego, byli przestępcami, których należy napiętnować i pozbawiać przysługujących uprawnień. Wprowadzono zasadę – dodała - domniemania winy zamiast domniemania  niewinności, godząc w ten sposób   w  zawarowaną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę sprawiedliwości społecznej. To był ogromny cios dla wszystkich żołnierzy tego okresu. A przecież – zaznaczyła - żołnierze nie są kreatorami polityki państwa. Byli, są i będą jej  wykonawcami. Naszą rolą jest o nich pamiętać  i nie pozwalać zbrukać ich dobrego imienia.
 
 
           
SPOCZYWAJ W SPOKOJU PRZYJACIELU.  CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!
 
 
     Na zakończenie  uroczystości żałobnej rozbrzmiała,  zagrana przez trębacza, melodia „ŚPIJ  KOLEGO”.
 
 
                                                                        
 Tekst  Sabina Andruszko

Spotkanie Wigilijne członków Koła Nr 5 Zwiazku Żołnierzy Wojska Polskiego
        w  BUSKU-ZDROJU

W piękne zimowe popołudnie 8 grudnia 2018 roku w lokalu "Smaki Ponidzia" w Busku-Zdroju spotkali się członkowie koła nr 5  ZŻWP wraz z zaproszonymi gośćmi, na corocznym spotkaniu opłatkowym.
Spotkanie to odbywało się w dwóch częściach:

1. Walne zebranie sprawozdawcze członków Koła nr 5 - za rok 2018.
2. Uroczyste spotkanie wigilijne.

Prezes Koła ppłk Stanisław  Kozioł  serdecznie powitał obecnych na zebraniu członków Koła nr 5 oraz   licznie przybyłych  zaproszonych gości. Wśród gości zaproszonych byli: ks.  Zbigniew Abramowicz - proboszcz Parafii z Janiny, starosta powiatu buskiego - pan Jerzy Kolarz, burmistrz MiG Busko-Zdrój - pan Waldemar Sikora, członek koła nr 5, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej -   pani Justyna Nurek, przedstawiciele Służb Mundurowych z powiatu buskiego, panowie: Władysław Olszowy ze Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów  Policyjnych, Tadeusz Woźniak -  przewodniczacy SEiRP, Grzegorz Jankowski - Zwiazek Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej, pani   Ewa  Dobrowolska - prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więżniów  Politycznych  w Busku-Zdroju, pan Stanisław Dufaj - wiceprezes Powiatowej   Rady Kombatantów oraz pan  Stanisław Prażuch prezes - Koła AK w Busku-Zdroju.
Ponadto, udział    wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących z  Zarządem Koła nr 5, w tym: pani Bożena Król - prezes Stowarzyszenia "Amazonki", pani Jadwiga Karczewska - prezes stowarzyszenia "Diabetyków", pani Alfreda Gąska - Stowarzyszenie "Solidarność", pani Wanda Wawrzyk - wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia  "Klub Seniora", jednocześnie członek Gminnej Rady Seniorów oraz pan Wiesław Kasza - członek Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju. Obecne na spotkaniu były również niektóre małżonki naszych kolegów.
Prezes Koła ppłk Stanisław Kozioł przedstawił porządek zebrania, a następnie poprosił o powstanie  wszystkich, aby uczcić  minutą ciszy zmarłych w tym roku kolegów: płk. Józefa Wiewiórskiego, płk. Stanisława Lecha i ppłk. Andrzeja Wojciechowskiego.
     W pierwszej części zebrania zostało przedstawione  przez   prezesa sprawozdanie z działalności Zarządu  Koła za 2018 r.       Informacje z działalności finansowej  przedstawił skarbnik Koła  kolega  Konrad Półtorak Nastepnie,  została przedstawiona informacja  przez   kolegę   Wiesława Kaszę - przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej, która dokonała oceny pracy Zarządu  za miniony rok. Ocena była bardzo dobra. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o  udzielenie absolutorium  Zarządowi. Po krótkiej dyskusji przewodniczacy KR poprosił o  głosowanie nad absolutorium. Wszyscy zagłosowali za jego udzieleniem.
      W następnej części zebrania  zostały wręczone legitymacje nowo przyjętym członkom, a byli to :panowie:  Krzysztof  Tometczak, Emil Margiel, Stanisław Kędzierski oraz Dariusz Walkiewicz. Nieobecna była  pani harcmistrz Teresa Leszczyńska. W tym roku przyjęliśmy do koła  siedem osób. Stan liczebny członków  na dzisiaj wynosi 39 osób - stwierdził prezes.
   Legitymacje wręczył prezes Koła ppłk Stanisław Kozioł w asyście kol. Sabiny Andruszko - wiceprezes Koła i jednocześnie  wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  ds. socjalno zdrowotnych w Kielcach  oraz członek Komisji Zdrowotnej przy Zarządzie Głównym.

W drugiej części spotkania, prezes Zarządu Koła wygłosił krótkie okolicznosciowe przemówienie, w kórym  między innymi podziękował  za przybycie oraz współpracę. Podziękował również członkom Koła za ich zaangażowanie. Dzięki wspólnym wysiłkom możemy  wzajemnie sobie pomagać i osiągać pozytywne wyniki, które są dostrzegane w środowisku i jednostkach nadrzędnych.
        Następnie prezes oddał głos  księdzu, który poświęcił   opłatek i złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Po   tym religijnym akcie  wszyscy składali sobie wzajemnie  życzenia. Była to bardzo podniosła chwila.
Następnie, przedstawiciele  poszczgolnych stowarzyszeń i instytucji zabierali głos. Były to głosy  podziękowania za współpracę, podkreślające aktywny udział  członków Koła z Zarządem na czele  w życiu środowiska..
Szczególne  słowa uznania skierowł pan burmistrz MiG Waldemar Sikora, który jest członkiem Koła i który ponownie został wybrany na kolejną kadencję. Dziękował poszczególnym koleżankom i kolegom za wsparcie w kampanii wyborczej. Podobne podziekowania  otrzymali członkowie Koła od  starosty buskiego  pana Jerzego Kolarza, który rownież został wybrany  na kolejną kadencję jak i pani Justyny Nurek, również wybranej  na kolejną kadencję.
    Po ostatnich wyborach, troje naszych członków zostało wybranych do władz samorządowych. Są to: kol. Waldemar Sikora - na burmistrza MiG, kol. płk dr Roman Duda – radny powiatu i  kol. harc.Teresa Leszczyńska – radna miasta gminy.
    W trakcie spotkania głos zabrała  wiceprezes Sabina Andruszka, która  na wstępie przekazała  serdeczne życzenia  od członków Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego ZŻWP. Podziękowała  przedstawicielom za współpracę. Szczególne słowa przekazała  pani wiceprzewodniczacej rady MiG - pani Justynie Nurek, z którą od lat współpracuje oraz nieobecnej pani Annie Kania,  dyrektorowi MOPS-u w Busku-Zdroju. Z tą ostatnią  współpracuje przy szukaniu wsparcia  dla osób niepełnosprawnych,  osób starszych, samotnych, wymagających pomocy. Kol. wiceprezes jest wolontariuszem w miejscowym hospicjum. Na zakończenie swojego wystąpienie kol. S. Andruszko podarowała kilka "Kopert życia" dla członków rodzin obecnych osób. Akcja "Koperta Zycia " w Busku Zdroju jest promowana od ponad roku. Zapoczątkowana  miedzy innymi przez kol. wiceprezes Sabinę Andruszko, panią prezes "Diabetyków" Jadwigę Karczewską oraz  Irenę Legutko, przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów.
     Wszyscy obecni  w   trakcie    dyskusji    częstowali się przygotowanymi potrawami wigilijnym. W bardzo miłym nastroju  spotkanie trwało jeszcze dłuższy czas.


     

Autor tekstu: Sabina Andruszko

Koło nr 5 w Busku-Zdroju o własnych działaniach w okresie od maja 2018 r.

Członkowie koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju w ciągu kilku miesięcy tego roku, tj. od  maja do listopada 2018 r. przeżyli kilka istotnych dla nich wydarzeń. Z jednej strony wzniosłych, uroczystych a z drugiej, bardzo smutnych.
Trzej najstarsi członkowie koła, weterani, decyzją Kapituły Krzyża ZŻWP i Odznaki Honorowej  zostali odznaczeni Krzyżami Komandorskimi – najwyższym wyróżnieniem naszego Związku. Pierwszym z nich był płk Józef Wiewiórski ur. 28 sierpnia 1923 r. - Krzyż Komandorski został mu wręczony w szpitalu przez ppłk. Stanisława Kozioła - prezesa koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju jednocześnie członka Świętokrzyskiego ZW ZŻWP w Kielcach oraz Sabinę Andruszko - wiceprezesa koła i Zarządu Wojewódzkiego, jednocześnie członka Komisji Zdrowotnej ZG ZŻWP - i st. chor. Wiesława Kostyrę - członka zarządu koła nr 5, zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZW w Kielcach. Stan zdrowia płk Wiewiórskiego był już bardzo poważny, niemniej jednak rozumiał  co się  do Niego mówiło. Był bardzo wzruszony, gdy kol. Sabina Andruszko założyła mu na szyję krzyż.  Aktu dekoracji dokonano w obecności syna Pawła.
Płk Józef Wiewiórski  zmarł 26 czerwca 2018 r. a pogrzeb odbył się w kościele koło Jasła. Pochowany został na cmentarzu obok grobu swojej matki. W imieniu koleżanek i kolegów płk. Wiewiórskiego żegnali: ppłk Stanisław Kozioł, prezes koła nr 5, Sabina Andruszko, wiceprezes oraz płk Mieczysław Łucarz, członek koła. Obydwaj koledzy pełnili wartę honorową przy trumnie w kościele. Wspólnie złożyli kwiaty, a mowę pożegnalną wygłosił prezes koła .
Drugim członkiem wyróżnionym ,,Krzyżem Komandorskim”, był płk Stanisław Lech ur. 7.10.1926 r., ostatnio zamieszkały w Staszowie. Krzyż został Mu wręczony w przeddzień Dnia Wojska Polskiego tj. 14 sierpnia 2018 r w domu, w Staszowie. Dekoracji dokonała Sabina Andruszko - wiceprezes koła i ZW ZŻWP oraz członek Komisji Zdrowotnej ZG ZŻWP w asyście ppłk. Stanisława Kozioła - prezesa koła i członka ZW ZŻWP. Sprawiliśmy odznaczonemu wielką radość. Wraz z żoną bardzo serdecznie nas przyjęli. Wspólnie wypiliśmy kawę, powspominaliśmy i wyrażaliśmy nadzieję , że na uroczystość do Broniny wraz z żoną przyjedzie we wrześniu. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Płk Lech już od dłuższego czasu chorował, niestety zmarł 26 sierpnia 2018 r. 29 sierpnia delegacja w składzie: ppłk Stanisław Kozioł, Sabina Andruszko, Wiesław Kasza, Wiesław Kostyra, Mieczysław Łucarz, wzięli udział w pogrzebie zmarłego kolegi płk Stanisława Lecha.
Trzecim wyróżnionym członkiem koła był ppłk Michał Grabowski ur. 20 maja 1924 r., który 26 stycznia tego roku przeprowadził się do Szczecina do córki (artykuł w GWiR pt. Pożegnanie z Buskiem). Ponieważ przesyłka z odznaczeniem przyszła dopiero w sierpniu koleżanka wiceprezes Sabina Andruszko, nawiązała kontakt z kolegami z Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Szczecinie, a konkretnie z wiceprezesem ppłk. Bogusławem Machowiczem, do którego zwróciłam się z prośbą o wręczenie naszemu koledze ppłk. Michałowi Grabowskiemu najwyższego związkowego odznaczenia, jakim jest nadany Mu ,,Krzyż Komandorski”. Kolega ppłk Machowicz wyraził na to zgodę. Koleżanka Andruszko przesłała paczkę na wskazany adres. Następnie kol. Machowicz nawiązał kontakt z córką kol. ppłk. Grabowskiego panią Renatą i wspólnie z członkami ZW ZŻWP w Szczecinie ustalili termin wręczenia odznaczenia na dzień 13 października 2018 r. w siedzibie Zarządu. W wyznaczonym dniu nastąpiło uroczyste wręczenie ,,Krzyża Komandorskiego,” ppłk. Michałowi Grabowskiemu, który z ogromnym wzruszeniem przyjmował to zaszczytne wyróżnienie. Był zaskoczony serdecznością, życzliwością i szacunkiem jaki okazywali Mu, dotychczas nieznani koledzy. Sabina Andruszko serdecznie dziękuje kolegom ze Szczecina za wspaniałomyślność, za współpracę, za zaangażowanie - szczególnie koledze ppłk. Bogusławowi Machowiczowi. Jest to godne odnotowania i powielania w naszej dalszej pracy społecznej. Szczególnie w ostatnich czasach, powinniśmy być dla siebie bardziej życzliwi, szanować się, a szczególnie szanować naszych kolegów weteranów. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję członkom Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie za ten gest zrozumienia, współpracy i życzliwości w imieniu członków koła nr 5 w Busku-Zdroju, na czele z prezesem ppłk. Stanisławem Koziołem. Dziękuję także w imieniu prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego płk. Edwarda Wacnika, rodziny ppłk. Michała Grabowskiego, reprezentowanej przez córkę Renatę Plińską oraz własnym. -
18 czerwca 2018 r. został pochowany kolega ppłk Andrzej Wojciechowski ur. 1 sierpnia 1948 r., który od ponad 10 lat poważnie chorował. W pogrzebowej delegacji udział wzięli: ppłk Stanisław Kozioł, Sabina Andruszko, płk Mieczysław Łucarz, st. chor. Wiesław Kasza, st. chor. Wiesław Kostyra, mjr Stanisław Niepsuj, kmdr Kazimierz Maj. Koledzy trzymali wartę honorową przy trumnie, składali  kwiaty, a mowę pogrzebową wygłosił  prezes ppłk Stanisław Kozioł. Zdjęcia wykonała kol. Sabina Andruszko., która również napisała artykuł  do GWiR.
W tak krótkim  czasie odeszło od nas trzech wspaniałych ludzi. Pozostanie po nich  niezatarte wspomnienie, jako ludzi honoru, koleżeńskości, życzliwości, oddanych Ojczyźnie, rodzinie i przyjaciołom.
Pocieszającym jest fakt, że w Dniu Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2018 r. zostały przyjęte w poczet członków koła nr 5, dwie panie tj. pani Maria Wojciechowska, wdowa po zmarłym ppłk Andrzeju Wojciechowskim oraz pani Wanda Wawrzyk, długoletnia pracownica 21 WSzUR w Busku- Zdroju. Życzymy im dobrej współpracy, zrozumienia,życzliwości i wsparcia od koleżanek i kolegów.
02.10.2016 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

2 października 2016 r. w nowej siedzibie Koła w świetlicy wiejskiej w Broninie, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Nr 5
ZŻWP w Busku-Zdroju.  Zebranie poświęcone było wyborom nowych władz Koła i delegatów na X Zjazd Wojewódzki, przedstawieniu,
a następnie zatwierdzeniu sprawozdania ustępującego Zarządu Koła oraz przyjęciu uchwały dotyczącej działalności Koła w kolejnej kadencji.
Zebranie otworzył Prezes Koła kol. ppłk Stanisław Kozioł, który powitał zaproszonych gości oraz członków Koła.
Zebranie rozpoczęło się od uhonorowania osób zasłużonych dla ZŻWP.
Prezes Koła odczytał nazwiska wieloletnich współpracowników i członków Koła, zasłużonych dla Związku:
kol. mjr Władysław Adach - honorowy prezes ZW ZŻWP w Kielcach - wieloletni współpracownik Koła nr 5;
kol. płk   Józef  Wiewiórski   – 35 lat w ZŻWP, założyciel koła nr 5 – 93 lata; kol. ppłk  Stanisław Bujny  -  32 lata
w ZŻWP – 75 lat; kol. ppłk Andrzej Wojciechowski – 27 lat w ZŻWP  - 68 lat; kol. ppłk Michał Grabowski  -34
lat w ZŻWP, współzałożyciel koła nr 5 – 92 lata;kol. mł. chor. sztab. Zygmunt Gluzicki -31
lat w ZŻWP – 86 lat; kol. płk Stanisław Lech  - 35 lat w ZŻWP, założyciel koła nr 5  - 90 lat;
kol. ppłk Mieczysław Łucarz  - 22 lata w ZŻWP – 84 lat; kol. płk Edward Kozłowski -17 lat
w ZŻWP  - 77 lat; kol. mł. chor. sztab. Władysław Olszowy -13 lat  w ZŻWP  - 73 lat.
Z rąk  Prezesa Stanisława Kozioła dyplomy uznania i pamiątkowe książki, ufundowane przez
Burmistrza  Miasta i Gminy Busko-Zdrój Pana Waldemara Sikorę, członka  Koła Nr 5, otrzymali:
kol. ppłk Łucarz  Mieczysław  i kol. mł. chor. sztab. Władysław Olszowy.
Kolega Olszowy  podziękował za wyróżnienie oraz przekazał pozdrowienia wraz z dyplomem od klubu bokserskiego z którym współpracuje  prezes
ppłk Kozioł.
Kontynuując uroczystą część spotkania Prezes Koła złożył życzenia jubilatom i wręczył z tej okazji niżej wymienionym kolegom dyplomy i książki:
kol. Wiesławowi Kostyrze - 70 lat, kol. Kryspinowi Dratwie - 70 lat, kol. Hieronimowi Skotarkowi – 85 lat, kol. Ryszardowi  Starnowskiemu -  81 lat,
kol. Marcinowi  Podeskowi - 75 lat.
Wręczenia ”Aktu nadania tytułu Kawalera Pierścienia Złotego Orła”  oraz samych pierścieni szczególnie zasłużonym dla Koła nr 5
kol. Wiesławowi Kaszy (pierścień nr 8) i kol. Wiesławowi Kostyrze (pierścień nr 9) dokonali: koleżanka Sabina
Andruszko Przewodnicząca kapituły ”Pierścienia Złotego Orła” oraz kol.  Waldemar Sikora.
Prezes Koła kol. ppłk Stanisław Kozioł wręczył „Medal XXXV-lecia ZŻWP”: kol. płk. Józefowi Wiewiórskiemu;
kol. ppłk. Michałowi Grabowskiemu; kol. Stanisławowi Lechowi.
Ponadto kol. Prezes wręczył: kol. Waldemarowi Sikorze, Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój, członkowi Koła
Nr 5 - Medal XXX-lecia ZŻWP; kol. Henrykowi Pietruszce - Odznakę Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”;
kol. Stanisławowi Siemkowi - legitymację członkowską.
Przed przystąpieniem do realizacji kolejnych punktów zebrania kol. Mariusz Żabiński, Wiceprezes Koła nr 5, wygłosił
okolicznościowy odczyt pt. „Lenino – Monte Casino”.
W zasadniczej części walnego zebrania dokonany został wybór władz Koła oraz delegatów na X Zjazd Wojewódzki ZŻWP.
Do Zarządu Koła wybrani zostali: kol. Stanisław Kozioł z powierzeniem funkcji Prezesa Koła ; kol. Sabina Andruszko z powierzeniem
funkcji Wiceprezesa Koła; kol. Zofia Olszowa    z powierzeniem funkcji Sekretarza Koła; kol. Konrad Półtorak z powierzeniem
funkcji  Skarbnika Koła; kol. Wiesław Kostyra - członek Zarządu Koła.
Zebranie wybrało Komisję Rewizyjną  w składzie: kol. Wiesław Kasza -  Przewodniczący; kol. Stanisław Kmiołek – Wiceprzewodniczący;
kol. Stanisław. Siemek – Sekretarz.
Na delegatów Koła na X Zjazd Wojewódzki ZŻWP wybrani zostali: kol. Sabina Andruszko; kol. Wiesław Kostyra;
kol. Stanisław Kozioł; kol. Władysław Olszowy; kol. Henryk. Pietruszka.
Zebranie  Koła zakończone zostało przyjęciem Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
Przewodniczący zebrania kolega Wiesław Kostyra, kończąc podziękował za przybycie, pogratulował nowo wybranym
władzom Koła oraz życzył  owocnych obrad delegatom na X Zjazd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach .______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.10.2015 PREZES ZŻWP Z WIZYTĄ W KOLE NR 5.

Dzień 16 października 2015r. na trwałe zapisze się w historii członków Koła Nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju. W dniu tym na zaproszenie Zarządu Koła
i dyrektora 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, płk dr Bernarda Sołeckiego, gościł Prezes Związku Żołnierzy WP
gen. dyw. dr Franciszek Puchała. Po raz pierwszy w historii Koła Nr 5 zdarza się taka sytuacja, że prezes Związku bierze udział w walnym
zebraniu członków. Uroczystość odbyła się w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju. Gospodarzem tego
spotkania był dyrektor 21 WSzUR, płk dr Bernard Sołecki - członek Koła Nr 5 i jego długoletni współpracownik.
Uroczystość rozpoczęła się spożyciem obiadu a następnie wszyscy uczestnicy udali się do sali odprawowej budynku
"AGAT"- gdzie prezes Koła Nr 5 ZŻWP ppłk Stanisław Kozioł, (członek świetokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego
w Kielcach) dokonał otwarcia Walnego Zebrania członków. Serdecznie powitał wszystkich zebranych, a szczególnie
gen. dyw. dr Franciszka Puchałę - który został entuzjastycznie przyjęty oklaskami.
W uroczystości wzięli także udział zaproszeni goście, m.in. mjr Władysław Adach - honorowy Prezes Świętokrzyskiego
Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, mjr Waldemar Sroka - przedstawiciel WKU Busko-Zdrój, Waldemar Sikora
- burmistrz miasta Busko-Zdrój, Jerzy Służalski - sekretarz powiatu buskiego, przedstawiciele Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów politycznych, Ewa Dobrowolska - prezes , por Stanisław Dufaj - sekretarz, mł. chorąży Stanisław
Prażuch. Ponadto przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń zrzeszeni w Buskim Porozumieniu Służb Mundurowych:
kol. Tadeusz Woźniak i Piotr Downarowicz. Specjalnym gościem spotkania był radny Świętokrzyskiego Sejmiku
Wojewódzkiego w Kielcach, długoletni przyjaciel i sponsor koła Nr 5 - pan Mieczysław Sas.
Licznie przybyli członkowie Koła Nr 5, które liczy 34 osoby w tym cztery
kobiety. Następnie głos zabrał v-ce prezes Zarządu por. Mariusz Żabiński,
który wygłosił referat na temat 71 rocznicy bitwy pod Lenino oraz 70
rocznicy bitwy pod Monte Casino.
Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali referatu i obejrzeli zdjęcia
w postaci prezentacji. Podziękowali gromkimi oklaskami.
Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń przyznanych
przez Zarząd Główny ZŻWP dla członków koła Nr 5.
Zastępca prezes Zarządu Koła - kol. Sabina Andruszko (członek Prezydium
Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach), poprosiła Prezesa Związku gen. dyw. dr Franciszka Puchałę
o dokonanie odznaczeń, a do asysty poprosiła mjr Władysława Adacha i st. chor. Wiesława Kostyrę.
Najwyższym odznaczeniem związkowym - Złotą Odznaką z Gwiazdą "Za szczególne Zasługi dla Związku
Żołnierzy Wojska polskiego" zostali uhonorowani, pierwsi w woj. świętokrzyskim koledzy: płk Józef Wiewiórski
(92 lata) - współżałożyciel Koła w marcu 1981r., ppłk Stanisław Lech (89 lat) - w związku od 1981r.,
ppłk Michał Grabowski (91 lat) - w związku od 1982r., płk dr Zdzisław Ziąber (84 lata) - długoletni
dyrektor 21 WSZUR, ppor. Edward Pawelec - (83 lata) -  Kielce.
Złotą Odznakę "Za zasługi dla Związku żołnierzy Wojska Polskiego" otrzymali: pan Mieczysław Sas,
ppłk Jarosław Molisak, ppłk Stanisław Bujny. Srebrną odznakę "Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego" otrzymali: pani Sabina Andruszko, płk Edward Kozłowski, ppłk Mieczysław Łucarz,
st. chor. sztab. Wiesław  Kostyra, st. chor. sztab. Wiesław Kasza, st. chor. sztab. rez. Andrzej Obłąk, pan Marian Kopała.
Brązową odznaką "za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" odznaczony został ppłk Stanisław Kozioł.
Podczas odznaczania ppłk Stanisława Lecha Złotą Odznaką z Gwiazdą przez gen. dyw. Franciszka Puchałę, prezes
Andruszko odczytała "List Prezydenta Miasta Kołobrzeg" z dnia 17-18 marca 2015r. w uznaniu zasług dla pana
Stanisława Lecha - uczestnika walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem w marcu 1945r.
Kol. ppłk Stanisław Lech jako żołnierz przeszedł szlak bojowy 1 Armii Wojska
Polskiego. Moment odznaczenia był bardzo doniosły i wzruszający szczególnie
dla najstarszych członków naszego Koła. Nie bez znaczenia był fakt, że aktu
tego dokonał Prezes Związku. Obecność Prezesa Związku dla wielu była
miłym zaskoczeniem. Gen. dyw. dr Franciszek Puchała wręczył również
legitymacje członkowskie dwóm członkom, którzy wstąpili do naszego Koła,
tj. płk dr Bernardowi Sołeckiemu i kpt dr Marianowi Podeskowi.
V-ce Prezes S. Andruszko serdecznie podziękowała generałowi za akt
odznaczenia oraz słowa uznania przekazane odznaczonym.
Sama też pogratulowała odznaczonym. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Prezes Związku. gen. dyw.
Franciszek Puchała. Podziękował za zaproszenie, złożył członkom Koła serdeczne żołnierskie życzenia a wyróżnionym
jeszcze raz gratulacje. Zapoznał zebranych z  zadaniami stojącymi przed ZŻWP, zaapelował o zwiększenie
prenumeraty "Głosu Weterana i Rezerwisty". Wyraził również zadowolenie z pracy członków Koła Nr 5, ich
współracy z organami samorządowymi, państwowymi , młodzieżą jak i stowarzyszeniami działającymi na
terenie  powiatu buskiego.
Gratulował Zarządowi faktu, że Koło Nr 5 jest najbardziej aktywne w województwie a opłacalność składek
wynosi 100%. W trakcie dyskusji , którą ogłosił prezes Koła ppłk Kozioł, uczestnicy mogli częstować się kawą,
herbatą i ciastkami, które zagwarantował dyr. płk Bernard Sołecki. Dyskusja przebiegała w koleżeńskiej atmosferze.
Nie brakło również poważnych tematów. Członkowie Związku maksymalnie chcieli wykorzystać generała, jego
wiedzę na temat stanu wojennego, historii płk Kuklińskiego, działań podejmowanych przez MON. Nie brakło też
pytań dotyczących prywatnego życia generała np.
powstania książki "sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski".
Generał poinformował, że pisze kolejną książkę. Miłym momentem
spotkania było wręczenie kwiatów przez prezesa Koła ppłk Kozioła,
paniom biorącym udział w spotkaniu, w tym także małżonce generała,
która zaszczyciła obecnością w jego częścinieoficjalnej. Podzieliła się
wrażeniami z pobytu w Busku-Zdroju na kuracji wraz z mężem.
Jest zachwycona wyglądem miasta oraz usługami jakie świadczy
21 WSZUR.
Państwo Puchała pochodzą z woj. świętokrzyskiego, bliskich okolic
Działoszyc, z których pochodzi V-ce prezes Andruszko. Chętnie wspominali wspólne znajome miejsca
i osoby. Pan generał darzy dużym sentymentem kielecczyznę. Przyznaje, że "nie ma Ojczyzny
bez kielecczyzny".
Na zakończenie spotkania prezes Koła, ppłk stanisław Kozioł wspólnie z dyr. 21 WSzUR - płk dr Bernardem Sołeckim
oraz burmistrzem MiG Busko-Zdrój - Waldemarem Sikorą (również członkiem Koła Nr 5),  zaprosili Pana generała
wraz z małżonką na połączoną uroczystość w następnym roku z okazji 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
oraz 80 rocznicy powstania 21 WSzUR w Busku-Zdroju. Zaproszenie zostało przyjęte._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA.

UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘŁY SIE MSZĄ ŚWIĘTĄ W INTENCJI OJCZYZNY W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. NP NMP.
PO MSZY UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI PRZEMASZEROWALI  Z UDZIAŁEM ORKIESTRY DĘTEJ BSCK ULICAMI NASZEGO MIASTA ZATRZYMUJĄC SIĘ PRZY
MIEJSCACH PAMIĘCI. ZŁOŻONO WIĄZANKI KWIATÓW NA GROBACH POWSTAŃCÓW I LEGIONISTÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM, POD POMNIKIEM MĘCZEŃSTWA PRZY B.W.A, POD POMNIKIEM ŻOŁNIERZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH, NA PŁYCIE MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, ZAPALONO ZNICZE POD TABLICĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ MIEJSCE KAŹNI HITLEROWSKIEJ W BUDYNKU PO BYŁYM SĄDZIE.
GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI ODBYŁY SIĘ POD POMNIKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI. ROZPOCZĘŁY SIĘ PRZEMÓWIENIEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKA-ZDROJU PANA WALDEMARA SIKORY. PO PRZEMÓWIENIU ODBYŁO SIĘ WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I REGIONALNYCH. POTEM ZŁOŻONO KWIATY POD POMNIKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI. NA ZAKOŃCZENIE ODBYŁ SIĘ KONCERT UTWORÓW MUZYCZNYCH W WYKONANIU ORKIESTRY DĘTEJ BUSKIEGO CENTRUM KULTURY.
OD LEWEJ STOJĄ: PPŁK KOZIOŁ STANISŁAW (W MUNDURZE) - PREZES KOŁA NR 5 W BUSKU-ZDROJU, CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP.
MJR HENRYK PAWELEC - ODZNACZONY KRZYŻEM VIRTUTI MILITARI. KOLEŻANKA SABINA  ANDRUSZKO - WICEPREZES KOŁA NR 5, CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO. PPŁK MICHAŁ GRABOWSKI - ODZNACZONY "PIERŚCIENIEM ZŁOTEGO ORŁA" POSIADACZ TYTUŁU "KAWALERA PIERŚCIENIA ZŁOTEGO ORŁA",ZAŁOŻYCIEL KOŁA NR 5 W 1981 ROKU. ZA PRACĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ ZOSTAŁ ODZNACZONY
KRZYŻEM KAWALERSKIM I OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI ORAZ WIELOMA ODZNACZENIAMI
RESORTOWYMI I ZWIĄZKOWYMI W TYM ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA ZŻWP NADANYM 15 SIERPNIA 2012 ROKU.
WICEPREZES KOŁA NR 5 ZŻWP W BUSKU-ZDROJU PPOR. ŻABIŃSKI MARIUSZ Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ. MGR HISTORII, NAUCZYCIEL, SYN ZMARŁEGO PŁK MARIANA ŻABIŃSKIEGO I HELENY, KTÓRA JEST CZŁONKIEM KOŁA NR 5. JEST DOWÓDCĄ NSR NA TEREN BUSKA-ZDROJU.
MAŁŻONKOWIE LECH. PŁK STANISŁAW LECH PRZESZEDŁ "SZLAK BOJOWY" (OD MARCA 1944 ROKU
DO MAJA 1945). ROZPOCZĄŁ NA TERENACH ZSRR A UKOŃCZYŁ W SANDAU NAD ŁABĄ. BRAŁ CZYNNY
UDZIAŁ W WALKACH O WYZWOLENIE WARSZAWY, BYDGOSZCZY. WALCZYŁ NA WALE POMORSKIM I WYZWALAŁ KOŁOBRZEG.
PO SFORSOWANIU ODRY WALCZYŁ O BERLIN. W SANDAU 7 MAJA 1945 ROKU SPOTKAŁ SIĘ Z ŻOŁNIERZAMI
9 ARMII AMERYKAŃSKIEJ. W 1946 ROKU ZDEMOBILIZOWANY. PODJMOWAŁ PRACĘ W WIELU ZAKŁADACH
POWSTAJĄCYCH W WOLNEJ POLSCE, A OSTATECZNIE OD 1957 ROKU, PRZENIESIONY DO
WOJSKOWEGO SANATORIUM W BUSKU-ZDROJU. ZWOLNIONY W 1977
ROKU PRZESZEDŁ NA EMERYTURĘ WOJSKOWĄ. ODZNACZONY KRZYŻEM
KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, KRZYŻEM WALECZNYCH,
SREBRNYM MEDALEM VIRTITUTI MILITARY, SREBRNYM KRZYŻEM
ZASŁUGI, ZŁOTYM MEDALEM "SIŁY ZBROJNE" I WIELOMA INNYMI.
ODZNACZONY ZŁOTYM MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA ZŻWP NADANYM
15 SIERPNIA 2012, ODZNAKĄ "XXX-LECIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP",
ODZNACZONY NA OBECNEJ UROCZYSTOŚCI "PIERŚCIENIEM ZŁOTEGO
ORŁA" I TYTUŁEM "KAWALERA PIERŚCIENIA ZŁOTEGO ORŁA".
PRZEMAWIA WICEPREZES ŻABIŃSKI. PLECAMI OD LEWEJ STRONY STOJĄ:
WICEPREZES ANDRUSZKO Z PPŁK MICHAŁEM GRABOWSKIM
(ODZNACZONY "PIERŚCIENIEM ZŁOTEGO ORŁA" I TYTUŁEM
"KAWALERA PIERŚCIENIA ZŁOTEGO ORŁA"). PO UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI
CZŁONKOWIE KOŁA WRAZ Z RODZINAMI UDALI SIĘ NA OBIAD.
OD PRAWEJ SIEDZĄ: PAN SAS MIECZYSŁAW, RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO, MGR INŻ. JERZY KOLAN
- STAROSTA POWIATU BUSKIEGO, PPŁK JAROSŁAW MOLISAK - KOMENDANT WKU, DR PPŁK ROMAN DUDA,
PREZES ZWIĄZKU POLICJANTÓW W BUSKU, PPŁK KOZIOŁ STANISŁAW - PREZES KOŁA NR 5 W
BUSKU-ZDROJU. OD PRAWEJ: ŻONA PŁK LECHA, PŁK LECH STANISŁAW, PPŁK MICHAŁ GRABOWSKI.
PO UROCZYSTM OBIEDZIE ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE KOŁA NR 5, NA KTÓRYM PREZES KOŁA,
KOL. STANISŁAW KOZIOŁ I WICEPREZES SABINA  ANDRUSZKO WRĘCZYLI KOLEDZE WŁADYSŁAWI
OLSZOWEMU LIST GRATULACYJNY  I KWIATY Z OKAZJI 70 LECIA URODZIN.
PRZED OBIADEM WICEPREZES ŻABINSKI MARIUSZ WYGŁOSIŁ PRELEKCJĘ NT. HISTORII POWSTANIA
ŚWIĘTA 11 LISTOPADA. GŁOS ZABIERALI RÓWNIEŻ ZAPROSZENI GOŚCIE.
WŚRÓD ZAPROSZONYCH GOŚCI OBECNY BYŁ KOMENDANT POWIATOWY POLICJI.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
90 URODZINY PŁK JÓZEFA WIEWIÓRSKIEGO.

28 SIERPNIA 2013 90. URODZINY OBCHODZIŁ PŁK JÓZEF WIEWIÓRSKI - WETERAN I ZAŁOŻYCIEL KOŁA NR 5 ZŻWP W BUSKU-ZDROJU.
KOL. PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ - PREZES ZARZĄDU KOŁA ORAZ KOL. INŻ. SABINA ANDRUSZKO - WICEPREZES KOŁA, WRĘCZYLI PŁK JÓZEFOWI WIEWIÓRSKIEMU
DYPLOM Z OKAZJI 32 ROCZNICY POWSTANIA ZŻWP I LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 90-TEJ ROCZNICY URODZIN ORAZ KWIATY OD KOLEŻANEK I KOLEGÓW Z
BUSKA-ZDROJU.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.08.2013 ZEBRANIE KOŁA NR 5 W BUSKU-ZDROJU.

17.08.2013 ZARZĄD KOŁA NR 5 ZŻWP W BUSKU-ZDROJU ZORGANIZOWAŁ UROCZYSTOŚĆ ZWIĄZANĄ Z DNIEM WOJSKA POLSKIEGO. DELEGACJA W
SKŁADZIE: PREZES KOŁA - PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ, WICEPREZES KOŁA - INŻ. SABINA  ANDRUSZKO, WICEPREZES KOŁA - PPOR.
MARIUSZ ŻABIŃSKI ORAZ NOWOPRZYJĘTY CZŁONEK - MJR HENRYK PAWELEC I FOTOGRAF - PPŁK HIERONIM SKOTAREK (ZDJĘCIA),
ZŁOŻYŁA KWIATY ORAZ ZAPALIŁA ZNICZE PRZED POMNIKAMI W BUSKU-ZDROJU I NA GROBACH ZMARŁYCH KOLEGÓW W TYM
PŁK ALEKSANDRA ANDRUSZKO I PŁK MARIANA ŻABIŃSKIEGO.
DELEGACJA KOŁA NR 5 ZŻWP W BUSKU-ZDROJU W DNIU WOJSKA POLSKIEGO.
OD LEWEJ:
 • WICEPREZES ZARZĄDU KOŁA NR 5 - PPOR. REZ. MARIUSZ ŻABIŃSKI,
 • PREZES ZARZĄDU KOŁA NR 5 - PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ,
 • WICEPREZES ZARZĄDU KOŁA NR 5 - INŻ SABINA ANDRUSZKO,
 • CZŁONEK KOŁA NR 5 - MJR HENRYK PAWELEC.
DELEGACJA PRZED POMNIKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI. KOL. SABINA ANDRUSZKO SKŁADA WIĄZANKĘ KWIATÓW POD POMNIKIEM BATALIONÓW CHŁOPSKICH - ZOŁNIERZY POLEGŁYCH W LATACH 1939-45. POMNIK - "MIEJSCE KAŹNI HITLEROWSKIEJ UŚWIĘCONE KRWIĄ BOJOWNIKÓW O WOLNĄ POLSKĘ W DOWÓD PAMIĘCI SPOŁECZENSTWO BUSKA-ZDROJU".
POD POMNIKIEM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WIĄZANKĘ KWIATÓW SKŁADAJĄ INŻ. SABINA ANDRUSZKO I PPŁK HIERONIM SKOTAREK.
PRZED POMNIKIEM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO PO ZŁOŻENIU KWIATÓW I ZAPALENIU ZNICZY.
OD LEWEJ STOJĄ:

 • WICEPREZES ZARZĄDU KOŁA NR 5 - INŻ. SABINA ANDRUSZKO,
 • PREZES ZARZĄDU KOŁA NR 5 - PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ,
 • NOWOPRZYJĘTY CZŁONEK KOŁA NR 5 - MJR HENRYK PAWELEC,
 • CZŁONEK KOŁA NR 5 - PPŁK HIERONIM SKOTAREK (FOTOGRAF).

POMNIK "BOHATEROM POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ POLSKI W LATACH 1939-45 SPOŁECZEŃSTWO BUSKA-ZDROJU".
KOL. SABINA ANDRUSZKO SKŁADA WIĄZANKĘ KWIATÓW.
PO ODDANIU HOŁDU ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY,  DELEGACJA UDAŁA SIĘ DO OŚRODKA REKREACYJNEGO KOLEGI
BANASZEWSKIEGO  NA SPOTKANIE Z POZOSTAŁYMI CZŁONKAMI KOŁA I ZAPROSZONYMI GOŚĆMI. UROCZYSTEGO OTWARCIA ZEBRANIA
DOKONAŁ PREZES KOŁA NR5 ZŻWP PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ (JEDNOCZEŚNIE CZŁONEK  ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO), WITAJĄC
CZŁONKÓW KOŁA,  ICH MAŁŻONKI, OSOBYTOWARZYSZĄCE ORAZ ZAPROSZONYCH GOŚCI.
PREZES KOŁA WITA WSZYSTKICH GOŚCI. WŚRÓD ZAPROSZONYCH GOŚCI BYŁ BURMISTRZ MIASTA I GMINY
W BUSKU-ZDROJU,PAN WALDEMAR SIKORA ORAZ PREZES KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICJI, PAN
TADEUSZ WOŹNIAK. PRELEKCJĘ NT. POWSTANIA DNIA WOJSKA POLSKIEGO WYGŁOSIŁ WICEPREZES KOŁA NR 5 - KOL. PPOR. MARIUSZ ŻABIŃSKI,
NAJMŁODSZY CZŁONEK KOŁA, Z WYKSZTAŁCENIA HISTORYK. ZEBRANI Z WIELKĄ UWAGĄ I CIEKAWOŚCIĄ WYSŁUCHALI WYSTĄPIENIA KOLEGI.
W DALSZEJ CZĘŚCI ZEBRANIA PREZES KOŁA, WRĘCZYŁ LEGITYMACJE NOWOPRZYJĘTYM CZŁONKOM. SZEREGI NASZEGO KOŁA POWIĘKSZYLI:

 • KOL. MJR HENRYK PAWELEC,
 • KOL. MJR PŁOCHA,
 • KOL.TADEUSZ BANASZEWSKI.

PREZES KOŁA  WRĘCZA LEGITYMACJĘ CZŁONKOWSKĄ KOL. HENRYKOWI PAWELCOWI.KOL. SABINA  ANDRUSZKO, WICEPREZES ZARZĄDU KOŁA NR 5 I JEDNOCZEŚNIE CZŁONEK PREZYDIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH, PRZEKAZAŁA SERDECZNE ŻYCZENIA KOLEGOM. NIE TYLKO OBECNYM NA SPOTKANIU, ALE RÓWNIEŻ W CAŁEJ ORGANIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Z OKAZJI DNIA WOJSKA POLSKIEGO OD WSZYSTKICH KOBIET: MATEK, ŻON, SIÓSTR I KOLEŻANEK. POWIEDZIAŁA, ŻE SĄ BARDZO DUMNE ZE SWOICH
MĘŻCZYZN, Z ICH POSTAW ŻYCIOWYCH, SZACUNKU DLA SWYCH RODZIN I PRZYJACIÓŁ.
POINFORMOWAŁA RÓWNIEŻ, ŻE Z OKAZJI 32 ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU NASI WETERANI TJ
PŁK JÓZEF WIEWIÓRSKI, PŁK STANISŁAW LECH, PPŁK MICHAŁ GRABOWSKI - ZAŁOŻYCIELE NASZEGO
KOŁA - OTRZYMALI DYPLOMY UZNANIA OD ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH, A Z POWODU
CHOROBY NIE MOGLI UCZESTNICZYĆ W DZISIEJSZYM SPOTKANIU. NIEOBECNY BYŁ RÓWNIEŻ
PŁK DR N. MED. ZDZISŁAW ZIĄBER - ZAWSZE NIEZAWODNY ORAZ BARDZO CHORY OD LAT
PPŁK ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI.
NA ZAKOŃCZENIE WYPOWIEDZI ZADEDYKOWAŁA WSZYSTKIM KOLEGOM PIEŚŃ BYŁYCH ŻOŁNIERZY
ZAWODOWYCH "TO PRZECIEŻ NIE TAK DAWNO..." AUTORSTWA JANA CHOJNACKIEGO.
ZEBRANI BARDZO SERDECZNIE PRZYJĘLI TE SŁOWA PIEŚNI NAGRADZAJĄC JE GROMKIMI BRAWAMI.
GŁOS ZABRAŁ BURMISTRZ WALDEMAR SIKORA. ZŁOŻYŁ ŻYCZENIA WSZYSTKIM KOLEGOM I ICH RODZINOM.
ZAPEWNIŁ RÓWNIEŻ O SWOIM WSPARCIU.
KOLEGA TADEUSZ WOŹNIAK, RÓWNIEŻ ZŁOŻYŁ ŻYCZENIA I WRĘCZYŁ PREZESOWI NASZEGO KOŁA
"SREBRNY MEDAL" ZA ZASŁUGI DLA  ZWIĄZKU POLICJANTÓW.
NA ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI OFICJALNEJ, KOLEGA PREZES KOŁA ODDAŁ SALUT  ARMATNI  NA CZEŚĆ
WSZYSTKICH POLEGŁYCH I ZMARŁYCH KOLEGÓW.

SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ W SERDECZNEJ ATMOSFERZE. W ROZMOWACH PRZEWIJAŁA SIĘ TROSKA O PRZYSZŁOŚĆ ZWIĄZKU.
Wróć do spisu treści