2017 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

2017 rok

Aktualności archiwum
2017

___________________________________________________________________________________________________


Posiedzenie ZW ZŻWP w Kielcach oraz spotkanie wigilijne.


20 grudnia 2017 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, spotkali się Koledzy należący do Koła Nr 10.
Zebranie otworzył Prezes Koła Kol. Mariusz Kowalski witając obecnych,
a w szczególności Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Kol. płk Edwarda
Wacnika, po czym omówił podjęte przez Koło i Zarząd Koła uchwały
w ostatnim kwartale mijającego roku oraz przedstawił plan działania
na najbliższy okres. Druga część spotkania poświęcona była uroczystości
wręczenia odznaczeń wyróżnionym członkom Koła.
Sekretarz Zarządu Koła Kol. Mirosław Wdowczyk poinformował o treści
uchwały Nr 11/2017/K z dnia 7 i 21 listopada 2017 roku Kapituły
Krzyża Związku i Odznaki Honorowej w sprawie nadania Krzyża Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego.
Za szczególne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i wyróżniającą się działalność społeczną,  na podstawie
§ 18 pkt 6 Statutu  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Główny ZŻWP wyróżnił: Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego: płk. Norberta SAMULAKA, ppłk. Klemensa GERLACHA,
ppłk. Stefana ŚMIETANĘ,kpt. Stefana ŁOJEWSKIEGO, sierż. sztab. Janusza
PAWŁOWSKIEGO. Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
ppłk. Krzysztofa JĘDRUSZCZAKA, st. chor. sztab. Ludwika BĘDZIORĘ,
st. chor. sztab. Lecha MROCZKA, st. sierż. sztab. Mariana MAKUCHA.
Aktu wręczenia odznaczeń dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku
Kol. płk Edward Wacnik w towarzystwie Przewodniczącego
Wojewódzkiej KomisjiRewizyjnej Kol. ppłk. Andrzeja Krajewskiego oraz
Prezesa Koła nr 10 Kol. kpr. rez. Mariusza Kowalskiego.
Zebranie uwieńczone zostało uczczeniem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2018 Roku.
Po złożeniu przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego oraz Prezesa Koła życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych,
uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem, a następnie zasiedli do stołu ze świątecznym poczęstunkiem.

________________________________________________________________________


Posiedzenie ZW ZŻWP w Kielcach oraz spotkanie wigilijne.


20  grudnia 2017 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach odbyło się zabranie władz wojewódzkich Związku,
poświęcone posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego oraz spotkaniu opłatkowemu przed Świętami Bożego Narodzenia. W jego części oficjalnej – prowadzonej przez Kol. Prezesa ZW płk. Edwarda Wacnika – Prezes Zarządu Wojewódzkiego powitał zebranych, a następnie omówił działania Zarządu w okresie od ostatniego posiedzenia oraz przedstawił najbliższe zadania kół naszego Związku - w szczególności, w zakresie przygotowania i przekazania do ZW sprawozdań z działalności kół w 2017 roku.
Zasady zbierania i odprowadzania przez koła, składek do ZW omówił Skarbnik ZW Kol. ppłk Mieczysław Maciejewski, a kwestie dotyczące działalności socjalno-zdrowotnej w kołach, przedstawiła Kol.  Sabina Andruszko, Wiceprezes ZW ds. Socjalno-Zdrowotnych. Z kolei Kol. ppłk Andrzej Krajewski, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej  omówił wytyczne ZG ZŻWP, dotyczące procedur działania komisji rewizyjnych oraz przekazał prezesom kół opisujące je dokumenty. Kol. ppłk Mirosław Wdowczyk przedstawił zasady korzystania z „Karty prawnej  członka Związku” oraz sposób dystrybuowania kart wśród członków kół. W dalszej części posiedzenia ZW, głos zabierali kolejno prezesi kół informując zebranych o działaniach prowadzonych w kołach w drugim półroczu 2017 r.
Po zakończeniu posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, Prezes ZW Kol. płk Edward Wacnik złożył obecnym Koleżankom i Kolegom, a także ich najbliższym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2018 Roku. Po czym, zgodnie z chrześcijańską tradycją, uczestnicy spotkania śpiewali kolędy oraz dzielili się opłatkiem, wzajemnie składając sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

____________________________________________________________________________


Uroczyste nadanie stuły dla kapelana koła nr 11 w Kazimierzy Wielkiej.

W dniu 12 listopada 2017r miało miejsce w kolegiacie w Skalbmierzu uroczyste nadanie stuły dla ks.kapelana Mariana Fatygi, proboszcza
dziekana w tej miejscowości. Nadmienić należy, że ksiądz został zatwierdzony na kapelana koła 7 grudnia 2017r. przez kieleckiego
biskupa ordynariusza Jana Piotrowskiego.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. za Ojczyznę i członków koła nr 11. Delegacja kola nr 11 z Kazimierzy Wielkiej w skladzie:
ppłk Tadeusz Podkowa, kmdr por. Wiesław Ertman oraz st. szer. Czesław Karbowniczek przekazała stułę Ordynariatu Polowego WP
na ręce ks. kapelana Mariana Fatygi. Prezes koła ppłk Tadeusz Podkowa wygłosił okolicznościową formułę:
"W imieniu koła nr 11 przekazuję stułę ufundowaną przez członków koła nr 11 ZŻWP z Kazimierzy Wielkiej.
Stuła ta jest symbolem posŁugi kapŁańskiej. Wychaftowane są na niej słowa klucze ze sztandarów WP:
Bóg, Honor, Ojczyzna. Słowa te towarzyszyły od zawsze Polakom walczącym o wolność i suwerenność
naszej Ojczyzny. Niech ta stuła towarzyszy nam w naszych uroczystościach wojskowych i państwowych.
Będzie ona symbolem naszej wspólnej drogi przez życie".
W uroczystości oprócz członków koła wzięli udział: starosta kazimierski Jan Nowak, burmistrz Kazimierzy Wielkiej
Adam Bodzioch oraz Skalbmierza Michał Markiewicz. Po wspólnym zdjęciu w kolegiacie delegacja koła oraz włodarze
powiatu oraz miast Kazimierzy Wielkiej i  Skalbmierza złożyli kwiaty pod pomnikiem pacyfikacji Skalbmierza w 1944r.

__________________________________________________________________________


73 rocznica bitwy pod Gruszką.


24 września 2017 roku odbyły się uroczystości z okazji 73. rocznicy bitwy pod Gruszką. Pod tą świętokrzyską miejscowością - położoną w obecnej
gminie Radoszyce, w powiecie koneckim - w nocy z 29 na 30 września 1944 roku doszło do starcia pomiędzy zgrupowaniem Armii Ludowej,
wzmocnionych oddziałem partyzantów rosyjskich, a formacjami niemieckimi.  Nacierających było około 5. tysięcy dobrze uzbrojonych,
dysponujących czołgami i artylerią hitlerowców.
Po ciężkich walkach – w których poległo ok. 50  partyzantów - oddziałowi Armii Ludowej udało się przebić przez oddziały wroga i przejść
do nowego miejsca stacjonowania.
W uroczystości, której organizatorem  była Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, udział wzięli  m.in.:
Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej Aleksander Minin, Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, Sekretarz
Generalny SLD Marcin Kulasek, Wiceprzewodniczący SLD - Szef struktur SLD Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Szejna oraz  ks.  gen. Stanisław Rospondek - opiekun żołnierzy kombatantów z Archidiecezji Częstochowskiej.
Uroczystość uświetniły występy artystyczne „Chóru Nowina” z Nowin oraz młodej wokalistki Ani Wieleńskiej.
Na zakończenie, członkowie przybyłych delegacji złożyli wieńce pod obeliskiem upamiętniającym poległych partyzantów.
Świętokrzyski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowała i złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem, delegacja w składzie: płk Edward Wacnik - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Pani Sabina Andruszko - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ds. Socjalno-Zdrowotnych oraz ppłk Stanisław Kozioł - Prezes Zarządu Koła nr 5 z Buska Zdroju. W uroczystości uczestniczył także – oddając hołd żołnierzom polskiego podziemia - poczet sztandarowy Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: por. Edward Pawelec, st. chor. sztab. Janusz Smolanko oraz st. sierż. sztab. Marian Makuch.

____________________________________________________________________________


78 rocznica bitwy pod Broniną.


W okolicy Broniny - wsi położonej blisko  Buska-Zdroju, stolicy powiatu - miała miejsce jedna z największych   bitew stoczonych przez żołnierzy
Wojska Polskiego w wojnie obronnej 1939 roku. 78 lat temu - dziewiątego września 1939 roku - 22. Dywizja Piechoty Górskiej Armii
„Kraków” stoczyła tu kilkunastogodzinny krwawy bój z Oddziałem Wydzielonym niemieckiego VII Korpusu, zmierzającym  - po  nieudanej
próbie przejęcia mostu na Wiśle w Szczucinie - w kierunku Pińczowa. Oddział Wydzielony wsparły odsieczą niemieckie wojska
27 DP VII Korpusu. Polska dywizja poniosła w walce dotkliwe straty - blisko dwustu jej żołnierzy poległo  na polu bitwy,
a ponad tysiąc dostało się do niewoli. Straty niemieckie, to  około dwustu zabitych i kilkust rannych żołnierzy.
Większość poległych polskich żołnierzy spoczywa na cmentarzu w pobliskim Szczaworyżu i na cmentarzu
parafialnym w Busku-Zdroju. Stoczoną bitwę i poległych w niej żołnierzy polskiego września 1939 roku,
upamiętnia obelisk postawiony na skraju Broniny, przy drodze krajowej 73. Właśnie od tradycyjnego
złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pamięci pod pomnikiem, rozpoczęły się dziewiątego września
br. uroczystości rocznicowe. Aktu tego dokonali  m.in. harcerze Hufca Busko-Zdrój, prowadzeni
przez swoich harcmistrzów, opiekujący się obeliskiem „Bohaterów Września 1939 roku”.
Drugą część sobotnich uroczystości - współorganizowaną przez członków Zarządu Koła nr 5 ZŻWP z Buska-Zdroju
- rozpoczęła polowa msza święta  w intencji mieszkańców i żołnierzy Wojska Polskiego poległych w boju pod Broniną.
Gospodarzem i głównym organizatorem  święta, przeprowadzonego na placu  przed bronińską świetlicą, był sołtys
Broniny Stanisław Kozioł -  emerytowany podpułkownik Wojska Polskiego, prezes Koła nr 5 Związku Żołnierzy WP w Busku-Zdroju.
Mszy świętej przewodniczył  ksiądz generał Stanisław Rospondek, kapelan kombatantów diecezji częstochowskiej.
Natomiast koncelebrantami byli: ksiądz prałat Marek Podyma, dziekan dekanatu Busko-Zdrój, ksiądz Marian Janik,
proboszcz buskiej parafii Bożego Ciała oraz   ksiądz Stanisław Kondrak,   proboszcz parafii Świętego Jakuba Apostoła w Szczaworyżu.
Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra strażacka z Wiślicy pod batutą kapelmistrza Radosława Czajki,
a  wartę honorową zaciągnęły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, żołnierskich i stowarzyszeń.
W uroczystości udział wzięli kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji oraz
Straży Pożarnej, oficerowie Wojskowej Komendy Uzupełnień i Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju,
harcerze Hufca Busko-Zdrój, pododdział Jednostki Strzeleckiej Nr 2130 z Kazimierzy Wielkiej,  władze samorządowe
miasta i gminy Busko i powiatu buskiego oraz liczna grupa mieszkańców Broniny i okolicznych miejscowości.
Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy WP reprezentowali Kol. Sabina Andruszko, wiceprezes ZW
ds. socjalno-zdrowotnych oraz emerytowani żołnierze zawodowi Kol. ppłk Mirosław Wdowczyk i Kol. st. chor. sztab.
Janusz Smolanko, którym towarzyszył poczet ze sztandarem świętokrzyskiego Związku.
Podczas bronińskiego święta, które przyjęło hasło przewodnie „Bronina bawi i broni”, wręczone zostały dyplomy
„Zasłużony dla Broniny” działaczom zasłużonym dla  Buska-Zdroju i Broniny.
W tym roku tytuł ten otrzymał z rąk sołtysa wsi ppłk. Stanisława Kozioła –  Stanisław Stępniewski,
działacz oddany  bardzo miejscowej społeczności. Wręczone zostało
również wyjątkowe wyróżnienie o nazwie „Pierścień Złotego Orła”,
które nadawane jest od  lat przez Koło nr 5 naszego Związku.
Kapituła „Pierścienia”, której przewodniczy Kol. Sabina Andruszko
honoruje corocznie osoby wyróżniające się aktywnością społeczną,
postawą obywatelską oraz szacunkiem dla munduru i tradycji Wojska
Polskiego. Pomysłodawcą nadawania „Pierścienia Złotego Orła”
był prezes Koła nr 5 Kol. podpułkownik Stanisław Kozioł, a inspiracją
do aktywowania nowej tradycji było Stowarzyszenie Żołnierzy i
Sympatyków 4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc, które zaczęło
nadawać podobne pierścienie jeszcze  w latach 90-tych.
„Pierścień Orła Złotego” od Koła nr 5 ZŻWP w pierwszej kolejności
otrzymali żołnierze-kombatanci walczący na frontach II wojny
światowej, a następnie działacze społeczni-  starannie wybrani, spośród
osób poświęcających się kultowaniu tradycji Wojska Polskiego.
Do tegorocznego aktu wręczenia  zaszczytnego i elitarnego  „Pierścienia”,
posiadało go tylko dziewięć osób.
Podczas  sobotniego  święta  to  szczególne wyróżnienie – wręczone przez Kol. Sabinę Andruszko i
chor. Wiesława Kasza z kapituły „Pierścienia” -  otrzymali Mieczysław Sas, buski przedsiębiorca,
społecznik i filantrop, radny świętokrzyskiego Sejmiku Wojewódzkiego oraz podpułkownik Stanisław Kozioł.
„Bronina bawi i broni" –  radosną część hasła, jako Święto Broniny 2017, kontynowano po oficjalnych  uroczystościach
do późnych godzin nocnych. Imprezę dla dzieci i dorosłych  przygotowało  - wraz z pułkownikiem-sołtysem
- miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka oraz Koło nr 5  ZŻWP.
Dwudniowe uroczystości, związane z bitwą pod Broniną, zakończyły się niedzielną mszą świętą w kościele
w Szczaworyżu, celebrowaną w intencji poległych przez ks. gen. Stanisława Rospondka. Szczaworyż, to
miejscowość, w której na pobliskim cmentarzu spoczywa większość poległych pod Broniną polskich żołnierzy.
Ich mogiła, nazywana “Schodami do nieba”, składa się z siedemnastu  - zainstalowanych przy głównej alei - płyt
z czerwonego piaskowca, nasuniętych na siebie  i prowadzących w górę zbocza.

____________________________________________________________________


05-09.09.2017MSPO.


MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO - KIELCE 2017  _____________________________________________________________

Air Show - Radom 2017.


XV Międzynarodowe Pokazy Lotnicze "Air Show" - Radom 2017__________________________________________________________________


Obchody Święta Wojska Polskiego w Ostrowcu.

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, obchodzonego w rocznicę Bitwy Warszawskiej, rozpoczęła  msza święta w intencji ojczyzny
odprawiona  w  kolegiacie pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Po jej zakończeniu  uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny, gdzie
pod pomnikiem upamiętniającym uczniów ostrowickiego gimnazjum, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej, wygłoszone zostały
okolicznościowe przemówienia oraz złożone  wieńce i wiązanki kwiatów.
W uroczystościach wzięły udział władze miasta i powiatu, parlamentarzyści, radni miejscy i powiatowi, delegacje kombatantów
i miejscowych organizacji społecznych oraz ostrowieckich szkół.
W mszy oraz ceremonii pod pomnikiem bohaterskich gimnazjalistów, uczestniczyła także delegacja Koła nr 8
Związku Żołnierzy WP z Ostrowca Świętokrzyskiego w osobach Kol. Bogdan Rogala, Kol. Witold Agatowski
oraz poczet sztandarowy Koła w składzie Kol. Mieczysław Petruczynik, Kol. Wiesław Nawrot, Kol. Wiesław
Janik. Występująca w imieniu władz miasta wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Marzena Dębniak,
powiedziała m.in. „15 sierpnia - w dzień upamiętniający słynny „Cud nad Wisłą” - obchodzimy
Święto Wojska Polskiego. Jak co roku, także i dzisiaj gromadzimy się w tym ważnym dla nas miejscu,
aby oddać hołd bohaterom. Jaka byłaby dzisiaj nasza ojczyzna, gdyby nie ich odwaga i walka….
Polscy żołnierze muszą być traktowani z należytym honorem. Żołnierz musi wiedzieć, że służba,
którą pełni to rzecz najważniejsza. Awanse muszą zależeć od wyszkolenia i umiejętności.
Żołnierze muszą być wolni od nacisków osób cywilnych i co najważniejsze partii politycznych.
Dzisiejsze czasy pokoju wielokrotnie zostały przepłacone bólem i łzami. Oddajmy hołd bohaterom,
którzy walczyli za naszą wolność oraz naszym dzisiejszym obrońcom. Pochylając się nad mogiłą bohaterów
tamtych dni odbudowujemy w sobie poczucie dumy narodowej i oddajemy hołd wszystkim Polakom,
którzy polegli w obronie ojczyzny.”
Na zakończenie uroczystości Strażacka Orkiestra Dęta z Kunowa pod batutą Jerzego Kłonicy, odegrała
pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego „My pierwsza brygada” oraz wiązankę utworów patriotycznych.


_________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchody Święta Wojska Polskiego w Busku-Zdroju.


"Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu  Narodowi Polskiemu, iż powierzonej  mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję,
lecz jedynie jej dla całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę.
Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego!".
Tymi słowami powitał Kol. ppłk Stanisław Kozioł - prezes Koła nr 5
Zwiazku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku-Zdroju, członek
Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach - uczestników
uroczystości zebranych na buskim deptaku przy pomniku Tadeusza
Kościuszki, by oddać hołd tym, którzy zginęli broniąc Ojczyzny.
Wśród  przybyłych znajdowali się: kombatanci, weterani, wojskowi
rezerwiści z powiatu buskiego, członkowie Koła  nr 5 Świętokrzyskiego ZŻWP oraz działacze samorządowi.
Miejscowe władze i organizacje społeczne reprezentowali:
wiceburmistrzowie Buska-Zdroju Henryk Radosz i Tomasz Mierzwa, wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław
Walasek, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Irena Legutko, komendant Straży Miejskiej Jerzy  Fabijański,
radny Sejmiku Wojewódzkiego Mieczysław Sas  oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
"Rzeczpospolita jest jedna", powiedział ppłk Kozioł, cytując słowa  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy z przemówienia  wygłoszonego podczas mszy inaugurującej Święto Wojska Polskiego w Warszawie.
Od siebie dodał mocno brzmiące zdania „Armia Rzeczypospoltej Polskiej, też jest jedna! Żołnierze
Armii Krajowej, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, którzy walczyli o wolność,
to ruch oporu tej  jedynej Rzeczypospolitej Polskiej, a armie gen. Andersa i gen. Berlinga to jedno zbrojne
ramię naszej Matki - POLSKI! Wszyscy kombatanci i byli żołnierze, to wspólna wartość
Rzeczpospolitej. Nie może być podziałów żołnierzy na tych do 1989 roku i na tych po 1989 roku!”.
Wyrażony pogląd uzupełnił zdaniem wypowiedzianym przez Biskupa Polowego  Józefa Guzdka, podczas
mszy w  Warszawie z okazji tegorocznego Swięta Wojska Polskiego „Wojsko - to skarb, z którym trzeba się
obchodzić bardzo ostrożnie”. Kończac swoje krótkie wystąpienie  prezes Koła  podkreslił, że zacytowane
słowa przysięgi Tadeusza  Kościuszki do dnia dzisiejszego są aktualne i obowiązujące. Podziękował wszystkim
przybyłym, a następnie poprosił o złożenie wiązanek kwiatów  u stóp pomnika Tadeusza Kościuszki.
W imieniu  członków Koła nr 5 ZŻWP wiązankę złożyli: Kol. ppłk Mieczysław Łucarz, Kol. mjr Stanisław Niepsuj
oraz  Kol. st. chor.sztab. Wiesław Kasza.
Z kolei w  imieniu samorządowców, wiązankę złożyli wiceburmistrzowie Henryk Radosz, Tomasz Mierzwa oraz
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Walasek. Po złożeniu wiązanek prezes Koła poprosił Kol. Stanisława
Siemkę o odegranie  na harmonijce ustnej  pierwszej zwrotki – odśpiewanej przez uczestników
uroczystości - Hymnu Polskiego.
Ceremonii przy pomniku towarzyszyli również kuracjusze, spacerująca młodzież i mieszkańcy Buska.
Obecnym szczególnie utkwił - wywołujący widoczne wzruszenie
- widok rodziców spacerujących z małym synkiem, którzy zatrzymali
się i wspólnie zaśpiewali hymn razem ze zgromadzonymi.
W przeddzień Święta Wojska Polskiego członkowie  ZŻWP zapalili znicze
na grobach zmarłych Koleżanek i Kolegów.
 
Dalsza część uroczystości odbyła się w podbuskim Broninie, w siedzibie Koła nr 5 ZŻWP.
Tam,  prezes Koła NR 5 ZŻWP, a jednocześnie sołtys tej wsi  ppłk Stanisław Kozioł  ponownie serdecznie
powitał zebranych, nawiązując do okazji spotkania, jaką jest Święto Wojska Polskiego, obchodzone  na
pamiatkę zwycięskiej  Bitwy Warszawskiej, stoczonej w czasie wojny  polsko-bolszewickiej w 1920 r. Wśród
gości zaproszonych na bronińskie  obchody Święta WP, znaleźli się m.in.: Stanisław Prażuch, prezes koła terenowego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Busku-Zdroju oraz   sekretarz kombatantów Stanisław Dufaj.
Sołtys i prezes Koła ppłk S. Kozioł akt powitania podsumował następująco "My,  w naszym środowisku czujemy się
żołnierzami i nie różnicujemy żołnierzy i nie  sądziliśmy do tej pory,  że ktoś to  zakwestionuje. Wspólnie  doszliśmy
do wniosku, że musimy jeszcze bardziej podkreślić tę naszą wojskowość. To – kontynuował - że jesteśmy,
że działamy na rzecz ruchu wojskowego, pomagamy sobie nawzajem, kultywujemy pamięć, świadczy o tym,
że mimo decyzji szefa MON, który w ubiegłym roku, zerwał współpracę ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego,
ze stowarzyszeniem, które broni interesów społecznych  i socjalnych żołnierzy zawodowych zwolnionych  z czynnej
służby wojskowej - nie poddajemy się nie rezygnujemy z przynależności do ZŻWP".
"Jeszcze nigdy w historii  Koła nr 5 ZŻWP  w Busku-Zdroju, przez 36 lat jego istnienia, nie było tylu członków
zaangażowanych w pracy w Kole i wojewódzkich strukturach Związku, a ponadto w tym roku przyjęliśmy do
naszego Koła już  czterech członków"  podkreśliła, zabierając głos Kol. Sabina Andruszko  -
wiceprezes Koła nr 5,  jednocześnie wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach do Spraw
Socjalno-Zdrowotnych oraz przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. Socjalno-Zdrowotnych.
"Nam również nie jest łatwo – dodała - ale zespołowa praca  pozwala patrzeć pozytywnie w przyszłość,
a nasze zaangażowanie, nie na papierze, przyniesie - mam nadzieję - wymierne efekty".
Właśnie za tę bardzo aktywną społeczną pracę  wyróżnieni zostali przez Zarząd Główny ZŻWP Złotym
Krzyżem "Za zasługi  dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
koledzy: Hieronim Skotarek,  Wiesław Kasza, Wiesław Kostyra.
Srebrnym  Krzyżem "Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" koledzy: Zdzisław Legwant,
Waldemar Sikora, Tadeusz Banaszewski, Stanisław Kmiołek, Roman Duda, Władysław Olszowy i Piotr
Nowaczkiewicz. Odznaki honorowe "Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" otrzymali
koledzy: Bernard Solecki, Marcin Podesek i Stanisław Siemek.
Dekoracji odznaczonych dokonała Kol. Sabina Andruszko  w  asyście Kol. ppłk.  Stanisława Kozioła
oraz wiceburmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Henryka Radosza. Ponadto Kol. Andruszko z tytułu
pełnionych funkcji wiceprzewodniczącej Rady Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Busku-Zdroju i
wiceprzewodniczącej Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów w Kielcach wraz z Kol. Konradem
Półtorakiem,  sekretarzem Koła nr 5, studentem UTW  - wręczyli  płk. dr. Romanowi
Dudzie dyplom z  podziękowaniem  za współpracę i pomoc udzielaną Uniwersytetowi Trzeciego Wieku
w Busku-Zdroju. Płk R. Duda prowadzi bezpłatnie wykłady dla słuchaczy UTW w Busku, Pińczowie i
na dwóch Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Kielcach. W imieniu odznaczonych podziękował
Kol. Stanisław Siemek, któryzagrał laureatom na harmonijce ustnej – chóralnie odśpiewane - "Sto lat".
Miłym akcentem spotkania, było również przyjęcie do ZŻWP kolejnego
członka Kol. mjr.Wiesława Michalskiego, długoletniego nauczyciela
przysposobienia wojskowego. Wręczenia legitymacji dokonali wspólnie
prezes S. Kozioł i wiceprezes S. Andruszko.
Po tej szczególnej ceremonii podpułkownik Kozioł zaprosił przybyłych
na  posiłek, w  trakcie którego głos zabierali zaproszeni  goście;  m.in.
wiceburmistrz Henryk Radosz, który pogratulował pomysłowości,
powinszował odznaczonym, deklarując zarazem pomoc  ze stronu
Urzędu  Miasta i Gminy. W podobnym duchu wypowiedziała się
przewodniczaca Gminnej Rady Seniorów Pani Irena Legutko.
Następnie  głos zabrała Kol. S. Andruszko, która
poinformowała mniej zorientowanych, że powstanie Gminnej Rady Seniorów
jest również zasługą  Koła nr 5  ZŻWP oraz Powiatowego Forum Służb Mundurowych,
którego przewodniczącym jest prezes ppłk Stanisław Kozioł. Wniosek do burmistrza
Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o utworzenie Gminnej Rady Seniorów podpisali także:
obecny na uroczystości przewodniczący Związków Emerytów Policji Tadeusz Woźniak,
wiceprzewodniczący Zwiazków Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej Piotr Downarowicz
oraz przewodniczaca Kombatantów RP Ewa Dobrowolska.  Kol. Andruszko złożyła na ręce
obecnego na spotkaniu wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Stanisława Walaska,
podziękowania Pani Justynie Nurek przewodniczącej Rady Miejskiej oraz całej   Radzie
za wsparcie i podjęcie  uchwały o powołaniu Gminnej Rady Seniorów. Obecnemu na
spotkaniu  wiceburmistrzowi Henrykowi Radoszowi przekazała szczególne podziękowania
z prośbą o ich przekazanie  Panu burmistrzowi Waldemarowi Sikorze za podjęcie tej sprawy.
Na zakończenie swej wypowiedzi zwracając się do zebranych powiedziała "Korzystając z
obecności ważnych i wpływowych osób, działalność których ma wpływ na życie i warunki naszych
seniorów, zwracam  uwagę na dwie sprawy: na propagowanie  ogólnopolskiej akcji informacyjnej
skierowanej do seniorów pod nazwą "Koperta życia" oraz na aktywizowanie naszych członków i
sympatyków do udziału w lokalnych zajęciach i przedsięwzięciach oddziałów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, by tym samym przeciwdziałać wykluczeniu seniorów
z życia społecznego".
Na zakończenie  wystąpień głos ponownie zabrał prezes  Koła nr 5 ppłk Stanisław Kozioł.
Podziękował  zaproszonym gosciom i członkom Związku za udział w tak ważnym dla żołnierzy dniu.
Przy akompaniamencie harmonijki ustnej  zebrani uczestnicy  Święta  Wojska Polskiego odśpiewali
kilkanaście piosenek żołnierskich.
Organizatorzy Święta Wojska Polskiego w Busku-Zdroju serdecznie dziękują  wszystkim uczestnikom,
sponsorom, żonom i członkom rodzin zmarłych naszych kolegów i koleżanek za pomoc i udział.

_____________________________________________________________________________________


15.08.2017 Święto Wojska Polskiego w Kielcach.


Kieleckie obchody Święta Wojska Polskiego - ustanowionego w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, w czasie wojny
polsko-bolszewickiej -rozpoczęła we wtorek 15 sierpnia, Msza Święta w Kościele Garnizonowym w intencji Ojczyzny i Żołnierzy.
Zwracając się do wiernych, ks. ppłk Kamiński - proboszcz parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Bożej Królowej Polski, kapelan
Garnizonu Kielce – powiedział: Wokół wielkiego "Cudu nad Wisłą" przez całe lata trwała wielka zmowa milczenia. Dlatego
Opatrzność Boża nakłada na nas obowiązek podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia. 15 sierpnia to dzień
chwały polskiego oręża. To dzień, w którym odczuwamy dumę, ale i uświadamiamy sobie, że
zawdzięczając ojczyźnie własne życie i szczęście, musimy być gotowi stanąć w jej obronie.
Po nabożeństwie, żołnierskie pododdziały  i pozostali uczestnicy uroczystości przemaszerowali
na plac Wolności, pod pomnik Marszałka
józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu flagi na maszt,
uroczysty apel rozpoczęło przemówienie  pułkownika Wiesława
Mitkowskiego, Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
na Bukówce, w którym  zawarł m.in. zdania: Na polskiego żołnierza, jak
doskonale pokazała historia, nasza Ojczyzna zawsze może liczyć.
97 lat temu zwyciężyliśmy nie tylko dzięki kadrze oficerskiej, ale
także krwi żołnierzy, którzy nie bali się zginąć.
W ceremonii obchodów Święta przewidziano także apel pamięci,
salwę honorową oraz wręczenie najbardziej zasłużonym  żołnierzom
i kombatantom   medali, odznaczeń oraz nominacji na wyższe stopnie wojskowe.
Na zakończenie uroczystości, obecni na niej przedstawiciele rządu, władze województwa,
a także świętokrzyscy parlamentarzyści  złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wiązankę złożyła również delegacja Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w osobach: Joanna Sieniawska, Mieczysław Maciejewski oraz Marian Makuch.

_________________________________________________________________________


Rocznica Powstania Warszawskiego w Ostrowcu.Z okazji 73 rocznicy Powstania Warszawskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się szereg uroczystości, których najważniejszym akcentem była, przeprowadzona 1 sierpnia,  uroczysta msza  w kolegiacie świętego Michała Archanioła. Po mszy, podczas której modlono się w intencji poległych i pomordowanych w Powstaniu, odbył się  akt składania wieńców i kwiatów pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Armii Krajowej Ostrowca i Ziemi Ostrowieckiej, poległym i pomordowanym za wolną Polskę.
W uroczystej mszy oraz ceremonii składania kwiatów wzięła udział delegacja Koła  nr 8 Związku Żołnierzy WP w składzie:
Kol. Bogdan Rogala i Kol. Witold Agatowski oraz poczet sztandarowy Koła w osobach: Kol. Wacław Lewandowski,
Kol. Wiesław Nawrot, Kol. Wiesław Janik.
______________________________________________________________________

Ostrowieckie koło ZŻWP oddaje hołd żołnierzom AK.


9 lipca 2017 roku w Woli Grójeckiej, w powiecie ostrowieckim, odbyła się
uroczystość upamiętniająca żołnierzy z oddziału Tomasza Wójcika
„Tarzana”. W ceremonii, czczącej 73. rocznicę potyczki pod Wolą
Grójecką z oddziałem żołnierzy niemieckich, w której, w nierównej
walce poległo 37 partyzantow z oddziału zwiadu Świetokrzyskiego
Zgrupowania AK, dowodzonego przez „Tarzana”, udział wzięli
członkowie Zarządu oraz poczet sztandarowy Koła nr 8
Związku Żołnierzy WP z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy, przedstawiciele organizacji
kombatanckich, samorządów i wielu  instytucji, złożyli kwiaty
przed pomnikiem, uczestniczyli we mszy świętej w Ćmielowie
oraz oddali hołd bohaterom na miejscowym cmentarzu.
Gospodarzem uroczystości był Prezes ostrowieckiego Koła „Ponury” Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej - Kazimierz Kocowski.  Okoliczności  bitwy sprzed 73 lat, przedstawił
kustosz Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Marek Wójcicki.
Przemawiał także Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski. Po złożeniu kwiatów
przed pomnikiem w Woli Grójeckiej, uczestnicy uroczystości pojechali do Ćmielowa, gdzie
w miejscowym kościele wzięli udział we mszy świętej w intencji „Tarzana” i jego żołnierzy.
Nad grobami partyzantów, na cmentarzu parafialnym w Ćmielowie,  przemawiali:
senator Jarosław Rusiecki oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
Arkadiusz Bąk. W uroczystościach wzięli udział  przedstawiciele rodziny Tomasza Wójcika „Tarzana”.

_______________________________________________________________________________________


Rocznica śmierci d-cy Kompanii Kunów AK.

30 czerwca 2017 roku, na zaproszenie Jerzego Brożyny - Prezesa Zarządu, dowódcy Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich z Kunowa
w powiecie ostrowieckim - Zarząd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła Nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczył wraz
z pocztem sztandarowym w uroczystościach obchodów 73 rocznicy śmierci st. sierżanta Jerzego Kudasa - pierwszego dowódcy
kompanii Kunów Armii Krajowej.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.30 w kościele parafialnym w Kunowie a przybyłych gości oraz poczty sztandarowe powitał
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna.
Po przedstawieniu biografii śp. st. sierżanta Jerzego Kudasa odprawiona została Msza Święta, po zakończeniu której zgromadzeni
oraz poczty sztandarowe przemaszerowali na pobliski cmentarz do miejsca pochówku st. sierżanta Jerzego Kudasa.
Po przemowach zaproszonych gości, złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy nastąpiło przejście ulicami Kunowa
na stadion Stali Kunów, na którym goście mogli skorzystać z poczęstunku.


____________________________________________________________________________


Gwardyjskie Mistrzostwa Polski w boksie.

W dniach 16-18.06. 2017 r. na ringu w Busku Zdroju rozegrana została
VII edycja Otwartych Gwardyjskich Mistrzostw Polski w Boksie.
Na starcie turnieju stanęło 157 uczestników (zawodników i zawodniczek)
z 40 klubów. W imprezie, której współorganizatorem był Bokserski
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Ring" w Busku-Zdroju z jego
Prezesem mgr Władysławem Olszowym – członkiem
Koła Nr 5 Związku Żołnierzy WP – udział wziął płk Edward Wacnik,
Prezez Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach.
Kol. Edward Wacnik podczas kilkugodzinnych ringowych zmagań
bokserek i bokserów z całej Polski, usatysfakcjonowany został udziałem - wraz z miejscowymi notablami  i władzami
sportowymi - we wręczaniu zwycięzcom poszczególnych kategorii pucharów, medali lub dyplomów.
Najważniejsza rola Prezesowi Wacnikowi przypadła na zakończenie mistrzostw.  Otóż, w imieniu Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego wręczył najlepszej drużynie turnieju - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, pięknie wykonaną szablę,
ufundowaną przez Koło Nr 5 ZŻWP, któremu prezesuje Kol. ppłk Stanisław Kozioł.
Płk E. Wacnik w bardzo ciepłych słowach powinszował zwycięskiej drużynie, życząc jej kolejnych sukcesów i
najlepszej sportowej atmosfery w klubie.
Dziękując za zaproszenie, pogratulował także organizatorom  Otwartych Gwardyjskich Mistrzostw Polski w Boksie,
bardzo udanych, atrakcyjnych widowiskowo zawodów.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________


18.06.2017 Posiedzenie ZW w Broninie.

18 czerwca 2017 roku w Braninie k. Buska-Zdroju odbyło się – zorganizowane z okazji 36
rocznicy powstania kieleckich struktur naszego Związku - wyjazdowe
posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach.
Spotkanie, zorganizowane przez Koło Nr 5 ZŻWP,  odbyło się  na terenie
miejscowej świetlicy, a uczestniczyli w nim - poza Zarządem Wojewódzkim
- ważni goście w osobach Jerzego Kolarza, Starosty Powiatu Buskiego oraz
Waldemara Sikory, Burmistrza Buska-Zdroju.
Gości oraz członków Zarządu Wojewódzkiego powitał  gospodarz
spotkania, Kol. Stanisław Kozioł, Prezes  Koła Nr 5,
po czym  Prezes  ZW Kol. Edward Wacnik wręczył legitymacje ZŻWP dwóm
nowym członkow Koła Nr 5: Kol. Jerzemu Szafrankowi oraz Kol. Gabrielowi
Zejlasiowi. W kolejnych punktach porządku posiedzenia podjęte zostały ważne
tematy i problemy  związkowe: Prezes Kol. E. Wacnik w skrócie opisał historię
świętokrzyskiej organizacji, zrzeszającej byłych żołnierzy zawodowych oraz  przedstawienił
program działania ZG ZŻWP i Zarządu Wojewódzkiego do końca 2017 roku.
Kol. Mirosław Wdowczyk, Pełnomocnik ZW ds. Komunikacji z Mediami, omówił
dokumenty dotyczące projektu zmiany ustawy  o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, przygotowane przez ZG Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych oraz ZG ZŻWP, a następnie wysyłane do najwyższych
władz państwowych. Kol. M. Wdowczyk przedstawił ponadto zasady komunikacji
elektroniczej między ZW a zarządami kół.
Skarbnik ZW kol. Mieczysław Maciejewski zabrał głos  w sprawie
finansów wojewódzkiego Związku oraz opłacania składek
członkowskich. Kol. Sabina Andruszko, Wiceprezes ZW ds. Socjalno
-Zdrowotnych, omówiła koncepcję zorganizowanej opieki nad osobami
z naszego środowiska, którzy jej potrzebują, a w jej ramach: powołania
Wojewódzkiej Komisji Socjalno-Zdrowotnej, złożonej z przedstawicieli
wszystkich świętokrzyskich kół.
Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, do którego należą także wszyscy
prezesi kół, było  również okazją do przedstawienia przez nich dalszych
tegorocznych planów działania oraz zrelacjonowania najważniejszych
dokonań. Najobszerniej, barwnie  zarazem, działalność Koła oraz
napotykane problemy opisał Kol. Stanisław Kozioł, Prezes Koła Nr 5,
gospodarz spotkania.
Artystycznym akcentem, kończącym spotkanie, był krótki koncert pieśni
żołnierskich w wykonaniu Kol. Joanny Sieniawskiej, Kol. Jolanty Wdowczyk i
Kol. Mieczysława Maciejewskiego – członków chóru „Żołnierskie Echa”.
Zarząd Wojewódzki serdecznie dziękuje Zarządowi Koła Nr 5 w Busku Zdroju za
przygotowanie miejsca posiedzenia oraz za smaczny i treściwy poczęstunek.

_________________________________________________________________________________
Koło Nr 8 ZŻWP uczestniczy w 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego delegacja Koła Nr 8 ZŻWP z Ostrowca Świętokrzyskiego, brała
udział w uroczystych obchodach
Święta 3-go Maja. Delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem pomordowanych mieszkańców
Miasta przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej.
Koło Nr 8 reprezentowali: Kol. Wacław Lewandowski - Prezes Koła, Kol. Bogdan Rogala - Wiceprezes Koła, Kol. Witold Agatowski-Sekretarz,
oraz poczet
sztandarowy w składzie: Kol. Wiesław Nawrot, Kol. Mieczysław Petruczynik  i Kol. Wiesław Janik.


_________________________________________________________________

226 rocznica Konstytucji 3 MajaObchody Święta Konstytucji 3 Maja w Kielcach rozpoczęto od mszy w intencji ojczyzny, która miała miejsce w katedrze. Mszy przewodniczył
ksiądz biskup Jan Piotrowski. W homilii, którą wygłosił którą wygłosił do wiernych, mówił o wartości i roli ojczyzny w życiu człowieka.
Następnie, wszyscy uczestnicy przeszli ulicami miasta do Parku Miejskiego, pod pomnik Stanisława Staszica, gdzie odbyły się oficjalne
uroczystości.
Rozpoczęto je od inscenizacji, którą przygotował Teatr Lecha Sulimierskiego.


Po niej odśpiewano hymn, a następnie głos zabrała wojewoda Agata Wojtyszek. Mówiła między innymi o sukcesie, jakim było uchwalenie
konstytucji - pierwszego takiego dokumentu w Europie. - Uchwalenie konstytucji było momentem triumfu
polskiego konstytucjonalizmu.
To "najjaśniejsza karta naszej historii".
Uroczystość była też okazją do przekazania Kieleckiemu Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii imienia 13. Pułku Ułanów Wileńskich
replik części umundurowania.
Tym razem otrzymali czapki beliniackie. Wręczyła je wojewoda oraz zastępca prezydenta miasta, Andrzej Sygut.
W ubiegłych latach prezydent fundował już m.in.
mundury, lance i karabiny.
Po ich przekazaniu kapitan Rafał Kwapień wygłosił apel pamięci. Dla uczczenia 226 rocznicy Konstytucji oddano salwę honorową.
W imieniu mieszkańców regionu świętokrzyskiego wieniec pod pomnikiem Stanisława Staszica złożyli wojewoda świętokrzyski, członek zarządu
województwa oraz
zastępca prezydenta Kielc. Kwiaty złożyło w tym miejscu także wiele innych delegacji, m,in. delegacja naszego Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

___________________________________________________________________________

02.05.2017 Dzień flagi w Kielcach
2 maja, na kieleckim rynku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorami święta flagi byli:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Kielce
oraz Kielecki Ochotniczy Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich.
W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści
Ziemi Świętokrzyskiej, władze administracji rządowej i samorządowej naszego regionu,
przedstawiciele: służb mundurowych,  instytucji oświaty i kultury oraz
organizacji patriotycznych, młodzieżowych i kombatanckich.Uroczystość otworzył, powitał gości oraz przedstawił genezę Dnia Flagi Mariusz Kowalski - Wiceprezes Zarządu Fundacji Kielecki
Ochotniczy Szwadronu
Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, a zarazem Szef Szwadronu Kawalerii. Kapral Mariusz Kowalski pełni
także ważne funkcje w Świętokrzyskim Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego – Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego oraz
Prezesa Koła Nr 10 ZŻWP w Kielcach.
W trakcie uroczystości przeprowadzona została ceremonia podniesienia Flagi Państwowej, przemówienie okolicznościowe wygłosiła
Wojewoda Świętokrzyski Agata
Wojtyszek. Wręczone zostały również nagrody laureatom V Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych.
________________________________________________________

28.04.2017 Zebranie członków koła nr 10

28 kwietnia 2017 roku, w Domu Harcerza na kieleckim Białogonie, odbyło się zebranie członków Koła Nr 10 ZŻWP.  W spotkaniu udział
wziął Kol. Edward Wacnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, który w imieniu Zarządu Głównego ZŻWP,  udekorował Kolegę
Mariusza Kowalskiego  - Krzyżem Brązowym za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP.
Prowadzący zebranie, Prezes Koła Kol. Mariusz Kowalski zapoznał obecnych z treścią pism otrzymanych z Zarządu Głównego ZŻWP,
przesłanych wcześniej do kół przez Zarząd Wojewódzki. Treść pism dotyczyła głównie organizowanej w Warszawie - przez
eurodeputowanych Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
– konferencji poświęconej ochronie praw funkcjonariuszy i żołnierzy w demokratycznym państwie.
Zebrani członkowie Koła przedyskutowali oraz podjęli postanowienie w sprawie członków Koła, którzy od kilkunastu
miesięcy
nie biorą udziału w zebraniach Koła oraz nie opłacają składek związkowych. W dalszej części spotkania
Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego
ds. Komunikacji z Mediami, członek Koła, Kol. Mirosław Wdowczyk omówił efekty wprowadzania systemu komunikowania się Zarządu Wojewódzkiego z prezesami poszczególnych kół z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Podkreślił przy tym, iż drogą e-mailową w minionych tygodniach kwietnia, najskuteczniej Zarząd Wojewódzki komunikował się z prezesami kół: Koła Nr 10, Koła Nr 2, Koła Nr 5, Koła Nr 4
i Koła Nr 8. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Kol. Edward Wacnik poinformował zebranych o podziale funkcji w Zarządzie Wojewódzkim oraz o treści uchwały podjętej przez Prezydium ZW, a dotyczącej powierzenia kilku członkom naszej organizacji, dodatkowych funkcji pełnionych na rzecz Zarządu Wojewódzkiego.   W ostatnim punkcie porządku zebrania, Prezes Koła przedstawił plan zamierzeń Koła na najbliższe miesiące, zachęcając zarazem członków Koła do udziału w kieleckich uroczystościach, które odbędą się drugiego oraz trzeciego maja br.

_______________________________________________

15.04.2017 Procesja światła


W Wielką Sobotę, po  mszy w Kościele Garnizonowym,  odbyła się procesja światła. Licznie zgromadzeni parafianie nieśli świece,
a czas ich powrotu do kościoła uświetniła „wystrzałowa niespodzianka”.
Piękne zdjęcia z tej podniosłej uroczystości wykonał Mariusz Mąkosa,
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ds. Obronnych.

__________________________________________________________________

14.04.2017 Droga krzyżowa

                                                                                                                                                           
Droga krzyżowa w kościele
garnizonowym
p.w. Matki Bożej Królowej Polski.                                                            _________________________________________________Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Koleżankom i Kolegom,
członkom Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego życzymy
pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.
Niechaj w czas wielkanocny rozkwita w  gronie Państwa najbliższych wiosenna
życzliwość, pogoda w sercu i nadzieja na spełnienie marzeń.
Wesołego Alleluja!
W imieniu:
Wojewódzkiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Stowarzyszenia

– Prezes Zarządu płk w st. spocz. Edward Wacnik


___________________________________________________________________________________________________________________

Rocznica bitwy pod Jeleńcem

Poczet sztandarowy Koła nr 8: (od lewej) Kol. Bernard Romański, Kol. Mieczysław Petruczynik, Kol. Wiesław Nawrot.
1 kwietnia minęła 73. rocznica całodziennej zwycięskiej bitwy, stoczonej  z niemiecką obławą pod Jeleńcem
przez oddział Antoniego Hedy „Szarego”. Z tej okazji w Jeleńcu pod Ostrowcem Świetokrzyskim.
Przy pomniku upamiętniającym bohaterską walkę żołnierzy Armii Krajowej z oddziału por. A. Hedy, odbyła się doniosła uroczystość,
którą poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego na Gutwinie.
W obchodach rocznicy wzięli udział m.in. córka „Szarego” Teresa Heda-Snopkiewicz, senator Jarosław Rusiecki,
europoseł Bogdan Wenta, poseł Andrzej Kryj, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk.

Na  zaproszenie  organizatorów w uroczystościach brała udział - ze sztandarem Koła - oficjalna delegacja Koła nr 8
Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego. Koło – którego prezesem jest Kol. Wacław Lewandowski - reprezentowane było przez Kol. Bogusława Rogalę,
wiceprezesa Koła oraz kolegów wchodzących w skład pocztu sztandarowego: Kol. Bernarda Romańskiego, Kol. Mieczysława Petruczynika i Kol. Wiesława Nawrota.

Członkowie naszego Związku z Koła nr 8, oddali tym samym  hołd walecznym partyzantom oraz uczcili pamięć, zmarłego w 2008 roku gen. bryg. Antoniego Hedy;
słynnego „Szarego”,  który 5 sierpnia 1945 na czele  250 osobowego oddziału Armii Krajowej rozbił kieleckie więzienie Urzędu Bezpieczeństwa, uwalniając
ponad 350 więźniów.

Przewodniczący delegacji Koła nr 8 Kol. Bogusław Rogala.
Córka gen. Antoniego Hedy „Szarego” - Teresa Heda-Snopkiewicz.


_______________________________________________________________________

X Zjazd delegatów Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy WP

 
Zjazd rozpoczął się o godz. 11.00 (w pierwszym terminie) 28 marca 2017 r.
w Kielcach, w restauracji "Stangret" przy ul. Artylerzystów 2.
Po wprowadzeniu sztandaru przez poczet sztandarowy w osobach: Kol. Marian Kowalik, Kol. Marian Makuch i Kol. Ryszard Walczak; po
wysłuchaniu Hymnu
Państwowego oraz wspólnym odśpiewaniu "Pieśni Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" -  Prezes Świętokrzyskiego
Zarządu Wojewódzkiego Kol. Edward Wacnik powitał  Gości i Delegatów na X Zjazd, a następnie zaproponował, by w Prezydium Zjazdu zasiedli: Wiceprezes Zarządu Głównego Kol. płk Stanisław Kalski; Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach Kol. Edward Wacnik;
Honorowy Prezes ZW w Kielcach Kol. Stefan Kuziński; Honorowy Prezes ZW w Kielcach Kol. Władysław Adach;
Sekretarz ZW w Kielcach Kol. Stanisław Babiarz; Prezes Koła nr 5 w Busku Zdroju Kol. Stanisław Kozioł.
Prezydium Zjazdu na Przewodniczącego obrad wybrało Kol. Stanisława Babiarza, który zapoznał Delegatów z regulaminem obrad Zjazdu oraz zaproponował Delegatom dalszy porządek obrad.
Przewodniczący obrad Kol. Stanisław Babiarz przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Zjazdu oświadczył, że przyszło
nam  organizować X Zjazd w trudnym okresie, nie tylko z tego powodu, że dwóch najważniejszych członków Zarządu Wojewódzkiego - Prezes Kol. Czesław Gajda i Wiceprezes ds. Socjalno-Zdrowotnych Bogusław Gliwa zmarło, ale również dlatego, że sytuacja Związku, po jednostronnym zerwaniu w lutym 2016 roku, umowy o współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej a Zarządem Głównym ZŻWP, spowodowała przygnębienie, a niekiedy załamanie  kolegów.
Trudne były stąd rozmowy z delegatami, z którymi Zarząd Wojewódzki przeprowadził bezpośrednie lub telefonicznie rozmowy w celu
wytypowania kandydatów do poszczególnych komisji oraz do władz wojewódzkich, aby tym samym usprawnić pracę Zjazdu.
Przewodniczący obrad, poprosił Prezesa Edwarda Wacnika o przedstawienie sprawozdania ustępującego Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego
ZŻWP. Po przedstawieniu sprawozdania Prezes E. Wacnik otrzymał gromkie oklaski.
Także Kol. Andrzej  Krajewski, składający sprawozdanie  Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej otrzymał głośne brawa.
Delegaci nagrodzili oklaskami również sprawozdanie Wojewódzkiego Sadu Koleżeńskiego, które przedstawił - w imieniu przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu
Koleżeńskiego Norberta Samulaka - sekretarz Sądu Kol. Marian Kowalik.


Kontynuując porządek obrad, Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wnioskował o to w swoim sprawozdaniu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Kol. Andrzej Krajewski. Delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Za zasługi i wyróżniającą się działalność społeczną, na podstawie 18 pkt. Statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wyróżnieni zostali:
Krzyżem Złotym z Gwiazdą za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Kol. Władysław Adach. Złotym Krzyżem za Zasługi dla Związku  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Kol. Stanisław Kozioł; Kol. Tadeusz Podkowa; Kol. Sabina Andruszko. Delegatem na XI Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP został wybrany Kol. Edward Wacnik, który zdobył 23 głosy „za”. Jako ostatni głos zabrał Kol. płk Stanisław Kalski, Wiceprezes ZG ZŻWP. Podziękował za zaproszenie. Przekazał pozdrowienia od Prezesa Związku gen. dyw. dr. Franciszka Puchały. Stwierdził: kiedy Polska wstąpiła do NATO, było pytanie, kto będzie reprezentował rezerwistów. Postanowiono wówczas, że będzie to Związek
Żołnierzy Wojska Polskiego. Przedstawiciel Zarządu Głównego mówił o atmosferze w ZG, gdy z dnia, na dzień w lutym 2016 r. Minister Obrony
Narodowej Pan A.
Macierewicz jednostronnie zerwał umowę z ZG ZŻWP. Trzeba było opuszczać lokale. Żadne próby rozmowy, nie doszły do skutku. Wszystkie drzwi zostały zamknięte. Zarząd Główny – kontynuował - zatrudnia adwokatów do opiniowania dokumentów związanych z projektem ustawy z grudnia 2016 r., dotyczącej zmiany „Ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin”. W tej sprawie ZG wystosował petycję do Pana Marszałka Sejmu RP w dniu 8.03.2017r. Jedna opinia – dodał - kosztuje 8 tys. zł. Odpowiadając na pytanie dotyczące odznaczania medalami "Za zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego, stwierdził że są to kompetencje wojewody. W sprawie 1% na rzecz OPP, powiedział, że jeżeli będzie dokładnie napisane skąd pochodzą pieniądze, to zostaną one zwrócone do Zarządu Wojewódzkiego, z którego pochodzi darczyńca. Pułkownik S. Kalski zaapelował do zebranych, żeby nie wycofywać się z życia społecznego. Powinniśmy – stwierdził -  być widoczni w innych stowarzyszeniach i organizacjach, które powstały i powstają takie jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, Gminne Rady Seniorów, Ogólnopolski Parlament Seniorów. Dotyczy to osób 60+. Już wiele Kół wykorzystało te formy aktywizacji  w Kielcach i Busku -Zdroju. Na zakończenie życzył powodzenia i wytrwałości w pracy nowo wybranym władzom wojewódzkim ZŻWP.

_____________________________________________________________________________________

Zmarła por. AK Danuta Domińska-Wojtas

Dziewiątego lutego 2017 r. na cmentarzu w Jędrzejowie, pożegnana została por. Danuta Domińska-Wojtas, żołnierz AK o pseudonimie "Olszynka". Msza święta żałobna odbyła się wcześniej w miejscowym klasztorze o.o Cystersów. Por. Danuta Domińska-Wojtasz domu Karkowska, urodziła się 8 sierpnia 1924 r. w Garbatce.  W czasie okupacji mieszkała w leśniczówce ,,Gaj” koło Jędrzejowa.
Ojciec  Andrzej Karkowski, leśniczy w nieodległym Kurzelowie, należał do Armii Krajowej, a jego leśniczówka stała się siedzibą komendy AK obwodu
Jędrzejowskiego. Por. Danuta Domińska-Wojtas w 1941 r. złożyła przysięgę i stała się pełnoprawnym członkiem AK o pseudonimie "Olszynka".
W antyhitlerowskiej konspiracji pełniła funkcję łączniczki, przenosiła broń, dokumentację wojskową, sprzęt sygnalizacyjny, radiofoniczny, materiały wybuchowe i lekarstwa.
Brała także udział w  akcjach sabotażowych. Po wojnie, w 1946 r., wyszła  za mąż  za Edwarda Domińskiego i przeprowadziła się do Zawiercia.
Została matką trzech trzech synów.  W 1966 r. wraz z rodziną przeniosła się do Buska-Zdroju. Po śmierci męża, wyszła  za mąż, za Franciszka Wojtasa, żołnierza Batalionów Chłopskich, który był – zmarł w 2012 r. -  członkiem Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju w stopniu podporucznika.  Po jego śmierci  Danuta Domińska-Wojtas
zamieszkała w Domu Rodzinnym w Pierzchnicy, gdzie przebywała do swojej śmierci. Członkowie Koła Nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju, od wielu lat utrzymywali silną więź ze Zmarłą,  pomagając jej w wielu życiowych problemach. Podczas uroczystości pogrzebowych kwiaty złożyła delegacja ZŻWP, a wzruszającą mowę pogrzebową wygłosiła Sabina Andruszko - Wiceprezes ds. Socjalno-Zdrowotnych w Kole Nr 5 oraz w Zarządzie Wojewódzkim ZŻWP w Kielcach, Wiceprezes Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego.

KOCHANA DANUSIU!

Byłaś nietuzinkową kobietą! Żołnierzem   Armii Krajowej, wychowaną w duchu miłości do Ojczyzny. Jako młoda, 15-letnia dziewczyna,
wykonywałaś sumiennie powierzane Ci zadania łączniczki o pseudonimie "Olszynka". Za życia, jak mało kto, doczekałaś się upamiętnienia
swojego nazwiska na pomniku poświęconym żołnierzom Armii Krajowej obwodu Jędrzejowskiego. Między innymi także Ty, 11 listopada 2004 r. dokonałaś przecięcia wstęgi na uroczystości odsłonięcia pomnika temu poświęconemu. Byłaś najmłodszą spośród piątki dzieci Twoich rodziców.  Bardzo kochałaś swoich dwóch braci oraz dwie siostry i często o nich mówiłaś, wspominając  czas wojny i okupacji. Byłaś  przede wszystkim kochaną i kochającą matką, żoną, babcią i prababcią. Wychowałaś i wykształciłaś trzech wspaniałych synów: Wojtka, Krzysztofa i Andrzeja. Każdy  z nich skończył renomowaną wyższą uczelnię. Wykonywali również odpowiedzialne zawody. Danusiu, często ogarniał Cię smutek  z tego powodu, że rzadko mogliście się spotykać gdy synowie opuścili dom rodzinny. Ale wszyscy Twoi przyjaciele wiedzieli, że masz częsty kontakt telefoniczny z nimi.

KOCHANA DANUSIU!
Nasze drogi skrzyżowały się w Busku-Zdroju ponad 25 lat temu. Spotykałyśmy się w Związku Emerytów i Rencistów. Od pierwszego razu
polubiłyśmy się, a z biegiem lat traktowałaś mnie prawie jak córkę, a ja Ciebie jak matkę. Pomagaliśmy sobie wzajemnie, spędzaliśmy wspólnie święta.
Żegnając Cię Danusiu tracę w Tobie serdeczną przyjaciółkę, powiernicę, kobietę godną naśladowania - prawdziwą damę. Kobietę poetkę, pisarkę (pisałaś kronikę rodzinną). Będzie nam, a mnie szczególnie, bardzo Ciebie brakowało.
Żegnam Cię w imieniu delegacji Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku -Zdroju wraz z podpułkownikiem Stanisławem Koziołem, Prezesem Koła oraz Kolegami z władz Koła: starszym chorążym sztabowym Wiesławem Kaszą i starszym chorążym Wiesławem Kostyrą.
Żegnam Cię w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz
w imieniu Wojewódzkiej Społecznej
Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego. Droga Pani Porucznik! Żegnam Cię w imieniu  wszystkich przyjaciół i znajomych z Buska- Zdroju. Razem z  nami przyjechała - by  towarzyszyć Ci w Twojej ostatniej drodze - delegacja Twoich Kolegów z  Armii Krajowej  z Buska,  ze sztandarem oraz  prezesem Stanisławem Prażuchem na czele. Danusiu, zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!
Spoczywaj w spokoju!

__________________________________________________________________________


W nadchodzącym Nowym 2017 Roku wszystkim Członkom i Sympatykom
Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
życzymy zdrowia, pomyślności i wszelkich łask Bożych.


Zarząd  Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego__________________________________________________________________


 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego