Władze statutowe - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

Władze statutowe


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki

ul. Starowapiennikowa 42a/58
25-112 Kielce

tel. 792 960 008NIP 657-254-41-41,   REG. 000888008-00091 
WŁADZE WOJEWÓDZKIE
 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
 


KADENCJA 2021 - 2025

____________________________________________________________________


Prezes Zarządu Wojewódzkiego:


Kol. ppłk w st. spocz. Stanisław KOZIOŁ

tel. 501603292


______________________________________

Wiceprezes d/s socjalno-zdrowotnych:Kol. inż. SABINA ANDRUSZKO

Tel. 515777416
__________________________________________________________________________________________________________

Wiceprezes d/s organizacyjnych:
Kol. ppłk rez. Marek SZMIT

Tel. 792960008
___________________________________________________________________________________________________________________


Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego:

Kol. ppłk rez. Piotr MAC

Tel. 511357444


_________________________________________________________________________________________

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego:
Kol. płk w st. spocz. Stanisław WAŁEK

Tel. 602727251


_______________________________________

Członek ZW – odpowiedzialny za elektroniczną komunikację wewnątrzzwiązkową,
administrator strony internetowej ZW

Kol. mjr rez. Adam LISOWIEC

Tel. 783131235
E-mail: janud1@wp.pl


___________________________________________________________________________________________


Członkowie Zarządu Wojewódzkiego:
                                             
·       Kol. plut rez. Wacław Lewandowski Prezes Koła nr 8
   ·       Kol. ppłk rez. Krzysztof Jędruszczak Prezes Koła nr 10
           ·       Kol. ppłk w st. spocz. Tadeusz Podkowa Prezes Koła nr  11
  ·       Kol. kpt. w st. spocz. Jan Ciesielski Prezes Koła nr  14
       ·       Kol. chor w st. spocz. Janusz Bogucki Prezes Koła nr  15
             .     Kol. mjr rez. Adam Lisowiec Administrator Strony Internetowej
                                              Zarządu Wojewódzkiego
            


Wojewódzka Komisja Rewizyjna:


                                                     ·       Przewodniczący Komisji: Kol. Marian Książek
                                                     ·       Wiceprzewodniczący Komisji: Kol. st. chor. sztab. w st. spocz. Janusz Smolanko
                                                     ·       Sekretarz Komisji:  Jan Polański


Wojewódzki Sąd Koleżeński reprezentują:

                                                                ·       Przewodniczący Sądu: Kol. płk w st. spocz. Edward Wacnik
                                                                ·       Wiceprzewodniczący Sądu: Kol. ppłk w st. spocz. Mieczysław Maciejewski
                                                                ·       Sekretarz Sądu: Kol. kpt w st. spocz. Stanisław Babiarz
================================================================================KADENCJA 2017 - 2021


Prezes Zarządu Wojewódzkiego:Kol. płk w st. spocz. Edward Wacnik
tel. 699 711 976

_________________________________________________________________________________________

Pełnomocnik ZW ds. Komunikacji z Mediami
Kol. Mirosław Wdowczyk
Tel. 606 137 177
E-mail: mirek.wdowczyk@op.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Wiceprezes d/s socjalno-zdrowotnych:Kol. inż. SABINA ANDRUSZKO


______________________________________________________________________________________________

Wiceprezes d/s organizacyjnych:Kol. mjr rez. Adam Lisowiec


________________________________________________________________________________________________

Wiceprezes d/s społecznych:

_________________________________________________________________________________________________________

Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego:Kol. Joanna Sieniawska
Tel. 505 316 853
E-mail: joan14-54@o2.pl


_____________________________________________________
Kierownik Biura Zarządu WojewódzkiegoKol. chor. szt. w st. spocz. Janusz Smolanko
Tel. 506 789 126

________________________________________________________

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego: 
Kol. ppłk w st. spocz. Mieczysław Maciejewski_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Członkowie Zarządu Wojewódzkiego:
 
                                              
 
        ·        Kol. kpt. w st. spocz. Stanisław Babiarz
 
      ·        Kol. chor. w st. spocz. Janusz Bogucki
 
·        Kol. kpt. w st. spocz. Jan Ciesielski
 
      ·        Kol. ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł
 
                ·        Kol. ppłk w st. spocz. Wacław Lewandowski
 
       ·        Kol. kpt. mar. rez. Sławomir Marszałek
 
         ·        Kol. ppłk w st.spocz. Tadeusz  Podkowa
 
                       
 
 


 
 
Wojewódzka Komisja Rewizyjna:

 
       ·        Przewodniczący Komisji: Kol. ppłk pil. w st. spocz. Andrzej Krajewski
 
                         ·        Wiceprzewodniczący Komisji: Kol. st. chor. sztab. w st. spocz. Wiesław Kostyra
 
·        Sekretarz Komisji: Kol. st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Graf
 
 
 


 
 
Wojewódzki Sąd Koleżeński reprezentują:

 
                        ·        Przewodniczący Sądu: Kol. ppłk w st. spocz. Bogusław Rogala
 
·        Wiceprzewodniczący Sądu: Kol. Marian Makuch
 
             ·        Sekretarz Sądu:  Kol. chor. w st. spocz. Marian Kowalik
 
 
 
 
 
Uchwałą Nr 1/2017  Prezydium Zarządu Wojewódzkiego powołało niżej wymienionych kolegów do pełnienia funkcji na rzecz Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach:
 
 
Kol. Tadeusza Siewierskiego, któremu powierzyło prowadzenie spraw rachunku bankowego Zarządu Wojewódzkiego oraz obsługę poczty elektronicznej merytorycznie związanej z realizowaną funkcją.
 
 
Kol. Janusza Smolankę, któremu powierzyło sprawowanie opieki nad pomieszczeniami Biura Zarządu Wojewódzkiego – Kielce, ul. Starowapiennikowa 42a/58 -  oraz znajdującym się w nich mieniem związkowym.

Kol. Mirosława Wdowczyka, którego powołał na Pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego ds. Komunikacji z Mediami oraz zobowiązał go do udzielania pomocy w zakresie  wykorzystywania
internetu i środków technicznych, będących w dyspozycji Zarządu.
 
 
Wyżej wymienieni Koledzy zyskali zarazem prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.
 
 
 
 
W skład Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wchodzą następujące koła:
 
 
       
 
 ·        Koło nr 10 Kielce
 
·        Koło nr 2 Kielce
 
·        Koło nr 1 Kielce
 
·        Koło nr 4 Kielce
 
          ·        Koło nr 5 Busko-Zdrój
 
       ·        Koło nr 8 Ostrowiec
 
             ·        Koło nr 9 Starachowice
 
                                                             ·        Koło nr 11 Kazimierza wielka (powstało w 2012 r.)
 
  ·        Koło nr 13 Kielce
 
             ·        Koło nr 14 Włoszczowa
 
            ·        Koło nr 15 Sandomierz
 
       
 
 
 
Prezesi kół w latach 2013-2017:
 
       
 
                ·        Koło nr 1 Kielce – kol. Stanisław Olszewski
 
                ·        Koło nr 2 Kielce – kol. Sławomir Marszałek
 
             ·        Koło nr 3 Kielce – kol. Wiesław Kamiński
 
·        Koło nr 4 Kielce – kol. Jan Cedro
 
          ·        Koło nr 5 Busko – kol. Stanisław Kozioł
 
                ·        Koło nr 8 Ostrowiec – kol. Maciej Kępiński
 
          ·        Koło nr 10 Kielce – kol. Czesław Gajda
 
                                     ·        Koło nr 11 Kazimierza wielka – kol. Tadeusz Podkowa
 
               ·        Koło nr 13 Kielce – kol. Stefan Dorosiński
 
                   ·        Koło nr 14 Włoszczowa – kol. Jan Ciesielski
 
                      ·        Koło nr 15 Sandomierz – kol. Janusz Bogucki
 
       
 
 
 
Prezesi kół w latach 2009-2013:
 
       
 
          ·        Koło nr 10 Kielce – ppłk Czesław Gajda
 
             ·        Koło nr 2 Kielce – kpt. Stanisław Babiarz
 
              ·        Koło nr 1 Kielce – ppłk Wiesław Kamiński
 
·        Koło nr 4 Kielce – kpr. Jan Cedro
 
                         ·        Koło nr 5 Busko-Zdrój – ppłk Tadeusz Podkowa
 
                     ·        Koło nr 8 Ostrowiec – chor. Waldemar Bęben
 
                ·        Koło nr 9 Starachowice – mjr Marian Łęcki
 
               ·        Koło nr 13 Kielce – ppłk Stefan Dorosiński
 
          ·        Koło nr 14 Włoszczowa – Jan Ciesielski
 
                       ·        Koło nr 15 Sandomierz – chor. Janusz Bogucki

 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego