2019 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

2019 rok

Aktualności archiwum

2019 rok___________________________________________________________________________________________________________


Z okazji zbliżających się Świąt, Członkom i Sympatykom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt  Bożego Narodzenia. Prosimy również o przyjęcie życzeń, by świąteczna radość i spokój towarzyszyły Państwu w zbliżającym się 2020 roku. Niechaj będzie to czas bogaty w dobre przeżycia oraz wypełniony realizacją marzeń osobistych i zawodowych.

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP i własnym
Prezes Zarządu płk Edward Wacnik


                                                                                                                                                                 


_________________________________________________________________________________________________________________


 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
Zdjęcia: Jolanta WdowczykWalne zebranie członków Koła nr 10 Związku Żołnierzy WP w Kielcach
13 grudnia 2019 roku


       Po raz kolejny zebranie członków Koła odbyło się  w gościnnie użyczanej nieodpłatnie od dwóch lat  siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. Zebranie – w zastępstwie nieobecnego z powodów służbowych Kol. kpr. rez. Mariusza Kowalskiego (udział w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej) - prowadził Kol. ppłk Mirosław Wdowczyk, Sekretarz Zarządu Koła.
Po  chóralnie odśpiewanej pieśni Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – przy wtórze oryginału z płyty CD - prowadzący zebranie powitał: Pana płk. Edwarda Wacnika - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP oraz Panią mgr Magdalenę Foksę-Kozieł – Dyrektor Biura Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach.

Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych w 2019 roku członków Koła nr 10:
– Śp. starszego sierżanta sztabowego Janusza Pawłowskiego, zmarłego 16 maja w wieku 73 lat, który wieloletnią służbę w Wojsku Polskim - podczas której był  wielokrotnie wyróżniany awansem na kolejne stopnie wojskowe, odznaczeniami resortowymi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi - zakończył  w 1991 roku. Śp. Kolega Janusz w 2005 roku wstąpił do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w którym dał się poznać jako bardzo aktywny członek  Koła nr 10   oraz niezwykle uczynny i przyjacielski Kolega. Za  zaangażowaną działalność  został odznaczony Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem   Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
– Śp. starszego chorążego sztabowego Janusza Pachockiego, zmarłego 4 września w wieku 77 lat, który  podczas trzydziestoletniej nienagannej służby wojskowej, był wielokrotnie awansowany na wyższe stanowiska służbowe i stopnie wojskowe, a ponadto wyróżniany nagrodami i  wysokimi odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi. Za pełną oddania i poświęcenia służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym, srebrnym i brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, srebrnym i brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Za aktywną działalność w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został uhonorowany Krzyżem Brązowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W ostatnią drogę Kolegę Janusza Pawłowskiego i Kolegę Janusza Pachockiego odprowadzali towarzysze służby, koledzy ze Związku Żołnierzy WP, delegacja ZW oraz poczet sztandarowy Zarządu Wojewódzkiego, dowodzony przez Kol. chor. szt. Janusza Smolankę.

         Kolejną część zebrania wypełnił uroczysty akt wręczenia odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
– uchwałą Kapituły ZG ZŻWP Kol.  płk Norbert Samulak, członek Koła nr 10, odznaczony został Krzyżem Komandorskim ZŻWP.   Pułkownik Norbert Samulak od trzydziestu trzech należy do  Związku i  jest jednym z najaktywniejszych członków naszej organizacyjnej wspólnoty.  Od blisko trzydziestu lat zamieszcza swoje teksty w „Głosie Weterana i Rezerwisty”. Jest ponadto, niezwykle aktywnym pisarzem - wydał już ponad dwadzieścia pozycji o charakterze patriotyczno-religijnym i autobiograficznym;
– uchwałą Prezydium ZG ZŻWP odznaczona została Srebrnym Medalem za Wybitne Zasługi dla ZŻWP Pani mgr Magdalena Foksa-Kozieł Dyrektor Biura Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. Dzięki ogromnej życzliwości Pani Dyrektor, Zarząd Wojewódzki ZŻWP oraz nasze Koło nr 10, może od dwóch lat nieodpłatnie korzystać z sali i zaplecza kuchennego Biura Polskiego Stronnictwa Ludowego na organizowanie zebrań Zarządu Wojewódzkiego i członków naszego Koła;
– uchwałą Kapituły ZG ZŻWP Kol. ppłk Krzysztof Jędruszczak – bardzo aktywny członek naszego Związku - odznaczony został Krzyżem Srebrnym ZŻWP.

       Dekorowania odznaczeniami dokonał  płk Edward Wacnik Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w towarzystwie członków Zarządu Koła nr 10 ppłk. Mirosława. Wdowczyka, ppłk. Marka Szmita, por. Michała Lipińskiego oraz ppłk. Andrzeja Krajewskiego, Przewodniczacego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i chor. szt. Janusza Smolanki, Kierownika Biura ZW.
         
Robocza część zebrania wypełniona została m.in. omówieniem działalności  Koła nr 10 w 2019 r., analizą stanu liczebnego członków Koła, podjęciem uchwały w sprawie zasad  opłacania  składki członkowskiej w 2020 r. oraz pogłębioną informacją o planowanych zmianach merytorycznych i graficznych „Głosu Weterana i Rezerwisty”, a zwłaszcza o zasadach prenumeraty czasopisma w 2020 roku.

      Spotkanie członków Koła nr 10 uwieńczone zostało dzieleniem się opłatkiem oraz złożeniem życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych złożonych przez Prezesa ZW płk. Edwarda Wacnika oraz prowadzącego zebranie ppłk. Mirosława Wdowczyka – także w imieniu Prezesa Koła Kol. Mariusza Kowalskiego – po których nastąpiło wspólne odśpiewanie  kolęd wykonywanych przez duet „Pasjonutki” - Teresę Mróz i Jolantę Wdowczyk.

    Zarząd Koła nr 10 serdecznie dziękuje: licznie przybyłym na przedświąteczne spotkanie członkom Koła nr 10 oraz Pani mgr Magdalenie Foksa-Kozieł Dyrektor Biura Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach i Koledze Januszowi Smolance Kierownikowi Biura ZW, któremu zawdzięczamy  logistyczne i odświętne przygotowanie spotkania.


____________________________________________________________________________________________________________________ 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: Janusz Bogucki, Mirosław Wdowczyk
 
 
 Spotkanie członków Zarządu Wojewódzkiego
z okazji świąt Bożego Narodzenia
 
12 grudnia 2019 roku

 

 
           Pierwszą częścią  spotkania  Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, był udział jego członków – na zaproszenie Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza – w wigilijnym spotkaniu w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Wojewódzką uroczystość przedświąteczną uświetnił – założony w 2007 r. przez Świętokrzyski ZW ZŻWP chór „Żołnierskie Echa”, reprezentujący obecnie Klub Wojskowego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Dalszą część spotkania członkowie ZW odbyli w gościnnie użyczanej nieodpłatnie od dwóch lat, siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach.
 
       Rozpoczęło się ono - prowadzonym przez Sekretarz ZW Kol. Joannę Sieniawską -  posiedzeniem Zarządu  Wojewódzkiego, podczas którego podsumowano mijający rok działalności Zarządu i poszczególnych kół oraz określeniem zadań związanych z przygotowaniem rocznych sprawozdań za 2019 rok. Po zakończeniu posiedzenia Prezes ZW ZŻWP płk Edward Wacnik podziękował zebranym i wszystkim członkom naszej świętokrzyskiej organizacji za poświęcenie w społecznej działalności integrującej środowiska Związku Żołnierzy WP oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Kończącym aktem spotkania, było wspólne dzielenie się opłatkiem oraz wzniesienie toastu za jak najlepszy rok 2020.
 
Zarząd Wojewódzki ZŻWP serdecznie dziękuje Pani mgr Magdalenie Foksa-Kozieł  Dyrektor Biura Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach za użyczenie lokalu i pomoc organizacyjną oraz Koledze Januszowi Smolance, Kierownikowi Biura ZW za logistyczne i odświętne przygotowanie spotkania.
 
 ___________________________________________________________________________________________________

 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: Mariusz Mąkosa
 
 
Delegacja Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach wzięła udział
 
w corocznych obchodach Święta Niepodległości.


 
 
             Uroczystości rozpoczęły się  składaniem wieńców i wiązanek pod Pomnikiem Niepodległości przy kieleckim dworcu PKP, a następnie w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu, licznie zgromadzeni Kielczanie odśpiewali hymn narodowy i przemaszerowali na Plac Wolności, na którym zebrało się  kilka tysięcy osób. W trakcie tej głównej uroczystości reprezentanci władz państwowych i samorządowych wygłosili przemówienia, po których nastąpiło podniesienie Flagi Państwowej i odegranie hymnu. Wręczone zostały  odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty nominacji na wyższe stopnie wojskowe.  
 
            Nastąpiło także  pożegnanie kontyngentów wojskowych wyjeżdżających na misje do Libanu i Kosowa, odczytanie Apelu Pamięci oraz oddanie  salwy honorowej na cześć bohaterów walczących o wolność naszej Ojczyzny. W gronie delegacji składających kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, była także delegacja Świętokrzyskiego Zarządu Okręgowego  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w składzie: płk Edward Wacnik, Prezes Zarządu Okręgowego, st. chor. sztab. Ludwik Będziora z Koła nr 10 oraz  chor. sztab. Janusz Smolanko, członek Zarządu Wojewódzkiego. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów przed pomnikiem i trybuną honorową, po której odbył się  koncert w wykonaniu orkiestry towarzyszącej rocznicowym uroczystościom.

__________________________________________________________________________________________________

Wybory do Sejmu i Senatu 13.10.2019 rok
_______________________________________________________________________________________________________


 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcie: Marek Szmit                                      
 
 
                                

    Wizyta u Kolegi mjr. Władysława Adacha

 
 
          W sierpniu br. odwiedziliśmy mjr. w st. spocz. Władysława Adacha (82 lata), który ze względu na stan zdrowia skorzystał z oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i zamieszkał w jednym z kieleckich domów pomocy społecznej. Mjr W. Adach jest jednym z członków- założycieli Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnie Związek Żołnierzy WP) w regionie Świętokrzyskim (1981 r.). W latach 2009-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, a obecnie jest Prezesem Honorowym ZW. Gdy był Wiceprezesem ZW, doprowadził - wspólnie z Grażyną i Mieczysławem Maciejewskimi oraz Bogusławem Sobczakiem - do powołania chóru "Żołnierskie Echa". Chóru, który od jedenastu lat wyśpiewuje - zdobywając wiele laurów na tematycznych festiwalach - pieśni patriotyczne, żołnierskie i religijne w regionie świętokrzyskim oraz poza nim. Kolegę Władysława - członka Koła nr 10 - odwiedzili, by w miłym i wspominkowym nastroju spędzić z nim czas: Sabina Andruszko - Wiceprezes ZW ZŻWP ds. Socjalno-Zdrowotnych, a zarazem członkini Komisji Socjalno-Zdrowotnej Zarządu Głównego ZŻWP, ppłk Marek Szmit - Przewodniczący Komisji Socjalno-Zdrowotnej ZW ZŻWP, Wiceprezes Zarządu Koła nr 10 ds. Socjalno-Zdrowotnych (autor zdjęcia), Teresa Gajda (z Koła nr 4), sekretarz Komisji Socjalno-Zdrowotnej ZW ZŻWP, ppłk Mirosław Wdowczyk, sekretarz Koła nr 10 oraz por. Edward Pawelec z Koła nr 2. spokrewniony z Władkiem.

_____________________________________________________________________________________________________

Tekst i zdjęcia: Mirosław WdowczykUROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 80 ROCZNICY BITWY POD BRONINĄ


         7 września 2019 r. w Broninie (gmina Busko-Zdrój) odsłoniety został pomnik upamiętniajacy żołnierzy polskich poległych pod tą wsią oraz mieszkańców zamordowanych przez Niemców. Pomysłodawcą budowy monumentu i głównym realizatorem przedsięwzięcia był emerytowany podpułkownik Wojska Polskiego Stanisław Kozioł – sołtys Broniny, a zarazem Prezes Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku Zdroju. Organizatorami uroczystości byli ppłk S. Kozioł i Rada Sołecka przy wsparciu lokalnych władz miejsko-gminnych i powiatowych, Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
           We wrześniu 1939 roku wieś Bronina była świadkiem krwawej bitwy, jaką z Niemcami stoczyła wchodząca w skład Armii „Kraków” 22. Dywizja Piechoty Górskiej. Trzy  pułki strzelców podhalańskich oraz pułk artylerii lekkiej zaatakowały  Oddział Wydzielony niemieckiego VII Korpusu, który po nieudanej próbie przejęcia mostu na Wiśle w Szczucinie, wracał w kierunku Pińczowa.  Zaskoczyli wroga w nocy z 8 na 9 września na szosie przed Broniną i pierwszą fazę bitwy rozstrzygnęli na swoją korzyść, niszcząc kilkanaście samochodów oraz biorąc do niewoli około 30 jeńców. W nocnym ataku oraz walkach toczonych od rana 9 września nie zdołali jednak rozbić głównych sił niemieckiego oddziału, który wezwał na odsiecz dywizję piechoty z silną artylerią spod Pińczowa. Zaatakowani  Polacy stawiali zacięty opór, ale zostali pokonani i z dużymi stratami wycofali się w rejon Stopnicy. Pod Broniną poległo około 200 polskich żołnierzy, kilkuset zostało rannych, a ponad tysiąc zostało wziętych do niewoli. Niemcy stracili podobną liczbę zabitych i rannych. Obok stoczonej w tym samym czasie bitwy pod Iłżą, było to największe starcie zbrojne we wrześniu 1939 roku na terenie ówczesnego województwa kieleckiego.
          Siedmiometrowy monument, zwieńczony srebrnym orłem o rozpiętości skrzydeł wynoszącej 2,5 metra,  upamiętniający  bohaterskich żołnierzy, stanął w Broninie na terenie rekreacyjnym obok stawu. Na ścianach pomnika znajdują się znaki pułków, a w jego dolnej  części umieszczone zostały tablice poświęcone żołnierzom, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku, opisowi  bitwy pod Broniną oraz mieszkańcom, którzy 10 września 1939 roku, zostali zamordowani przez Niemców. Uroczystość odsłonięcia pomnika poprzedziła polowa msza święta w intencji poległych i pomordowanych, której przewodniczył ks. generał Stanisław Rospondek - kapelan kombatantów diecezji częstochowskiej. Koncelebrantami byli: dziekan ks. prałat Marek Podyma oraz ks. Marian Janik, proboszcz miejscowej parafii. Ksiądz generał w wygłoszonym kazaniu, w którym oddał hołd poległym żołnierzom i zamordowanym mieszkańcom, nawiązał do wiersza Konstantego I. Gałczyńskiego „Pieśń o fladze”, dodając od siebie czwarty wers do cytowanego fragmentu wiersza:
„Jedna była – gdzie? Pod Tobrukiem.
Druga była – gdzie? Pod Narwikiem.
Trzecia była pod Monte Cassino.”
A  czwarta była pod Broniną.
          W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział m.in.: Przewodniczacy Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój Robert Burchan, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach płk Edward Wacnik, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju ppłk Tomasz Kokociński, Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju Jakub Kosiń, Dyrektor 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju płk dr n. med. Bernard Solecki oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy  Broniny. W gronie zaproszonych i obecnych na uroczystości, znaleźli się także przedsiębiorcy, którzy materialnie i organizacyjnie wspierali przedsięwzięcie budowy historycznego monumentu: Krzysztof Dziekan, Dariusz Walkiewicz i Mieczysław Sas.
        O wojskowy  charakter uroczystości zadbało Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, wystawiając kompanię honorową, poczet flagowy oraz wartę przy pomniku. Kompania honorowa uczestniczyła w Apelu Pamięci oraz oddała salwę honorową na cześć poległych.  Dowódcą wojskowych  elementów uroczystości był mjr Arkadiusz Radziński, Komendant Garnizonu Kielce. Muzyczną oprawę mszy świętej i ceremonii odsłonięcia zapewniła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiślicy.
           Burmistrz Waldemar Sikora w swoim wystąpieniu powiedział „Pomnik, przy którym się spotykamy w 80. rocznicę bitwy pod Broniną, jest dowodem naszego szacunku i wdzięczności dla tych, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, dla tych, których sercem rządził honor, patriotyzm i umiłowanie wolności”. W końcowej części swojego przemówienia Burmistrz Buska-Zdroju podkreślił wkład ppłk. S. Kozioła w dzieło budowy odsłanianego pomnika „Szczególne słowa uznania kieruję do pana sołtysa, pułkownika Stanisława Kozioła, który był inicjatorem przedsięwziecia. To on miał pomysł i wizję architektoniczną tego monumentu. To on organizował poszczególne jego elementy: tablice, znaki pułkowe i wizerunek orła”.
        Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia odsłonięcia pomnika, której wspólnie dokonali: przedstawiciele rodzin poległych i pomordowanych Włodzimierz Wójcik i Piotr Korcz, Przewodniczacy Rady Miasta i Gminy  Robert Burchan, Burmistrz Miasta i Gminy  Waldemar Sikora oraz Sołtys Broniny, Prezes Koła nr 5 Związku Żolnierzy Wojska Polskiego ppłk Stanisław Kozioł. Poświęcenia pomnika dokonał ks. generał Stanisław Rospondek, a w akcie tym towarzyszyli mu  ks. prałat Marek Podyma oraz ks. Marian Janik.
          Po odsłonięciu i poświęceniu pomnika głos zabrał główny organizator uroczystości ppłk S. Kozioł. Swój opis ośmioletniej ciężkiej pracy – jak stwierdził – uwieńczonej zbudowaniem i odsłonięciem pomnika, zakończył słowami podziękowania kierowanymi do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy realizacji tak szczytnego celu. Aktywnie włączyli się m.in. Koło numer 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, seniorzy, harcerze, Buskie Stowarzyszenie Pro Memoria czy Automobil Klub - wymienia sołtys. Szczególnie zaangażowanych Kapituła „Pierścienia Złotego Orła” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżniła „Pierścieniem Złotego Orła”. Jego Kawalerami  zostali: Sabina Andruszko, Dariusz Walkiewicz, Kryspian Dratwa, Krzysztof Leszczyński, Krzysztof Dziekan.
       W dalszej części uroczystości nastąpiło odczytanie Apelu Pamięci oraz oddanie salwy honorowej przez kompanię honorową, po czym delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem poświęconym Bohaterom Poległym za Wolność Polski. W imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wieniec złożyli: płk Edward Wacnik – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, mjr Stanisław Niepsuj oraz st. chor. szt. Wiesław Kasza. Wieczorem pod pomnikiem zapalono 200 kaganków, symbolicznie oddających cześć poległym żołnierzom 22. Dywizji Piechoty Górskiej.
Uroczystości zakończył piknik rodzinny, a następnego dnia w niedzielę, odbył się – zorganizowany przez sołtysa i Radę Sołecką -  zlot pojazdów zabytkowych_______________________________________________________________________________________________________________


Tekst  Sabina Andruszko
                    
______________________________________________________________________________________________


 
Autor tekstu: Tadeusz Podkowa, prezes Koła nr 11
 
 


___________________________________________________________________________________________________________________________
Tekst i zdjecia: Mirosław Wdowczyk

Ostatnie pożegnanie Kolegi  st. chor. szt. Janusza Pachockiego


            4 września 2019 r. podczas uroczystości pogrzebowych, pożegnaliśmy starszego chorążego sztabowego śp. Janusza Pachockiego - naszego Kolegę z Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach.  W ostatnią drogę śp. Janusza odprowadzali licznie przybyli towarzysze broni, z którymi Zmarły służył w Wojsku Polskim oraz koledzy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W pożegnaniu uczestniczył także płk Edward Wacnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP oraz poczet sztandarowy  Związku, w którego składzie  byli starsi chorążowie sztabowi: Janusz Smolanko, Ludwik Będziora oraz Łukasz Stępień. Pogrzebowa msza święta odbyła się w kieleckim kościele garnizonowym, a pochówek w kwaterze wojskowej na cmentarzu komunalnym w Cedzynie.
             Starszy chorąży sztabowy w stanie spoczynku Janusz Pachocki, urodził się 16 lipca 1942 r. w miejscowości Laski k/Pionek. 30 X 1962 r. zostaje powołany do zasadniczej służby wojskowej, w trakcie której kończy szkołę  podoficerską  w Ośrodku Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych. W 1963 r. otrzymuje przydział do Samodzielnego Batalionu Inżynieryjnego w Rzeszowie, gdzie obejmuje stanowisko dowódcy drużyny. 15 X 1964 r. zostaje skierowany do Olsztyna w celu pełnienia dalszej służby wojskowej, by  ostatecznie w 1967 r. trafić do JW 3848 w Kielcach, w której pełni służbę do 31 sierpnia 1990 r. Od 1 września 1990 r.  służy w Placówce Żandarmerii Wojskowej w Kielcach. 24 II 1992 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej zostaje zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. W czasie  trzydziestoletniej nienagannej służby wojskowej st. chor. szt. Janusz Pachocki, był wielokrotnie awansowany na wyższe stanowiska służbowe i stopnie wojskowe oraz wyróżniany nagrodami i  wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Za pełną oddania i poświęcenia służbę w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony m.in.:Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym, srebrnym i brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, srebrnym i brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Za aktywną działalność w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został uhonorowany Krzyżem Brązowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
          Podczas ceremonii pogrzebowej na cedzyńskim cmentarzu, mowę na trumną Zmarłego wygłosił podpułkownik rez. Marek Szmit, ostatni przełożony w służbie wojskowej Kolegi śp. Janusza Pachockiego.
„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma”.
Wisława Szymborska
Szanowny Panie Starszy Chorąży Sztabowy!
Kolego Januszu!
Dzisiaj wśród pogrążonych w żałobie członków Twojej Rodziny, jesteśmy my  - żołnierze, Twoi koledzy z ciężkich, wymagających  poświęceń, wielu lat służby wojskowej. Gdziekolwiek byłeś, zostawiałeś trwały ślad swojego wzorowego wypełniania nałożonych obowiązków. Podczas realizowania codziennych, jakże odpowiedzialnych zadań, byłeś dla nas wzorem cnót żołnierskich.  Całą postawą dowiodłeś, że żołnierzem się nie bywa, że Żołnierzem się jest!
Starszy  Chorąży  Sztabowy  Januszu  Pachocki!
Żegnamy Cię  w wielkim smutku i łączymy się w bólu z Twoją Rodziną!
Dziękujemy Ci za Twoją koleżeńskość i skromność!
Żegnaj Przyjacielu i Towarzyszu Wojskowej Służby!
Pamięć o Tobie zachowamy na zawsze w naszych sercach!
Spoczywaj w spokoju!
Cześć Twojej pamięci!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tekst i zdjęcia Mirosław Wdowczyk

Wojewódzkie obchody Dnia Weterana w Kielcach             1 września każdego roku obchodzony jest Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Został on ustanowiony  przez Sejm RP w 1997 r. jako święto obrońców  Ojczyzny,   upamiętniające    poległych w obronie niepodległości na polu walki. 6 września br. uroczystości  tej okazji rozpoczęła msza święta w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach, w której uczestniczył poczet sztandarowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w województwie świętokrzyskim. Wojewódzkie obchody Dnia Weterana  kontynuowane były podczas spotkania w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, w którym uczestniczyła Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. Podczas uroczystości obecni byli również parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, członkowie władz Sejmiku Województwa oraz władz samorzadowych miejskich i powiatowych. Obecni byli także oficerowie reprezentujący służby mundurowe, a w tym gronie dowódca i komendant Garnizonu Kielce oraz szef  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Na zaproszenie wojewody w spotkaniu liczny udział  wzięli członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z województwa świętokrzyskiego z płk. Edwardem Wacnikiem, prezesem Zarządu Wojewódzkiego.
             Wojewoda Agata Wojtyszek w swym wystąpieniu zaznaczyła, że obecni  na sali kombatanci są żywą lekcją  historii i wspaniałym wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia - To oni pokazali nam, czym jest patriotyzm, poświęcenie i umiłowanie wolności - dlatego, dodała Agata Wojtyszek - Chcemy poświęcić ten dzień im wszystkim i pokazywać kolejnym pokoleniom, że pamięć o tamtych wydarzeniach i bohaterach jest niezwykle ważna i potrzebna.  Podczas uroczystości wojewoda  wręczyła  17 pamiątkowych Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości, które otrzymali weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych.
        Spotkania w Wojewódzkim Domu Kultury z kombatantami, weteranami i seniorami regionu świętokrzyskiego wojewoda Agata Wojtyszek organizuje cyklicznie, także przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Zarząd Wojewódzki i członkowie ZŻWP z kół Związku na każde z nich otrzymują zaproszenie z Urzędu Wojewódzkiego. Uznając to za dowód postrzegania naszej organizacji, jako ważnego reprezentanta środowisk byłych żołnierzy zawodowych oraz za podstawę do ściślejszej współpracy, Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Edward Wacnik wręczył Pani Wojewodzie - w imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - „Medal za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”, a Pani Agacie Gałce-Bernackiej, Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych   „Medal Pamiątkowy ZŻWP”. Podczas tego uroczystego aktu płk. E. Wacnikowi towarzyszyli Kol. Joanna Sieniawska, Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego oraz st. chor. szt. Ludwik Będziora._____________________________________________________________________________________________________

 
Tekst: Sabina Andruszko    
 
 


SENIORALIA

 
 
        26 czerwca 2019 r. w Kielcach odbyły się  SENIORALIA, na które zostali zaproszeni seniorzy z całego województwa  świętokrzyskiego. Z Buska-Zdroju udział wzięły dwa zespoły   wokalne działające  w Klubie Seniora. W  obydwu  zespołach śpiewa koleżanka Sabina Andruszko - Wiceprezes  Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku Zdroju. Klub Seniora  skupia kilkanaście stowarzyszeń, związków i organizacji pozarządowych,  działających na terenie  miasta  Busko-Zdrój. Klub podlega  Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, którego dyrektorem jest Anna Kania. Członkowie  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Koła nr 5  w Busku Zdroju, biorąc czynny udział w licznych  zajęciach organizowanych przez M-GOPS. korzystają z możliwości podnajmowania lokalu w tej instytucji.
 
        Uczestnicy występów w Senioraliach wyśpiewali podziękowania od Pani Agaty Wojtyszek – Wojewody Świętokrzyskiego dla Klubu Seniora  w Busku-Zdroju za wzbogacenie uroczystości. Pani wojewoda dziękowała  za znakomity występ, zaangażowanie, energię, pasję, która  dała wspaniałe efekty. Artystyczna  kreatywność występujących przyspożyła – stwierdziła -  wielu pozytywnych emocji i radosnych przeżyć uczestnikom imprezy. Życzyła zarazem kolejnych sukcesów artystycznych.
 _____________________________________________________________________________________________


 
Tekst: Paweł Karolczak, Sabina Andruszko
 
 


 


___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: Jolanta Wdowczyk
 
 
 
UROCZYSTE POSIEDZENIE  ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
 
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH
 
 

          25 czerwca 2019 r. w kieleckim lokalu gastronomicznym o wdzięcznej nazwie „Na Luzie”, odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach. Podczas spotkania wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla naszej organizacji. Szczególnym gościem uroczystości był Henryk Milcarz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a zarazem Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Spółki „Wodociągi Kieleckie”. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Edward Wacnik w imieniu Prezesa Zarządu Głównego ZŻWP płk. Marka Bielca, udekorował Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP Henryka Milcarza. Bardzo popularnego, lubianego i cenionego polityka w regionie świętokrzyskim, który 2011 r. w plebiscycie „Echa Dnia” został uznany najlepszym parlamentarzystą województwa świętokrzyskiego.  
        Nieocenione są, przy tym, zasługi Henryka Milcarza dla świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego. Nasze wysokie uznanie i wdzięczność budzi jego pomoc, jako Prezesa Spółki Wodociągi Kieleckie, okazana w 2016 roku, gdy Zarządowi - usuniętemu z pomieszczeń zajmowanych w Wojskowym Biurze Emerytalnym - zaoferował na siedzibę biura, lokum na zarządzanym terenie. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Henryk Milcarz dekorował - w towarzystwie Prezesa ZW E. Wacnika - kolejnych odznaczonych. Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP wyróżnieni zostali: Kol. Sabina Andruszko, ppłk dr Tadeusz Podkowa oraz ppłk Stanisław Kozioł. Kol. Sabina Andruszko – to niezwykle aktywna społeczniczka, współpracująca obecnie i w przeszłości z wieloma organizacjami społecznymi: m.in. z Radą Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Busku-Zdroju, z Wojewódzką i Gminną Radą Seniorów, z „Forum Służb Mundurowych” na terenie Gminy Busko-Zdrój oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.
        Ponadto, jako Wiceprezes ZW ds. Socjalno-Zdrowotnych z oddaniem poświęca czas na pomoc udzielaną tym członkom naszej organizacji, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub socjalnej. Znane jest, zwłaszcza lokalnej społeczności, niespotykane zacięcie prospołeczne ppłk dr Tadeusza Podkowy, Prezesa Koła nr 11 w Kazimierzy Wielkiej. Wcześniej Prezesa Koła nr 5 w Busku-Zdroju, a od 2013 r. Prezesa – założonego z kolegami - z Koła nr 11 w Kazimierzy Wielkiej. To organizator efektywnej współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Policją Państwową, rozwijający stały kontakt i współpracę z miejscowymi władzami samorządowym. Jako Prezes Koła nr 11, podpisał porozumienie o współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Policją Państwową w Kazimierzy Wielkiej, ze Szkołą w Odonowie, prowadzącą klasy mundurowe, a także z miejscowymi organizacjami kombatanckimi. Pozyskał także, za zgodą Ordynariusza Diecezji Kieleckiej, kapelana swojego Koła. Odznaczony ppłk Stanisław Kozioł, to znany i popularny działacz w buskim regionie. Od trzech kadencji pełni funkcję Prezesa Koła nr 5 w Busku-Zdroju, a także Prezesa Honorowego Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku w Kielcach oraz Prezesa Fundacji Wspierania i Rozwoju miejscowości Szydłów. Jako Prezes Koła nr 5 ZŻWP i sołtys podbuskiej miejscowości Bronina, przewodniczył komitetowi budowy pomnika poległych bohaterów w bitwie pod Broniną. Ponadto, w miejscowej społeczności ceniony jest m.in. jako wielokrotny organizator obchodów Dnia Wojska Polskiego w Busku-Zdroju, inicjator Ośrodka Rekreacyjnego „Buski Wilanów” w Broninie oraz jako pomysłodawca i coroczny organizator obchodów Święta Broniny.
         Kolejnymi osobami, które odebrały wyróżnienia nadane przez ZG ZŻWP, a wręczone przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Henryka Milcarza, byli: odznaczeni Złotym Krzyżem ZŻWP - ppłk Stefan Śmietana, kpt. Jan Ciesielski, kpt. Stefan Łojewski, chor. Janusz Bogucki oraz Srebrnym Krzyżem ZŻWP st. chor. szt. Lech Mroczek. Koledzy Janusz Bogucki i Jan Ciesielski należą do grona prezesów kół z wieloletnim stażem na tej funkcji, wyróżniających się aktywnością w nawiązywaniu współpracy z lokalnym samorządem oraz miejscowymi organizacjami społecznymi. Odznaczeni koledzy: S. Śmietana, S. Łojewski, L. Mroczek, to członkowie Związku z kilkudziesięcioletnim stażem, należący do najaktywniejszych członków Koła nr 10. W gronie zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego znaleźli się również członkowie Chóru „Żołnierskie Echa”. Przewodniczący Sejmiku Województwa H. Milcarz odznaczył Brązowym Krzyżem ZŻWP, nadanym przez ZG ZŻWP: Alicję Rybczyńską, Barbarę Siemiradzką, Joannę Sieniawską, Tadeusza Niemca oraz nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Medalem „Za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”: Teresę Gajdę, Annę Urszulę Woźniak oraz Wojciecha Materka. Chór „Żołnierskie Echa” powstał w 2007 roku, a pomysł i jego skuteczna realizacja to dzieło Pani Grażyny Maciejewskiej, ppłk. Mieczysława Maciejewskiego - członka Związku, mjr. Władysława Adacha, ówczesnego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego oraz Pana Bogusława Sobczaka – pierwszego kierownika artystycznego chóru. Od kilku lat tę rolę pełni - odznaczony medalem - Wojciech Materek, który z wielkim oddaniem i powodzeniem doskonali śpiewaczy kunszt swoich podopiecznych. Pod jego dyrygenturą i organizatorską opieką wyróżnioną medalem, Anny Urszuli Woźniak - chór skutecznie kontynuuje wcześniejsze sukcesy.
        Najnowsze z nich, to zdobycie w maju br. trzeciego miejsca w XII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Lublińcu oraz pierwszego miejsca w Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Religijnych, zorganizowanego w czerwcu br., przez Klub Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Chór „Żołnierskie Echa” reprezentuje obecnie kielecki Klub Wojskowy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, ale trzon zespołu stanowią członkowie Koła nr 4 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wyróżnienia nadane przez ZG ZŻWP, to dowód uznania wkładu członków Koła nr 4 w dzieło popularyzowania pieśni patriotycznych i żołnierskich. Po ceremonii odznaczania za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, uczestnicy spotkania ustawili się do wspólnej fotografii, po wykonaniu której między stojących wjechał wózek z kieliszkami szampana. Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk E. Wacnik wzniósł rocznicowy toast oraz złożył gratulację odznaczonym. W imieniu wyróżnionych podziękowania złożyła Koleżanka Sabina Andruszko, do których dołączył się Przewodniczący Henryk Milcarz, wyrażając satysfakcję z otrzymanego wyróżnienia oraz podziw dla metaloplastycznej urody otrzymanego Krzyża Złotego z Gwiazdą. Uroczystą część posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zakończył kilkunastominutowy, oklaskami przyjęty przez słuchających, koncert pieśni żołnierskich w wykonaniu obecnych na uroczystości członków Chóru „Żołnierskie Echa”.
 
       Po ceremonii odznaczania osób zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Henryk Milcarz poinformował zebranych o strategicznych kierunkach rozwoju województwa oraz uspokojająco, przedstawił sytuację zaopatrywania w wodę Kielc i okolic miasta w kontekście czerwcowej suszy.
 
         Po wystąpieniu naszego gościa, Prezes ZW płk E. Wacnik otworzył robocze posiedzenie Zarządu. Ta część spotkania poświęcona była: historii ZŻWP (płk E. Wacnik), omówieniu zamierzeń ZG ZŻWP, realizowanych w okresie 19.03.-5.06. 2019, analizie wyróżnień nadawanych członkom Świętokrzyskiego ZŻWP w pierwszej połowie obecnej kadencji (ppłk M. Wdowczyk), informacji o realizacji  zamierzeń  socjalno-zdrowotnych (Kol. S. Andruszko),   wywiązywaniu się kół z obowiązku przekazywania składek do ZW (ppłk M. Maciejewski), przedstawieniu wniosków wynikających z treści rocznego sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej (ppłk pil. Andrzej Krajewski). Ważne i wnoszące cenną wiedzę o działalności Świętokrzyskiego ZŻWP w ostatnim półroczu, były wnikliwe relacje prezesów kół, a w szczególności: kpt. Sławomira Marszałka, ppłk. Stanisława Kozioła, plut. rez. Wacława Lewandowskiego,   ppłk. Tadeusza Podkowy oraz chor. Janusza Boguckiego.
 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 
Tekst M. Wdowczyk
 
Zdjęcie nadesłał W. Nawrot
 
 
 
 


Obchody 75 rocznicy śmierci Jana Piwnika „Ponurego”


 
 
 
            2 czerwca 2019 r. w Mominie, gmina Waśniów, odbyła się  uroczystość z okazji 75. rocznicy śmierci płk. Jana Piwnika “Ponurego” oraz dziewiątej  rocznicy nadania jego imienia miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej. Jan Piwnik, pseudonim „Ponury” urodził się w Janowicach, wsi należącej do parafii Momińskiej. Był kapitanem Wojska Polskiego i aspirantem Policji Państwowej, a pośmiertnie awansowany został do stopnia majora, a następnie do stopnia pułkownika (w 2012 r.).          
            W czasie okupacji dowodził m.in. zgrupowaniem partyzantów  Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich oraz na Nowogródczyźnie. Za swoje działania został odznaczony m.in. Krzyżem Złotym i Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtutti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Honorowy patronat nad rocznicowymi obchodami przyjął Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta przy kościele pw. Św. Wojciecha w Mominie, po której zebrane delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Golgoty Wschodu”. W uroczystości udział wziął także poczet sztandarowy Koła nr 8 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego w składzie: sztandarowy  Nawrot Wiesław, asystenci pocztu Wiesław Janik oraz Henryk Adamski.

Poczet sztandarowy Koła nr 8 ZŻWP


_______________________________________________________________________________________________________

 
Tekst i zdjęcia Mirosław Wdowczyk
 
 
 


Ostatnie pożegnanie st. sierż. sztab. Janusza Pawłowskiego

 
 
      16 maja w wieku 73 lat, zmarł st. sierż. sztab. Janusz Pawłowski, nasz Kolega z Koła nr 10. Zmarły swoją służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął 16 września 1966 roku, gdy został powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą ukończył 14 stycznia 1967 roku. Dzień później został zawodowym żołnierzem i w stopniu podoficera rozpoczął służbę w kieleckiej jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju - na stanowiskach: dowódca drużyny, a następnie szef kompanii. Od 5 kwietnia 1975 roku kontynuował służbę zawodową w 4 Puławskim Pułku Zmechanizowanym w Kielcach.       Wieloletnią służbę w Wojsku Polskim, podczas której był  wielokrotnie wyróżniany awansem na kolejne stopnie wojskowe, odznaczeniami resortowymi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, zakończył  w 1991 roku. W 2005 roku wstąpił do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w którym dał się poznać jako bardzo aktywny członek  Koła nr 10   oraz niezwykle uczynny i przyjacielski Kolega. Za bardzo zaangażowaną działalność  został odznaczony Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem za Zasługi dla  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
      20 maja br. odbyły się uroczystości pogrzebowe, które rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Wojciecha w Kielcach, celebrowana przez wikariusza parafii ks. Wojciecha Radeja. Po mszy świętej, na cmentarzu w Cedzynie odbyła się uroczystość pochowania prochów śp. Janusza w kolubarium. W ostatnim pożegnaniu naszego Kolegi wziął udział poczet sztandarowy reprezentujący Zarząd Wojewódzki w składzie: Kol. Joanna Sieniawska, Sekretarz Zarządu, Kol. Janusz Smolanko, Kierownik Biura Zarządu oraz Marian Makuch, członek Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. Macierzyste Koło nr 10  śp. Janusza Pawłowskiego, reprezentowała delegacja w osobach: Kol. Andrzej Krajewski, Kol. Michał Lipiński oraz Kol. Mirosław Wdowczyk.
 
      Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy śp. Janusza, naszego Przyjaciela i Członka ZŻWP, bardzo oddanego
w działaniach na rzecz realizacji wspólnych celów  organizacyjnych.
 
 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!______________________________________________________________________________________________________________

 
Tekst i zdjęcia Mirosław Wdowczyk
 
 


228 rocznica Konstytucji 3 Maja – uroczystość pod pomnikiem Stanisława Staszica


 
 
                 Główne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w województwie świętokrzyskim rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą odprawiono w bazylice katedralnej w Kielcach.  Mszy świętej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. biskup Jan Piotrowski. Tradycyjnie, po mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali przed pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim, gdzie zaplanowano główną rocznicową uroczystość.  Zgromadziła ona żołnierzy, władze wojewódzkie i samorządowe, polityków oraz licznie przybyłych mieszkańców Kielc i regionu. Uroczystość rozpoczął  hymn państwowy w wykonaniu orkiestry góralskiej oraz akt podniesienia flagi państwowej na maszt. W dalszym przebiegu uroczystości zebrani wysłuchali wystąpienia Agaty Wojtyszek, Wojewody Świętokrzyskiego oraz odczytanych listów od polityków, kierowanych do uczestników uroczystości. Następnie Wojewoda A. Wojtyszek odznaczyła  żołnierzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi za wieloletnią nienaganną służbę. Szczególnie podniosłym akcentem uroczystości był Apel Pamięci, na który wezwani zostali bohaterowie Rzeczpospolitej, zakończony salwą honorową ku ich pamięci. Uroczystość zakończyła się składaniem wieńców i wiązanek pod pomnikiem Stanisława Staszica przez uczestniczące w niej delegacje. W imieniu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja w składzie: Kol. Joanna Sieniawska, Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, Prezes Koła nr 2, por. w st. spocz. Edward Pawelec z Koła nr 2 oraz st. chor. sztab. rez. Ludwik Będziora z Koła nr 10. Po uroczystościach w Parku Miejskim zgromadzone pododdziały utworzyły szyk i przedefilowały ulicami miasta.


___________________________________________________________________________________________________

 
Tekst Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia przesłane przez Wiesława Nawrota
 
 


Święto Konstytucji 3 Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim

 
                Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim po raz pierwszy odbyły się w Parku Miejskim przed Masztem Niepodległości, na którym zamieszczono fragment Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku. Po mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny w kolegiacie pw. św. Michała Archanioła, zebrani mieszkańcy Ostrowca przeszli - prowadzeni przez Orkiestrę Dętą Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - pod Maszt Niepodległości. Po  odegraniu  Hymnu Państwowego, uczestnicy uroczystości wysłuchali krótkiego koncertu pieśni patriotycznych, a następnie okolicznościowych wystąpień. W gronie zabierających głos znaleźli się: Jarosław Górczyński, Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, senator Jarosław Rusiecki oraz poseł Andrzej Kryj.  Odczytany został ponadto, list od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.
           W obchodach wzięły udział liczne delegacje władz samorzadowych, partii politycznych, organizacji kombatanckich i zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych, szkół oraz związków zawodowych. Wśród delegacji i pocztów sztandarowych, nie zabrakło – konsekwentnie od wielu lat, biorących udział w lokalnych uroczystościach -  przedstawicieli Koła nr 8 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zarząd Koła reprezentowali, składając wiązankę kwiatów pod  Masztem Niepodległości, plut. rez. Wacław Lewandowski, Prezes Koła oraz ppłk w st. spocz. Bogusław Rogala, Wiceprezes Zarządu Koła, a w poczcie ze sztandarem Koła nr 8 wystąpili (na zdjęciach stojący od lewej): Kol. Wiesław Nawrot (asysta), Kol. Mieczysław Petrucznik (sztandarowy) oraz Kol. Wiesław Janik (asysta).  ___________________________________________________________________________________________________

Z okazji Święta Wielkiej Nocy Członkom i Sympatykom Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz  wszystkim Państwu, którzy swoją drogę zawodową związali w przeszłości lub obecnie z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, życzymy wszystkiego co najlepsze: pogody ducha, rodzinnej, świątecznej atmosfery, smacznego jajka i suto zastawionych stołów. Niech będzie to czas odpoczynku, który doda Państwu energii do podejmowania kolejnych wyzwań zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach
Prezes płk w st. spocz. Edward Wacnik
___________________________________________________________________________________________________________

Tekst Mirosław Wdowczyk, zdjęcia Jakub Smolanko


Spotkanie wielkanocne zorganizowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.


Na zaproszenie  Agaty Wojtyszek, Wojewody Świętokrzyskiego, delegacja Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wzięła udział w spotkaniu z okazji Świąt Wielkanocnych. Podczas uroczystości, która odbyła się 9 kwietnia br. w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, nasz Związek reprezentowali: płk w st. spocz. Edward Wacnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego, chor. sztab. rez. Janusz Smolanko, członek Zarządu Wojewódzkiego, Kierownik Biura ZW oraz por. w st. spocz. Edward Pawelec i st. chor. sztab. rez. Ludwik Będziora. W podniosłej i w duchu pokoleniowej wspólnoty, atmosferze spotkania, Pani Wojewoda złożyła obecnym serdeczne życzenia świąteczne oraz podzieliła się tradycyjnym jajeczkiem. Dla reprezentujących nas kolegów, uroczystość była również okazją do dzielenia się z przedstawicielkami Urzędu Wojewódzkiego, wrażeniami z  udziału w spotkaniu oraz refleksjami dotyczącymi potencjalnej współpracy naszej organizacji z Urzędem.
_________________________________________________________________________________________________________________________

 
Tekst M. Wdowczyk, zdjęcia przysłane przez W. Nawrota z Koła nr 8 ZŻWP
 


Uroczystość poświęcona partyzantom Generała Antoniego Hedy ps. „Szary”
 

7 kwietnia 2019 r. w Jeleńcu, odbyła się uroczystość upamiętniająca 75 rocznicę zwycięskiego boju żołnierzy oddziału gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” z niemiecką żandarmerią. Bitwa wywiązała się, gdy hitlerowcy rozpoczęli obławę  oddziału „Szarego”, po udanej akcji partyzantów na magazyny w pobliskim Siennie.   Oddział Antoniego Hedy zadał znaczne straty Niemcom.
 
Obchody rozpoczęła polowa Msza św.  celebrowana przez ks. kapelana Dariusza Kowalskiego. Organizatorzy uroczystości Kazimierz Kocowski, prezes ostrowieckiego koła ŚZŻAK im. mjr. „Ponurego” oraz burmistrz gminy Kunów Lech Łodej powitali gości, a wśród nich: Teresę Hedę-Snopkiewicz - córkę generała, Bogusława Sonika, posła Parlamentu Europejskiego, posła Andrzeja Kryja, senatora Jarosława Rusieckiego, Marka Jońca z  Urzędu Marszałkowskiego oraz przybyłych radnych Sejmiku Wojewódzkiego, przedstawicieli władz Starostwa Powiatowego i Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W obchodach uczestniczyli także:  radni miejscy i powiatowi, radni i delegacje sąsiednich gmin, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, jednostek OSP, organizacje kombatanckie, młodzież szkolna oraz poczty sztandarowe.  Obecne na uroczystości delegacje oddali hołd partyzantom, składając wieńce i zapalając znicze przy pamiątkowym obelisku. Cześć generałowi Antoniemu Hedzie i jego Żołnierzom, oddał także poczet sztandarowy  reprezentujący Koło nr 8 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w  Ostrowcu Świętokrzyskim.

___________________________________________________________________________________________________

 
 
Tekst i zdjęcia: Joanna Sieniawska
 

 
 
Wizyta w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach


 
 
 

 W sobotę 15 marca br. członkowie Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach: płk w st. spocz. Edward Wacnik – Prezes ZW, Joanna Sieniawska – Sekretarz ZW oraz chor. sztab. rez. Janusz Smolanko – Kierownik Biura ZW, uczestniczyli w spotkaniu z Panem Jerzym Gruszczyńskim – Prezesem Zarządu-Komendantem Głównym Związku Strzeleckiego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. W uroczystości, która odbyła się w sali kominkowej WDK, uczestniczyli także: Pan Jarosław Machnicki – Dyrektor WDK oraz umundurowana młodzież ze Związku Strzeleckiego. Podniosłym aktem spotkania, było odznaczenie Prezesa Zarządu-Komendanta Głównego Jerzego Gruszczyńskiego, medalem „Za wybitne zasługi dla ZŻWP”. Dekoracji odznaczeniem dokonał - dziękując uhonorowanemu za życzliwość i służenie pomocą naszemu Związkowi - Prezes ZW ZŻWP płk E. Wacnik. Pan  Jerzy  zaskoczony i bardzo wzruszony przyznanym medalem, serdecznie podziękował za uznanie oraz złożył przyrzeczenie dalszej dobrej współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Żołnierzy WP.
Wróć do spisu treści