2015 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

2015 rok

Aktualności archiwum


2015

29 Listopada 2015 - Marsz Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

Rozwija się współpraca Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z młodzieżą szkolną. W dniu 29 listopada, rozegrany został VI
konkurs – Marsz Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Śladami kieleckich pomników”, zorganizowany przez Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, przy współpracy Wojewody Świętokrzyskiego, kieleckiej Delegatury IPN oraz Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie młodzieży szkolnej z Miejscami Pamięci Narodowej oraz kieleckimi pomnikami i płytami pamiątkowymi z kategorii kultury, sztuki, nauki, historii wojennej i wojskowej, religii oraz edukacji. Ważnym aspektem edukacji patriotycznej było motywowanie do poznawania historii „Małej Ojczyzny” oraz kultywowanie i upowszechnianie zwyczajów wojskowych, historii wojen narodowych jak również wspieranie tradycji oręża polskiego.
Do udziału w tym corocznym wydarzeniu zapraszane są reprezentacje szkół, klas, drużyn harcerskich, ośrodków kultury, organizacji młodzieżowych, klubów, itp., a jego idea cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży i wychowawców.
Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 75 osób w 13 zespołach. Zadaniem patroli było zidentyfikowanie i opisanie w ciągu 3 godzin, 35 historycznych miejsc na terenie centrum Kielc. Jako pomoc patrolom służyły wskazówki lub archiwalne fotografie, przekazane podczas odprawy startowej w Ośrodku Myśli
Patriotycznej i Obywatelskiej. Walka o zdobycie cennych informacji trwała do ostatnich minut turnieju, którego zwycięzcami okazały się patrole:
Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach.
Ceremonia nagrodzenia laureatów, odbyła się tego samego dnia podczas uroczystości 185 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego przy pomniku, który upamiętnia miejsce śmierci trzech powstańców polskich, poległych w walce z żołnierzami armii carskiej gen. Rudigera. Nagrody dla wszystkich partoliw postaci dyplomów, pucharów i zestawów książek wręczali: Agata Wojda – rzecznik prasowy Wojewody Świętokrzyskiego, Tadeusz Sayor – wiceprezydent Kielc, Marek Maciągowski – dyrektor OMPiO, Dorota Koczwańska-Kalita – naczelnik kieleckiej Delegatury IPN oraz mjr rez. Władysław Adach – reprezentujący Związek Żołnierzy WP w Kielcach.
_______________________________________________________________________________________

7 LISTOPADA 2015 - ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE

7 listopada 2015r. na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji odbyły się  odbyły się zawody sportowo-obronne o puchar Wojewody Świętokrzyskiego z okazji  Narodowego Święta Niepodległości. W zawodach brali udział członkowie:
kół nr 2, 8 i 10 Związku Żołnierzy WP w Kielcach, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Strzeleckiego Kielce, Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, "Stowarzyszenia Orląt Armii Krajowej", ochotnicy. Zawody zabezpieczali żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce-Bukówka w składzie:
ppor. Bartłomiej Kamiński - kierownik strzelania, sierż. Daniel Kot - kierownik punktu amunicyjnego, st. szer. Cezary Glinka - zabezpieczenie techniczne i pomoc.
Zabezpieczenie medyczne sprawowała ekipa z 33 WOG z Nowej Dęby w składzie: mł. chor. Andrzej Szumił - rat. med., st. szer. Wojciech Skrok. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, kol. mjr w st. spocz. Władysław Adach dokonał oficjalnego otwarcia zawodów, przedstawił skład komisji sędziowskiej, osoby zabezpieczające strzelanie i organizację konkursu. Słowo wstępne - historię powstania "Narodowego Święta Niepodległości" wygłosił kolega ppłk w st. spocz. Mirosław Wdowczyk.Nagrody rzeczowe ufundował Prezes Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, Pan
Robert Literacki.
Uczestnicy konkursu strzelali z pistoletu VIST kal. 9,6 mm do tarczy sportowej na odległość 15m, w pozycji stojącej indywidualnie i drużynowo. Każdy z zawodników miał do oddania 8 strzałów, w tym 3 próbne i 5 ocenianych. Po oddaniu strzałów, uczestnicy mieli szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy, które prowadził kol. ppłk w st. spocz. Bogusław Gliwa. Strzelanie trwało około 3 godzin. Po podliczeniu wyników i wypisaniu dyplomów przystąpiono do odczytania wyników. Oto one. Klasyfikacja indywidualna.
I Miejsce Sularz Marcin 49 pkt - ŚGW IPA, II Brożyna Jerzy 48 pkt - ZŻWP Koło nr 8, III Chatys Dariusz46 pkt - KWP KIELCE. Prezydium Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach składa Komendantowi Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Panu płk Wiesławowi Mitkowskiemu serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu zawodów oraz Prezesowi Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, Panu Robertowi Literackiemu za ufundowanie specjalnych nagród rzeczowych.


______________________________________________________________________

15.09.2015 ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA NR2

Prezes Koła Nr 2, kpt. mar. rez.  Sławomir Marszałek, dokonał otwarcie zebrania i przedstawił porządek zebrania. Następnie dokonano wyboru delegacji do składania wiązanki kwiatów przed tablicami pamiątkowymi na byłym budynku sztabu. Do delegacji wybrano kolegów: kol. płk w st. spocz. Kuzińskiego Stefana,
kol. mjr w st. spocz. Puchałę Antoniego, kol. ppłk w st. spocz. Nowaka Feliksa.
Zarząd  Koła Nr 2 ZŻWP w Kielcach na zebraniu w dniu 06.08.2015r. na podstawie Statutu ZŻWP R. III, par. 13, pkt.1 podjął decyzję w formie
uchwały o przyjęcie w szeregi członków zwyczajnych kolegę por. w st. spocz. Zbigniewa Dziadowicza. Powyższa uchwała odczytana zostanie na dzisiejszym zebraniu członków Koła. Żona kolegi Zbigniewa Dziadowicza - Pani Irena Dziadowicz, również zgłosiła akces wstąpienia do naszego Koła. Pani Irena Dziadowicz została przyjęta w poczet członków wspierających naszego Koła. Państwo Irena i Zbigniew Dziadowicz z Prezesem Honorowym kol. płk w st. spocz. Stefanem Kuzińskim Ponadto kol. płk w st. spocz. Stefanem Kuzińskim wręczył legitymację członkowską dla plut. rez. Dariusza Stępnia.


Państwo Dziadowicz i Kol. Dariusz Stępień z Prezesem Honorowym kol. płk w st. spocz. Stefanem Kuzińskim.
Kolejnym punktem zebrania było wręczenie odznak "Za zasługi dla ZŻWP", dla kolegów, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości w dniu 13 sierpnia br.
Z okazji swięta Wojska Polskiego i 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej, za aktywną pracę w ZŻWP, propagowanie idei obronności Państwa,
kultywowanie tradycji narodowych stanowiących świadectwo patriotyzmu i moralny wzorzec dla współpracy, na wniosek Zarządu Koła Nr2 Kapituła Odznaki "Za zasługi dla ZŻWP" przy Zarządzie Głównym ZŻWP uchwałą nr 6/2015/K z dnia 02.06.2016 nadała:
Odznakę II klasy (Złotą) „Za zasługi dla ZŻWP” kolegom: kol. ppłk STANISŁAWOWI AUGUSTYNIAKOWI, kol. st. chor. WIESŁAWOWI PUSZCZYŃSKIEMU. Informację o zasobach finansowych Koła i płaceniu składek przedstawił kol. st. chor. sztab. Wiesław Puszczyński. Sprawozdanie z zawodów sportowo-obronnych odbytych w dniu 22.08.2015 przedstawił kol. ppłk w st. spocz. Bogusław Gliwa. Omówienie wykonania malowania sufitów w  Sali Tradycji w miesiącach letnich roku 2015, przedstawił prezes koła kpt.mar. rez. Sławomir Marszałek.

______________________________________________________________________________________

MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO


______________________________________________________________________________________________________________________________________________

MIĘDZYNARODOWE POKAZY LOTNICZE
AIR SHOW 2015 - 22-23 SIERPNIA RADOM

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22 SIERPNIA 2015 - ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE

22 sierpnia 2015r. na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji odbyły się  odbyły się zawody sportowo-obronne o puchar Wojewody Świętokrzyskiego z okazji  Święta Wojska Polskiego i 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej.W zawodach brali udział członkowie:
kół nr 2, 8 i 10 Związku Żołnierzy WP w Kielcach, Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Strzeleckiego Kielce, Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, "Stowarzyszenia Orląt Armii Krajowej", ochotnicy. Zawody zabezpieczali żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce-Bukówka w składzie: por. Bagiński Michał - kierownik strzelania, sierż. Daniel Kot - kierownik punktu amunicyjnego, st. szer. Cezary Glinka - zabezpieczenie techniczne i pomoc. Zabezpieczenie medyczne sprawowała ekipa z 33 WOG z Nowej Dęby w składzie: st. szer. Szybalski Konrad, szer. Wojciech Król.
Komisję sędziowską reprezentowali koledzy ze Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: kol. płk w st. spocz. Edward Wacnik - przewodniczący, kol. kpt. mar. rez. Sławomir Marszałek - sekretarz, kol. por. Michał Bagiński - kierownik strzelania, kol. ppłk w st. spocz.Gliwa Bogusław - członek komisji, kol. st. chor. szt. Kowalik Marian - członek komisji.


Prezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, kol. płk w st. spocz. Czesław Gajda dokonał oficjalnego
otwarcia zawodów,przedstawił skład komisji sędziowskiej, osoby zabezpieczające strzelanie i organizację konkursu. Uczestnicy konkursu strzelali z pistoletu VIST kal. 9,6 mm do tarczy sportowej na odległość 15m, w pozycji stojącej indywidualnie i drużynowo. Każdy z zawodników miał do oddania 8 strzałów, w tym 3 próbne i 5 ocenianych. Po oddaniu strzałów, uczestnicy mieli szkolenie z zasad bhp i udzielania pierwszej pomocy, które prowadził kol. ppłk Bogusław Gliwa. Strzelanie trwało około 3 godzin. Po zzsumowaniu wyników i wypisaniu dyplomów przystąpiono do odczytania wyników. Oto one. Klasyfikacja indywidualna.
I Miejsce Szwach Maciej 47 pkt-ŚZŻ AK, II Barański Adam 43 pkt -Koło nr 8 ZŻWP, III Sularz Marcin 42 pkt-ŚGW IPA. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach składa na ręce Dowódcy Garnizonu Kielce, serdeczene podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu zawodów._____________________________________________________________________________________________________

15 SIERPNIA 2015 - ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

15 sierpnia 2015 r., w Warszawie odbyły się centralne uroczystości i parada z okazji  święta Wojska Polskiego i 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1992 roku na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r.
Z okazji naszego Święta, za aktywną pracę w ZŻWP, propagowanie idei obronności Państwa, kultywowanie tradycji narodowych
stanowiących świadectwo patriotyzmu i moralny wzorzec dla współpracy, na wniosek Zarządu Koła Nr 2 Kapituła Odznaki "Za zasługi dla ZŻWP" przy Zarządzie Głównym ZŻWP uchwałą nr 6/2015/K z dnia 02.06.2015 nadała: Odznakę I klasy  z Gwiazdą „Za zasługi dla ZŻWP” kolegom: kol. st. sierż. sztab. Zenobiuszowi Cieślakowi, kol. płk Stefanowi Kuzińskiemu, kol. ppłk Edwardowi Wacnikowi.
Stoją od lewej: Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. płk Czesław Gajda, kol. ppłk Edward Wacnik, kol. st. sierż. sztab. Zenobiusz
Cieślak, kol. płk Stefan Kuziński.


Odznakę II klasy (Złotą) „Za zasługi dla ZŻWP” kolegom: kol. ppłk Stanisławowi Augustyniakowi, kol. ppłk Bogusławowi Gliwie,
kol. kpt. mar. woj. Sławomirowi Marszałkowi, kol. ppłk Feliksowi Nowakowi, kol. st. chor. Wiesławowi Puszczyńskiemu, kol. st. sierż. Ryszardowi Walczakowi.
Stoją od lewej:  Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. płk Czesław Gajda, kol. ppłk Bogusław Gliwa,
kol. kpt. mar. woj. Sławomir Marszałek, kol. ppłk Feliks Nowak, kol. st. sierż. Ryszard Walczak.Odznakę IV Klasy (Brązowa) „Za zasługi dla ZŻWP” kolegom: kol. płk Kazimierzowi Kałuży, kol. mjr Antoniemu Puchale. Dyplom za aktywną pracę na rzecz Koła Nr 2 na wniosek  Zarządu Koła Nr2 Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy WP otrzymał kol.  ppłk Feliks Nowak. Tytuł "Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP" na wniosek Zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy WP otrzymał kol. mjr Władysław Adach. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień odbyło się w nowej siedzibie Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.


ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE

Z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, w dniu 9 maja 2015r. na strzelnicy KWP Kielce, odbyły się zawody sportowo-obronne o puchar Wojewody Świętokrzyskiego. W zawodach brali udział członkowie:
kół nr 2 i 10 Związku Żołnierzy WP w Kielcach, chóru "Żołnierskie echa" Związku Żołnierzy WP w Kielcach, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Strzeleckiego Kielce, Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, "Stowarzyszenia Orląt Armii Krajowej", klasy mundurowej ZDZ w Kielcach, grupy łuczników z Warszawy, ochotnicy.
Zawody zabezpieczali żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce-Bukówka w składzie:
kpt Daniel Krupski - kierownik strzelania, ppor. Łukasz Sikorski - instruktor, st. sierż. Dariusz Wasik - kierownik punktu amunicyjnego, st. szer. Marcin Kępa - zabezpieczenie techniczne i pomoc, st. szer. Bolesław Kilian - zabezpieczenie medyczne, szer. Wojciech Król - zabezpieczenie medyczne.
Komisję sędziowską reprezentowali koledzy ze Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: kol. płk w st. spocz. Edward Wacnik - przewodniczący, kol. kpt. mar. rez. Sławomir Marszałek - sekretarz, kol. kpt. Daniel Krupski - kierownik strzelania, kol. ppłk w st. spocz.Gliwa Bogusław - członek komisji. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, kol. płk w st. spocz. Czesław Gajda dokonał oficjalnego otwarcia zawodów, przedstawił skład komisji sędziowskiej, osoby zabezpieczające strzelanie i organizację konkursu. Uczestnicy konkursu strzelali z pistoletu VIST kal. 9,6 mm do tarczy sportowej na odległość 15m, w pozycji stojącej indywidualnie i drużynowo. Każdy z zawodników miał do oddania 7 strzałów, w tym 2 próbne i5 ocenianych. Po oddaniu strzałów, uczestnicy mieli szkolenie z zasad bhp i udzielania pierwszej pomocy, które prowadził kol. ppłk Bogusław Gliwa.
Kpt. Daniel Krupski omówł szczegółowo warunki bezpieczeństwa na strzelnicy podczas strzelania. Ppor. Łukasz Sikorski przeprowadził dodatkowo szkolenie z osobami, które po raz pierwszy miały prawdziwą broń w rękach i strzelali ostrą amunicją. Strzelanie trwało około 3 godzin. Po zzsumowaniu wyników i wypisaniu dyplomów przystąpiono do odczytania wyników. Oto one. Klasyfikacja indywidualna. I miejsce Chatys Dariusz 47 pkt - KWP Kielce, II Mucha Gustaw 45 pkt - ŚGW IPA, III Wesołowski Dariusz 45 pkt - ŚGW IPA. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach składa na ręce Dowódcy Garnizonu Kielce, serdeczene podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu zawodów.

__________________________________________________________________________________

JUBILEUSZ PŁK CZESŁAWA GAJDY

26 marca br. w siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP odbyła się uroczystość z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin płk. mgr. Czesława Gajdy, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Podczas spotkania z udziałem członków Zarządu, Wiceprezes Zarządu płk mgr Bogusław Gliwa odczytał list gratulacyjny Prezesa ZG ZŻ WP  gen. dyw. w st. spocz. Franciszka Puchały. Obchodzący 80-tą rocznice urodzin, płk w st. spocz. mgr Czesław Gajda, swoją bardzo aktywną działalność w naszym Związku rozpoczął  już w 1981 roku, od wstąpienia do tworzącego się  Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Należał do grona współorganizatorów struktur organizacji w Kielcach, w których od początku pełnił szereg funkcji społecznych: sekretarza Koła Nr 1, a od pięciu kadencji prezesa licznego Koła nr 10. Ponadto w 2013 roku został członkiem Zarządu Głównego Związku oraz Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, którego sekretarzem był przez dwie poprzedzające kadencje.
Płk w st. spocz. mgr Czesław Gajda urodził się 26 marca 1935 r. w  Krasewie (pow. Radzyń Podlaski, woj. lubelskie), w rodzinie rolniczej. Swoją, oddaną
Polsce i jej Siłom Zbrojnym służbę, rozpoczął  w 1955 roku wstąpieniem do  Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie.
Po ukończeniu OSWOP przez kolejne dwadzieścia dwa lata pełnił oficerską służbę w  Wojskach Ochrony Pogranicza: w pododdziałach granicznych w Zieleńcu, Dusznikach Zdroju, Kudowie Zdroju, a następnie w Brygadzie WOP w Kłodzku i Kętrzyńskim Oddziale WOP. Zawodową służbę wojskową zakończył 9 kwietnia 1980 roku jako starszy wykładowca w centrum szkolenia na potrzeby służby granicznej. Wcześniej, już jako żołnierz, ukończył szkołę średnią w Wałbrzychu, a w latach 1970-1974 studiował zaocznie na wydziale historyczno-socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wynikiem dobrym, uzyskując stopień magistra nauk politycznych. Po przejściu do rezerwy był inspektorem ds. obronności w Wojewódzkiej Bibliotece i oficerem wychowawczym w
Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kielcach. Jubilat,  w swojej dotychczasowej,  kilkudziesięcioletniej aktywności związkowej prezentował szczere oddanie społecznemu działaniu na rzecz drugiego
człowieka, które w szczególności wyrażało się w organizowaniu lub współorganizowaniu pomocy dla chorych kolegów oraz
patriotyczno-obronnemu wychowaniu młodzieży, zwłaszcza szkół mundurowych. Pełniąc od wielu lat rolę organizatora życia własnego koła, a także całego świętokrzyskiego środowiska związkowego, dużo pracy poświęca cyklicznemu organizowaniu zawodów sportowo-obronnych z udziałem członków kół i miejscowej młodzieży, połączonych  z konkursem z wiedzy o udzieleniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.  Skrupulatnie realizuje zasadę udziału reprezentacji Związku  w obchodach świąt państwowych, w pogrzebach kolegów oraz opieki związkowych kół nad grobami poległych żołnierzy i partyzantów z okresu II wojny światowej. Był jednym ze współorganizatorów budowy obelisku przy  kwaterze wojskowej na cmentarzu w  Cedzynie k/Kielc. Ponadto, dużo czasu poświęca  organizowaniu życia kulturalnego,  m.in. aktywnie wspomaga organizacyjnie chór „Żołnierskie Echa” przy Zarządzie Wojewódzkim, w którym, wspólnie z żoną Teresą, występuje.   Chór zajmuje czołowe miejsce na festiwalach pieśni patriotycznych i żołnierskich w kraju i zagranicą. Jako Prezes Zarządu dba o dobrą współpracę z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzkim Sztabem Wojskowych, Komendą Wojewódzką Policji, a także administracją samorządową oraz organizacjami kombatanckimi w Kielcach. Dużą uwagę poświęca integracji i współpracy z innymi organizacjami służb mundurowych na terenie woj. świętokrzyskiego. Za szczególne zasługi dla Związku płk mgr Czesław Gajda został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych Województwa Świętokrzyskiego, a w 2009 roku Prezydium Zarządu Głównego ZBŻZ podjęło decyzję o wpisaniu tegorocznego Jubilata do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. Za zasługi  dla kielecczyzny został  odznaczony Srebrnym,  Złotym oraz Kawalerskim Krzyżem Zasługi, posiada ponadto Złoty Medal dla Obronności Kraju, Srebrną Odznakę za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz wiele innych odznaczeń.

__________________________________________________________________________________

DZIEŃ KOBIET W KIELCACH

6 marca w Klubie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbyła się niezwykle miła uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy WP – organizator spotkania – zaprosił na nie członkinie Związku, wdowy po żołnierzach zawodowych
oraz panie z chóru
"Żołnierskie Echa". W imieniu gospodarza obiektu gości powitała Pani Krystyna Tłuszcz, instruktorka klubu. Po przywitaniu zebranych przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego płk. mgr. Czesława Gajdę, głos zabrał  Wiceprezes Zarządu  płk mgr Bogusław Gliwa.  W swoim wystąpieniu nawiązał do historycznej genezy współczesnej tradycji święta kobiet. Wywiódł je od obchodzonych 1 marca rzymskich Matronaliów, podczas których kobiety udawały się do gaju przy świątyni Junony na Eskwilinie, by złożyć bogini w ofierze kwiaty oraz pomodlić się o szczęście w życiu małżeńskim.
Natomiast mężowie tego dnia obdarowywali swoje żony prezentami. Jak mówią przekazy historyczne w tym dniu świętowały także niewolnice i prostytutki.
Kolejne, bliższe współczesności, wydarzenie, jakim było ustanowienie w 1910 roku, w  Stanach Zjednoczonych Dnia Kobiet oraz jego światowe rozpowszechnienie w XX wieku, przeczą – zdaniem płk. Gliwy – współczesnym obiegowym opiniom, iż Dzień Kobiet, to tradycja wywodząca się z minionego systemu ustrojowego. Potym historycznym wstępie kol. Gliwa zwracając się do Pań, powiedział "Jak nikomu należą się Paniom najserdeczniejsze słowa wdzięczności i szczere życzenia
zdrowia i pomyślności, dlatego w tym uroczystym dniu, dziękujemy Wam, Kochane Panie, za wszystko, co było i jest Waszym udziałem w życiu zawodowym, a zwłaszcza rodzinnym". Po recytacji przyszła pora na śpiew w wykonaniu chóru "Żołnierskie Echa". Wstępem do występu była informacja kierownika chóru, dyrygenta mgr Wojciecha Materka o ubiegłorocznych sukcesach chóru, a po niej salę wypełniły pięknie brzmiące pieśni wojskowe i inne w tonacji romantyczno-miłosnej.  Przed dalszymi popisami wokalnymi Prezes Zarządu zaprosił zebranych na żołnierską grochówkę, którą panie miały podaną z wdziękiem i kelnerskim zacięciem  przez samego Wiceprezesa Zarządu płk. B. Gliwę. Panie i panowie, wzmocnieni smacznym posiłkiem, rozśpiewali się już na dobre. Nestor Związku Stanisław Sobczyk (jak  powiedział, zna na pamięć 69 pieśni i piosenek) zaręczał panie, słowami piosenki "My Cyganie", "Będzie prościej, będzie prościej, będzie jaśniej całą radość damy dzisiaj wam".
Nie zabrakło jednak nut dramatycznych w pieśni "Nina" wykonanej operowo przez Tadeusza Niemca,  której bohater najpierw zwątpił w jej uczucie sugerując "Może z innym znajdziesz szczęście swe...", by w chwilę potem,  słowami piosenki "Chabry z poligonu" radośnie ogłosić "Jadę do ciebie dziewczyno, jadę do Ciebie z daleka". Nie zabrakło kolejnych - wyśpiewanych męskimi głosami, przy akordeonowym akompaniamencie Mariana Makucha -
miłosnych deklaracji: "Za te czarne cudne oczęta, serce, dusze bym dał", czy też "Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny", ale ich szczerość podważyli panowie Czesław Karolczyk i Henryk Janysz, brawurowo wyśpiewując "My jesteśmy tanie dranie, dranie tanie niesłychanie.
Końcowym, mocnym akcentem, spotkania było wzniesienie toastu przez Prezesa płk. Czesława Gajdę, w którym życzył paniom m.in. żeby zawsze
były kochane, doceniane, a każdy dzień niósł radość i pogodę ducha. Następnie mężczyźni odśpiewali gromko "Sto lat", a Prezes i Wiceprezes  wręczyli paniom gustowne upominki.


_______________________________________________________________________________________________

 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego