2021 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

2021 rok

Aktualności archiwum

_____________________________________________________________________________________________

Tekst i zdjęcia: Mirosław WdowczykPrzedświąteczne spotkanie członków Koła nr 10       17 grudnia 2021 r.  w sali konferencyjnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach, zebrali się członkowie Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim wzajemnemu złożeniu bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń.  Otwierajac zebranie  Prezes Koła nr 10 podpułkownik Krzysztof Jędruszczak poprosił o wspólne wysłuchanie i odśpiewanie Hymnu Zwiazku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz o uczczenie minutą ciszy zmarłych w listopadzie 2021 r. - pułkownika Norbarta Samulaka oraz Pani Janiny Pachockiej - żony zmarłego w 2019 r. Janusza Pachockiego, członka naszego Koła.  W pogrzebie płk. Norberta Samulaka –  podkreślił Prezes Koła – wzięli udział członkowie Koła nr 10 - m.in. w składzie delegacji Koła oraz  pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego. Następnie prowadzący zebranie Prezes Koła powitał uczestników spotkania oraz przybyłe na nie, nowe członkinie naszego Koła: Kol. Teresę Mróz i Kol. Jolantę Wdowczyk. Koleżanki Teresa i Jolanta przystąpiły do naszego Koła z przeniesienia z rozwiazanego Koła nr 4. Ppłk K. Jędruszczak równie serdecznie powitał sympatyków ZŻWP płk. Wacława Kubiaka oraz Pana Leszka Janosika-Bielskiego. Kolejnym miłym aktem spotkania było wręczenie dyplomów - podziękowań od płk. Edwarda Wacnika – Prezesa ZW podczas minionej kadencji - za owocną współpracę podczas X kadencji Zarządu Wojewódzkiego. W imieniu płk. Edwarda Wacnika, dyplomy-podziękowania Kol. ppłk. Markowi Szmitowi, Kol. st. chor. sztab. Ludwikowi Będziorze oraz  Kol. st. sierż. sztab. Marianowi Makuchowi, wręczył Prezes Koła ppłk Krzysztof Jędruszczak.
       Najważniejszą i wzruszającą częścią przedświątecznego zebrania członków Koła były chwile, w których Prezes Koła złożył zebranym życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne oraz odczytał życzenia dla członków Koła przesłane przez podpułkownika Stanisława Kozioła, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego XI kadencji. Te i wymieniane między uczestnikami spotkania życzenia świąteczne, zyskały piękną kolędową oprawę muzyczną za sprawą występu duetu „Pasjonutki”, złożonego z nowo przyjętych do Koła - Kol. Tereni Mróz i Kol. Joli Wdowczyk.
       Pierwsze po wyborach nowego Zarządu Koła nr 10 zebranie członków Koła zaowocowało także podjęciem kilku postanowień połączonych z przedstawieniem istotnych informacji dotyczących świętokrzyskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zebrani członkowie Koła przyjęli uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2022 r., powołali Kol. Jolantę Wdowczyk na funkcję pełnomocnika Zarządu Koła ds. organizowania przedsięwzięć kulturalno-turystycznych oraz powierzyli Kol. Wacławowi Słomnickiemu, Wiceprezesowi Zarządu Koła, obowiązki pełnomocnika Zarządu Koła ds. socjalno-zdrowotnych. Ponadto uczestnikom spotkania zostały przekazane informacje dotyczące: aktualnego składu Zarządu Wojewódzkiego w świętokrzyskiej organizacji ZŻWP, sytuacji finansowej Koła oraz zasad prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty.
       Członkowie Koła nr 10 w Kielcach składają Zarządowi Głównemu, Zarządowi Wojewódzkiemu oraz wszystkim członkom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego najlepsze życzenia z okazji najbliższych świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 Roku. Niechaj każda chwila świąt Bożego Narodzenia  żyje w Waszych domach własnym rodzinnym pięknem, a Nowy Rok niech obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością, szczęściem  i satysfakcją z podejmowanych wyzwań.
           
           
           

________________________________________________________________________


Tekst: Sabina Andruszko
zdjęcia: Agnieszka Smorga

 
BETLEJEMSKIE  SWIATŁO  POKOJU
 
w KOLE  nr 5  ZZWP
 
w BUSKU -ZDROJU. 
 
 
         W dniu 20 grudnia  2021 roku w  Klubie Seniora  w Busku – Zdroju przy ul. Różanej odbyła się niecodzienna uroczystość. Harcerki ze Związku  Harcerstwa Polskiego z Hufca Busko – Zdrój :  Zosia Cerazy i Liliana Smolińska  po 7  lat   ze Szkoły nr 3  wraz z komendantem Hufca hcm   panem Adamem Gadawskim  i panią komendant hcm Teresą Leszczyńską – członkiem koła nr 5 ZZWP przekazały na  ręce  pana   ppłk Stanisława KOZIOŁA  - prezesa     Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP -    BETLEJEMSKIE  ŚWIATŁO POKOJU.
 
     Hasło tegorocznej akcji to   ,, ŚWIATŁO SŁUŻBY,, To  światło będzie dawało moc nie tylko  harcerzom ale tym wszystkim do których zostanie zaniesione.
 
         Słowo ,,służba,, jest szczególnie bliskie wszystkim żołnierzom, nie tylko tym , którzy każdego dnia  służą na rzecz  Polski i jej obywatelom, ale również tym, którzy już odeszli do rezerwy albo w stan spoczynku jak żołnierze ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
         W tym ciężkim pandemicznym okresie starają się  z pomocą dotrzeć tam gdzie są  najbardziej potrzebni nie tylko swoim koleżankom i kolegom ze Związku ale również innym obywatelom.
 
Światło przyniesione w sztafecie przez harcerzy z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem z pewnością rozjaśni ciemne strony pandemii , w której przyszło nam żyć.
 
          Światło    będzie niosło ciepło i pokój osobom chorym i potrzebującym tak, aby przeżyli te święta godnie przy wigilijnym stole i z radością w sercu.
 
          Harcerki oprócz    Światła Betlejemskiego Pokoju przekazały  życzenia  słowami:
 
,,   Z okazji Świąt  Bożego  Narodzenia
 
    przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia.
 
    W obecnej , trudnej sytuacji życzymy,
 
     aby te święta były bezpieczne dla Was i Waszych bliskich.
 
     Życzymy przede wszystkim zdrowia
 
     a także chwili odpoczynku i wytchnienia.
 
     Niech ten czas będzie także czasem refleksji oraz radości i spokoju,
 
     a wszelka pomyślność  towarzyszy w każdym  dniu nadchodzącego  Roku.
 
 
                  Życzy Komenda Hufca ZHP Busko- Zdrróju.
 
 
Ppłk  Stanisław KOZIOŁ  przyjął  Światło Betlejemskie  z wielkim wzruszeniem, które również udzieliło się pozostałym osobom.
 
       Jako prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zadeklarował, że przekaże je do wszystkich członków na terenie  województwa poprzez przesłanie ich na ręce prezesów kół.
 
Złożył wzajemnie serdeczne życzenia harcerzom  ich opiekunom i rodzinom.
 
       Do życzeń prezesa dołączyli obecni na tym spotkaniu członkowie koła nr5 w Busku – Zdroju.
 
Sabina  ANDRUSZKO  - wiceprezes d/s socjalno  - zdrowotnych Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP jednocześnie wiceprezes koła nr 5 w Busku – Zdroju.
 
Sierż. Konrad PÓŁTORAK     - skarbnik koła nr 5,
 
Ppłk   Alina MIŁKOWSKA   - przewodnicząca Komisji soch. zdr. Koła nr  5,
 
Str. chor szt.   Wiesław KASZA  -  przewodniczący Komisji Rewizyjnej koła nr5.
 
Ponadto  obecna była pani Agnieszka  SMORGA  - pracownik  Klubu Seniora. Wiceprezes  pani Sabina ANDRUSZKO podziękowała harcerzom za dzisiejszą obecność ale również  za udział  w wielu spotkaniach organizowanych przez  Zarząd koła z różnych okazji w minionym roku na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój.
 
      Podziękowała  państwu Komendantom Hufca ZHP w Busku – Zdroju, wyrażając nadzieję na dalszą współpracę o zasięgu wojewódzkim ze względu na rozpoczynającą się pracę ppłk Stanisława KOZIOŁA jako prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP oraz jej jako wiceprezesa tegoż Zarządu.
 
      Podziękowała pracownikom Klubu Seniora za dotychczasową bardzo dobrą współpracę z członkami koła nr 5 składając życzenia na ręce pani Agnieszki SMORGA.
 
Pani Annie  KANIA  dyrektor MOPS-u podziękowania i życzenia świąteczne złożyli osobiście prezes ppłk Stanisław  KOZIOŁ  i wiceprezes  Sabina ANDRUSZKO.
 
 
      Na zakończenie spotkania prezes ppłk Stanisław KOZIOŁ przekazał wszystkim członkom  Związku  wraz ze Światełkiem Pokoju jego ideę aby ludzie  potrafili na chwilę zatrzymać się , powstrzymać gniew i złość.
 
 
      W historii Betlejemskiego Światła  Pokoju , w zmieniających się warunkach politycznych , nigdy nie zdarzyło się by światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę.
 
     To czyni ze światła znak pokoju poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
 
 
     Kończąc, życzę wszystkim członkom Związku oraz czytelnikom GwiR
 
 
     WESOŁYCH   ŚWIĄT
 
 
Pachnących choinką, pełnych ciepła i miłości ŚWIĄT   BOŻEGO  NARODZENIA', spełnienia wszystkich marzeń oraz realizacji planów w nadchodzącym Nowym 2022 Roku
 
 

 
 
 
 
 
             _________________________________________________________________________________________

Tekst i zdjęcia: M. Wdowczyk


 
 
XI Wojewódzki Zjazd Delegatów
 
świętokrzyskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 


 
    27 listopada 2021 roku o godz. 11.00 w gościnnych podwojach restauracji „Smaczna Chatka” w podkieleckiej Świętej Katarzynie, rozpoczęli swoje obrady uczestnicy XI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów świętokrzyskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego płk. Edwarda Wacnika – nieobecnego na Zjeździe z powodów zdrowotnych - otwarcia Zjazdu dokonał Kol. płk Stanisław Kozioł – członek Zarządu Wojewódzkiego, Prezes Zarządu Koła Nr 5 w Busku-Zdroju. Przed rozpoczęciem debaty goście i delegaci odśpiewali Hymn Narodowy Polski oraz  Hymn ZŻWP, po czym  otwierający zebranie  powitał gości i delegatów.  W gronie gości szczególnie gorąco przywitał Kol. płk. Stefana Kuzińskiego – Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, w przeszłości Prezesa ZW przez kilka kadencji.
 
     Zgodnie ze statutową procedurą delegaci wybrali Prezydium Zjazdu, które desygnowało Kol. kpt. Stanisława Babiarza na Przewodniczącego Zjazdu. Rozpoczynając przewodzenie  obradom Kol. S. Babiarz poprosił obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć  dwudziestu dziewięciu  Koleżanek i Kolegów, którzy zmarli w okresie obejmującym X kadencję władz Zarządu Wojewódzkiego. Po stwierdzeniu prawomocności Zjazdu – na dwudziestu delegatów kół, obecnych było szesnastu – i przyjęciu przez delegatów dokumentów regulujących przebieg Zjazdu, Przewodniczący Zjazdu przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad.
 
     W sprawozdaniu  ustępującego Zarządu Wojewódzkiego - przedstawionego przez Sekretarz ZW Kol. Joannę Sieniawską, a przygotowanego wspólnie z Prezesem ZW Kol. płk. Edwardem Wacnikiem, przez Kol. plut. rez. Mariusza Kowalskiego, Wiceprezesa ZW ds. Społecznych - na szczególne podkreślenie zasługują następujące oceny i informacje. Autorzy sprawozdania stwierdzają w nim m.in.: „Była to  najtrudniejsza kadencja w czterdziestoletniej działalności Związku i nie mamy na myśli wyłącznie uwarunkowań pandemicznych, z jakimi borykamy się jako kraj, społeczeństwo i Związek od dwudziestu miesięcy” oraz, że ”Należy szczególnie podkreślić zawirowania w działalności Związku, spowodowane jednostronnym i wielce krzywdzącym nasze środowisko rozwiązaniem przez Ministra Obrony Narodowej w lutym 2016 roku umowy o współpracy...Wszystkie jednostki organizacyjne Związku zostały zmuszone, niektóre w trybie natychmiastowym, do opuszczenia pomieszczeń udostępnianych przez jednostki i instytucje wojskowe. Skreślone zostały wszystkie zamierzenia Związku z planów współpracy dowódców jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, a także, że „Jako środowisko emerytów wojskowych, boleśnie dotknął nas odgórny ministerialny zakaz kontaktów i współpracy jednostek wojskowych z przedstawicielami i kołami Związku. W trakcie realizacji założonych planów pracy spotykaliśmy się z wielokrotną odmową władz wojskowych i regionalnych dotyczących współpracy przy organizacji zawodów strzeleckich, wycieczek zorganizowanych, udziału w wydarzeniach kulturalnych, czy chociażby brakiem zaproszeń na uroczystości patriotyczne i narodowe”.
 
     W tej sytuacji, jak informują autorzy sprawozdania, jedynym wyjątkiem okazał się Dzień Weterana organizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek (partia Prawo i Sprawiedliwość), w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. W uroczystościach tych dwukrotnie uczestniczyli, zaproszeni przez Panią Wojewodę, przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego.
 
   Te niesprzyjające okoliczności nie stłumiły – jak wynika ze sprawozdania ustępujących władz wojewódzkich - aktywności władz wojewódzkich i zarządów kół. Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego oraz poszczególnych kół cyklicznie brali aktywny udział w  uroczystościach, wydarzeniach patriotycznych i spotkaniach okolicznościowych, zaznaczając swoją obecnością uczestniczenie świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w ważnych wydarzeniach regionalnych. Artystyczną emanacją tej aktywności była działalność - utworzonego w 2008 r. przez ZW, chóru „Żołnierskie Echa”, który koncertami promował  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - m.in. poprzez cykliczny udział w rocznicowych uroczystościach związanych z miejscami bitew, w okolicznościowych koncertach patriotycznych i religijnych przedstawianych w kieleckich kościołach, w DPS-ach, w przedszkolach i szkołach oraz podczas przeglądów pieśni patriotycznej i wojskowej.
 
    W sprawozdaniu ustępującego Zarządu Wojewódzkiego mocno zostały wyakcentowane najważniejsze wydarzenia X kadencji władz wojewódzkich. Takim znaczącym wydarzeniem było odsłonięcie 7 września 2019 r. w Broninie (gmina Busko-Zdrój)  pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich poległych w 1939 roku pod tą wsią oraz mieszkańców zamordowanych przez Niemców. Pomysłodawcą budowy siedmiometrowego monumentu i głównym realizatorem przedsięwzięcia był emerytowany podpułkownik Wojska Polskiego Stanisław Kozioł – sołtys Broniny, a zarazem Prezes Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku Zdroju. Organizatorami uroczystości było Koło nr 5 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, kierowane przez ppłk. Stanisława Kozioła i Kol. Sabinę Andruszko.  Wspierali ich ponadto, bronińska Rada Sołecka, Związek Kółek i Organizacji Rolniczych oraz  lokalne władze miejsko-gminne i powiatowe.
 
       W sprawozdaniu władz wojewódzkich X kadencji, znaczące miejsce znalazła także, uroczystość wręczenia sztandaru  Kołu nr 11 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kazimierzy Wielkiej. Autorzy omawianego dokumentu podkreślili wyjątkowe zasługi Zarządu Koła, a zwłaszcza jego Prezesa Kol. ppłk. Tadeusza Podkowy w pokonywaniu wymaganych procedur zmierzających do przyznania tak wyjątkowego i cennego symbolu Koła nr 11 w Kazimierzy Wielkiej. W sprawozdawczym przekazie ustępującego Zarządu Wojewódzkiego, nie zabrakło także informacji o wysoko ocenionych przez świętokrzyską społeczność związkową, uroczystościach obchodów 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystości te przeprowadziły wszystkie koła, ale – jak podkreślają sprawozdawcy – Koło nr 5 z Buska-Zdroju zorganizowało tę rocznicową uroczystość na takim poziomie, że w pełni zasłużyło ono na miano centralnych wojewódzkich obchodów tego związkowego jubileuszu. Buskie święto Związku Żołnierzy Wojska Polskiego swoją obecnością zaszczycili m.in. gen. dyw. dr Franciszek Puchała – Honorowy Prezes ZŻWP, płk Henryk Budzyński – Sekretarz Generalny ZG ZŻWP, Jerzy Kolarz  – Starosta Buski, Andrzej Gądek – Przewodniczący Rady Powiatu buskiego, Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Robert Burchan – Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, płk. dr n. med. Bernard Solecki - Dyrektor 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju oraz płk Edward Wacnik – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach. Główni organizatorzy tej uroczystości Kol. ppłk Stanisław Kozioł, Prezes Koła nr 5 oraz Kol. Sabina Andruszko, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego,  mieli zaszczyt odebrać podczas uroczystości prestiżowe wyróżnienia: Kol. S. Kozioł tytuł „Człowieka Roku ZŻWP” za rok 2019, a Kol. S. Andruszko wyróżnienie w postaci wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych w ZŻWP. Ich zasługi dla Związku zaowocowały wcześniej, przyznaniem im najwyższego związkowego odznaczenia „Krzyża Komandorskiego ZŻWP”.
 
       Autorzy sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego z działalności w X kadencji władz wojewódzkich zamieścili również serdeczne podziękowania dedykowane  Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Kol. płk. Edwardowi Wacnikowi, podkreślając rolę i zaangażowanie  Kol. pułkownika w pokonywaniu wszelkich trudności w minionym pięcioleciu, a w szczególności w utrzymaniu organizacyjnej spójności wojewódzkiej organizacji ZŻWP oraz w patronowaniu najważniejszym wydarzeniom w ZŻWP w naszym województwie. Także poprzez, mimo podeszłego wieku, osobisty w nich udział - bez względu na pogodę i porę roku i inne przeciwności.
 
       W treści sprawozdania oraz wypowiedziach delegatów – w szczególności Kol. Sabiny Andruszko – mocno akcentowane były starania Zarządu Wojewódzkiego X kadencji oraz prezesów kół w dążeniu do utrzymania, a w rezultacie powiększania stanu liczebnego członków w świętokrzyskiej organizacji ZŻWP. Pomimo trudnych warunków funkcjonowania, będących rezultatem zerwania współpracy przez MON oraz  pandemicznego zawieszenia, Związek w województwie świętokrzyskim posiada obecnie ponad 180 członków. Na początku X kadencji było nas 176  (dane za 31.12. 2016 rok), lecz biorąc pod uwagę to, że w czasie kadencji zmarło dwudziestu dziewięciu członków, to aktualna liczba członków jest efektem przyjęcia w X kadencji kilkudziesięciu nowych członków Związku.   
 
       W podsumowaniu autorzy sprawozdania wyrażają przekonanie, że pomimo przeciwności losu, bardzo trudnej i z konieczności wydłużonej kadencji,  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w województwie świętokrzyskim pomyślnie realizował swoje główne zamierzenia i obecnie znajduje się w zadowalającej kondycji. Proponują ponadto nowym władzom wojewódzkim Związku, by ich działaniom przyświecał również cytat z książki Lewisa Carrolla „ Alicja w krainie czarów”, zgodnie z którym  "Trzeba biec z całych sił, aby pozostać w tym samym miejscu. Aby posuwać się naprzód, trzeba biec dwa razy szybciej."
 
    Świadectwem pozytywnej oceny ustępującego Zarządu Wojewódzkiego było  sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.  Jej Przewodniczący Kol. ppłk pil. Andrzej Krajewski przedstawił sprawozdanie WKR, w którym Zarządowi Wojewódzkiemu X kadencji wystawiona została ocena bardzo dobra oraz przedłożona została propozycja udzielenia przez Zjazd Delegatów absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.  Zjazd jednomyślnie uchwalił udzielenie absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu X kadencji.
 
      W rezultacie tajnych wyborów oraz w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas pierwszych posiedzeń, skład władz wojewódzkich w świętokrzyskiej organizacji  ZŻWP przedstawia się następująco:
 

Zarząd Wojewódzki:
 

Prezes Zarządu- Kol. ppłk Stanisław Kozioł;
 
Wiceprezes Zarządu ds. Socjalno-Zdrowotnych - Kol. Sabina Andruszko;
 
Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych - Kol. ppłk Marek Szmit;
 
Skarbnik Zarządu - Kol. płk Stanisław Wałek;
 
Sekretarz  Zarządu Wojewódzkiego - Kol. ppłk Piotr Mac;
 
Członek Zarządu odpowiedzialny za wewnątrzzwiązkową komunikację elektroniczną oraz za administrowanie stroną internetową Zarządu Wojewódzkiego - Kol. mjr Adam Lisowiec;
 
Członek  Zarządu - Kol. plut. rez. Wacław Lewandowski;
 
Członek Zarządu - Kol. ppłk Krzysztof Jędruszczak;
 
Członek Zarządu - Kol. ppłk Tadeusz Podkowa;
 
Członek Zarządu - Kol. Jan Ciesielski;
 
Członek Zarządu - Kol. chor. Janusz Bogucki.
 
 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna:
 

Przewodniczący - Kol. Marian Książek;
 
Wiceprzewodniczący - Kol. st. chor. Sztab. Janusz Smolanko;
 
Sekretarz - Kol. Jan Polański.
 
 

Wojewódzki Sąd Koleżeński:
 

Przewodniczący - Kol. płk Edward Wacnik;
 
Wiceprzewodniczący - Kol. ppłk Mieczysław Maciejewski;
 
Sekretarz Kol - kpt. Stanisław Babiarz.

 
     Natomiast delegatem na XII Krajowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wybrany został Kol. ppłk Stanisław Kozioł - Prezes ZW XI kadencji w świętokrzyskiej organizacji ZŻWP.
 
     XI Wojewódzki Zjazd Delegatów świętokrzyskiej  organizacji ZŻWP, przyjął ponadto dwie ważne uchwały: nadał pułkownikowi Edwardowi Wacnikowi tytuł Honorowego Prezesa Zarządu  oraz ustanowił,  jako obowiązującą – Uchwałę Programową XI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów świętokrzyskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
     Obrady delegatów stały się także okazją do uhonorowania Koleżanek i Kolegów szczególnie zasłużonych dla ZŻWP.
 
     
      Zarząd Główny Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego, na wniosek Kapituły Krzyża i Odznaki ZŻWP, odznaczył:
 

Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego:
 
Podpułkownika  Mirosława  Wdowczyka;
 
Starszego  chorążego sztabowego  Janusza  Smolankę;
 
Plutonowego  rezerwy Wacława  Lewandowskiego.
 

Srebrnym  Krzyżem Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego:
 
Joannę  Sieniawską;
 
Majora  Adama  Lisowca.
 

Odznaką Honorową  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego:
 
Jolantę  Wdowczyk.

 
      Do kolejnej ceremonii, podczas której wyróżniono dyplomem-podziękowaniem dwudziestu członków świętokrzyskiego Związku, zaproszeni zostali Koleżanki i Koledzy, którym Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Edward Wacnik postanowił złożyć osobiste podziękowania za  bezpośrednią współpracę podczas realizacji zadań i zamierzeń Zarządu Wojewódzkiego w minionej kadencji. Wręczenia  odznaczeń oraz dyplomów-podziękowań dokonali: Kol. płk Stefan  Kuziński - Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego, Kol. ppłk Stanisław Kozioł - Prezes Zarządu Wojewódzkiego, Kol. Sabina Andruszko  - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego.
 
     Na zakończenie, nowo wybrany Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Kol. ppłk Stanisław Kozioł gorąco podziękował delegatom za wybór na tą, jakże ważną funkcję. Jest to – stwierdził - wielkie wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie wobec członków Związku. Musimy – dodał – stworzyć efektywną relację ze wszystkimi kołami i członkami naszego świętokrzyskiego Związku i wypracować przy tym - nie  bojąc się pracy społecznej - skuteczne metody współpracy. W ciągu ostatnich pięciu lat obroniliśmy - mimo skomplikowanych sytuacji, nie tylko pandemicznych, ale i politycznych - nasz regionalny Związek. Potrafiliśmy -powiedział Prezes S. Kozioł - to  zrobić w minionej kadencji, to teraz też potrafimy. Kontynuując swoją wypowiedź, stwierdził: nowy Zarząd ma być organem rozwagi, ma zapewnić dobre warunki funkcjonowania organizacji.  Wszyscy jesteśmy  równi, niezależnie od stopnia wojskowego, dlatego najważniejszym priorytetem naszych działań będzie  koleżeństwo i współpraca w realizacji  celów związkowych. Ponadto, by skuteczniej realizować nasze związkowe plany, musimy nawiązywać owocną współpracę z lokalnymi władzami politycznymi i samorządowymi. MUSIMY TAK GRAĆ, ABY WYGRAĆ.  DAMY RADĘ – takim hasłem zakończył swoją wypowiedź nowo wybrany Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
       Ustępujący Zarząd Wojewódzki X kadencji, składa nowym władzom świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego najlepsze życzenia powodzenia w pracy na rzecz wspólnotowej konsolidacji w realizacji ambitnych celów przyjętych w uchwale programowej Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, a wszystkim członkom świętokrzyskiej organizacji ZŻWP    życzy dobrego zdrowia i jeszcze wielu, wielu lat życia. Jednocześnie serdecznie dziękuje im za ponad czteroletnią współpracę i oddanie w dziele nawiązywania jak najlepszych relacji międzyludzkich oraz współtworzenia sukcesów naszej wspólnoty. Osobom, które podjęły się organizacji i przeprowadzenia XI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, ustępujący Zarząd Wojewódzki wyraża najwyższe uznanie i podziękowanie. Kieruje je w szczególności do: Kol. Stanisława Babiarza, Kol. Mieczysława Maciejewskiego, Kol. Janusza Smolanki, Kol. Jolanty Wdowczyk, Kol. Mirosława Wdowczyka, Kol. Mariusza Kowalskiego, Kol. Adama Lisowca, oraz Kol. Joanny Sieniawskiej. Wyraża także, najwyższą wdzięczność Panu Alanowi Lisowcowi, właścicielowi restauracji „Smaczna Chatka”, za bezpłatne użyczenie powierzchni lokalu na przeprowadzenie Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów świętokrzyskiej organizacji ZŻWP. Podkreślając, przy tym, że przymiotnik „smaczna” w nazwie restauracji, w pełni oddał smakowitość potraw zamówionych przez uczestników spotkania. 
 
 

 

________________________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: J. Smolanko
Uroczysty Jubileusz


 
      W poniedziałek 29 listopada 2021 r pochodzący z Lisowa ,a obecnie mieszkający w Kielcach Mieczysław Kasiński skończył 100 lat .Jubilat to wiceprezes Zarządu Związku Batalionów Chłopskich w Kielcach. Wspaniałą niespodziankę zrobili panu Mieczysławowi członkowie świętokrzyskich struktur PSL. Był olbrzymi baner z życzeniami i zdjęciem stulatka, tort, balony i gromkie " 200 lat".
 
    Wśród zaproszonych gości był euro poseł Adam Jarubas i poseł Czesław Siekierski. Miłą niespodziankę jubilatowi zgotowali członkowie Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w imieniu którego st. chor sztab Janusz Smolanko wręczył stulatkowi list gratulacyjny.
 
Więcej o tym wydarzeniu i jubilacie można przeczytać na stronie internetowej echodnia.eu/świętokrzyskie/kasiński.   
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Tekst i zdjecia: J. Smolanko


Uroczystości 11-go Listopada


       11 listopada 2021r.w Mstowie uroczyście świętowano 103 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, połączoną z Powiatową Mszą św. dziękczynną za Ojczyznę.
      Ceremonię prowadził pomysłodawca imprezy, Komendant Szczepu phm. Tomasz Derda. Obchody rozpoczęły się na mstowskim rynku apelem, wciągnięciem na maszt flagi państwowej i odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Pod masztem z powiewającą biało-czerwoną  flagą przedstawiciele samorządu gminy postawili zapalone znicze jako symbol hołdu dla tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Z rynku uczestnicy apelu przemaszerowali do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Mszę celebrował ksiądz generał Stanisław Rospondek, obchodzący jubileusz 80 urodzin i 55-lecia święceń kapłańskich. Po zakończonej Eucharystii odbył się koncert pieśni patriotycznych.
      Było to niezapomniane wydarzenie, w  którym mogłem uczestniczyć jako przedstawiciel ŚZŻWP w Kielcach wraz z prezesem ZWiRWP płk Janem Szpakiem oraz przedstawicielem Stowarzyszenia Kursk, Mariuszem Niczyporukiem. Na obchody zostałem zaproszony przez kolegę Mariusza Mąkosę - wiceprezesa ZWiRWP.

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
 
Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 


 
 
Świętokrzyski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,
 
pożegnał zmarłego Pułkownika Norberta Samulaka. 
 
       15 listopada 2021 r. zmarł  wieku 88 lat  Pułkownik Norbert Samulak – członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego od 1986 roku, kilkudziesięcioletni korespondent Głosu Weterana i Rezerwisty, wyróżniony certyfikatem „Zasłużonego Korespondenta Głosu Weterana i Rezerwisty”.
 
       Śp. Norbert Samulak urodził się 15 września 1933 roku w Dzierążni w powiecie Tomaszów Lubelski. Po edukacji na poziomie szkoły podstawowej i średniej w 1950 r. rozpoczął  naukę w Oficerskiej Szkole Kwatermistrzowskiej w Poznaniu, a po jej ukończeniu, jako oficer służb kwatermistrzowskich, pełnił  do 1984 roku zawodową służbę na odpowiedzialnych stanowiskach logistycznych w  jednostkach Wojska Polskiego. Trzydziestoczteroletnią służbę Ojczyźnie  zakończył w stopniu pułkownika w sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo-Kablowej na stanowisku Kwatermistrza - Zastępcy Dowódcy Brygady.   O zasługach Zmarłego dla Wojska Polskiego świadczą  przyznane Mu liczne odznaczenia państwowe i resortowe.  
 
       W 1986 r. Pułkownik Norbert Samulak zostaje członkiem Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego), w którym pełni w kolejnych kadencjach funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła nr 10 w Kielcach. Śp. Kolega Norbert należał do  najaktywniejszych członków naszej organizacyjnej wspólnoty - służąc radą i propozycjami  stymulującymi aktywność jej członków.   Nasz  Zmarły Kolega za swoją  pełną poświęceń wieloletnią działalność w  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został wielokrotnie  wyróżniony odznaczeniami związkowymi nadanymi przez Zarząd Główny: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem, a w 2019 roku najwyższym odznaczeniem Związkowym -  Krzyżem Komandorskim.
 
       Niezwykle znaczące  dokonania Pułkownika Norberta Samulaka, skutecznie służące dobru naszego Związku – także w wymiarze ogólnokrajowym – są efektem Jego ponadprzeciętnej aktywności jako autora wielu tekstów publikowanych na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty”, które  zamieszczał przez kilkadziesiąt lat. Wielokrotnie brał udział w Sejmiku Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty”, a w Sejmiku zorganizowanym w 2010 r. otrzymał certyfikat „Zasłużonego Korespondenta Głosu Weterana i Rezerwisty”. Kolega  Norbert Samulak, był jednak  przede wszystkim wyjątkowo płodnym autorem wierszy i tekstów prozatorskich. Opublikował ponad dwadzieścia książkowych pozycji  o charakterze patriotyczno-religijnym, historycznym  i autobiograficznym. O ich przesłaniu i treści wiele mówią tytuły nadane im przez autora:  „Matka”, „Samsonów”,’Perła Roztocza”, Blask Gwiazdy”,„Rok pański”, „Strach ma wielkie oczy”,”W parku spokoju”, „Rozmaitości”, „Mazury i Augustowskie”, „Wspomnienia”, „Barwy życia”, „Blaski życia”, „Życie”, „Przemiany”, „Kawałek historii”, „Spojrzenie”, „Drogi życia”, „Dzierążnia w ogniu”, „Świat się śmieje”,”Naprzód”, „Z kart historii szkoły”. Ostatnią książką, którą Zmarły Poeta i Pisarz obdarował nas czytelników, stała się wydana w 2021 r. - bardzo autobiograficzną i wzruszająca poetycko - „Wieś Przykościelna”. Za swoją działalność literacką  Norbert Samulak został wyróżniony statuetką „Nike Świętokrzyska” oraz Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Żegnamy poetę, pisarza, ale także wyjątkowego działacza społecznego, który razem z żoną   Zuzanną z domu Szwed - znaną malarką, rzeźbiarką, poetką i  społeczną aktywistką -  założył Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej oraz  Muzeum Regionalne w Samsonowie, łącząc to z  wydawaniem czasopisma „Głos Samsonowa”. W latach 90-tych ubiegłego wieku  Pułkownik Samulak wraz żoną Zuzanną, nie dopuścili do zniszczenia usuwanego sprzed jednej ze szkół  w Kielcach popiersia generała Zygmunta Berlinga - dowódcy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki oraz 1 Armii Wojska Polskiego, a wcześniej w latach 1937-1939, dowódcy 4 pułku Legionów w Kielcach.  Wymagającymi szczególnego poświęcenia działaniami, doprowadzili do przeniesienia popiersia generała Berlinga na prywatną działkę w podkieleckiej miejscowości Samsonów-Dutków.
 
       Uroczyste  pożegnanie śp. Pułkownika Norberta Samulaka rozpoczęło się 20 listopada 2021 roku w kieleckim kościele p.w.  św. Józefa Robotnika, a po uroczystej mszy poświęconej pamięci Zmarłego, kondukt żałobny przejechał na cmentarz parafialny do Tumlina-Węgle. Do cmentarza, na którym pochowani są krewni żony Zuzanny. W ostatnim pożegnaniu Zmarłego Kolegi wzięli udział członkowie Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wraz z pocztem sztandarowym wojewódzkiego związku w składzie: ppłk Marek Szmit, st. chor. sztab. Janusz Smolanko, st. chor. sztab. Ludwik Będziora. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego  Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zmarłego Pułkownika pożegnał podpułkownik Stanisław Kozioł – członek Zarządu Wojewódzkiego (od 27 listopada 2021 r. - Prezes Zarządu Wojewódzkiego). Swoje wystąpienie ppłk Stanisław Kozioł zakończył następującymi zdaniami:
 
       My, członkowie Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Drogim Zmarłym żegnamy Pułkownika Wojska Polskiego oraz  nieodżałowanego Kolegę, współtowarzysza z naszej związkowej wspólnoty. Każdy, kto miał okazję poznać śp. Pułkownika Norberta Samulaka zapamięta Go w szczególności, jako oddanego Patriotę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, który w swej ostatniej książce zamieścił strofę:
 
 
                                            Za tobą ma Ojczyzno
 
                                            Matko nad matkami
 
                                            Tęsknię codziennie
 
                                            Dla ciebie oddaję wszystko
 
 
 
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Tekst i zdjęcia: M. Wdowczyk
 
 
 
 
 NOWI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU 
 
 
        22 października br., podczas posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Prezes ZW Kol. płk Edward Wacnik wręczył legitymacje dwóm nowo przyjętym członkom  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Kol. mjr Stanisław Partyka oraz Kol. st. chor. szt. Mirosław Chudziński zasilili grono członków Koła nr 10, którego Prezesem w nowej XI kadencji jest Kol. ppłk Krzysztof Jędruszczak.


__________________________________________________________________________ 
1 listopad 2021 rok
 
 


 
 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: Urszula Smolanko


 
 
          St .chor. sztab. Janusz Smolanko, członek Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, od lat razem z żoną Urszulą (na zdjęciach skromnie ukrywającą się za obiektywem aparatu fotograficznego) opiekują się grobami zmarłych członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych w kwaterze wojskowej na cmentarzu w podkieleckiej Cedzynie. Państwo Smolankowie również od lat przed Świętem Zmarłych porządkują teren Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Kielcach. Kolega Janusz Smolanko należy do najaktywniejszych i ponadprzeciętnie oddanych realizacji jej celów -  członków naszej organizacji. Wiemy już, że na wniosek płk. Edwarda Wacnika - Prezesa kieleckiego Zarządu Wojewódzkiego - st. chor. sztab. J. Smolanko został odznaczony przez Zarząd Główny ZŻWP jednym z najwyższych odznaczeń związkowych - Krzyżem Złotym z Gwiazdą. Uroczysta dekoracja bohatera tego tekstu nastąpi 27 listopada br. podczas XI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Na to wyróżnienie złożyło się m.in. poświęcenie naszego Kolegi  w dbaniu  o zachowanie w zbiorowej pamięci  zmarłych kolegów ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz  poległych żołnierzy Armii Czerwonej.
 
        Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Kielcach założony został w latach 1953 – 1958 i znajduje się w miejscu wydzielonym z Cmentarza Starego u zbiegu ulic Z. Kwasa i J. Sobieskiego. Powstał w latach 70. XX wieku i pogrzebano tu ekshumowane szczątki żołnierzy radzieckich poległych w 1945 roku podczas walk z Niemcami w Kielcach i okolicy. W większości są to mogiły zbiorowe i bezimienne.  Na końcu alei w styczniu.1975 roku odsłonięto pomnik autorstwa Stefana Maja poświęcony pamięci czterech tysięcy poległych żołnierzy Armii Radzieckiej. Pomnik złożony jest z dwóch płyt. Na trapezoidalnej ścianie autor umieścił płaskorzeźbę przedstawiającą klęczącą kobietę, trzymającą w jednej ręce wieniec, a w drugiej rączkę małej dziewczynki. W tle tych postaci umieszczone są: gołąb, kwiaty i promienie słoneczne. Na pierwszym planie ustawiony jest stojący piaskowcowy cokół, na którym wyryty jest napis "Wieczna sława i pamięć bohaterom - żołnierzom Armii Radzieckiej". Nad nim umieszczono czerwoną gwiazdę. Przed pomnikiem na niskim fundamencie ułożona jest płasko marmurowa płyta pochodząca ze zlikwidowanego Pomnika Wdzięczności stojącego do roku 1989 na Placu Stefana Żeromskiego. Po obu stronach alei znajduje się 36 kwater ze zbiorowymi mogiłami i dwoma indywidualnymi. Kwatery  w cementowych obramieniach oznaczone są czerwonymi gwiazdami. Tabliczki epitafijne (z napisami w języku polskim i rosyjskim) znajdują się na ośmiu grobach zbiorowych i jednym indywidualnym i dotyczą łącznie 15 osób. Po rosyjsku napisana jest także dolna część metalowej tablicy, informującej o miejscu przechowywania spisu nazwisk pogrzebanych tu żołnierzy: „Pochowano tu 3999 żołnierzy radzieckich, poległych w walce o wyzwolenie ziemi kieleckiej w latach II Wojny Światowej".
 
 
 
 
 
 
 

 


_________________________________________________________________________________ 
Tekst: Sabina Andruszko
 
Zdjęcia: Paweł Karolczak                    
 
 
OBCHODY 82. ROCZNICY BITWY POD BRONINĄ


 
                         
 
        19 września 2021 roku, w zimny i deszczowy dzień w Kościele  Bożego Ciała  w  Busku-Zdroju  o godz. 12.30  zebrała się liczni uczestnicy mszy świętej odprawianej w intencji żołnierzy poległych w bitwie pod Broniną oraz mieszkańców zamordowanych przez najeźdźcę  dziewiątego września 1939 r. Mszę celebrował ks. Prałat   Marian Janik. Organizatorami uroczystości byli: Koło nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku-Zdroju, Rada Sołecka  wsi Bronina  oraz  Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Busko-Zdrój.
 
       Msza rozpoczęła  się wprowadzeniem sztandarów, którym komendę do wprowadzenia do nawy kościoła wydał  ppłk Stanisław Kozioł - Prezes  Koła nr 5 ZŻWP, członek Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP oraz sołtys wsi Bronina. Prezes  ppłk Kozioł powitał zaproszonych gości: przedstawicieli władz samorządowych i państwowych, na czele ze starostą powiatu  Jerzym Kolarzem,  przewodniczącym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Robertem Burchanem, skarbnikiem Miasta i Gminy Busko-Zdrój Arturem Tokarzem oraz reprezentantów organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie Buska-Zdroju, współpracujących ze  Związkiem Żołnierzy WP. Powitał także – licznie, jak zwykle, przybyłych  na tę uroczystość – harcerzy z Hufca Busko-Zdrój pod kierownictwem  Komendanta  Harcmistrza Adama  Gadawskiego i Harcmistrz Teresy Leszczyńskiej. Powitał również  członków Koła nr 5 w Busku-Zdroju, na czele z  Honorowym Prezesem  Koła nr 5  st. chor. sztab. Wiesławem Kostyrą i  Przewodniczącym   Komisji  Rewizyjnej Koła nr 5 st. chor. szt. Wiesławem Kaszą oraz członków  Świętokrzyskiego Zarządu  Wojewódzkiego ZŻWP na czele z płk Edwardem Wacnikiem, Prezesem  Zarządu i Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Sabinę Andruszko, sprawującą także funkcję  Wiceprezes  Koła nr 5. Pułkownik Stanisław Kozioł skierował ponadto serdeczne słowa powitania   do pocztu sztandarowego  w składzie:  st.chor. szt.  Ludwik  Będziora,  st. chor. szt.   Janusz  Smolanko, st. sierż. Marian  Makuch. Powitał poczet sztandarowy Światowego  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dowódcą Władysławem Schabowskim,  reprezentującym  jednocześnie   Bataliony  Chłopskie oraz Związek Kombatantów i Byłych Więżniów Politycznych w województwie świętokrzyskim.
 
        Prezes Koła nr 5 ppłk Stanisław Kozioł wspomniał, że  mszę dzisiejszą miał celebrować  ks. gen. Stanisław Rospondek  kapelan Wojska Polskiego, ale ze względu na stan zdrowia  nie dojechał. Przesłał przy tym na ręce prezesa  Kozioła list do uczestników  dzisiejszej mszy, w którym z wielkim szacunkiem odniósł się do wszystkich żołnierzy  walczących na różnych frontach. Przesłał im  życzenia zdrowia i szczęścia,  podkreślając dewizę, którą należy  zawsze się kierować tj. " Bóg, Honor , Ojczyzna ".
 
W swoim  dalszym wystąpieniu  prezes Kozioł  wspominał  dni  grozy, które ogarnęły wszystkich mieszkańców  Broniny i okolicznych wiosek  9 września 1939 r. i trwały kilkanaście godzin. Walka  była  zacięta i krwawa. Zginęło okolo 200  naszych żołnierzy  i mieszkańców  wsi pozostawiając w smutku i rozpaczy  całe rodziny. Żołnierze Ci  złożyli  swoje życie na  ołtarzu Ojczyzny.
 
         W trakcie mszy Świętej celebrant  ks. Marian  Janik   serdecznie podziękował  ppłk. Stanisławowi Koziołowi za  coroczną organizację  tej rocznicy, na którą  sam roznosił zaproszenia. Jest bardzo  uczynnym, życzliwym człowiekiem. Oddanym mieszkańcom  wsi Bronina, mieszkańcom Miasta i Gminy oraz  koleżankom i kolegom ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
W swojej homilii bardzo dużo poświęcił  bitwie pod Broniną i jej skutkom. Przekazał wszystkim członkom rodzin poległym  serdeczne słowa  podziękowań za ich ofiarność i odwagę. Podziękował za liczne uczestnictwo w  mszy, szczególnie  harcerzom z ich  druhami: panem   hcm  Adamem Gadawskim i  panią  hcm Teresą Leszczyńską. W trakcie mszy i po jej zakończeniu  piosenki patriotyczne i żołnierskie wykonywał pan  Paweł Korepta  ze swoją córką  Julią, która pięknie grała na skrzypcach, a on wykonywał  solo piosenki. W imieniu Zarządu Koła nr 5 ZŻWP  duetowi podziękowali Wiceprezes Sabina Andruszko i Wiesław Kasza, który przekazał  kwiaty młodej skrzypaczce.
 
       Prezes Kozioł serdecznie podziękował  wszystkim  obecnym na mszy jak i  pocztom sztandarowym oraz harcerzom tak licznie przybyłym. Następnie podał komendę  "Sztandary wyprowadzić" oraz  poinformował, że delegacje mogą złożyc kwiaty w Broninie pod pomnikiem bohaterów poległych  w latach 1939 – 1945. Transport zapewnił pan Jerzy Libuda.
 
       Wiązanki kwiatów złożyli: przedstawiciele  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - płk  Edward Wacnik Prezes ZW ŚZŻWP, Wiceprezes inż. Sabina  Andruszko, członek Zarządu Wojewódzkiego, Prezes Koła nr 5 ppłk Stanisław Kozioł, str. chor. szt.Wiesław  Kasza Przewodniczący KR Koła nr 5. W imieniu Rady Sołeckiej  kwiaty złozyli:  Halina Wożniak, Halina Rogowska, Robert Warzecha i Stanisław Tomala. W imieniu ZHP  złożyła delegacja harcerzy z hcm. Adamem Gadawskim i hcm. Teresą Leszczyńską. W imieniu  Stowarzyszenia "Solidarność" kwiaty złożyły Gzyl Tatiana, Lucyna Domagała i Janina Juszczyk. W imieniu  Związku  Emerytów i Rencistów  Policjantów  kwiaty - w asyście  harcerzy - złożył Tadeusz Wożniak. W imieniu Urzędu MiG złożyli  Burchan Robert  Przewodniczący Rady Miejskiej i  Skarbnik Artur Tokarz. W imieniu Starostwa Powiatowego wiązankę złożyła delegacja na czele z Starostą Jerzym Kolarzem.
 
            Poczet sztandarowy z Kielc  zapalił znicz w imieniu Zarządu Wojewódzkiego oraz Żandarmerii z pięknym logo  Związku wykonanym przez  sztandarowego st,chor. szt. Janusza  Smolanko. Zdjęcia wykonywał pan Paweł Karolczak pracownik Klubu Seniora w Busku-Zdroju,  wnuczek Feliksa Karolczaka współzałożyciela Koła nr 5 w Busku - Zdroju  40 lat temu. 
 
________________________________________________________________________________ 
Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 Koło nr 10 pozyskało kolejnego członka naszego Związku.


 
 
 
 
       30 września 2021 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego ZŻWP w Kielcach Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Edward Wacnik wręczył legitymację członka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Panu pułkownikowi Stanisławowi Wałkowi.
 
       W uroczystym przyjęciu Kolegi Stanisława Wałka do grona członków Związku uczestniczyli także członkowie nowo wybranego Zarządu Koła nr 10: Kol. ppłk Krzysztof Jędruszczak – Prezes Koła  oraz Kol. st. chor. sztab. Janusz Smolanko – Wiceprezes Zarządu Koła.
 
     Mgr ekon. płk Stanisław Wałek jest absolwentem Wyższej szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, posiadającym bogate doświadczenie ekonomiczne, zdobywane m.in.  podczas  wykonywaniu obowiązków głównego księgowego w jednostce wojskowej.

_______________________________________________________________________________ 
Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 


 
ZEBRANIA CZŁONKÓW

KOŁA NR 10
 
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH


 
 
       13 sierpnia 2021 roku członkowie Koła nr 10 spotkali się dla uczczenia Święta Wojska Polskiego, a 23 września 2021 roku zebrali się w celu przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego, kończącego X kadencję władz Koła. Podczas obu uroczystości kilkunastu członków Koła nr 10 zostało za szczególne zasługi dla Związku,  nagrodzonych krzyżami Związku Żołnierza Wojska Polskiego, nadanymi przez Zarząd Główny ZŻWP.
 
 
Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczeni zostali:
 
 
Ppłk Stefan Śmietana
 
Ppłk Andrzej Krajewski
 
Kpt. Stefan Łojewski
 
 
Krzyżem Złotym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczeni zostali:
 
 
Ppłk Krzysztof Jędruszczak
 
Ppłk Mirosław Wdowczyk
 
St. chor. sztab. Janusz Smolanko
 
St. chor. sztab. Lech Mroczek
 
St. kpr. Mariusz Kowalski
 
 
Krzyżem Srebrnym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczeni zostali:
 
 
Ppłk Zbigniew Jurkowski
 
Ppłk Marek Szmit
 
Ppłk Włodzimierz Tuteja
 
Kpt. Jacek Mozal
 
Por. Michał Lipiński
 
Por. Józef Ostrowski
 
St. chor. sztab. Wacław Słomnicki
 
 
Krzyżem Brązowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczeni zostali:
 
 
St. chor. sztab. Leszek Barczyk
 
Mł. chor. Mirosław Krzemiński
 
Szer. Łukasz Stępień
 
 
      Ponadto z okazji 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wszyscy członkowie Koła nr 10 otrzymali Dyplom-Podziękowanie Zarządu Głównego ZŻWP oraz odznaczeni zostali Złotym Medalem XL-lecia ZŻWP, nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP. Nagrodzonych dekorował pułkownik Edward Wacnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
      Na ostatnim z załączonych zdjęć Kol. Janusz Smolanko prezentuje ubiór wraz z oznakami, który jest propozycją stroju organizacyjnego członków  Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
 
     Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności w mijającej X kadencji, a zebrani na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Walne zebranie członków Koła przyjęło uchwałę programową Koła na XI kadencję oraz w głosowaniu tajnym wybrało:
 
- na Prezesa Koła Kol. Krzysztofa Jędruszczaka;
 
- na członków Zarządu Koła: Kol. Janusza Smolankę (Wiceprezes Zarządu Koła), Kol. Wacława Słomnickiego (Wiceprezes Zarządu Koła), Kol. Marka Szmita (Sekretarz Zarządu Koła) oraz Kol.   
 
 Michała Lipińskiego (Skarbnik Zarządu Koła);
 
- na członków Komisji Rewizyjnej Koła; Kol. Wiktora Smolankę (Przewodniczący Komisji
 
 Rewizyjnej), Kol. Mariana Makucha (Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej) oraz Kol.
 
 Mariusza Kowalskiego (Sekretarz Komisji Rewizyjnej);
 
- delegatów Koła na XI Wojewódzki Zjazd Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
 w osobach: Kol. Krzysztof Jędruszczak, Kol. Janusz Smolanko, Kol. Marek Szmit.
 
 
       Ustępujący Zarząd Koła nr 10 składa kolegom wybranym do władz Koła, do Komisji Rewizyjnej oraz na delegatów Koła na XI Wojewódzki Zjazd Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Jednocześnie życzy swoim następcom, by ich działalność sprawiała im wiele satysfakcji oraz jak najlepiej służyła naszej związkowej wspólnocie. 


_________________________________________________________________________


Tekst: Jarosław Banasik
W 101 rocznicę bitwy pod Komarowem       Ppor. rezerwy Jarosław Banasik, od niedawna członek ZŻWP w Kole nr 5 w Busku Zdroju, od 18 lat działa aktywnie w Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, który w okresie międzywojennym stacjonował w Krakowie. W tym czasie wielokrotnie uczestniczył w licznych pokazach, inscenizacjach i rekonstrukcjach historycznych o tematyce kawaleryjskiej.
     W dniach 27-29 sierpnia br. po raz kolejny wziął konny udział w 101 rocznicy bitwy pod Komarowem, największej kawaleryjskiej bitwy XX wieku, w którym dywizja polskiej kawalerii pod dowództwem płk Juliusza Rómmla zmusiła do odwrotu osławioną 1 Konną Armię Siemiona Budionnego.

________________________________________________________________________________________________

Tekst: Tadeusz Podkowa

 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ


 
 
       W niedzielę, 15 sierpnia Koło nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej obchodziło uroczyście Święto Wojska Polskiego. O godz. 15.30 członkowie Koła oraz zaproszeni goście zebrali się pod pomnikiem Wincentego Witosa, gdzie złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów. W imieniu Koła oraz Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej złożyli je: płk Adam Zioło i Andrzej Bienias, a w imieniu samorządu gminnego - Wiceburmistrz Łukasz Maderak i Jacek Ściupider. Tradycyjnie przy pomniku wartę honorową pełnili harcerze z 28. Buskiej   Drużyny Wielopoziomowej „Żywioły” z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Kazimierski historyk i regionalista Andrzej Bienias przybliżył zebranym postać Wincentego Witosa.
 
      Następnie uczestnicy obchodów udali się do restauracji Bajka, gdzie zaproszonych gości oraz publiczność powitał Prezes Koła nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk dr Tadeusz Podkowa, który przypomniał motto przewodnie Koła zaczerpnięte od marszałka Józefa Piłsudskiego: „Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”. Poczet sztandarowy: Jan Bączek, kpt. Andrzej Graf i weteran misji na Bliskim Wschodzie Czesław Karbowniczek, wprowadził ufundowany przed rokiem sztandar Koła nr 11. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Burmistrz Miasta i Gminy Adam Bodzioch, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Jacek Piwowarski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Marcin Oziębło, emerytowany szef kazimierskich strażaków Marian Stoczkiewicz.
 
       Prezes Koła nr 11 ppłk dr Tadeusz Podkowa przedstawił krótki rys historyczny wydarzeń sprzed 101.  lat, w którym nawiązał do chlubnych tradycji oręża polskiego. Jego zdaniem Bitwa Warszawska jest największym zwycięstwem w historii naszego narodu. Bitwa, która rozpoczęła się 15 sierpnia 1920 r. była nie tylko zwycięską. Zadecydowała o zwycięstwie w wojnie z Rosją bolszewicką i na pamiątkę tej bitwy obchodzimy właśnie Święto Wojska Polskiego. Celem strategicznym dla bolszewików było pobicie Polski, utworzenie na terytorium okrojonej Polski sowieckiej Republiki Rad oraz przeniesienie rewolucji dalej, na Zachód Europy. W wyniku polskiego zwycięstwa ocalona została polska i europejska niepodległość. Bitwa ta określona została jako 18-ta, decydująca o losach świata.
 
       Z okazji 40. rocznicy powołania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Główny wyróżnił kilkanaście osób z Koła nr 11 oraz sympatyków zaangażowanych w działalność Koła, złotymi medalami XL-lecia Związku. Dekoracji dokonał Burmistrz Adam Bodzioch w asyście ppłk. Tadeusza Podkowy i kmdr. Wiesława Ertmana.
 
 
                                                                                                                   
 


________________________________________________________________________________

Tekst: Sabina Andruszko
 
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W BUSKU-ZDROJU  


 
 
       Dzień 15 sierpnia 2021 r.  był kolejnym radosnym, uroczystym dniem w tym roku dla członków Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju. Po prawie 2-letnim ograniczeniu spotkań członków spowodowanych pandemią, spotkali się oni wraz z rodzinami, przyjaciółmi, znajomymi, zaproszonymi gośćmi, mieszkańcami i kuracjuszami, aby uczcić Święto Wojska Polskiego.
 
       Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 19 czerwca 2021 r w Buskim Samorządowym Centrum Kultury z okazji 40 rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
    Koło nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju również obchodziło w tym roku 40 lat powstania. Mimo pandemii i trudności spowodowanych ograniczeniami, okres ten był dla Koła nr 5 bardzo pracowity i owocny. Zarząd często pracował zdalnie, aby przygotować materiały związane z konkursem "Człowiek Związku - roku 2019", czy licznymi wyróżnieniami dla członków Koła nr 5, jak i jego sympatyków i przyjaciół. Zaowocowało to zwycięstwem w konkursie "Człowiek Związku - roku 2019", którym został prezes Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju ppłk Stanisław Kozioł, a ppłk Michał Grabowski i kol. Sabina Andruszko zostali wpisani do Honorowej Księgi Związku.
 
       19 czerwca uroczystość uświetnili gen. dywizji dr Franciszek Puchała - Honorowy Prezes Związku oraz płk Henryk Budzyński - Sekretarz Generalny ZGZŻWP. Obydwaj panowie wręczyli wyróżnionym statuetki i certyfikaty. Wręczyli również dyplomy, podziękowania i odznaczyli Złotym Medalem "XL-lecia ZŻWP" - który Zarząd Główny ustanowił dla uczczenia święta Związku - czterdzieści pięć osób. Byli wśród nich przyjaciele wspierający działalność Koła nr 5, członkowie Koła oraz ci którzy odeszli juz na wieczną wartę, a odznaczenia w ich imieniu odbierały wdowy, wnukowie a nawet prawnukowie. Były to bardzo wzruszające chwile dla osób zebranych na tej uroczystości.
 
       Tradycją stało się, że Święto Wojska Polskiego w Busku-Zdroju obchodzone jest pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki przy al. Mickiewicza. W tym roku również liczna grupa osób zebrała się w tym miejscu. Organizatorami byli ZŻWP Koło nr 5, ZHP oraz Klub Seniora. Otwarcia uroczystości dokonał prezes Koła nr 5 ppłk Stanisław Kozioł. Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych kolegów  oraz odśpiewaniu Hymnu Państwowego
podpułkownik przekazał prowadzenie uroczystości kol. Sabinie Andruszko - Wiceprezes Koła nr 5 i Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz Członkini Komisji Socjalno-Zdrowotnej przy Zarządzie Głównym ZŻWP w Warszawie. Kol. Sabina Andruszko podziękowała za wyróżnienie i zaufanie i wybór na tak odpowiedzialne funkcje. Poinformowała ponadto, że w przeddzień tego święta, jak co roku, zostały zapalone znicze na grobach zmarłych i pochowanych na buskim cmentarzu koleżanek i kolegów z Koła nr 5.
 
Następnie, poprosiła Prezesa Koła o powitanie gości oraz wystąpienie okolicznościowe.
 
       Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych  na czele z Panem  Waldemarem Sikorą – Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój, radnym Rady Miejskiej Panem Bogdanem Błaszczykiem oraz Panem Sławomirem Dalachem, Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. W gronie zaproszonych gości byli także przedstawiciele ZHP, współorganizatorzy: Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Harcmistrz Adam Gadawski Komendant Związku Harcerstwa Polskiego oraz Pani Harcmistrz Teresa Leszczyńska wraz z liczną grupą harcerzy z Hufca w Busku-Zdroju.
 
       Byli obecni także przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń, reprezentantów instytucji samorządowych oraz buskich przedsiębiorców min. Mieczysław Sas, Dariusz Walkiewicz, Krzysztof Dziekan, Jerzy Libuda – "Słoneczny Express". Po powitaniu ppłk Stanisław Kozioł wygłosił okolicznościowe wystąpienie. Na wstępie przytoczył słowa przysięgi Tadeusza Kościuszki, które są zbieżne z tą obowiązująca dzisiaj:
 
Ja, żołnierz Wojska Polskiego
 
przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie,
 
krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.”
 
       Wartości, które zostały zawarte w rocie przysięgi wojskowej z 1992 r. są ponadczasowe i uniwersalne dla żołnierza na przestrzeni stuleci od odzyskania niepodległości jak również wcześniejszych powstań narodowych, których ukoronowaniem była "Bitwa Warszawska". Żołnierze dawali świadectwo w czasie II wojny światowej. Nie złożyli broni wierni wartościom przysięgi wojskowej. Po 1945 roku odzyskaliśmy ojczyznę by  nie z naszej winy utracić suwerenność, wpadając w strefę wpływów sowieckich. Nie zdusiliśmy jednak, jak powiedział Jan Paweł II - "Ducha Wolności".
 
        Dziś Ją mamy i musimy strzec i pielęgnować.
 
Dziś! Patrząc na te flagi pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki widzimy – mają barwy biało-czerwone. To nasz ZNAK. To znak, że jesteśmy jedną wielką biało-czerwoną rodziną.
 
Wystąpienie prezesa zostało przyjęte z powagą i wzruszeniem. Nagrodzono je oklaskami.
 
       Następnie prezes odczytał listę osób wyróżnionych oraz poprosił osoby do asysty, przy odznaczeniu, przy dokonywaniu aktów dekoracji.
 
 
W pierwszej kolejności:
 
 
"W uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju i funkcjonowania Związku ŻWP
 
KAPITUŁA KRZYŻA NADAŁA:
 
 
1. panu Mieczysławowi Sasowi
 
2. ppłk. Stanisławowi Koziołowi
 
3. pani Sabinie Andruszko
 
4. st. chor. szt. Wiesławowi Kostyrze
 
5.  st. Chor. szt. Wiesławowi Kaszy
 
 
KRZYŻ KOMANDORSKI:
 
Jest to najwyższe odznaczenie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
Aktu dekoracji dokonał pan Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Buska-Zdrój.
 
 
ODZNACZENI KRZYŻEM ZŁOTYM Z GWIAZDĄ ZŻWP :
 
1. płk dr n.med Bernard Solecki
 
2. płk dr n.med. Zdzisław Legwant
 
3. pan Waldemar Sikora
 
4. płk Stanisław Kmiołek
 
5. płk Hieronim Skotarek
 
6. płk dr n. farm. Roman Duda
 
7. kpt. Władysław Olszowy
 
8. st. sierż. Tadeusz Banaszewski
 
 
ODZNACZENI KRZYŻEM ZŁOTYM ZŻWP
 
1. płk Edward Kozłowski
 
2. ppor. Piotr  Nowaczkiewicz
 
3. sierż. Kryspian Dratwa
 
 
ODZNACZENI KRZYŻEM SREBRNYM ZŻWP
 
1. sierż. Konrad Póltorak
 
2. st.szer. Stanisław Siemek
 
 
ODZNACZENI KRZYŻEM BRĄZOWYM ZŻWP
 
1. płk dr n.med. Jerzy Szafranko
 
2. sierż. Gabriel Zeliaś
 
 
ODZNACZENI ODZNAKĄ HONOROWĄ ZŻWP
 
1. mjr Wiesław Michalski
 
2. sierż pchor. Krzysztof Tometczak
 
3. pani Teresa Leszczyńska
 
4. pani Maria Wojciechowska
 
5. pan Krzysztof Dziekan
 
6. pan Dariusz Walkiewicz
 
7. pan Emil Margiel
 
8. pan Władysław Kozieja
 
9. pan Piotr Frączkiewicz
 
10. pan Stanisław Kędzierski
 
        Po zakończeniu uroczystości dekorowania, prowadząca poprosiła o złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz  pod pomnikiem Bohaterów Wojny Obronnej 1939-1945 w Broninie. Delegacje reprezentujące władze powiatowe, miejskie oraz miejscowe organizacje społeczne z licznym udziałem harcerzy złożyły wieńce i wiązanki. Do Broniny udał się Prezes Koła Nr 5 ppłk Stanisław Kozioł, jednocześnie sołtys wsi Bronina, wraz z harcmistrzem Teresą Leszczyńską i liczną grupą harcerzy. W tym czasie prowadząca uroczystość poprosiła kierownika zespołu "Senior An" o występ. Publiczność żywo reagowała na piosenki śpiewane przez zespół, śpiewając razem z nim. Występ nagrodzono gromkimi brawami. Po koncercie nastąpiła miła chwila. Prowadząca Sabina Andruszko poinformowała, że w poczet członków Koła nr 5 został przyjęty ppor. Jarosław Banasik – członek zespołu wojskowego "Konsonans". Wręczenia legitymacji dokonali Wiceprezes Koła nr 5 Sabina Andruszko wraz z Prezesem Koła Panem ppłk Stanisławem Koziołem.
 
       Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół wojskowy "Konsonans", którego występ został przyjęty entuzjastycznie. Wspólne śpiewanie i tańce harcerzy stworzyły bardzo miłą atmosferą, która trwała jeszcze długo po zakończeniu tej uroczystości. Organizatorzy, zespoły i harcerze zrobili sobie pamiątkowe wspólne zdjęcie.
 
       Oby radość ta i uśmiech zagościła już na zawsze na naszych twarzach. Organizatorzy dziękują za udział.
 
 
                                                                                               
 _________________________________________________________________________________


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Biuro Związku
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa
 


Koleżanki i Koledzy Żołnierskiej Służby.       Z okazji Święta Wojska  Polskiego składamy wszystkim żołnierzom w służbie czynnej, rezerwie  oraz w stanie spoczynku, ich rodzinom, a także pracownikom wojska  najserdeczniejsze życzenia sukcesów w służbie oraz pomyślności w życiu  osobistym. Życzymy wszystkim dobrego zdrowia, pogody ducha oraz  spokojnej niczym nie zakłóconej przyszłości.
      Pamiętajmy, obowiązek  żołnierza wobec Ojczyzny wygasa w dniu Jego śmierci, ale obowiązek  Ojczyzny wobec żołnierza nie wygasa nigdy. Niech Ojczyzna pamięta o swym  obowiązku wobec Was i doceni Wasz trud i wysiłek w Jej służbie.


Prezydium Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego_________________________________________________________________________________________________
 
Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 


Odznaczenie podpułkownika Klemensa Gerlacha


 
 
       Z okazji 40 rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, członkowie Zarządu Koła nr 10 w Kielcach – Kol. Mariusz Kowalski, Prezes Koła, Kol. Mirosław Wdowczyk, Sekretarz Zarządu Koła oraz Pani Anna Urszula Woźniak, Kierowniczka chóru „Żołnierskie Echa”, odwiedzili Pana podpułkownika Klemensa Gerlacha w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach. Pułkownik Klemens Gerlach ma 91 lat, a do naszego Związku należy od 1984 r. Służbę wojskową jako oficer służby uzbrojenia pełnił w latach 1949-1981, a po jej zakończeniu nadal realizował zadania w sferze obronności państwa. Za oddaną służbę i pracę dla Rzeczypospolitej Polskiej został w 1976 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od przystąpienia w 1984 r.  do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnego ZŻWP) z oddaniem angażował się w działalność macierzystego koła oraz Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach. Ponadto, od 2008 roku, przez niemal 10 lat był – cenionym za piękny głos - chórzystą w chórze „Żołnierskie Echa”.
 
       Przybywając do kieleckiego Domu Pomocy Społecznej, by odwiedzić Kolegę Pułkownika Klemensa zostaliśmy w jego progu przywitani przez Pana Piotra Chałupkę, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Antoniego Kępińskiego w Kielcach oraz przez Panią Janinę Gerlach, żonę Pułkownika. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że Pan Dyrektor zadbał o to, by to spotkanie miało podniosły charakter. Poprosił Panią Janinę, by przywiozła mężowi mundur oficerski oraz osobiście uczestniczył w ceremonii odznaczania bohatera spotkania. Uchwałą Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej podpułkownik Klemens Gerlach został odznaczony „Krzyżem Złotym z Gwiazdą za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz „Złotym Medalem XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP”. Ponadto Kolega Klemens przyjął Dyplom-Podziękowanie od Zarządu Głównego ZŻWP za kilkudziesięcioletnią ofiarną działalność w szeregach członków naszej organizacji. Wręczenia wymienionych wyróżnień dokonali: st. kpr. rez. Mariusz Kowalski, Prezes Koła nr 10 w Kielcach, ppłk Mirosław Wdowczyk, Sekretarz Zarządu Koła oraz Pani Anna Urszula Woźniak, Kierowniczka chóru „ Żołnierskie Echa”.
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________


 
Tekst: ppłk Tadeusz Podkowa
 
Zdjęcia: Zdzisław Pilarski
 
 


40-LECIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
 
Obchody rocznicy w Kole Nr 11 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 
w Kazimierzy Wielkiej


 
    25 czerwca br. w restauracji „Bajka” w Kazimierzy Wielkiej odbyła się skromna, ale doniosła uroczystość z okazji 40-lecia ZŻWP. W uroczystości wzięli udział członkowie Koła oraz gość honorowy Pan Zbigniew Frączek - Prezes i właściciel Rolmetu, a zarazem członek wspierający naszego Koła. Gościem uroczystości był także Pan Zdzisław Pilarski, regionalny dziennikarz od lat współpracujący z Kołem ZŻWP nr 11.
 
       Przy dźwiękach „Pierwszej Brygady” - pieśni reprezentacyjnej WP, poczet sztandarowy w składzie: mjr Andrzej Bawoł, st. chor. szt. Andrzej Graf i st. szer. Czesław Karbowniczek wprowadził sztandar Koła do sali, w której przebywali uczestnicy uroczystości. Nadmienić należy, że sztandar  – zaprojektowany na wzór sztandarów jednostek wojskowych – nadany został Kołu przez Zarząd Główny ZŻWP 15 sierpnia 2020 roku w Święto Wojska Polskiego w 100-rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Głównym autorem zwycięstwa nad sowiecką Armią Czerwoną, był ówczesny Naczelny Wódz WP Józef Piłsudski, którego imię nosi Koło w Kazimierzy Wielkiej.
 
       Pięknie prezentujący się biało-czerwony sztandar wręczył wtedy Prezesowi Koła ppłk. dr. Tadeuszowi Podkowie, Prezes Honorowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, gen. dyw. dr Kazimierz Puchała w asyście Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego płk. dypl. Henryka Budzyńskiego. Piękną homilię na mszy św. w kazimierskim kościele wygłosił wówczas kapelan Koła ks. kan. Marian Fatyga.
 
       Prezes Koła przywitał uczestników spotkania i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci trzech Kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę: weteranów wojennych por. Mieczysława Antosa, prezesa Koła BCh, por. Bolesława Pozłótkę, prezesa Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz członka Koła, Kol. Stefana Marca, wielkiego społecznika i Dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. Gospodarz uroczystości ppłk Tadeusz Podkowa w asyście kmdr. por. Wiesława Ertmana wręczył następnie Złote Medale 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Otrzymali je członkowie założyciele Koła: kmdr por. Wiesław Ertman, Kol. Krystyna Ertman, Anna Podkowa oraz Kol. Edmund Klimczyk. Z okazji 40-lecia Związku podziękowania od Zarządu Głównego ZŻWP w formie dyplomów otrzymało trzynaście osób.
 
       Po tych wyróżnieniach Prezes Koła, korzystając z opracowania płk Henryka Budzyńskiego, Sekretarza Generalnego ZG, zapoznał zebranych z przełomowymi wydarzeniami i dokonaniami Związku w jego czterdziestoletniej historii. Podkreślił w szczególności, że projekt powołania związku zrzeszającego byłych żołnierzy zawodowych nabrał konkretnego kształtu  26 kwietnia 1981 r. podczas spotkania przewodniczących wojewódzkich komitetów założycielskich. Natomiast w dniach 13-14 czerwca 1981 r. odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Od tego czasu datowane jest założenie Związku. Projekt - odzwierciedlający ówczesną rzeczywistość społeczno-polityczną w kraju - zyskał pełne poparcie  Ministerstwa Obrony Narodowej.  W 1990 r. członkowie Związku poparli  zmiany polityczno-ustrojowe, akceptowali pozytywną rolę NSZZ Solidarność w budowaniu przyszłości państwa.  Związek jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej i posiada osobowość prawną. W 2010 r. przyjął nazwę Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Nasz Związek, posługując się dewizą „Zawsze wierni Ojczyźnie”,  aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym - będąc zawsze po stronie demokracji, broniąc honoru i godności żołnierza polskiego oraz krzewiąc w społeczeństwie wartości patriotyczno-obronne.
 
       Na szczeblu Koła przejawia się to we współpracy z Wielopoziomową Drużyną Harcerską ZHP „Żywioły” w Kazimierzy Wielkiej, z młodzieżą klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie, we współdziałaniu z organizacjami kombatanckimi, stowarzyszeniami emerytów Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz władzami samorządowymi - Burmistrzem, Radą Miejską oraz Starostą i Radą Powiatu Kazimierskiego.
 
       Związek Koła ZŻWP nr 11  z Ziemią Kazimierską uwieczniono po wsze czasy na sztandarze Koła - w napisach oraz herbach Kazimierzy Wielkiej i powiatu kazimierskiego. Nazwiska członków Komitetu Fundacji sztandaru, sponsorów, w tym członków Koła, uwieczniono też na drzewcu sztandaru.
 
       Na koniec wystąpienia Prezes Koła przypomniał, że Koło ZŻWP nr 11 w Kazimierzy Wielkiej, założone 23 lutego 2013 r., zdążyło już się pozytywnie zapisać w pamięci mieszkańców powiatu kazimierskiego, uczestnicząc we wszystkich uroczystościach patriotycznych, państwowych i regionalnych oraz wielu inicjatywach społecznych.
 
       Na zakończenie uroczystości uczestnicy spożyli smaczny obiad, wspominając swoje lata spędzone w służbie dla kraju i społeczeństwa.
 
 ______________________________________________________________________________________________

Tekst i zdjęcia Mirosław WdowczykUROCZYSTE OBCHODY
40-LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
w BUSKU-ZDROJU


       Uroczystości z okazji jubileuszu ZŻWP odbyły się 19 czerwca 2021 roku, a zorganizowało je Koło nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju, które także w tym miesiącu świętuje swoje 40-lecie działalności. Zebranych powitał Paweł Karolczak – nauczyciel, pracownik Klubu Seniora w Busku-Zdroju – który prowadząc uroczystość zapewnił jej bardzo sprawny przebieg. Na scenie umieszczony został sztandar Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
      Otwarcia jubileuszowej imprezy, której pierwsza część odbyła się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, dokonał Prezes Koła nr 5 ppłk Stanisława Kozioł.  Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych kolegów oraz odśpiewaniu Hymnu Polski, ppłk S. Kozioł powitał przybyłych gości:
Pana gen. dyw. dr. Franciszka Puchałę – Honorowego Prezesa Związku Żołnierzy WP;
Pana płk. Henryka Budzyńskiego – Sekretarza Generalnego Związku Żołnierzy WP;
Pana Jerzego Kolarza  – Starostę Buskiego;
Pana Andrzeja Gądka – Przewodniczący Rady Powiatu buskiego;
Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój;
Pana Roberta Burchana – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju;
Pana płk. dr. n. med. Bernarda Soleckiego - Dyrektora 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju;
Pana Jarosława Zatorskiego – Dyrektora Hospicjum w Busku-Zdroju;
Pana płk. Edwarda Wacnika – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach;
Pana ppłk. Andrzeja Krajewskiego – Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZŻWP w Kielcach;
Pana ppłk. Mirosława Wdowczyka – pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP do spraw komunikacji z mediami;
Pana ppłk. Tomasza Kokocińskiego – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku-Zdroju;
Pana mjr. Andrzeja Tomczyka – Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku-Zdroju;
Pana podinsp. Marcina Chatysa – Komendanta Powiatowego Policji w  Busku-Zdroju;
Pana bryg. Artura Brachowicza- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju;
Pana Piotra Downarowicza – członka Związku Emerytów Straży Pożarnej w Busku-Zdroju;
Pana Tadeusza Woźniaka – Prezesa Związku Emerytów Policji w Busku-Zdroju;
Pana chor. Janusza Boguckiego – Prezesa Koła nr 15 w Sandomierzu;
Pana Henryka Radosza – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju;
Pana Tomasza Galanta – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju;
Pana Romana Sobczaka – Komendanta Straży Miejskiej w Busku-Zdroju;
Pana Mieczysława Sasa – przedsiębiorcę, Kawalera Pierścienia "Złotego Orła";
Pana Jerzego Libudę – właściciela "Słonecznego Ekspresu";
Pana Marka Ciszewskiego z TV "Ponidzie";
Panią Ewę Dobrowolską – Prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych;
Panią Annę Kanię – Dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Busku-Zdroju;
Panią Agnieszkę Smorgę – Pracownika Klubu-Seniora w Busku-Zdroju;
Panią Marię Wiśniewską – Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury;
Panią Małgorzata Donoch – Kierownik Działu w  Buskim Samorządowym Centrum Kultury;
Pana mjr. Stanisława Niepsuja;
Pana Zdzisława Janika – Prezesa Stowarzyszenia "Klub Seniora";
Panią Jadwigę Karczewską – Prezes Powiatowego Stowarzyszenia Diabetyków w Busku-Zdroju;
Panią Alfredę Gąskę – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność";
Panią Tatianę Gzyl – z NSZZ "Solidarność";
Panią Bożenę Król – Prezes Stowarzyszenia "Amazonki";
Pana Piotra Kaletę;
Pana Andrzeja Walejnisa – Kierownika zespołu wokalno-muzycznego "Senior-AN" oraz członków zespołu;
Panią Marię Słowik – właścicielkę kwiaciarni "Storczyk";
Pana ppłk. Zbigniewa Krzewińskiego;
Pana mjr. Waldemara Srokę;
Panów: Kazimierza Krzemińskiego, Marka Krzemińskiego i Andrzeja Chrząszcza    z Hurtowni KiM.

           Po powitaniu gości, prowadzący uroczystość zaprosił  płk. Henryka Budzyńskiego, Sekretarza Generalnego Związku Żołnierzy WP do przedstawienia wystąpienia okolicznościowego. Przemawiający w szczególności nawiązał do znaczenia poczucia wspólnoty członków Związku oraz wiary w lepszą przyszłość naszej organizacji. Ze sceny padały także zdania o powinnościach Ojczyzny wobec weteranów wieloletniej służby w Wojsku Polskim. W wystąpieniu Sekretarza Generalnego, nie zabrakło także życzeń i wyrazów podziękowań kierowanych do wszystkich, a zwłaszcza do członków lokalnych kół ZŻWP. Życząc wszystkim dobrego zdrowia, powodzenia w realizacji związkowych zadań oraz powodzenia w życiu osobistym, pułkownik Budzyński przypomniał dewizę naszej organizacji: „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.
      W dalszej część uroczystości generał Franciszek Puchała oraz płk Henryk Budzyński dokonali aktu wręczenia podpułkownikowi Stanisławowi Koziołowi statuetki oraz nadania miana „Człowieka Roku Związku 2019”. Tytuł ten przyznaje Komisja Konkursowa na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w uznaniu szczególnych zasług wyróżnionego w realizacji celów ZŻWP. Nagrodzony otrzymał bukiet kwiatów od pań z Koła nr 5, a róże od dwóch własnych wnuków.
        Po wygłoszeniu przez ppłk. Kozioła podziękowań kierowanych do Zarządu Głównego oraz do koleżanek i kolegów z Koła, na scenę została zaproszona Pani Sabina Andruszko, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego oraz Wiceprezes Zarządu Koła nr 5. Koleżanka Sabina Andruszko - od wielu lat niezwykle aktywna na wielu polach działalności społecznej – została wyróżniona uchwałą Zarządu Głównego „Wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.  Certyfikat potwierdzający wpis do Honorowej Księgi wręczyli generał Franciszek Puchała oraz pułkownik Henryk Budzyński, a z bukietem kwiatów  dla Pani Sabiny, na scenie zameldowali się Prezes ZW płk Edward Wacnik oraz Prezes Koła nr 5 ppłk Stanisław Kozioł. Nie zabrakło także życzeń i kwiatów od delegacji sponsorów - Mieczysława Sasa, Krzysztofa Dziekana  i Dariusza Walkiewicza. Składając gratulacje Koleżance Sabinie Andruszko, generał Franciszek Puchała  swoją wypowiedź poświęcił także kilku rocznicowym refleksjom. Dotyczyły one w szczególności  konieczności zachowania wspólnotowej jedności w obecnej sytuacji Związku, obowiązku  dawania świadectwa prawdy o naszej żołnierskiej przeszłości i oddaniu w służbie Ojczyźnie oraz o - jak żołnierzom przystało - zachowaniu godności i honoru,. Generał Franciszek Puchała podziękował  wszystkim za poświęcenie w działalności dla dobra kraju oraz na rzecz społeczności byłych żołnierzy Wojska Polskiego i ich Rodzin. Tę część uroczystości zakończyły podziękowania Koleżanki Sabiny Andruszko adresowane do władz Związku oraz koleżanek i kolegów z Koła nr 5.
         W kolejnym akcie nagradzania najlepszych członków Związku dokonano wręczenia Pierścieni Złotego Orła nadawanych przez Kapitułę Pierścienia Złotego Orła, powołaną przez Koło nr 5. O genezie powstania Kapituły Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 5 i jej działalności poinformowała zebranych jej Przewodnicząca Koleżanka Sabina Andruszko. O wręczenie tych wyjątkowych – mocno osadzonych w tradycji żołnierskich wspólnot – wyróżnień poproszeni zostali dotychczasowi kawalerowie odznaczenia: Dariusz Walkiewicz, Krzysztof Dziekan, Wiesław Kasza oraz  Mieczysław Sas.  Otrzymali je Panowie:
Bernard Solecki
Zdzisław Legwant
Jerzy Szafranko
Stanisław Kmiołek
Roman Duda
Waldemar Sikora
Hieronim Skotarek
Konrad Półtorak
Stanisław Siemek
Władysław Olszowy
Piotr Kaleta
Emil Margiel
Edward Wacnik

      W imieniu wszystkich wyróżnionych kawalerów Złotego Orła za uznanie podziękował pułkownik Edward Wacnik – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  z Kielc.
      Z okazji jubileuszu  Zarząd Główny ZŻWP przesłał wszystkim członkom Związku PODZIĘKOWANIA podpisane przez Prezesa ZŻWP pułkownika Marka Bielca oraz Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego ZŻWP pułkownika Henryka Budzyńskiego. Ponadto, dla uczczenia święta Związku, ZG ZŻWP ustanowił okolicznościowe odznaczenie: Złoty Medal „XL-lecia  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. O wręczenie Podziękowań i Złotych Medali „XL-lecia ZŻWP” poproszeni zostali generał Franciszek Puchała i pułkownik Henryk Budzyński. Podziękowania przyjęli i zostali odznaczeni Złotym Medalem:
Jerzy Szafranko
Zdzisław Legwant
Bernard Solecki
Roman Duda
Edward Kozłowski
Stanisław Kmiołek
Stanisław Bujny
Stanisław Kozioł
Hieronim Skotarek
Wiesław Michalski
Marcin Podesek
Tarnowski Ryszard
Władysław Olszowy
Zbigniew Wieczorek
Piotr Nowaczkiewicz
Wiesław Kostyra
Henryk Pietruszka
Wiesław Kasza
Marek Płocha
Andrzej Obłak
Tadeusz Banaszewski
Konrad Półtorak
Gabriel Zeliaś
Kryspian Dratwa
Waldemar Sikora
Krzysztof Tometczak
Stanisław Kędzierski
Stanisław Siemek
Dariusz Walkiewicz
Emil Margiel
Sabina Andruszko
Teresa Leszczyńska
Wanda Wawrzyk
Wojciechowska Maria
Krzysztof Dziekan
Władysław Kozieja
Piotr Fraczkiewicz
MieczysławSas
Ewa Dobrowolska
Michał Grabowski – odebrał wnuk - Michał Skoczylas
Śp. Feliks Karolczak – odebrali: wnuk Mikołaj Karolczak i wnuczka Wiktoria Karolczak
Śp. Mieczysław Łucarz – odebrała małżonka Danuta Łucarz
Śp. Zdzisław Ziąber – odebrała małżonka Magdalena Ziąber
Śp. Zygmunt Gluzicki – odebrała małżonka Władysława Gluzicka
Śp. Romuald Urbaniec – odebrała  małżonka  Sabina Urbaniec
Do wystąpienia pod scenę zostali zaproszeni odznaczeni srebrnym i brązowym Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”, a o  udekorowanie nagrodzonych poproszony został -wyróżniony tytułem „Człowiek Związku 40 lecia” - pułkownik Edward Wacnik Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach.
Srebrnym Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” odznaczeni zostali :
ppłk Stanisław Kozioł
st. chor. sztab. Wiesław Kasza
Brązowym  Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” wyróżnieni zostali:
Jerzy Kolarz - Starosta Buski
Waldemar Sikora -  Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
płk dr n. med. Bernard Solecki - Dyrektor 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
Anna Kania – Dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Busku-Zdroju
Sabina Andruszko, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach oraz Wiceprezes Zarządu Koła nr 5 w Busku-Zdroju.
Mieczysław Sas
Dariusz Walkiewicz
Krzysztof Dziekan
Emil Margiel
Agnieszka Smorga
Teresa Leszczyńska
Adam Gadawski
Stanisław Niepsój
Stanisław Siemek
Stanisław Kmiołek
Zdzisław Legwant
Władysław Kozieja
Piotr Frączkiewicz
Wiesław Kostyra
Konrad Półtorak
Paweł Karolczak
Jerzy Libuda

          Jubileuszowe spotkanie stało się również okazją do wręczenia legitymacji nowo przyjętym członkom  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zarazem stali się członkami Koła nr 5. Legitymacje nowym członkom Związku - Koledze Jerzemu Palusińskiemu oraz Koledze Stanisławowi Niepsujowi wręczył gen. dyw. dr Franciszek Puchała.
       Po wręczeniu wszystkich wyróżnień, do mikrofonu podszedł generał dywizji Franciszek Puchała i odczytał niżej zamieszczony, a adresowany do niego, list od ks. Stanisława Rospondka – kapelana Wojska Polskiego, generała dywizji.


Bardzo miłym akcentem jubileuszowej uroczystości były chwile, gdy w jej trakcie Pan  st. chor. sztab. Wiesław Kasza - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła nr 5 - w imieniu organizatorów uroczystości wręczył piękne róże wszystkim obecnym paniom. Artystycznego blichtru rocznicowej uroczystości nadawał zespół wokalno-muzyczny „Senior-An” pod kierownictwem Andrzeja Walejnisa. W trakcie spotkania zebrani mieli przyjemność posłuchać następujących utworów w wykonaniu Zespołu: Biały Krzyż, Zosieńska, wiązanki pieśni patriotycznych oraz – już na stojąco – „Pieśni Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” uznanej za hymn naszej organizacji.
    Po zakończeniu  uroczystości w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, delegacje reprezentujące Zarząd Główny ZŻWP, powiatowe i miejskie władze samorządowe z  Buska-Zdroju, miejscowe instytucje samorządowe i organizacje społeczne, Zarząd Wojewódzki ZŻWP oraz Koło nr 5 z Buska Zdroju, udały się do podbuskiej Broniny, by złożyć wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Września 1939 roku, odsłoniętym we wrześniu 2019 roku w 80 rocznicę bitwy pod Broniną.
     Jubileuszowe uroczystości zwięczyło spotkanie przy niezwykle smacznym poczęstunku, które w miłej i bardzo śpiewnej atmosferze odbyło się w świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich w Broninie.
    Płk Edward Wacnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, serdecznie dziękuje za zaproszenie na tę jubileuszową uroczystość, a ponadto w imieniu własnym i Zarządu Wojewódzkiego gratuluje świetnie zorganizowanych, przebiegających w podniosłym nastroju obchodów 40-lecia naszego Związku.
Tekst i zdjęcia: Sławek Marszałek

____________________________________________________________________________________________


 


UROCZYSTE ZEBRANIE KOŁA NR2 W KIELCACH Z OKAZJI POWSTANIA ZŻWP


 
 
           W dniu 18.06.2021 odbyło się uroczyste zebranie Koła Nr 2 z okazji jubileuszu 40-lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i 40-lecia powstania Koła Nr 2 ZŻWP. Prezes Koła odczytał referat nt. „40 lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – geneza, zarys działalności, dzień dzisiejszy” autorstwa płk dypl w st. spocz. Henryka Budzyńskiego. Z okazji jubileuszu, Zarząd Główny  ZŻWP przesłał członkom Związku „Podziękowania” podpisane przez Prezesa ZŻWP płk Marka Bielca oraz Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego płk Henryka Budzyńskiego. Dla uczczenia Święta Związku, Zarząd Główny ZŻWP ustanowił okolicznościowe odznaczenie „Złoty Medal 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Podziękowania i medale okolicznościowe dla członków naszego Koła, wręczył Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk w st. spocz. Edward Wacnik. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych Kolegów, członków naszego Koła. W dalszej części zebrania, Koledzy-założyciele Koła, wspominali powstanie i działalność naszego Koła w perspektywie 40 lat istnienia.
          Historia koła Nr 2 Z.Ż.W.P. ściśle wiąże się z powstaniem w dniu 12 listopada 1981r. Krajowego Komitetu Założycielskiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych WP w Warszawie, którym kierowało Prezydium z płk w st. spocz. dr. Romanem Lesiem na czele. Na kielecczyźnie w dniu 3 marca 1981r. powołano 15 osobowy komitet Założycielski ZBŻ WP, którym kierował płk dypl. rez. Wacław Goleń. Celem prac Komitetu było propagowanie idei związku wśród byłych żołnierzy zawodowych i powołanie kół przy istniejących wówczas w województwie kieleckim JW.JW. 3417, 2359, 3533 mp. Kielce i przy WKU Kielce, Starachowice, Busko oraz przy Miejskim Inspektoracie Obrony Cywilnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Koło ZBŻZ WP przy JW. 3417 Kielce (20BŁ) powstało na przełomie marca i kwietnia 1981r. i od samego początku należeli do niego byli żołnierze zawodowi jednostek wojskowych stacjonujących w koszarach 2 pal Leg. (2 pułk artylerii lekkiej Legionów wchodził w skład 2 DP Leg.) w okresie powojennym. Jednocześnie Dowództwo 20 BŁ im. Ziemi Kieleckiej objęło patronatem działalność swoich „związkowców”.
 
Skład I Zarządu Koła Nr2  za okres 1981 – 1984r.:
 
Prezes – ppłk rez. Mieczysław Wieczorek (od 09.10.1984 płk rez. Czesław Sitarski)
 
Sekretarz – ppłk rez. Adolf Grochowski
 
Skarbnik – st. sierż. sztab. Zenobiusz Cieślak (od 07.04.1983 st. sierż. sztab. Tadeusz  Ćwiek)
 
Członkowie: ppłk mgr rez. Stefan Kuziński, ppłk rez. Kazimierz Góral, por. rez. Konstanty Pawlikowski.
 
W dniu 23 kwietnia 1981r. w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Kielcach Bukówce odbył się I Wojewódzki Zjazd Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych WP.  W Zjeździe uczestniczyło z pewnością czterech delegatów Koła Nr2, tj. ppłk rez. mgr Stefan Kuziński, ppłk  rez. Adolf Grochowski, por. rez. Konstanty Pawlikowski, ppłk rez. Kazimierz Góral. Pierwsi trzej weszli w skład Zarządu Wojewódzkiego a ppłk rez. Kazimierz Góral został powołany na członka Komisji Rewizyjnej ZW.
 
I Krajowy Zjazd obradujący w dniach, 13-14 czerwca 1981roku w Warszawie przyjął statut, gdzie między innymi, zawarty był program działania w czterech głównych dziedzinach:
 
1.    Integrowanie środowiska byłych żołnierzy zawodowych, a także rozwiązywanie problemów całego środowiska oraz poszczególnych jego członków.
 
2.    Podejmowanie działań skierowanych na zewnątrz, wykorzystywanie doświadczeń członków związku i wychowawczym oddziaływaniem na środowisko społeczne, zwłaszcza na młodzież w realizacji programu wychowania patriotyczno- obronnego.
 
3.    Rozwijanie koleżeńskich więzi środowiska z wojskiem, zwłaszcza z jednostkami macierzystymi i instytucjami wojskowymi.
 
4.    Zapewnienie prawnego funkcjonowania wszystkich organów organizacyjnych Związku, podejmowanie działań zgodnych z postanowieniami Statutu i innych aktów prawnych.
 
                Dla jasności wizerunku Związku w Statucie zapisano, że ZBŻZ jest dobrowolnym i samorządnym, demokratycznym stowarzyszeniem. W swej statutowej działalności kieruje się zasadą apartyjności i neutralności światopoglądowej. Ideą łączącą jego członków jest wierność Ojczyźnie i służba narodowi a czołowym zadaniem – społeczne działanie na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.
 
            Podsumowując działalność członkowską w Kole Nr2 i Zarządzie Wojewódzkim w perspektywie 40-lecia działalności Związku postanowiono wyróżnić na stronach internetowych najbardziej aktywnych członków Koła. Są to: płk dypl. w st. spocz. Wacław Goleń, płk w st. spocz. Mieczysław Jastrząb, płk w st. spocz. mgr Stefan Kuziński, płk inż. w st. spocz. Mieczysław Maciejewski, kpt w st. spocz. mgr Stanisław Babiarz. Oto krótkie charakterystyki działalności najbardziej zasłużonych członków naszego Koła: 
PUŁKOWNIK DYPLOMOWANY W ST. SPOCZ. WACŁAW GOLEŃ

 
        Płk dypl. w st. spocz. Wacław Goleń służbę wojskową pełnił w latach 1944 – 1977 na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych do dowódcy pułku piechoty zmechanizowanej włącznie. W latach 1954 – 1957 ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Rembertowie. Brał udział w walkach z hitlerowskim okupantem w obronie Jabłonny, w wyzwoleniu Warszawy, Bydgoszczy, przełamaniu Wału Pomorskiego i zdobyciu Kołobrzegu a następnie w walkach ze zbrojnym podziemiem UPA na terenie Bieszczad. Do ZBŻZ wstąpił  w 1981 roku. Był jednym z organizatorów ZBŻZ na terenie województwa kieleckiego. W latach 1981 – 1989 był członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ w Kielcach. Na IV zjeździe został wybrany sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ w Kielcach.
 
Został odznaczony m.in.:
 
·       Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;
 
·       Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
 
·       Krzyżem Walecznych;
 
·       Złotym Krzyżem Zasługi;
 
·       Odznaczeniami pamiątkowymi, państwowymi i resortowymi.
 
Za długoletnią działalność społeczną w ZBŻZ został wyróżniony „Odznaką honorową za zasługi dla ZBŻZ” oraz wpisem do "Honorowej Księgi Zarządu Głównego Za zasługi dla ZBŻZ”. Ponadto na VI Krajowym Zjeździe nadano godność Honorowego Członka Związku.


PUŁKOWNIK W ST.SPOCZ. MIECZYSŁAW JASTRZĄB

     Płk w st. spocz. Mieczysław Jastrząb służbę wojskową pełnił w latach 1949 - 1976 na różnych stanowiskach do zastępcy dowódcy pułku obrony terytorialnej ds. polityczno-wychowawczych w Kielcach. W latach 1950 - 1990 aktywnie działał w Lidze Obrony Kraju, Klubach Oficerów Rezerwy, ZBOWiD oraz jako radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej nadal pracował w dziedzinie obronności kraju. Przez 10 lat był dyrektorem Sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Umiejętnie kierował przygotowaniami obronnymi w administracji terenowej i gospodarce narodowej województwa kieleckiego. Z chwilą powstania w 1981 r. Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, został wybrany Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ. Funkcję tę pełnił przez okres dwóch kadencji. Pod kierownictwem płk Mieczysława Jastrzębia, kielecka organizacja ZBŻZ powiększyła swoje szeregi oraz rozwinęła działalność statutową w zakresie socjalno-bytowym, społecznym i patriotyczno-obronnym. Został wyróżniony następującymi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi:
·       Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
·       Złotym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju".
Ponadto za działalność społeczną z Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych został wyróżniony odznaką honorową "Za Zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych" oraz wpisem do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZG ZBŻZ".
 
PUŁKOWNIK W ST. SPOCZ. STEFAN KUZIŃSKI

 
       Płk w st. spocz. mgr Stefan Kuziński służbę wojskową pełnił w latach 1948 – 1978. W latach 1950 - 1951 był słuchaczem w Oficerskiej Szkole w Legnicy, a po jej ukończeniu został mianowany na pierwszy stopień oficerski. W latach1965 – 1969 był słuchaczem w Wojskowej Akademii Politycznej. Jako oficer, służbę zawodową w wojsku związał z pracą w aparacie politycznym, w którym zajmował różne stanowiska - od zastępy dowódcy kompanii do zastępy dowódcy brygady ds. politycznych.
 
Do rezerwy został przeniesiony w  roku 1978 w stopniu pułkownika. Do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych wstąpił 17 marca 1981 r.  W latach 1981- 1985 r. był wiceprezesem Zarządu Koła Nr 2, członkiem Zarządu Wojewódzkiego i sekretarzem ZW ZBŻZ w Kielcach. Był również członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego ZBŻZ II Kadencji oraz czterokrotnym Prezesem ZW ZBŻZ. Na IV Krajowym Zjeździe został wybrany członkiem ZG ZBŻZ. Za działalność związkową został wyróżniony:
 
·      odznaką honorową „Za zasługi dla ZBŻZ WP”,
 
·      wpisem do Księgi Honorowej ZG „za zasługi dla ZBŻZ WP”,
 
·      wpisem do Księgi Honorowej ZW „Za zasługi dla ZBŻZ WP”,
 
·      Krzyżem Oficerskim
 
·      Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 
·      Innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. 
PUŁKOWNIK W ST.SPOCZ. EDWARD WACNIK


 
       Urodził się 30 marca 1928 r w miejscowości Skolin powiat Jaworów woj. Lwów, w rodzinie chłopsko-robotniczej. Służbę wojskową w 1949 roku powołany przez Rejonową Komendę Uzupełnień Jarosław z przydziałem do Brygady Artylerii w Grudziądzu. Tam wytypowany został do szkoły podoficerskiej artylerii i przeniesiony do Inowrocławia. Szkołę podoficerską ukończył z wynikiem bardzo dobrym uzyskując stopień kaprala. Pod koniec września 1950 roku, po zdaniu egzaminu, został przyjęty do Szkoły Oficerskiej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy. Szkołe ukończył z wyróżnieniem i na promocji mianowany na stopień podporucznika. Przydział służbowy otrzymał do Jednostki Wojskowej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu. W okresie pobytu w szkole oficerskiej osiągał bardzo dobre wyniki w sporcie wyczynowym w różnych dyscyplinach. Dlatego po dwóch miesiącach pobytu w Poznaniu na stanowisku dowódcy plutonu został skierowany na roczny kurs instruktorów wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po ukończeniu AWF w Warszawie, dostał przydział do Jednostki Wojskowej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Kielcach na stanowisko instruktora wychowania fizycznego. Pracując na tym stanowisku w dalszym ciągu wyczynowo zajmował się sportem biorąc czynny udział w różnych dyscyplinach. Jego ulubioną dyscypliną był sześciobój gimnastyczny. Tu uzyskał poziom I klasy państwowej. Jego dużym sukcesem było też trzykrotne zdobycie pierwszego miejsca w wieloboju oficerskim na szczeblu krajowym Wojsk Wewnętrznych, który składał się z pięciu konkurencji: strzelanie, pływanie, bieg na 3000 m na bieżni, podnoszenie 17,5 kg ciężarka na ilość razy i szermierka – walka na bagnety. Po kilkunastu latach pracy jako instruktor WF, został przeniesiony do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. Ukończył kurs doskonalenia oficerów w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie. W roku 1974 został przeniesiony do pracy w Lidze Obrony Kraju na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Kielcach.  
 
       W roku 1989 po 40 latach służby i pracy w mundurze odszedł na emeryturę. Jednak nadal jest wielkim społecznikiem. Dużo czasu poza zadaniami służbowymi poświęca na zebrania kół, klubów, organizuje zawody w letnich sportach obronnych. Już w roku 1990 został członkiem Koła Nr 2, a w 1992 został wybrany prezesem tego Koła. Funkcję prezesa sprawował przez trzy kadencje do roku 2004. Równolegle oprócz działalności w macierzystym Kole, pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ds. obronnych. Na ostatnim Zjeździe Zarządu Wojewódzkiego zostaje wybrany prezesem Zarządu Wojewódzkiego i funkcję tę pełni do chwili obecnej.
 
Jego praca służbowa i działalność społeczna była wysoko oceniana i wynagradzana. Były to nagrody i odznaczenia państwowe i resortowe, w sumie ponad 40. Najważniejsze z nich to:
 
·       Krzyż Kawalerski Polonia Restituta;
 
·       Złoty Krzyż Zasługi;
 
·       Złoty madal za zasługi dla obronności kraju;
 
·       Złoty medal za zasługi Ligi Obrony Kraju;
 
·       Złoty madal za zasługi dla pożarnictwa;
 
·       Złoty Krzyż Polskiego Czerwonego Krzyza;
 
·       Złoty madal Słuzby Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
 
·       Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 
·       Złoty medal zasługi dla Polskiego Związku Łowieckiego;
 
·       Złoty madal za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
·       Złoty Krzyż z Gwiazdą Za zasługi dla ZŻWP;
 
·       Złota odznaka „zasłużony działacz kultury fizycznej;
 
·       Złota odznaka za zasługi dla Kielecczyzny;
 
Wpisy do Ksiąg Honorowych:
 
·       Wpis do Księgi Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarządu Wojewódzkiego;
 
·       Wpis do Księgi Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarządu Głównego;
 
·       Wpis do Księgi Honorowej Ligi Obrony Kraju Zarządu Wojewódzkiego;
 
·       Wpis do Księgi Honorowej Ligi Obrony Kraju Zarządu Głównego.
 
PUŁKOWNIK INŻ W ST.SPOCZ.  MIECZYSŁAW MACIEJEWSKI


 
       Płk inż. w st. spocz. Mieczysław Maciejewski syn Józefa urodził się 01.03.1939 roku w Sierpcu. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, rok ukończenia 1966. Stopień podporucznik. Do dalszej służby wojskowej został skierowany do JW. 3417 w Kielcach, na stanowisko dowódcy plutonu kompanii remontowej. Z biegiem lat awansuje do stopnia podpułkownika pełniąc funkcje: inżyniera batalionu radiowego, inżyniera radio Brygady oraz metrologa służb technicznych 20 BŁ WOWewn. Ma w swojej pracy i służbie kilkanaście uznanych i nagradzanych wniosków racjonalizatorskich – przewodniczy komisji racjonalizatorskiej.
 
      W 1990 roku odchodzi na zasłużoną emeryturę po 30 latach służby. W 1991 roku wstępuje do ZBŻZiOR WP, w którym działa do chwili obecnej na rzecz społeczności wojskowej. Przez te lata pełnił wiele funkcji w Związku, zarówno w Kole nr 2 jak i w Zarządzie Wojewódzkim. Przez 2 kadencje jest skarbnikiem Koła nr 2 w Kielcach, następnie wiceprezesem tego Koła a potem przez 1 kadencje Prezesem. Równocześnie reprezentuje Koło w Zarządzie Wojewódzkim. Pełni tu funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od drugiej kadencji od chwili obecnej jest skarbnikiem Zarządu Wojewódzkiego. Jest inicjatorem i współorganizatorem powołanego przy Zarządzie Wojewódzkim chóru pieśni patriotycznych, żołnierskich i partyzanckich oraz religijnych „Żołnierskie Echa”, w którym występuje jako chórzysta.
        W czasie działalności społecznej z powierzonych funkcji wywiązuje się bardzo dobrze. Jest systematyczny, obowiązkowy, zdyscyplinowany, życzliwy kolegom. Służy i radzi pomocą, otwarty na problemy członków Związku. Za swoją działalność został wyróżniony wieloma dyplomami i odznaczeniami związkowymi: Krzyżem Brązowym, Srebrnym, Złotym, Złotym z Gwiazdą oraz Komandorskim.
 

 
_____________________________________________________________________

UROCZYSTE ZEBRANIE KOŁA NR 10 i KOŁA NR 4  
 
z KIELC
 
Z OKAZJI 40-LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO


 
 
        16 czerwca 2021 roku - korzystając z gościnie użyczanych od kilku lat pomieszczeń kieleckiego Biura Polskiego Stronnictwa Ludowego - spotkali się na wspólnym zebraniu członkowie Koło nr 10 i Koło nr 4 z Kielc.
 
       Wspólne zebranie, rozpoczęte hymnem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - otworzył Kol. Mariusz Kowalski, Prezes Koła nr 10. Prowadzący zebranie powitał przybyłych gości: Pana płk. Edwarda Wacnika, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, Panią Magdalenę Foksę-Kozieł, Dyrektor Biura Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Pana Krzysztofa Marwickiego, Sekretarza Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Panią Annę Urszulę Woźniak, Kierowniczkę Chóru „Żołnierskie Echa” oraz Panią Joannę Sieniawską Prezes Koła nr 4.
 
       Korzystając z opracowania płk. Henryka Budzyńskiego, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego ZŻWP zatytułowanego: 40 LAT ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO. GENEZA, ZARYS DZIAŁALNOŚCI, DZIEŃ DZISIEJSZY, prowadzący zebranie Kolega Mariusz Kowalski przedstawił  zebranym historię i współczesność  naszego Związku.
 
       W kolejnej części zebrania Prezes Koła nr 10 poprosił płk. Edwarda Wacnika, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach o wręczenie wyróżnień i odznaczeń, a Kol. Mirosława Wdowczyka, Sekretarza Zarządu Koła nr 10 o przeprowadzenie uroczystości wręczania Dyplomów-Podziękowań, Złotych Medali 40-lecia ZŻWP oraz Krzyży ZŻWP.
 
 
Podczas wspólnego zebrania Koła nr 4 i Koła nr 10, Dyplomem-Podziękowaniem od Zarządu Głównego ZŻWP wyróżnieni zostali:
 
 
- Pani Magdalena Foksa-Kozieł, Dyrektor Biura Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego
 
 Stronnictwa Ludowego;
 
-Pan Krzysztof Marwicki Sekretarz Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Stronnictwa
 
Ludowego. Pan Sekretarz został ponadto odznaczony medalem „Za wybitne zasługi  
 
dla ZŻWP”;
 
- Pani Anna Urszula Woźniak, Kierowniczka Chóru „Żołnierskie Echa”;
 
 
oraz obecne na zebraniu członkinie Koła nr 4:
 
- Pani Barbara Siemiradzka;
 
- Pani Teresa Mróz;
 
-  Pani  Alicja Rybczyńska.
 
Na wniosek Pani Joanny Sieniawskiej, Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego i Prezes Koła nr 4, do którego należy większość członków chóru „Żołnierskie Echa” Dyplomem-Podziękowaniem zostali wyróżnieni także nieobecni na zebraniu: Pan Wojciech Materek – dyrygent i opiekun muzyczny chóru „Żołnierskie Echa” oraz Pan Bogusław Sobczyk – wieloletni opiekun muzyczny chóru.
 
 
W kolejnym akcie ceremonii  wyróżniania członków Koła nr 10 i Koła nr 4 - Złoty Medal XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Dyplom-Podziękowanie od ZG ZŻWP otrzymali:
 
 
    Pani Joanna Sieniawska – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach;
 
Pani Teresa Gajda –  członkini chóru „Żołnierskie Echa” i Koła nr 4;
 
Pani Jolanta Wdowczyk – członkini Koła nr 4 i chóru „Żołnierskie Echa”;
 
Pan Mariusz Kowalski – Prezes Koła nr 10
 
                                       oraz obecni na zebraniu członkowie Koła nr 10:
 
    Pan st. chor. sztab. Ludwik Będziora
 
    Pan ppłk Krzysztof Jędruszczak
 
    Pan ppłk Zbigniew Jurkowski
 
    Pan st. chor. sztab. Jerzy Kowalewski
 
    Pan ppłk pil. Andrzej Krajewski
 
    Pan por. Michał Lipiński
 
    Pan mjr Adam Lisowiec
 
    Pan st. sierż. sztab. Marian Makuch
 
    Pan kpt. Jacek Mozal
 
    Pan st. chor. sztab. Lech Mroczek
 
    Pan por. Józef Ostrowski
 
    Pan płk Norbert Samulak
 
    Pan st. chor. sztab. Wacław Słomnicki
 
Pan st. chor. sztab. Janusz Smolanko
 
    Pan szer. rez. Łukasz Stępień
 
Pan st. chor. sztab.  Piotr Sułowski
 
Pan ppłk Marek Szmit
 
Pan ppłk Stefan Śmietana
 
Pan ppłk Włodzimierz Tuteja
 
Pan ppłk Mirosław Wdowczyk
 
Pan płk Marek Wolny
 
 
W kolejnej części odświętnej ceremonii, Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Edward Wacnik udekorował  Krzyżami ZŻWP - nadanymi przez Kapitułę Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, na wniosek Zarządu Koła nr 10  -  następujących członków Koła nr 10:
 
 
Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
 
Pana st. chor. szt. Ludwika Będziorę;
 
Pana st. sierż. szt. Mariana Makucha.
 
 
Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
 
Pana płk. Marka Wolnego;
 
Pana mjr. Adama Lisowca;
 
Pana st. chor. szt. Jerzego Kowalewskiego;
 
Pana plut. Wiktora Smolankę.
 
 
W ceremonii wręczania Dyplomów-Podziękowań od Zarządu Głównego, dekorowania Złotym Medalem XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP oraz podczas dekorowania krzyżami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, uczestniczyli także: Kolega mjr Adam Lisowiec - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ds. Organizacyjnych, Kolega st. chor. sztab. Janusz Smolanko – Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego, Koleżanka Joanna Sieniawska – Prezes Koła nr 4, Kolega st. kpr. rez. Mariusz Kowalski – Prezes Koła nr 10 oraz Kolega ppłk  Marek Szmit - Wiceprezes Koła nr 10.
 
 
Dalsza część spotkania poświęcona była wypowiedziom nawiązującym m.in. do siedemdziesiątej siódmej rocznicy śmierci Patrona Koła nr 10 – kapitana (pośmiertnie w 2012 r. awansowanym do stopnia pułkownika) Jana Piwnika „Ponurego”, który walczył z okupantem także na terenie świętokrzyskiego regionu, a poległ 16 czerwca pod Jewłaszami na terenie obecnej Białorusi. Umierając wyszeptał towarzyszowi walki: Powiedz żonie i rodzicom, że ich bardzo kochałem, i że umieram jako Polak... I pozdrówcie Góry Świętokrzyskie... Informacją o bohaterskim  Patronie podzielił się z zebranymi Kol st. kpr. Mariusz Kowalski, Prezes Koła nr 10. Kolega Mariusz jest również wiceprezesem Fundacji Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, a zarazem Szefem Szwadronu i ułanem, co się zowie.
 
 
W części zebrania poświęconej m.in. historycznym refleksjom, wystąpił Kolega podpułkownik Marek Szmit, który nawiązał do święta Żandarmerii Wojskowej, przypadającego na 13 czerwca, a odnoszącego się do historycznego zdarzenia, kiedy to 13 czerwca 1831 roku, w czasie Powstania Listopadowego, rozkazem generała Tomasza Łubieńskiego powołano Służbę Polową. Z kolei pułkownik Norbert Samulak (członek ZŻWP od 1986 r.), w swojej wypowiedzi nawiązał do swojej ostatniej książki – kolejnej, po ponad dwudziestu opublikowanych – pt. Wieś Przykościelna.
 
Miłymi akcentami, kończącymi spotkanie, były rocznicowe podziękowania i życzenia składane przez Prezes Koła nr 4 Koleżankę Joannę Sieniawską, Prezesa Koła nr 10 Kolegę Mariusza Kowalskiego oraz Kolegę pułkownika Edwarda Wacnika, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
 


__________________________________________________________________________________________________________
40 - lecie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

         Związek Żołnierzy Wojska Polskiego świętuje 40 rocznicę swej działalności. W minionym 40-leciu Związek dwukrotnie zmieniał swoją nazwę: 1997 r. na Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego oraz w 2010 r. na obecną – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Jest więc okazja do spojrzenia w przeszłość, dokonania oceny jego działalności oraz zadumania się nad dniem dzisiejszym. Jak wiadomo pierwsze starania o utworzenie organizacji zrzeszającej oficerów rezerwy miały miejsce w 1957 r., kiedy to po znacznych redukcjach kadry zawodowej spontanicznie zaczęły powstawać organizacje środowiskowe oficerów rezerwy. Wówczas to dnia 15 lutego 1957 r. wydał zarządzenie zezwalające na tworzenie kół oficerów rezerwy przy wojskowych komendach uzupełnień. Z powodu braku perspektyw ten rodzaj organizacji rezerwistów i osób zwalnianych z zawodowej służby wojskowej nie znalazł uznania w środowisku. W 1960 r. na wniosek Zarządu Głównego Ligi Przyjaciół Żołnierza oraz działającej przy ministrze obrony narodowej Rady Głównej ds. Oficerów Rezerwy podjęto decyzję o przekazaniu kół oficerów rezerwy do Ligi Przyjaciół Żołnierza (od 1962 r. Liga Obrony Kraju), która stosownie do swej struktury organizacyjnej przekształciła je w Kluby Oficerów Rezerwy (KOR) Ligi Przyjaciół Żołnierza, posiadające szerokie możliwości angażowania oficerów rezerwy do społecznej działalności obronnej. Zakres działalności Klubów oparty był o Regulamin Klubu Żołnierzy Rezerwy i Statut Ligi Obrony Kraju. Wielokierunkowa działalność klubów to głównie strzelectwo i szkolenie z wybranych zagadnień wiedzy wojskowej oraz z tematyki historyczno-patriotyczne. Kluby nie angażowały się w działalność o charakterze socjalno-bytowym ani politycznym.
       Warunki do utworzenia Związku dojrzały na początku lat 80-tych XX w. Sytuacja wewnętrzna na przełomie lat 1980-81 sprzyjała tym dążeniom. Ogromne ożywienie społeczne i polityczne w kraju powodowało, że w terenie samorzutnie, często z inicjatywy Klubów Oficerów Re-zerwy powstawały grupy inicjatywne nowej organizacji skupiającej byłych żołnierzy zawodowych. Ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej popierało tę inicjatywę. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że ją inspirowało. Za taką tezą przemawia kalendarium późniejszych wydarzeń i lista ich uczestników.
       12 lutego 1981 r. w Stołecznym Klubie Garnizonowym „Za Żelazną Bramą” odbyło się spo-tkanie działaczy Klubów Oficerów Rezerwy i przedstawicieli środowisk kombatanckich z całego kraju. W Kronice Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych na s. 2. można przeczytać, że „na spo-tkanie przybyli znani i zasłużeni dla ludowego Wojska Polskiego żołnierze z lat wojny oraz ci, którzy wstąpili do LWP z szeregów Armii Radzieckiej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz byli partyzanci w kraju, jak i poza jego granicami”. Celem spotkania było omówienie problemów związanych z powołaniem Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Uczestnicy opowiedzieli się za utworzeniem organizacji o charakterze stowarzyszenia wyższej użyteczności.
Obecni na spotkaniu z ramienia MON I zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego WP gen. dyw. Henryk Koczara, zastępca szefa sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. dyw. dr Mieczysław Dębicki poparli w imieniu wojska ten zamiar oraz zadeklarowali niezbędną pomoc przy jego realizacji.
Powołano 46 osobowy Krajowy Komitet założycielski Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych oraz wyłoniono jego prezydium, na czele którego stanął płk w st. spocz. dr Roman Leś.
       Podstawowymi formami działalności społecznej Związku jest organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie tradycji oręża polskiego, organizowanie uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne oraz utrzymywanie ścisłych więzi z bratnimi stowarzyszeniami żołnierskimi i organizacjami społecznymi. Głównymi formami działalności w sferze socjalno-zdrowotnej jest rozpoznawanie potrzeb oraz organizowanie opieki specjalnej dla samotnych i obłożnie chorych emerytów i rencistów wojskowych oraz udzielanie pomocy i poradnictwa w sprawach mieszkaniowych trud-nych sytuacjach życiowych oraz przy organizowaniu pogrzebów.
          W ramach działalności socjalno-zdrowotnej Związek bada przez swoje struktury organizacyjne potrzeby oraz organizuje opiekę socjalną dla samotnych i obłożnie chorych. Troszczy się również o wdowy po żołnierzach zawodowych. Pozycja materialna wielu emerytów i rencistów skłoniła Związek do powołania Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, aby w trudnych sytuacjach życiowych służyć doraźną pomocą finansową potrzebującym.
Związek jest ponadto inspiratorem szerokiej akcji protestacyjnej zmierzającej do zachowania wszystkim żołnierzom zawodowym jednolitego systemu emerytalnego z płacową zasadą waloryzacji świadczeń.
         W celu popularyzacji obronności państwa oraz problematyki środowiska byłych żołnierzy zawodowych Zarząd Główny Związku wydaje różne publikacje i czasopisma związkowe, a najważniejsze z nich to miesięcznik „Głos Weterana i Rezerwisty” oraz corocznie „Kompendium Weterana i Rezerwisty”.
        Czterdzieści lat istnienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego to wspaniały Jubileusz, który jest okazją nie tylko do refleksji nad minionym czasem, ale również próbą spojrzenia w przyszłość. Niestety w roku 2016 Związek spotkała bardzo dokuczliwa niespodzianka w postaci rozwiązania porozumienia o współpracy przez Ministra Obrony Narodowej. Z dnia na dzień Związek znalazł się na przysłowiowym bruku. Poza tym skreślono wszelkie zamierzenia związkowe z Planów współpracy dowódców rodzajów wojska z organizacjami samorządowymi. Mimo tego chęć do działania przeważa i wiele komórek Związku odnalazła się działa nadal. Pojawiają się nowe inicjatywy. Należy je upowszechniać i poszukiwać nowych form działania.

       


Szanowni Koledzy
Uprzejmie informuję, że za zgodą Prezydium poinformowałem władze EUROMILU  o 40-leciu Związku. Załączyłem 2,5 stronicowe opracowanie prezentujące Związek.  W odpowiedzi prezydent EUROMILU  - Emmanuel Jacob przesłał pocztą elektroniczną okolicznościowe życzenia, których tłumaczenie przedstawiam poniżej.  
"Drodzy Przyjaciele
Przede wszystkim chciałbym pogratulować Wam już teraz tego doniosłego  jubileuszu.
Pozwolę sobie skorzystać z okazji, aby podziękować Wam za zaangażowanie w ciągu minionych dziesięcioleci, a zwłaszcza współpracę i wsparcie z EUROMILU.
W imieniu EUROMILU życzę Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego i jego kierownictwu wielu lat owocnej działalności.
Życzę miłego świętowania!
Emmanuel Jacob"

Z poważaniem
Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński
_____________________________________________________________________________________

 
Drogie Koleżanki i  Koledzy,

 
należący do Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Kielcach, składa Wam najserdeczniejsze życzenia okazji Świąt Wielkiej Nocy.  Niech ten wyjątkowy czas napełni Wasze serca otuchą i nadzieją, że przyszły czas pozwoli nam przezwyciężyć nawet największe trudności - w szczególności te trudności, które z powodu pandemii koronawirusa, uniemożliwiają nam organizowanie spotkań. Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego  wniesie nadzieję, a powracająca do życia natura niech będzie  Państwa natchnieniem w codziennym, rodzinnie kwitnącym, życiu.
 
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach
 
płk Edward Wacnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach


    


___________________________________________________________________________________________
 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego