2023 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

2023 rok

Aktualności archiwum


2023 ROK


_____________________________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk


 
 
 
 
Przedświąteczne spotkanie członkiń i członków
Koła nr 10 w Kielcach


 
 
 
 
     Tradycyjnie członkowie Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego spotkali się, by podzielić się opłatkiem przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Uroczyste zebranie, które odbyło się 15 grudnia 2023 roku, otworzył Prezes Koła nr 10 Kolega ppłk Krzysztof Jędruszczak, witając Koleżanki i Kolegów z Koła nr 10 oraz Kolegę podporucznika Edwarda Pawelca, członka Koła nr 2 z Kielc, którego Zarząd Koła zaprosił na spotkanie.
 
      Pierwsza część zebrania poświęcona została przyjęciu uchwał zebrania w sprawie: wysokości składek w 2024 r., planu pracy na 2024 r. oraz przyjęcia w poczet członków Związku st. chor. sztab. Mirosława Pałka. Prezes Koła odczytał także świąteczne i noworoczne życzenia, przesłane na ręce Prezesa Koła od Zbigniewa Koniusza, Wojewody Świętokrzyskiego i od podpułkownika Stanisława Kozioła, Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego. Ważnym punktem tej części spotkania było także, przedstawione przez ppłk. Krzysztofa Jędruszczaka, Prezesa Koła nr 10 – sprawozdanie z działalności Koła w 2023 roku. Sprawozdanie zostało zatwierdzone w głosowaniu, przez wszystkich obecnych członków Koła nr 10.
 
     Podczas przedświątecznego spotkania członków Koła, Prezes Koła wręczył – w imieniu członków Koła -  Panu Markowi Adamczakowi dyplom podziękowania, w którym Koło podziękowało Panu Adamczakowi za okazanie bezinteresownej pomocy w utrwalaniu pamięci historycznej i kształtowaniu patriotyzmu. Pan Marek Adamczak, jest kieleckim przedsiębiorcą, który szczodrze wspiera m.in. naszą lokalną związkową organizację. Przedświąteczne spotkanie było także okazją, by wręczyć zasłużonemu Koledze Łukaszowi Stępniowi - Srebrny Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
      Dalszą część opłatkowego spotkania wypełniły życzenia świąteczne i toasty noworoczne.


 
__________________________________________________________________________________Odszedł na wieczną służbę!

 
 
 
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi ,  Klemensa Gerlacha , podpułkownika Wojska Polskiego.
 
Prosimy rodzinę Pana Klemensa Gerlacha o przyjęcie naszych najszczerszych kondolencji.
Koleżanki i koledzy ZŻWP Kielce____________________________________________________________________________Drogie Koleżanki i Koledzy
 
oraz Sympatycy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego!

 
 
 
 
W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia.
 
Niech te święta będą czasem radości, spokoju i wspólnego przeżywania chwil w gronie najbliższych. Niech przyniosą wiarę w lepszą przyszłość, a Nowy Rok będzie pełen zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.
 
Dziękujemy Wam za oddanie służbie ojczyźnie i wspólnie z Wami patrzymy z nadzieją w przyszłość. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok przyniesie Wam wiele sukcesów i spełnionych planów.
 
Życzymy Wam zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2024 Roku pełnego nowych możliwości i wyzwań.
 
Z wyrazami szacunku,
 
 
 
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP
 
oraz własnym
 
   
ppłk Stanisław Kozioł - Prezes ZW ZŻWP w Kielcach


 

______________________________________________________________________


Tekst: U. Smolanko
 
Zdjęcia: J. Smolanko
 

 
 

Budowa nowego grobu ofiar bombardowań
 
 
 

" Je­stem Po­la­kiem, po pol­sku czu­ję,
 
Ko­cham nad ży­cie pol­ską Oj­czy­znę,
 
Wszyst­ko co pol­skie, ko­cham, sza­nu­ję,
 
Jak dro­gą, świę­tą oj­ców spu­ści­znę.
 
Je­stem Po­la­kiem: do mnie na­le­ży,
 
Prze­szłość i przy­szłość mo­jej Oj­czy­zny,"

 
 
 
          6 września na Cmentarzu Nowym w Kielcach odbyły się obchody 84 rocznicy bombardowania Kielc przez hitlerowców. Organizatorem tego wydarzenia był pan Krzysztof Witkowski prezes Stowarzyszenia  Pamięci Narodowej "Czwartak ".
 
       Podczas tej bardzo ciekawej lekcji historii, w obecności Pana Marka Jończyka z Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, padła deklaracja przebudowy mogił ziemnych bezimiennych ofiar w przyszłym roku.
 
Nie trzeba było czekać do przyszłego roku bo  trwająca kilka dni przebudowa została dziś zakończona.
 
          Dzięki staraniom członków koła nr 10 ZŻWP w Kielcach większość mogił ofiar bombardowań  w sektorze F4 została posprzątana, zamontowana została tabliczka informacyjna na cmentarzu oraz płyta marmurowa pod tablicą umieszczoną na murze Cmentarza Nowego.
 
         W tych inicjatywach wsparł nas pan Marek Adamczak właściciel firmy Auto Adamczak, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Podziękowania należą się również panu Krzysztofowi Witkowskiemu, który od wielu lat zabiegał o nowy  zbiorowy grób.
 
        DZIĘKUJEMY INSTYTUTOWI PAMIĘCI NARODOWEJ za godne upamiętnienie tego miejsca. Jest i będzie to kawał historii dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń.
 
 
"Ojczyźnie naszej cześć,
 
Cześć Polsce, cześć!
 
Kto się jej synem zwie,
 
W kim polska dusza wre,
 
Niech stanie w grono te
 
Pieśń chwały wznieść."
 
__________________________________________________________________


Tekst:  U. Smolanko
 
Zdjęcia:  Radio em Kielce, schodnia.eu.Kielce, Joanna Zebrzowska.
 
 
 
 


"Przyjedź, mamo na przysięgę..."


 
 
 
 
     9 grudnia o godzinie 10 na Placu Wolności w Kielcach pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość. Ponad 160 elewów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych i prawie 150 żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wypowiedziało rotę przysięgi wojskowej.
 
       W uroczystości udział wzięli  przedstawiciele władz ziemi świętokrzyskiej, służb mundurowych oraz instytucji wojskowych. W tej ważnej chwili żołnierzom towarzyszyły rodziny i znajomi.
 
    Na zaproszenie Pułkownika Sławomira Machniewicza, dowódcy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w uroczystości wzięli udział :ppłk Stanisław Kozioł Prezes Świętokrzyskiego ZW ZŻWP oraz st. chor sztab. Wacław Słomnicki Wiceprezes Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach.
 
 
Honoru munduru i Formacji zawsze bronił będę.
 


 
____________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: kol. T. Podkowa
 
 
 
 
 


Święto Niepodległości w Kazimierzy Wielkiej 
 
 
 
        11 listopada 2023 r. członkowie Koła nr 11 ZŻWP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kazimierzy Wielkiej wzięli udział w uroczystościach  obchodów 105 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody święta rozpoczęły się mszą świętą w górnym kościele w Kazimierzy Wielkiej. Po mszy wzięliśmy udział w uroczystym pochodzie patriotycznym z udziałem społeczeństwa miasta, władz samorządowych, delegacji szkół, licznych pocztów sztandarowych, straży pożarnej, wszystkich szkół i stowarzyszeń.
    Delegacja naszego Koła w składzie: Kol. ppłk Tadeusz Podkowa, Kol. Andrzej Bienias, Kol. Czesław Karbowniczek, złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikami Wincentego Witosa i Tadeusza Kościuszki. Nasz poczet sztandarowy godnie reprezentowali: Kol. st. chor. szt. Andrzej Graf, Kol. Jacek Ściupider, Kol. Łukasz Dembowski. Poczet nasz zgodnie z ceremoniałem otwierał pochód mieszkańców miasta. 
_______________________________________________________________________________Tekst: U. Smolanko
 
Zdjęcia: Joanna Zebrzowska, strona internetowa Echa Dnia, PSL Kielce
 
 
 
 
 


11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO
 
NIEPODLEGŁOŚCI


 
 
 
 
        Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu każdego Polaka. Upamiętnia ono odzyskanie suwerenności przez Polskę po  latach zaborów, stanowiąc symboliczny moment powrotu na mapę Europy. Dla nas Polaków ten dzień, 11 listopada, jest dniem radości, dniem dumy, dniem chwały.
 
       Na zaproszenie Świętokrzyskiego Wojewody Zbigniewa Koniusza w uroczystych obchodach wzięła udział delegacja Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie : ppłk Marek Szmit , st. chor. sztabowy Wacław Słomnicki , st. chor sztabowy Ludwik Będziora oraz koleżanka Joanna Zebrzowska.
 
        Delegacja związku - koledzy ppłk Marek Szmit  st. chorąży sztabowy Wacław Słomnicki, st. chor sztabowy Janusz Smolanko oraz st. sierżant Marian Makuch uczestniczyła również w Święcie  Niepodległości zorganizowanym przez Polskie Stronnictwo Ludowe pod pomnikiem Wincentego Witosa.
 
      Wincenty Witos to jeden z ojców polskiej niepodległości.  Był jednocześnie rolnikiem i działaczem ruchu ludowego. Podczas decydujących starć wojny polsko-bolszewickiej był premierem, stał na czele Rządu Obrony Narodowej.
 
     Dzień 11 listopada ,dzień Narodowego Święta Niepodległości, niech zawsze przypomina nam o tym, że droga do tej wolności była wywalczona, wycierpiana, wymodlona i wypracowana. Waga i znaczenie tego święta zachęciła nas do uprzątnięcia zapomnianego pomnika na Cmentarzu Komunalnym I przy ul. Kwasa.
 
 
Pomnik zamiast mogił

 
     W 1968 roku kielecka parafia ewangelicko-augsburska została włączona do radomskiej. W następnym roku cmentarz przekazano na rzecz państwa. Zajmująca nieco ponad hektar nekropolia stanowi obecnie Cmentarz Komunalny I. W jego środkowej części zachowano kwaterę na pochówki ewangelików. W pobliżu przy głównej alei stoi pomnik żołnierzy różnych narodowości poległych podczas I wojny światowej. W latach 70 ponad 300 mogił zlikwidowano, aby zrobić miejsce na nowe pochówki. Wtedy również usunięto kilkadziesiąt nagrobków ewangelickich.
 
     Zachowało się jeszcze trochę starych nagrobków. Są skromniejsze od katolickich i coraz bardziej opuszczone. A fragmenty niektórych posłużyły do budowy ogrodzenia. Według wykazu sporządzonego w 2011 roku przez prof. Urszulę Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, nagrobków o wartościach historycznych i artystycznych zostało 35. Rozsiane są po całym cmentarzu.
 
     Nie są jeszcze nam znane szczegóły dotyczące - co przedstawia pomnik, kto był projektantem i wykonawcą. Jedyna informacja to, że jest to pomnik z krzyżem wykonany z piaskowca z napisem ŻOŁNIERZOM WSZYSTKICH NARODOWOŚCI POLEGŁYM W CZASIE PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 1914 – 1918.  Pomnik wymaga renowacji i bliższego zainteresowania że strony związku.
 
      11 listopada pod pomnikami oraz na mogiłach poległych żołnierzy w walce o niepodległość Ojczyzny zapaliliśmy znicze. 
_______________________________________________________________


Tekst : U Smolanko
 
Zdjęcia : J Smolanko
 

 
 
Jutro 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych.


 
 
        Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od IX wieku. Wyznaczył je na 1 listopada papież Grzegorz IV w 837 roku. 1 listopada ludzie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych - najbliższych i przyjaciół. Jest to też święto obchodzone przez część innych wyznań, a także zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym. 1 listopada to dzień refleksji i zadumy.
     Udało nam się uprzątnąć zapomniane mogiły na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Ściegiennego. Pamiętaliśmy o pomniku-grobie mjr Henryka Dobrzańskiego na Cmentarzu Partyzanckim. Tam posprzątaliśmy zaniedbany grób SZCZĄTKI OFIAR ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW W LESIE NA STADIONIE DN 12.VI.1940r - 1945r.
        Pod tablicą, umieszczoną na murze Cmentarza Nowego, poświęconą ofiarom niemieckich bombardowań 4 i 5 września 1939 r. został umieszczony kamień z napisem MOGIŁAMI POLEGŁYCH OPIEKUJE SIĘ ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WP W KIELCACH Sektor F4/2.
     Z mojej inicjatywy zajął się tym p. Marek Adamczak - właściciel firmy Auto-Adamczak ,a zrealizował bezpłatnie Zakład Kamieniarski Pana Liska z Cedzyny. Za to składamy żołnierskie podziękowania. Tablica również została wyczyszczona. Jest teraz czytelna.
           W okolicy kwatery F4/2 została zamontowana tabliczka informacyjna o znajdujących się tam mogiłach.W miarę swoich możliwości uprzątnęliśmy wszystkie  opuszczone, zaniedbane mogiły w całym sektorze F4 z roku 1939 -1945. Na uwagę zasługuje grób druhny Zosi Dziewięckiej. Jej bohaterska śmierć została upamiętniona przez Kielczan  pomnikiem z piaskowca z płytą  granitową u zbiegu ulic Klonowej i Dębowej.
 
     Pamiętaliśmy o koleżance Ani i kolegach ze związku, którzy spoczywają na cmentarzu w Cedzynie. Pamiętajmy o Nich odwiedzając cmentarze w dniu 1 listopada i nie tylko.
 
 
"Zawsze brakuje tych ,
 
którzy już odeszli.
 
Ale dopóki My żyjemy
 
żyje pamięć o Nich ..."


_________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
  
 
UROCZYSTE ZEBRANIE KOŁA NR 10 ZŻWP W KIELCACH


 
 

 
 
       13 października 2023 roku członkowie Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach spotkali się w  użyczanym nam nieodpłatnie od lat, lokalu w biurze świętokrzyskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wybór daty zebrania nie był przypadkowy, gdyż przypadł w dzień po osiemdziesiątej rocznicy Bitwy pod Lenino, w której swój pierwszy bój stoczyła 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W hołdzie poległym bohaterskim Kościuszkowcom, a także dla upamiętnienia lat, w których właśnie 12 października Wojsko Polskie obchodziło swoje Święto, Zarząd Koła wystąpił w  mundurach. Spotkanie otworzył Prezes Koła Kolega ppłk Krzysztof Jędruszczak witając Koleżanki i Kolegów, a następnie zapraszając do wspólnego wysłuchania i odśpiewania Hymnu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
       Dla podkreślenia znaczenia rocznicowej uroczystości Koleżanka Anna Kotwica przedstawiła historię obchodów Święta Wojska Polskiego od początków XIX wieku do czasów współczesnych, a Koleżanka Joanna Zebrzowska zaprezentowała wiersz Piotra Kowalczyka, sławiący patriotyzm i heroizm żołnierza polskiego. Podniosły charakter spotkania kontynuowany był poprzez akt uhonorowania jubilata oraz uroczystość dekorowania odznaczeniami wyróżnionych członków Koła.
 
     Prezes Koła Kolega ppłk K. Jędruszczak wręczył dyplom gratulacyjny Koledze ppłk. Zbigniewowi Jurkowskiemu – członkowi ZŻWP od 2000 roku - który właśnie w dniu spotkania obchodził siedemdziesiątą rocznicę urodzin.  Po czym Kolega ppłk Jędruszczak odczytał wyciąg z decyzji Kapituły Krzyża i Odznaki Honorowej, zgodnie z którą Zarząd Główny  ZŻWP uchwałami Kapituły odznaczył za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
 
 
Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
 
Kolegę podpułkownika Zbigniewa Jurkowskiego
 
Kolegę kapitana Jacka Mozala
 
Kolegę porucznika Józefa Ostrowskiego
 
 
Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
Kolegę pułkownika Marka Wolnego
 
Kolegę młodszego chorążego Mirosława Krzemińskiego
 
Kolegę szeregowego Łukasza Stępnia
 
 
Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
Kolegę starszego chorążego Leszka Janosika-Bielskiego
 
 
     Prezes Koła Kolega ppłk Krzysztof Jędruszczak udekorował wyróżnionych oraz wraz z członkami Zarządu Koła złożył im serdeczne gratulacje i podziękowania za efektywną działalność na rzecz naszego Związku.
 
      W dalszej części zebrania głos zabrał Kolega st. chor. sztab. Janusz Smolanko, Wiceprezes Zarządu Koła, który zrelacjonował działania realizowane razem z żoną Urszulą, które poświęcone były porządkowaniu grobów kielczan poległych w pierwszych dniach września 1939 roku. Przedstawił także propozycje dotyczące udziału członków Koła w tegorocznym Święcie Zmarłych. Z kolei, Kolega płk Stanisław Wałek, Skarbnik Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, poinformował zebranych o wrześniowych uchwałach Zarządu Głównego ZŻWP, zwracając szczególną uwagę na sytuację finansową Związku oraz aktualne warunki funkcjonowania Głosu Weterana i Rezerwisty. Kolega ppłk Mirosław Wdowczyk, kontynuując temat GWiR, zaapelował o prenumerowanie związkowego czasopisma, deklarując zarazem pomoc przy realizacji zamówień na prenumeratę.
 
      Dzięki organizatorom, a zwłaszcza Koledze J. Smolance, nie zabrakło na stołach słodkości i  napojów, a i toasty było czym wznosić, o co zadbał nasz Szanowny Jubilat.
_________________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: M. Wdowczyk
 
 
 
 


PASJE JOANNY SIENIAWSKIEJ


 
 
 
Zapraszamy do poznania pasji realizowanych przez Panią Joannę Sieniawską – członkinię Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach, autorkę publikowanych szarad, krzyżówek, kalamburów, uczestniczkę telewizyjnych turniejów, turniejów szaradziarskich, twórczynię kieleckiego Klubu Szaradziarskiego ASTRA, chórzystkę dwóch chórów i uczestniczkę wycieczek wokół Kielc.  
 
Joanna Sieniawska 
     Od wielu lat należę do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Przez prawie pięć lat pełniłam funkcję Sekretarza  Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Prezesa Koła nr 4 ZŻWP w Kielcach. Przez kilkanaście lat śpiewałam w chórze „Żołnierskie Echa”.
 
MOJE PASJE?
 
     Myślę, że moje pasje to te na „K”: krzyżówki, krajoznawcze szlaki, książki, koty, kwiaty, kawa i oczywiście...Kielce.
 
      Krzyżówki były od zawsze w moim życiu, dobre pięćdziesiąt lat towarzyszą mi na co dzień. Rozwiązywałam, wysyłałam rozwiązania, trafiały się wygrane, zaczęłam i układać sama zadania.  W 2007 r. pojechałam na Biesiadę Szaradziarską do Ryni (coroczne spotkanie szaradzistów), poznałam wspaniałych ludzi i na dobre wsiąkłam w środowisko szaradzistów. Zaproszono mnie do klubu szaradzistów ARIADA w Sosnowcu. Przez trzy lata jeździłam do Sosnowca na tamtejsze piątkowe Potyczki, poznałam fantastycznych ludzi, obserwowałam jak działał tamten klub i zakiełkowała we mnie myśl, a dlaczego taki klub nie mógłby zaistnieć w Kielcach? No i słowo stało się ciałem.
 
       W styczniu 2015 r. w Klubie Wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na Bukówce, odbyło się pierwsze spotkanie klubu ASTRA. Kielecki Klub Szaradzistów ASTRA  wystartował jako dwudziesty piaty taki klub w Polsce. Nazwa ASTRA, to wg łacińskiej sentencji „Per aspera ad astra” czyli przez ciernie do gwiazd. Klubowicze ASTRY, to pasjonaci, uczestnicy teleturniejów czyli tzw. tęgie głowy - oczytane, często prawdziwi erudyci i pasjonaci różnych dziedzin. Nasze czwartki szaradziarskie w Klubie Wojskowym CPdMZ, to wspólna zabawa przy rozwiązywaniu zadań ułożonych przez naszych autorów.
 
       Rozwijając działalność naszej organizacji szaradziarskiej  zorganizowaliśmy turniej dla żołnierzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Był też turniej dla emerytów kieleckiego Klubu Uroczysko, były wyjazdy na turnieje zorganizowane w Polsce. W naszym kraju, w każdym roku, w dużych miastach – siedzibach klubów - odbywa się  około trzydzieści takich turniejów. Uczestniczę w nich od kilku dekad.  Pierwsze Szaradziarskie Mistrzostwa Kielc przeprowadzone przez Klub ASTRA, odbyły się w listopadzie 2018 roku. Jak przebiegają? Otóż szaradziści zasiadają do przygotowanych zestawów zadań, przez dwie rundy (75+45 minut), a w międzyczasie mają bufet kawowy, ciasta, ciasteczka (wypiekane przez klubowiczki), otrzymują obiad z cateringu, a potem po sprawdzeniu prac, otrzymują puchary, nagrody książkowe, gadżety. Każdy z uczestników wyjeżdża z jakąś pamiątką.
 
     Chociaż najtrudniejsze jest pozyskanie rzeczowych nagród dla najlepszych, jednak na Pana Bogdana Wentę, Prezydenta Miasta Kielce i Pana Henryka Milcarza , Prezesa i Dyrektora Wodociągów Kieleckich, zawsze możemy liczyć. Także osoby prywatne przynoszą swoje nagrody, a Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach rokrocznie funduje nam puchary dla zwycięzców.  W sierpniu bieżącego roku uczestniczyłam w Mistrzostwach Radzymina, w których zadania nawiązywały do „Cudu nad Wisłą”, a wszyscy uczestnicy otrzymali piękne pamiątkowe medale. Szaradziarski Klub ASTRA w Kielcach liczy obecnie  15 osób. Siedziby użycza nam Klub Wojskowy  Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu - zapraszamy chętnych do „łamania głowy”. W czerwcu obecnego roku zorganizowaliśmy IV Szaradziarskie Mistrzostwa Kielc, podczas których gościliśmy ok. 35 zawodników z całej Polski.  To trudne logistycznie wydarzenie, bo o ile na przygotowania jest sporo czasu, to sama impreza musi być wyliczona co  do minuty. Wszak sobota – najczęściej planowany dzień szaradziarskiego turnieju - to specyficzny dzień i przyjezdni, po rozwiązywaniu zadań planują jak najszybszy powrót do domu.  Są także i tacy  spośród miłych gości, którzy przedłużają swój pobyt i zwiedzają nasze piękne miasto oraz integrują się z naszą grupą. Między innymi, na wieczornych spotkaniach przy piwie na kieleckim rynku.
 
      Zdarzyła mi się w życiu także przygoda literacka.  Przez dwa lata pisałam do gazety zakładowej, gdy pracowałam w firmie produkującej opakowania - DSS Smith Polska . Lokalna gazeta była na dobrym poziomie edytorskim i drukowana na dobrym papierze.   Założyłam w niej swój kącik „Na językach” i pisałam tam drobne felietony o słowach, nie podpierając się internetem. Zawierał moje, czynione przez lata, refleksje społecznościowe.  Znalazły się tam też teksty okazjonalne: o Bożym Narodzeniu, o wiośnie, oraz zakulisowe opowieści o moich występach teleturniejowych, których zaliczyłam chyba z piętnaście. Tak oto, tą twórczością  realizowałam moje niespełnione marzenie o byciu „panią od polskiego”.
 
     Teraz,  wiodąc spokojne życie emerytki nadal realizuję swoje pasje, a także coś dla ciała i ducha czyli zajęcia na basenie, czwartkowe szlaki turystyczne po pięknej Ziemi Kieleckiej, uprawa działki, pielęgnacja kwiatów balkonowych oraz śpiewanie w  chórze. Oby tylko zdrowie dopisywało!!!.
 
Kielecki Klub ASTRA liczy obecnie 15 osób. Serdecznie zapraszamy do naszego grona pasjonatów rozrywek umysłowych.
 
       Wybraną pieszą wędrówkę Asia Sieniawska zobrazowała poetycznie, oddając w strofach jej niezapomniany klimat.
 
NA SZLAKU
 
Brzeziny – Nida – Brzeziny
 
 
Jeszcze chłodny mamy czwartek,   
 
za to wiosna nam rozkwita,
 
na krańcówce autobusu,
 
mała grupka, dużą wita.
 
Piękny tutaj las iglasty,                              
 
na polance pierwsza kawa,                       
 
są pączuszki i wafelki,                                 
 
i kaw różnych wybór wielki.                       
 
Dwudziestka piątka nas rusza,                      
 
po leśnych ostępach i ścieżkach,               
 
dla wielu trasa przetarta,                            
 
dla innych nowa - biała karta.                     
 
Jest i pora na śniadanie,                                 
 
tu nas Jasia zaskakuje,
 
paszteciki ze szpinakiem
 
i z uśmiechem nam serwuje.
 
Dziś zielono w głowie mamy,
 
maja pilnie wyglądamy,
 
już się zbliża ptasim śpiewem,
 
barwą kwiatów, wiatru wiewem.
 
Przez Nidę do Brzezin zdążamy,   
 
pora wracać już do domów
 
a za tydzień MAJ się stanie,
 
nie mówcie o tym nikomu!!!!
 
____________________________________________________________


Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: domena publiczna
 
 

 

79 Rocznica bitwy pod Gruszką.


 
 
 
       Delegacja Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczestniczyła w żołnierskiej przysiędze oraz w obchodach rocznicy bitwy pod Gruszką. 17 września 2023 r., na zaproszenie organizatorów, ppłk Stanisław Kozioł Prezes Świętokrzyskiego ZW ZŻWP oraz ppłk Krzysztof Jędruszczak Prezes Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach, wzięli udział uroczystej przysiędze ponad pięćdziesięciu żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. “Nurt”.  Żołnierskie święto odbyło się na rynku w pod kieleckich Daleszycach, a słowa roty wypowiedzieli ochotnicy, którzy ukończyli szesnastodniowe szkolenie podstawowe na poligonie w Nowej Dębie. Nowo zaprzysiężeni żołnierze rozpoczną teraz trzyletni cykl szkoleń w jednym z pododdziałów 10 ŚBOT zlokalizowanych: w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu. Szkolenia będą odbywać się w formie rotacyjnej w weekendy, w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. Po uroczystości  zaproszeni goście i towarzyszące żołnierzom rodziny mieli okazję obejrzeć sprzęt i uzbrojenie użytkowane w Wojsku Polskim, przygotowane przez 10 Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.  Obecnie 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej liczy ponad dwa tysiące żołnierzy.
 
       24 września 2023 r. Prezes Świętokrzyskiego ZW ŻŻWP ppłk Stanisław Kozioł oraz Wiceprezes Zarządu ppłk Marek Szmit uczestniczyli w obchodach 79 rocznicy bitwy pod Gruszką. Gruszka to wieś położona w powiecie koneckim województwa świętokrzyskiego. W dniach 29-30 września 1944 r. pod tą miejscowością rozegrała się bitwa, w której po jednej stronie walczyli polscy i rosyjscy partyzanci, a po drugiej wojska niemieckie. 29 września  liczące około 1500 osób zgrupowanie Armii Ludowej - dowodzone przez majora Henryka Połowniaka, pseudonim „Zygmunt”,  uzupełnione przez kilka mniejszych oddziałów leśnych, zostało otoczone przez około pięć tysięcy żołnierzy i żandarmów niemieckich. Nocą oddziały niemieckie  zaatakowały partyzantów rozczłonkowując ich szyki obronne. Wspierani przez czołgi i artylerię Niemcy wdarli się do wsi Jóźwiki, Gruszka i Gać, które zostały podpalone. Północna część zgrupowania partyzantów przebiła się z okrążenia, a południowa wymknęła się przez lukę w niemieckiej obławie obok wsi Dobrzeszowa. W czasie walki partyzanci zabili kilkudziesięciu Niemców, a straty  w oddziałach Armii Ludowej wyniosły około 50 zabitych i  70 rannych.  
 
        Rocznicowe uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele w Jóźwikowie, po czym jej uczestnicy przeszli na polanę, na której stoi brzozowy krzyż. Do niedawna znajdował się tam obelisk, ale na mocy ustawy dekomunizacyjnej został on rozebrany. W tym roku organizatorzy rocznicowego spotkania postanowili na miejscu dawnego obelisku wystawić baner przedstawiający wizerunek zlikwidowanego pomnika i tablicy, która na nim się znajdowała. W uroczystości wzięło udział wiele delegacji oraz poczty sztandarowe. Dotarł także pojazd opancerzony oraz liczna grupa motocyklowa z Kielc „Road Runners”.
      Podczas spotkania głos zabierali: poseł na Sejm RP Andrzej Szejna, radny sejmiku województwa Henryk Milcarz, odczytano też list wystosowany przez wicemarszałka Sejmu RP Włodzimierza Czarzastego. Władze powiatowe reprezentowali: wicestarosta Wiesław Skowron, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk, radny Wojciech Owczarek. Władze gminne: przewodniczący Rady Miasta i Gminy Radoszyce Robert Nowak. Wydarzenie wzbogacił występ muzyczny wokalistki i skrzypaczki Anny Wieleńskiej.  Uroczystość zakończyła się Apelem Pamięci oraz składaniem wieńców i wiązanek pod brzozowym krzyżem. Obchody zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Końskich.
_______________________________________________________Tekst: U. Smolanko
 
Zdjęcia: Michał Lipiński, Janusz Smolanko


 
 
 
 
 
70 urodziny Pana Marka Adamczaka


 
 
 
 
      W dniu 18 września 2023 r z okazji 70 urodzin Pana Marka Adamczaka delegacja Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odwiedziła jubilata w  siedzibie jego  firmy Auto Adamczak w Kielcach.
 
Były  gratulacje, życzenia, a wspomnieniom z lat służby wojskowej nie było końca..
 
      Jako właściciel firmy Auto Adamczak i niezwykły miłośnik motoryzacji, i papieża Polaka po wielu trudach odbudował auto, którym Jan Paweł II podróżował podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. W 2018 roku założył Muzeum Samochodu Papieskiego Jana Pawła II, a w 2022 roku wydał książkę „Samochód papieski z 1979 roku. Odbudowa wybitnego dzieła polskiej motoryzacji”.
 
      To nie jedyne zasługi pana Marka Adamczaka. Jest również prezesem Fundacji Samochodu Jana Pawła II, filantropem – pomysłodawcą, organizatorem i współfinansującym budowę obelisku upamiętniającego pierwszych Polskich osiedleńców we wsi Wierszyna na Syberii. Sfinansował odbudowę nagrobka żandarma kpt. Jana Kacpra Fijałkowskiego na Cmentarzu Wojsk Polskich w Kielcach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego i współfinansował odbudowę wieży na Świętym Krzyżu.
 
      Marek Adamczak chętnie angażuje się w życie społeczności regionu świętokrzyskiego, wspiera finansowo, rzeczowo i organizacyjnie liczne wydarzenia kulturalne, sportowe  integrujące mieszkańców. Można by tak wyliczać bez końca.
 
 
100 LAT PANIE MARKU.
 
 
" Poszybować przez życie jak ptak
 
niezależny, wolny, szczęśliwy...
 
Poczuć prawdziwy życia smak...
 
wszystkie kolory...
 
jasne i ciemne odcienie...
 
Mieć odwagę by wzbić się wysoko...
 
przekroczyć sztywne granice...
 
i nie bać się spełniać swych marzeń..."
 
tego w dniu Twych urodzin Ci życzymy..______________________________________________________________________


Tekst: Kol. U. Smolanko
 
Zdjęcia: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce.


 
 
 
 
Uroczysta przysięga wojskowa


 
 
 
 
 
    W niedzielę 17 września 2023 r. na daleszyckim rynku  żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. "Nurt", złożyli uroczystą przysięgę wojskową.
 
    Na zaproszenie dowódcy JW  10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w uroczystej przysiędze wojskowej wzięli udział : prezes Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Stanisław Kozioł, prezes koła nr 10 w Kielcach ppłk Krzysztof Jędruszczak oraz członkini koła nr 10 w Kielcach Anna Kotwica.
 
      "Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg."
_______________________________________________________________________
Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk


 
 
Busko-Zdrój, Bronina – uroczystości z okazji 84
 
rocznicy bitwy pod Broniną.


 
       10 września 2023 roku w Busku-Zdroju oraz w pobliskiej Broninie odbyły się uroczystości poświęcone obchodom 84 rocznicy bitwy pod Broniną. Organizatorem obchodów był Zarząd Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku-Zdroju, przy wsparciu Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich z Broniny.  Bitwa pod Broniną była, obok stoczonej w tym samym czasie bitwy pod Iłżą, największym starciem zbrojnym we wrześniu 1939 roku na terenie ówczesnego województwa kieleckiego.
 
       W krótkim opisie,  walki przebiegały następująco: z niemieckimi jednostkami bitwę stoczyła wchodząca w skład Armii „Kraków”, 22 Dywizja Piechoty Górskiej. Trzy  pułki strzelców podhalańskich oraz pułk artylerii lekkiej zaatakowały  Oddział Wydzielony niemieckiego VII Korpusu, który po nieudanej próbie przejęcia mostu na Wiśle w Szczucinie, wracał w kierunku Pińczowa.  Polacy zaskoczyli wroga w nocy z 8 na 9 września na szosie przed Broniną. Tę pierwszą fazę bitwy  rozstrzygnęli na swoją korzyść, niszcząc kilkanaście samochodów oraz biorąc do niewoli około 30 jeńców niemieckich. W nocnym ataku oraz walkach toczonych od rana 9 września, nie zdołali jednak rozbić głównych sił niemieckiego oddziału, który wezwał na odsiecz dywizję piechoty spod Pińczowa dysponującą silną artylerią. Zaatakowani  Polacy stawiali zacięty opór, ale zostali pokonani i z dużymi stratami wycofali się w rejon Stopnicy.
 
     W efekcie oddziały polskie, mimo twardego oporu, uległy stopniowo silniejszemu przeciwnikowi i zostały rozbite. Pod Broniną poległo około 200 polskich żołnierzy, kilkuset zostało rannych, a ponad tysiąc zostało wziętych do niewoli. Niemcy stracili podobną liczbę zabitych i rannych. Większość z poległych polskich żołnierzy zostało pochowanych na cmentarzu w podbuskim Szczaworyżu.  Społeczność, władze samorządowe, organizacje społeczne powiatu buskiego, pamiętają o poległych żołnierzach oraz zamordowanych przez hitlerowców mieszkańcach Ziemi Buskiej. Po wojnie żołnierską mogiłę w Szczaworyżu przekształcono w miejsce pamięci nazwane „Schodami do nieba”. Składa się ono z nasuniętych na siebie 17 płyt wykonanych z czerwonego piaskowca, położonych przy prowadzącej w górę zbocza głównej alei cmentarza. Autorem założenia jest Leszek Kurzeja.
 
     Do szczególnie symbolicznego upamiętnienia ofiar września 1939 r. doszło 7 września 2019 r. gdy w Broninie  odsłonięty został Pomnik Bohaterów Poległych za Wolność Ojczyzny w Latach 1939-1945. Pomysłodawcą budowy monumentu i głównym realizatorem przedsięwzięcia był emerytowany podpułkownik Wojska Polskiego Stanisław Kozioł – sołtys Broniny, a zarazem Prezes Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku Zdroju. Na ścianach siedmiometrowego pomnika, zwieńczonego srebrnym orłem o 2,5 metrowej rozpiętości skrzydeł, znajdują się znaki walczących pułków, a w jego dolnej  części umieszczone zostały tablice poświęcone żołnierzom, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku oraz mieszkańcom, którzy 10 września 1939 roku, zostali zamordowani przez Niemców.
 
    Uroczyste obchody 84. rocznicy bitwy pod Broniną rozpoczęły się mszą świętą w buskim kościele pw. Bożego Ciała, którą celebrował Proboszcz parafii ks. prałat Marian Janik. Przed rozpoczęciem mszy świętej, odprawionej w intencji żołnierzy i mieszkańców poległych za Ojczyznę, Proboszcz Janik zaprosił do kościoła poczty sztandarowe oraz kompanię honorową. W skład pocztu sztandarowego reprezentującego świętokrzyską organizację Związku Żołnierzy Wojska Polskiego weszli: st. chor. sztab. Janusz Smolanko,  st. chor. sztab. Ludwik Będziora oraz st. sierż. sztab. Marian Makuch, natomiast Związek Strzelecki „Niepodległość” im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego reprezentowany był przez poczet sztandarowy Związku Strzeleckiego oraz kompanię honorową, którą dowodził ppłk Dariusz Greń.
 
    W trakcie mszy głos zabrał ppłk Stanisław Kozioł - Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także Prezes Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju.  Prezes Kozioł powitał przybyłe na uroczystość osoby reprezentujące władze samorządowe Buska-Zdroju i powiatu buskiego, przedstawicieli miejscowych instytucji cywilnych, policyjnych i wojskowych oraz organizacji społecznych. Równie gorąco ppłk Kozioł przywitał członków  Koła nr 5 oraz przedstawicieli ZW ZŻWP panią Sabinę Andruszko i ppłk. Marka Szmita. Mówca zwracając się do uczestników mszy świętej odniósł się  do rocznicy bitwy pod Broniną, której poświęcone są uroczystości oraz nawiązał do współczesności stwierdzając „Zadaniem wojska jest obrona narodu i jego państw. Jednak naród ma obowiązki wobec Sił Zbrojnych – powinien bronić wojsko przed błędnymi decyzjami władz politycznych. Dostrzegli to już twórcy Konstytucji Trzeciego Maja, zapisując w niej: Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony„.  Kończąc swoje wystąpienie podpułkownik S. Kozioł przekazał życzenia i pozdrowienia od gen. dyw. dr. Franciszka Puchały – Honorowego Prezesa  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz od ks. prałata gen. bryg. Stanisława Rospondka – duszpasterza środowisk kombatanckich i patriotycznych. Celebrujący mszę świętą ks. prałat Marian Janik także serdecznie powitał przybyłych uczestników uroczystości oraz wspomniał o żywej współpracy parafii z Kołem nr 5 ZŻWP oraz o zasługach ppłk. Stanisława Kozioła przy powstawaniu Pomnika Bohaterów Poległych za Wolność Ojczyzny w Latach 1939-1945. To przy tym pomniku odbyła się kolejna część rocznicowej uroczystości. Pod pomnik przybyli  przedstawiciele władz samorządowych Buska-Zdroju i powiatu buskiego, reprezentanci miejscowych instytucji cywilnych, policyjnych i wojskowych oraz organizacji społecznych, poczty sztandarowe, kompania honorowa, harcerze z Buska-Zdroju oraz członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
      Uroczystość pod pomnikiem rozpoczęła się odegraniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, po czym odbył się apel poległych odczytany przez podpułkownika Stanisława Kozioła. Dalszą część spotkania poprowadził, ubrany w ułański mundur, członek Koła nr 5 ppor. Jarosław Banasik. Dowódca uroczystości poprosił panią Sabinę Andruszko, Wiceprezes ZW ZŻWP o przedstawienie statutowych zasad wyróżniania członków i sympatyków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz o przedstawienie osób wyróżnionych przez Kapitułę Krzyża Związku i Odznaki Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
       Kapituła Krzyża Związku i Odznaki Honorowej ZŻWP odznaczyła:
 
Krzyżem Wielkim   Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
St. chor. sztab.Wiesława Kaszę – członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju.                                                                               
 
Krzyżem Komandorskim  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
Płk dr n. med. Bernarda Soleckiego – członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju, Dyrektora 21 Wojskowego  Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Busku-Zdroju;
 
Ppłk. dr. n. med. Zdzisława Legwanta – członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
Ppłk. dr. n. med. Stanisława Kmiołka – członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju, pracownika Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju;
 
St. kpr. Waldemara Sikorę – członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju, Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój;
 
St. sierż. Tadeusza Banaszewskiego – członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju.
 
Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
Płk Edwarda Kozłowskiego –  członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
Ppor. Piotra Nowaczkiewicza - członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju.                                                                                        
 
Krzyżem Złotym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
Mjr. Wiesława Michalskiego - członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju.

 
Krzyżem Brązowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
Ppłk lek. dent. Alinę Miłkowską - członkinię Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
Ppłk. Zbigniewa Godynia -  członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
Mjr. Stanisława Niepsuja -  członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
Ppor. Jarosława Banasika -  członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
Mł. chor. Marka Płocha -  członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
St. szer. Wiesława Oszywę -  członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
Szer. Lucjana Swatka -  członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
Kpr. Jerzego Palusińskiego -  członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
Mata Krzysztofa Leszczyńskiego -  członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju.
 

Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
St. sierż. pchor. Wiesława Marca - członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
St. szer. Marka Buckiego - członka Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju.
 

       Aktu dekorowania wyróżnionych nadanymi odznaczeniami dokonał ppłk Stanisław Kozioł, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, któremu towarzyszył, wręczając dyplomy i legitymacje, Robert Burchan, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy  Busko-Zdrój.  W imieniu odznaczonych Waldemar Sikora, Burmistrz Buska-Zdroju,  serdecznie podziękował wnioskodawcom oraz władzom centralnym  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za zaufanie i uznanie zasług dla Związku. Po ceremonii odznaczania, delegacje reprezentujące  władze samorządowe Buska-Zdroju i powiatu buskiego,  miejscowe instytucje cywilne, policyjne i wojskowe oraz organizacji społecznych złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze pod Pomnikiem Bohaterów Poległych za Wolność Ojczyzny w Latach 1939-1945.
 
     W imieniu Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój kwiaty złożyli Burmistrz Waldemar Sikora, Robert Burchan, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Skarbnik Urzędu Miast i Gminy Artur Tokarz. W imieniu Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju wiązanki złożyli Wiesław Marzec, członek Zarządu Powiatu, oraz  Marta Wróblewska i Sławomir Dalach.  W imieniu Zarządu Wojewódzkiego oraz Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kwiaty złożyła delegacja w składzie: ppłk Stanisław Kozioł, Prezes ZW ZŻWP i Zarządu Koła nr 5, ppłk lek. dent. Alina Miłkowska oraz mjr Stanisław Niepsuj. W imieniu NSZZ Solidarność w Busku-Zdroju kwiaty złożyli: Alfreda Gąska, Tatiana Gzyl oraz Anna Zwolska.  W imieniu Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów Policji wiązanki złożyli: Tadeusz Woźniak i Władysław Olszowy. W imieniu Rady Sołeckiej w Broninie kwiaty złożyli: Halina Woźniak, Halina Rogowska oraz ppłk Stanisław Kozioł, Sołtys Broniny. Znicz pod pomnikiem zapaliła delegacja Hufca ZHP w Busku-Zdroju,  której uczestnikami byli: hm. Adam Gadawski oraz Teresa Leszczyńska. Po ceremonii składania kwiatów pod pomnikiem, Zarząd Koła nr 5, organizator rocznicowej uroczystości, zaprosił zebranych do świetlicy wiejskiej w Broninie na spotkanie, podczas którego kilka zespołów wokalnych przedstawiło koncert pieśni patriotycznych i wojskowych. Pierwszą pieśnią, odśpiewaną wspólnie po zgromadzeniu się przy stołach, był Hymn Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
   Na uczestników uroczystości czekała nie tylko duchowa strawa, ale także bardzo smaczne dania przygotowane przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Przebiegiem poczęstunkowej części spotkania niezwykle sprawnie zarządzała pani Grażyna Kozioł, żona podpułkownika Stanisława Kozioła. Organizatorzy serdecznie dziękują pani Grażynie Kozioł oraz współpracującymi z nią paniom z KGW za przygotowanie wspaniałego poczęstunku, a paniom Aleksandrze Kostyrze i Barbarze Palusińskiej za miłe podniebieniu wypieki. Na tą część uroczystości przybyli także, wracający z wojewódzkich dożynek w Kielcach Jan Kolarz, Starosta Powiatu Buskiego oraz Mieczysław Sas, członek wspierający Koło nr 5, posiadacz Krzyża Wielkiego ZŻWP, który został nim odznaczony 14 sierpnia br., jako pierwszy w województwie świętokrzyskim.
 
      Ostatnią, brzmiącą niezwykle artystycznie i podniośle, częścią uroczystości były występy zespołów wokalno-muzycznych. Na niewielkiej estradzie zainstalowanej przed świetlicą, zaprezentowali się: zespół wokalno-muzyczny SENIOR-AN pod kierownictwem  Andrzeja Walejnisa, działający przy Centrum Dialogu Inicjatyw Twórczych oraz Dziedzictwa Kulturowego w Busku-Zdroju. Piękne, podchwytywane przez słuchaczy, pieśni patriotyczne i żołnierskie śpiewali  Andrzej Walejnis. Marek Bucki, Sabina Andruszko, Aleksandra Kostyra, Maria Mazur, Elżbieta Durnaś, Barbara Jędryczkowska-Jarosz, Maria Pacyga, Marian Banner  oraz  niekiedy dołączający do chóru solista Jarosław Banasik z wojskowego zespołu wokalnego KONSONANS. Równie wzruszające pieśni patriotyczno-wojskowe wykonał zespół „1+2-to nam w duszy gra” w składzie: Elżbieta Siemek (akordeon) i Stanisław Siemek (harmonijka ustna) oraz solistka Jadwiga Karczewska, a także duet wokalno-muzyczny Michał Zoch i Barbara Jaskólska.
 
    Podpułkownik Stanisław Kozioł wraz z Zarządem Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku-Zdroju serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom i współorganizatorom obchodów 84. rocznicy bitwy pod Broniną i zaprasza na przyszłoroczną jubileuszową uroczystość 85. rocznicy bitwy. 
 
____________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Kol. U. Smolanko


 
 
 
 
Upamiętnienie 84 rocznicy bombardowania Kielc
przez niemieckie wojska.


 
 
 
      W środę, 6 września o godz.13.00 na Cmentarzu Nowym w Kielcach odbyły się obchody 84 rocznicy bombardowania Kielc przez hitlerowskie wojska. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Pamięci Narodowej "Czwartak".
 
        Obchody odbyły się przy uprzątniętych przez nas grobach pomordowanych żołnierzy. Przy grobach, gdzie 1 września delegacja ŻŻWP Kielce oddała honory i zapaliła znicze.
 
W 84 rocznicę bombardowania Kielc przez niemieckie wojska okupacyjne uczestniczyli: weterani, kombatanci, przedstawiciele IPN ,Kielczanie, uczniowie kieleckich szkół średnich oraz żołnierze Wojskowego  Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych ONZ. Żołnierze wystawili przy mogiłach posterunek honorowy i zadbali o logistykę obchodów. Lekcji historii udzielił zebranym pan Marek Jończyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.
 
Powiedział :
 
    Walki rozpoczęły się we wczesnych godzinach porannych w okolicach Chęcin i Brzegów. Następnie przemieściły się w kierunku Nowin, Dymin i Kadzielni. We wczesnych godzinach popołudniowych Kielce zostały opanowane. Należy tutaj przede wszystkim wspomnieć o tych, którzy bronili Kielc, wspomnieć przynajmniej nazwiska dowódców. Porucznika Zbigniewa Buczka, który prowadził walki w okolicach Słowika, czy Wacława Wilniewczyca, który wraz ze swoimi żołnierzami bronił Kielc. Wiadomo, że zginęło około 40 polskich żołnierzy, a 60 zostało rannych. Jednakże te walki były dopiero preludium tego, co wydarzyło się w dniach następnych, czyli między 5 a 7 września 1939 roku.
 
     Głos zabrał również jeden z obecnych kombatantów, świadek tamtych wydarzeń oraz organizator pan Krzysztof Witkowski, który mówił o mogiłach i żołnierzach w nich pochowanych.
 
Niestety jedynie kilku żołnierzy doczekało się imiennych tablic nagrobnych. W tej nielicznej grupie znaleźli się między innymi Józef Proboszcz i Stanisław Rytel.
 
       Są też inne imienne groby porozrzucane w tym sektorze, mniej lub bardziej zadbane. O tym dowiedziałam się z przytoczonych faktów przedstawiciela SPN Czwartak.
 
    Z przykrością stwierdzam, że nie wspomniano nic o tych, którzy zadbali o wygląd grobów /posprzątanie i udekorowanie w kwiaty i lampy z logo ZŻWP oraz znicze (i nic o tablicy pamiątkowej na murze cmentarza poświęconej  ofiarom bombardowań). Natomiast ucieszyła mnie deklaracja przebudowy w przyszłym roku ziemnych grobów przez IPN .
 
     To była ciekawa lekcja patriotyzmu dla zgromadzonej młodzieży i zachęta o dbanie i pielęgnowanie miejsc historii. Był hymn, było śpij kolego i inne melodie patriotyczne. Na koniec wydarzenia uczestnicy zapalili znicze.
 
 
" Śpij kolego w ciemnym grobie
 
Niech się Polska przyśni tobie "
 
 
___________________________________________________________Tekst: Mirosław Wdowczyk,
 
Zdjęcia: Mirosław Wdowczyk i Urszula Smolanko
 
 


 
Obchody 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej.


 
 
            Delegacja Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wzięła udział w obchodach 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz odwiedziła groby Kielczan poległych w pierwszych dniach września 1939 roku.
 
        1 września to dla Polaków wyjątkowa data. Szczególnie w tym dniu pamiętamy o bohaterskich obrońcach II Rzeczypospolitej, którzy ginęli na wszystkich frontach II wojny światowej. Lokalna społeczność pamięta o wrześniowych obrońcach Ziemi Świętokrzyskiej, ale także o tych obrońcach Westerplatte, którzy wcześniej służyli w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. To z tej jednostki wywodziła się niemal połowa załogi Westerplatte. Dla Kielczan II wojna światowa rozpoczęła się już 1 września 1939 roku. Tego dnia niemiecka Luftwaffe zbombardowała koszary na Bukówce, lotnisko w Masłowie Pierwszym oraz ujęcie wody „Siedem Źródeł” w Białogonie. Podczas późniejszych nalotów zbombardowano  elektrownię, dworzec kolejowy i sieć wodociągową. Równocześnie od strony południowej rozpoczęło się natarcie lądowych oddziałów wojsk niemieckich, które zajęły miasto zabijając 40 i raniąc 60 polskich żołnierzy.
 
      1 września 2023 roku w 84 rocznicę tych tragicznych wydarzeń, przy Pomniku Żołnierzy Września 1939 roku na  kieleckim Cmentarzu Wojsk Polskich,  odbyły się uroczystości, których organizatorami lub współorganizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Kielce oraz kielecka delegatura Instytutu Pamięci Narodowej.
 
         Podczas uroczystości asystę wojskową wystawiło Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc, a oprawę muzyczną zapewniła Marszałkowska Orkiestra Dęta Województwa Świętokrzyskiego. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści reprezentujący Sejm i Senat Rzeczypospolitej, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych, komendanci wojewódzcy i miejscy świętokrzyskiej policji, straży pożarnej, Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, przedstawiciele organizacji kombatanckich i osób represjonowanych,  delegacje świętokrzyskich organizacji zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego oraz harcerze.
 
    Wojewódzkie obchody 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej rozpoczęły się o godz. 11.00 wprowadzeniem Kompanii Honorowej Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc,  wciągnięciem na maszt flagi państwowej oraz odśpiewaniem Hymnu Polski. Po tych aktach ceremoniału wojskowego głos zabrali przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz świętokrzyscy  parlamentarzyści. W  okolicznościowych wystąpieniach podkreślano jak ważna jest pamięć o naszych bohaterach, którzy stawili czoła niemieckim najeźdźcom, zwracano uwagę na konieczność przypominania o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, by służyły za przestrogę, by nigdy więcej nie miały miejsca.  Niemal w każdym przemówieniu akcentowane było hasło „Nigdy więcej wojny”. Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik podkreśliła przy tym znaczenie edukacji historycznej adresowanej do młodzieży "Musimy – stwierdziła -  pamiętać i oddawać hołd bohaterom tamtych wydarzeń, którzy poświęcili  swoje życie za wolność naszej Ojczyzny. Ale musimy także przekazywać te informacje młodemu pokoleniu, aby wiedziało, że wolność nie jest dana raz na zawsze".
 
        Wojewoda Świętokrzyski  Zbigniew Koniusz swoje wystąpienie zakończył szczytnym apelem „Doczekaliśmy wolnej Polski i szanujmy to na wszelkie sposoby. Nie dajmy się dzielić”. Jednak wcześniejszy fragment jego wypowiedzi nie współgrał z zawołaniem „Nie dajmy się dzielić”, gdy stwierdził „Był czas Targowicy również, ale czy ta Targowica od nas odeszła? Nie! Są w dalszym ciągu osoby, które do Targowicy by dziś się zapisały, bo chcą protektoratu, bo dla nich Rzeczypospolita jest za mała, bo ważniejszy jest dwór inny.” Tak oto duch retoryki rodem z warszawskiej ulicy Nowogrodzkiej, objawił się przy Pomniku Żołnierzy Września 1939 roku. W dalszej części uroczystości: proboszcz kieleckiej parafii wojskowej odmówił modlitwę za poległych,  odbył się apel pamięci ku czci poległych żołnierzy a Kompania Honorowa CPdMZ  oddała salwę honorową. Podniosłą uroczystość zakończyło składanie wieńców, wiązanek i zniczy pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku. W imieniu członkiń i członków świętokrzyskiej części Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wiązankę kwiatów złożyli: ppłk Marek Szmit – Wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, Sekretarz Zarządu Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach – oraz wiceprezesi Koła nr 10 - st. chor. sztab. Wacław Słomnicki i st. chor. sztab. Janusz Smolanko.
 
        Gdy oficjele zebrani przy Pomniku Żołnierzy Września 1939 roku udawali się do swych siedzib, delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pomaszerowała na kielecki Cmentarz Nowy do grobów poległych w pierwszych dniach września 1939 roku. Na trzech grobach istnieją następujące cztery inskrypcje:
 
I. Wspólna mogiła Żołnierzy Polskich, którzy 5 i 6.09.1939 w obronie Polski polegli w walce z barbarią hitlerowską. Towarzysz Broni.
 
II. Józef Proboszcz. Zginął z rąk okupanta 5.09.1939. Kapral 4 Pułku Piechoty.
 
III. Stanisław Rytel. Zginął tragicznie 4.09.1939 od niemieckiej bomby lotniczej. Legionista Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
IV. Stanisława i Mieczysław Pawlak. Zmarli tragicznie 4.09.1939.
 
      Ktoś powie: nic w tym szczególnego, że emerytowani żołnierze zawodowi odwiedzili właśnie te groby poległych we wrześniu 1939 r. Otóż nie, bo te miejsca wiecznego spoczynku jeszcze niedawno porastały chaszcze zza których trudno było odczytać zamieszczone na nich epitafia. Pokazują to zdjęcia zamieszczone pod tym tekstem. Państwo Urszula i Janusz Smolankowie (na zdjęciu podczas uroczystości związkowej), poszukując informacji o tych zapomnianych grobach - m.in. u pracownika  administracji cmentarza i u kolegi Romana G. - dotarli do miejsca pochowanych ofiar agresji hitlerowskiej i postanowili je uprzątnąć. Rwąc własnymi rękami bujne zarośla wyrosłe na tych grobach  doprowadzili je do stanu, jaki można zobaczyć na zdjęciach dołączonych do tego postu.
 
       Uroczystość przy  Pomniku Żołnierzy Września 1939 roku miała piękną oprawę: Hymn Polski, modlitwa za poległych, apel ku ich czci, salwa honorowa i podniosłe przemowy.  Jednak mnie - a myślę, że także kolegów zebranych przy odwiedzonych grobach – najbardziej wzruszyła chwila, gdy trzech emerytowanych żołnierzy zawodowych w postawie na baczność oddaje honor zapomnianym przez lokalnych rządzących - Bohaterom  Września 1939 r.
 
 
 
_____________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Kol. Tadeusz Podkowa 
 
 
 
 
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W KOLE NR 11 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W KAZIMIERZY WIELKIEJ


 
 
 
 
 
            Obchody Święta rozpoczęliśmy o godzinie piętnastej 15 sierpnia 2023 r. udziałem w mszy świętej w kolegiacie pw.  św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Mszę odprawił Kapelan naszego Koła ks. Marian FATYGA. Była to msza pożegnalna Kapelana, gdyż decyzją Biskupa Kieleckiego przeniesiony został na parafię w Kielcach. Kapelan odprawił mszę w intencji Ojczyzny w 123 rocznicę zwycięstwa nad Rosją bolszewicką pod Warszawą w 1920 r. oraz w intencji Członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nr 11 w Kazimierzy Wielkiej. Żegnając Kapelana, Prezes Koła ppłk Tadeusz PODKOWA podziękował za sześcioletnią posługę duszpasterską, wręczając mu wierną kopię kolegiaty wypaloną w drewnie z dedykacją na mosiężnej tabliczce. Jednocześnie Prezes Koła złożył Kapelanowi życzenia z okazji 60-rocznicy urodzin. Pożegnanie zwieńczyło wspólne zdjęcie członków Koła z Kapelanem na schodach kolegiaty. W pożegnaniu uczestniczył poczet sztandarowy Koła w składzie: st. chor. szt. Andrzej GRAF, kol. Jan BĄCZEK oraz kol. Jacek ŚCIUPIDER.
 
         Po przejechaniu do restauracji "Bajka" w Kazimierzy Wielkiej miał miejsce dalszy ciąg uroczystości Święta WP. Zebranych członków Koła i zaproszonych gości przywitał gospodarz uroczystości ppłk Tadeusz PODKOWA. Oprócz członków Koła wzięli w niej udział panowie: Jan NOWAK – Starosta Powiatu Kazimierskiego, st. kpt. poż. Marcin OZIĘBŁO – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej oraz kol. Adam SKRZELA - Prezes Stowarzyszenia Emerytów Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Życzenia z okazji Święta wszystkim zebranym złożył Jan NOWAK, Starosta Powiatu Kazimierskiego.
 
         Prezes Koła przypomniał historyczne zasługi Naczelnego Wodza Józefa PIŁSUDSKIEGO w odniesieniu zwycięstwa nad Rosją bolszewicką w sierpniu 1920 r. Zwycięstwo zostało odniesione wyłącznie siłami Wojska Polskiego, co podkreślali w swoich wypowiedziach lord Edgar Vincent  D'ABERNON- Szef Wojskowej Misji Brytyjskiej oraz gen. Maxime WEYGAND - Szef Sztabu Generalnego     zwycięskiej     armii francuskiej z 1918 r. Lord  D'ABERNON określił Bitwę Warszawską jako osiemnastą decydującą o losach świata, a gen. WEYGAND stwierdził, że zwycięstwo odniosło Wojsko Polskie wykonując ryzykowny i zarazem bohaterski manewr pod wodzą Józefa PIŁSUDSKIEGO.
 
       Podczas świątecznej uroczystości docenione zostały również zasługi członków Koła i osób je wspierających. Wyróżnieni zostali za dotychczasową działalność na rzecz Koła:
 
- Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - st. kpt. poż. Marcin OZIĘBŁO – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej;
 
- Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - kol. Władysław RYBA;
 
- Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – kol. Marian KSIĄŻEK.
 
Odznaki Honorowe za Zasługi dla ZŻWP otrzymali: kol. Anna SOBOLEWSKI oraz kol. Zygmunt NOWAK.
 
        Wyróżnienia - na tle sztandaru Koła - wręczył Prezesa Koła ppłk. Tadeusz Podkowa w asyście kmdr por. Wiesława ERTMANA oraz kol. Jacka ŚCIUPIDRO. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania wzięli udział w żołnierskim obiedzie, dzieląc się w jego trakcie, wspomnieniami ze służby wojskowej i działalności Koła. 
_______________________________________________________________
Tekst i zdjęcia: Kol. M. Wdowczyk
 
 
 
 


Koło nr 10 ZŻWP w Kielcach uczciło Święto
 
Wojska Polskiego


 
 
 
 
       14 sierpnia 2023 r. w przeddzień Święta Wojska Polskiego, w Klubie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, odbyła się uroczystość zorganizowana przez Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki oraz Zarząd Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście oraz członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Kielc i Buska-Zdroju. Spotkanie było poświęcone uczczeniu święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także ceremonii wyróżnienia najaktywniejszych członków ZŻWP oraz sympatyków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w podejmowanych działaniach od lat niosą nieocenioną pomoc naszej organizacji.
 
       Świąteczną uroczystość otworzył Prezes Koła nr 10 ppłk Krzysztof Jędruszczak - główny organizator wydarzenia – prosząc zebranych o powstanie i odśpiewanie Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie przywitał  koleżanki i kolegów z kieleckich kół ZŻWP oraz gości:
 
Pana Adama Jarubasa – Posła do Parlamentu Europejskiego, Wiceprezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Prezesa PSL w województwie świętokrzyskim;
 
Pana Henryka Milcarza - Wiceprzewodniczącego Sejmiku Świętokrzyskiego, Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Wodociągów Kieleckich;  
 
Pana Krzysztofa Marwickiego – Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach;
 
Pana Mieczysława Sasa – przedsiębiorcę, aktywnie i efektywnie wspierającego ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
Pana płk. Edwarda Wacnika – Prezesa Honorowego Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP;
 
Pana ppłk. Stanisława Kozioła -  Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, Prezesa Zarządu Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju;
 
Panią Sabinę Andruszko – Wiceprezes  Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP oraz Wiceprezes Zarządu Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju.
 
       Po ceremonii powitania ppłk K. Jędruszczak poprosił Koleżankę Annę Kotwicę z Koła nr 10 o przedstawienie rysu historycznego obchodów święta Wojska Polskiego.  Pani Anna Kotwica wygłosiła merytoryczną w treści i bardzo ciekawie opisaną chronologię obchodów święta polskich sił zbrojnych. Zaprezentowane kalendarium obchodów objęło okres od powstania Armii Księstwa Warszawskiego (14 listopada 1806 r.), w której żołnierze świętowali 15 sierpnia, w dniu urodzin Napoleona Bonapartego. Przedstawiony  opis kolejnych decyzji polskich władz, kończy się na  30 lipca 1992 r., którego to dnia Sejm RP ustanowił 15 sierpnia jako Święto Wojska Polskiego. Kolejnym występującym był ppłk Stanisław Kozioł, Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Prezes zwrócił uwagę na merytoryczną i emocjonalną koincydencję pomiędzy obecnie obowiązująca w Wojsku Polskim treścią przysięgi wojskowej, a „Hymnem do miłości Ojczyzny”  wg słów Ignacego Krasickiego oraz przysięgą, którą 24 marca 1794 r., na krakowskim rynku złożył Tadeusz Kościuszko. „Hymn do miłości Ojczyzny”, znany także jako Hymn Szkoły Rycerskiej, w czasach współczesnych - także za naszych peerelowskich czasów, wspomniał pułkownik Kozioł – był i jest śpiewany, po „Gaudeamus Igitur”,  przez podchorążych akademii wojskowych podczas immatrykulacji. Swoje wystąpienie Prezes zakończył życzeniami pięknego przeżywania wspólnego święta oraz szczęśliwego dalszego życia, w dobrym zdrowiu.
 
       Następny fragment uroczystości poświęcony został uhonorowaniu sympatyków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wspierających efektywnie jego świętokrzyską część, oraz wyróżnieniu wybijających się członków Związku. Prowadzący uroczystość ppłk Krzysztof Jędruszczak odczytał wyciąg z decyzji władz naczelnych  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie wyróżnień, zgodnie z którym Kapituła Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Odznaki Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - uchwałami z 10 lipca oraz   7 i 8 sierpnia 2023 r. - w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju i funkcjonowania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - odznaczyła:
 
Pana Mieczysława SASA - Krzyżem Wielkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
Pana Henryka MILCARZA - Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
Pana ppłk. Mirosława WDOWCZYKA - Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
Pana Adama JARUBASA - Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
Pana ppłk. Krzysztofa JĘDRUSZCZAKA - Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
Pana plut. rez. Mariusza KOWALSKIEGO - Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
Pana ppłk. Marka SZMITA - Krzyżem Złotym  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
Pana por. Michała LIPIŃSKIEGO – Krzyżem Złotym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
Pana st. chor. sztab.  Wacława SŁOMNICKIEGO - Krzyżem Złotym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
Pana Krzysztofa MARWICKIEGO - Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
Panią  Annę KOTWICĘ - Brązowym Krzyżem  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
Pana ppłk  Wacława KUBIAKA - Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
Decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP, Pan st. chor. sztab. Lech JANOSIK-BIELSKI został wyróżniony Złotym Medalem „XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
 
       Aktu odznaczenia dokonał ppłk Stanisław Kozioł, Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, któremu towarzyszyli płk Edward Wacnik, Prezes Honorowy Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, Sabina Andruszko, Wiceprezes  Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP oraz ppłk Krzysztof Jędruszczak, Prezes Koła nr 10 ZŻWP z Kielc.
 
       Ppłk Krzysztof Jędruszczak, pamiętając o znaczącej rocznicy urodzin  członków Koła,  wręczył w imieniu Zarządu Koła dyplomy z powinszowaniami dwóm Jubilatom: Panu ppłk. Ryszardowi NOWAKOWI z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin oraz Panu plut. rez. Mariuszowi KOWALSKIEMU z okazji pięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin.
 
       Po ceremonii dekorowania wyróżnionych głos zabrali panowie: Mieczysław Sas, Adam Jarubas oraz Henryk Milcarz, którzy w bardzo ciepłych słowach, serdecznie podziękowali za uznanie oraz deklarowali kontynuację wspierania Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Po tych wypowiedziach, odbieranych rzęsistymi oklaskami, prowadzący uroczystość ppłk Krzysztof Jędruszczak poprosił o odtworzenie i odśpiewanie Hymnu  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Następnie, po przerwie na kawę i słodycze, zebrani mieli okazję wysłuchać pięknie wyśpiewanych pieśni patriotycznych i wojskowych w wykonaniu chóru „Wiarusy”, prowadzonego przez Pan Dariusza DYGASA, a działającego przy Oddziale Ligi Obrony Kraju i Klubie Żołnierzy Rezerwy w Starachowicach. Chórowi „Wiarusy” serdeczne podziękowania za wzruszający występ złożył ppłk Stanisław Kozioł -  Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Serdeczne podziękowania złożył także dowództwu Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych za realną współpracę, której wyrazem jest m.in. dzisiejsza uroczystość w Klubie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, udostępnionym nieodpłatnie  Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego w województwie świętokrzyskim. Szczególne wyrazy podziękowania Prezes ppłk Kozioł złożył pracownikom Klubu i żołnierzom Centrum za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.
 
 
________________________________________________________________________
Szanowni Koledzy!


W  załączeniu przesyłam Żołnierski Apel. Uprzejmie proszę o jego  rozpowszechnienie do podległych kół oraz  publikację na stronach  internetowych i portalach społecznościowych, a także przesłanie do  zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.

Z poważaniem
Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński                                                                                             Szanowni Członkowie i Sympatycy
Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

     Z okazji Święta Wojska Polskiego pragnę Wam złożyć serdeczne życzenia. 15 sierpnia jest wyjątkowym dniem, kiedy możemy wspólnie celebrować naszą dumę z przynależności do Sił Zbrojnych RP oraz oddać hołd wszystkim żołnierzom, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.
      Niech ta okazja przypomni nam o naszych wartościach, które są fundamentem naszego Związku i naszej służby dla Rzeczypospolitej. Wasza wierność zasadom, poświęcenie i oddanie sprawie obrony kraju stanowią inspirację dla wszystkich Polaków. Dzięki Waszym wysiłkom i poświęceniu nasza Ojczyzna jest bezpieczna, a my możemy cieszyć się wolnością i pokojem.
      Wspólnie tworzymy społeczność, która pielęgnuje tradycje, pamięć i dziedzictwo polskiego wojska. Niech to Święto Wojska Polskiego będzie okazją do budowania więzi, dzielenia się wspomnieniami oraz składania hołdu tym, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny.
    Życzę Wam zdrowia, siły oraz wytrwałości w kontynuowaniu misji, jaką pełnicie jako członkowie Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Niech Wasza praca przynosi dumę i satysfakcję, a nasz Związek niech będzie miejscem wzajemnego wsparcia i współdziałania.
     W imieniu całego Zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz moim osobistym, składam Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego!


Z poważaniem,
Prezes Świętokrzyskiego ZŻWP
ppłk w st. spocz. Stanisław KOZIOŁ
____________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: J. Smolanko
 
 
 
 


Uroczystości 103 rocznicy Bitwy Warszawskiej


 
 
 
 
        W niedzielę 13 sierpnia działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego spotkali się w Kielcach, by uczcić 103 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Był marsz przez miasto i złożenie wieńców przed pomnikiem Wincentego Witosa. Przyjechał szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, był też wiceprezes, świętokrzyski euro poseł Adam Jarubas.
 
        W uroczystości  udział wzięli : wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach ppłk Marek Szmit oraz delegacja Koła nr 10.
 
_____________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: J. SmolankoPożegnanie  - Ppłk. rez. Piotr Kowalczyk 1932 – 2023.

" Pamięć jest droższa od słów."


HONOR SŁUZBY JEST JAK SZTANDAR ,
Z KTORYM ŻOŁNIERZ ROZSTAJE SIĘ WRAZ Z ŻYCIEM.

    Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 sierpnia 2023 roku zmarł ppłk w stanie spoczynku Piotr Kowalczyk. Służbę wojskową pełnił od dnia 1.10.1950 r. do dnia 28.02.1984 r.  26 lat służył w 4 pz na Bukówce a w latach 1981 - 1984 w JW 3417 na Stadionie w Kielcach. Do  Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych wstąpił 6 marca 1984 r. Od 23.01.1985 r. do 22.11.1988 r pełnił funkcję prezesa koła nr 3 w  Kielcach. Założył i prowadził kronikę koła, był korespondentem Głosu  Weterana i Głosu Weterana i Rezerwisty.


Został Autorem Roku 2001.
Wyróżniony statuetką "SOWA "  za 1 miejsce w kraju pod względem ilości i jakości opublikowanych w  GWiR artykułów ,Złotym medalem ,nagrodą rzeczową od Ministra Obrony  Narodowej oraz Certyfikatem Korespondenta.

     Był wielokrotnie wyróżniany za swoje zasługi i osiągnięcia  odznaczeniami państwowymi i wojskowymi. Między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym  i Brązowym - Medalami Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym i  Brązowym - Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju.


Pożegnanie że służbą.

       Zawsze  sumienny, życzliwy, gotowy do pomocy, serdeczny, o niezwykłej kulturze  osobistej i wielkim sercu, głęboko zaangażowany w pracy społecznej. Na  zawsze pozostanie w pamięci osób, które miały szczęście Go poznać. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 sierpnia 2023 roku, o godz. 12.00, w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach.
     W  pożegnaniu zmarłego wziął udział wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu  Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach ppłk w st. spocz. Marek Szmit oraz poczet  sztandarowy Związku w składzie :st. chor. sztabowy Ludwik Będziora, st.  chor. sztabowy Wacław Słomnicki i st. chor. sztabowy Janusz Smolanko.
Żegnany przez rodzinę ,najbliższych i kolegów spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.

Cześć Jego Pamięci.

_____________________________________________________________________


Tekst: Sabina Andruszko
 
Zdjęcia: Krzysztof Leszczyński
 
 
 
 


42 rocznica powstania Związku - Koło Nr 5 Busko-Zdrój

 
 

       20 czerwca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Broninie, w siedzibie Koła Nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,  Busko-Zdrój, odbyło się Walne Zebranie członków Koła.
 
       Najważniejszym punktem porządku spotkania była informacja dotycząca 42 rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którego nazwa w trakcie tego okresu zmieniła się, począwszy od Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, do obecnej Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
       Po otwarciu zebrania przez Prezesa Koła ppłk. Stanisława Kozioła (jednocześnie Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego) oraz po powitaniu przybyłych, został odśpiewany hymn ZŻWP „... To przecież nie tak dawno” przez zaproszony na tę uroczystość zespół wokalno-muzyczny „SENIOR-AN” pod kierownictwem pana Andrzeja Walejnisa. Zespół działa od blisko 5 lat, przy Centrum Dialogu Inicjatyw Twórczych oraz Dziedzictwa Kulturowego w Busku-Zdroju. Pieśń pięknie wybrzmiała przy akompaniamencie  gitary i włączeniu się  do wspólnego śpiewu wszystkich  obecnych na spotkaniu.
 
       Następnie Prezes Kozioł przedstawił rys historyczny powstania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1981 roku i uznany jako organizacja pożytku publicznego. Prezes przekazał życzenia od Prezesa ZŻWP płk Marka Bielca z okazji rocznicy powstania Związku.
 
       Po wystąpieniu Prezesa głos zabrała Kol. Sabina Andruszko, Wiceprezes Koła, a zarazem Wiceprezes świętokrzyskiej części ZŻWP. Wiceprezes przedstawiła historię  powstałego już w 1981 roku Koła Nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju.
 
       „Nasi koledzy, oficerowie działający w tym czasie w Busku-Zdroju byli bardzo aktywni” - mówiła.
 
       W Broninie już 5 marca 1981 roku zebrał się Zespół Założycielski w osobach:
 
- ppłk rez. –  Romuald Urbaniec;
 
- ppłk rez. - Wiewiórski Józef;
 
- st. sierż. Przybyła Roman;
 
- st. sierż. sztab – Feliks Karolczak (jego wnuk Paweł Karolczak, nauczyciel, pracownik  Centrum Dialogu ściśle współpracuje z naszym Kołem);
 
- st.  sierż. – Rydlewski Czesław.
 
       
 
       Pierwszy Zarząd wybrano 22 marca 1981 roku na kadencję 1981-1983, który działał przy Komendzie w Busku-Zdroju
 
1.                ppłk rez. - Urbaniec Romuald – prezes.
 
2.                ppłk rez. - Wiewiórski Józef - wiceprezes.
 
3.                por. rez. - Jasonek Zygmunt.
 
4.                por. rez. - Zioło Stanisław.
 
5.                mjr rez. – Żabiński Marian.
 
 
       Komisja Rewizyjna
 
1.                st. sierż. – Cichy Tadeusz.
 
2.                st. sierż. - Karolczak Feliks.
 
3.                ppłk – Lech Stanisław.
 
4.                st. sierż. – Stawiński Maksymilian.
 
Zarząd ten stworzył mocne podstawy do dalszej pracy członków Związku Żołnierzy WP.
 
      Zarząd Koła ZŻWP w Busku-Zdroju dnia 19 czerwca 2021 roku zorganizował uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia Związku z udziałem władz Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego, władz państwowych i samorządowych z Buska-Zdroju. Były też rodziny członków, a także wdowy po zmarłych oraz wnukowie i prawnukowie.
 
Obszerna relacja z tej uroczystości została zamieszczona w GWiR z  sierpnia 2021.
 
       Nadmienię tylko, że w tym dniu zostało odznaczonych różnymi odznaczeniami bardzo dużo osób w tym:
 
1.                Odznaką honorową ZŻWP – 9 osób.
 
2.                Brązowym Krzyżem Zasługi  ZŻWP – 2 osoby.
 
3.                Srebrnym  Krzyżem Zasługi  ZŻWP – 2 osoby.
 
4.                Złotym Krzyżem Zasługi  ZŻWP – 3 osoby.
 
5.                Krzyżem Złotym z Gwiazdą – 8 osób.
 
6.                Krzyżem Komandorskim  - 5 osób.
 
7.                Złotym Medalem 40-lecia ZŻWP – 45 osób.
 
8.                Brązowym Medalem za Wybitne Zasługi dla ZŻWP – 23 osoby.
 
9.                Pierścieniem Złotego Orła oraz tytułem „Kawalera Pierścienia Złotego Orła” – 13 osób.
 
       W 2021 roku wstąpiło do Koła nr 5  - 10 osób i koło liczyło 42 osoby.
 
Prezes Koła nr 5 – ppłk Stanisław Kozioł został odznaczony statuetką „Człowieka Roku 2019”, a ppłk Michał Grabowski i Sabina Andruszko otrzymali certyfikaty wpisania do Honorowej Księgi Związku. Odznaczenia wręczali gen. dyw. dr Franciszek Puchała – Honorowy Prezes ZŻWP oraz płk Henryk Budzyński  - Sekretarz Generalny ZŻWP.
 
       27 listopada 2021 roku odbył się XI Wojewódzki Zjazd Delegatów na którym ppłk Stanisław Kozioł został wybrany Prezesem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP oraz delegatem na Zjazd Krajowy, gdzie został wybrany członkiem Zarządu Głównego ZŻWP. Sabina Andruszko została wybrana Wiceprezesem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego.
 
       Praca Zarządu Koła w okresie ostatnich 2 lat wyglądała tak jak w latach ubiegłych. Obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada. 8 października 2021 roku w przepięknej scenerii rezydencji państwa Doroty i Dariusza Walkiewiczów w Elżbiecinie, odbyło się pierwsze, jubileuszowe spotkanie dwunastu par małżeńskich z Koła nr 5 posiadających staż małżeński powyżej 30 lat.
 
       10 lutego 2023 roku w „Dworze Dziekanów” państwa Krzysztofa i Marii Dziekan w Zielonkach odbyło się spotkanie noworoczne członków Koła nr 5, członków Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach oraz miejscowych władz z Solca-Zdroju w osobach: Wójt Adam Pałys, Przewodniczący Rady Powiatu Busko-Zdrój Andrzej Gądek, Burmistrz Miasta i Gminy Busko -Zdrój Waldemar Sikora.
 
       Dużą wagę Zarząd Koła przykłada do spraw socjalno-bytowych, pomocy sąsiedzkiej i koleżeńskiej akcji OKK – Odwiedzi Koleżankę i Kolegę. Szczególnie w okresie pandemii członkowie Koła okazywali sobie dużo wsparcia i mogli liczyć na swoją pomoc i przyjazną dłoń.
 
       Braliśmy udział w pogrzebach naszych członków i ich bliskich. W 2021 roku zmarła 1 osoba, a od 2015 zmarło aż 14 osób. Od 2018 roku do koła wstąpiły 23 osoby. Aktualnie liczy ono 46 osób.
 
       Koleżanka Sabina Andruszko na zakończenie wystąpienia przekazała podziękowania zarówno członkom Koła jak i osobom współpracującym ze Związkiem w tym Pani Annie Kania – Dyrektorowi MOPS-u i pracownikom Klubu Seniora oraz członkom zespołu SENIOR-AN.
 
        W następnej kolejności głos zabrał Prezes Kozioł, który poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu została podjęta Uchwała o przyjęciu w poczet członków Koła nr 5 pana Marka Buckiego. Pan Marek jest osobą kontaktową i koleżeńską, jest członkiem zespołu SENIOR-AN.
 
       Po wręczeniu Panu Markowi Buckiemu legitymacji przez Prezesa Kozioła oraz Wiceprezes Sabinę Andruszko, nowo przyjęty podziękował i zadeklarował dalekosiężną pomoc i współpracę.
 
       Następnie Prezes poprosił o wystąpienie Kol. Teresę Leszczyńską i Kol. ppor. Jarosława Banasika o wystąpienie w celu wręczenia im odznaczeń (Kol. Teresie Leszczyńskiej – Brązowy Krzyż Zasługi dla ZŻWP oraz Złoty Medal za Wybitne Zasługi dla ZŻWP, Kol. Jarosławowi Banasikowi – Odznakę Honorową ZŻWP).
 
       Odznaczenia wręczyli: Prezes Koła nr 5 ppłk Stanisław Kozioł oraz Wiceprezes Sabina Andruszko. Wyróżnieni serdecznie podziękowali za ten zaszczyt i na tym zakończono część oficjalną. Poproszono zespół o wystąpienie. W repertuarze znajdowały się zarówno wojskowe jak i biesiadne piosenki. Koncert bardzo się podobał i porwał słuchaczy do wspólnego śpiewania i zabawy. W międzyczasie podano obiad, a następnie można było częstować się wspaniałymi wypiekami Pani Aleksandry Kostyry i Wiesławy Bannert oraz przygotowany był kącik kawowy.
 
       Serdeczne podziękowania należą się Pani Grażynie Kozioł, która odpowiadała za organizację części nieoficjalnej tej uroczystości.
 
       Do zobaczenia na następnym jubileuszu.____________________________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Janusz Smolanko
 
 
 
 


80 ROCZNICA ŚMIERCI
 
GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO


 
 
 
       W Kielcach upamiętniono 80. rocznicę śmierci generała Władysława Sikorskiego. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także premier emigracyjnego rządu zginął w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 roku.
 
      W uroczystościach, przy obelisku upamiętniającym generała Sikorskiego na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach, wzięli udział przedstawiciele wojska, władz miasta a także uczniowie klas mundurowych. Byli także kombatanci, sybiracy, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz niewielkie grono  Kielczan. Ja też tam byłem.
 
    Podczas uroczystości zapalono ogień pamięci oraz złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym tego wybitnego przywódcę.

______________________________________________________________________________


 
Autorzy tekstów: Anna Kotwica, Zbigniew Jurkowski,
Krzysztof Jędruszczak.   Redakcja Mirosław Wdowczyk.
 

 

DWA W JEDNYM!
 
ROCZNICA POWSTANIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO   oraz polskiej ŻANDARMERII WOJSKOWEJ.


 
 
 
       16 czerwca 2023 roku odbyło się spotkanie członkiń i członków Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach, zorganizowane z okazji 42 rocznicy postania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz 33 rocznicy powstania Żandarmerii Wojskowej. Połączenie tych rocznic nie jest przypadkowe, ponieważ członkami naszego Koła nr 10 jest ośmiu żołnierzy żandarmerii, którzy odeszli do rezerwy w latach 1990-2003, w tym trzech komendantów placówki Żandarmerii Wojskowej w Kielcach. Są to:
 
ppłk Zbigniew Jurkowski;
 
st. chor. sztab. Janusz Smolanko;
 
st. chor. sztab. Leszek Barczyk.
 
       Spotkanie rozpoczęło się na kieleckim Cmentarzu Wojskowym przy pomniku poświęconym żołnierzom września 1939 r. Przy wciągniętej biało-czerwonej fladze w asyście pocztu sztandarowego, wystawionego przez strzelców, odśpiewano hymn państwowy. W tych okolicznościach ppłk Zbigniew Jurkowski przedstawił rys historyczny powstania formacji Żandarmerii Wojskowej.
 

Rys historyczny polskiej Żandarmerii Wojskowej, przedstawiony przez ppłk. Zbigniewa Jurkowskiego.
 
       Szanowni zebrani, pozwólcie, że pokrótce postaram się przekazać Wam najważniejsze momenty w historii Żandarmerii Wojskowej. Opisanie ich skrupulatnie zajęłoby mi zapewne kilka godzin. Niejeden historyk napisał pracę doktorską na temat tej kochanej przez nas formacji.
 
      O początkach żandarmerii na ziemiach polskich można mówić dopiero w czasach Księstwa Warszawskiego. Po raz pierwszy z nazwą żandarmerii w formacjach polskich spotykamy się podczas  wyprawy Napoleona  na Rosję w roku 1812. Po wkroczeniu wojsk francuskich na Litwę, Napoleon wydał 1 lipca 1812 roku w Wilnie rozkaz o utworzeniu w każdej z guberni litewskich pułku żandarmerii. Ich zadania i kompetencje ustalały odpowiednie artykuły rozkazu dziennego, między innymi „Art. 13. Żandarmerya odbywać będzie służbę policyjną, dodawać będzie pomoc władzom cywilnym, aresztować zbiegów, włóczęgów i maruderów do jakiejkolwiek bądź armii należących...” .
 
       Żandarmeria ta, nie była formacją czysto wojskową, lecz miała charakter policyjny. Służba w niej polegała na utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku w kraju oraz obronie obywateli przed zbiegami, dezerterami i maruderami. Ponadto żandarm miał za zadanie eskortować transporty, egzekwować podatki, zapobiegać nadużyciom poszczególnych komend wojskowych, śledzić włóczęgów i ludzi naruszających porządek prawny. Kolejnym charakterystycznym wyznacznikiem żandarmerii Księstwa Warszawskiego była jej zależność nie od władz wojskowych, lecz od administracji cywilnej.
 
   Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., działające przy polskich oddziałach wojskowych jednostki żandarmerii scalono tworząc z nich jednolitą formację. W wyniku rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z kwietnia 1919 roku, działającą w kraju żandarmerię wyłączono z Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego i jako Wydział Żandarmerii, podporządkowano II Wiceministrowi Spraw Wojskowych. Zaczęto też wytyczać nowe formy rozwoju żandarmerii. Przeprowadzenie reform powierzono generałowi podporucznikowi Eugeniuszowi Dąbrowieckiemu. Utworzył on Kierownictwo Organizacji Żandarmerii, które skupiało się głównie na:
 
·                   przekazaniu kompetencji do osób cywilnych Policji Państwowej;
 
·                   oddaniu policji personelu, którego nadmiar powstał w wyniku reorganizacji oddziałów żandarmerii;
 
·                   zmianie dotychczasowej dyslokacji oddziałów po odpowiednim ich przeformowaniu;
 
·                   wydaniu regulaminów i instrukcji związanych z nowymi zadaniami i przepisami służbowymi.
 
    16 czerwca 1919 roku Minister Spraw Wojskowych zapowiedział utworzenie korpusu „...żandarmerii wojskowej, podzielonego na odpowiednią ilość plutonów dla każdego okręgu generalnego przy uwzględnieniu zapotrzebowania i rozległości obszaru”. Dowództwo Okręgu Generalnego „Lwów” otrzymało 12 plutonów, Dowództwo Okręgu Generalnego „Warszawa” - 10, Dowództwa Okręgów Generalnych „Kielce”, „Kraków” i „Łódź” - 9, natomiast Dowództwo Okręgu Generalnego „Lublin” - 8. Każdy z 57 plutonów liczył jednego oficera i 50 podoficerów (żandarmów). Przyjęta i doraźnie modyfikowana struktura organizacyjna Żandarmerii utrzymała się do wybuchu II wojny. W marcu 1949 r. wraz z rozwiązaniem w Anglii Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, Żandarmeria przestała istnieć. Zadania prewencyjne oraz dochodzeniowo-śledcze przedwojennej żandarmerii w zakresie wojska, w latach 1957-1990 realizował pion prewencji i dochodzeniowo-śledczy w strukturach utworzonej w roku 1957 Wojskowej Służby Wewnętrznej.
 
      W 1990 r. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej ponownie pojawiła się Żandarmeria Wojskowa. Formacja została utworzona 1 września 1990 r. na podstawie rozkazu Nr Pf 42/Org Ministra Obrony Narodowej z dnia. 18.04.1990 r. i Zarządzenia  Nr 062/Org. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 15.06.1990 r. Rozkaz ten stanowił również o tym, że tworzy się Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej jako centralny organ Żandarmerii i podporządkowuje ją Szefowi Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego Wojska Polskiego. Na stanowisko Komendanta Głównego zostaje powołany gen. bryg. Jerzy Jarosz. W konsekwencji rozkazu Ministra Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wydał zarządzenie w sprawie sformowania Żandarmerii Wojskowej. W pkt 1 poleca się (...) Szefowi Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego Wojska Polskiego w terminie do 30.08.1990 r. sformować Komendę Główną Żandarmerii w Warszawie wg etatu wojenno-pokojowego Nr 01/261 oraz komendę Żandarmerii Wojskowej okręgów wojskowych, oddziały, wydziały i placówki ŻW. Postanowiono, że Żandarmeria Wojskowa poza Komendą Główną składać się będzie z komend okręgowych w Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu oraz Ośrodka Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim, 6 oddziałów, 18 wydziałów, 47 placówek Żandarmerii Wojskowej.
 
       Pierwszym Komendantem Placówki ŻW w Kielcach został mjr ZBIGNIEW JURKOWSKI (lata 1990-1994 r.). Od 1 stycznia 1993 r. rozpoczęła funkcjonowanie Komenda ŻW Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Komendantem Okręgowym został ppłk ZBIGNIEW SURDEK. Nowa dyslokacja jednostek ŻW umożliwiła dostosowanie się formacji do zachodzących przeobrażeń, które miały miejsce w siłach zbrojnych RP.W 1994 r. istotną zmianą wówczas było wprowadzenie na wszystkich stanowiskach komendantów placówek stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego, co spowodowało konieczność zmian kadrowych.
 
      Na stanowisku Komendanta Placówki ŻW w Kielcach został wyznaczony st. chor. sztab. JANUSZ SMOLANKO (lata 1994-1996 r.). W latach 1996-2002 obowiązki Komendanta pełnił st. chor. sztab. LESZEK BARCZYK.
 
   Żołnierze Żandarmerii Wojskowej po 1990 r., jako pierwsi, otrzymali czapki  rogatywki z metalowym daszkiem - na przedwojenny wzór. Ich szkarłatne otoki i pasy z koalicyjką wzbudzały zachwyt Polaków. Współcześni Żandarmi z dumą kultywują tradycje. Doroczne Święto Żandarmerii Wojskowej obchodzone 13 czerwca, nawiązuje do chlubnych tradycji z czasów Powstania Listopadowego i powołania 13 czerwca 1831 r. przez gen. TOMASZA ŁUBIEŃSKIEGO Straży Polowej, która wykonywała zadania wojskowego organu bezpieczeństwa.
 

W 32 rocznicę powołania ŻANDARMERII WOJSKOWEJ składam serdeczne życzenia Kolegom Żandarmom  zrzeszonym  w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 
 
       Po złożeniu wiązanki kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy spotkania przeszli w okolice pomnika pierwszego Komendanta Żandarmerii w Kielcach kpt. Jana Kacpra Fijałkowskiego. W obecności pocztu sztandarowego wystawionego przez „ strzelców”, Prezes Koła nr 10, ppłk. Krzysztof Jędruszczak  przedstawił zebranym postać kapitana Jana Kacpra Fijałkowskiego.
 
 

Wystąpienie ppłk. Krzysztofa Jędruszczaka, Prezesa Koła nr 10 związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach.

 
 
     W tym miejscu 13 czerwca 2022 roku mieliśmy okazję zainaugurować Święto Żandarmerii Wojskowej. Dlaczego tak się stało? W naszym Kole nr 10 stowarzyszonych jest ośmiu żołnierzy żandarmerii, którzy odeszli do rezerwy w latach 1990-2003. Wśród nich jest trzech Komendantów Placówki Żandarmerii Wojskowej, obecnych na tej uroczystości. Pierwszy z nich ppłk Zbigniew Jurkowski Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w latach 1990-1994,  następnie st. chor. sztab. Janusz Smolanko w latach 1994-1996 oraz st. chor. sztab. Leszek Barczyk w latach 1996 -2002.
 
    Teraz powiem o rzeczy najważniejszej. Kol. Janusz Smolanko wiosną 2022 roku odkrył zniszczony i opuszczony grób oficera żandarmerii kpt. Jana Kacpra Fijałkowskiego. Grób był w stanie całkowitego zniszczenia. Po wielu formalnoprawnych czynnościach z inicjatywy ZŻWP, grób wykonany z czerwonego piaskowca, został odrestaurowany do jego pierwotnego wyglądu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc i poniesienie kosztów tego przedsięwzięcia przez obecnego tutaj Pana Marka Adamczaka, właściciela firmy Auro-Adamczak i jego Fundacji Samochodu Papieża Jana Pawła II. Jesteśmy Ci Marku za to bardzo wdzięczni. Uchwałą członków Koła nr 2/2022 z dnia 11.06.2022, objęliśmy patronatem odrestaurowany grób kpt. Fijałkowskiego. O zmarłym tragicznie kpt. Janie Kacprze Fijałkowskim powiedzieliśmy prawie wszystko podczas ubiegłorocznej ceremonii. Dzisiaj trzeba jednak krótko przypomnieć sylwetkę tego oficera. W 1915 roku wieku 18 lat, mając ukończone gimnazjum wyższe w Buczaczu w powiecie tarnopolskim, podczas trwającej I wojny światowej, został wcielony do armii austriackiej. Podczas działań wojennych dostał się do niewoli rosyjskiej. W sierpniu 1918  po powrocie z niewoli, został wyznaczony na zastępcę dowódcy  kompanii w armii austriackiej w stopniu podporucznika. Z armii austriackiej zdezerterował 1 listopada 1918 roku. W grudniu 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej, od początku związany z powstałą żandarmerią. W formacji tej piastował różne stanowiska służbowe. Po zakończeniu działań wojennych był przenoszony do wielu garnizonów, by ostatecznie zakończyć służbę na stanowisku Dowódcy Plutonu Żandarmerii w Kielcach przy ul. Zamkowej 4, którą pełnił do dnia swojej tragicznej śmierci samobójczej 19 stycznia 1934 roku. W marcu 1933 r. został awansowany do stopnia kapitana. Przez cały okres służby w WP II RP był kilkadziesiąt razy wyróżniany, a dyscyplinarnie nie był karany. W opiniach służbowych charakteryzowany był, jako bardzo dobry oficer i, co ważne, dbający o podwładnych.  W ostatniej opinii służbowej za 1933 rok oceniany był jako bardzo dobry oficer „...o bardzo wysokich wartościach etycznych i ideowych. Wykazywał przy tym niespożytą energię, rzutkość i przedsiębiorczość. Przez podwładnych ceniony i szanowany”. Ocena sporządzona przez mjr. dr. Kusa, zaakceptowana została przez gen. bryg. Zalaufa i gen bryg. Głuchowskiego. Z kolei w opinii fachowej za ten okres, kpt. Fiałkowski oceniony został jako bardzo dobry oficer egzekutywy żandarmerii, posiadający „...bardzo dużo rutyny fachowej oraz doświadczenia służbowego”. 22 stycznia1934 roku uroczystości pogrzebowe celebrował ks. Stanisław Cieśliński – proboszcz Wojskowej Parafii w Kielcach.
 
       O bardzo dobrej opinii oficera w środowisku cywilnym Kielc niech świadczą wzmianki w Gazecie Kieleckiej z tamtego okresu „W piątek w dniu 19 b.m. w mieszkaniu swym przy ul. 3 Maja wystrzałem z rewolweru odebrał sobie życie kapitan Żandarmerii Jan Fijałkowski. Tragiczna śmierć kpt. Fijałkowskiego wywołała powszechny żal gdyż zmarły cieszył się powszechną sympatią w naszym mieście”. Następna krótka wzmianka z tejże gazety pochodzi z listopada 1934 r.  „Zarówno cmentarz cywilny i wojskowy tonęły w powodzi kwiatów i świateł. Licznie odwiedzany przez przyjaciół był grób ś.p. kpt. Jana Fijałkowskiego, gdzie nastąpiło w dniu 1 listopada odsłonięcie pomnika tego nieodżałowanej pamięci, tragicznie zmarłego oficera”.
 
Chciałbym jeszcze nadmienić, że 14 czerwca mija 42 rocznica powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Przy tej okazji złożymy wiązankę kwiatów przy grobie Honorowego Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Pana Pułkownika Kuzińskiego.
 
       Po uroczystościach na cmentarzu, uczestnicy spotkania przeszli do siedziby PSL przy ul. Wesołej. Na wstępie odśpiewano Hymn ZŻWP, a Kol. Anna Kotwica przedstawiła krótki rys historyczny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
42 LATA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO.
 
Referat przedstawiony przez Kol. Annę Kotwicę

 
       Związek Żołnierzy Wojska Polskiego świętuje 42. rocznicę swej działalności. Jest więc okazja do spojrzenia w przeszłość, przypomnienia krótkiej historii Związku oraz zadumania się nad dniem dzisiejszym.
 
Oto krótkie kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z działalnością ZŻWP na przestrzeni lat działalności. Jest to czas sukcesów i porażek, czas niezrozumiałych, często groteskowych decyzji, wynikających z burzliwej  historii naszego kraju.
 
·                      12 lutego 1981 roku w Stołecznym Klubie Garnizonowym „Za Żelazną Bramą” odbyło się spotkanie działaczy Klubu Oficerów Rezerwy i przedstawicieli środowisk kombatanckich z całego kraju. Celem spotkania było omówienie problemów związanych z powołaniem Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Powołano 46 osobowy Krajowy Komitet założycielski Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych oraz wyłoniono jego prezydium.
 
·                      1 kwietnia 1981 w Dzienniku Ustaw nr 10 pod pozycją 45 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów uznające Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej. To wiązało się z nadaniem stowarzyszeniu statutu i osobowości prawnej.
 
·                      12 czerwca 1981 roku podpisane zostało porozumienie między Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych, a Ministerstwem Obrony Narodowej.
 
W dniach 13-14 czerwca 1981 roku odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Konsekwencją tego, że Związek miał status stowarzyszenia wyższej użyteczności było ścisłe współdziałanie z władzami wojskowymi oraz udział w realizowaniu zadań społeczno-politycznych i obronnych.  Taki stan rzeczy trwał do roku 1989.
 
·                      21 stycznia 1990 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych. Dotyczyło ono współpracy między organami wojskowymi a stowarzyszeniami.
 
·                      10 grudnia 1993 (dzięki staraniom i po wieloletnich bojach Związku) podpisana została ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
i członków ich rodzin.
 
·                      W czerwcu 1995 powołano Federację Stowarzyszeń Rezerwistów
i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
 
·                      19 kwietnia 2006 podczas 93. Posiedzenia Prezydium Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy (EUROMIL) Związek otrzymuje statut organizacji pożytku publicznego.
 
·                      Rok 2007 – Ministerstwo Obrony Narodowej zrywa porozumienia o współpracy ze Związkiem.
 
·                      21 lutego 2008 roku podpisanie nowego porozumienia o współpracy z rządem i powołanie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
 
·                      Rok 2014 – wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej za zasługi w działalności na rzecz kształtowania pamięci historycznej i umacniania patriotyzmu.
 
·                      Rok 2016 był smutny dla Związku. Rozwiązane zostało porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Parlament uchwalił drastyczną ustawę represyjną radykalnie obniżającą emerytury i renty określonych grup byłych żołnierzy i funkcjonariuszy.
 
W   minionych 42 latach Związek dwukrotnie zmieniał swoją nazwę:  w 1997 na Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego oraz w 2010 roku na obecną – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
    Czerwiec to miesiąc, w którym corocznie obchodzimy kolejne rocznice powstania naszego Związku. Obchodzimy je różnie. Jedni z ogromnym nakładem sił i środków, inni skromnie, w zaciszu swoich lokali, niektórym brakuje środków, aby cokolwiek zorganizować. Związek doznał wielu upokorzeń przez ostatnie lata obecnego układu  rządzącego. Próbowano wymazać nas z historii, pozbawić prawa do godnego życia (odbieranie emerytur), prawa do przeszłości (zakaz funkcjonowania w jednostkach), zniszczyć wieloma innymi upokorzeniami. Walczyliśmy jak mogliśmy, metodami dyplomatycznymi jak listy do Prezydenta, Premiera, a także Ministra Obrony Narodowej.
 
    Obecna władza w sposobie rządzenia doprowadziła do tego, że część społeczeństwa żyje tylko po to, żeby żyć, a nie tworzyć. Kto nie z nimi to wróg. Środowiska mundurowe wyróżniają się na tym tle o wiele bardziej empatyczną postawą wobec najważniejszych wyzwań życiowych. Pokazujemy to chroniąc wartości narodowe, historyczne i patriotyczne.
 
    Nasze świętowanie to właśnie aktywność na wszystkich możliwych frontach działań pro społecznych. Zapraszają nas szkoły, samorządy, lokalne stowarzyszenia, ale też zdarza się, że i władze lokalne, do udziału w różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych. I to jest nasze zwycięstwo.
 
To jest siła demokracji obywatelskiej. Bycie razem z szeroko pojętym ruchem obywatelskim to nasza szansa na przetrwanie.
 

BYLIŚMY – JESTEŚMY I BĘDZIEMY,
 
z przyzwoleniem czy bez przyzwolenia każdej władzy.

 
                    Bogate w wydarzenia zebranie Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach, stało się także  okazją do    uroczystego aktu wręczenia  legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom  ZŻWP. Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2023 Zarządu Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojaka Polskiego w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2023 r. przyjęto na członków zwyczajnych:
 
1. Kol. Joannę Zebrzowską.
 
2. Kol. st. chor. sztab. Mariusza Marca.
 
3. Kol. st. chor. Tadeusza Trakszyna.
 
Zgodnie z tradycją Koła nr 10 – pamiętamy o jubilatach - pamiątkowy dyplom wraz życzeniami z okazji 75 rocznicy urodzin otrzymała kol. Teresa Mróz. Dyplom i życzenia z okazji 70 rocznicy urodzin otrzymał także kol. płk Stanisław Wałek.
 
      Po części oficjalnej uczestnicy spotkania przy kawie i symbolicznej lampce szampana świętowali 42 rocznicę powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
       Następnego dnia 17 czerwca 2023 roku delegacja Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wzięła udział w obchodach 80 rocznicy powstania zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”- „Nurt”. Uroczystości odbyły się na Wykusie w miejscu pierwszej przysięgi partyzantów (11 lipca 1943 r.) W obchodach wzięli udział posłowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i lokalnych, służb mundurowych, harcerze i okoliczni mieszkańcy. Podniosłego charakteru tej uroczystości nadały poczty sztandarowe organizacji militarnych, samorządowych i młodzieżowych oraz Kompania Honorowa 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Policji. W dniu uroczystości na „Wykusie” reprezentacja ZŻWP złożyła wieniec pod pomnikiem płk. Jana Piwnika „Ponurego” w Wąchocku .
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: Jolanta Wdowczyk i Mirosław Wdowczyk


 
 
 
 
 
SPOTKANIE INTEGRACYJNE CZŁONKÓW KOŁA NR 10 
 
 
 
        27 maja 2023 roku, w sobotnie słoneczne południe, zmierzali do Dębna w powiecie kieleckim  – członkinie i członkowie Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Kielc. Dębno, to wieś leżąca u stóp pasma Łysogór Świętokrzyskich, istniejąca już w XIV wieku, a którą w XV wieku opisywał Jan Długosz, jako wieś biskupią. To tutaj dwadzieścia lat temu osiedlili się Państwo Janina i Marek Szmitowie i właśnie do ich posiadłości zdążali z nadzieją na atrakcyjne towarzysko spotkanie, koleżanki i koledzy z Koła, wzmocnieni kilkoma sympatyczkami i sympatykami naszego Związku. Korzystając z zaproszenia Państwa Szmitów, sobotni piknik integracyjny zorganizowali koledzy z Zarządu Koła nr 10: ppłk Krzysztof Jędruszczak - Prezes Koła, st. chor. sztab. Janusz Smolanko – Wiceprezes ds. Organizacyjnych, ppłk Marek Szmit – Sekretarz Koła oraz płk Stanisław Wałek – Skarbnik Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Na spotkanie przybył w towarzystwie żony Grażyny ppłk Stanisław Kozioł - Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Nadzieja na niezwykle udany piknik spełniła się w stu procentach o czym opowiadają załączone zdjęcia.
 
      Po serdecznych powitaniach, spotkanie rozpoczęło się uroczystym podniesieniem - przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego - polskiej flagi państwowej na maszt oraz wspólnym odśpiewaniem Hymnu  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Godziny spędzone razem – w otoczeniu świerkowej i trawiastej zieleni, przy stylowych zabudowaniach gospodarzy -  obfitowały niezwykle miłymi atrakcjami: towarzyskimi - wspomnienia, zwierzenia, anegdoty, kawały, kulinarnymi - typowo piknikowe pyszności: grochówka, kiełbaski z ogniska, sałatki, słodkości, a na finał świętokrzyskie danie z prawdziwego kociołka oraz zawodami strzeleckimi.
 
Turniej strzelecki przeprowadził płk Stanisław Wałek, Prezes Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Kaliber" w Kielcach. Uczestnicy strzelali do tarcz ustawionych w odległości 10 m z użyczonych przez Klub karabinków pneumatycznych CZ-200T, kal. 4,5 mm oraz pistoletów IZH-46M, kal. 4,5 mm. Dyplomy dla najlepszych wręczyli obaj prezesi: Zarządu Wojewódzkiego i Koła nr 10.
 
W grupie pań najlepsze miejsca zajęli:
 
 
I miejsce – Pani Anna Kotwica
 
II miejsce – Pani Halina Stefaniak
 
III miejsce – Pani Dorota Zatorska
 
IV miejsce – Pani Jolanta Wdowczyk
 
 
W grupie panów najlepsze miejsca zajęli:
 
 
I miejsce – ppłk Stanisław Kozioł
 
II miejsce – ppłk Krzysztof Jędruszczak
 
III miejsce – kpt. Jacek Mozal
 
IV miejsce – Pan Leszek Janosik-Bielski
 
V miejsce – por. Józef Ostrowski
 
 
        Uczestnicy spotkania integracyjnego serdecznie dziękują Zarządowi Koła nr 10 za pomysł i zorganizowanie wspólnego pobytu w tym uroczym wiejskim anturażu.  Szczególne podziękowania ślemy do Państwa Janiny i Marka Szmitów, naszych Gospodarzy, za nieoceniony wkład w przygotowanie pikniku oraz serdeczną dbałość o jego miły klimat. Wyrażamy zarazem podziw Gospodarzom, którzy kupując dwie dekady temu, 1,5 ha gołego pola uczynili z tego miejsca  piękną i przyjazną posiadłość.

Do kolejnego spotkania!
 
   

____________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Janusz Smolanko

 
 
 
 

"ODSZEDŁEŚ CHOĆ TAK
 
BARDZO ŻYĆ CHCIAŁEŚ.."

 
 
 
W dniu dzisiejszym w Kościele św. Jana Chrzciciela w Kielcach odbył się pogrzeb emerytowanego podoficera zawodowego
Wiesława Pakaszewskiego ( 67 lat ).
 
Na prośbę żony zmarłego kolegi oraz wypełniając Jego ostatnią wolę,
w ceremonii pogrzebowej uczestniczył poczet sztandarowy
 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach.
 
Urna z prochami spoczęła w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Starym przy ul. Ściegiennego w Kielcach.
 
 
"HONOR SŁUŻBY JEST JAK SZTANDAR ,
 
Z KTÓRYM ŻOŁNIERZ ROZSTAJE SIĘ
 
WRAZ Z ŻYCIEM."
 
Spoczywaj w pokoju.
 
 
Wyrazy współczucia rodzinie składają koledzy.


 Tekst : Sekcja Wychowawcza CPdMZ
 
Zdjęcia : Mariusz Mąkosa
 
 
 
 
 


NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
 
8 MAJA 2023

 
 
 
      Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa odbyły się w poniedziałek 8 maja 2023 roku na placu przed Wojewódzkim Domem Kultury i na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Ściegiennego w Kielcach. Na oficjalnej uroczystości przed Wojewódzkim Domem Kultury zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, żołnierze, kombatanci, poczty sztandarowe oraz licznie zebrana młodzież. Po odegraniu hymnu państwowego, przemówieniach okolicznościowych, Apelu Pamięci i salwie honorowej wszyscy zebrani przeszli ulicą Ściegiennego przed pomnik i kwaterę żołnierzy września 1939 roku znajdujące się na cmentarzu wojskowym. Tam miała miejsce modlitwa za żołnierzy poległych podczas II wojny światowej, którą odmówił ks. mjr Krzysztof Ziobro – kapelan Garnizonu Kielce, a także złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy przez przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz mieszkańców Kielc. Oprawę wydarzenia zapewniła Marszałkowska Orkiestra Dęta.
 
     Narodowy Dzień Zwycięstwa to państwowe święto, które upamiętnia zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami i zakończenie II wojny światowej. Zostało ono wprowadzone przez Sejm w 2015 roku. Jednocześnie ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa zniosła przewidziane wcześniej na 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności oraz spowodowała zniesienie dekretu z 1945 roku, który je wprowadził.
 
       W obchodach uczestniczyła delegacja Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: ppłk Marek Szmit - wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz st. chorąży sztabowy Janusz Smolanko i st. chorąży sztabowy Ludwik Będziora - członkowie Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach.
 
 


CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
 
__________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Janusz Smolanko
 
 
 


Rocznica śmierci Hubala


 
 
 
     30 kwietnia 2023 minęła 83 rocznica śmierci Henryka Dobrzańskiego pseudonim "HUBAL". Dla upamiętnienia bohaterskiej postawy majora Henryka Dobrzańskiego wzniesiono pomnik, który obecnie usytuowany jest po prawej stronie głównej alei cmentarza partyzanckiego, naprzeciwko Pomnika Katyńskiego. Jego autorem jest Stanisław Słonina powstał w 1976 r. Pomnik pierwotnie znajdował się na skwerze za Urzędem Miasta w Kielcach. Następnie został przeniesiony na plac przed szkołę podstawową nr 26, dziś już nie istniejącą. Dopiero 3 maja 2002 r. symboliczną mogiłę majora „Hubala” odsłonięto na Cmentarzu Partyzanckim.
 

Treść napisu na rzeźbie:

 
                                                              
  Mjr Hubal
 


Treść napisu na krzyżu: 
Mjr Henryk Dobrzański Hubal 1897 - 1940 Pro Memoria


 
       Rzeźba zwana przez autora sarkofagiem wykonana została z piaskowca szarego szydłowieckiego o długości 250 cm i szerokości 150 cm. Na wielkim głazie znajduje się podobizna majora Dobrzańskiego wzorowana na zdjęciu pośmiertnym wykonanym przez Niemców. Nad nim wznosi się trzymetrowy dębowy krzyż, którego ramiona obite są miedzianą blachą.
 
„Był to człowiek, który to swoim żołnierzom powiedział; „Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg”
 
       Członkowie koła nr 10 ZŻWP Kielce pamiętali o rocznicy i zadbali o pomnik majora H Dobrzańskiego. Złożono symbolicznie biało-czerwone róże oraz zapalono znicz z logo ZŻWP.
 

Cześć i chwała NIEZŁOMNEMU ŻOŁNIERZOWI. 
__________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Janusz Bogucki
 
 
 
 


Spotkanie w Kole nr 15 w Sandomierzu

 
 
         W dniu 30.03.2023 r. odbyło się spotkanie członków Koła ZŻWP nr 15 im. Ziemi Sandomierskiej. Na zaproszenie Prezesa Koła kol. Janusza Boguckiego w zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Stanisław Kozioł.
      Na spotkaniu byli również Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza Janusz Stasiak oraz Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Sławomir Parcheta. Kol. Janusz Bogucki po przywitaniu zaproszonych gości omówił bieżące sprawy organizacyjne koła, poinformował o objęciu funkcji przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych przez Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego ZŻWP płka Henryka Budzyńskiego oraz odczytał Apel Zarządu Federacji zawierający główne kierunki jej działania. Następnie głos zabrał prezes Zarządu Świętokrzyskiego ZŻWP przedstawiając główne zadania i kierunki działania związku i związane z tym problemy.
 
     Głos zabrali także Z-ca Burmistrza oraz Prezes SE i R Policji wskazując na dotychczasową owocną i przyjazną współpracę, życząc jednocześnie sukcesów w dalszej pracy Koła. W czasie spotkania uhonorowano dyplomem z okazji 95-lecia urodzin najstarszego członka Koła, ppłka pilota Mariana Trznadla. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze przy suto zastawionym stole.
 
    Udział Prezesa Zarządu ppłk Stanisława Kozioł w uroczystym spotkaniu, zbiegł się z zaplanowanymi przedsięwzięciami Zarządu – poznajemy bliżej naszych członków związku w terenie.


__________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 


Spotkanie Wielkanocne


 
 
 
 
   29 marca 2023 r. na zaproszenie dr. Zbigniewa Koniusza Wojewody Świętokrzyskiego, delegacja Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, której przewodniczył ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł Prezes Zarządu, wzięła udział w spotkaniu Wielkanocnym. W zaproszeniu Wojewoda stwierdza m.in. Państwa obecność będzie dla mnie dużą przyjemnością oraz okazją do podziękowania za dotychczasową owocną współpracę.
 
    Poza wielkanocnymi życzeniami, spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, było okazją do podziękowań składanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, który powiedział:
 
– Zaszczepiajcie pasję do Polski młodemu pokoleniu. I nie żałujcie na to czasu – nie zostawiając swoich wnuków przed telewizorami, ale zostawiając ich przed albumami z waszymi zdjęciami, z wycinkami z waszego życia. To ich nauczy prawdziwego, wielopłaszczyznowego patrzenia na świat. Dzisiejszy świat jest pełen zagadek i trudnych wyzwań. Ale jedno jest pewne: póki wy jesteście na straży naszej pamięci, to my – jako naród – jesteśmy bezpieczni – podkreślił wojewoda.
 
____________________________________________________________

Tekst: Marek Szmit
 
Zdjęcia: Marek Szmit oraz organizator wernisażu
 
 

Teresa MRÓZ

 
 
     Realizując idę integracji członków Koła nr 10 Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zapoczątkowałem cykl „Poznajemy pasje naszych kolegów”. Wiemy, że wielu z nich ma różnorodne zainteresowania, które śmiało można nazwać „pasjami”. Nic tak wspaniale nie integruje naszego środowiska, jak wiedza o nas. Na rozpoczęcie cyklu przedstawiam pasje i talenty kol. Teresy Mróz. 
 
      Teresę przyjęliśmy do naszego Koła 22 października 2021 roku. Jednakże czynnie uczestniczy w działaniach ZŻWP od 8.06.2018 roku, będąc  członkinią chóru „Żołnierskie Echa”. Podczas wielu rozmów w czasie spotkań Koła udało nam się ustalić, że posiada wiele zainteresowań, z czego dwa zasługują na szczególne podkreślenie.

 
Co zatem wiemy o kol. Teresie Mróz ?

 
      W czasach młodości interesował Ją rysunek i taniec. Przez sześć lat tańczyła w zespole tanecznym w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Zainteresowanie rysowaniem rozwinęła jednak dopiero po przejściu na emeryturę. W Klubie Seniora przy ul. Nowaka Jeziorańskiego w Kielcach swoją pasję do rysowania i malowania pogłębiła w sekcji malarskiej pod kierownictwem nieżyjącego plastyka Waldemara Dobromirskiego.  Poznała tam różne techniki malarskie – akwarela, pastel, akryl – by ostatecznie postawić na malowanie farbami olejnymi. Malując zmierzyła się z różnymi stylami, ale sądząc po wystawianych pracach, najbardziej odpowiada Jej architektura i pejzaż. Początkowo swoje prace wystawiała w Klubie Seniora gdzie powstawały, później w innych osiedlowych klubach kultury oraz podczas Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Chęcinach k/Kielc.
 
Teresa zwierzyła się podczas rozmowy, że swoimi pracami chętnie obdarowuje swoją rodzinę, znajomych oraz domy opieki w kraju i za granicą, a jej ulubione namalowane przez siebie obrazy to „Postać kobiety w kapeluszu” oraz „Dziewczynka nad jeziorem”.
 
 


 
 
 
 
 
Drugą pasją Teresy jest śpiew. O tym talencie nie będziemy pisać. Wystarczy posłuchać.

           Realizując pasję śpiewania, Teresa od 2018 r. wspólnie z naszą koleżanką z Koła nr 10 Jolantą Wdowczyk, koncertuje na różnych imprezach organizowanych przez Kluby Seniorów oraz przy okazji innych uroczystości. Stworzony przez nie duet nosi nazwę „Pasjonutki”. Dzięki zamiłowaniu do śpiewania Teresa Mróz uczestniczyła w kilku festiwalach i przeglądach m.in. w Klubie SM Uroczysko, w Klubie Żołnierskim na Bukówce oraz w Osiedlowym Klubie Kultury „Słoneczko”.
 
       Teresa nie ogranicza się wyłącznie w rozwijaniu talentu malarskiego i pasji do śpiewania. Jest osobą aktywnie społeczną. Była współorganizatorem Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad czasem” gdzie śpiewa w chórze, uczestniczy w sekcji filmowej oraz aktywnie w wykładach, zwłaszcza z historii sztuki. Była również członkiem Rady Seniorów. Nie sposób pominąć także talentu aktorskiego, co znajduje odzwierciedlenie w występach kabaretu „Trzeci bieg” prowadzonego przez Annę Krzyczkowską.
 
         W dniu 23 marca 2023 o godzinie 17 w Osiedlowym Klubie Kultury KSM „Słoneczko” odbył się wernisaż malarstwa Teresy Mróz i Jolanty Żelazkiewicz-Baryckiej. Impreza ta została połączona z koncertem duetu „Pasjonutki”, w którym zaśpiewała ze wspomnianą już Jolą Wdowczyk. Zaproszeni uczestnicy w samych superlatywach przedstawili naszą Koleżankę, przypominając jej osiągnięcia artystyczne, wskazując jednocześnie jej skromność, społecznikostwo oraz życzliwość dla innych ludzi. Teresa dziękując za ciepłe słowa nie wspomniała, że jest także członkinią naszego Koła. O tym przypomnieli, zwracając uwagę na skromność naszej koleżanki, obecni na wernisażu, kol. Joanna Sieniawska, kol. Jolanta Wdowczyk i kol. Marek Szmit z Koła nr 10. Poniżej przedstawiam kilka prac, z kilkudziesięciu przedstawionych na wernisażu.
 
Tereniu, wszystkiego najlepszego w rozwijaniu swoich pasji. Dziękujemy, że jesteś z nami.
_____________________________________________________________________________________


Drogie Koleżanki i  Koledzy,

 
 
 
należący do Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Kielcach,
 
składa Wam najserdeczniejsze życzenia okazji Świąt Wielkiej Nocy.  Niech ten wyjątkowy okres napełni
 
Wasze serca otuchą i nadzieją, że przyszły czas pozwoli nam przezwyciężyć nawet największe trudności.
 
Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego  wniesie nadzieję, a powracająca do życia natura
 
niech będzie  Państwa natchnieniem w codziennym, rodzinnie kwitnącym, życiu.
 
 
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach
 
 
ppłk Stanisław KOZIOŁ, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 


Zebranie Członkiń i Członków kieleckiego
 
Koła nr 10 ZŻWP


 
 
 
 
       18 marca 2023 roku w podwojach przyjaznego nam Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach, spotkaliśmy się na kolejnym zebraniu Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach. Spotkanie otworzył ppłk Krzysztof Jędruszczak, Prezes Koła, witając naszego gościa Pana Pułkownika Edwarda Wacnika, Honorowego Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz przybyłe Panie i Panów należących do naszego Koła.
 
       Zarząd Koła, pamiętając o niedawno minionym Dniu Kobiet, uhonorował Ich święto, przekazując naszym Paniom okolicznościowy dyplom z życzeniami oraz wręczając im różany symbol koleżeńskiej sympatii i szacunku. Bardzo ciekawą informację o historii Dnia Kobiet przedstawił ppłk Marek Szmit, Wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego, Sekretarz Koła nr 10. Zaszczytu pamięci o ważnym życiowym wydarzeniu dostąpił także podpułkownik Mirosław Wdowczyk, któremu okolicznościowy dyplom z okazji niedawno minionej rocznicy 73-ich urodzin wręczyli ppłk Krzysztof Jędruszczak, Prezes Koła oraz ppłk Marek Szmit, Sekretarz Koła. Wymienieni członkowie Zarządu Koła dokonali także aktu wręczenia pułkownikowi Stanisławowi Wałkowi, członkowi Koła, Skarbnikowi Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP - Brązowego Krzyża ZŻWP, nadanego Uchwałą Krzyża Związku i Odznaki Honorowej Zarządu Głównego ZŻWP. Bohaterowie powyższych uroczystych ceremonii z przyjemnością wysłuchali gromkie „Sto lat” wyśpiewane przez grono zebranych.
 
       Podczas spotkania jego uczestnicy, mieli okazję wysłuchać niezwykle zajmującą pogadankę na temat: Psychologia w życiu codziennym, którą przedstawił członek Koła, ppłk Ryszard Nowak, dr n. hum. w zakresie psychologii. Przekaz pułkownika Nowaka połączony został z wręczeniem każdemu z obecnych KOPERT ŻYCIA – akcji pod patronatem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  - z których dane posłużą jako wskazówki dla służb ratowniczych.
 
       W końcowej części zebrania pułkownik Edward Wacnik i podpułkownik Krzysztof Jędruszczak złożyli życzenia z okazji kwietniowych Świąt Wielkiej Nocy oraz wznieśli toast za pomyślność i szczęście naszej związkowej społeczności. Osobne toasty, po których wybrzmiało głośne „Sto lat” zostały wzniesione z okazji zbliżającej się (30 marca 2023 roku) 95-tych urodzin  Pułkownika Edwarda Wacnika, Honorowego Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz z okazji bliskiej rocznicy 70-lecia (31 marca 2023 roku) życia Podpułkownika Krzysztofa Jędruszczaka, Prezesa Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach.
 
 


 
_______________________________________________________________________
Tekst i zdjecia: Mirosław Wdowczyk

Śp. Anna Urszula Woźniak ps. "Warkoczyk"
 
 
 
 
        Dotarła do nas smutna wiadomość, w wieku 70 lat odeszła na wieczną wartę, nasza przyjaciółka śp. Anna Urszula Woźniak ps. "Warkoczyk" (22 kwietnia 1953 - 24 marca 2023), wieloletnia uczestniczka Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, posiadaczka Odznaki "UMSK" nr 689/2010.
 
Składając wyrazy serdecznego współczucia, łączymy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi zmarłej.
 
Aniu ...zdecydowanie za wcześnie dołączyłaś do Niebiańskiej Kadrówki ...
 
"Śpij koleżanko w ciemnym grobie,
 
Niech się Polska przyśni Tobie."
 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen
 
 
         Świętokrzyskie "Echo Dnia" podało dzisiaj smutną wiadomość o śmierci śp. Anny Urszuli Woźniak. Tekst z dziennika uzupełniamy informacją, o tym że Ania Woźniak przez wiele lat była chórzystką i kierowniczką chóru "Żołnierskie Echa" utworzonego przez Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w 2008 roku.
   
Aniu, na zawsze pozostaniesz w pamięci naszych wdzięcznych serc!
 
        "Echo Dnia": w wieku 70 lat zmarła Anna Urszula Woźniak, wieloletnia uczestniczka Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, wiceprezeska Zarządu kieleckiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członkini Staropolskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Kielcach. W wywiadzie udzielonym Echu Dnia mówiła: – W 2008 roku postanowiłam wziąć w marszu Kadrówki czynny udział. Chciałam, chociaż w ten sposób poczuć, co przeżywali ci, którzy szli do Kielc w sierpniu 1914 roku.
 
"Śpij koleżanko w ciemnym grobie, Niech się Polska przyśni Tobie."

  
 
____________________________________________________________Tekst: Tadeusz Podkowa
 
Zdjęcia: Jacek Ściupider
 


 
UROCZYSTE OBCHODY DZIESIĘCIOLECIA KOŁA
W KAZIMIERZY WIELKIEJ

 
 
      Koło nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 marca 2023 roku obchodziło uroczyście dziesięciolecie swojej działalności w powiecie kazimierskim (województwo świętokrzyskie). Uroczystość rozpoczęła się o godzinie trzynastej, mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Kazimierzy Wielkiej. Mszę celebrował ks.  Marian Fatyga, kapelan Koła. Po mszy członkowie Koła oraz zaproszeni goście wzięli udział w części oficjalnej uroczystości. Odbyła się ona w sali konferencyjnej Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej. Tej samej, w której przed dekadą zawiązywało się nasze Koło. Spotkanie otworzył gospodarz uroczystości ppłk w st. spocz. dr Tadeusz Podkowa - Prezes Zarządu Koła. Do siedziby starostwa powiatowego przybyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście: Jan Nowak - Starosta Kazimierski,  Jerzy Bojanowicz - Przewodniczący Rady Powiatu, Wacław Piwudzki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, Michał Bucki -Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego, Marek Krupa - Sekretarz Powiatu, Robert Płaszewski - reprezentujący Burmistrza Kazimierzy Wielkiej, ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł - Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Kol. Sabina Andruszko i ppłk w st. spocz. Marek Szmit – wiceprezesi Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Obecni byli także ks. kapelan Marian Fatyga oraz ks. Janusz Mularz. Nie zawiódł nas były komendant Państwowej Straży Pożarnej Marian Stoczkiewicz. Przy dźwiękach Hymnu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego "Pierwszej Brygady", poczet sztandarowy wniósł sztandar Koła.
 
       Prezes Koła podpułkownik Tadeusz Podkowa, po otwarciu uroczystości , powitaniu gości i członków Koła, wygłosił - ilustrowany wyświetlanymi slajdami z pracy Koła   - okolicznościowy referat podsumowujący dekadę działalności kazimierskiej organizacji. W swoim wystąpieniu ppłk Podkowa podkreślił, że w zebraniu założycielskim Koła  26 lutego 2013 r. - podczas którego wybrano władze Koła - uczestniczyli członkowie założyciele: ppłk Tadeusz Podkowa, kmdr por. Wiesław Ertman, kpt Jan Stępień, chór. Sylwester Szmit, kol. Anna Podkowa, Krystyna Ertman oraz kol. Edmund Klimczyk. W  historycznym spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście: Jan Nowak - Starosta kazimierski, Marek Augustyn - Przewodniczący Rady Powiatu, Michał Bucki - Wicestarosta Powiatu, mjr Władysław Adach -  ówczesny Prezes ZW ZŻWP, kpt Józef Tomczyk - przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku Zdroju, jako organu założycielskiego, Bolesław Pozłotko - Prezes Koła Związku Kombatantów RP, Józef Belski - Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Mieczysław Antos - Prezes Koła Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Ryszard Kowalski - Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów w Kazimierzy Wielkiej.
 
       W trakcie działalności Koła szczególną troską otaczaliśmy – podkreślił Prezes Podkowa - współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych w Odonowie z Panią Dyrektor Jolantą Mizio na czele. Oprócz klas mundurowych w Liceum  Ogólnokształcącym, wspieraliśmy również Oddział Strzelca w tej szkole. Kwintesencją tej współpracy, było przekazanie - zgodnie z ceremoniałem Wojska Polskiego -  młodzieży szkolnej sztandarów kombatanckich AK, BCH i Związku Kombatantów RP. Odbyło się to w ramach uroczystości ślubowania uczniowskiego z udziałem władz samorządowych powiatu i gminy Kazimierza Wielka oraz wielu oficjalnych gości. Sztandary te młodzież LO z dumą prezentuje w trakcie uroczystości patriotycznych. Co roku delegacje z klas mundurowych jadą z nami na doroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego  w Kielcach. W kwietniu 2017 r. podczas uroczystości 70-lecia Szkoły w Odonowie otrzymaliśmy tytuł  "Partnera Szkoły".
 
       W ramach współpracy z kombatantami i emerytami służb mundurowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej – kontynuował występujący -  uczestniczymy w mundurach galowych, w patriotycznych uroczystościach państwowych, wojskowych i regionalnych. Między innymi, uczestniczymy w obchodach Dnia Katyńskiego w kwietniu każdego roku, w świętowaniu rocznicy Konstytucji 3 maja, w Święcie Niepodległości 11 listopada oraz w rocznicy Republiki Partyzanckiej z 1944 r. Szczególnie uroczyście obchodzimy Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia każdego roku. Na  tę uroczystość – podkreślił Prezes Podkowa -   zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji i osób wymienionych wcześniej. Bardzo uroczysty charakter miało w Kole 100-lecie Odzyskania Niepodległości w 2018 r, zakończone uroczystą mszą w kolegiacie skalbmierskiej.
 
       Cenną inicjatywą Koła jest organizacja corocznych wycieczek historyczno-wojskowych. Zorganizowaliśmy dla członków Koła wycieczkę do zespołu pałacowego w Chrobrzu, do pałacu margrabiego Wielopolskiego oraz do historycznej Wiślicy. W setną rocznicę odzyskania niepodległości, odbyliśmy wycieczkę szlakiem legionowym, do  miejsc pierwszych bojów I Brygady
 
Legionów Józefa Piłsudskiego – Opatowiec, Nowy Korczyn, Czarkowy i okolice. W 2019 r. zorganizowaliśmy wycieczkę do pałacu w Nowym Wiśniczu, a także do muzeum wielkiego Polaka Wincentego Witosa i jego mauzoleum w Wierzchosławicach. W 1922 r. zwiedziliśmy betonowy schron kolejowy w Stępinie, do którego wjeżdżał pociąg sztabowy Hitlera. Była to tzw. Kwatera Południowa, wykorzystywana do dowodzenia Wehrmachtem w czasie najazdu na Związek Radziecki w !941 r. W czasie uroczystości i świąt państwowych – zaznaczył podpułkownik Podkowa - składamy wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, Wincentego Witosa oraz w Opatowcu pod pomnikiem patrona Koła Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ramach swojej działalności utrzymujemy także kontakt z jednostkami służby czynnej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.
 
       Nie sposób pominąć – podkreślił przemawiający -  jednego z najważniejszych wydarzeń w naszym Kole, aktu nadania Kołu sztandaru oraz imienia głównego twórcy naszej niepodległości Józefa Piłsudskiego. Utworzyliśmy Komitet Fundacji Sztandaru w składzie: Jan Nowak, Adam Bodzioch, ks. Marian Fatyga, Zbigniew Frączek, Tadeusz Podkowa, Andrzej Bienias. Uroczystość nadania sztandaru odbyła się na rynku kazimierskim, 15 sierpnia 2020 r. w setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.  Gwoździe honorowe do drzewca sztandaru wbijali wymienieni członkowie Komitetu. Sztandar z rąk Jana Nowaka - Starosty Kazimierskiego - odebrał gen. dyw. WP Franciszek Puchała - Honorowy Prezes Zarządu Głównego ZŻWP. Generał przekazał go - zgodnie z ceremoniałem Wojska Polskiego - podpułkownikowi Tadeuszowi Podkowie, a następnie dokonana została prezentacja sztandaru. W uroczystości wziął udział płk Henryk Budzyński - Sekretarz Generalny ZG ZŻWP oraz bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta. Podczas bankietu w restauracji "Bajka" gen. Puchała udekorował członków Koła odznaczeniami związkowymi.
 
       Obecnie nasze Koło – zaznaczył Prezes Podkowa -  otrzymało do własnej dyspozycji pomieszczenie w odnowionym budynku przy ul. Partyzantów 4. Dzięki decyzji burmistrza w korytarzu przyległym umieścimy gabloty z historycznymi sztandarami organizacji kombatanckich: BCH, ZKRP, Szkoły Podstawowej z Zięblic (1937r.). Natomiast w pomieszczeniu Koła będą się znajdowały gabloty ze sztandarami (używanymi) Koła nr 11 oraz Koła Armii Krajowej.
 
       Za zaangażowanie w działalność  Koła wyróżniono koleżanki i kolegów: Wiesława Ertmana, Adama Zioło, Andrzeja Grafa, Sylwestra Szmita, Annę Podkowa, Krystynę Ertman, Jacka Ściupidera, Jana Bączka, Dariusza Maja, Czesława Karbowniczka i Andrzeja Bieniasa.  Na zakończenie wystąpienia Prezes Koła podziękował członkom wspierającym i sponsorom Koła panom - Janowi Nowakowi, Adamowi Bodziochowi, Zbigniewowi Frączkowi, Robertowi Najmanowi, Eugeniuszowi Śpiewakowi oraz członkom przedsiębiorcom panom - Jackowi Ściupiderowi, Dariuszowi Majowi, Janowi Bączkowi i Tadeuszowi Piotrowskiemu. Podkreślił również współpracę Koła z mediami - kieleckim dziennikiem "Echo Dnia", "Ponidziem" i "Głosem Proszowickim". Mamy też – podkreślił przemawiający - swoją stronę internetową w powiecie kazimierskim.
 
       Prezes Koła podzielił się także smutnym wspomnieniem o tym, że na wieczną wartę odeszli Koledzy: kpt Józef Kowalski w 2017 r, por. Bolesław Pozłótko w 2019r, por. Mieczysław Antos w 2020 r,, Stefan Marzec w 2020 r. i Zdzisław Pilarski, 27 lutego 2023 r. Zmarli uczczeni zostali minutą ciszy.
 
       Po  wystąpieniu podpułkownika Tadeusza Podkowy, głos zabrali  zaproszeni goście. Jan Nowak Starosta kazimierski  podziękował członkom Koła za 10 lat pracy na rzecz społeczności Ziemi Kazimierskiej. Głos zabrał również Wacław Piwudzki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej. Odczytał on list gratulacyjny od władz samorządowych z okazji Jubileuszu 10-lecia. W imieniu ZW ŻŻWP gratulowali Kołu Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk Stanisław Kozioł i Koleżanka Sabina Andruszko, Wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.
 
       Po odczytaniu uchwały Koła, piękne okolicznościowe proporczyki z rąk Prezesa Koła otrzymali: Starosta Kazimierski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej i Prezes Świętokrzyskiego ZW ZŻWP.  Gwoździem programu uroczystości stał się akt dekoracji sztandaru Koła nr 11 Złotym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP.  Dokonał go Prezes Świętokrzyskiego ZW ZŻWP ppłk Stanisław Kozioł. Sztandar prezentowany był przez poczet sztandarowy w składzie: kmdr por. Wiesław Ertman, st. chor. szt. Andrzej Graf, oraz Kol. Czesław Karbowniczek. Po wyprowadzeniu sztandaru gospodarz uroczystości zaprosił uczestników na uroczysty bankiet w restauracji „Bajka”. Wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości. Po złożeniu zaległych życzeń paniom, członkiniom Związku, wręczono okolicznościowe prezenty. Wszyscy członkowie bankietu otrzymali też proporczyki symbolizujące Jubileusz 10-lecia Koła. Po obiedzie na sale wjechał pięknie udekorowany tort, którym sprawiedliwie obdzielono wszystkich. Członkowie Koła dzielili się potem wspomnieniami z lat służby wojskowej.

 

Z okazji jubileuszu 10 - lecia Koła Nr 11

ZŻWP w  Kazimierzy Wielkiej wszystkim członkom oraz sympatykom składamy  najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy  społecznej na rzecz i dla dobra ZŻWP.Jesteście dla nas wzorem do  naśladowania.Wasze koło pod kierownictwem Pana Prezesa płk dr Tadeusza  Podkowy niech nadal działa na rzecz krzewienia patriotyzmu , umacniania  obronności naszej Ojczyzny ,kultywuje tradycje narodowe oraz pielęgnuje  historię bohaterskich czynów oręża polskiego .
Wraz z  podziękowaniem i słowami uznania za dotychczasową działalność pragniemy  przekazać najlepsze życzenia zdrowia ,wszelkiej pomyślności ,wielu  osiągnięć i tylko samych radosnyćh chwil w codziennym życiu.

     Z żołnierskim pozdrowieniem
       Zarząd Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach.

___________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 


Kielecki „Senior Show”


 
 
 
 
     W niedzielę 12 marca 2023 r., w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się - jak zawsze brawurowo poprowadzona przez Tomasza Irskiego - kolejna edycja Senior Show. Zachwycona widownia nagrodziła rzęsistymi oklaskami występ duetu Pasjonutki: Teresy Mróz i Jolanty Wdowczyk (panie należą do Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach). Posłuchajmy w ich wykonaniu piosenki Alibabek - Kwiat jednej nocy.
 
    W koncercie uczestniczył i zarejestrował występ naszych koleżanek - podpułkownik Krzysztof Jędruszczak, prezes Koła nr 10._______________________________________________________________


Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach składa wszystkim
członkiniom i sympatyczkom Związku serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet!
 
Życzymy Paniom  nieustającego zdrowia, gdyż ono - jak się okazuje - jest najważniejsze.
 
 
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach
 
Prezes ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł

_____________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk


 
 
 
 
 

UROCZYSTE ZEBRANIE KOŁA NR 10 ZŻWP  W KIELCACH
 
 
 
 
       18 lutego 2023 roku w nieodpłatnie użyczanej nam od lat, siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach odbyło się zebranie Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach. Wspólnie spędzony czas, bogaty w bardzo miłe przeżycia, został przygotowany i przeprowadzony przez Zarząd Koła nr 10, którego prezesem jest ppłk Krzysztof Jędruszczak. W merytoryczne i logistyczne przygotowanie spotkania szczególnie zaangażowali się sekretarz Zarządu Koła ppłk Marek Szmit oraz wiceprezes  Zarządu Koła st. chor. sztab. Janusz Smolanko. Dzięki temu, uczestnicy zebrania mile spędzili czas racząc się przygotowanym poczęstunkiem, w którym nie zabrakło toastowej lampki szampana.
 
         Prezes Krzysztof Jędruszczak, po powitaniu Koleżanek i Kolegów zaprosił do wspólnego odśpiewania Hymnu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a następnie poprosił Kol. ppłk. Marka Szmita, sekretarza Zarządu Koła nr 10, o przedstawienie sprawozdania z działalności Koła nr 10 w 2022 roku.
 
       Kolejna część spotkania wypełniona została gratulacjami i życzeniami składanymi jubilatom obchodzących ważną rocznicę urodzin. Jubileuszowe dyplomy z rąk władz Zarządu Koła, otrzymali:
 
- Pan ppłk Stefan Śmietana z okazji 92 rocznicy urodzin;
 
- Pan st. chor. sztab. Leszek Barczyk z okazji 65 rocznicy urodzin;
 
- Pan st. chor. sztab. Jerzy Kowalewski z okazji 75 rocznicy urodzin;
 
- Pan ppłk Włodzimierz Tuteja z okazji 70 rocznicy urodzin;
 
- Pan  st. chor. sztab. Lech Mroczek z okazji 70 rocznicy urodzin.
 
       Ponadto Zarząd Koła, pamiętając o niedawnym Dniu Świętego Walentego, obdarował różami urocze  członkinie naszego Koła. Panie pięknie zaśpiewały „Kocha się raz, potem drugi, i trzeci, i znów”, a panowie odpowiedzieli gromkim STO LAT.
 
       Prezes ppłk K. Jędruszczak wręczył także legitymacje  nowo przyjętym do Koła członkom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
 
- Panu podpułkownikowi Ryszardowi Nowakowi;
 
- Panu starszemu chorążemu sztabowemu Zdzisławowi Giełżeckiemu.
 
       Dalsza część spotkania poświęcona została  uroczystości wręczania odznaczeń nadanych przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznaczenia wręczał prezes Koła  ppłk Krzysztof Jędruszczak, a osobiste gratulacje składał także, przybyły na nasze spotkanie,  Pan  dr Czesław Siekierski -  Poseł na  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 
       Na wniosek Zarządu Koła nr 10, popartego przez Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Kielcach, Kapituła Krzyża Związku i Odznaki Honorowej wyróżniła nadaniem
 
 
Brązowego Krzyża  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
 
- Panią Teresę Mróz;
 
- Panią Jolantę Wdowczyk;
 
- Pana majora Stanisława Partykę;
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Piotra Sułowskiego;
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Mirosława Chudzińskiego.
 
 
Srebrnego Krzyża  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
 
- Pana plutonowego Wiktora Smolankę;
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Leszka Barczyka;
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Jerzego Kowalewskiego.
 
 
Złotego Krzyża  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Ludwika Będziorę;
 
- Pana starszego sierżanta Mariana Makucha.
 
 
       Po ceremonii odznaczania zasłużonych członków Koła nr 10, dr Czesław Siekierski, Poseł na  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawił zebranym ocenę aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Końcowy fragment spotkania wypełniony został składanymi gratulacjami oraz wspólnym śpiewaniem znanych piosenek.
 
 
       Koło nr 10 ZŻWP w Kielcach nie zapomina o swoich kolegach, którzy przyczyn zdrowotnych nie mogą już uczestniczyć w naszych spotkaniach. 17 lutego 2023 roku, w przeddzień opisanego wyżej zebrania członków Koła, ppłk Marek Szmit, sekretarz Zarządu Koła oraz ppłk Mirosław Wdowczyk wraz z Panią Janiną Gerlach, odwiedzili podpułkownika Klemensa Gerlacha, pensjonariusza kieleckiego domu pomocy społecznej. 93-letni Kolega Pułkownik ze względu na stan zdrowia wymagający całodobowej opieki medycznej zdecydował się za zgodą żony Janiny, na pobyt w domu pomocy społecznej. Podpułkownik Klemens Gerlach służbę wojskową jako oficer służby uzbrojenia pełnił w latach 1949-1981, a po jej zakończeniu nadal realizował zadania w sferze obronności państwa. Za oddaną służbę i pracę dla Rzeczypospolitej Polskiej został w 1976 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od przystąpienia w 1984 r. do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnego ZŻWP) z oddaniem angażował się w działalność macierzystego koła oraz Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach. Ponadto od 2008 roku przez niemal 10 lat śpiewał w kieleckim chórze „Żołnierskie Echa”. W 2021 r. Kolega Klemens został odznaczony przez Kapitułę Krzyża i Odznaki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:„Krzyżem Złotym z Gwiazdą za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz „Złotym Medalem XL -lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP”.
 
 
_________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 


Gdy jesteśmy razem – jest dobrze!


 
 
 
       10 lutego 2023 roku w podwojach pięknego Dworu Dziekanów, położonego w miejscowości Zielonki k. Solca-Zdrój, w województwie świętokrzyskim, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Koło nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Buska-Zdroju. Przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, członkowie Związku z naszego regionu (wybrańcom towarzyszyły małżonki) oraz wdowy po zmarłych członkach Koła nr 5.
 
       Podpułkownik Stanisław Kozioł – Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz buskiego koła ZŻWP podkreślił, że spotkanie ma charakter edukacyjno-patriotyczny oraz rozrywkowy i integrujący związkowe szeregi byłych żołnierzy zawodowych ze środowiskiem samorządowym i politycznym. Edukacyjno-patriotyczny, gdyż organizatorzy postanowili uczcić w jego trakcie 160 rocznicę Powstania Styczniowego, a rozrywkowo-integracyjny jako, że nie zabrakło w nim muzyki, chóralnych śpiewów i toastów na cześć. W programie uroczystości przewidziano także wręczenie wyróżnień członkom naszego Związku.
 
Po tej zapowiedzi podpułkownik Stanisław  Kozioł zaprosił zebranych do wspólnego odśpiewania hymnu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którego refren zasługuje w pełni na motto naszych związkowych spotkań:

Śpiewajmy przyjaciele, a obok wielkich słów
i młodość i wesele na chwilę wrócą znów.
Tu w swoich będąc kole do góry głowę wznieś,
na dole i niedole najlepsza własna pieśń!
 
 
       Prowadzący spotkanie przypomniał uczestnikom, że korzystając z tego restauracyjno-hotelowego obiektu - atrakcyjnego architektonicznie i usługowo - gościmy u naszego wielkiego przyjaciela, członka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w buskim Kole nr 5 - u Kolegi Krzysztofa Dziekana, który wkłada wiele serca do działań naszej organizacji.
 
       Prezes Stanisław Kozioł serdecznie powitał - w imieniu własnym, w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP oraz Kolegi Krzysztofa Dziekana – gości przybyłych na spotkanie:
 
- Pana Andrzeja Gądka - Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku Zdroju;
 
- Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój;
 
- Pana Adama Pałysa - Wójta Gminy Solec-Zdrój;
 
- Pana dr. n. med. Bernarda Soleckiego - pułkownika w stanie spoczynku, absolwenta Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – pełniącego obowiązki Dyrektora 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju;
 
- Panią Sabinę Andruszko – Wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku
 
 Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Wiceprezes Zarządu Koła nr 5 w Busku-Zdroju;
 
- Pana podpułkownika Marka Szmita - Wiceprezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego
 
 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Sekretarza Zarządu Koła nr 10 w Kielcach;
 
- Pana pułkownika Stanisława Wałka - Skarbnika Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego
 
 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Janusza Smolankę - Kierownika Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
- Pana  podpułkownika doktora nauk wojskowych Tadeusza Podkowę - Prezesa Koła nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej;
 
- Pana  podpułkownika Krzysztofa Jędruszczaka – Prezesa Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojsk Polskiego w Kielcach;
 
- Pana Mariana Książka - Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
       Po ceremonii powitalnej głos zabrał mgr Andrzej Bienias - absolwent Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Jagielońskim, członek Koła nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W życiu zawodowym mgr Bienias pracował przez 30 lat na stanowisku Dyrektora Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej. Występując przedstawił zebranym merytorycznie pogłębioną prelekcję związaną ze 160 rocznicą Powstania Styczniowego.
 
       Podczas spotkania wzruszająco wybrzmiała telefoniczna rozmowa prowadzona na żywo przez Sabinę Andruszko z córką pułkownika Michała Grabowskiego, najstarszego członka Koła nr 5 w Busku-Zdroju. Pułkownik Grabowski, który od kilku lat mieszka w Szczecinie w maju 2023 roku ukończy 99 lat. Sabina Andruszko w imieniu zebranych przekazała za pośrednictwem Renaty Plińskiej, córki Pułkownika, najserdeczniejsze życzenia dwustu lat życia, połączone z chóralnym odśpiewaniem życzeń przez obecnych. Ten publiczny hołd adresowany do Pułkownika Grabowskiego, nie wynikał jedynie z jego wieku ale także z uznania jego zasług dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a w szczególności dla Koła Nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju. Pułkownik Michał Grabowski do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego należy od 1982 roku i był współzałożycielem Koła nr 5. Za swoją działalność w Związku został wyróżniony najwyższym odznaczeniem Związku – Krzyżem Komandorskim ZŻWP. W dalszej części uroczystości córka Pułkownika, przesłała Sabinie Andruszko SMS o treści: „Sabinko, dziękuję Ci za dzisiejsze emocje. Tatuś był szczęśliwy. Sama widzisz, jak działasz na ludzi, jakie czynisz wspaniałe rzeczy – Ty nasza wspaniała łączniczko”.
 
       Kolejnym ważnym punktem uroczystości stała się ceremonia wręczania wyróżnień trzem członkom ZŻWP. Aktu uhonorowania bohaterów spotkania dokonał ppłk Stanisław Kozioł, Prezes Świętokrzyskiego ZW ZZWP, a Sabina Andruszko - Przewodnicząca Kapituły Pierścienia Złotego Orła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - przedstawiła zasługi dla Związku kolegów nagrodzonych Pierścieniem Złotego Orła oraz odznaczeniami związkowymi.
 
       Pierścień Złotego Orła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego po raz pierwszy został nadany dziesięć lat temu, w 2013 roku. Do tej pory Kapituła Pierścienia nadała Tytuł Kawalera Pierścienia 36 osobom. Dzisiaj Pierścień i tytuł Kawalera Pierścienia Złotego Orła otrzymali:
 
- Pan starszy chorąży sztabowy Janusz Smolanko – Kierownik Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, członek kieleckiego Koła nr 10 ZŻWP;
 
- Pan sierżant Gabriel Zeliaś – członek Koła nr 5 w Busku-Zdroju.
 
       Złotym medalem „Za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” - nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP oraz Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - nadanym przez Kapitułę Krzyża i Odznaki Honorowej Związku wyróżniony został Pan szeregowy Krzysztof Dziekan.
 
       Po powitaniach, po wykładzie z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego oraz po ceremoniale nagradzania wyróżnionych, gospodarze zaserwowali uczestnikom spotkania smaczne danie obiadowe. Potem nadszedł czas na to, by rozśpiewać się i roztańczyć, a zachęcał do tego obraz w stylu międzywojennego art déco Zofii Stryjeńskiej. Bardzo miłą dla serca, uszu i poczucia tanecznego rytmu oprawę muzyczną uroczystości, zapewniali: Państwo Siemkowie - Elżbieta (akordeon) i Stanisław (harmonijka ustna) oraz panie Aleksandra Kostyra i Sabina Andruszko z zespołu SENIOR-AN, kierowaną przez Andrzeja Walejnisa. Swym głosem wspomagali ich Grażyna Kozioł i Władysław Olszowy (Koło nr 5).
 
       Uroczyste i przyjacielskie spotkanie stało się okazją do jego uwiecznienia na grupowych zdjęciach na tle kolorowo i malarsko ozdobionych ścian sali Dworu Dziekanów w świętokrzyskich Zielonkach.
 
       Jako autor tego materiału, pozwolę sobie wyrazić w imieniu uczestników spotkania występujących na tych zbiorowych zdjęciach, najcieplejsze podziękowanie kierowane do Pana Pułkownika Stanisława Kozioła, Prezesa Świętokrzyskiego ZW ZŻWP oraz do Zarządu Koła nr 5 w Busku-Zdroju, za wspaniały pomysł na spotkanie sprzyjające naszej związkowej, wspólnotowej integracji.
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________
Tekst: Marek Szmit
 
Zdjęcia: Echo.eu
 
 
 
 
WYSTAWA W CZĘSTOCICACH
 


 
             W dniu 17 lutego 2023 r. w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach k/Ostrowca Świętokrzyskiego, otwarto wystawę Fotografista. Ppor. c.w. Feliks Konderko ”Jerzy”Unikalne zdjęcia Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej i ludności cywilnej wraz z prelekcją na temat publikacji Brzemię niewinności. Emilia Malessa „Marcysia” (1909-1949) autorstwa Marii Weber.
 
        Organizatorem tego wydarzenia był Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – dr Andrzej Przychodni oraz Przewodnicząca Towarzystwa Pamięci Armii Krajowej, jednocześnie Prezes  Zarządu Okręgu Światowego Związku Armii Krajowej Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Pani Teresa Piwnik.
 
             W swoim wystąpieniu Pani Teresa Piwnik podkreśliła, że wystawa w Ostrowcu Świętokrzyskim świetnie wpisała się w obchodzoną kilka dni temu 81 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
 
W prelekcji Maria Weber prezentując książkę „Brzemię niewinności. Emilia Malessa „Marcysia” (1909-1949)”, przedstawiła kontrowersyjne, dramatyczne losy kobiety, która poświęciła swoje życie w służbie dla Ojczyzny.
 
           Następnie zaproszeni goście przeszli do piwnic pałacu, gdzie znajdowała się ekspozycja fotografii  Feliksa Konderko ps. „Jerzy”. Zawierała ona około 140 zdjęć wykonanych podczas II wojny światowej na terenie Gór Świętokrzyskich. Były wśród nich również zdjęcia Jana Piwnika „Ponurego”, które niewątpliwie miały ogromne znaczenie dla Teresy Piwnik, bratanicy „Ponurego”.
 
           Świętokrzyski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali zaproszeni przez Panią Prezes koledzy: Wacław Lewandowski, Witold Agatowski, Wiesław Janik oraz Marek Szmit.
_____________________________________________________________________________Tekst: Marek Szmit
 
Zdjęcia: echo.eu, Joanna Zebrzowska
 
 
 


81 ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ


 
 
 
            14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, która uważana jest za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Korzenie Armii Krajowej sięgają zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. przez grupę wyższych oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim na czele, przy współudziale prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski. Stała się ona zalążkiem rozbudowanego później Państwa Podziemnego. SZP została przekształcona w listopadzie 1939 r. w Związek Walki Zbrojnej. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. Kolejnymi dowódcami Armii Krajowej byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot – do 30 czerwca 1943 r., Tadeusz Komorowski ps. Bór – do 2 października 1944 r., Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek – do 19 stycznia 1945 r. Dowódca Armii Krajowej podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych.
 
            W dniu 14 lutego 2023 obchodzono 81 rocznicę powstania Armii Krajowej. Organizatorem uroczystości był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Kielce, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej w Kielcach.
       W uroczystościach wzięły udział  władze państwowe i samorządowe, świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele kieleckich instytucji, żołnierze, organizacje kombatanckie oraz młodzież. Kompanię Honorową wystawiło Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Uczestnicy złożyli wieńce, wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem Armii Krajowej na Skwerze Żeromskiego w Kielcach. Delegację Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali koledzy: ppłk Marek Szmit, st. chor. sztab. Wacław Słomnicki oraz st. sierż. Marian Makuch.Wróć do spisu treści