ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

Szukaj


2022 ROK

_______________________________________________________________________________________


Tekst: Mirosław Wdowczyk
Zdjęcia:Marek Szmit, Mirosław Wdowczyk    


ODWIEDZILIŚMY NASZEGO ZWIĄZKOWEGO KOLEGĘ
PODPUŁKOWNIKA KLEMENSA GERLACHA

       11 maja 2022 roku reprezentacja Koła nr 10 ZŻWP  w Kielcach udała się do jednego z miejscowych domów pomocy społecznej, by spotkać się naszym Kolegą podpułkownikiem   Klemensem Gerlachem, pensjonariuszem DPS-u przy ul. Jagiellońskiej. Kolega Klemens cieszy się wspaniałym  wiekiem – w sierpniu 2022 r. ukończy 93 lata – jednak, ze względu na stan zdrowia wymagającego całodobowej opieki medycznej zdecydował się za zgodą żony Janiny, na pobyt w domu pomocy społecznej. Podpułkownik Klemens Gerlach  służbę wojskową jako oficer służby uzbrojenia pełnił w latach 1949-1981, a po jej zakończeniu nadal realizował zadania w sferze obronności państwa. Za oddaną służbę i pracę dla Rzeczypospolitej Polskiej został w 1976 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od przystąpienia w 1984 r.  do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnego ZŻWP) z oddaniem angażował się w działalność macierzystego koła oraz Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach. Ponadto od 2008 roku przez niemal 10 lat śpiewał w kieleckim chórze „Żołnierskie Echa”. W 2021 r. Kolega Klemens został odznaczony przez Kapitułę Krzyża i Odznaki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: „Krzyżem Złotym z Gwiazdą za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz „Złotym Medalem XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP”.
       W spotkaniu z naszym Przyjacielem Klemensem, spędzonym w bardzo miłej i wspomnieniowej atmosferze, uczestniczyli: Pani Janina, żona Pułkownika oraz członkowie Koła nr 10 - ppłk Marek Szmit, Wiceprezes  Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, a zarazem Sekretarz Zarządu Koła, st. chor. sztab. Wacław Słomnicki, Wiceprezes Zarządu Koła ds. Socjalno-Zdrowotnych oraz Kol. Jolanta Wdowczyk i Kol. Mirosław Wdowczyk. Koleżanka Jolanta przez kilka lat razem z Klemensem brała udział w wielu – festiwalowych, okolicznościowych z okazji świąt państwowych, wojskowych i religijnych – występach chóru „Żołnierskie Echa”. W trakcie naszych odwiedzin Kol. Marek Szmit przypiął ich bohaterowi Pułkownikowi Gerlachowi odznakę „Nośmy z dumą naszą Biało-Czerwoną”. W dotychczasowym długim życiu Kolegi Klemensa służba dla Biało-Czerwonej, dla Ojczyzny, zawsze były jego patriotycznym wektorem.
Klemensie - Drogi Kolego, Przyjacielu – życzymy Ci jeszcze wielu lat życia w dobrym stanie zdrowia, co przy niezwykłej troskliwości oddanej Tobie żonie Janinie – wierzymy w to - zostanie spełnione.             ____________________________________________________________________________________


 
Tekst i zdjęcia: Marek Szmit
 
 Uroczyste obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


 
 
        Corocznie świętujemy obchody uchwalenia 3 maja 1791 roku Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W tym dniu przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska.


 
                              
 
        Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto Monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego  kraju.
 
 
      Z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak co roku w Kielcach, zorganizowano obchody tego historycznego wydarzenia. Rozpoczęto je o godzinie 11.00 w Bazylice Katedralnej uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Kielc, władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych oraz poczty sztandarowe. Poczet sztandarowy wystawiony przez Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentował st. chor. sztab. w st. spocz. Janusz Smolanko, st. chor. sztab. w st. spocz. Ludwik Będziora oraz st. sierż. w st. spocz. Marian Makuch. Okolicznościową Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Andrzej Kaleta. Po zakończeniu mszy, przemaszerowano ulicami Dużą, Sienkiewicza, Staszica przed pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim. Tam też podniesiono Flagę Państwową przy dźwiękach Hymnu Narodowego. Po przemówieniu Wojewody Świętokrzyskiego odbył się Apel Pamięci, po czym Kompania Honorowa Garnizonu Kielce wystawiona przez Ośrodek Szkolenia Wojsk dla Potrzeb ONZ, oddała salwę honorową. Następnie przedstawiciele władz oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych złożyli wieńce oraz wiązanki kwiatów przed pomnikiem Stanisława Staszica.

 
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego    Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wiązankę kwiatów złożył Prezes Zarządu ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł, Wiceprezes Zarządu ds. Socjalno-Zdrowotnych Kol. Sabina Andruszko oraz st. chor. sztab. w st. spocz. Wacław Słomnicki – Wiceprezes Koła nr 10 ds. Socjalno-Zdrowotnych. Na tym oficjalne uroczystości zakończono.
 
       Nawiązując jednak do historycznego wstępu, nie można oprzeć się smutnej refleksji. Cieszymy się co roku, że  uchwalając 3 maja 1791 roku Konstytucję Obojga Narodów, byliśmy pierwsi w Europie i drudzy na świecie, ale czy wyciągamy z naszej historii jakiekolwiek wnioski…..? Przecież dzisiaj, w imię interesów partyjnych i wyłącznie dla zachowania władzy, toczy się rozkład demokratycznego Państwa Prawa, funkcjonującego w oparciu o przyjętą przez Naród, w kwietniu 1997 roku, Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Systematycznie łamane są podstawy tejże Konstytucji, przez co cierpi Nasz wspaniały Naród !!„historia zatoczyła koło”.
 
 ____________________________________________________________________________________Tekst: Jarosław Banasik i Sabina Andruszko
Zdjęcia: Emil MargielWalne Zebranie członków Koła nr 5
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Busku - Zdroju w dniu 09 kwietnia 2022 r.„Tu w swoim będąc kole,
Do góry głowę wznieś,
Na dolę i niedolę
Najlepsza własna pieśń”


          W dniu 09.04.2022 r., w gościnnej jak zwykle świetlicy w Broninie, odbyło się Walne Zebranie członków ZŻWP zrzeszonych w Kole nr 5 w Busku Zdroju. Zebranie otworzył prezes ppłk Stanisław Kozioł, witając przybyłych członków koła w liczbie 29  oraz zaproszonych gości w osobach współmałżonków. Następnie zaprosił do odśpiewania pieśni Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wg słów Jana Chojnackiego pt. „To przecież nie tak dawno…”. Pieśń zaintonował ppor. rez. Jarosław Banasik, nowo przyjęty członek Koła, solista Wojskowego Zespołu Wokalnego KONSONAS, przyszły korespondent koła nr 5. Po odśpiewaniu prezes przekazał prowadzenie Walnego Zebrania wiceprezes Zarządu Koła nr 5 kol. inż. Sabinie Andruszko, która podziękowała za wybór na przewodniczącą .
        Na wstępie poprosiła zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich ofiar toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny - poległych w walce ukraińskich żołnierzy, a także cywilów i dzieci, zamordowanych w okrutny sposób przez rosyjskie wojska. Na sali obrad widoczne były liczne akcenty ukraińskie w postaci niebiesko-żółtych barw, które symbolizują kolor nieba i dojrzałej złotej pszenicy. Barwy te dominowały w bukiecie stojącym na stole prezydialnym. Były to żółte tulipany połączone niebieską kokardą z inicjatywy kol. Andruszko. Większość obecnych na zebraniu członków posiadało w swoich ubraniach wpięte wstążeczki w tych barwach – wyrażające ich solidarność z walczącą Ukrainą – przygotowane przez ppłk Alinę Miłkowską, pełniącą funkcję przewodniczącej Komisji Socjalno-Bytowej Koła Nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju.
Kol. S. Andruszko przedstawiła i omówiła porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie przez obecnych.
Jednym z punktów zebrania była informacja z przebiegu XI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Świętokrzyskiego ZŹWP, który odbył się w dn. 27.11.2021r. w miejscowości Św. Katarzyna.
     Kol. Sabina Andruszko jako wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego, brała czynny udział wraz z prezesem ppłk Stanisławem Koziołem, również członkiem Zarządu Wojewódzkiego, w kampanii sprawozdawczo - wyborczej do władz wojewódzkich. Nie była to łatwa  kampania. Przez dłuższy czas nie było żadnego kandydata na prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Atmosfera jaka wytworzyła się w Związku po zerwaniu Umowy o współpracy MON ze Związkiem Żołnierzy Wojska, spowodowała prawie całkowity rozpad niektórych kół, ogólne zniechęcenie i apatię. W naszej wojewódzkiej organizacji dodatkowo nastąpił zbieg rożnych zdarzeń mających wpływ na brak zaangażowania ze strony kolegów.
      W przeciągu ostatnich czterech lat odeszło na ,,Wieczną wartę,, trzech prezesów Zarządu Wojewódzkiego. Zmarł płk Czesław Gajda, ppłk Bogusław Gliwa oraz nie pełniący już funkcji mjr Władysław Adach - przebywający w Domu Opieki w Kielcach.
Ostatnio funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego pełnił płk Edward Wacnik, który mimo wieku ponad 90 lat wykonywał dobrze swoje obowiązki, dzięki ścisłej współpracy z ppłk Mirosławem Wdowczykiem. Większość kolegów z Zarządu była przekonana , że kol. Wdowczyk będzie kandydował na prezesa. Dlatego rezygnacja z kandydowania przez kolegę Wdowczyka była dla nich ogromnym rozczarowaniem. Powstał problem. Po dwóch posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego poświęconych tej sprawie, po różnych rozmowach i namowach, ostatecznie padła propozycja ppłk Stanisława Kozioła na prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Nie była to łatwa sytuacja ani dla kol. prezesa Kozioła  czy jego rodziny, ani dla buskiej organizacji,… To nie ambicje prezesa zadecydowały. To konieczność. Ostatecznie zarząd koła nr 5, jak i małżonka prezesa, wyrazili zgodę na jego kandydowanie.
       Tak więc na XI Zjeździe Delegatów Świętokrzyskiej Organizacji ZŻWP kol. S. Kozioł był jedynym kandydatem i został jednogłośnie wybrany 19 głosami delegatów na Prezesa Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Jest to niewątpliwie duży zaszczyt dla kol. Kozioła, ale jednocześnie duża odpowiedzialność. Delegaci mają duże oczekiwania związane z wyborem nowych władz. Jednocześnie prezes Kozioł został wybrany delegatem na XII Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP. Praca przedwyborcza nie poszła na marne. Został wybrany nowy zarząd - są to osoby kompetentne, posiadające ogromną wiedzę i co najważniejsze, chęci do pracy społecznej. Wśród członków prezydium jest 1 pułkownik, 4 podpułkowników i kol. Sabina Andruszko, wybrana na kolejną kadencję. Przewodnicząca WZ pogratulowała ppłk Stanisławowi Koziołowi, a wszyscy obecni oklaskami wyrazili swoje zadowolenie z tego faktu. Głos zabrał prezes, który poinformował obecnych o akcji ,,Pomoc dla Ukrainy”. Wystąpił w dwóch rolach - prezesa Zarządu Wojewódzkiego i koła nr 5. Poinformował, że zgodnie z sugestią ZG – Zarząd Wojewódzki podjął akcję ,,Pomoc dla Ukrainy”. Przygotowano niezbędne materiały rozesłano do poszczególnych kół celem realizacji. Zarząd Koła nr 5 podjął inicjatywę zbiórki pieniężnej od członków i sympatyków koła. Na dzień dzisiejszy zebraliśmy 2.800 zł. Akcja trwa nadal.
      Ponadto poinformował, że dwóch kolegów tj. Dariusz Walkiewicz i Krzysztof Dziekan przyjęli do swych domów uchodźców, zapewniając im lokum, wyżywienie i art. pierwszej potrzeby. Kol. Walkiewicz przyjął 30 osób w tym połowa dzieci, a kol. Dziekan przyjął 50 osób wraz z dziećmi. Do chwili obecnej nie otrzymali żadnego wsparcia finansowego. Również kol. Wiesław Kasza udziela się jako wolontariusz, wydając art. spożywcze przygotowane przez buski MOPS. Kol. prezes podziękował zebranym za wsparcie przy wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego oraz wyraził oczekiwanie na dalszą owocną współpracę.
       W dalszej części zebrania kol. Andruszko poprosiła kol. Wiesława Kostyrę o przedstawienie projektu planu pracy koła nr 5 na 2022 r, który bez uwag został przyjęty. Przewodnicząca WZ jak również przewodnicząca Kapituły „Pierścienia Złotego Orła”, przedstawiła propozycje zmian do Regulaminu tegoż pierścienia. Ponieważ nie było uwag ani innych propozycji, poddała dokument pod głosowanie. Znowelizowany regulamin został przyjęty przy jednym głosie ,,wstrzymującym się”.
       Następnym punktem porządku Walnego Zebrania było wręczenie odznaczeń i jednej legitymacji członkowskiej nowo przyjętemu koledze. Do wręczenia odznaczeń przewodnicząca poprosiła Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ppłk Stanisława Kozioła
1.„Krzyż Złoty z Gwiazdą” - otrzymali : płk dr n. med. Bernard Solecki,
płk dr n. med. Zdzisław Legwant, płk dr n. farm. Romuald Duda
2.  Złoty Krzyż ZŻWP –  otrzymał sierż. Kryspian Dratwa
3 „Złoty Medal 40-Lecia ZŻWP” – otrzymali :st. chor. Andrzej Obłąk, st. sierż. Tadeusz Banaszewski, sierż. Kryspian Dratwa, ppor. Zbigniew Wieczorek, Stanisław Kędzierski, Piotr Frączkiewicz
4. „Brązowy Medal za wybitne zasługi dla ZŻWP’ – otrzymał hm Adam Gadawski – komendant ZHP w Busku - Zdroju
5. „Odznakę  Honorową ZŻWP” - otrzymali: mjr Wiesław Michalski, sierż. podchor. Krzysztof Tomeczak, Maria Wojciechowska, Krzysztof Dziekan.

Przewodnicząca WZ przekazała nazwiska nowo przyjętych członków do koła nr 5. Są to:
Stanisław Niepsuj, Jerzy Palusiński, Jarosław Banasik, ppłk Anna Miłkowska, Krzysztof Leszczyński, Jan Zawora, Elżbieta Zawora, ppłk Zbigniew Godyń i ostatnio w 2022 r, Wiesław Oszywa.
Ponadto odczytała nazwiska osób, którym wręczono akt nadania i powołania na poszczególne funkcje w kole .
Prezes Stanisław Kozioł wręczył akt nadania tytułu Honorowego Prezesa Koła nr 5 w Busku - Zdroju kol. Wiesławowi Kostyra na podstawie uchwały nr 2/08/2021 z dn. 28.08.2021r.
Akt powołania na członków komisji socjalno-bytowej koła Nr 5 w Busku-Zdroju wręczono ppłk Alinie Miłkowskiej i hm Krzysztofowi Leszczyńskiemu.
     W dyskusji głos zabrał dyrektor 21 WSZUR płk dr n med. Benedykt Solecki, który serdecznie podziękował Zarządowi za wyróżnienia, podziękował za zaangażowanie w pracę dla Związku, która szczególnie w tym okresie była bardzo utrudniona z powodu pandemii. Pogratulował prezesowi i kol. Andruszko wyboru do władz wojewódzkich Związku. Jest to niewątpliwy awans dla tych osób, choć i dodatkowe obowiązki, ale i zaszczyt dla całej organizacji koła nr 5 w Busku –Zdroju. Na zakończenie Walnego Zebrania kol. Andruszko poprosiła zebranych o odśpiewanie jakże popularnej w Polsce i Ukrainie pieśni „Hej sokoły", aby uczcić bohaterskich żołnierzy ukraińskich.
     Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na świąteczny poczęstunek wielkanocny, na który złożyły się kulinarne arcydzieła przygotowane z mistrzowską wprawą przez panią Grażynę Kozioł – małżonkę prezesa oraz panią Annę Dębowską.
W podziękowaniu za włożone zaangażowanie zaśpiewano im gromko „Za zdrowie pań”. A potem jak zwykle był czas na swobodną, serdeczną koleżeńską pogawędkę, wspominanie lat minionych, nowości z życia rodzinnego, na chwilę zapominając o codziennych troskach. Po poczęstunku uczestnicy zebrania już tradycyjnie śpiewali biesiadne i żołnierskie piosenki przy akompaniamencie gitary - Jarosław Banasik oraz akordeonu Elżbiety Siemek i harmonijki ustnej jej małżonka Stanisława Siemek.
A w uchu każdego opuszczającego gościnne progi świetlicy w Broninie zapewne jeszcze długo brzmiała melodia pieśni przewodniej ZŻWP:
„Nam zaś niech towarzyszy
Jak echo dawnych szarż,
Aż po nastanie ciszy
Prosty żołnierski marsz”

___________________________________________________________________________________________ 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: Mirosław Wdowczyk, Marek Szmit
 
 
 
 
 
     

 Przedświąteczne spotkanie członków
Koła nr 10 w Kielcach


 
 
 
 
            Zebranie otworzył Prezes Zarządu Koła Kol. ppłk Krzysztof Jędruszczak witając gościa spotkania Kol. pułkownika Edwarda Wacnika, Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  w województwie świętokrzyskim oraz przybyłych członków Koła. Po złożeniu życzeń wielkanocnych, Prezes zaprosił do wspólnego podzielenia się tradycyjnym  świątecznym jajeczkiem. Uroczysty charakter zebrania zyskał dodatkową aurę odświętności poprzez następujące w jego dalszej części akty wręczenia legitymacji, dyplomów i odznaczenia.
 
         Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego Kol. płk Edward Wacnik  w towarzystwie Prezesa Zarządu Koła Kol. ppłk. Krzysztofa Jędruszczaka oraz  Sekretarza Zarządu Koła Kol. ppłk. Marka Szmita, wręczyli:
 
- Kol. Łukaszowi Stępniowi - Brązowy Krzyż ZŻWP nadany przez Kapitułę Krzyża i Odznaki Honorowej Zarządu Głównego Związku;
 
- legitymację nowo przyjętym członkom Związku: Kol. Annie Kotwicy oraz Kol. Leszkowi Janosikowi-Bielskiemu;
 
- dyplom podziękowania od Kol. płk. Edwarda Wacnika, Prezesa ZW w latach 2017-2021, za owocną współpracę w trakcie kadencji – Kol. st. sierż. szt. Marianowi Makuchowi i Kol. st. kpr. rez. Mariuszowi Kowalskiemu.
 
           Po tej części zebrania Kol. ppłk Mirosław Wdowczyk przedstawił krótką informację nawiązującą do 25 rocznicy uchwalenia Konstytucji RP przez Zgromadzenie Narodowe, a Kol. ppłk Marek Szmit zaproponował otoczenie opieką opuszczonego, znajdującego się  w części wojskowej kieleckiego Starego Cmentarza - grobu kapitana żandarmerii Kacpra Fijałkowskiego – przedwojennego oficera kieleckiego plutonu żandarmerii, wchodzącego w skład 10 Dywizji Żandarmerii w Przemyślu. Propozycja zyskała zdecydowaną aprobatę członków Koła, do którego należy wielu byłych żołnierzy zawodowych Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych RP.
 
          Spotkanie stało się także okazją do  żywych wypowiedzi związanych z bieżącymi wydarzeniami w kraju i na świecie oraz planami Zarządu Koła na najbliższe miesiące. W jego końcowej części Kol. płk Edward Wacnik, Honorowy Prezes ZW, podziękował zebranym za zaproszenie na uroczyste spotkanie, złożył najserdeczniejsze życzenia miłych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy,  życzył najlepszego zdrowia, a Kołu nr 10 powodzenia w realizacji zamierzeń, niosących satysfakcję i radość ze spotkań związkowej wspólnoty.


__________________________________________________________________________________________________
 
Szanowni Koledzy i Koleżanki


 
     Życzymy wszystkim Członkom i Sympatykom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, oraz  wszystkim Państwu, którzy swoją drogę zawodową związali w przeszłości lub obecnie z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej aby czas Świąt Wielkanocnych był dla wszystkich okazją do odpoczynku i zadumy, a także wypełnił Wasze serca nadzieją i dodał sił, tak byśmy mogli zrealizować wszystkie nasze plany.
 
Wesołych Świąt.
 

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach
 Prezes ppłk w st. spocz. Stanisław KOZIOŁ
________________________________________________________________________________
 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
 


 
 

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
PREAMBUŁA
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
25 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI
 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 


 
       2 kwietnia 2022 roku minie 25 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP. W głosowaniu nad jej przyjęciem wzięło udział 497 parlamentarzystów  - 451 głosowało za uchwaleniem Konstytucji, 40 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Nowa Konstytucja, po przyjęciu  jej przez Polaków w referendum i podpisaniu przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, weszła w życie 17 października 1997 r. W konstytucyjnym referendum przeprowadzonym 25 maja 1997 r. wzięło udział  42,86 proc.  uprawnionych do głosowania, a jego wynik był następujący: za nową ustawą zasadniczą było 52,71 proc. głosujących, a 45,89 proc. było przeciw jej przyjęciu.
   Uchwalona Konstytucja III RP, była ukoronowaniem ośmioletniej dynamicznej transformacji ustrojowej naszego kraju. Jej autorzy, przygotowując projekt konstytucji, skorzystali z bogatego dorobku praktyki ustrojowej z lat 1989-1997, co w rezultacie  sprawiło,  że  przyjęta Ustawa Zasadnicza zyskała szansę, by stać się autentycznym fundamentem działania państwa. Polska Konstytucja składa się z 243 artykułów podzielonych na 13 rozdziałów i w porównaniu do innych europejskich konstytucji należy do tych najobszerniejszych i jednolitych.  W swojej istocie jest ona „Konstytucją praw człowieka”, gdyż gwarantuje szeroki zakres ochrony podstawowych praw jednostki: równość wobec prawa, zakaz dyskryminacji, wolność słowa, sumienia i wyznania czy prawo do sądu. Tym samym, w pełni wpisuje się w standardy demokratycznego konstytucjonalizmu europejskiego. Bardzo ważną jej częścią jest preambuła, czyli uroczysty wstęp, która odwołuje się do polskiej historii, wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. Zawiera ponadto formułę odwołania się do Boga (Invocatio Dei)., a zarazem przywołuje inne źródła, z których mogą być czerpane wymienione wartości. Bardzo ważne jest szczególnie to, że preambuła stanowi podstawę do interpretowania treści Konstytucji oraz wskazuje w jakim kierunku winno iść tworzenie  porządku prawnego Rzeczypospolitej.
       W 1997 roku wydawać się mogło, że preambuła oraz treść naszej Konstytucji daje uzasadnioną  nadzieją, że doświadczenia przeszłości, w której często łamano praworządność konstytucyjną, już się nie powtórzą. Niestety, przez lata jej obowiązywania władze państwowe i polskie elity polityczne  robiły wiele, aby osłabić  w społecznej świadomości jej autorytet i znaczenie  w funkcjonowaniu państwa. Największe szkody w tym zakresie zostały poczynione – i nadal się dokonują – w ostatnich siedmiu latach. Jeżeli rozkład sił politycznych nie dawał możliwości wprowadzenia zmian w konstytucyjnych zapisach, to marginalizowano znaczenie naszej Ustawy Zasadniczej, albo tak interpretowano jej treść, by nie przeszkadzała w realizacji założonych celów politycznych, doprowadzając przez to do destrukcji systemu interpretacji konstytucyjnych postanowień. Destrukcji,  do której  przyczyniło się w szczególności praktyczne pozbawienie znaczenia Trybunału Konstytucyjnego jako niezależnego arbitra praworządności oraz konsekwentne niszczenie autorytetów publicznych. Przepisy Konstytucji tracą swoją wartość jeżeli krajowe elity polityczne, zwłaszcza te rządzące, nie są zdolne do tego, by zgodnie uznawać Trybunał Konstytucyjny za niezawisły organ zdolny do realnej kontroli konstytucyjności tworzonego prawa. W rezultacie tworzy się zamęt, pomieszanie pojęć oraz rodzi się prawna niepewność. Wykorzystują to ci, którzy mają możliwość - a najczęściej są to rządzący – i propagandowo robią wszystko, by  przedstawić swoje działania i decyzje, jako zgodne z Konstytucją. Znany akt ułaskawienia przez Prezydenta Andrzeja Dudę sądownie skazanych polityków własnego ugrupowania politycznego, jest dobitnym przykładem bezkompromisowego, z powodów politycznych, naciągania  odpowiedniego paragrafu Konstytucji.  Można w tym miejscu przytoczyć wiele  przykładów działania władz partyjnych i państwowych w okresie od 2015 roku, które oznaczały jednoznaczne naruszenie zapisów konstytucyjnych lub ich podciąganie pod własną interpretację. Jednak, jako członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przytoczę ten, który dotyczy funkcjonariuszy służb mundurowych pełniących, przynajmniej częściowo, swoją służbę w okresie PRL-u, czyli    do Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
 
Rozwiązania zawarte w tej ustawie jednoznacznie naruszają zasady państwa prawa oraz  zasadę niedyskryminacji i równości, poprzez:
 
a) podważanie konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa, do bezpieczeństwa  prawnego oraz do ochrony praw nabytych;
 
b) wprowadzenie niedopuszczalnej, pozasądowej, odpowiedzialności zbiorowej;                                   
 
c) przenoszenie ich skutków nawet osoby, które nie wykonywały danej służby, lecz      należą do rodziny funkcjonariusza;
 
d) radykalne i nieproporcjonalne obniżenie wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowe i tym samym - godzenie w prawa funkcjonariuszy do zabezpieczenia społecznego oraz do zabezpieczenia egzystencji;
 
e) niespełnienie kryteriów zasady przyzwoitej legislacji - m.in. niezgodnie z faktami     historycznymi określenie ustroju panującego w Polsce w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r., jako „totalitarny”;
 
f) wymierzenie jej w ludzi w podeszłym wieku, z licznymi kłopotami zdrowotnymi, co oznacza, że działanie rządzących jest rodzajem osobistej zemsty. 
      W imieniu własnym, a jestem przekonany, że także w imieniu Koleżanek i Kolegów należących do świętokrzyskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, życzę wszystkim skrzywdzonym przez skutki tej  niekonstytucyjnej ustawy, korzystnych wyroków w procesach zaskarżających ją w pozwach wnoszonych do polskich sądów oraz do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 
       W sensie  ogólnym należy w tym kontekście, docenić  rolę niezależnych sądów i społeczeństwa obywatelskiego w obronie Konstytucji.  To dobrze, że znacząca część naszego społeczeństwa stopniowo pozbywa się myślenia, że Konstytucja sama w sobie ochroni nas przed zakusami władzy. Po 2015 roku nastąpiła wyraźna zmiana poczucia odpowiedzialności obywateli za funkcjonowanie Konstytucji. Zrozumieliśmy, że sami musimy bronić swoich konstytucyjnych praw i wolności. Widzimy, że  już nie tylko sędziowie, samorządowcy czy naukowcy, ale również środowiska i organizacje społeczne oraz spontaniczne grupy obywateli stają się prawdziwymi obrońcami wartości, które niesie nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Miejmy nadzieję, że ten obywatelski sprzeciw pozwoli w przyszłości odbudować ten stopniowo niszczony konstytucyjny ład naszej Ojczyzny. Dwadzieścia pięć lat temu do ojczystego domu wprowadziliśmy demokratyczne zasady jego funkcjonowania: Konstytucję! Nawet jeśli ją wielokrotnie łamano i nadużywano, to możemy powiedzieć, że  przetrwała i sprawdziła się. Dlatego myślę, że jej Srebrne Gody możemy obchodzić w przekonaniu, że   nadal spełnia ona nasze oczekiwania dotyczące dbałości  o dobro wspólne, o nasze bezpieczeństwo, o prawo do wolności, do równości praw i szacunku do osobistej godności każdego obywatela naszej Ojczyzny.


 
 
                                                                                                                
 
_________________________________________________________________________________________
 
Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 


Zebranie członków Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach


 
 
       7 marca 2022 roku w gościnnych - nieodpłatnie użyczanych od kilku lat -  podwojach siedziby Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach spotkali się członkowie Koła nr 10, by przedyskutować i podjąć decyzje dotyczące aktualnych zadań Koła. Zebranie prowadził Kol. ppłk Marek Szmit, Sekretarz Zarządu Koła nr 10. Zebranie odbywało się w przeddzień Dnia Kobiet (a taki termin zebrania wybrany został nieprzypadkowo) i dlatego rozpoczęło się ono od złożenia życzeń  z okazji ich Święta. Życzenia Paniom - w imieniu Zarządu Koła oraz obecnych - złożył Przewodniczący zebrania, który wręczając Kol. Teresie Mróz, Kol. Joannie Sieniawskiej i Kol. Jolancie Wdowczyk dyplom z dedykacją oraz różę - konkurującą swym pięknem z urodą obdarowanych Pań –   życzył im  szczęścia niesionego przez każdy kolejny dzień ich życia oraz nieustająco dobrego zdrowia i wielu wzniosłych przeżyć osobistych. Współbohaterem uroczystej części zebrania był Pan Pułkownik Wacław Kubiak, któremu Przewodniczący zebrania wręczył legitymację nowo przyjętego członka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
       Ważną częścią spotkania członków Koła były, przewidziane w jego programie, kwestie dotyczące Ukrainy najechanej przez wojska Federacji Rosyjskiej. Prowadzący zebranie ppłk Marek Szmit odczytał apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Zarządu Głównego ZŻWP w sprawie pomocy dla Narodu Ukraińskiego, bohatersko walczącego z rosyjskim okupantem. Członkowie Koła nr 10 przyjęli zaproponowaną przez Zarząd Koła, uchwałę w sprawie „Pomocy dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę”. W tym celu rozdana została uczestnikom zebrania przygotowana przez Zarząd Koła ulotka informująca o oficjalnie podanych adresach poczty elektronicznej, numerach kont bankowych oraz stronach internetowych organizacji zajmujących się pomocą dla ukraińskich ofiar putinowskich agresorów.
 
      Tę wyjątkową część zebrania podkreślały także symboliczne wyrazy łączności z bohaterskimi Ukraińcami, które wyrażone zostały m.in. poprzez fragment dekoracji sali  w barwach flagi naszych walecznych sąsiadów, a także poprzez – dla oddania naszego,  byłych żołnierzy zawodowych, hołdu bohaterskim ukraińskim żołnierzom – odśpiewanie  pieśni Hej Sokoły, której refren wyśpiewaliśmy po ukraińsku.
 
 
Cлава Україні!!!
 

________________________________________________________________________________________________
 
Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki ZŻWP deklaruje
 
solidarność z narodem ukraińskim!


         W obliczu tak dramatycznych wydarzeń związanych z bezprecedensowym aktem agresji Rosji na Ukrainę, Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki ZŻWP deklaruje solidarność z narodem ukraińskim! Cała nasza społeczność wyraża nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu
politycznego i zbrojnego. Wierzymy, że Ukraina będzie wolną i bezpieczną Ojczyzną dla naszych sąsiadów._________________________________________________________________________________ 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 


 
 
Zmarł płk w st. spocz. Stefan KUZIŃSKI – Honorowy Prezes
 
Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
 
       16 stycznia 2022 roku w wieku 95 lat, zmarł Pułkownik mgr Stefan Kuziński  Honorowy Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, członek Związku od 1981 roku.
 
       Pułkownik S. Kuziński po uzyskaniu  w 1951 r. stopnia  oficerskiego rozpoczął zawodową służbę w Wojsku Polskim, podczas której zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk. Służbę wojskową zakończył  w 1978 r. na stanowisku zastępcy dowódcy brygady. Podczas 40-letniej przynależności do ZŻWP sprawował szereg funkcji związkowych: w Zarządzie Koła nr 2 w Kielcach, we władzach Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego – przez cztery kadencje pełnił funkcję Prezesa ZW - a także członka Zarządu Głównego Związku. Za ofiarną służbę w Wojsku Polskim został wyróżniony najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast za pełną poświęcenia działalność w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku oraz wieloma odznaczeniami związkowymi, łącznie z tym najwyższym, czyli Krzyżem Komandorskim ZŻWP.
 
       Żegnamy ś.p. Stefana Kuzińskiego, zasłużonego Pułkownika Wojska Polskiego, społecznika oddanego w działaniach dla dobra naszej związkowej społeczności, a przede wszystkim dobrego i bardzo życzliwego Człowieka, cieszącego się niezwykłym szacunkiem w środowisku byłych żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin.
 
 
               
                   Cześć Jego Pamięci!
 


 
                         PREZES
 
                                Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego
 
                                        ppłk Stanisław KOZIOŁ
 
 


Uroczystości pogrzebowe Pułkownika Stefana Kuzińskiego rozpocznie msza święta w dniu 21.01 br. – piątek - o godzinie 10.00 w Kościele Garnizonowym pw. MB Królowej Polski w Kielcach (ul. Chęcińska 2), po której kondukt żałobny odprowadzi Zmarłego na Cmentarz Prawosławny w Kielcach (ul. Ściegiennego 14).


_______________________________________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia Mirosław Wdowczyk77 ROCZNICA WYZWOLENIA KIELC SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

       W latach 70. XX w.  w miejscu wydzielonym z Cmentarza Starego w Kielcach u zbiegu ulic Z. Kwasa i J. Sobieskiego utworzono Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Pogrzebano w nim ekshumowane szczątki 3999  żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w styczniu 1945 roku podczas walk z Niemcami na terenie  Kielc oraz w najbliższej okolicy. Pochowani tu młodzi żołnierze zginęli idąc „bić Germańców” z bardzo popularną rosyjską pieśnią wojenną „Poslednij boj” na ustach, której refren w amatorskim tłumaczeniu brzmi:
Jeszcze niewiele, jeszcze troszkę-troszkę.
Ostatni bój - on taki trudny,
a ja do Rosji, do domu chcę,
ja tak dawno nie widziałem mamy.
Ani oni swoich mam, ani matki poległych tu synów, już nigdy nie zobaczyli.
       Dla uczczenia ich bohaterskiej śmierci, 15 stycznia 2022 roku w 77 rocznicę wyzwolenia Kielc spod okupacji hitlerowskiej, przy grobach czerwonoarmistów  odbyła się uroczystość złożenia wiązanek kwiatów pod Pomnikiem  Żołnierzy Radzieckich. Pamięć poległych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy oddali życie w walce z hitlerowskimi okupantami Ziemi Kieleckiej, uczciła delegacja Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz delegacja Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, która przybyła na uroczystość ze sztandarem Oddziału Wojewódzkiego. Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki ZŻWP reprezentowali: ppłk Marek Szmit, Wiceprezes ZW ds. Organizacyjnych, st. chor. sztab. Janusz Smolanko, członek ZW oraz st. chor. Ludwik Będziora, a Oddział Wojewódzki ZWiRWP reprezentowali: płk Jan Szpak, Prezes  OW ZWiRWP oraz por. Wiesław Jamorski i st. chor. Ryszard Borkowski.
       Po złożeniu wiązanek pod pomnikiem, ppłk Marek Szmit przypomniał zebranym historyczne okoliczności związane z bojami oddziałów Armii Czerwonej, które doprowadziły do wyparcia z naszego miasta jednostek niemieckiego okupanta. Wspomniał m.in., że 12 stycznia 1945 r. znad przyczółka baranowsko-sandomierskiego ruszyła  ofensywa wojsk Armii Czerwonej, a już 13 stycznia jej jednostki rozpoczęły uderzenie na Kielce. Niemcy bronili miasta niezwykle zaciekle - zdając sobie sprawę ze znaczenia Kielc dla przemysłu na rzecz wojsk III Rzeszy. 15 stycznia 1945 r., po wielogodzinnych i ciężkich walkach, stolica obecnego województwa świętokrzyskiego została zajęta przez żołnierzy wojsk radzieckich. Podczas bitwy poległo 129 kielczan, 248 czerwonoarmistów i około 6000 Niemców.  
        Odsłonięty 15 stycznia 1975 roku Pomnik  Żołnierzy Radzieckich, autorstwa Stefana Maja, złożony jest z dwóch płyt. Na trapezoidalnej ścianie autor umieścił płaskorzeźbę przedstawiającą klęczącą kobietę, trzymającą w jednej ręce wieniec, a w drugiej rączkę małej dziewczynki. W tle tych postaci umieszczone są: gołąb, kwiaty i promienie słoneczne. Przed pomnikiem ułożona jest  marmurowa płyta pochodząca ze zlikwidowanego Pomnika Wdzięczności - stojącego do roku 1989 na Placu St. Żeromskiego w Kielcach - na której wyryty jest tekst w języku polskim i rosyjskim: Cześć i chwała żołnierzom Armii Czerwonej, wyzwolicielom Kielc. Po obu stronach alei prowadzącej do pomnika znajduje się 36 kwater ze zbiorowymi i indywidualnymi mogiłami. Renowacja cmentarza została przeprowadzona w latach 1986-1988. Od szeregu lat - we współpracy z właściwymi służbami Miasta Kielce – Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich opiekują się, pielęgnując trawniki, porządkując pomnik i jego otoczenie,  Państwo Urszula i Janusz Smolankowie. St. chor. sztab. Janusz Smolanko jest członkiem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.

______________________________________________________________________________________ 
Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski
 
 
 
 
 _______________________________________________________________________________________

Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Szanowni Koledzy,


              Uprzejmie informuję, że na adres  Sekretariatu FSSM RP wpłynęło pism z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w załączeniu).
Komentarz:

RZĄD REAGUJE NA LIST OTWARTY

       W odpowiedzi na list otwarty Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP skierowany na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Izabela Antos poinformowała, że list przesłany został do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego, jako organu właściwego do jego rozpatrzenia.

Na tym tle nasuwają się następujące wnioski:

·         - na każdą krzywdę należy reagować, to wskutek reakcji wielu środowisk władza zauważyła problem,

·         - nawet najsłuszniejszy cel (Polski Ład) nie uświęca automatycznie środków prowadzących do jego realizacji,

·         - nie można dzielić obywateli na lepszych i gorszych, wszyscy zasługują na jednakowe traktowanie.

Pamiętajmy o jakże aktualnym  XI przykazaniu sformułowanym przez prof. Mariana Turskiego „NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”.


       Uprzejmie proszę o jego rozpowszechnienie, podobnie jak pismo do premiera oraz opublikowanie go na stronach internetowych Waszych Zarządów  wraz z ww. komentarzem.


Z poważaniem

Sekretarz Generalny

płk Henryk Budzyński________________________________________________________________________________________________


Tekst i zdjecia: Mirosław Wdowczyk

SIEDEMDZIESIĄTA SIÓDMA ROCZNICA WYZWOLENIA KIELC


        15 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Zygmunta Kwasa w Kielcach, delegacje reprezentujące Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Oddział Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Radzieckich upamiętniającym żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach na terenie Kielc i pobliskich miejscowości.
Zapraszamy serdecznie świętokrzyską społeczność do udziału w tej uroczystości.
        II  wojna światowa: 12 stycznia 1945 r., znad przyczółka  baranowsko-sandomierskiego ruszyła ofensywa wojsk Armii Czerwonej, a już  13 stycznia jej jednostki rozpoczęły uderzenie na Kielce. Zdając sobie  sprawę ze znaczenia Kielc – przemysł na rzecz wojsk III Rzeszy - Niemcy  bronili miasta niezwykle zaciekle. 15 stycznia, po wielogodzinnych i  ciężkich walkach, stolica obecnego województwa świętokrzyskiego została  zajęta przez żołnierzy wojsk radzieckich. Podczas bitwy poległo 129  kielczan, 248 czerwonoarmistów i około 6000 Niemców. W latach 70. XX w. w  miejscu wydzielonym z Cmentarza Starego w Kielcach u zbiegu ulic Z. Kwasa i J. Sobieskiego utworzono Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Pogrzebano w nim ekshumowane szczątki około 4000 żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w styczniu 1945 roku podczas walk z Niemcami na terenie Kielc oraz w najbliższej okolicy. 15 stycznia 1975 roku na cmentarzu odsłonięto pomnik autorstwa Stefana Maja, poświęcony pamięci poległych czerwonoarmistów._________________________________________________________________________________


Szanowni Koledzy


Przesyłam list Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do Premiera Mateusza Morawieckiego. Uprzejmie proszę o jego rozpowszechnienie do podległych struktur Związku.
Jednocześnie proszę o wykorzystanie go do promocji Związku oraz stworzenia możliwości zachęcania potencjalnych kandydatów do wstąpienia do Związku.


 Z poważaniem

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP

płk Henryk Budzyński
 
Aktualności 2022 | Aktualności archiwum | Władze statutowe | Historia | Galeria | Zasłużeni | Dokumenty | Nasze Koła | Ogólna mapa witryny
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego