G-TXVNJ95JEF

ZZWP-Kielce

Przejdź do treści


2023 ROK


_____________________________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Janusz Smolanko

 
 
 
 

"ODSZEDŁEŚ CHOĆ TAK
 
BARDZO ŻYĆ CHCIAŁEŚ.."

 
 
 
W dniu dzisiejszym w Kościele św. Jana Chrzciciela w Kielcach odbył się pogrzeb emerytowanego podoficera zawodowego
Wiesława Pakaszewskiego ( 67 lat ).
 
Na prośbę żony zmarłego kolegi oraz wypełniając Jego ostatnią wolę,
w ceremonii pogrzebowej uczestniczył poczet sztandarowy
 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach.
 
Urna z prochami spoczęła w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Starym przy ul. Ściegiennego w Kielcach.
 
 
"HONOR SŁUŻBY JEST JAK SZTANDAR ,
 
Z KTÓRYM ŻOŁNIERZ ROZSTAJE SIĘ
 
WRAZ Z ŻYCIEM."
 
Spoczywaj w pokoju.
 
 
Wyrazy współczucia rodzinie składają koledzy.


 
___________________________________________________________


Tekst : Sekcja Wychowawcza CPdMZ
 
Zdjęcia : Mariusz Mąkosa
 
 
 
 
 


NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
 
8 MAJA 2023

 
 
 
      Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa odbyły się w poniedziałek 8 maja 2023 roku na placu przed Wojewódzkim Domem Kultury i na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Ściegiennego w Kielcach. Na oficjalnej uroczystości przed Wojewódzkim Domem Kultury zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, żołnierze, kombatanci, poczty sztandarowe oraz licznie zebrana młodzież. Po odegraniu hymnu państwowego, przemówieniach okolicznościowych, Apelu Pamięci i salwie honorowej wszyscy zebrani przeszli ulicą Ściegiennego przed pomnik i kwaterę żołnierzy września 1939 roku znajdujące się na cmentarzu wojskowym. Tam miała miejsce modlitwa za żołnierzy poległych podczas II wojny światowej, którą odmówił ks. mjr Krzysztof Ziobro – kapelan Garnizonu Kielce, a także złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy przez przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz mieszkańców Kielc. Oprawę wydarzenia zapewniła Marszałkowska Orkiestra Dęta.
 
     Narodowy Dzień Zwycięstwa to państwowe święto, które upamiętnia zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami i zakończenie II wojny światowej. Zostało ono wprowadzone przez Sejm w 2015 roku. Jednocześnie ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa zniosła przewidziane wcześniej na 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności oraz spowodowała zniesienie dekretu z 1945 roku, który je wprowadził.
 
       W obchodach uczestniczyła delegacja Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: ppłk Marek Szmit - wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz st. chorąży sztabowy Janusz Smolanko i st. chorąży sztabowy Ludwik Będziora - członkowie Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach.
 
 


CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
 
_______________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Janusz Smolanko
 
 
 


Rocznica śmierci Hubala


 
 
 
     30 kwietnia 2023 minęła 83 rocznica śmierci Henryka Dobrzańskiego pseudonim "HUBAL". Dla upamiętnienia bohaterskiej postawy majora Henryka Dobrzańskiego wzniesiono pomnik, który obecnie usytuowany jest po prawej stronie głównej alei cmentarza partyzanckiego, naprzeciwko Pomnika Katyńskiego. Jego autorem jest Stanisław Słonina powstał w 1976 r. Pomnik pierwotnie znajdował się na skwerze za Urzędem Miasta w Kielcach. Następnie został przeniesiony na plac przed szkołę podstawową nr 26, dziś już nie istniejącą. Dopiero 3 maja 2002 r. symboliczną mogiłę majora „Hubala” odsłonięto na Cmentarzu Partyzanckim.
 

Treść napisu na rzeźbie:

 
                                                              
  Mjr Hubal
 


Treść napisu na krzyżu: 
Mjr Henryk Dobrzański Hubal 1897 - 1940 Pro Memoria


 
       Rzeźba zwana przez autora sarkofagiem wykonana została z piaskowca szarego szydłowieckiego o długości 250 cm i szerokości 150 cm. Na wielkim głazie znajduje się podobizna majora Dobrzańskiego wzorowana na zdjęciu pośmiertnym wykonanym przez Niemców. Nad nim wznosi się trzymetrowy dębowy krzyż, którego ramiona obite są miedzianą blachą.
 
„Był to człowiek, który to swoim żołnierzom powiedział; „Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg”
 
       Członkowie koła nr 10 ZŻWP Kielce pamiętali o rocznicy i zadbali o pomnik majora H Dobrzańskiego. Złożono symbolicznie biało-czerwone róże oraz zapalono znicz z logo ZŻWP.
 

Cześć i chwała NIEZŁOMNEMU ŻOŁNIERZOWI. 
______________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Janusz Bogucki
 
 
 
 


Spotkanie w Kole nr 15 w Sandomierzu

 
 
         W dniu 30.03.2023 r. odbyło się spotkanie członków Koła ZŻWP nr 15 im. Ziemi Sandomierskiej. Na zaproszenie Prezesa Koła kol. Janusza Boguckiego w zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Stanisław Kozioł.
      Na spotkaniu byli również Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza Janusz Stasiak oraz Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Sławomir Parcheta. Kol. Janusz Bogucki po przywitaniu zaproszonych gości omówił bieżące sprawy organizacyjne koła, poinformował o objęciu funkcji przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych przez Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego ZŻWP płka Henryka Budzyńskiego oraz odczytał Apel Zarządu Federacji zawierający główne kierunki jej działania. Następnie głos zabrał prezes Zarządu Świętokrzyskiego ZŻWP przedstawiając główne zadania i kierunki działania związku i związane z tym problemy.
 
     Głos zabrali także Z-ca Burmistrza oraz Prezes SE i R Policji wskazując na dotychczasową owocną i przyjazną współpracę, życząc jednocześnie sukcesów w dalszej pracy Koła. W czasie spotkania uhonorowano dyplomem z okazji 95-lecia urodzin najstarszego członka Koła, ppłka pilota Mariana Trznadla. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze przy suto zastawionym stole.
 
    Udział Prezesa Zarządu ppłk Stanisława Kozioł w uroczystym spotkaniu, zbiegł się z zaplanowanymi przedsięwzięciami Zarządu – poznajemy bliżej naszych członków związku w terenie.


__________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 


Spotkanie Wielkanocne


 
 
 
 
   29 marca 2023 r. na zaproszenie dr. Zbigniewa Koniusza Wojewody Świętokrzyskiego, delegacja Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, której przewodniczył ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł Prezes Zarządu, wzięła udział w spotkaniu Wielkanocnym. W zaproszeniu Wojewoda stwierdza m.in. Państwa obecność będzie dla mnie dużą przyjemnością oraz okazją do podziękowania za dotychczasową owocną współpracę.
 
    Poza wielkanocnymi życzeniami, spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, było okazją do podziękowań składanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, który powiedział:
 
– Zaszczepiajcie pasję do Polski młodemu pokoleniu. I nie żałujcie na to czasu – nie zostawiając swoich wnuków przed telewizorami, ale zostawiając ich przed albumami z waszymi zdjęciami, z wycinkami z waszego życia. To ich nauczy prawdziwego, wielopłaszczyznowego patrzenia na świat. Dzisiejszy świat jest pełen zagadek i trudnych wyzwań. Ale jedno jest pewne: póki wy jesteście na straży naszej pamięci, to my – jako naród – jesteśmy bezpieczni – podkreślił wojewoda.
 
__________________________________________________________________

Tekst: Marek Szmit
 
Zdjęcia: Marek Szmit oraz organizator wernisażu
 
 

Teresa MRÓZ

 
 
     Realizując idę integracji członków Koła nr 10 Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zapoczątkowałem cykl „Poznajemy pasje naszych kolegów”. Wiemy, że wielu z nich ma różnorodne zainteresowania, które śmiało można nazwać „pasjami”. Nic tak wspaniale nie integruje naszego środowiska, jak wiedza o nas. Na rozpoczęcie cyklu przedstawiam pasje i talenty kol. Teresy Mróz. 
 
      Teresę przyjęliśmy do naszego Koła 22 października 2021 roku. Jednakże czynnie uczestniczy w działaniach ZŻWP od 8.06.2018 roku, będąc  członkinią chóru „Żołnierskie Echa”. Podczas wielu rozmów w czasie spotkań Koła udało nam się ustalić, że posiada wiele zainteresowań, z czego dwa zasługują na szczególne podkreślenie.

 
Co zatem wiemy o kol. Teresie Mróz ?

 
      W czasach młodości interesował Ją rysunek i taniec. Przez sześć lat tańczyła w zespole tanecznym w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Zainteresowanie rysowaniem rozwinęła jednak dopiero po przejściu na emeryturę. W Klubie Seniora przy ul. Nowaka Jeziorańskiego w Kielcach swoją pasję do rysowania i malowania pogłębiła w sekcji malarskiej pod kierownictwem nieżyjącego plastyka Waldemara Dobromirskiego.  Poznała tam różne techniki malarskie – akwarela, pastel, akryl – by ostatecznie postawić na malowanie farbami olejnymi. Malując zmierzyła się z różnymi stylami, ale sądząc po wystawianych pracach, najbardziej odpowiada Jej architektura i pejzaż. Początkowo swoje prace wystawiała w Klubie Seniora gdzie powstawały, później w innych osiedlowych klubach kultury oraz podczas Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Chęcinach k/Kielc.
 
Teresa zwierzyła się podczas rozmowy, że swoimi pracami chętnie obdarowuje swoją rodzinę, znajomych oraz domy opieki w kraju i za granicą, a jej ulubione namalowane przez siebie obrazy to „Postać kobiety w kapeluszu” oraz „Dziewczynka nad jeziorem”.
 
 


 
 
 
 
 
Drugą pasją Teresy jest śpiew. O tym talencie nie będziemy pisać. Wystarczy posłuchać.

           Realizując pasję śpiewania, Teresa od 2018 r. wspólnie z naszą koleżanką z Koła nr 10 Jolantą Wdowczyk, koncertuje na różnych imprezach organizowanych przez Kluby Seniorów oraz przy okazji innych uroczystości. Stworzony przez nie duet nosi nazwę „Pasjonutki”. Dzięki zamiłowaniu do śpiewania Teresa Mróz uczestniczyła w kilku festiwalach i przeglądach m.in. w Klubie SM Uroczysko, w Klubie Żołnierskim na Bukówce oraz w Osiedlowym Klubie Kultury „Słoneczko”.
 
       Teresa nie ogranicza się wyłącznie w rozwijaniu talentu malarskiego i pasji do śpiewania. Jest osobą aktywnie społeczną. Była współorganizatorem Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad czasem” gdzie śpiewa w chórze, uczestniczy w sekcji filmowej oraz aktywnie w wykładach, zwłaszcza z historii sztuki. Była również członkiem Rady Seniorów. Nie sposób pominąć także talentu aktorskiego, co znajduje odzwierciedlenie w występach kabaretu „Trzeci bieg” prowadzonego przez Annę Krzyczkowską.
 
         W dniu 23 marca 2023 o godzinie 17 w Osiedlowym Klubie Kultury KSM „Słoneczko” odbył się wernisaż malarstwa Teresy Mróz i Jolanty Żelazkiewicz-Baryckiej. Impreza ta została połączona z koncertem duetu „Pasjonutki”, w którym zaśpiewała ze wspomnianą już Jolą Wdowczyk. Zaproszeni uczestnicy w samych superlatywach przedstawili naszą Koleżankę, przypominając jej osiągnięcia artystyczne, wskazując jednocześnie jej skromność, społecznikostwo oraz życzliwość dla innych ludzi. Teresa dziękując za ciepłe słowa nie wspomniała, że jest także członkinią naszego Koła. O tym przypomnieli, zwracając uwagę na skromność naszej koleżanki, obecni na wernisażu, kol. Joanna Sieniawska, kol. Jolanta Wdowczyk i kol. Marek Szmit z Koła nr 10. Poniżej przedstawiam kilka prac, z kilkudziesięciu przedstawionych na wernisażu.
 
Tereniu, wszystkiego najlepszego w rozwijaniu swoich pasji. Dziękujemy, że jesteś z nami.
_______________________________________________________________________


Drogie Koleżanki i  Koledzy,


 
 
 
należący do Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Kielcach,
 
składa Wam najserdeczniejsze życzenia okazji Świąt Wielkiej Nocy.  Niech ten wyjątkowy okres napełni
 
Wasze serca otuchą i nadzieją, że przyszły czas pozwoli nam przezwyciężyć nawet największe trudności.
 
Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego  wniesie nadzieję, a powracająca do życia natura
 
niech będzie  Państwa natchnieniem w codziennym, rodzinnie kwitnącym, życiu.
 
 
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach

 
 
ppłk Stanisław KOZIOŁ, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach_____________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 


Zebranie Członkiń i Członków kieleckiego
 
Koła nr 10 ZŻWP


 
 
 
 
       18 marca 2023 roku w podwojach przyjaznego nam Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach, spotkaliśmy się na kolejnym zebraniu Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach. Spotkanie otworzył ppłk Krzysztof Jędruszczak, Prezes Koła, witając naszego gościa Pana Pułkownika Edwarda Wacnika, Honorowego Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz przybyłe Panie i Panów należących do naszego Koła.
 
       Zarząd Koła, pamiętając o niedawno minionym Dniu Kobiet, uhonorował Ich święto, przekazując naszym Paniom okolicznościowy dyplom z życzeniami oraz wręczając im różany symbol koleżeńskiej sympatii i szacunku. Bardzo ciekawą informację o historii Dnia Kobiet przedstawił ppłk Marek Szmit, Wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego, Sekretarz Koła nr 10. Zaszczytu pamięci o ważnym życiowym wydarzeniu dostąpił także podpułkownik Mirosław Wdowczyk, któremu okolicznościowy dyplom z okazji niedawno minionej rocznicy 73-ich urodzin wręczyli ppłk Krzysztof Jędruszczak, Prezes Koła oraz ppłk Marek Szmit, Sekretarz Koła. Wymienieni członkowie Zarządu Koła dokonali także aktu wręczenia pułkownikowi Stanisławowi Wałkowi, członkowi Koła, Skarbnikowi Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP - Brązowego Krzyża ZŻWP, nadanego Uchwałą Krzyża Związku i Odznaki Honorowej Zarządu Głównego ZŻWP. Bohaterowie powyższych uroczystych ceremonii z przyjemnością wysłuchali gromkie „Sto lat” wyśpiewane przez grono zebranych.
 
       Podczas spotkania jego uczestnicy, mieli okazję wysłuchać niezwykle zajmującą pogadankę na temat: Psychologia w życiu codziennym, którą przedstawił członek Koła, ppłk Ryszard Nowak, dr n. hum. w zakresie psychologii. Przekaz pułkownika Nowaka połączony został z wręczeniem każdemu z obecnych KOPERT ŻYCIA – akcji pod patronatem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  - z których dane posłużą jako wskazówki dla służb ratowniczych.
 
       W końcowej części zebrania pułkownik Edward Wacnik i podpułkownik Krzysztof Jędruszczak złożyli życzenia z okazji kwietniowych Świąt Wielkiej Nocy oraz wznieśli toast za pomyślność i szczęście naszej związkowej społeczności. Osobne toasty, po których wybrzmiało głośne „Sto lat” zostały wzniesione z okazji zbliżającej się (30 marca 2023 roku) 95-tych urodzin  Pułkownika Edwarda Wacnika, Honorowego Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz z okazji bliskiej rocznicy 70-lecia (31 marca 2023 roku) życia Podpułkownika Krzysztofa Jędruszczaka, Prezesa Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach.
 
 


 
_________________________________________________________________Tekst i zdjecia: Mirosław Wdowczyk

Śp. Anna Urszula Woźniak ps. "Warkoczyk"
 
 
 
 
        Dotarła do nas smutna wiadomość, w wieku 70 lat odeszła na wieczną wartę, nasza przyjaciółka śp. Anna Urszula Woźniak ps. "Warkoczyk" (22 kwietnia 1953 - 24 marca 2023), wieloletnia uczestniczka Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, posiadaczka Odznaki "UMSK" nr 689/2010.
 
Składając wyrazy serdecznego współczucia, łączymy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi zmarłej.
 
Aniu ...zdecydowanie za wcześnie dołączyłaś do Niebiańskiej Kadrówki ...
 
"Śpij koleżanko w ciemnym grobie,
 
Niech się Polska przyśni Tobie."
 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen
 
 
         Świętokrzyskie "Echo Dnia" podało dzisiaj smutną wiadomość o śmierci śp. Anny Urszuli Woźniak. Tekst z dziennika uzupełniamy informacją, o tym że Ania Woźniak przez wiele lat była chórzystką i kierowniczką chóru "Żołnierskie Echa" utworzonego przez Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w 2008 roku.
   
Aniu, na zawsze pozostaniesz w pamięci naszych wdzięcznych serc!
 
        "Echo Dnia": w wieku 70 lat zmarła Anna Urszula Woźniak, wieloletnia uczestniczka Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, wiceprezeska Zarządu kieleckiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członkini Staropolskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Kielcach. W wywiadzie udzielonym Echu Dnia mówiła: – W 2008 roku postanowiłam wziąć w marszu Kadrówki czynny udział. Chciałam, chociaż w ten sposób poczuć, co przeżywali ci, którzy szli do Kielc w sierpniu 1914 roku.
 
"Śpij koleżanko w ciemnym grobie, Niech się Polska przyśni Tobie."

  
 
______________________________________________________________


Tekst: Tadeusz Podkowa
 
Zdjęcia: Jacek Ściupider
 


 
UROCZYSTE OBCHODY DZIESIĘCIOLECIA KOŁA
W KAZIMIERZY WIELKIEJ

 
 
      Koło nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 marca 2023 roku obchodziło uroczyście dziesięciolecie swojej działalności w powiecie kazimierskim (województwo świętokrzyskie). Uroczystość rozpoczęła się o godzinie trzynastej, mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Kazimierzy Wielkiej. Mszę celebrował ks.  Marian Fatyga, kapelan Koła. Po mszy członkowie Koła oraz zaproszeni goście wzięli udział w części oficjalnej uroczystości. Odbyła się ona w sali konferencyjnej Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej. Tej samej, w której przed dekadą zawiązywało się nasze Koło. Spotkanie otworzył gospodarz uroczystości ppłk w st. spocz. dr Tadeusz Podkowa - Prezes Zarządu Koła. Do siedziby starostwa powiatowego przybyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście: Jan Nowak - Starosta Kazimierski,  Jerzy Bojanowicz - Przewodniczący Rady Powiatu, Wacław Piwudzki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, Michał Bucki -Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego, Marek Krupa - Sekretarz Powiatu, Robert Płaszewski - reprezentujący Burmistrza Kazimierzy Wielkiej, ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł - Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Kol. Sabina Andruszko i ppłk w st. spocz. Marek Szmit – wiceprezesi Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Obecni byli także ks. kapelan Marian Fatyga oraz ks. Janusz Mularz. Nie zawiódł nas były komendant Państwowej Straży Pożarnej Marian Stoczkiewicz. Przy dźwiękach Hymnu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego "Pierwszej Brygady", poczet sztandarowy wniósł sztandar Koła.
 
       Prezes Koła podpułkownik Tadeusz Podkowa, po otwarciu uroczystości , powitaniu gości i członków Koła, wygłosił - ilustrowany wyświetlanymi slajdami z pracy Koła   - okolicznościowy referat podsumowujący dekadę działalności kazimierskiej organizacji. W swoim wystąpieniu ppłk Podkowa podkreślił, że w zebraniu założycielskim Koła  26 lutego 2013 r. - podczas którego wybrano władze Koła - uczestniczyli członkowie założyciele: ppłk Tadeusz Podkowa, kmdr por. Wiesław Ertman, kpt Jan Stępień, chór. Sylwester Szmit, kol. Anna Podkowa, Krystyna Ertman oraz kol. Edmund Klimczyk. W  historycznym spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście: Jan Nowak - Starosta kazimierski, Marek Augustyn - Przewodniczący Rady Powiatu, Michał Bucki - Wicestarosta Powiatu, mjr Władysław Adach -  ówczesny Prezes ZW ZŻWP, kpt Józef Tomczyk - przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku Zdroju, jako organu założycielskiego, Bolesław Pozłotko - Prezes Koła Związku Kombatantów RP, Józef Belski - Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Mieczysław Antos - Prezes Koła Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Ryszard Kowalski - Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów w Kazimierzy Wielkiej.
 
       W trakcie działalności Koła szczególną troską otaczaliśmy – podkreślił Prezes Podkowa - współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych w Odonowie z Panią Dyrektor Jolantą Mizio na czele. Oprócz klas mundurowych w Liceum  Ogólnokształcącym, wspieraliśmy również Oddział Strzelca w tej szkole. Kwintesencją tej współpracy, było przekazanie - zgodnie z ceremoniałem Wojska Polskiego -  młodzieży szkolnej sztandarów kombatanckich AK, BCH i Związku Kombatantów RP. Odbyło się to w ramach uroczystości ślubowania uczniowskiego z udziałem władz samorządowych powiatu i gminy Kazimierza Wielka oraz wielu oficjalnych gości. Sztandary te młodzież LO z dumą prezentuje w trakcie uroczystości patriotycznych. Co roku delegacje z klas mundurowych jadą z nami na doroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego  w Kielcach. W kwietniu 2017 r. podczas uroczystości 70-lecia Szkoły w Odonowie otrzymaliśmy tytuł  "Partnera Szkoły".
 
       W ramach współpracy z kombatantami i emerytami służb mundurowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej – kontynuował występujący -  uczestniczymy w mundurach galowych, w patriotycznych uroczystościach państwowych, wojskowych i regionalnych. Między innymi, uczestniczymy w obchodach Dnia Katyńskiego w kwietniu każdego roku, w świętowaniu rocznicy Konstytucji 3 maja, w Święcie Niepodległości 11 listopada oraz w rocznicy Republiki Partyzanckiej z 1944 r. Szczególnie uroczyście obchodzimy Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia każdego roku. Na  tę uroczystość – podkreślił Prezes Podkowa -   zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji i osób wymienionych wcześniej. Bardzo uroczysty charakter miało w Kole 100-lecie Odzyskania Niepodległości w 2018 r, zakończone uroczystą mszą w kolegiacie skalbmierskiej.
 
       Cenną inicjatywą Koła jest organizacja corocznych wycieczek historyczno-wojskowych. Zorganizowaliśmy dla członków Koła wycieczkę do zespołu pałacowego w Chrobrzu, do pałacu margrabiego Wielopolskiego oraz do historycznej Wiślicy. W setną rocznicę odzyskania niepodległości, odbyliśmy wycieczkę szlakiem legionowym, do  miejsc pierwszych bojów I Brygady
 
Legionów Józefa Piłsudskiego – Opatowiec, Nowy Korczyn, Czarkowy i okolice. W 2019 r. zorganizowaliśmy wycieczkę do pałacu w Nowym Wiśniczu, a także do muzeum wielkiego Polaka Wincentego Witosa i jego mauzoleum w Wierzchosławicach. W 1922 r. zwiedziliśmy betonowy schron kolejowy w Stępinie, do którego wjeżdżał pociąg sztabowy Hitlera. Była to tzw. Kwatera Południowa, wykorzystywana do dowodzenia Wehrmachtem w czasie najazdu na Związek Radziecki w !941 r. W czasie uroczystości i świąt państwowych – zaznaczył podpułkownik Podkowa - składamy wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, Wincentego Witosa oraz w Opatowcu pod pomnikiem patrona Koła Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ramach swojej działalności utrzymujemy także kontakt z jednostkami służby czynnej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.
 
       Nie sposób pominąć – podkreślił przemawiający -  jednego z najważniejszych wydarzeń w naszym Kole, aktu nadania Kołu sztandaru oraz imienia głównego twórcy naszej niepodległości Józefa Piłsudskiego. Utworzyliśmy Komitet Fundacji Sztandaru w składzie: Jan Nowak, Adam Bodzioch, ks. Marian Fatyga, Zbigniew Frączek, Tadeusz Podkowa, Andrzej Bienias. Uroczystość nadania sztandaru odbyła się na rynku kazimierskim, 15 sierpnia 2020 r. w setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.  Gwoździe honorowe do drzewca sztandaru wbijali wymienieni członkowie Komitetu. Sztandar z rąk Jana Nowaka - Starosty Kazimierskiego - odebrał gen. dyw. WP Franciszek Puchała - Honorowy Prezes Zarządu Głównego ZŻWP. Generał przekazał go - zgodnie z ceremoniałem Wojska Polskiego - podpułkownikowi Tadeuszowi Podkowie, a następnie dokonana została prezentacja sztandaru. W uroczystości wziął udział płk Henryk Budzyński - Sekretarz Generalny ZG ZŻWP oraz bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta. Podczas bankietu w restauracji "Bajka" gen. Puchała udekorował członków Koła odznaczeniami związkowymi.
 
       Obecnie nasze Koło – zaznaczył Prezes Podkowa -  otrzymało do własnej dyspozycji pomieszczenie w odnowionym budynku przy ul. Partyzantów 4. Dzięki decyzji burmistrza w korytarzu przyległym umieścimy gabloty z historycznymi sztandarami organizacji kombatanckich: BCH, ZKRP, Szkoły Podstawowej z Zięblic (1937r.). Natomiast w pomieszczeniu Koła będą się znajdowały gabloty ze sztandarami (używanymi) Koła nr 11 oraz Koła Armii Krajowej.
 
       Za zaangażowanie w działalność  Koła wyróżniono koleżanki i kolegów: Wiesława Ertmana, Adama Zioło, Andrzeja Grafa, Sylwestra Szmita, Annę Podkowa, Krystynę Ertman, Jacka Ściupidera, Jana Bączka, Dariusza Maja, Czesława Karbowniczka i Andrzeja Bieniasa.  Na zakończenie wystąpienia Prezes Koła podziękował członkom wspierającym i sponsorom Koła panom - Janowi Nowakowi, Adamowi Bodziochowi, Zbigniewowi Frączkowi, Robertowi Najmanowi, Eugeniuszowi Śpiewakowi oraz członkom przedsiębiorcom panom - Jackowi Ściupiderowi, Dariuszowi Majowi, Janowi Bączkowi i Tadeuszowi Piotrowskiemu. Podkreślił również współpracę Koła z mediami - kieleckim dziennikiem "Echo Dnia", "Ponidziem" i "Głosem Proszowickim". Mamy też – podkreślił przemawiający - swoją stronę internetową w powiecie kazimierskim.
 
       Prezes Koła podzielił się także smutnym wspomnieniem o tym, że na wieczną wartę odeszli Koledzy: kpt Józef Kowalski w 2017 r, por. Bolesław Pozłótko w 2019r, por. Mieczysław Antos w 2020 r,, Stefan Marzec w 2020 r. i Zdzisław Pilarski, 27 lutego 2023 r. Zmarli uczczeni zostali minutą ciszy.
 
       Po  wystąpieniu podpułkownika Tadeusza Podkowy, głos zabrali  zaproszeni goście. Jan Nowak Starosta kazimierski  podziękował członkom Koła za 10 lat pracy na rzecz społeczności Ziemi Kazimierskiej. Głos zabrał również Wacław Piwudzki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej. Odczytał on list gratulacyjny od władz samorządowych z okazji Jubileuszu 10-lecia. W imieniu ZW ŻŻWP gratulowali Kołu Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk Stanisław Kozioł i Koleżanka Sabina Andruszko, Wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.
 
       Po odczytaniu uchwały Koła, piękne okolicznościowe proporczyki z rąk Prezesa Koła otrzymali: Starosta Kazimierski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej i Prezes Świętokrzyskiego ZW ZŻWP.  Gwoździem programu uroczystości stał się akt dekoracji sztandaru Koła nr 11 Złotym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP.  Dokonał go Prezes Świętokrzyskiego ZW ZŻWP ppłk Stanisław Kozioł. Sztandar prezentowany był przez poczet sztandarowy w składzie: kmdr por. Wiesław Ertman, st. chor. szt. Andrzej Graf, oraz Kol. Czesław Karbowniczek. Po wyprowadzeniu sztandaru gospodarz uroczystości zaprosił uczestników na uroczysty bankiet w restauracji „Bajka”. Wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości. Po złożeniu zaległych życzeń paniom, członkiniom Związku, wręczono okolicznościowe prezenty. Wszyscy członkowie bankietu otrzymali też proporczyki symbolizujące Jubileusz 10-lecia Koła. Po obiedzie na sale wjechał pięknie udekorowany tort, którym sprawiedliwie obdzielono wszystkich. Członkowie Koła dzielili się potem wspomnieniami z lat służby wojskowej.

 

Z okazji jubileuszu 10 - lecia Koła Nr 11

ZŻWP w  Kazimierzy Wielkiej wszystkim członkom oraz sympatykom składamy  najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy  społecznej na rzecz i dla dobra ZŻWP.Jesteście dla nas wzorem do  naśladowania.Wasze koło pod kierownictwem Pana Prezesa płk dr Tadeusza  Podkowy niech nadal działa na rzecz krzewienia patriotyzmu , umacniania  obronności naszej Ojczyzny ,kultywuje tradycje narodowe oraz pielęgnuje  historię bohaterskich czynów oręża polskiego .
Wraz z  podziękowaniem i słowami uznania za dotychczasową działalność pragniemy  przekazać najlepsze życzenia zdrowia ,wszelkiej pomyślności ,wielu  osiągnięć i tylko samych radosnyćh chwil w codziennym życiu.

     Z żołnierskim pozdrowieniem
       Zarząd Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach.

_________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 


Kielecki „Senior Show”


 
 
 
 
     W niedzielę 12 marca 2023 r., w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się - jak zawsze brawurowo poprowadzona przez Tomasza Irskiego - kolejna edycja Senior Show. Zachwycona widownia nagrodziła rzęsistymi oklaskami występ duetu Pasjonutki: Teresy Mróz i Jolanty Wdowczyk (panie należą do Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach). Posłuchajmy w ich wykonaniu piosenki Alibabek - Kwiat jednej nocy.
 
    W koncercie uczestniczył i zarejestrował występ naszych koleżanek - podpułkownik Krzysztof Jędruszczak, prezes Koła nr 10.________________________________________________________________


Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach składa wszystkim
członkiniom i sympatyczkom Związku serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet!
 
Życzymy Paniom  nieustającego zdrowia, gdyż ono - jak się okazuje - jest najważniejsze.
 
 
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach
 
Prezes ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł

___________________________________________________________________
Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk


 
 
 

UROCZYSTE ZEBRANIE KOŁA NR 10 ZŻWP  W KIELCACH


 
 
 
       18 lutego 2023 roku w nieodpłatnie użyczanej nam od lat, siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach odbyło się zebranie Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach. Wspólnie spędzony czas, bogaty w bardzo miłe przeżycia, został przygotowany i przeprowadzony przez Zarząd Koła nr 10, którego prezesem jest ppłk Krzysztof Jędruszczak. W merytoryczne i logistyczne przygotowanie spotkania szczególnie zaangażowali się sekretarz Zarządu Koła ppłk Marek Szmit oraz wiceprezes  Zarządu Koła st. chor. sztab. Janusz Smolanko. Dzięki temu, uczestnicy zebrania mile spędzili czas racząc się przygotowanym poczęstunkiem, w którym nie zabrakło toastowej lampki szampana.
 
         Prezes Krzysztof Jędruszczak, po powitaniu Koleżanek i Kolegów zaprosił do wspólnego odśpiewania Hymnu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a następnie poprosił Kol. ppłk. Marka Szmita, sekretarza Zarządu Koła nr 10, o przedstawienie sprawozdania z działalności Koła nr 10 w 2022 roku.
 
       Kolejna część spotkania wypełniona została gratulacjami i życzeniami składanymi jubilatom obchodzących ważną rocznicę urodzin. Jubileuszowe dyplomy z rąk władz Zarządu Koła, otrzymali:
 
- Pan ppłk Stefan Śmietana z okazji 92 rocznicy urodzin;
 
- Pan st. chor. sztab. Leszek Barczyk z okazji 65 rocznicy urodzin;
 
- Pan st. chor. sztab. Jerzy Kowalewski z okazji 75 rocznicy urodzin;
 
- Pan ppłk Włodzimierz Tuteja z okazji 70 rocznicy urodzin;
 
- Pan  st. chor. sztab. Lech Mroczek z okazji 70 rocznicy urodzin.
 
       Ponadto Zarząd Koła, pamiętając o niedawnym Dniu Świętego Walentego, obdarował różami urocze  członkinie naszego Koła. Panie pięknie zaśpiewały „Kocha się raz, potem drugi, i trzeci, i znów”, a panowie odpowiedzieli gromkim STO LAT.
 
       Prezes ppłk K. Jędruszczak wręczył także legitymacje  nowo przyjętym do Koła członkom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
 
- Panu podpułkownikowi Ryszardowi Nowakowi;
 
- Panu starszemu chorążemu sztabowemu Zdzisławowi Giełżeckiemu.
 
       Dalsza część spotkania poświęcona została  uroczystości wręczania odznaczeń nadanych przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznaczenia wręczał prezes Koła  ppłk Krzysztof Jędruszczak, a osobiste gratulacje składał także, przybyły na nasze spotkanie,  Pan  dr Czesław Siekierski -  Poseł na  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 
       Na wniosek Zarządu Koła nr 10, popartego przez Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Kielcach, Kapituła Krzyża Związku i Odznaki Honorowej wyróżniła nadaniem
 
 
Brązowego Krzyża  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
 
- Panią Teresę Mróz;
 
- Panią Jolantę Wdowczyk;
 
- Pana majora Stanisława Partykę;
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Piotra Sułowskiego;
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Mirosława Chudzińskiego.
 
 
Srebrnego Krzyża  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
 
- Pana plutonowego Wiktora Smolankę;
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Leszka Barczyka;
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Jerzego Kowalewskiego.
 
 
Złotego Krzyża  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Ludwika Będziorę;
 
- Pana starszego sierżanta Mariana Makucha.
 
 
       Po ceremonii odznaczania zasłużonych członków Koła nr 10, dr Czesław Siekierski, Poseł na  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawił zebranym ocenę aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Końcowy fragment spotkania wypełniony został składanymi gratulacjami oraz wspólnym śpiewaniem znanych piosenek.
 
 
       Koło nr 10 ZŻWP w Kielcach nie zapomina o swoich kolegach, którzy przyczyn zdrowotnych nie mogą już uczestniczyć w naszych spotkaniach. 17 lutego 2023 roku, w przeddzień opisanego wyżej zebrania członków Koła, ppłk Marek Szmit, sekretarz Zarządu Koła oraz ppłk Mirosław Wdowczyk wraz z Panią Janiną Gerlach, odwiedzili podpułkownika Klemensa Gerlacha, pensjonariusza kieleckiego domu pomocy społecznej. 93-letni Kolega Pułkownik ze względu na stan zdrowia wymagający całodobowej opieki medycznej zdecydował się za zgodą żony Janiny, na pobyt w domu pomocy społecznej. Podpułkownik Klemens Gerlach służbę wojskową jako oficer służby uzbrojenia pełnił w latach 1949-1981, a po jej zakończeniu nadal realizował zadania w sferze obronności państwa. Za oddaną służbę i pracę dla Rzeczypospolitej Polskiej został w 1976 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od przystąpienia w 1984 r. do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnego ZŻWP) z oddaniem angażował się w działalność macierzystego koła oraz Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach. Ponadto od 2008 roku przez niemal 10 lat śpiewał w kieleckim chórze „Żołnierskie Echa”. W 2021 r. Kolega Klemens został odznaczony przez Kapitułę Krzyża i Odznaki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:„Krzyżem Złotym z Gwiazdą za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz „Złotym Medalem XL -lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP”.
 
 
______________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 

Gdy jesteśmy razem – jest dobrze!


 
 
       10 lutego 2023 roku w podwojach pięknego Dworu Dziekanów, położonego w miejscowości Zielonki k. Solca-Zdrój, w województwie świętokrzyskim, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Koło nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Buska-Zdroju. Przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, członkowie Związku z naszego regionu (wybrańcom towarzyszyły małżonki) oraz wdowy po zmarłych członkach Koła nr 5.
 
       Podpułkownik Stanisław Kozioł – Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz buskiego koła ZŻWP podkreślił, że spotkanie ma charakter edukacyjno-patriotyczny oraz rozrywkowy i integrujący związkowe szeregi byłych żołnierzy zawodowych ze środowiskiem samorządowym i politycznym. Edukacyjno-patriotyczny, gdyż organizatorzy postanowili uczcić w jego trakcie 160 rocznicę Powstania Styczniowego, a rozrywkowo-integracyjny jako, że nie zabrakło w nim muzyki, chóralnych śpiewów i toastów na cześć. W programie uroczystości przewidziano także wręczenie wyróżnień członkom naszego Związku.
 
Po tej zapowiedzi podpułkownik Stanisław  Kozioł zaprosił zebranych do wspólnego odśpiewania hymnu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którego refren zasługuje w pełni na motto naszych związkowych spotkań:

Śpiewajmy przyjaciele, a obok wielkich słów
i młodość i wesele na chwilę wrócą znów.
Tu w swoich będąc kole do góry głowę wznieś,
na dole i niedole najlepsza własna pieśń!
 
 
       Prowadzący spotkanie przypomniał uczestnikom, że korzystając z tego restauracyjno-hotelowego obiektu - atrakcyjnego architektonicznie i usługowo - gościmy u naszego wielkiego przyjaciela, członka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w buskim Kole nr 5 - u Kolegi Krzysztofa Dziekana, który wkłada wiele serca do działań naszej organizacji.
 
       Prezes Stanisław Kozioł serdecznie powitał - w imieniu własnym, w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP oraz Kolegi Krzysztofa Dziekana – gości przybyłych na spotkanie:
 
- Pana Andrzeja Gądka - Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku Zdroju;
 
- Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój;
 
- Pana Adama Pałysa - Wójta Gminy Solec-Zdrój;
 
- Pana dr. n. med. Bernarda Soleckiego - pułkownika w stanie spoczynku, absolwenta Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – pełniącego obowiązki Dyrektora 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju;
 
- Panią Sabinę Andruszko – Wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku
 
 Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Wiceprezes Zarządu Koła nr 5 w Busku-Zdroju;
 
- Pana podpułkownika Marka Szmita - Wiceprezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego
 
 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Sekretarza Zarządu Koła nr 10 w Kielcach;
 
- Pana pułkownika Stanisława Wałka - Skarbnika Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego
 
 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
- Pana starszego chorążego sztabowego Janusza Smolankę - Kierownika Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
- Pana  podpułkownika doktora nauk wojskowych Tadeusza Podkowę - Prezesa Koła nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej;
 
- Pana  podpułkownika Krzysztofa Jędruszczaka – Prezesa Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojsk Polskiego w Kielcach;
 
- Pana Mariana Książka - Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
       Po ceremonii powitalnej głos zabrał mgr Andrzej Bienias - absolwent Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Jagielońskim, członek Koła nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W życiu zawodowym mgr Bienias pracował przez 30 lat na stanowisku Dyrektora Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej. Występując przedstawił zebranym merytorycznie pogłębioną prelekcję związaną ze 160 rocznicą Powstania Styczniowego.
 
       Podczas spotkania wzruszająco wybrzmiała telefoniczna rozmowa prowadzona na żywo przez Sabinę Andruszko z córką pułkownika Michała Grabowskiego, najstarszego członka Koła nr 5 w Busku-Zdroju. Pułkownik Grabowski, który od kilku lat mieszka w Szczecinie w maju 2023 roku ukończy 99 lat. Sabina Andruszko w imieniu zebranych przekazała za pośrednictwem Renaty Plińskiej, córki Pułkownika, najserdeczniejsze życzenia dwustu lat życia, połączone z chóralnym odśpiewaniem życzeń przez obecnych. Ten publiczny hołd adresowany do Pułkownika Grabowskiego, nie wynikał jedynie z jego wieku ale także z uznania jego zasług dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a w szczególności dla Koła Nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju. Pułkownik Michał Grabowski do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego należy od 1982 roku i był współzałożycielem Koła nr 5. Za swoją działalność w Związku został wyróżniony najwyższym odznaczeniem Związku – Krzyżem Komandorskim ZŻWP. W dalszej części uroczystości córka Pułkownika, przesłała Sabinie Andruszko SMS o treści: „Sabinko, dziękuję Ci za dzisiejsze emocje. Tatuś był szczęśliwy. Sama widzisz, jak działasz na ludzi, jakie czynisz wspaniałe rzeczy – Ty nasza wspaniała łączniczko”.
 
       Kolejnym ważnym punktem uroczystości stała się ceremonia wręczania wyróżnień trzem członkom ZŻWP. Aktu uhonorowania bohaterów spotkania dokonał ppłk Stanisław Kozioł, Prezes Świętokrzyskiego ZW ZZWP, a Sabina Andruszko - Przewodnicząca Kapituły Pierścienia Złotego Orła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - przedstawiła zasługi dla Związku kolegów nagrodzonych Pierścieniem Złotego Orła oraz odznaczeniami związkowymi.
 
       Pierścień Złotego Orła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego po raz pierwszy został nadany dziesięć lat temu, w 2013 roku. Do tej pory Kapituła Pierścienia nadała Tytuł Kawalera Pierścienia 36 osobom. Dzisiaj Pierścień i tytuł Kawalera Pierścienia Złotego Orła otrzymali:
 
- Pan starszy chorąży sztabowy Janusz Smolanko – Kierownik Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, członek kieleckiego Koła nr 10 ZŻWP;
 
- Pan sierżant Gabriel Zeliaś – członek Koła nr 5 w Busku-Zdroju.
 
       Złotym medalem „Za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” - nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP oraz Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - nadanym przez Kapitułę Krzyża i Odznaki Honorowej Związku wyróżniony został Pan szeregowy Krzysztof Dziekan.
 
       Po powitaniach, po wykładzie z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego oraz po ceremoniale nagradzania wyróżnionych, gospodarze zaserwowali uczestnikom spotkania smaczne danie obiadowe. Potem nadszedł czas na to, by rozśpiewać się i roztańczyć, a zachęcał do tego obraz w stylu międzywojennego art déco Zofii Stryjeńskiej. Bardzo miłą dla serca, uszu i poczucia tanecznego rytmu oprawę muzyczną uroczystości, zapewniali: Państwo Siemkowie - Elżbieta (akordeon) i Stanisław (harmonijka ustna) oraz panie Aleksandra Kostyra i Sabina Andruszko z zespołu SENIOR-AN, kierowaną przez Andrzeja Walejnisa. Swym głosem wspomagali ich Grażyna Kozioł i Władysław Olszowy (Koło nr 5).
 
       Uroczyste i przyjacielskie spotkanie stało się okazją do jego uwiecznienia na grupowych zdjęciach na tle kolorowo i malarsko ozdobionych ścian sali Dworu Dziekanów w świętokrzyskich Zielonkach.
 
       Jako autor tego materiału, pozwolę sobie wyrazić w imieniu uczestników spotkania występujących na tych zbiorowych zdjęciach, najcieplejsze podziękowanie kierowane do Pana Pułkownika Stanisława Kozioła, Prezesa Świętokrzyskiego ZW ZŻWP oraz do Zarządu Koła nr 5 w Busku-Zdroju, za wspaniały pomysł na spotkanie sprzyjające naszej związkowej, wspólnotowej integracji.
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________
Tekst: Marek Szmit
 
Zdjęcia: Echo.eu
 
 
 
 
WYSTAWA W CZĘSTOCICACH
 


 
             W dniu 17 lutego 2023 r. w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach k/Ostrowca Świętokrzyskiego, otwarto wystawę Fotografista. Ppor. c.w. Feliks Konderko ”Jerzy”Unikalne zdjęcia Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej i ludności cywilnej wraz z prelekcją na temat publikacji Brzemię niewinności. Emilia Malessa „Marcysia” (1909-1949) autorstwa Marii Weber.
 
        Organizatorem tego wydarzenia był Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – dr Andrzej Przychodni oraz Przewodnicząca Towarzystwa Pamięci Armii Krajowej, jednocześnie Prezes  Zarządu Okręgu Światowego Związku Armii Krajowej Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Pani Teresa Piwnik.
 
             W swoim wystąpieniu Pani Teresa Piwnik podkreśliła, że wystawa w Ostrowcu Świętokrzyskim świetnie wpisała się w obchodzoną kilka dni temu 81 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
 
W prelekcji Maria Weber prezentując książkę „Brzemię niewinności. Emilia Malessa „Marcysia” (1909-1949)”, przedstawiła kontrowersyjne, dramatyczne losy kobiety, która poświęciła swoje życie w służbie dla Ojczyzny.
 
           Następnie zaproszeni goście przeszli do piwnic pałacu, gdzie znajdowała się ekspozycja fotografii  Feliksa Konderko ps. „Jerzy”. Zawierała ona około 140 zdjęć wykonanych podczas II wojny światowej na terenie Gór Świętokrzyskich. Były wśród nich również zdjęcia Jana Piwnika „Ponurego”, które niewątpliwie miały ogromne znaczenie dla Teresy Piwnik, bratanicy „Ponurego”.
 
           Świętokrzyski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali zaproszeni przez Panią Prezes koledzy: Wacław Lewandowski, Witold Agatowski, Wiesław Janik oraz Marek Szmit.
_______________________________________________________________________Tekst: Marek Szmit
 
Zdjęcia: echo.eu, Joanna Zebrzowska
 
 
 


81 ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ


 
 
 
            14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, która uważana jest za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Korzenie Armii Krajowej sięgają zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. przez grupę wyższych oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim na czele, przy współudziale prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski. Stała się ona zalążkiem rozbudowanego później Państwa Podziemnego. SZP została przekształcona w listopadzie 1939 r. w Związek Walki Zbrojnej. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. Kolejnymi dowódcami Armii Krajowej byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot – do 30 czerwca 1943 r., Tadeusz Komorowski ps. Bór – do 2 października 1944 r., Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek – do 19 stycznia 1945 r. Dowódca Armii Krajowej podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych.
 
            W dniu 14 lutego 2023 obchodzono 81 rocznicę powstania Armii Krajowej. Organizatorem uroczystości był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Kielce, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej w Kielcach.
       W uroczystościach wzięły udział  władze państwowe i samorządowe, świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele kieleckich instytucji, żołnierze, organizacje kombatanckie oraz młodzież. Kompanię Honorową wystawiło Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Uczestnicy złożyli wieńce, wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem Armii Krajowej na Skwerze Żeromskiego w Kielcach. Delegację Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali koledzy: ppłk Marek Szmit, st. chor. sztab. Wacław Słomnicki oraz st. sierż. Marian Makuch.Wróć do spisu treści