ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

Szukaj


2022 ROK_________________________________________________________________________________ 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 


 
 
Zmarł płk w st. spocz. Stefan KUZIŃSKI – Honorowy Prezes
 
Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
 
       16 stycznia 2022 roku w wieku 95 lat, zmarł Pułkownik mgr Stefan Kuziński  Honorowy Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, członek Związku od 1981 roku.
 
       Pułkownik S. Kuziński po uzyskaniu  w 1951 r. stopnia  oficerskiego rozpoczął zawodową służbę w Wojsku Polskim, podczas której zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk. Służbę wojskową zakończył  w 1978 r. na stanowisku zastępcy dowódcy brygady. Podczas 40-letniej przynależności do ZŻWP sprawował szereg funkcji związkowych: w Zarządzie Koła nr 2 w Kielcach, we władzach Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego – przez cztery kadencje pełnił funkcję Prezesa ZW - a także członka Zarządu Głównego Związku. Za ofiarną służbę w Wojsku Polskim został wyróżniony najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast za pełną poświęcenia działalność w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku oraz wieloma odznaczeniami związkowymi, łącznie z tym najwyższym, czyli Krzyżem Komandorskim ZŻWP.
 
       Żegnamy ś.p. Stefana Kuzińskiego, zasłużonego Pułkownika Wojska Polskiego, społecznika oddanego w działaniach dla dobra naszej związkowej społeczności, a przede wszystkim dobrego i bardzo życzliwego Człowieka, cieszącego się niezwykłym szacunkiem w środowisku byłych żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin.
 
 
               
                   Cześć Jego Pamięci!
 


 
                         PREZES
 
                                Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego
 
                                        ppłk Stanisław KOZIOŁ
 
 


Uroczystości pogrzebowe Pułkownika Stefana Kuzińskiego rozpocznie msza święta w dniu 21.01 br. – piątek - o godzinie 10.00 w Kościele Garnizonowym pw. MB Królowej Polski w Kielcach (ul. Chęcińska 2), po której kondukt żałobny odprowadzi Zmarłego na Cmentarz Prawosławny w Kielcach (ul. Ściegiennego 14).


_______________________________________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia Mirosław Wdowczyk77 ROCZNICA WYZWOLENIA KIELC SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

       W latach 70. XX w.  w miejscu wydzielonym z Cmentarza Starego w Kielcach u zbiegu ulic Z. Kwasa i J. Sobieskiego utworzono Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Pogrzebano w nim ekshumowane szczątki 3999  żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w styczniu 1945 roku podczas walk z Niemcami na terenie  Kielc oraz w najbliższej okolicy. Pochowani tu młodzi żołnierze zginęli idąc „bić Germańców” z bardzo popularną rosyjską pieśnią wojenną „Poslednij boj” na ustach, której refren w amatorskim tłumaczeniu brzmi:
Jeszcze niewiele, jeszcze troszkę-troszkę.
Ostatni bój - on taki trudny,
a ja do Rosji, do domu chcę,
ja tak dawno nie widziałem mamy.
Ani oni swoich mam, ani matki poległych tu synów, już nigdy nie zobaczyli.
       Dla uczczenia ich bohaterskiej śmierci, 15 stycznia 2022 roku w 77 rocznicę wyzwolenia Kielc spod okupacji hitlerowskiej, przy grobach czerwonoarmistów  odbyła się uroczystość złożenia wiązanek kwiatów pod Pomnikiem  Żołnierzy Radzieckich. Pamięć poległych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy oddali życie w walce z hitlerowskimi okupantami Ziemi Kieleckiej, uczciła delegacja Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz delegacja Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, która przybyła na uroczystość ze sztandarem Oddziału Wojewódzkiego. Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki ZŻWP reprezentowali: ppłk Marek Szmit, Wiceprezes ZW ds. Organizacyjnych, st. chor. sztab. Janusz Smolanko, członek ZW oraz st. chor. Ludwik Będziora, a Oddział Wojewódzki ZWiRWP reprezentowali: płk Jan Szpak, Prezes  OW ZWiRWP oraz por. Wiesław Jamorski i st. chor. Ryszard Borkowski.
       Po złożeniu wiązanek pod pomnikiem, ppłk Marek Szmit przypomniał zebranym historyczne okoliczności związane z bojami oddziałów Armii Czerwonej, które doprowadziły do wyparcia z naszego miasta jednostek niemieckiego okupanta. Wspomniał m.in., że 12 stycznia 1945 r. znad przyczółka baranowsko-sandomierskiego ruszyła  ofensywa wojsk Armii Czerwonej, a już 13 stycznia jej jednostki rozpoczęły uderzenie na Kielce. Niemcy bronili miasta niezwykle zaciekle - zdając sobie sprawę ze znaczenia Kielc dla przemysłu na rzecz wojsk III Rzeszy. 15 stycznia 1945 r., po wielogodzinnych i ciężkich walkach, stolica obecnego województwa świętokrzyskiego została zajęta przez żołnierzy wojsk radzieckich. Podczas bitwy poległo 129 kielczan, 248 czerwonoarmistów i około 6000 Niemców.  
        Odsłonięty 15 stycznia 1975 roku Pomnik  Żołnierzy Radzieckich, autorstwa Stefana Maja, złożony jest z dwóch płyt. Na trapezoidalnej ścianie autor umieścił płaskorzeźbę przedstawiającą klęczącą kobietę, trzymającą w jednej ręce wieniec, a w drugiej rączkę małej dziewczynki. W tle tych postaci umieszczone są: gołąb, kwiaty i promienie słoneczne. Przed pomnikiem ułożona jest  marmurowa płyta pochodząca ze zlikwidowanego Pomnika Wdzięczności - stojącego do roku 1989 na Placu St. Żeromskiego w Kielcach - na której wyryty jest tekst w języku polskim i rosyjskim: Cześć i chwała żołnierzom Armii Czerwonej, wyzwolicielom Kielc. Po obu stronach alei prowadzącej do pomnika znajduje się 36 kwater ze zbiorowymi i indywidualnymi mogiłami. Renowacja cmentarza została przeprowadzona w latach 1986-1988. Od szeregu lat - we współpracy z właściwymi służbami Miasta Kielce – Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich opiekują się, pielęgnując trawniki, porządkując pomnik i jego otoczenie,  Państwo Urszula i Janusz Smolankowie. St. chor. sztab. Janusz Smolanko jest członkiem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.

______________________________________________________________________________________ 
Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski
 
 
 
 
 _______________________________________________________________________________________

Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Szanowni Koledzy,


              Uprzejmie informuję, że na adres  Sekretariatu FSSM RP wpłynęło pism z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w załączeniu).
Komentarz:

RZĄD REAGUJE NA LIST OTWARTY

       W odpowiedzi na list otwarty Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP skierowany na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Izabela Antos poinformowała, że list przesłany został do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego, jako organu właściwego do jego rozpatrzenia.

Na tym tle nasuwają się następujące wnioski:

·         - na każdą krzywdę należy reagować, to wskutek reakcji wielu środowisk władza zauważyła problem,

·         - nawet najsłuszniejszy cel (Polski Ład) nie uświęca automatycznie środków prowadzących do jego realizacji,

·         - nie można dzielić obywateli na lepszych i gorszych, wszyscy zasługują na jednakowe traktowanie.

Pamiętajmy o jakże aktualnym  XI przykazaniu sformułowanym przez prof. Mariana Turskiego „NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”.


       Uprzejmie proszę o jego rozpowszechnienie, podobnie jak pismo do premiera oraz opublikowanie go na stronach internetowych Waszych Zarządów  wraz z ww. komentarzem.


Z poważaniem

Sekretarz Generalny

płk Henryk Budzyński________________________________________________________________________________________________


Tekst i zdjecia: Mirosław Wdowczyk

SIEDEMDZIESIĄTA SIÓDMA ROCZNICA WYZWOLENIA KIELC


        15 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Zygmunta Kwasa w Kielcach, delegacje reprezentujące Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Oddział Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Radzieckich upamiętniającym żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach na terenie Kielc i pobliskich miejscowości.
Zapraszamy serdecznie świętokrzyską społeczność do udziału w tej uroczystości.
        II  wojna światowa: 12 stycznia 1945 r., znad przyczółka  baranowsko-sandomierskiego ruszyła ofensywa wojsk Armii Czerwonej, a już  13 stycznia jej jednostki rozpoczęły uderzenie na Kielce. Zdając sobie  sprawę ze znaczenia Kielc – przemysł na rzecz wojsk III Rzeszy - Niemcy  bronili miasta niezwykle zaciekle. 15 stycznia, po wielogodzinnych i  ciężkich walkach, stolica obecnego województwa świętokrzyskiego została  zajęta przez żołnierzy wojsk radzieckich. Podczas bitwy poległo 129  kielczan, 248 czerwonoarmistów i około 6000 Niemców. W latach 70. XX w. w  miejscu wydzielonym z Cmentarza Starego w Kielcach u zbiegu ulic Z. Kwasa i J. Sobieskiego utworzono Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Pogrzebano w nim ekshumowane szczątki około 4000 żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w styczniu 1945 roku podczas walk z Niemcami na terenie Kielc oraz w najbliższej okolicy. 15 stycznia 1975 roku na cmentarzu odsłonięto pomnik autorstwa Stefana Maja, poświęcony pamięci poległych czerwonoarmistów._________________________________________________________________________________


Szanowni Koledzy


Przesyłam list Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do Premiera Mateusza Morawieckiego. Uprzejmie proszę o jego rozpowszechnienie do podległych struktur Związku.
Jednocześnie proszę o wykorzystanie go do promocji Związku oraz stworzenia możliwości zachęcania potencjalnych kandydatów do wstąpienia do Związku.


 Z poważaniem

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP

płk Henryk Budzyński
 
Aktualności 2022 | Aktualności archiwum | Władze statutowe | Historia | Galeria | Zasłużeni | Dokumenty | Nasze Koła | Ogólna mapa witryny
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego