Koło nr 10 - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Koło nr 10

Nasze Koła
KOŁO NR 10

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

w Kielcach im. Jana Piwnika ps. „Ponury”

Kontakt:

Prezes Koła nr 10; kol. Krzysztof Jędruszczak;     e-mail: krjedruszczak@gmail.com

Sekretarz Koła nr 10; kol.Marek Szmit;               e-mail: m.szmit55@gmail.com


Zarząd:

Kadencja 2021-2025

Prezes kol. Krzysztof Jędruszczak,
Wiceprezes ds. organizacyjnych kol. st. chor. sztab. w st. spocz. Janusz Smolanko,
Wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych st.chor.sztab. Wacław Słomnicki,
Sekretarz Koła kol.Marek Szmit,
Skarbnik kol. Michał Lipiński

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący kol. Wiktor Smolanko,
W-ce Przewodniczący Komisji kol. Marian Makuch
Sekretarz Komisji kol. Mariusz Kowalski.Kadencja 2017-2021

Prezes kol.
Wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych kol. Marek Szmit
Sekretarz kol. Mirosław Wdowczyk
Skarbnik kol. Tadeusz Siewierski


Komisja Rewizyjna:

Kadencja 2017-2021

kol. Janusz Smolanko
kol. Stefan Śmietana

Komisje:

28.04.2017 - powołanie Komisji ds. Medali i Odznaczeń Koła nr 10 w składzie:
kol. Mirosław Wdowczyk
kol. Norbert Samulak
kol. Tadeusz Siewierski
kol. Zbigniew Jurkowski od 17.04.2018
kol. Adam Lisowiec od 17.04.2018Patron Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach

Jan Piwnik ps. „Donat”, „Ponury” urodził się 31 sierpnia 1912 w Janowicach na ziemi kieleckiej, poległ w walce z hitlerowcami w dniu 16 czerwca 1944 pod Jewłaszami na Nowogródzczyźnie. Szkołę powszechną ukończył w Janowicach, po czym kształcił się w gimnazjum im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 1932-1933 był żołnierzem Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, którą skończył w stopniu plutonowego podchorążego rezerwy. W 1934 roku został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy. W latach 1935–1939 służył w Policji Państwowej. Był absolwentem Szkoły Oficerów Policji w Mostach Wielkich, następnie funkcjonariuszem na posterunku PP w Horochowie na Wołyniu. Od 1938r. pełnił funkcję dowódcy kompanii szkolnej policji w Golędzinowie. Podobnie jak wielu policjantów, zmobilizowany w 1939 roku służył jako dowódca kompanii w Zmotoryzowanym Batalionie Policji, z którym w dniu 23 września przekroczył granicę polsko-węgierską. Po ucieczce w marcu 1940 r. z obozu internowania na Węgrzech, przedostał się do Francji gdzie służył jako dowódca baterii w 4 Pułku Artylerii Ciężkiej Wojska Polskiego. Po klęsce Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował służbę w dywizjonie artylerii w 4 Brygadzie Kadrowej Strzelców oraz 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. W 1941 r. ukończył kursy: walki konspiracyjnej, spadochronowy, zaprawowy i psychotechniczny, po czym zyskał status kandydata na cichociemnego. W dniu 20 marca 1941 został awansowany do stopnia porucznika, a 10 października tego roku złożył przysięgę ZWZ-AK związaną z przerzutem do okupowanej Polski, co nastąpiło w nocy z 7 na 8 listopada 1941r niedaleko od Skierniewic. Wśród członków obsługi placówki przyjmującej zrzut znajdowała się Emilia Malessa ps. „Marcysia”, która później została żoną Jana Piwnika. W konspiracji otrzymał przydział do Oddziału V Komendy Głównej ZWZ-AK, zajmującej się sprawami odbioru zrzutów lotniczych, następnie 13 czerwca 1942 r. objął dowództwo II odcinka „Wachlarza” w Równem. Jan Piwnik był autorem i dowódcą akcji rozbicia więzienia w Pińsku, za którą został odznaczony Orderem Virtuti Militari. W połowie maja 1943 roku Jan Piwnik został mianowany dowódcą Zgrupowań Partyzanckich AK na Wykusie, a 4 czerwca tego roku – komendantem „Kedywu” Okręgu V Radomsko-Kieleckiego AK. Latem1943 zgrupowania „Ponurego” przeprowadziły szereg akcji dywersyjnych i ataków na obiekty niemieckie, likwidowały konfidentów i bandy rabunkowe. Prowadzone było intensywne szkolenie rekruckie oraz dywersyjne i minerskie. 12 lipca 1943 roku w wyniku pacyfikacji Michniowa oddziały „Ponurego” przeprowadziły nocny atak na pociąg pośpieszny relacji Kraków–Warszawa, co stało się pretekstem do drugiej obławy niemieckiej na tą wieś. Latem i jesienią 1943 roku Zgrupowania Partyzanckie dowodzone przez Jana Piwnika przetrwały trzy obławy niemieckie: 19 lipca 1943 – oddziały ominęły obławę i wyszły poza jej pierścień bez walki, 16 września – staczając poważną bitwę na Barwinku oraz 28 października, podczas której Niemcy zadali spore straty partyzantom – poległo ponad 30 ludzi, głównie z oddziału ochrony radiostacji Okręgu dowodzonego przez insp. „Jacka” – Jana Kosińskiego. Na początku 1944 roku Jan Piwnik został dyscyplinarnie odwołany z dowodzenia Zgrupowaniami Partyzanckimi z powodu zbytniego narażania ludności cywilnej na represje niemieckie akcjach, m.in. po pierwszej pacyfikacji Michniowa. Na przełomie lutego i marca 1944 Jan Piwnik objął dowództwo kompanii szczuczyńskiej Nadniemeńskiego Zgrupowania Partyzanckiego, dowodzonego przez hubalczyka ppłk. Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”. 1 maja 1944 roku batalion szczuczyński wszedł w skład 77. Pułku Piechoty AK, w którym „Ponury” został dowódcą VII batalionu. W dniu 8 czerwca 1944 roku, realizując ogólnopolski plan po nazwą „Burza”, batalion „Ponurego” stoczył bitwę o posterunek niemiecki w Jachnowiczach, a 16 czerwca o stützpunkt pod wsią Jewłasze. Podczas końcowej fazy tego ataku poległ Jan Piwnik. Przed śmiercią miał wyszeptać: „… umieram jako Polak... I pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”. Pochowano go na cmentarzu w Wawiórce. Jego szczątki w czerwcu 1988 roku uroczyście pochowano w klasztorze Cystersów w Wąchocku.
Ordery i odznaczenia Jana Piwnika:
 • Krzyż Złoty Orderu Wojennego     Virtuti Militari
 • Krzyż Srebrny Orderu     Wojennego Virtuti Militari
 • pośmiertnie - Krzyż Wielki Orderu     Odrodzenia Polski
 • Krzyż Walecznych –     dwukrotnie
 • Brązowy Krzyż ZasługiAKTUALNOŚCI:
2024 rok
Tekst : U Smolanko, frg. tekstu str. internetowa nasze miasto Kielce
 
Zdjęcia : J. Smolanko
 
 
 
 


Tekst i zdjęcia: kol. J. Smolanko
 
 
 
 

Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 
___________________________________________________________________


2023 rokTekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk

 
 
 
 
Tekst i zdjęcia: M. Wdowczyk
 
 
 
 
Tekst: U. Smolanko
 
Zdjęcia: Michał Lipiński, Janusz Smolanko
 
 
 
 
  Tekst: Mirosław Wdowczyk,
Zdjęcia: Mirosław Wdowczyk i Urszula Smolanko


Tekst i zdjęcia: Kol. M. Wdowczyk
 
 
 
  
_____________________________________________________________

Tekst i zdjęcia: J. Smolanko
 
 
 
 
_____________________________________________________________________

 
Autorzy tekstów: Anna Kotwica, Zbigniew Jurkowski, Krzysztof Jędruszczak.   Redakcja Mirosław Wdowczyk.
 
 

 
_________________________________________________________
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: Jolanta Wdowczyk i Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________________
Tekst: Marek Szmit
Zdjęcia: Marek Szmit oraz organizator wernisażu

___________________________________________________________________

Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 
   
____________________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk

__________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk 
 
 
 
 

2022 rok
_____________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 ___________________________________________________

______________________________________________________________


 
Tekst: Marek Szmit, Urszula Smolanko, Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: biuro PSL, Urszula Smolanko, Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 
 


[link:1][/link:1]http://wsx5customurl.com
 __________________________________________________________________________

Tekst: Mirosław Wdowczyk, Marek Szmit
Zdjęcia:Marek Szmit, Mirosław WdowczykUROCZYŚCIE OBCHODZILIŚMY ŚWIĘTO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ


      W sobotę, w dniu 11.06.2022 r. na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Ściegiennego w Kielcach, przy grobie Kpt. Żandarmerii Jana Kacpra Fiałkowskiego zainaugurowaliśmy obchody Święta Żandarmerii Wojskowej, które corocznie przypadają w dniu 13 czerwca. Nasz kolega st.chor.sztab. Janusz Smolanko w marcu br. odkrył tam opuszczony, zniszczony grób tego przedwojennego oficera żandarmerii. Należy w tym miejscu wspomnieć, że dzięki Pani Grażynie Szkonter, Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, uzyskaliśmy pierwsze informacje na temat służby wojskowej kpt. Jana Fiałkowskiego. Informacje archiwalne o kapitanie żandarmerii uzyskano dzięki uprzejmości Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie.
     Uroczystość pod patronatem Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zorganizowana została przez Koło nr 10 w Kielcach. Idea odrestaurowania grobu Kpt. Żandarmerii Jana Fiałkowskiego nie była przypadkowa. Wśród członków naszego związku, właśnie w Kole nr 10, jest sześciu żandarmów, którzy odeszli do rezerwy w latach 1990 – 2002. Właśnie tam chcieli zainaugurować obchodzone przez nich corocznie to święto. Odrestaurowanie grobu kpt. Fiałkowskiego do 13 czerwca było dla nich bardzo ważne. Stało się to możliwe dzięki sfinansowaniu tego przedsięwzięcia przez sponsora, znanego w Kielcach przedsiębiorcę, Pana Marka Adamczaka, miłośnika Wojska Polskiego, a szczególnie Żandarmów. Była to również okazja do przypomnienia, że w Kielcach przy ul. Zamkowej 4, w okresie II RP stacjonował Pluton Żandarmerii Wojskowej organizacyjnie podporządkowany 10 Dywizjonowi Żandarmerii w Przemyślu.
        Jego dowódcą był kpt. Jan Fiałkowski, zmarły tragicznie w dniu 19 stycznia 1934 r. Również w ten symboliczny sposób uczczono pamięć tego oficera. Ponadto była okazja by przypomnieć, że w dniu 14 czerwca przypadła kolejna rocznica powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Na uroczystość zaproszono: sponsora – Pana Marka Adamczaka, Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” – Grażynę Szkonter, Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach – Zenona Kopycińskiego, Komendanta Związku Strzeleckiego w Kielcach im. Józefa Piłsudskiego – Starszego Inspektora Jerzego Gruszczyńskiego oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – ppłka Stanisława Kozioł.
      Bezskutecznie usiłowano kilkakrotnie nawiązać kontakt z Komendantem Placówki Żandarmerii Wojskowej w Kielcach, w celu zaproszenia przedstawiciela tej instytucji na zorganizowaną uroczystość.
         Na cmentarzu stawili się również członkowie Koła nr 10 w Kielcach z jego Prezesem i gospodarzem spotkania, ppłk Krzysztofem Jędruszczakiem. Z kolei Komendant Jerzy Gruszczyński uświetnił naszą uroczystość sprowadzeniem Drużyny Strzeleckiej, która wystawiła Honorową Wartę przy grobie zmarłego oficera. Przy grobie kpt. Fiałkowskiego stanął poczet sztandarowy Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: st.chor.sztab. Ludwik Będziora, st.chor.sztab. Wacław Słomnicki oraz st.sierż. Marian Makuch. Wyjątkowego charakteru spotkania oddał zaproszony chor.rezerwy Piotr Ziółkowski, który na trąbce zagrał melodie „Capstrzyk wojskowy” oraz „Spij kolego śpij”.
       Uroczystość prowadził ppłk Marek Szmit – wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, który po przywitaniu gości i wyjaśnieniu idei spotkania, przedstawił krótki życiorys oraz całą drogę służbową kpt. Jana Fiałkowskiego. Symbolicznego odsłonięcia odrestaurowanego grobu Kpt. Fiałkowskiego dokonał Pan Marek Adamczak, a ppłk Zbigniew Jurkowski, pierwszy Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Kielcach, razem ze st.chor.sztab. Januszem Smolanko, kolejnym Komendantem tejże Placówki, zapalili znicz z symbolem ZŻWP. Kwiaty na grobie złożyła Pani Grażyna Szkonter.
        Po tej ceremonii ppłk Marek Szmit podziękował zaproszonym gościom za uczestnictwo w uroczystym spotkaniu, po czym Prezes Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Stanisław Kozioł, wręczył im statuetki z symbolem Żandarmerii Wojskowej. Kończąc spotkanie na cmentarzu, na dalszy ciąg zaplanowanych tego dnia uroczystości, zaproszono gości do siedziby Koła nr 10 w Kielcach. Miejsce to od kilku lat udostępnia dla ZŻWP, Zarząd Wojewódzki PSL za zgodą jego Prezesa, Pana Adama Jarubasa.
   Będąc na cmentarzu wojskowym, nie zapomniano o Honorowym Prezesie Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy WP, zmarłym 16 stycznia 2022 r. Płku Stefanie Kuzińskim. Po przejściu na jego grób złożono wiązankę kwiatów. Po odegranej na trąbce melodii „Śpij kolego śpij”, prezes ZW ŚZŻWP ppłk Stanisław Kozioł, przypomniał o drodze służbowej i działalności związkowej zmarłego.
       Dalsze uroczystości związane z obchodzonym Świętem Żandarmerii odbyły się w siedzibie Koła nr 10. Z dniem 11czerwca 2022 r. Koło nr 10 w Kielcach zostało patronem grobu Kpt. Żandarmerii Jana Kacpra Fiałkowskiego.
     
      Uroczystością zainteresowano redakcję Gazety Wyborczej w Kielcach, która na swojej stronie internetowej, w dniu 10 czerwca zamieściła informację o idei spotkania, ze zdjęciem odrestaurowanego grobu Kpt. Fiałkowskiego.Na cmentarzu podczas ceremonii przy grobie, obecny był również przedstawiciel Radia Kielce.

      W tym samym dniu, po uroczystym odsłonięciu odrestaurowanego grobu kpt. Żandarmerii Jana Fiałkowskiego, członkowie Koła nr 10 spotkali się na zebraniu, któremu przewodniczył Kol. ppłk Krzysztof Jędruszczak, Prezes Koła. Kol. K. Jędruszczak przywitał gości zebrania w osobach:
·      Pana Marka Adamczaka, przedsiębiorcę, a zarazem darczyńcę, który sfinansował odnowienie grobu kpt. J. Fiałkowskiego:
·      Pana st. inspektora Jerzego Gruszczyńskiego - Komendanta Związku Strzeleckiego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach;
·      Pana ppłk. Stanisława Kozioł – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach.

           Po powitaniu szacownych gości, Prezes ZW Kol. S. Kozioł oraz Prezes Koła nr 10 Kol. K. Jędruszczak wręczyli Panu Markowi Adamczakowi „Złoty Medal za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
Dalszą części spotkania wypełniły następujące wystąpienia:
·      Kol. ppłk Zbigniew Jurkowski przedstawił krótkie przypomnienie historii powstania Żandarmerii w Wojsku Polskim oraz sylwetek byłych żandarmów, członków Koła nr 10.
(Treść wystąpienia zamieszczona jest na końcu niniejszego tekstu);
·      Kol. ppłk S. Kozioł w swojej wypowiedzi nawiązał do przypadającej
w tych dniach czterdziestej pierwszej rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
·      Kol. ppłk K. Jędruszczak zapoznał zebranych z treścią Uchwały Programowej IV Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej.

        Na zakończenie zebrania przybyli na nie goście i członkowie Koła obejrzeli film z uroczystości wręczenia sztandaru Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz poświęcenia tablicy pamiątkowej Żandarmerii Wojskowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Wystąpienie Kol. ppłk. Zbigniewa Jurkowskiego
Szanowni zebrani, pozwólcie, że pokrótce postaram się przekazać Wam najważniejsze momenty w historii Żandarmerii. Opisanie ich skrupulatnie zajęłoby mi zapewne kilka godzin. Niejeden historyk napisał pracę doktorską na temat tej kochanej przez nas formacji.
    O początkach żandarmerii na ziemiach polskich można mówić dopiero wczasach Księstwa Warszawskiego. Po raz pierwszy z nazwą żandarmerii w formacjach polskich spotykamy się podczas wyprawy Napoleona na Rosję w roku 1812. Po wkroczeniu wojsk francuskich na Litwę Napoleon wydał 1 lipca 1812 roku w Wilnie rozkaz o utworzeniu w każdej z guberni litewskich pułku żandarmerii. Ich zadania i kompetencje ustalały odpowiednie artykuły rozkazu dziennego, między innymi Art. 13. Żandarmerya odbywać będzie służbę policyjną, dodawać będzie pomoc władzom cywilnym, aresztować zbiegów, włóczęgów i maruderów do jakiejkolwiek bądź armii należących... .
    Żandarmeria ta nie była formacją czysto wojskową, lecz miała charakter policyjny. Służba w niej polegała na utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku w kraju oraz obronie obywateli przed zbiegami, dezerterami i maruderami. Ponadto żandarm miał za zadanie eskortować transporty, egzekwować podatki, zapobiegać nadużyciom poszczególnych komend wojskowych, śledzić włóczęgów i ludzi naruszających porządek prawny. Kolejnym charakterystycznym wyznacznikiem żandarmerii Księstwa Warszawskiego była jej zależność nie od władz wojskowych, lecz od administracji cywilnej.
      Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., działające przy polskich oddziałach wojskowych jednostki żandarmerii scalono, tworząc z nich jednolitą formację. W wyniku rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych z kwietnia 1919 roku, działającą w kraju żandarmerię wyłączono z Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego i jako Wydział Żandarmerii podporządkowano II Wiceministrowi Spraw Wojskowych. Zaczęto też wytyczać nowe formy rozwoju żandarmerii. Przeprowadzenie reform powierzono generałowi podporucznikowi Eugeniuszowi Dąbrowieckiemu. Utworzył on Kierownictwo Organizacji Żandarmerii, które skupiało się głównie na:
·      przekazaniu kompetencji do osób cywilnych Policji Państwowej;
·      oddaniu policji personelu, którego nadmiar powstał w wyniku reorganizacji oddziałów żandarmerii;
·      zmianie dotychczasowej dyslokacji oddziałów po odpowiednim ich przeformowaniu;
·      wydaniu regulaminów i instrukcji związanych z nowymi zadaniami i przepisami służbowymi.

      16 czerwca 1919 roku Minister Spraw Wojskowych zapowiedział utworzenie korpusu „...żandarmerii wojskowej, podzielonego na odpowiednią ilość plutonów dla każdego okręgu generalnego przy uwzględnieniu zapotrzebowania i rozległości obszaru”. Dowództwo Okręgu Generalnego „Lwów” otrzymało 12 plutonów, Dowództwo Okręgu Generalnego „Warszawa” - 10, Dowództwa Okręgów Generalnych „Kielce”, „Kraków” i „Łódź” - 9, natomiast Dowództwo Okręgu Generalnego „Lublin” - 8. Każdy z 57 plutonów liczył jednego oficera i 50 podoficerów (żandarmów). Przyjęta i doraźnie modyfikowana struktura organizacyjna Żandarmerii utrzymała się do wybuchu II wojny.
W marcu 1949 r. wraz z rozwiązaniem w Anglii Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, Żandarmeria przestała istnieć. Zadania prewencyjne oraz dochodzeniowo-śledcze przedwojennej żandarmerii w zakresie wojska, w latach 1957 – 1990 realizował pion prewencji i dochodzeniowo-śledczy w strukturach utworzonej w roku 1957 Wojskowej Służby Wewnętrznej.
        W 1990 r. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej ponownie pojawiła się Żandarmeria Wojskowa. Formacja została utworzona 1 września 1990 r. na podstawie rozkazu Nr Pf42/Org Ministra Obrony Narodowej z dnia. 18.04.1990 r. i Zarządzenia Nr 062/Org. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 15.06.1990 r. Rozkaz ten stanowił również o tym, że tworzy się Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej jako centralny organ Żandarmerii i podporządkowuje ją Szefowi Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego Wojska Polskiego. Na stanowisko Komendanta Głównego zostaje powołany gen. bryg. Jerzy Jarosz. W konsekwencji rozkazu Ministra Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wydał zarządzenie w sprawie sformowania Żandarmerii Wojskowej. W pkt 1 poleca się (...) Szefowi Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego Wojska Polskiego w terminie do 30.08.1990 r. sformować Komendę Główną Żandarmerii w Warszawie wg etatu wojenno-pokojowego Nr 01/261 oraz komendę Żandarmerii Wojskowej okręgów wojskowych, oddziały, wydziały i placówki ŻW. Postanowiono, że Żandarmeria Wojskowa poza Komendą Główną składać się będzie z komend okręgowych w Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu oraz Ośrodka Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim, 6 oddziałów, 18 wydziałów, 47 placówek Żandarmerii Wojskowej. Pierwszym Komendantem Placówki ŻW w Kielcach został mjr ZBIGNIEW JURKOWSKI lata 1990-1994 r. Od 1 stycznia 1993 r. rozpoczęła funkcjonowanie Komenda ŻW Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Komendantem Okręgowym został ppłk ZBIGNIEW SURDEK. Nowa dyslokacja jednostek ŻW umożliwiła dostosowanie się formacji do zachodzących przeobrażeń, które miały miejsce w siłach zbrojnych RP.W 1994 r. istotną zmianą wówczas było wprowadzenie na wszystkich stanowiskach Komendantów placówek stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego, co spowodowało konieczność zmian kadrowych.
      Na stanowisku Komendanta Placówki ŻW w Kielcach został wyznaczony st. chor. JANUSZ SMOLANKO lata 1994-1996 r. W latach 1996 - 2002 obowiązki Komendanta pełnił st. chor. sztab. LESZEK BARCZYK.
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej po 1990 r. jako pierwsi otrzymali czapki - rogatywki – na przedwojenny wzór - z metalowym daszkiem. Ich szkarłatne otoki i pasy z koalicyjką wzbudzały zachwyt Polaków. Współcześni Żandarmi z dumą kultywują tradycje. Doroczne Święto Żandarmerii Wojskowej obchodzone 13 czerwca nawiązuje do chlubnych tradycji z czasów Powstania Listopadowego i powołania 13 czerwca 1831 r. przez gen. TOMASZA ŁUBIEŃSKIEGO Straży Polowej, która wykonywała zadania wojskowego organu bezpieczeństwa.

Serdeczne Życzenia dla kolegów żandarmów, zrzeszonych w ZŻWP w 32 rocznicę powołania ŻANDARMERII WOJSKOWEJ!____________________________________________________________________________________________________

 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia:Marek Szmit, Mirosław Wdowczyk    
 
  
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 
Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
_______________________________________________________________________________________

2021 rok


_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________
_________________________


 
Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 


Odznaczenie podpułkownika Klemensa Gerlacha


 
 
         Z okazji 40 rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, członkowie Zarządu Koła nr 10 w Kielcach – Kol. Mariusz Kowalski, Prezes Koła, Kol. Mirosław Wdowczyk, Sekretarz Zarządu Koła oraz Pani Anna Urszula Woźniak, Kierowniczka chóru „Żołnierskie Echa”, odwiedzili Pana podpułkownika Klemensa Gerlacha w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach. Pułkownik Klemens Gerlach ma 91 lat, a do naszego Związku należy od 1984 r. Służbę wojskową jako oficer służby uzbrojenia pełnił w latach 1949-1981, a po jej zakończeniu nadal realizował zadania w sferze obronności państwa. Za oddaną służbę i pracę dla Rzeczypospolitej Polskiej został w 1976 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od przystąpienia w 1984 r.  do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnego ZŻWP) z oddaniem angażował się w działalność macierzystego koła oraz Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach. Ponadto, od 2008 roku, przez niemal 10 lat był – cenionym za piękny głos - chórzystą w chórze „Żołnierskie Echa”.
 
       Przybywając do kieleckiego Domu Pomocy Społecznej, by odwiedzić Kolegę Pułkownika Klemensa zostaliśmy w jego progu przywitani przez Pana Piotra Chałupkę, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Antoniego Kępińskiego w Kielcach oraz przez Panią Janinę Gerlach, żonę Pułkownika. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że Pan Dyrektor zadbał o to, by to spotkanie miało podniosły charakter. Poprosił Panią Janinę, by przywiozła mężowi mundur oficerski oraz osobiście uczestniczył w ceremonii odznaczania bohatera spotkania. Uchwałą Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej podpułkownik Klemens Gerlach został odznaczony „Krzyżem Złotym z Gwiazdą za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz „Złotym Medalem XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP”. Ponadto Kolega Klemens przyjął Dyplom-Podziękowanie od Zarządu Głównego ZŻWP za kilkudziesięcioletnią ofiarną działalność w szeregach członków naszej organizacji. Wręczenia wymienionych wyróżnień dokonali: st. kpr. rez. Mariusz Kowalski, Prezes Koła nr 10 w Kielcach, ppłk Mirosław Wdowczyk, Sekretarz Zarządu Koła oraz Pani Anna Urszula Woźniak, Kierowniczka chóru „ Żołnierskie Echa”.
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
UROCZYSTE ZEBRANIE KOŁA NR 10 i KOŁA NR 4
z KIELC
Z OKAZJI 40-LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO


       16 czerwca 2021 roku - korzystając z gościnie użyczanych od kilku lat pomieszczeń kieleckiego Biura Polskiego Stronnictwa Ludowego - spotkali się na wspólnym zebraniu członkowie Koło nr 10 i Koło nr 4 z Kielc.
      Wspólne zebranie, rozpoczęte hymnem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - otworzył Kol. Mariusz Kowalski, Prezes Koła nr 10. Prowadzący zebranie powitał przybyłych gości: Pana płk. Edwarda Wacnika, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, Panią Magdalenę Foksę-Kozieł, Dyrektor Biura Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Pana Krzysztofa Marwickiego, Sekretarza Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Panią Annę Urszulę Woźniak, Kierowniczkę Chóru „Żołnierskie Echa” oraz Panią Joannę Sieniawską Prezes Koła nr 4.
      Korzystając z opracowania płk. Henryka Budzyńskiego, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego ZŻWP zatytułowanego: 40 LAT ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO. GENEZA, ZARYS DZIAŁALNOŚCI, DZIEŃ DZISIEJSZY, prowadzący zebranie Kolega Mariusz Kowalski przedstawił zebranym historię i współczesność naszego Związku.
      W kolejnej części zebrania Prezes Koła nr 10 poprosił płk. Edwarda Wacnika, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach o wręczenie wyróżnień i odznaczeń, a Kol. Mirosława Wdowczyka, Sekretarza Zarządu Koła nr 10 o przeprowadzenie uroczystości wręczania Dyplomów-Podziękowań, Złotych Medali 40-lecia ZŻWP oraz Krzyży ZŻWP.
Podczas wspólnego zebrania Koła nr 4 i Koła nr 10, Dyplomem-Podziękowaniem od Zarządu Głównego ZŻWP wyróżnieni zostali:
- Pani Magdalena Foksa-Kozieł, Dyrektor Biura Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego
Stronnictwa Ludowego;
-Pan Krzysztof Marwicki Sekretarz Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Pan Sekretarz został ponadto odznaczony medalem „Za wybitne zasługi
dla ZŻWP”;
- Pani Anna Urszula Woźniak, Kierowniczka Chóru „Żołnierskie Echa”;
oraz obecne na zebraniu członkinie Koła nr 4:
- Pani Barbara Siemiradzka;
- Pani Teresa Mróz;
- Pani Alicja Rybczyńska.
Na wniosek Pani Joanny Sieniawskiej, Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego i Prezes Koła nr 4, do którego należy większość członków chóru „Żołnierskie Echa” Dyplomem-Podziękowaniem zostali wyróżnieni także nieobecni na zebraniu: Pan Wojciech Materek – dyrygent i opiekun muzyczny chóru „Żołnierskie Echa” oraz Pan Bogusław Sobczyk – wieloletni opiekun muzyczny chóru.
W kolejnym akcie ceremonii wyróżniania członków Koła nr 10 i Koła nr 4 - Złoty Medal XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Dyplom-Podziękowanie od ZG ZŻWP otrzymali:
   Pani Joanna Sieniawska – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach;
Pani Teresa Gajda – członkini chóru „Żołnierskie Echa” i Koła nr 4;
Pani Jolanta Wdowczyk – członkini Koła nr 4 i chóru „Żołnierskie Echa”;
Pan Mariusz Kowalski – Prezes Koła nr 10
                                      oraz obecni na zebraniu członkowie Koła nr 10:
   Pan st. chor. sztab. Ludwik Będziora
   Pan ppłk Krzysztof Jędruszczak
   Pan ppłk Zbigniew Jurkowski
   Pan st. chor. sztab. Jerzy Kowalewski
   Pan ppłk pil. Andrzej Krajewski
   Pan por. Michał Lipiński
   Pan mjr Adam Lisowiec
   Pan st. sierż. sztab. Marian Makuch
   Pan kpt. Jacek Mozal
   Pan st. chor. sztab. Lech Mroczek
   Pan por. Józef Ostrowski
   Pan płk Norbert Samulak
   Pan st. chor. sztab. Wacław Słomnicki
Pan st. chor. sztab. Janusz Smolanko
   Pan szer. rez. Łukasz Stępień
Pan st. chor. sztab. Piotr Sułowski
Pan ppłk Marek Szmit
Pan ppłk Stefan Śmietana
Pan ppłk Włodzimierz Tuteja
Pan ppłk Mirosław Wdowczyk
Pan płk Marek Wolny
W kolejnej części odświętnej ceremonii, Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Edward Wacnik udekorował Krzyżami ZŻWP - nadanymi przez Kapitułę Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, na wniosek Zarządu Koła nr 10 - następujących członków Koła nr 10:
Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
Pana st. chor. szt. Ludwika Będziorę;
Pana st. sierż. szt. Mariana Makucha.
Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
Pana płk. Marka Wolnego;
Pana mjr. Adama Lisowca;
Pana st. chor. szt. Jerzego Kowalewskiego;
Pana plut. Wiktora Smolankę.
W ceremonii wręczania Dyplomów-Podziękowań od Zarządu Głównego, dekorowania Złotym Medalem XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP oraz podczas dekorowania krzyżami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, uczestniczyli także: Kolega mjr Adam Lisowiec - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ds. Organizacyjnych, Kolega st. chor. sztab. Janusz Smolanko – Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego, Koleżanka Joanna Sieniawska – Prezes Koła nr 4, Kolega st. kpr. rez. Mariusz Kowalski – Prezes Koła nr 10 oraz Kolega ppłk Marek Szmit - Wiceprezes Koła nr 10.
Dalsza część spotkania poświęcona była wypowiedziom nawiązującym m.in. do siedemdziesiątej siódmej rocznicy śmierci Patrona Koła nr 10 – kapitana (pośmiertnie w 2012 r. awansowanym do stopnia pułkownika) Jana Piwnika „Ponurego”, który walczył z okupantem także na terenie świętokrzyskiego regionu, a poległ 16 czerwca pod Jewłaszami na terenie obecnej Białorusi. Umierając wyszeptał towarzyszowi walki: Powiedz żonie i rodzicom, że ich bardzo kochałem, i że umieram jako Polak... I pozdrówcie Góry Świętokrzyskie... Informacją o bohaterskim Patronie podzielił się z zebranymi Kol st. kpr. Mariusz Kowalski, Prezes Koła nr 10. Kolega Mariusz jest również wiceprezesem Fundacji Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, a zarazem Szefem Szwadronu i ułanem, co się zowie.
W części zebrania poświęconej m.in. historycznym refleksjom, wystąpił Kolega podpułkownik Marek Szmit, który nawiązał do święta Żandarmerii Wojskowej, przypadającego na 13 czerwca, a odnoszącego się do historycznego zdarzenia, kiedy to 13 czerwca 1831 roku, w czasie Powstania Listopadowego, rozkazem generała Tomasza Łubieńskiego powołano Służbę Polową. Z kolei pułkownik Norbert Samulak (członek ZŻWP od 1986 r.), w swojej wypowiedzi nawiązał do swojej ostatniej książki – kolejnej, po ponad dwudziestu opublikowanych – pt. Wieś Przykościelna.
Miłymi akcentami, kończącymi spotkanie, były rocznicowe podziękowania i życzenia składane przez Prezes Koła nr 4 Koleżankę Joannę Sieniawską, Prezesa Koła nr 10 Kolegę Mariusza Kowalskiego oraz Kolegę pułkownika Edwarda Wacnika, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
2019 rok


____________________________________________________________________________________________________________


 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: Jolanta Wdowczyk
 
 
 


 
 


 
           
 


__________________________________________________________________________________________________________________

 
Tekst i zdjęcia Mirosław Wdowczyk
 
 
 


Ostatnie pożegnanie st. sierż. sztab. Janusza Pawłowskiego


 
 
            16 maja w wieku 73 lat, zmarł st. sierż. sztab. Janusz Pawłowski, nasz Kolega z Koła nr 10. Zmarły swoją służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął 16 września 1966 roku, gdy został powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą ukończył 14 stycznia 1967 roku. Dzień później został zawodowym żołnierzem i w stopniu podoficera rozpoczął służbę w kieleckiej jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju - na stanowiskach: dowódca drużyny, a następnie szef kompanii. Od 5 kwietnia 1975 roku kontynuował służbę zawodową w 4 Puławskim Pułku Zmechanizowanym w Kielcach. Wieloletnią służbę w Wojsku Polskim, podczas której był  wielokrotnie wyróżniany awansem na kolejne stopnie wojskowe, odznaczeniami resortowymi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, zakończył  w 1991 roku. W 2005 roku wstąpił do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w którym dał się poznać jako bardzo aktywny członek  Koła nr 10   oraz niezwykle uczynny i przyjacielski Kolega. Za bardzo zaangażowaną działalność  został odznaczony Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem za Zasługi dla  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
 
           20 maja br. odbyły się uroczystości pogrzebowe, które rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Wojciecha w Kielcach, celebrowana przez wikariusza parafii ks. Wojciecha Radeja. Po mszy świętej, na cmentarzu w Cedzynie odbyła się uroczystość pochowania prochów śp. Janusza w kolubarium. W ostatnim pożegnaniu naszego Kolegi wziął udział poczet sztandarowy reprezentujący Zarząd Wojewódzki w składzie: Kol. Joanna Sieniawska, Sekretarz Zarządu, Kol. Janusz Smolanko, Kierownik Biura Zarządu oraz Marian Makuch, członek Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. Macierzyste Koło nr 10  śp. Janusza Pawłowskiego, reprezentowała delegacja w osobach: Kol. Andrzej Krajewski, Kol. Michał Lipiński oraz Kol. Mirosław Wdowczyk.
 
           Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy śp. Janusza, naszego Przyjaciela i Członka ZŻWP, bardzo oddanego w działaniach na rzecz realizacji wspólnych celów  organizacyjnych.
 
 


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
 
________________________________________________________________2018 rok

KIELECKIE OBCHODY DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2018

W dniu 2.05.2018 delegacja Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach, wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Flagi RP. Na uroczystości stawiły się poczty sztandarowe szkół wraz z opiekunami, poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej i Miejskiej, parlamentarzyści, przedstawiciele władz regionalnych, organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej i mieszkańców, aby wspólnie obchodzić jedno z naszych młodych ale jednocześnie najważniejszych świąt. Podczas uroczystości nastąpiło odegranie hymnu państwowego a poczet flagowy Kieleckiego Szwadronu Kawalerii dokonał uroczystego wciągnięcia flagi na maszt. Tego dnia o godzinie 21,00, przy akompaniamencie sygnału „Cisza” nastąpiło uroczyste opuszczenie flagi.UROCZYSTE OBCHODY ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W uroczystych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczestniczyła delegacja Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach. Główne obchody odbyły się pod pomnikiem Stanisława Staszica w Parku Miejskim. Odegrany został hymn państwowy, a znany kielecki aktor Lech Sulimierski odczytał preambułę Konstytucji z 3 maja 1791 roku. Po salwie honorowej kompanii wojskowej wystawionej przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, przedstawiciele władz województwa, samorządowcy, służby mundurowe, organizacje młodzieżowe, członkowie ŻŻWP w Kielcach i mieszkańcy, złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod popiersiem Stanisława Staszica. Podczas pikniku historycznego „Wiwat 3 Maja!” ogromnym powodzeniem cieszyła się wojskowa grochówka wydawana przez harcerzy 13 Kieleckiej Drużyny Kawalerii Harcerskiej im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, bezpośrednio z kuchni polowej ustawionej na terenie obozowiska Kieleckiego Szwadronu Kawalerii.______________________________________________________________________________________________________

2017 rok

OBCHODY DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniu 2.05.2017 na kieleckim Rynku odbyły się obchody Dnia Flagi RP, przygotowane i prowadzone przez prezes Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach, szefa Kieleckiego Szwadronu Kawalerii oraz drużynowego 13 Kieleckiej Drużyny Kawalerii Harcerskiej im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich ZHP, st. kpr. rez. Mariusza Kowalskiego. Na uroczystości stawiły się poczty sztandarowe szkół wraz z opiekunami, poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej i Miejskiej, parlamentarzyści, przedstawiciele władz regionalnych, organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej i mieszkańców, aby wspólnie obchodzić jedno z naszych najważniejszych świąt. Podczas poczet flagowy Kieleckiego Szwadronu Kawalerii dokonał uroczystego wciągnięcia flagi na maszt. Tego dnia o godzinie 21,00, przy akompaniamencie sygnału „Cisza” nastąpiło uroczyste opuszczenie flagi. W uroczystości uczestniczyła także delegacja członków Koła nr 10 ZZWP w Kielcach.
VIII „HUBALOWY” PIKNIK KAWALERYJSKI

Piknik Kawaleryjski w dniu 6.05.2017 roku został zorganizowany z okazji 77 rocznicy bitwy OWWP mjr. Hubala pod Rogowym Słupem i Rosochami z 1 kwietnia 1940 roku. W ramach uroczystości koordynowanej przez zarząd Kieleckiego Szwadronu Kawalerii odbyło się widowisko historyczne prezentujące w kilku odsłonach inscenizację wydarzeń z bitwy pod Rosochami. W widowisku uczestniczyły grupy rekonstrukcji historycznej z Kielc, Częstochowy, Skarżyska-Kamiennej, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomia. Wydarzenie przygotował i prowadził prezes Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach kol. Mariusz Kowalski.  
OBCHODY ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W uroczystości w dniu 3 maja 2017 roku uczestniczył poczet sztandarowy ZW ZŻWP w Kielcach oraz delegacja z kwiatami, w skład których weszli między innymi członkowie Koła nr 10. Powodzeniem cieszyła się wojskowa grochówka wydawana przez harcerzy 13 Kieleckiej Drużyny Kawalerii Harcerskiej im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, z kuchni polowej ustawionej na terenie obozowiska Kieleckiego Szwadronu Kawalerii. Piknik kawaleryjski przygotował i prowadził prezes Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach, kol. Mariusz Kowalski.  
WIDOWISKO HISTORYCZNE „SZLAKIEM WRZEŚNIOWEJ CHWAŁY ORĘŻA POLSKIEGO 1939-2017 - W OBRONIE KIELC 1939”

Kanwą rekonstruowanych wydarzeń była bitwa jednostek Wojska Polskiego w obronie Kielc we wrześniu 1939 roku. W widowisku, które odbyło się w dniu 8 października 2017 roku w Tokarni wzięło udział prawie 100 rekonstruktorów reprezentujących najlepsze i najbardziej renomowane grupy historyczne z całej Polski. Odtwórcom „żywej historii” towarzyszyły konie kawaleryjskie, artyleria, pojazdy mechaniczne oraz profesjonalna grupa pirotechniczna. Wydarzenie koordynował prezes Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach, szef Kieleckiego Szwadronu Kawalerii kol. Mariusz Kowalski, a jednym z operatorów filmowo-fotograficznych był viceprezes ZW ZŻWP w Kielcach st. chor. rez. Mariusz Mąkosa.


SPOTKANIE PATRIOTYCZNE W KIELECKIM PRZEDSZKOLU

W dniu 9.11.2017 członkowie Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach, na zaproszenie dyrekcji Przedszkola Samorządowego nr 1, uczestniczyli w spotkaniu patriotycznym z elementami symboliki narodowej na umundurowaniu wojskowym. Spotkanie odbyło się w ramach akademii przygotowanej przez grupy przedszkolne z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO

W dniu 29.11.2017 roku delegacja Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach uczestniczyła w uroczystości przy pomniku powstańców listopadowych, który upamiętnia miejsce śmierci trzech żołnierzy polskich zastrzelonych przez wkraczających do Kielc żołnierzy armii carskiej gen. Rudigera. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4 PP Legionów „Czwartaków”, członkowie Związku Strzeleckiego, władze Kielc, mieszkańcy okolicznych osiedli mieszkaniowych oraz delegacja Koła nr 10 ZŻWP. Uczestnicy wysłuchali wstępu historycznego oraz historii miejsca uroczystości, po czym nastąpił występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 28, która od kilku lat realizuje zaszczytny obowiązek sprawowania opieki nad tym Miejscem Pamięci Narodowej._________________________________________________________________________________________________________________

2015 rok

70 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ - ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE O PUCHAR WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, w dniu 9 maja 2015r. na strzelnicy KWP Kielce, odbyły się zawody sportowo-obronne o puchar Wojewody Świętokrzyskiego. W zawodach brali udział członkowie: kół nr 2 i 10 Związku Żołnierzy WP w Kielcach, chóru "Żołnierskie echa" Związku Żołnierzy WP w Kielcach, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Strzeleckiego Kielce, Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, "Stowarzyszenia Orląt Armii Krajowej", klasy mundurowej ZDZ w Kielcach, grupy łuczników z Warszawy. Zawody zabezpieczali żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce-Bukówka.


ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE O PUCHAR WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

22 sierpnia 2015r. na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji odbyły się odbyły się zawody sportowo-obronne o puchar Wojewody Świętokrzyskiego z okazji Święta Wojska Polskiego i 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W zawodach brali udział członkowie: kół nr 2, 8 i 10 Związku Żołnierzy WP w Kielcach, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Strzeleckiego Kielce, Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, "Stowarzyszenia Orląt Armii Krajowej", ochotnicy. Zawody zabezpieczali żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce-Bukówka. Zabezpieczenie medyczne sprawowała ekipa z 33 WOG z Nowej Dęby. Uczestnicy konkursu strzelali z pistoletu WIST kal. 9 mm do tarczy sportowej na odległość 15m, w pozycji stojącej indywidualnie i drużynowo. Każdy z zawodników miał do oddania 8 strzałów, w tym 3 próbne
i 5 ocenianych. Po oddaniu strzałów, uczestnicy mieli szkolenie z zasad bhp i udzielania pierwszej pomocy, które prowadził kol. ppłk Bogusław Gliwa.
ROCZNICA ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI - ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE O PUCHAR WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

7 listopada 2015r. na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji się odbyły się zawody sportowo-obronne o puchar Wojewody Świętokrzyskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W zawodach brali udział członkowie: kół nr 2, 8 i 10 Związku Żołnierzy WP w Kielcach, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Strzeleckiego Kielce, Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, "Stowarzyszenia Orląt Armii Krajowej", ochotnicy. Zawody zabezpieczali żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce-Bukówka. Zabezpieczenie medyczne sprawowała ekipa z 33 WOG z Nowej Dęby. Słowo wstępne - historię powstania "Narodowego Święta Niepodległości" wygłosił kolega ppłk w st. spocz. Mirosław Wdowczyk. Nagrody rzeczowe ufundował Prezes Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Uczestnicy konkursu strzelali z pistoletu WIST kal. 9mm do tarczy sportowej na odległość 15m, w pozycji stojącej indywidualnie i drużynowo.
MARSZ SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ PN. "ŚLADAMI KIELECKICH POMNIKÓW"

W dniu 29 listopada 2015r. rozegrany został VI konkurs – Marsz Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Śladami kieleckich pomników”, zorganizowany przez Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Koło nr 10 ZŻWP w Kielcach oraz Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, przy współpracy Wojewody Świętokrzyskiego, kieleckiej Delegatury IPN oraz Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie młodzieży szkolnej z Miejscami Pamięci Narodowej oraz kieleckimi pomnikami i płytami pamiątkowymi z kategorii kultury, sztuki, nauki, historii wojennej i wojskowej, religii oraz edukacji. Ważnym aspektem edukacji patriotycznej było motywowanie do poznawania historii „Małej Ojczyzny” oraz kultywowanie i upowszechnianie zwyczajów wojskowych, historii wojen narodowych jak również wspieranie tradycji oręża polskiego. Do udziału w tym corocznym wydarzeniu zapraszane są reprezentacje szkół, klas, drużyn harcerskich, ośrodków kultury, organizacji młodzieżowych, klubów, itp., a jego idea cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży i wychowawców.

________________________________________________________________________________________________________________________

2014 rok

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU „MARSZ SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ”

W dniu 6 maja 2014 roku, w siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyła się miła uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu - „Marszu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” przeprowadzonego pod patronatem wojewody świętokrzyskiego. Do udziału w konkursie zaproszone zostały szkoły z terenu Kielc i Województwa Świętokrzyskiego. Zadaniem zespołów było odnalezienie oraz opisanie miejsc związanych z historią i martyrologią narodu polskiego. Spośród wszystkich nadesłanych prac, które charakteryzowały się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym, członkowie Komisji Konkursowej w składzie: płk Czesław Gajda, płk Bogusław Gliwa, st. chor. szt. Stanisław Suchora oraz kol. Mariusz Kowalski, dokonali wyboru laureatów, którym wręczono puchary, okolicznościowe dyplomy oraz nagrody książkowe. W gronie zwycięzców, I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach (Miłosz Nartowski, Maciej Sornat, Izabela Polit, Aleksandra Giemza, Magdalena Chrabąszcz, Tobiasz Nartowski), pod opieką Pań: Małgorzaty Grzechniak i Marioli Kur, II miejsce przypadło ekipie ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach (Gala Kasjan, Marcin Madej), gdzie opiekunem była Pani Rita Piotrowska, natomiast III miejsce zdobył zespół V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach (Kamil Krawczyk, Dominik Grzela, Jagoda Kłos, Paulina Morawik, Klaudia Osuch, Karolina Michalska, Natalia Lisowska), działający pod opieką Pana Andrzeja Kubery. Fundatorami nagród w tej edycji konkursu byli: wojewoda świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-Koruba oraz komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, płk Wiesław Mitkowski.
ROCZNICA UCHWALENUIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE O PUCHAR WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z UDZIAŁEM CZŁONKÓW KOŁA NR 10 W KIELCACH

W dniu 10 maja 2014 roku, w ramach kieleckich obchodów 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował Zawody Sportowo-Obronne o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. Turniej rozegrany zostały na strzelnicy dawnej JW 3417,  a obecnie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,. Uczestnicy – w tym członkowie Koła nr 10 w Kielcach rywalizowali w konkursie strzelania z pistoletu sportowego MCM Margolin oraz konkursie z zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy. Strzelanie prowadzono z pozycji stojącej do tarczy na odległość 25 metrów, a wśród zawodników był między innymi 91-o letni płk Henryk Ziółkowski, reprezentujący kielecki okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Funkcję sędziego głównego zawodów pełnił ppłk Edward Wacnik, kierownika strzelania – mjr Kazimierz Lewandowski (ZW LOK Kielce), sekretarza – st. chor. szt. Marian Kowalik, a organizacją zabezpieczenia kierował sekretarz zarządu wojewódzkiego, st. chor. szt.  Stanisław Suchora.                                                                                                                   
W konkursie strzelania, w klasyfikacji indywidualnej zwycięstwo odnieśli:
 • I      miejsce – Marian Kowalik (Koło nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego)
 • II      miejsce - Maciej Szwach (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej)
 • III      miejsce - Czesław Gajda (Koło nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
      Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej w konkursie strzelania:
 • I      miejsce – ex aequo: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej O/Kielce      oraz             Kielecki Szwadron      Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich
 • II      miejsce – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • III      miejsce – Koło nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kiecach
Konkurencja znajomości zasad udzielania I pomocy:
 • I      miejsce – Paulina Łataś (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)
 • II      miejsce – Michał Kowalski (Kielecki Szwadron Kawalerii)
 • III      miejsce – Judyta Faliszewska (Kielecki Szwadron Kawalerii)
Konkurencja znajomości zasad BHP:
 • I      miejsce – Jacek Garbacz (Związek Strzelecki w Kielcach)
 • II      miejsce – Tomasz Zalewski (Kielecki Szwadron Kawalerii)
Sekretarz zarządu wojewódzkiego, st. chor. szt.  Stanisław Suchora, wręczył nagrodę dla najsympatyczniejszej zawodniczki turnieju, którą okazała się Paulina Łukowska reprezentująca Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Na zakończenie zawodów, zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i pucharami, które ufundowane zostały przez Patrona zawodów - Wojewodę Świętokrzyskiego, Panią Bożentynę Pałkę-Korubę. Ceremonii dekoracji zwycięzców dokonali: prezes zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk inż. Czesław Gajda, wiceprezes zarządu ds. obronnych płk Edward Wacnik oraz wiceprezes zarządu ds. socjalno-zdrowotnych, płk Bogusław Gliwa.ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE O PUCHAR WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W dniu 9 sierpnia 2014 roku, w ramach kieleckich obchodów Święta Wojska Polskiego, Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował Zawody Sportowo-Obronne o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego, w których uczestniczyli także przedstawiciele Koła nr 10 w Kielcach.  Dzięki uprzejmości kieleckiej policji, Turniej rozegrany został na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Uczestnicy rywalizowali w konkursie strzelania z pistoletu wojskowego Wist 94 kal 9mm oraz konkursie z zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy. Strzelanie prowadzono z pozycji stojącej do tarczy na odległość 25 metrów. Funkcję sędziego głównego zawodów pełnił ppłk Edward Wacnik, a członkami Komisji Konkursowej byli także: st. chor. szt. Marian Kowalik oraz st. chor. szt.  Stanisław Suchora.                                                                                      
W konkursie strzelania, w klasyfikacji indywidualnej zwycięstwo odnieśli:
 • I      miejsce – Artur Kopczyński
 • II      miejsce – Marian Kowalik
 • III      miejsce – Krzysztof Jędruszczak
 • IV      miejsce – Michał Pająk
 • V      miejsce – Przemysław Żaczek
 • VI      miejsce – Jacek Kozakowski
      Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej w konkursie strzelania:
 • I      miejsce – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
 • II      miejsce – Koło nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach
 • III      miejsce – Koło nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach
 • IV      miejsce - Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich
 • V      miejsce – Zarząd Okręgowy       Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 • VI      miejsce – Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Konkurencja znajomości BHP i zasad udzielania I pomocy:
 • I      miejsce – Maciej Szwach
 • II      miejsce – Krzysztof Jędruszczak
 • III      miejsce – Aleksandra Salwa
Na zakończenie zawodów, zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami
i pucharami, które ufundowane zostały przez Patrona zawodów - Wojewodę Świętokrzyskiego, Panią Bożentynę Pałkę-Korubę. Ceremonii dekoracji zwycięzców dokonali: prezes zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk inż. Czesław Gajda, wiceprezes zarządu ds. obronnych płk Edward Wacnik oraz wiceprezes zarządu ds. socjalno-zdrowotnych, płk Bogusław Gliwa. Szczególne gorące podziękowania ze strony płk. Czesława Gajdy, zostały skierowane dla  Komendy 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w  Nowej Dębie, za udzielenie samochodu sanitarnego wraz z obsługą oraz  dla komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, Pana płk. dypl. Wiesława Mitkowskiego za użyczenie broni oraz oddelegowanie żołnierzy do przeprowadzenia instruktarzu i strzelania. Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, w podsumowaniu turnieju zwrócił uwagę            na fakt coraz większego uczestnictwa w zmaganiach strzeleckich przedstawicieli instytucji wojskowych, organizacji młodzieżowych i kombatanckich. Jest to znakomity przykład pokazujący wielką rolę Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w podnoszeniu świadomości proobronnej obywateli oraz podtrzymywaniu kontaktów między wojskiem i społeczeństwem.GRA MIEJSKA „ŚLADAMI KIELECKICH POMNIKÓW” – PRZYKŁADEM SUKCESU SZEROKIEJ WSPÓŁPRACY

W dniu 24 listopada 2014 roku, z inicjatywy Koła nr 10 oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach oraz dowództwa Kieleckiego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, przeprowadzona zastała kolejna edycja Marszu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie młodzieży szkolnej z kieleckimi pomnikami i płytami pamiątkowymi z kategorii kultury, sztuki, nauki, historii wojennej i wojskowej, religii oraz edukacji. Kolejnym, nie mniej ważnym zamierzeniem było motywowanie do poznawania historii „Małej Ojczyzny” oraz kultywowanie i upowszechnianie zwyczajów wojskowych, historii wojen narodowych jak również wspieranie tradycji oręża polskiego. Do udziału w wydarzeniu, zaproszone zostały reprezentacje szkół, drużyn harcerskich, ośrodków kultury oraz organizacji i klubów młodzieżowych, a Patronat Honorowy objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Pani Bożentyna Pałka-Koruba oraz Dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach, Pan Janusz Knap. Tegoroczna edycja Gry, pn. „Śladami kieleckich pomników”, została przeprowadzona  na wyznaczonym terenie w centrum Kielc, a jej głównym założeniem było odnalezienie, opisanie i oznaczenie na mapie, możliwie największej ilości pomników, płyt pamiątkowych i Miejsc Pamięci Narodowej. Do udziału w Grze zgłosiło się czterdziestu uczestników, w sześciu zespołach reprezentujących pięć szkół kieleckich: V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego, Zespól Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjych nr 4, Szkołę Podstawową nr 18, Szkołę Podstawową nr 28 oraz Zespół Placówek Oświatowych w Promniku pod Kielcami.  Nagrody dla uczestników, w postaci pucharów, medali, albumów i słodyczy ufundowali: Wojewoda Świętokrzyski, Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Kielcach, Kielecki Szwadron Kawalerii oraz Naczelnik kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, Pan Leszek Bukowski. Uroczystość rozdania nagród w salach Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, uświetnił gorąco oklaskiwany występ chóru „Żołnierskie Echa”, po czym nagrody dla zwycięzców wręczyli: rzecznik Wojewody Świętokrzyskiego, Pani Agata Wojda, dyrektor OMPiO, Pan Marek Maciągowski oraz żona Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, Pani  Teresa Gajda.  Warto nadmienić, iż Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach,  od kilku lat aktywnie współpracuje z Kieleckim Szwadronem Kawalerii i drużynami harcerskimi Hufca Kielce-Miasto, realizując statutową zasadę kooperacji z organizacjami pozarządowymi. Stanowi to przykład znakomitej współpracy, będącej dobrym prognostykiem do rozwoju przyszłych, wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu, związku i młodzieży.   

_________________________________________________________________________________________________________

2013 rok

KOŁO NR 10 W ZAWODACH SPORTOWO-OBRONNYCH O PUCHAR WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W dniu 2 maja 2013 roku, w ramach kieleckich obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zawody Sportowo-Obronne o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego, w których między innymi uczestniczyli członkowie Koła nr 10. Honorowy patronat nad obu wydarzeniami objęła Wojewoda Świętokrzyski, Pani Bożentyna Pałka-Koruba. Zawody Sportowo-Obronne rozegrane zostały na strzelnicy policyjnej, dawnej JW 3417 na kieleckim Stadionie. Oficjalnego otwarcia oraz powitania uczestników dokonał prezes zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk w st. spocz. mgr Czesław Gajda, po czym omówienie zasad turnieju przedstawił wiceprezes zarządu ds. obronnych, kierownik strzelania i jednocześnie Sędzia Główny, płk w st. spocz. Edward Wacnik. Warunki bezpieczeństwa oraz organizację strzelania zaprezentował kpt. w st. spocz. Karol Socha, a sposób przeprowadzenia rozgrywki w rzucie granatem - wiceprezes zarządu ds. socjalno-zdrowotnych, ppłk w st. spocz. inż. Bogusław Gliwa. Uczestnicy zmagali się w konkursie strzelania z pistoletów sportowych MCM Margolin, udostępnionych przez Ligę Obrony Kraju oraz rzucie granatem do celu – konkurencji dodatkowej której wyniki nie wchodziły do ogólnej punktacji. Turniej strzelania do tarczy na odległość 25 metrów z pozycji stojącej, punktowany był w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Wzięło w nim udział 27 uczestników, podzielonych na sześć drużyn. Dodatkową atrakcją zawodów była możliwość uczestniczenia w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, które przeprowadził kpt. Szymon Brocki – lekarz z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, pełniący jednocześnie funkcję zabezpieczenia medycznego podczas turnieju. Funkcję sekretarza zawodów pełnił st. chor. szt. rez. Marian Kowalik. Na zakończenie zawodów, zwycięzcy obu kategorii zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i pucharami, które ufundowane zostały przez Patrona zawodów - Wojewodę Świętokrzyskiego, Panią Bożentynę Pałkę-Korubę.
W klasyfikacji indywidualnej zwycięstwo odnieśli:
I miejsce – uł. Michał Pająk (Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich) – 39 pkt.
II miejsce – st. chor. szt. rez. Marian Kowalik (Koło nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach) – 38 pkt.
III miejsce - ppłk w st. spocz. mgr Czesław Gajda (Koło nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach) – 35 pkt.
Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej:
I miejsce – Kielecki Szwadron Kawalerii (skład zespołu: st. wchm. Stanisław Paszkiel, st.wchm. Maciej Pająk, Katarzyna Grosicka) – 80 pkt.
II miejsce – Kielecki Szwadron Kawalerii (skład zespołu: uł. Michał Pająk, uł. Michał Kowalski, uł. Piotr Stachowicz) – 63 pkt.
III miejsce – Związek Strzelecki Kielce (skład zespołu: Jakub Żółciński, Michał Powązka, Mariusz Skowron) – 39 pkt.
KIELECKIE OBCHODY 222 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Uroczystości 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w kieleckiej Bazylice Katedralnej przez ks. Biskupa Kazimierza Ryczana. Po zakończeniu mszy świętej, uczestnicy uroczystości przemaszerowali barwnym korowodem ulicami: Dużą, Sienkiewicza i Staszica pod pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim, gdzie odbyły się główne obchody. Odegrany został hymn państwowy, a znany kielecki aktor Pan Lech Sulimierski odczytał preambułę Konstytucji z 3 maja 1791 roku. W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wraz z członkami Koła nr 10 w składzie: dowódca pocztu – st. chor. szt. rez. Ludwik Będziora, sztandarowy – chor. szt. rez. Lech Mroczek, asystujący – st. sierż. rez. Ryszard Walczak. Po salwie honorowej kompanii wojskowej wystawionej przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, przedstawiciele władz województwa, samorządowcy, służby mundurowe, organizacje młodzieżowe i mieszkańcy, złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod popiersiem Stanisława Staszica. Kwiaty od Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożyli: wiceprezes zarządu ds. socjalno-zdrowotnych, ppłk w st. spocz. inż. Bogusław Gliwa, płk. w st. spocz. Edward Wacnik oraz st. chor. szt. rez. Stanisław Suchora. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, w Parku Miejskim odbył się piknik historyczny „Vivat 3 Maja!”, gdzie można było zobaczyć między innymi występy artystyczne, pokazy grup rekonstrukcji historycznych, zjeść grochówkę z kuchni wojskowej oraz uczestniczyć we wspólnym „Pieśniobraniu”.
OBCHODY ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W dniu 1 sierpnia 2013 roku, mieszkańcy Kielc uczcili 69 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele Garnizonowym, po czym uczestnicy przemaszerowali na Skwer Szarych Szeregów, gdzie odbyły się okolicznościowe przemówienia oraz apel poległych, zakończony salwą honorową i składaniem kwiatów pod pomnikiem „Harcerzy Poległych za Ojczyznę”. W imieniu świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Koła nr 10 w Kielcach, wiązankę kwiatów złożyli: ppłk.w st. spocz. mgr Czesław Gajda i kpt. w st. spocz. Władysław Adach. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych i samorządowych, wojska, policji, straży pożarnej, świętokrzyscy politycy, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Kielc.HARCERSKA GRA TERENOWA „WESTERPLATTE 4,45” POD PATRONATEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniach 25-27 października 2013 roku, 13 Kielecka Drużyna Kawalerii Harcerskiej im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich dowodzona przez phm. Mariusza Kowalskiego, była organizatorem historycznej Gry Terenowej pn. „Westerplatte 4,45”, przeprowadzonej
w Ośrodku Caritas diecezji kieleckiej w Kaczynie, dla harcerzy hufca ZHP Kielce-Miasto. Patronat Honorowy nad Grą objęli: prezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach płk Czesław Gajda oraz prezes kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Leszek Bukowski. Celem Gry było zapoznanie harcerzy z bohaterem Hufca Kielce – Miasto noszącym imię „Obrońców Westerplatte” oraz pogłębienie wiedzy historycznej na temat wydarzeń pierwszego miesiąca II Wojny światowej. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością faktów z obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, w dniach 1-7 września 1939 roku, ponadto mieli możliwość uczestniczenia w symulowanym nalocie bombowym, szybkiego przesyłania informacji za pomocą alfabetu Morse’a, strzelania do celu, transportowania rannego na noszach, rzutu granatami oraz przebycia mini toru taktycznego w hełmach i maskach przeciwgazowych. W grze uczestniczyło 95 harcerzy i harcerek z drużyn hufca Kielce-Miasto. Wyniku całodziennych zmagań zwycięstwo odniosła 5 KDH, II miejsce zajęła 107 KDH, a III miejsce przypadło dla 75 KDH. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo puchary, gry planszowe „Znaj Znak” oraz książki „Od Niepodległości do Niepodległości”.OBCHODY 69 ROCZNICY BITWY POD GRUSZKĄ

W dniu 29 września 2013 roku, delegacja zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Koła nr 10 w Kielcach, uczestniczyła w uroczystych obchodach 69 rocznicy bitwy pod Gruszką - jednej z największych bitew partyzanckich II wojny światowej na ziemi kieleckiej.         Bitwa pod Gruszką została stoczona w dniach 29-30 września 1944 roku przez partyzantów Armii Ludowej, którzy stawili czoła dwukrotnie liczniejszym oddziałom niemieckiego Wehrmachtu wspomaganego przez formacje policyjne. W tej trudnej bitwie wzięło udział około 1500 partyzantów 1, 2, 11 brygady AL, 1 kompania 10 Brygady, oddział im. Bartosza Głowackiego oraz oddział partyzantów sowieckich – całość dowodzona przez mjr Henryka Połowniaka ps. „Zygmunt”. Po ciężkich walkach, partyzanci rozbili pierścień okrążenia niemieckiego, przebijając się w kierunku kompleksu lasów suchedniowskich i koneckich. W uroczystościach upamiętniających te wydarzenia wzięło udział wiele kombatanckich i szkolnych pocztów sztandarowych, konsulowie Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, politycy, młodzież, przedstawiciele władz regionalnych oraz związków zawodowych, a swoje możliwości wokalne zaprezentował uczestnikom Chór Żołnierskie Echa. Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach reprezentowali: prezes - ppłk mgr Czesław Gajda, sekretarz - st. chor. szt. Stanisław Suchora oraz członek honorowy zarządu – płk Stefan Kuziński, którzy złożyli przy pomniku pamiątkową wiązankę kwiatów. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, uczestnicy uroczystości zebrali się przy ognisku, gdzie miło płynął czas przy opowieściach, wspominkach i wspólnym śpiewaniu pieśni partyzanckich.
ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO UCZCIŁ 70 ROCZNICĘ BITWY POD LENINO

12 października 2013 roku w świetlicy Ogrodu Działkowego „Amonit” w Kielcach, członkowie naszego Koła oraz świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, uczestniczyli w spotkaniu okolicznościowym, którego celem było uczczenie 70 rocznicy boju 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki pod Lenino. Uczestników spotkania powitał prezes zarządu wojewódzkiego, ppłk w st. spocz. mgr Czesław Gajda, po czym ppłk w st. spocz. inż. Bogusław Gliwa, w obszernym referacie przybliżył zebranym rys historyczny oraz uwarunkowania społeczno-polityczne powstania polskiej dywizji, dowodzonej przez płk. Zygmunta Berlinga. Najwięcej czasu zostało poświęcone na omówienie przebiegu samej bitwy, która pomimo dużych strat wykazała ogromną determinację, przebojowość i wolę walki żołnierzy polskich – niedawnych jeszcze zesłańców, więźniów czy przymusowych robotników. Podczas dyskusji która rozwinęła się po zakończeniu ciekawej prezentacji, zebrani doszli do konkluzji, mówiącej że żołnierzom polskim dążącym do Polski „od wschodniej strony” należny jest szacunek i pamięć, podobnie jak wszystkim Polakom walczącym na frontach II wojny światowej. Ta część spotkania została zakończona wspólnym odśpiewaniem wiązanki pieśni żołnierskich i partyzanckich.SPOTKANIE OPŁATKOWE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZŻWP

W dniu 18 grudnia 2013 roku, w sali konferencyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień Kielce-Śródmieście odbyło się spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli delegaci kół z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie któremu przewodniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk. Czesław Gajda, było okazją do podsumowania i prezentacji pracy kół w 2013 roku. Pokazało ono imponujący zakres dokonań Związku w Województwie Świętokrzyskim, realizowany pomimo wielu niesprzyjających czynników: wieku, stanu zdrowia, braku funduszy czy nawału obowiązków służbowych. Delegaci kół pokazali tym samym, że zaszczytna żołnierska dewiza Związku - „Zawsze wierni Ojczyźnie” jest wskazówką do przekazywania społeczeństwu odpowiednich wartości patriotycznych Gościem  honorowym uroczystości był  Pan Henryk Milcarz, polityk, samorządowiec, ekonomista oraz poseł na Sejm V i VI kadencji, który tego dnia wraz z kol. Jerzym Serafinem reprezentującym koło nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim, został uhonorowany Medalem Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystej dekoracji dokonał Prezes ZW płk. Czesław Gajda oraz Sekretarz ZW st. chor. szt. Stanisław Suchora. Po oficjalnej części spotkania, swój kunszt muzyczny zaprezentował chór Żołnierskie Echa w wiązance kolęd i pieśni żołnierskich, po czym uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, życząc sobie zdrowia, szczęścia rodzinnego i wytrwałości w służbie dla Ojczyzny.
Wróć do spisu treści