2013 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

2013 rok

Aktualności archiwum
2013

18.12.2013 SPOTKANIE OPŁATKOWE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZŻWP.

W dniu 18 grudnia 2013 roku, w sali konferencyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień Kielce-Śródmieście odbyło się spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli delegaci kół z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie któremu przewodniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk. Czesław Gajda, było okazją do podsumowania i prezentacji pracy kół w 2013 roku. Pokazało ono imponujący zakres dokonań Związku w Województwie Świętokrzyskim, realizowany pomimo wielu niesprzyjających czynników: wieku, stanu zdrowia, braku funduszy czy nawału obowiązków służbowych. Delegaci kół pokazali tym samym, że zaszczytna żołnierska dewiza Związku - "Zawsze wierni Ojczyźnie" jest wskazówką do przekazywania społeczeństwu odpowiednich wartości patriotycznych. Gościem  honorowym uroczystości był  Pan Henryk Milcarz, polityk, samorządowiec, ekonomista oraz poseł na Sejm V i VI kadencji, który tego dnia wraz z kol. Jerzym Serafinem reprezentującym koło nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim, został uhonorowany Medalem Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystej dekoracji dokonał Prezes ZW płk. Czesław Gajda oraz Sekretarz ZW st. chor. szt. Stanisław Suchora. Po oficjalnej części spotkania, swój kunszt muzyczny zaprezentował chór "Żołnierskie Echa" w wiązance kolęd i pieśni żołnierskich, po czym uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, życząc sobie zdrowia, szczęścia rodzinnego i wytrwałości w służbie dla Ojczyzny.

_______________________________________________________________________________________

29.11.2013 UROCZYSTOŚĆ W WSZW W KIELCACH.

29 listopada 2013 roku w sali Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach odbyła się podniosła uroczystość z udziałem kadry i pracowników Sztabu. W jej trakcie, Szef WSZW płk Wiesław Święchowicz pożegnał przechodzącego do dyspozycji Komendanta WOG we Wrocławiu  mjr Czesława Janika oraz odznaczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej mjr. Cz. Janika - Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę i Panią Anetę Prokop - Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Bohaterem szczególnego wyróżnienia był ppłk w st. spocz. Czesław Gajda, któremu Szef WSZW wręczył akt mianowania przez Ministra Obrony Narodowej na stopień pułkownika. Płk mgr Czesław Gajda jest długoletnim, niezwykle aktywnym działaczem Związku Żołnierzy  Wojska Polskiego. Zaufanie i uznanie jakimi cieszy się  wśród członków Związku sprawiało, że przez lata pełnił on szereg ważnych funkcji w świętokrzyskiej organizacji, a w nowej kadencji władz został wybrany na funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.
Zwracając się do zebranych płk Cz. Gajda powiedział m.in. „Awans na wyższy stopień wojskowy, to dla każdego żołnierza jedno z najmilszych i najważniejszych wydarzeń w życiu osobistym. Znaczenie tego wyróżnienia rośnie, gdy dotyczy ono emerytów wojskowych, gdyż muszą oni spełniać wiele wymagających  warunków, a ponadto wiele lat – jak w moim przypadku – poświęcić działalności społecznej. Mam zatem prawo do szczególnej satysfakcji z tego, że   czas który poświęcałem Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego, zrzeszonym w nim Koleżankom i Kolegom przyniósł mi tę wzruszającą chwilę odebrania aktu mianowania na stopień pułkownika. Dla mnie oznacza to zarazem mocne zobowiązanie do niespoczęcia na laurach, do oddanego służenia – w roli Prezesa Zarządu Wojewódzkiego – naszej świętokrzyskiej organizacji, jej członkom i kieleckiej społeczności.
Kończąc, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w kolejnych etapach procedury wnioskowania i decydowania o moim awansie, a w szczególności: członkom Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Szefowi Departamentu Kadr MON a przede wszystkim Ministrowi Obrony Narodowej.
Drodzy Emeryci Wojskowi! Nie wyzbywajcie się marzeń, gdyż dzisiejsza  uroczystość dowodzi, że  marzenia mogą się spełnić”.

_______________________________________________________________________________________

26.11.2013 Z WIZYTĄ U SENIORA KPT REZ. FRANCISZKA WRÓBLA

W DNIU 26 LISTOPADA 2013 ROKU DELEGACJA KOŁA NR 2 W SKŁADZIE: KOL. SŁAWOMIR MARSZAŁEK, KOL. MARIAN KOWALIK, KOL. RYSZARD WALCZAK I KOL. WIESŁAW PUSZCZYŃSKI UDAŁA SIĘ Z WIZYTĄ DO SENIORA, KOLEGI KPT REZ. FRANCISZKA WRÓBLA. PO POWITANIU I SERDECZNYCH UŚCISKACH DŁONI ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ ODZNACZENIA MEDALEM ORAZ WRĘCZENIA LISTÓW GRATULACYJNYCH, Z OKAZJI 91 ROCZNICY URODZIN I ZA WIELOLETNI STAŻ I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ. PO CZĘŚCI OFICJALNEJ WSZYSCY USIEDLI PRZY KAWIE I ROZPOCZĘŁA SIĘ DŁUGA ROZMOWA. SENIOR FRANCISZEK WRÓBEL CHĘTNIE ODPOWIADAŁ NA ZADAWANE PYTANIA.  PRZEDSTAWIŁ NAM FRAGMENTY SWOJEJ "CIEKAWEJ" I "BURZLIWEJ" SŁUŻBY W LUDOWYM WOJSKU POLSKIM I WYRAZIŁ ZGODĘ NA ICH PUBLIKACJĘ. OTO KRÓTKI PRZEBIEG SŁUŻBY KPT. REZERWY FRANCISZKA WRÓBLA. DO LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO WSTĄPIŁ 9 MAJA 1945 ROKU JAKO MŁODY CHŁOPIEC. OTRZYMAŁ PRZYDZIAŁ DO 10 DYWIZJI, KTÓRĄ SKIEROWANO W
BIESZCZADY DO WALKI Z UPA. 10 DYWIZJA WCHODZIŁA W SKŁAD 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO, DOWODZONEJ PRZEZ GEN. BRONI KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO. PO KRÓTKIM CZASIE DYWIZJĘ SKIEROWANO NA ŚLĄSK, A POTEM NA WAŁ POMORSKI W OKOLICE PIŁY. Z PIŁY PRZEGRUPOWANO DYWIZJĘ Z POWROTEM POD WROCŁAW W OKOLICE ŻMIGRODU. ZE ŻMIGRODU DO JELENIEJ GÓRY I W KOŃCU DO KŁODZKA. TAM ZOSTAŁ WYTYPOWANY DO SZKOŁY OFICERSKIEJ W
CHORZOWIE. Z CHORZOWA ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO RADOMIA Z ZAMIAREM SZKOLENIA W LOTNICTWIE. PODDANY ZOSTAŁ TESTOM NA TZW. "WIRÓWCE". PRÓBY WYPADŁY NIEKORZYSTNIE, WIĘC ZOSTAŁ SKIEROWANY DO PRACY W KANCELARII TAJNEJ.  TAM DŁUGO NIE PRACOWAŁ, BO PRZENIESIONO GO DO SŁUŻBY ZDROWIA, A KONKRETNIE WETERYNARII (W TYM CZASIE W WOJSKU POLSKIM BYŁO BARDZO DUŻO KONI). NA KURSIE MEDYCZNYM NIE BYŁ DŁUGO, PONIEWAŻ ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO ZWIADU KONNEGO, KTÓREGO SIEDZIBĄ BYŁ HRUBIESZÓW. Z HRUBIESZOWA SŁUŻĄC W ZWIADZIE, TRAFIŁ DO WARĘŻĄ I CHOŁBUSZOWA. ZADANIEM ZWIADU KONNEGO (KOMPANII LICZĄCJ 180 ŻOŁNIERZY), BYŁA DEZORIENTACJA DZIAŁAŃ BAND UPA. JEGO ZWIAD WCHODZIŁ W SKŁAD 9 PUŁKU PIECHOTY. Z WARĘŻĄ WRÓCIŁ DO HRUBIESZOWA, A TAM JEGO JEDNOSTKĘ PODPORZĄDKOWANO POD KBW, KTÓRE PRZEJĘŁO OCHRONĘ WEWNĘTRZNĄ KRAJU.
POTEM ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO LUBAWY. W 1948 ROKU ZOSTAŁ SKIEROWANY DO PUŁAW CELEM UKOŃCZENIA SZKOŁY WETERYNARYJNEJ. PO OTRZYMANIU DYPLOMU LEKARZA WETERYNARII, SKIEROWANO GO DO PUŁKU W KIELCACH NA  STANOWISKO SZEFA SŁUŻBY WETERYNARYJNEJ. NA STANOWISKU TYM PRACOWAŁ DO ZAKOŃCZENIA SŁUŻBY.

____________________________________________________________________________________________________

16.11.2013 ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE O PUCHAR WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

ZAWODY ODBYŁY SIĘ W SOBOTĘ 16 LISTOPADA 2013 ROKU NA STADIONIE NA STRZELNICY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI. W ZAWODACH UCZESTNICZYŁY ZESPOŁY KÓŁ: 2, 4, 9 (OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI), 10, ZESPÓŁ ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO W KIELCACH, ZESPÓŁ KIELECKIEGO OCHOTNICZEGO SZWADRONU KAWALERII IM. 13 PUŁKU UŁANÓW WILEŃSKICH I NIEPUBLICZNEGO TECHNIKUM SŁUŻB  MUNDUROWYCH ZDZ-KIELCE. PROGRAM ZAWODÓW OBEJMOWAŁ STRZELANIE Z PISTOLETU SPORTOWEGO "MARGOLIN" 5,6 MM ORAZ SZKOLENIE I SPRAWDZIAN Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. PREZES ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO KOL. CZESŁAW GAJDA POWITAŁ ZEBRANYCH, OMÓWIŁ PROGRAM ZAWODÓW I PRZEDSTAWIŁ KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ. DO PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW WYZNACZONO KOMISJĘ W SKŁADZIE:PRZEWODNICZĄCY - KOL. MANDZIUK WŁODZIMIERZ; SEKRETARZ - KOL. KOWALIK MARIAN; SĘDZIOWIE: KOL. WACNIK EDWARD, KOL. GLIWA BOGUSŁAW, KOL. SUCHORA STANISŁAW, KOL. SOCHA  ZBIGNIEW. SEKRETARZ KOL. KOWALIK ZAPOZNAŁ OBECNYCH Z ORGANIZACJĄ I PRZEBIEGIEM ZAWODÓW. PRZEWODNICZĄCY A JEDNOCZEŚNIE KIEROWNIK STRZELANIA OMÓWIŁ WARUNKI BEZPIECZENSTWA PODCZAS STRZELANIA. STRZELANIE ODBYWAŁO SIĘ INDYWIDUALNIE I DRUŻYNOWO. KAŻDY ZAWODNIK ODDAWAŁ 8 STRZAŁÓW Z CZEGO 5 NAJLEPSZYCH BYŁO OCENIANYCH. DO ZAWODÓW PRZYSTĄPIŁO 45 ZAWODNIKÓW. PO DWÓCH GODZINACH STRZELANIA KOMISJA SĘDZIOWSKA PODSUMOWAŁA PUNKTY I WYPISAŁA DYPLOMY. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA: I miejsce Marian Kowalik 45 pkt, II Ignacy Serafin 44 pkt, III Sylwester Ślusarczyk 43 pkt -Szwadron Kawalerii. NAJSYMPATYCZNIEJSZĄ UCZESTNICZKĄ ZOSTAŁA PANI MARTYNA OPAŁKO. NAJMŁODSZYM UCZESTNIKIEM ZOSTAŁ JAKUB PASZKIEL. CEREMONII WRĘCZENIA PUCHARÓW I DYPLOMÓW DOKONALI: KOL. CZESŁAW GAJDA, KOL. BOGUSŁAW GLIWA, KOL. MANDZIUK WŁODZIMIERZ, KOL. WACNIK EDWARD.

____________________________________________________________________________________________________

18.11.2013 ŻOŁNIERSKIE ECHA I SERCA W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Jak co roku z okazji Święta Niepodległości, chór „Żołnierskie Echa” - istniejący przy Świętokrzyskim Zarządzie Żołnierzy WP – wypełnił szereg miejskich obiektów pieśnią patriotyczną i żołnierską. W dniach od 8 do 18 listopada chór - zaproszony do kilku kościołów, do  przedszkola oraz do domu pomocy społecznej - wystąpił osiem razy z godzinnym koncertem. Tegorocznym, szczególnym wydarzeniem, był sobotni, przedświąteczny koncert w  jednej z kieleckich galerii handlowych.  W przestronnym centrum świątyni Merkurego, w galopującym rytmie przybywali ułani pod okienko,  jak malowani szli za wojenką, a na Kasztance jechał Komendant w siwym strzelca stroju. Rzewnie  rozwijały się w pieśniach pąki białych róż  i  rozmaryn idącego do dziewczyny ułana. Pięknie wyśpiewane - odbijające się od szkła i aluminium oraz ulatujące na wyższe kondygnacje -  patriotyczne strofy, zatrzymywały zabieganych klientów na długie minuty niepodległościowej i artystycznej refleksji. W kolejnych dniach, dla  wiernych, którzy po zakończonej mszy świętej, wypełniali niemal w całości kościelne nawy, popłynęły z głośników  pieśni brzmiące chwilami fortissimo, jak utwór „Bogarodzico”,  czy też poruszające harmonią dwugłosu i losem, „...że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie”, gdy „Świat cały śpi spokojnie i wcale o tym nie wie”. Kolejne pieśni powiodły myśli wzruszonych słuchaczy przez bitewne pola Francji i Belgii z Pierwszą Pancerną, przez Narwik, Syrię, Aleksandrię i libijski piach z Karpacką Brygadą, aż do czerwonych maków na Monte Cassino z II Korpusem WP. Nie zabrakło także strof, chętnie podchwytywanych przez widownię, gdy chór intonował „Nie noszą lampasów i szary ich strój”, „Szumi dokoła las”, czy nieśmiertelne „My Pierwsza Brygada” i „Boże coś Polskę”. Owacje na stojąco, które kończyły każdy koncert, sprawiły ogromną satysfakcję chórzystkom i chórzystom oraz Bogusławowi Sobczykowi kierownikowi artystycznemu i akompaniatorowi.
Należy się ona także tym, którzy  wspierając chór współtworzą jego artystyczną wartość: Pani Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Marszałkowi Województwa, majorowi Władysławowi Adachowi (inicjatorowi utworzenia chóru), ks. podpułkownikowi Witoldowi Machowi (użyczającemu nieodpłatnie salę prób) oraz pułkownikowi Czesławowi Gajdzie, prezesowi Świętokrzyskiego Zarządu ZŻWP, członkowi chóru zarazem. Wersy śpiewanej przez chór pieśni „Polskie wzlatują orły” brzmiące „Gdzieś, tam pod niebem błękitnym, nad polem skąpanym w słońcu, biało-czerwone zakwitły i dają swój polski koncert”, to było motto chóru oraz wszystkich tych, którzy przychodząc na koncerty pragnęli podniośle  i radośnie  przeżywać to najważniejsze polskie święto państwowe.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.11.2013 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2013 ROKU W BUSKU-ZDROJU.

UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘŁY SIE MSZĄ ŚWIĘTĄ W INTENCJI OJCZYZNY W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. NP NMP.PO MSZY UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI PRZEMASZEROWALI  Z UDZIAŁEM ORKIESTRY DĘTEJ BSCK ULICAMI NASZEGO MIASTA ZATRZYMUJĄC SIĘ PRZY MIEJSCACH PAMIĘCI. ZŁOŻONO WIĄZANKI KWIATÓW NA GROBACH POWSTAŃCÓW I LEGIONISTÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM, POD POMNIKIEM MĘCZEŃSTWA PRZY B.W.A, POD POMNIKIEM ŻOŁNIERZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH, NA PŁYCIE MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, ZAPALONO ZNICZE POD TABLICĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ MIEJSCE KAŹNI HITLEROWSKIEJ W BUDYNKU PO BYŁYM SĄDZIE. GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI ODBYŁY SIĘ POD POMNIKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI. ROZPOCZĘŁY SIĘ PRZEMÓWIENIEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKA-ZDROJU PANA WALDEMARA SIKORY. PO PRZEMÓWIENIU ODBYŁO SIĘ WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH I REGIONALNYCH. POTEM ZŁOŻONO KWIATY POD POMNIKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI. NA ZAKOŃCZENIE ODBYŁ SIĘ KONCERT UTWORÓW MUZYCZNYCH W WYKONANIU ORKIESTRY DĘTEJ BUSKIEGO CENTRUM KULTURY. OD LEWEJ STOJĄ: PPŁK KOZIOŁ STANISŁAW (W MUNDURZE) - PREZES KOŁA NR 5 W BUSKU-ZDROJU, CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP. MJR HENRYK PAWELEC - ODZNACZONY KRZYŻEM VIRTUTI MILITARI. KOLEŻANKA SABINA  ANDRUSZKO - WICEPREZES KOŁA NR 5, CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO. PPŁK MICHAŁ GRABOWSKI - ODZNACZONY
"PIERŚCIENIEM ZŁOTEGO ORŁA" POSIADACZ TYTUŁU "KAWALERA PIERŚCIENIA ZŁOTEGO ORŁA", ZAŁOŻYCIEL KOŁA NR 5 W 1981 ROKU. ZA PRACĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ ZOSTAŁ ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM I OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI ORAZ WIELOMA ODZNACZENIAMI RESORTOWYMI I ZWIĄZKOWYMI W TYM ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA ZŻWP NADANYM 15 SIERPNIA 2012 ROKU. ICEPREZES KOŁA NR 5 ZŻWP W BUSKU-ZDROJU PPOR. ŻABIŃSKI MARIUSZ Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ. MGR HISTORII, NAUCZYCIEL, SYN ZMARŁEGO PŁK MARIANA ŻABIŃSKIEGO I HELENY, KTÓRA JEST CZŁONKIEM KOŁA NR 5. JEST DOWÓDCĄ NSR NA TEREN BUSKA-ZDROJU. MAŁŻONKOWIE LECH. PŁK STANISŁAW LECH PRZESZEDŁ "SZLAK BOJOWY" (OD MARCA 1944 ROKU DO MAJA 1945). ROZPOCZĄŁ NA TERENACH ZSRR A UKOŃCZYŁ W SANDAU NAD ŁABĄ. BRAŁ CZYNNY UDZIAŁ W WALKACH O WYZWOLENIE WARSZAWY, BYDGOSZCZY. WALCZYŁ NA WALE POMORSKIM I WYZWALAŁ KOŁOBRZEG. PO SFORSOWANIU ODRY WALCZYŁ O BERLIN. W SANDAU 7 MAJA 1945 ROKU SPOTKAŁ SIĘ Z ŻOŁNIERZAMI 9 ARMII AMERYKAŃSKIEJ. W 1946 ROKU ZDEMOBILIZOWANY. PODJMOWAŁ PRACĘ W WIELU ZAKŁADACH POWSTAJĄCYCH W WOLNEJ POLSCE, A OSTATECZNIE OD 1957 ROKU, PRZENIESIONY DO WOJSKOWEGO SANATORIUM W BUSKU-ZDROJU. ZWOLNIONY W 1977 ROKU PRZESZEDŁ NA EMERYTURĘ WOJSKOWĄ. ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, KRZYŻEM WALECZNYCH, SREBRNYM MEDALEM VIRTITUTI MILITARY, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI, ZŁOTYM MEDALEM "SIŁY ZBROJNE" I WIELOMA INNYMI. ODZNACZONY ZŁOTYM MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA ZŻWP NADANYM 15 SIERPNIA 2012, ODZNAKĄ "XXX-LECIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP", ODZNACZONY NA OBECNEJ UROCZYSTOŚCI  "PIERŚCIENIEM ZŁOTEGO ORŁA" I TYTUŁEM "KAWALERA PIERŚCIENIA ZŁOTEGO ORŁA". PO UROCZYSTM OBIEDZIE ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE KOŁA NR 5, NA KTÓRYM PREZES KOŁA, KOL. STANISŁAW KOZIOŁ I WICEPREZES SABINA ANDRUSZKO WRĘCZYLI KOLEDZE WŁADYSŁAWI OLSZOWEMU LIST GRATULACYJNY  I KWIATY Z OKAZJI 70 LECIA URODZIN. PRZED OBIADEM WICEPREZES ŻABINSKI MARIUSZ WYGŁOSIŁ PRELEKCJĘ NT. HISTORII POWSTANIA ŚWIĘTA 11 LISTOPADA. GŁOS ZABIERALI RÓWNIEŻ ZAPROSZENI GOŚCIE. WŚRÓD ZAPROSZONYCH GOŚCI OBECNY BYŁ KOMENDANT POWIATOWY POLICJI.

________________________________________________________________________________

11.11.2013 OBCHODY 95. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ NA KIELECKIM RYNKU.

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI  95. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ ODBYŁY SIĘ NA KIELECKIM  RYNKU. NA POCZĄTEK KIELECKA ORKIESTRA DĘTA POD KIERUNKIEM JANA TOKARZA WPROWADZIŁA KOLOROWY KOROWÓD IDĄCY OD KATEDRY. W KOROWODZIE ZNALEŹLI SIĘ PRZEDSTAWICIELE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, W TYM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  ADAM JARUBAS, WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI BOŻENTYNA PAŁKA-KORUBA, A TAKŻE PRZEDSTAWICIELE WŁADZ KOŚCIELNYCH, SŁUŻB MUNDUROWYCH ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. WIDOWISKO HISTORYCZNE "STRZELCY MOROWCY WIELCY" ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE PRZEZ KIELECKI OCHOTNICZY SZWADRON KAWALERII IMIENIA 13 PUŁKU UŁANÓW WILEŃSKICH, AUTOREM SCENARIUSZA I REŻYSEREM WIDOWISKA BYŁ LECH SULIMIERSKI. W WIDOWISKU WYKORZYSTAŁ POPULARNE PRZED 1939 ROKIEM ELEMENTY PIĘCIOAKTÓWKI "GAŁĄZKA ROZMARYNU" ZYGMUNTA NOWAKOWSKIEGO. WŚRÓD BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEDSTAWIENIU  ZNALEŹLI SIĘ ZAWODOWI AKTORZY ORAZ WYCHOWANKOWIE STUDIA TEATRALNEGO "LS" DZIAŁAJĄCEGO PRZY WDK IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KIELCACH I MŁODZIEŻ KIELECKICH SZKÓŁ. WIDOWISKO ZAKOŃCZYŁ PRZEJAZD MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W TOWARZYSTWIE UŁANÓW. OKOLICZNOŚCIOWE PRZEMÓWIENIE WYGŁOSIŁA WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI BOŻENTYNA  PAŁKA-KORUBA. UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZYŁO WRĘCZENIE REPLIK HISTORYCZNEJ BRONI UŁANOM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SZWADRONU KAWALERII OCHOTNICZEJ..., ...ORAZ POKAZ MUSZTRY PARADNEJ W WYKONANIU MŁODZIEŻY Z ORKIESTRY DĘTEJ OSP W KRASOCINIE.

_______________________________________________________________________________

25-27.10.2013 HARCERSKA GRA TERENOWA "Westerplatte 4.45" POD PATRONATEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniach 25-27 października 2013 roku, 13 Kielecka Drużyna Kawalerii Harcerskiej im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich dowodzona przez phm. Mariusza Kowalskiego, była organizatorem historycznej Gry Terenowej pn. „Westerplatte 4.45”, przeprowadzonej w Ośrodku Caritas diecezji kieleckiej w Kaczynie, dla harcerzy hufca ZHP Kielce-Miasto. Patronat Honorowy nad Grą objęli: prezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach płk Czesław Gajda oraz prezes kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Leszek Bukowski. Celem Gry było zapoznanie harcerzy z bohaterem Hufca Kielce – Miasto noszącym imię „Obrońców Westerplatte” oraz pogłębienie wiedzy historycznej na temat wydarzeń pierwszego miesiąca II Wojny światowej. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością  faktów z obrony Wojskowej Składnicy  Tranzytowej na Westerplatte, w dniach 1-7 września 1939 roku, ponadto mieli możliwość uczestniczenia w symulowanym nalocie bombowym, szybkiego przesyłania informacji za pomocą alfabetu Morse’a, strzelania do celu, transportowania rannego na noszach, rzutu granatami oraz przebycia mini toru taktycznego w hełmach i maskach przeciwgazowych. W wyniku całodziennych  zmagań zwycięstwo odniosła 5 KDH, II miejsce zajęła 107 KDH, a III miejsce przypadło dla 75 KDH. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo puchary, gry planszowe „Znaj Znak” oraz książki „Od Niepodległości do Niepodległości”.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

12.10.2013 ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO UCZCIŁ 70. ROCZNICĘ BITWY POD LENINO.


12 października 2013 roku w świetlicy Ogrodu Działkowego „Amonit” w Kielcach, odbyło się uroczyste zebranie członków świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którego celem było uczczenie 70 rocznicy boju 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki pod Lenino. Uczestników spotkania powitał prezes zarządu wojewódzkiego, ppłk w st. spocz. mgr Czesław Gajda, po czym ppłk w st. spocz. inż. Bogusław Gliwa, w obszernym referacie przybliżył zebranym rys historyczny oraz uwarunkowania społeczno-polityczne powstania polskiej dywizji, dowodzonej przez płk. Zygmunta Berlinga. Najwięcej czasu zostało poświęcone na omówienie przebiegu samej bitwy, która pomimo dużych strat wykazała ogromną determinację, przebojowość i wolę walki żołnierzy polskich –  niedawnych jeszcze zesłańców, więźniów czy przymusowych robotników.
Podczas dyskusji która rozwinęła  się po zakończeniu ciekawej prezentacji, zebrani doszli do konkluzji, mówiącej że żołnierzom polskim dążącym do Polski „od wschodniej strony” należny jest szacunek i pamięć, podobnie jak wszystkim Polakom walczącym na frontach II wojny światowej. Ta część spotkania została zakończona odśpiewaniem wiązanki pieśni żołnierskich i partyzanckich, po czym uczestnicy uroczystości udali się na ognisko z pieczeniem kiełbasek
i wspólnymi śpiewami.___________________________________________________________________________________

29.09.2013 OBCHODY 69. ROCZNICY BITWY POD GRUSZKĄ.

W dniu 29 września 2013 roku, delegacja zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, uczestniczyła w uroczystych obchodach 69 rocznicy bitwy pod  Gruszką- jednej z największych bitew partyzanckich II wojny światowej na ziemi kieleckiej. Bitwa pod Gruszką  została stoczona  w dniach 29-30 września 1944 roku przez  partyzantów Armii Ludowej, którzy stawili czoła dwukrotnie liczniejszym oddziałom niemieckiego Wehrmachtu wspomaganego przez formacje policyjne. W tej trudnej bitwie wzięło udział  około 1500 partyzantów 1, 2, 11 brygady AL, 1 kompania 10 Brygady, oddział im. Bartosza Głowackiego oraz oddział partyzantów sowieckich – całość dowodzona przez mjr Henryka Połowniaka ps. „Zygmunt”. Po ciężkich walkach, partyzanci rozbili pierścień okrążenia niemieckiego, przebijając się w kierunku kompleksu lasów suchedniowskich i koneckich. W uroczystościach upamiętniających te wydarzenia wzięło udział wiele kombatanckich i szkolnych pocztów sztandarowych, konsulowie Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, politycy, młodzież, przedstawiciele władz regionalnych oraz związków zawodowych, a swoje możliwości wokalne zaprezentował uczestnikom Chór Żołnierskie Echa. Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach reprezentowali: prezes - ppłk mgr Czesław Gajda, sekretarz - st. chor. szt. Stanisław Suchora oraz członek honorowy zarządu – płk Stefan Kuziński, którzy złożyli przy pomniku pamiątkową wiązankę kwiatów.

__________________________________________________________________________________________


NOWE WŁADZE ZWIĄZKU WYBRANE NA  IX KADENCJĘ.

Gen. dyw. dr Franciszek Puchała (ur. 18 lutego 1941 r. w m. Przecławka (Ponidzie na Ziemi Świętokrzyskiej) - polski dowódca wojskowy i sztabowiec, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. operacyjnych, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. NOWE WŁADZE ZWIĄZKU WYBRANE NA IX KADENCJĘ: CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO: gen. dyw. dr Franciszek Puchała - Prezes Związku, płk Jan Kacprzak - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego, gen. dyw. Bolesław Izydorczyk - Wiceprezes ds. Obronnych Zarządu Głównego, płk Marek Bielec - Wiceprezes ds. Finansowych/ Skarbnik Zarządu Głównego, płk dr Kazimierz Kolasa - Wiceprezes ds. Społecznych Zarządu Głównego Związku, płk dr Czesław Marmura - Wiceprezes ds. Socjalno-Zdrowotnych Zarządu Głównego, płk Miłosz Biały - Członek Prezydium ZG Związku – Rzecznik Prasowy, płk Henryk Budzyński - Członek Prezydium ZG Związku – Dyrektor Biura, płk Aleksander  Kubacki - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku, płk Bogdan Miller - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku, płk Józef Mól - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku, płk Józef Mroczka - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku, płk Lech Pietrzak - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku.
CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO: mjr Buzuk Tadeusz, ppłk Chumek Leszek, kmdr Czarnota Ryszard, płk Dąbrowski Marian, ppłk Detmer Romuald, ppłk Gajda Czesław, ppłk Józefowski Wawrzyniec, płk Kalski Stanisław, ppłk Kania Henryk, płk Kisielnicki Józef, ppłk Kosiński Tadeusz, płk Kosno Józef, st. chor. sztab. Kowalski Ryszard, st. chor. sztab. Krauklis Janusz, ppłk Lipert Adam, Pani Mrowińska Celina, chor. sztab. Ossowski Andrzej, płk Owczarek Zbigniew, płk Piecuch Franciszek, gen. bryg. Siedlecki Mirosław, ppłk Tomaszewski Czesław, gen. bryg. Wójcik Jerzy.


___________________________________________________________________________

KOŁO NR 5 ZŻWP W BUSKU-ZDROJU.

SKŁAD ZARZĄDU: PREZES ZARZĄDU - PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ, WICEPREZES ZARZĄDU D/S SOCJALNO-ZDROWOTNYCH - INŻ. SABINA ANDRUSZKO, WICEPREZES D/S ORGANIZACYJNYCH - PPOR. MARIUSZ ŻABIŃSKI, SKARBNIK - SIERŻ. KONRAD PÓŁTORAK, CZŁONEK ZARZĄDU - PPOR. ZBIGNIEW WIECZOREK, SEKRETARZ - ST. CHOR.SZTAB. ANDRZEJ OBŁĄK.
KOMISJA REWIZYJNA: PRZEWODNICZĄCY - ST. CHOR. SZTAB. WIESŁAW KASZA, ZASTĘPCA - PŁK DR N. MED. STANISŁAW KMIOŁEK, SEKRETARZ - ST. CHOR. SZTAB. WIESŁAW KOSTYRA. KOMISJA SOCJALNO-ZDROWOTNA: PRZEWODNICZĄCY - ST. CHOR. SZTAB. HENRYK PIETRUSZKA, CZŁONEK KOMISJI - HELENA ŻABIŃSKA.
________________________________________________________________________________________

28.08.2013 90 URODZINY PŁK JÓZEFA WIEWIÓRSKIEGO Z KOŁA NR 5 ZŻWP W BUSKU-ZDROJU.
28 SIERPNIA 2013 90. URODZINY OBCHODZIŁ PŁK JÓZEF WIEWIÓRSKI - WETERAN I ZAŁOŻYCIEL KOŁA NR 5 ZŻWP W BUSKU-ZDROJU. KOL. PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ - PREZES ZARZĄDU KOŁA ORAZ KOL. INŻ. SABINA ANDRUSZKO, WRĘCZYLI PŁK JÓZEFOWI WIEWIÓRSKIEMU DYPLOM Z OKAZJI 32 ROCZNICY POWSTANIA ZŻWP I LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 90-TEJ ROCZNICY URODZIN ORAZ KWIATY OD KOLEŻANEK I KOLEGÓW Z  BUSKA-ZDROJU.
________________________________________________________________________________________

17.08.2013 ZEBRANIE KOŁA NR 5 W BUSKU-ZDROJU.

17.08.2013 ZARZĄD KOŁA NR 5 ZŻWP W BUSKU-ZDROJU ZORGANIZOWAŁ UROCZYSTOŚĆ ZWIĄZANĄ Z DNIEM WOJSKA POLSKIEGO. DELEGACJA W
SKŁADZIE: PREZES KOŁA - PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ, WICEPREZES KOŁA - INŻ. SABINA  ANDRUSZKO, WICEPREZES KOŁA - PPOR. MARIUSZ ŻABIŃSKI ORAZ
NOWOPRZYJĘTY CZŁONEK - MJR HENRYK PAWELEC I FOTOGRAF - PPŁK HIERONIM SKOTAREK (ZDJĘCIA), ZŁOŻYŁA KWIATY ORAZ ZAPALIŁA ZNICZE PRZED
POMNIKAMI W BUSKU-ZDROJU I NA GROBACH ZMARŁYCH KOLEGÓW W TYM PŁK ALEKSANDRA ANDRUSZKO I PŁK MARIANA ŻABIŃSKIEGO. DELEGACJA KOŁA NR 5 ZŻWP W BUSKU-ZDROJU W DNIU WOJSKA POLSKIEGO.
OD LEWEJ: WICEPREZES ZARZĄDU KOŁA NR 5 - PPOR. REZ. MARIUSZ ŻABIŃSKI, PREZES ZARZĄDU KOŁA NR 5 - PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ, WICEPREZES ZARZĄDU KOŁA NR 5 - INŻ SABINA ANDRUSZKO, CZŁONEK KOŁA NR 5 - MJR HENRYK PAWELEC. PO ODDANIU HOŁDU ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY,  DELEGACJA UDAŁA SIĘ DO OŚRODKA REKREACYJNEGO KOLEGI TADEUSZA BANASZEWSKIEGO  NA SPOTKANIE Z POZOSTAŁYMI CZŁONKAMI KOŁA I ZAPROSZONYMI GOŚĆMI. UROCZYSTEGO OTWARCIA ZEBRANIA DOKONAŁ PREZES KOŁA NR5 ZŻWP PPŁK STANISŁAW KOZIOŁ (JEDNOCZEŚNIE CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO), WITAJĄC CZŁONKÓW KOŁA,  ICH MAŁŻONKI, OSOBY TOWARZYSZĄCE ORAZ ZAPROSZONYCH GOŚCI. WŚRÓD ZAPROSZONYCH GOŚCI BYŁ BURMISTRZ MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU, PAN WALDEMAR SIKORA ORAZ PREZES KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICJI, PAN TADEUSZ WOŹNIAK. PRELEKCJĘ NT. POWSTANIA DNIA WOJSKA POLSKIEGO WYGŁOSIŁ WICEPREZES KOŁA NR 5 - KOL. PPOR. MARIUSZ ŻABIŃSKI, NAJMŁODSZY CZŁONEK KOŁA, Z WYKSZTAŁCENIA HISTORYK. ZEBRANI Z WIELKĄ UWAGĄ I CIEKAWOŚCIĄ WYSŁUCHALI WYSTĄPIENIA KOLEGI. W DALSZEJ CZĘŚCI ZEBRANIA PREZES KOŁA, WRĘCZYŁ LEGITYMACJE NOWOPRZYJĘTYM CZŁONKOM. SZEREGI NASZEGO KOŁA POWIĘKSZYLI: KOL. MJR HENRYK PAWELEC, KOL. MJR PŁOCHA,
KOL.TADEUSZ BANASZEWSKI.

____________________________________________________________________________________________________

17.09.2013 ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA NR 2.

Zebranie odbyło się w Sali Tradycji. Prezes Koła powitał przybyłych na zebranie członków Koła oraz zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Kol. ppłk Czesław Gajda, Sekretarz ZW - Kol. st. chor. szt. Stanisław Suchora, dyrektor WSPL - Kol. płk Konrad Łęcki. Sekretarz Koła, Kol. Kowalik poinformował o obchodach Święta Wojska Polskiego i imprezach towarzyszących, które odbywały się w dniach 15 - 17 sierpnia br. w Kielcach. Wśród wielu imprez były też zawody w strzelaniu  z pistoletu, w których indywidualnie pierwsze miejsce zajął kolega z naszego Koła - Kol. ppłk Stefan Kwiecień. Zespołowo zwyciężyło również nasze Koło i otrzymało piękny puchar, który już stoi na honorowym miejscu w Sali Tradycji. Zespół strzelecki tworzyli koledzy: Kol. st. chor. szt. Marian Kowalik, Kol. ppłk Stefan Kwiecień, Kol. st. ogn. Ryszard Walczak. Kolegom serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów w strzelaniu. Potem odbyła się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń z okazji Święta Wojska Polskiego i 93 Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Za aktywną pracę w ZŻWP, propagowanie idei obronności Państwa, kultywowanie tradycji narodowych stanowiących świadectwo patriotyzmu i moralny wzorzec dla współpracy, na wniosek Zarządu Koła Nr 2 Kapituła Odznaki "Za Zasługi dla ZŻWP" przy Zarządzie Głównym  ZŻWP uchwałą Nr 6/2013/K z dnia 18.06.2013r. nadała: "Złotą" Odznakę II klasy Za Zasługi dla ZŻWP: Kol. kpt. Stanisławowi Babiarzowi, Kol. st. chor. Marianowi Kowalikowi, Kol. ppłk Mieczysławowi Maciejewskiemu. Wręczenia odznak, listów gratulacyjnych i dyplomów dokonał Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Kol. ppłk Czesław Gajda, Sekretarz ZW - Kol. st. chor. szt. Stanisław Suchora. Na zakończenie zebrania wszyscy członkowie Koła udali się pod tablice pamiątkowe wmurowane na ścianie budynku sztabu byłego 20 Batalionu Łączności. Wiązankę kwiatów w imieniu wszystkich kolegów złożyli: Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Kol. ppłk Czesław Gajda, Honorowy Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Kol. płk Stefan Kuziński, Prezes Koła Nr 2 - Kol. kpt. mar. Sławomir Marszałek._______________________________________________________________________________

16.08.2013 TURNIEJ STRZELECKI W KIELCACH.

Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz XXXII rocznicy powstania Związku Żołnierzy WP, Świętokrzyski Zarząd ZŻWP - przy współudziale  Wojewódzkiego Zarządu  LOK w Kielcach - zorganizował i przeprowadził  16 sierpnia br. zawody sportowo-obronne o puchar Wojewody Świętokrzyskiego. Na miejscowej strzelnicy policyjnej, kilkudziesięciu zawodników z Kielc i  terenu województwa rywalizowało o puchary i dyplomy w  strzelaniu z broni małokalibrowej typu „Margolin” kal. 5,6 mm (zespołowo i indywidualnie) oraz w konkurencji umiejętności udzielania pierwszej pomocy i znajomości podstawowych zasad przestrzegania zasad BHP (indywidualnie). Zawody otworzył prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk mgr Czesław Gajda informując uczestników o ich przebiegu oraz przedstawiając osoby  przeprowadzające konkurencje: płk. Włodzimierza Mandziuka -sędziego głównego, st. chor. sztab. Stanisława Suchorę – kierownika strzelania, ppłk. Bogusława Gliwę – kierownika szkolenia i konkursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zasad BHP, st. chor. sztab. Mariana Kowalika – sekretarza zawodów.Po instruktażu płk. W. Mandziuka, dotyczącego zasad bezpieczeństwa oraz warunków konkurencji strzeleckiej, rozpoczęła się rywalizacja Pań i Panów z kół ZŻWP oraz dziewcząt i chłopców z kieleckiego Związku Strzeleckiego. Przebiegała ona w niezwykłym  skupieniu na stanowiskach strzeleckich, a po strzelaniu w atmosferze emocjonalnych komentarzy dotyczących  przestrzelin (lub ich braku) w tarczy ustawionej na 25 m.
Puchary i dyplomy w strzelaniu zdobyli następujący  zawodnicy i 3-osobowe zespoły:
indywidualnie: I miejsce – Stefan Kwiecień (38 pkt) – puchar, II miejsce – Paulina Łukawska (37 pkt) – puchar, III miejsce – Marian Kowalik (37 pkt) – puchar. W konkurencji umiejętności udzielania pierwszej pomocy i znajomości podstawowych zasad przestrzegania zasad BHP puchar i dyplom zdobyła Joanna Sieniawska z koła przy chórze „Żołnierskie Echa”, a dyplomy wręczono Paulinie Łukawskiej oraz Annie Murawskiej. Po zawodach, na terenie położonego w pobliżu obiektu rekreacyjnego, odbyła się uroczystość wręczenia zwycięzcom pucharów i dyplomów. Uhonorowania najlepszych
dokonali:  prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk mgr Czesław Gajda oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK  płk inż. Włodzimierz Mandziuk. Artystyczną oprawę wieńczącą bardzo udaną  imprezę dał zespół Pań z chóru „Żołnierskie Echa” wykonując m.in.  pieśni przygotowywane na sierpniowy Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej w rosyjskim Kaliningradzie.


_________________________________________________________________________________

01.08.2013 KIELECKIE OBCHODY ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.W dniu 1 sierpnia 2013 roku, mieszkańcy Kielc uczcili 69 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele Garnizonowym, po czym uczestnicy przemaszerowali na Skwer Szarych Szeregów, gdzie odbyły się okolicznościowe przemówienia oraz apel poległych, zakończony salwą honorową i składaniem kwiatów pod pomnikiem „Harcerzy Poległych za Ojczyznę”. W imieniu świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wiązankę kwiatów złożyli: ppłk.w st. spocz. mgr Czesław Gajda i mjr w st. spocz. Władysław Adach. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych i samorządowych, wojska, policji, straży pożarnej, świętokrzyscy politycy, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Kielc.

__________________________________________________________________________________

03.05.2013 UROCZYSTE OBCHODY 222 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Uroczystości 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w Bazylice Katedralnej przez ks. Biskupa Kazimierza Ryczana. Po zakończeniu mszy świętej, uczestnicy uroczystości przemaszerowali barwnym korowodem  ulicami: Dużą, Sienkiewicza i Staszica pod pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim, gdzie odbyły się główne obchody. Odegrany został hymn państwowy, a znany kielecki aktor Pan Lech Sulimierski odczytał preambułę Konstytucji z 3 maja 1791 roku. W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w składzie: dowódca pocztu – st. chor. szt. rez. Ludwik Będziora, sztandarowy – chor. szt. rez. Lech Mroczek, asystujący – st. sierż. rez. Ryszard Walczak.  Po salwie honorowej kompanii wojskowej wystawionej przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, przedstawiciele władz województwa, samorządowcy, służby mundurowe, organizacje młodzieżowe i mieszkańcy, złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod popiersiem Stanisława Staszica. Kwiaty od Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożyli: wiceprezes zarządu ds. socjalno-zdrowotnych, ppłk w st. spocz. inż. Bogusław Gliwa, płk. w st. spocz. Edward Wacnik oraz st. chor. szt. rez. Stanisław Suchora. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, w Parku Miejskim odbył się piknik historyczny „Vivat 3 Maja!”, gdzie można było zobaczyć między innymi występy artystyczne, pokazy grup rekonstrukcji historycznych, zjeść grochówkę z kuchni wojskowej oraz uczestniczyć we wspólnym „Pieśniobraniu”.

________________________________________________________________________________________

02.05.2013 ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE O PUCHAR WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

W dniu 2 maja 2013 roku, w ramach kieleckich obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
zorganizował Turniej Szachowy oraz Zawody Sportowo-Obronne o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. Honorowy patronat nad obu wydarzeniami objęła Wojewoda Świętokrzyski,
Pani Bożentyna Pałka-Koruba. Zawody Sportowo-Obronne rozegrane zostały na strzelnicy policyjnej, dawnej JW 3417 na kieleckim Stadionie. Oficjalnego otwarcia oraz powitania uczestników dokonał prezes zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk w st. spocz. mgr Czesław Gajda, po czym omówienie zasad turnieju przedstawił wiceprezes zarządu ds.
obronnych, kierownik strzelania i jednocześnie Sędzia Główny, płk w st. spocz. Edward Wacnik. Warunki bezpieczeństwa oraz organizację strzelania zaprezentował kpt. w st. spocz.
Karol Socha, a sposób przeprowadzenia rozgrywki w rzucie granatem - wiceprezes zarządu ds. socjalno-zdrowotnych, ppłk w st. spocz. inż. Bogusław Gliwa.Turniej strzelania do tarczy na odległość 25 metrów z pozycji stojącej, punktowany był w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Wzięło w nim udział 27 uczestników, podzielonych na sześć drużyn. Dodatkową atrakcją zawodów była możliwość uczestniczenia w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, które przeprowadził kpt. Szymon Brocki – lekarz z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, pełniący jednocześnie funkcję zabezpieczenia medycznego podczas turnieju. Funkcję sekretarza zawodów pełnił st. chor. szt. rez. Marian Kowalik.
W klasyfikacji indywidualnej zwycięstwo odnieśli:
I miejsce – uł. Michał Pająk (Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich) – 39 pkt.
II miejsce – st. chor. szt. rez. Marian Kowalik (Koło nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach) – 38 pkt.
III miejsce - ppłk w st. spocz. mgr Czesław Gajda (Koło nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach) – 35 pkt.
Zwycięzcy w każdej kategorii zostali uhonorowani pucharami, a dla wszystkich uczestników grupy Juniorów zostały przygotowane upominki książkowe. Warto dodać, że dla
najmłodszego uczestnika zmagań szachowych – niespełna 7 letniego Wojciecha Malca, została przygotowana nagroda specjalna – „Poczet Władców Polski”.

___________________________________________________________________________________________

14.03.2013 IX ZJAZD ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO.

Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Związku przez poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu - kol. Suchora - koło nr 10, sztandarowy - kol. Kowalik Marian - koło nr 2, asysta - kol. Walczak Ryszard - koło nr 2. Chór "Żołnierskie Echa" zaśpiewał hymn państwowy i hymn Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wykonał także kilka pieśni patriotycznych i wojskowych. Zebranie otworzył ustępujący prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. mjr Władysław Adach, który powitał zaproszonych gości: kol. płk Kubackiego Aleksandra przedstawiciela Zarządu Głównego ZŻWP, płk. Ziębę z WSzW, ppłk Wiesława Loch - WKU. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów w minionej kadencji. Zgodnie z porządkiem Zjazdu wybrano prezydium w składzie: kol. kol. Kuziński Stefan, Krajewski Andrzej, Gliwa Bogusław, które spośród siebie wybrało przewodniczącego. Został nim kol. Bogusław Gliwa, który przejął prowadzenie obrad IX Zjazdu.
Powołano rachmistrzów celem sprawnego obliczania głosów. Byli to koledzy Kowalik Marian i Walczak Ryszard. Dokonano wyboru Komisji Mandatowej w skład której weszli koledzy Gajda Czesław (przewodniczący), Cedro Jan, Serafin Ignacy. Wybrano także Komisję Wyborczą w składzie: kol. Wacnik Edward (przewodniczący), kol. Kuziński Stefan, kol. Czechowicz Edward i Komisję Uchwałową w składzie: kol. Łęcki Marian, kol. Podkowa Tadeusz, kol. Samulak Norbert.
Kolega Wacnik Edward odczytał sprawozdanie Komisji Mandatowej. Zjazd odbył się zgodnie ze statutem ZŻWP. Stan delegatów - 31. Obecnych delegatów - 30. Nieobecnych -1. Zaproszonych - 8. Zebranie ważne. Głos zabrał Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. mjr Adach Władysław. Wygłosił sprawozdanie z minionej kadencji 2009 - 2013. Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej  ŚZŻWP kol. Krajewski Andrzej odczytał protokół z  działalności Komisji za lata 2009 - 2013, a kol. Samula Norbert sprawozdanie z działalności Sądu Koloeżeńskiego minionej kadencji. Kolejnym punktem Zjazdu była dyskusja nad referatem. w dyskusji zabrało głos kilku delegatów. Były słowa podziękowania dla kol. Adacha i całego Zarządu. Były też propozycje co do dalszych kierunków działalności Związku. Absolutorium przyjęto jednogłośnie. Wybrano nowe władze Związku. Do Zarządu Wojewdzkiego wybrano: kol. Adach Władysław, kol. Andruszko Sabina, kol. Cedro Jan, kol. Bogucki Jan, kol. Gliwa Bogusław, kol.Kępinski Maciej, kol. Mąkosa Mariusz, kol. Podkowa Tadeusz, kol. Olszewski Stanisław, kol. Suchora Stanisław, kol. Kozioł Stanisław, kol. Mandziuk Włodzimierz, kol. Wacnik Edward,kol. Mazur Stanisław. Zebranie ustaliło, że wybory Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego będą tajne. Zgłoszono dwóch kandydatów: kol. Łęckiego Mariana
i kol. Gajdę Czesława. Obydwaj koledzy wyrazili zgodę kandydowania. Odbyło się głosowanie. W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: kol. Łęcki Marian - 9 głosów,
kol. Gajda Czesław - 20 głosów. Tak więc Prezesem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego większością głosów został wybrany kol. CZESŁAW GAJDA  z koła nr 10. Głosu udzielono przedstawicielowi Zarządu Głównego ZŻWP kol. Aleksandrowi Kubackiemu, który podziękował kol.Adachowi za pracę w minionej kadencji oraz cełemu Zarządowi. IX Zjazd Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego zakończono wyprowadzeniem sztandaru.

_____________________________________________________________________________________________________________

 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego