2020 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

2020 rok

Aktualności archiwum


2020 rok_________________________________________________________________________


 
Drogie Koleżanki i Koledzy
 
oraz Sympatycy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego!


 
 
Proszę o przyjęcie najlepszych życzeń, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były czasem spokoju,
szczęścia i radości przeżywanej w rodzinnym gronie, a Nowy 2021 Rok niech przyniesie  Państwu
wszelką pomyślność i spełnienie najskrytszych marzeń.
 
 


W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP
oraz własnym
 
 
płk Edward Wacnik - Prezes ZW ZŻWP w Kielcach


      


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekst:  Sabina Andruszko                                                           
Zdjęcia: Paweł Karolczak
 

81 rocznica Bitwy pod Broniną

 
 
 
        13 września 2020 r. w  kościele  pw. Bożego Ciała  w Busku-Zdroju, odbyła się uroczysta  Msza Święta w intencji żołnierzy poległych 9 września 1939 roku w boju  pod Broniną  oraz w intencji mieszkańców wsi Bronina,  zamordowanych przez najeźdźcę. Mszę świętą celebrował  ks. prałat  Marian Janik - proboszcz  parafii Bożego Ciała.
 
       Współorganizatorami uroczystości byli: Koło nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku- Zdroju, którego prezesem jest ppłk Stanisław Kozioł, pełniący jednocześnie funkcję sołtysa Broniny, Rada Sołecka  Broniny, Hufiec Busko-Zdrój Związku Harcerstwa Polskiego  oraz Stowarzyszenie „PRO MEMORIA” z prezesem Piotrem Zeliasiem.
 
        Msza święta rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, a następnie powitaniem zaproszonych gości i uczestników. Prezes Koła nr 5 ZŻWP ppłk Stanisław Kozioł powitał radnych Sejmiku Wojewódzkiego Mieczysława Sasa i Krzysztofa Dziekana, przedstawicieli buskiego samorządu w osobach starosty Jerzego Kolarza, burmistrza MiG Busko-Zdrój Waldemara Sikorę oraz radnych samorządu powiatowego i gminnego na czele z przewodniczącymi Robertem Burchanem i Andrzejem Gondkiem. Na uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli  organizacji pozarządowych takich jak:  Powiatowe Stowarzyszenie Diabetyków z przewodniczącą Jadwigą Karczewską, Stowarzyszenie „Solidarność” z Alfredą Gąską na czele, Stowarzyszenie „Amazonek” z prezeską Bożeną Król, przedstawiciela organizacji rekonstrukcyjnej „Żuawi Śmierci” Roberta Osińskiego, Stowarzyszenie „Klub Seniora” z prezesem Zdzisławem Janikiem oraz pracowników Klubu Seniora - Pawła Karolczaka i Agnieszkę Smorgę.
 
           Prezes Koła ZŻWP ppłk Stanisław Kozioł witając gości  nawiązał do największych, patriotycznych wartości jaką jest Ojczyzna: Ziemia okupiona krwią  i nasycona potem, Ziemia Pradziadów, Ziemia Matki i Ojca, Ziemia pierwszych nieporadnych kroków dziecka i słonecznego biegu ich gromady, Ziemia mądrości coraz dojrzalszej, karmiącej chlebem i słowem, Ziemia Ojczysta Matka nas wszystkich, żyjących przed nami i tych co żyć będą po nas.
 
        Ziemia Polska:
 
-  tu na sztandarach wypisywano „Bóg, Honor, Ojczyzna”;
 
-  tu w chwilach utraty niepodległości mocniej biło polskie serce;
 
-  tu dzielono się plonami tej Ziemi;
 
-  tu rósł żołnierz , który walczył „Za Waszą i Naszą Wolność”;
 
-  tu z największą czcią otaczano sztandar i mundur;
 
-  tu najdroższe słowo MATKA odnosi się tez do naszej Ziemi;
 
-  tu ucałował Ją Święty Jan Paweł II.
 
 
         Tu w historię narodu wpisały się pułki legionowe 22 Dywizji Piechoty Górskiej, walczące pod Broniną 9 września 1939 roku, by zaświadczyć krwią i życiem około 200 żołnierzy Wojska Polskiego o doniosłości słowa MATKA OJCZYZNA.
 
        W tej chwili zadumy nad losami naszych przodków,  którzy oddali życie za MATKĘ  OJCZYZNĘ niech snuje się  refleksja nad  Naszą i Naszych przodków miłością do OJCZYZNY.
 
       Dalsza część uroczystości  odbyła się  w Broninie  pod pomnikiem poświęconym bohaterom, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny w latach 1939 -1945.
 
Harcerze odczytali „Apel poległych”,  po czym  złożono wieńce i kwiaty i zapalono znicze.
 
         Na zakończenie uroczystości uczestnicy odśpiewali Hymn Państwowy przy akompaniamencie harmonijki ustnej.
 
 
                                                                                                                   ______________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________ 
             Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach składa wszystkim członkom i sympatykom Związku serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Życzymy Państwu, by zbliżające się Święta, które odbywamy w szczególnym dla Polski i Świata okresie, przebiegały w spokojnej atmosferze. Przede wszystkim, by religijne przeżycia nie musiały łączyć się z dramatami bliskich Wam osób, które zostały dotknięte skutkami zarazy. Dlatego, życzymy Państwu  nieustającego zdrowia, gdyż ono - jak się okazuje - jest najważniejsze.


W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach
Prezes płk w st. spocz. Edward Wacnik


    _______________________________________________________________________________________________________________


 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: Jolanta Wdowczyk, Mirosław Wdowczyk
 
oraz z rodzinnego archiwum Mariana Makucha
 
 
 


Odwiedziny u Jubilata, żołnierza Wojska Polskiego,
 
byłego komandosa  „Niebieskich Beretów”


 
 
       28 lutego br. odwiedziliśmy starszego sierżanta Mariana Makucha, naszego Kolegę z Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach, który obchodził siedemdziesiątą czwartą rocznicę urodzin. Podczas niezwykle miłego spotkania z Marianem i jego żoną  Haliną, mieliśmy okazję  wysłuchać bardzo ciekawych  wspomnień Jubilata.   Marian Makuch urodził się 15 lutego 1946 r. w Królewcu w pow. końskim, w woj. świętokrzyskim. Po przeprowadzce z rodziną do Kielc ukończył szkołę podstawową, a następnie III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Piramowicza. To wówczas środowisko szkolne i  lokalne poznało go jako świetnego akordeonistę. Grał utwory religijne m.in. w grupie kolędników oraz lżejsze, w tym urwisowskie,  na wielu uroczystościach sąsiedzkich.
 
       W 1965 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej w 1 Samodzielnym Batalionie Szturmowym w Dziwnowie nad Bałtykiem, w obecnym województwie zachodniopomorskim. Następnie został skierowany  do 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej, do „Niebieskich Beretów” w Gdańsku. Była to służba wymagająca dużej odporności psychicznej i fizycznej, ale pozostały z niej – mówi Marian – wspomnienia mocno zapadające w pamięć. Ze wzruszeniem wspomina swój udział  w 1966 roku, w warszawskiej defiladzie z okazji 1000-lecia Polski oraz pełnienie warty przy nowo odsłoniętym w tym samym roku Pomniku Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.  Nie minęły dwa tygodnie od zakończenia służby wojskowej, a Marian ponownie założył mundur, jako rezerwista powołany na ćwiczenia wojskowe przez 4 Pułk Piechoty na kieleckiej Bukówce.  Uczestnicząc  w wielu  ćwiczeniach żołnierzy rezerwy, najczęściej na podkarpackim poligonie  w Nowej Dębie, dosłużył się stopnia starszego sierżanta.
 
       Nasz Jubilat przepracował 42 lata w kieleckim Chmarze, 16 lat był ławnikiem sądowym w kieleckim Sądzie Okręgowym. Nie rezygnuje z aktywności zawodowej i obecnie pracuje w służbie ochrony. Za wielokierunkową działalność zawodową i społeczną został uhonorowany min. Odznaką za Zasługi dla Kielecczyzny, Odznaką Zasłużonego Działacza Ligi Obrony Kraju oraz Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Wśród odznaczeń zawieszonych w specjalnej domowej gablotce – wykonanej przez dzieci Haliny i Mariana -  na szczególne uznanie zasługuje Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawany po 50 latach w jednym związku małżeńskim.
 
      Kolega Marian Makuch do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wstąpił w 2013 roku. Należy do najaktywniejszych członków Koła nr 10 w Kielcach. Od ośmiu lat śpiewa w  utworzonym przez Zarząd Wojewódzki ZŻWP, chórze „Żołnierskie Echa” oraz wielokrotnie bierze udział w poczcie sztandarowym i delegacji ZW ZŻWP podczas świąt państwowych oraz  pogrzebów członków Związku. W 2017 r. został odznaczony Krzyżem Brązowym ZŻWP.
 
 
Gościnne progi Państwa Makuchów odwiedzili:
 
 
Mariusz Kowalski, prezes Koła nr 10,
 
Mirosław Wdowczyk, sekretarz Koła,
 
Jolanta Wdowczyk chórzystka  chóru „ Żołnierskie Echa”


____________________________________________________________________________________________________


Tekst: Mirosław Wdowczyk
Zdjęcia: Marek Szmit, Mirosław Wdowczyk

Urodziny starszego chorążego sztabowego Jerzego Kowalewskiego


             13 lutego 2020 r. w odwiedziny do st. chor. szt. Jerzy Kowalewskiego, członka Koła nr 10 ZŻWP  w Kielcach, udali się Marek Szmit, wiceprezes zarządu koła ds. socjalno-zdrowotnych, Jacek Mozal oraz Mirosław Wdowczyk,  sekretarz zarządu koła nr 10. Delegacja koła złożyła  Koledze Jurkowi serdeczne życzenia z okazji siedemdziesiątych drugich urodzin.
           Starszy chorąży sztabowy Jerzy Kowalewski urodził się 13 lutego 1948 roku w Deszcznie w powiecie gorzowskim, w województwie lubuskim. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w 1967 roku w pilskiej podoficerskiej szkole zawodowej służby czołgowo-samochodowej. Zawodową służbę wojskową pełnił do 1991 roku, głównie w Wojskowej Służbie Wewnętrznej (Żandarmerii Wojskowej) w pionie inspektoratu samochodowego. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku pełnił zawodowe obowiązki w Egipcie, w ramach misji doraźnych sił pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Za nienaganną służbę w Siłach Zbrojnych RP był awansowany na kolejne stopnie wojskowe oraz został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i wieloma odznaczeniami resortowymi. Jako weteran działań poza granicami państwa jest posiadaczem Legitymacji Weterana, wydanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
            Serdecznie dziękujemy Koledze Jurkowi za bardzo miłe spotkanie urodzinowe i raz jeszcze – w imieniu kolegów z Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach -  życzymy Mu STU lat życia w nieustającym zdrowiu i pogodzie ducha.___________________________________________________________________________________________________________Tekst : Mirosław Wdowczyk
Zdjecia: Marek Szmit           


 
Urodziny podpułkownika Stefana Śmietany


 
 
          10 lutego 2020 r. ppłk Stefan Śmietana – członek Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach,  przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła - świętował swoje osiemdziesiąte dziewiąte urodziny.  W tym dniu – urealniając hasło naszego Związku „Odwiedź Koleżankę, Kolegę -  do Jubilata z życzeniami udali się  prezes Koła Mariusz Kowalski, wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych Marek Szmit oraz sekretarz Mirosław Wdowczyk.          
 
            Podpułkownik Stefan Śmietana urodził się w Kamiennej Woli w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim. W 1952 r. - po dwuletniej służbie zasadniczej - rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu, a po jej ukończeniu w 1955 r. pełnił służbę, jako oficer inżynierii wojskowej   w  jednostkach wojskowych w Łodzi, Lublińcu  oraz w Kielcach. W czasie zawodowej służby wojskowej m.in. budował mosty, przeprawy mostowe oraz wielokrotnie kierował rozminowywaniem terenów z niebezpiecznych pozostałości z II wojny światowej. Po uzyskaniu stopnia magistra historii na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, kontynuował służbę wojskową jako wykładowca Stydium Wojskowego w Politechnice Kieleckiej.  Od 1986 r. pracował jako starszy inspektor obrony cywilnej w kieleckim Urzędzie Wojewódzkim. Za 36-letnią służbę w Wojsku Polskim oraz pracę w administracji państwowej, podpułkownik Stefan Śmietana został  wyróżniony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi.
 
Serdecznie dziękujemy Pani Jadwidze, małżonce Jubilata oraz Bohaterowi spotkania z bardzo miłe przyjęcie nas - przy kawie i słodkościach oraz toastowym szampanie.
                                                                                                                                          
 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego