2016 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

2016 rok

Aktualności archiwum


2016

Zmarł podpułkownik Bogusław Gliwa


Podpułkownik  Bogusław Gliwa (25.01.1938 -26.06.2016) urodził się w Budziwoju, włączonym w 2009 r. do aglomeracji rzeszowskiej. Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury, w 1956 roku rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu, którą ukończył w 1959 roku. W tym samym roku został skierowany na stanowisko dowódcy plutonu łączności  do koszarującej przy miejskim stadionie, jednostki wojskowej  w Kielcach  Od  1963 roku na jej bazie, powstawały kolejno: batalion łączności, pułk łączności, a od 1976 roku 20 Brygada Łączności Ziemi Kieleckiej. W  tej, zyskującej znaczenie w siłach
zbrojnych jednostce,  ppłk inż. Bogusław Gliwa służył - zajmując kolejne stanowiska od dowódcy plutonu do zastępcy dowódcy
brygady ds. łączności - aż do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w 1990 roku.
Po rozstaniu się z mundurem, aktywnie i z oddaniem włączył się do pracy społecznej na rzecz patriotyczno-obronnego wychowania młodzieży  ponadgimnazjalnej.
Na spotkaniach z młodzieżą z okazji  rocznic ważnych wydarzeń w historii Polski i regionu świętokrzyskiego,
prezentował  bardzo interesujące, barwnie przekazywane prelekcje. Przez kilka lat był współorganizatorem rajdów dla młodzieży  po miejscach pamięci narodowej. Jako  oficer  w stanie spoczynku ukończył I stopień Diecezjalnego Letniego Kolegium Teologicznego, przez co stał się niekwestionowanym znawcą ceremoniału wojskowego i organizatorem pogrzebów wyznaniowych i bezwyznaniowych.
Bardzo aktywnie działał również jako wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ds. Socjalno-Zdrowotnych Często odwiedzał chorych kolegów w ich domach rodzinnych, a przewlekle chorym organizował pomoc medyczną w postaci dochodzących pielęgniarek, opłacanych z funduszy przydzielanych przez MON na opiekę paliatywna.
Od jesieni 2015 roku pełnił obowiązki prezesa Zarządu w imieniu ciężko chorego płk. Czesława Gajdy (zmarłego kilka dni przed Kolegą Bogusławem).
Za  wszechstronną działalność społeczną oraz żołnierską w trakcie zawodowej służby wojskowej ppłk Bogusław Gliwa został odznaczony: Krzyżem Złotym z Gwiazdą „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, Złotym Krzyżem Zasługi, złotym i srebrnym medalem „Za Zasługi dla  Obronności Kraju", złotą i srebrną odznaką „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Ppłk Bogusław Gliwa został pochowany obok swojego zmarłego prezesa, w kwaterze Wojska Polskiego na kieleckim cmentarzu komunalnym. W pogrzebie liczny udział wzięli towarzysze służby oraz koleżanki i koledzy należący do naszego Związku.  W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Zmarłego pożegnał wiceprezes Zarządu ds. Obronnych ppłk Edward Wacnik.
Odszedł od nas na zawsze bardzo aktywny działacz Związku Żołnierzy WP. Długoletni wychowawca młodych pokoleń żołnierskich w duchu  miłości do ojczyzny.
Człowiek skromny i szlachetny, wyczulony na krzywdę ludzką, cieszący się dużym autorytetem wśród młodzieży i  kolegów.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!

______________________________________________________________________________________________________________________

Zmarł pułkownik  mgr Czesław Gajda

20 czerwca 2016 r., po ciężkiej chorobie,  zmarł pułkownik  mgr Czesław Gajda, członek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku w Kielcach. Płk mgr Czesław Gajda urodził się 26 marca 1935 r. w Krasewie (pow. Radzyń Podlaski, woj. lubelskie), w rodzinie rolniczej.  Swoją, oddaną Polsce i jej Siłom Zbrojnym służbę, rozpoczął  w 1955 roku wstąpieniem do  Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Po ukończeniu OSWOP, przez kolejne dwadzieścia dwa lata pełnił oficerską służbę w  Wojskach Ochrony Pogranicza: w pododdziałach granicznych w Zieleńcu, Dusznikach Zdroju, Kudowie Zdroju, a następnie w Brygadzie WOP w Kłodzku i Kętrzyńskim Oddziale WOP. Zawodową służbę wojskową zakończył 9 kwietnia 1980 roku jako starszy wykładowca w centrum szkolenia na potrzeby służby granicznej. Wcześniej, już jako żołnierz, ukończył szkołę średnią w Wałbrzychu, a w latach 1970-1974  studiował zaocznie na wydziale historyczno-socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wynikiem dobrym, uzyskując stopień magistra nauk politycznych. Po przejściu do rezerwy był inspektorem ds. obronności w Wojewódzkiej Bibliotece i oficerem wychowawczym w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kielcach.
Nieodżałowany, Kolega Czesław swoją bardzo aktywną działalność w naszym Związku rozpoczął  już w 1981 roku, od wstąpienia do tworzącego się
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Należał do grona współorganizatorów struktur organizacji w Kielcach, w których od początku pełnił szereg funkcji społecznych: sekretarza Koła Nr 1, a przez pięć kadencji Prezesa licznego Koła nr 10. Ponadto w 2013 roku został członkiem Zarządu Głównego Związku oraz Prezesem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, którego sekretarzem był przez dwie poprzedzające kadencje.
Pułkownik Czesław Gajda swoją  kilkudziesięcioletnią aktywność związkową zaznaczył szczerym i  głębokim
oddaniem się społecznemu działaniu na rzecz drugiego człowieka. W szczególności wyrażało się to w organizowaniu i współorganizowaniu pomocy dla chorych kolegów oraz patriotyczno-obronnemu wychowaniu młodzieży,zwłaszcza szkół mundurowych. Pełniąc przez wiele lat rolę organizatora życia macierzystego koła, a także całego świętokrzyskiego środowiska związkowego, dużo pracy poświęcał cyklicznemu organizowaniu zawodów sportowo-obronnych z udziałem członków kół i miejscowej młodzieży.  Skrupulatnie, z poświęceniem realizował zasadę udziału reprezentacji Związku  w obchodach świąt państwowych, w pogrzebach kolegów oraz opieki związkowych kół nad grobami poległych żołnierzy i partyzantów z okresu II wojny światowej. Zmarły Kolega Pułkownik, był jednym ze współorganizatorów budowy obelisku przy  kwaterze wojskowej na cmentarzu w  Cedzynie k/Kielc.

Ponadto, dużo czasu poświęcał  organizowaniu życia kulturalnego:  m.in. aktywnie wspomagał organizacyjnie chór „Żołnierskie Echa” przy Zarządzie Wojewódzkim, w którym, występował razem z żoną Teresą. Chór zajmował czołowe miejsce na festiwalach pieśni patriotycznych i żołnierskich w kraju i zagranicą. Jako Prezes Zarządu dbał o dobrą współpracę z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzkim Sztabem Wojskowych, Komendą Wojewódzką Policji, a także administracją samorządową oraz organizacjami kombatanckimi w Kielcach. Dużą uwagę przywiązywał również do integracji i współpracy z innymi organizacjami służb mundurowych na terenie woj. świętokrzyskiego.
Za szczególne zasługi dla Związku płk mgr Czesław Gajda został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych Województwa Świętokrzyskiego, a w 2009 roku Prezydium Zarządu Głównego ZBŻZ podjęło decyzję o wpisaniu Go do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. Za zasługi dla Sił Zbrojnych RP, Związku Żołnierzy WP oraz Regionu Świętokrzyskiego został  odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz wieloma innymi odznaczeniami.
Tracimy w Zmarłym, nie tylko oddanego członka naszej organizacji, lecz także Człowieka bardzo ciepłego w relacjach, serdecznego Przyjaciela oraz Patriotę o wysokim poczuciu obowiązku służenia Ojczyźnie.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!

_________________________________________________________________________________________


 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego