Zasłużeni - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

Zasłużeni

                                                             


ZASŁUŻENI


Jedną z form wyrażania wdzięczności i uznania za trudną społeczną pracę związkową jest honorowanie wybitnych
zasług wpisem do "Honorowej Księgi Zasłużonych Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach".
Po wnikliwej ocenie corocznie, Zarząd Wojewódzki podejmuje uchwałę o wyróżnienie wpisem
do w/w Księgi dwóch, a wyjątkowych sytuacjach trzech osób.
Oto lista wyróżnionych:

• płk dypl w st. spocz. Wacław Goleń
• płk w st. spocz. Mieczysław Jastrząb
• płk w st. spocz. Stefan Kuziński
• mjr w st. spocz. inż. Henryk Milka
• płk w st. spocz. Czesław Bultralik
• płk  w st. spocz. Józef Surdyk
• ppłk w st. spocz. Marcin Kaczmarek
• kpt w st. spocz. Witold Kargulewicz
• st. sierż. sztab. w st. spocz. Jan Baran
• ppłk w st. spocz. Sylwester Wojdyło
• płk w st. spocz. mgr inż. Stefan Łukawski
• st. sierż. sztab. w st. spocz. Mieczysław Paszkowski
• ppłk w st. spocz. Jan Dziuk
• płk dypl. w st. spocz. Wojciech Rzepkowski
• płk w st. spocz. Andrzej Antoniewicz
• płk w st. spocz. Czesław Sitarski
• łk w st. spocz. Stanisław Majewski
• ppłk w st. spocz. Władysław Jamka
• mjr w st. spocz. Henryk Stępień
• st. sierż. sztab. w st. spocz. Kazimierz Wojtasik
• ppłk w st. spocz. Stanisław Kot
• płk w st. spocz. Ryszard Makowiecki
• ppłk w st. spocz. Bronisław Smyda
• ppłk w st. spocz. Zdzisław Gałązkiewicz
• ppłk w st. spocz. Ludwik Dzięcioł
• płk w st. spocz. mgr Jan Pochylski
• płk w st. spocz. Bogusław Mazurek
• ppłk w st. spocz. mgr Tadeusz Stachura
• ppłk w st. spocz. Adolf Andrzej Grochowski
• ppłk w st spocz. Marian Żabinski
• ppłk w st. spocz. Piotr Kowalczyk
• ppłk w st. spocz. Józef Grecki
• ppłk w st. spocz. Zdzisław Kowalczyk
• st. chor. w st. spocz. Czesław Mackiewicz
• mjr w st. spocz. Michał Grabowski
• kpt w st. spocz. Stanisław Góra
• płk w st. spocz. Edward Wacnik
• płk w st. spocz. Michał Falk
• płk wst. spocz. Olgierd Władysław Krcal
• st. chor. sztab. w st. spocz. Stefan Kucięba
• mjr pil w st. spocz. Zygmund Wójtowicz
• sierż. szta. w st. spocz. Kazimierz Wróblewski
• ppłk w st. spocz. Czesław Bujalski
• ppłk w st. spocz. Józef Stasieńko
• sierż. sztab. w st. spocz. Jan Rogula
• ppłk w st. spocz. Eugeniusz Listek
• ppłk w st. spocz. Bronisław Andrzejewski
• ppłk w st. spocz. Stefan Dorosiński
• ppłk w st. spocz. mgr Czesław Gajda
• ppłk w st. spocz. Klemens Gerlach
• ppłk w st. spocz. inż. Stanisław Zybała
• ppłk w st. spocz. Karol Brzozowski
• ppłk w st. spocz. Józef Wiewiórski
• ppłk w st. spocz. Jerzy Stempurski
• mjr w st. spocz. Jerzy Niedzielski


Szczególne słowa uznania za całokształt pracy dla Związku należą się trzem pierwszym z listy wyróżnionych kolegów:

• płk w st. spocz. Wacławowi Goleniowi
• płk w st. spocz. mgr Stefanowi Kuzińskiemu
• płk w st. spocz. Mieczysławowi Jastrzębiowi


Oni to piastując kolejno z wyboru godność Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach swoim
zaangażowaniem, oddaniem dla sprawy Związku i wykorzystaniem swych talentów organizacyjnych
sprawili, iż jesteśmy dziś dumni z naszych 30-letnich osiągnięć.
Za zgodą Prezydium naszej wojewódzkiej organizacji związkowej zamieszczono życiorysy
w/w Kolegów wraz z fotografiami.

PUŁKOWNIK DYPLOMOWANY W ST. SPOCZ. WACŁAW GOLEŃ


Płk dypl. w st. spocz. Wacław Goleń służbę wojskową pełnił w latach 1944 – 1977 na różnych stanowiskach
dowódczych i sztabowych do dowódcy pułku piechoty zmechanizowanej włącznie. W latach 1954 – 1957
ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Rembertowie. Brał udział w walkach z hitlerowskim okupantem
w obronie Jabłonny, w wyzwoleniu Warszawy, Bydgoszczy, przełamaniu Wału Pomorskiego i zdobyciu
Kołobrzegu a następnie w walkach ze zbrojnym podziemiem UPA na terenie Bieszczad.
Do ZBŻZ wstąpił  w 1981 roku. Był jednym z organizatorów ZBŻZ na terenie województwa kieleckiego.
W latach 1981 – 1989 był członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ w Kielcach.
Na IV zjeździe został wybrany sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ w Kielcach.
Został odznaczony m.in.:
• Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
• Krzyżem Walecznych;
• Złotym Krzyżem Zasługi;
• Odznaczeniami pamiątkowymi, państwowymi i resortowymi.

Za długoletnią działalność społeczną w ZBŻZ został wyróżniony „Odznaką honorową za zasługi dla ZBŻZ”
oraz wpisem do "Honorowej Księgi Zarządu Głównego Za zasługi dla ZBŻZ”. Ponadto na VI Krajowym
Zjeździe nadano godność Honorowego Członka Związku.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PUŁKOWNIK W ST.SPOCZ. mgr STEFAN KUZIŃSKI


Płk w st. spocz. mgr Stefan Kuziński służbę wojskową pełnił w latach 1948 – 1978. W latach 1950 - 1951 był
słuchaczem w Oficerskiej Szkole w Legnicy, a po jej ukończeniu został mianowany na pierwszy stopień oficerski.
W latach1965 – 1969 był słuchaczem w Wojskowej Akademii Politycznej. Jako oficer, służbę zawodową
w wojsku związał z pracą w aparacie politycznym, w którym zajmował różne stanowiska - od zastępy dowódcy
kompanii do zastępy dowódcy brygady ds. politycznych.
Do rezerwy został przeniesiony w  roku 1978 w stopniu pułkownika. Do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
wstąpił 17 marca 1987 r. Od 1981 r. do 1989 r. był wiceprezesem Zarządu Koła Nr 2, członkiem Zarządu
Wojewódzkiego i sekretarzem ZW ZBŻZ w Kielcach. Był również członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego
ZBŻZ II Kadencji oraz Prezesem ZW ZBŻZ. IV Wojewódzki Zjazd ZBŻZ po raz drugi wybrał Go Prezesem
ZW ZBŻZ. Na IV Krajowym Zjeździe został wybrany członkiem ZG ZBŻZ.
Za działalność związkowa został wyróżniony:

• Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZBŻZ”
• Wpisem do Honorowej Księgi ZG „Za zasługi dla ZBŻZ”
• Wpisem do Honorowej Księgi Zarządu Wojewódzkiego „Za zasługi dla ZBŻZ”

Posiada również odznaczenia:

• Krzyż Oficerski
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• Inne odznaczenia państwowe i resortowe


_______________________________________________________________________________________________________________________________________


PUŁKOWNIK W ST.SPOCZ. MIECZYSŁAW JASTRZĄB


Płk w st. spocz. Mieczysław Jastrząb służbę wojskową pełnił w latach 1949 - 1976 na różnych stanowiskach do
zastępcy dowódcy pułku obrony terytorialnej ds. polityczno-wychowawczych w Kielcach. W latach 1950 - 1990
aktywnie działał w Lidze Obrony Kraju, Klubach Oficerów Rezerwy, ZBOWiD oraz jako radny Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Kielcach. Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej nadal pracował w dziedzinie
obronności kraju. Przez 10 lat był dyrektorem Sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Obrony.
Umiejętnie kierował przygotowaniami obronnymi w administracji terenowej i gospodarce narodowej województwa
kieleckiego. Z chwilą powstania w 1981 r. Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, został wybrany Prezesem
Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ. Funkcję tę pełnił przez okres dwóch kadencji.
Pod kierownictwem płk Mieczysława Jastrzębia, kielecka organizacja ZBŻZ powiększyła swoje szeregi oraz
rozwinęła działalność statutową w zakresie socjalno-bytowym, społecznym i patriotyczno-obronnym.
Został wyróżniony następującymi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi:

• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
• Złotym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju"

Ponadto za działalność społeczną z Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych został wyróżniony odznaką
honorową "Za Zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych"oraz wpisem do "Honorowej Księgi
Zasłużonych dla ZG ZBŻZ".
 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego